Patenty so značkou «výbojov»

Počítadlo zvedených impulzných prúdov z atmosférických výbojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2719

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bačo Milan

MPK: G01R 19/145

Značky: impulzných, zvedených, prúdov, počítadlo, výbojov, atmosférických

Text:

...zo štyroch hlavných častí V snímači vysokonapätových impulzov (1), ktorý je trvalo magnetický prepojený s bleskozvodnou sústavou a elektricky prepojený s prevodníkom (2) nízkonapätového signálu, dochádza indukčným spôsobom k nasnimaniu vysokonapätových výbojov zvedených prvkami bleskozvodnej sústavy z atmosféry. Tietosignály sú v prevodníku (2) vhodným spôsobom transformované dovyhodnocovacieho obvodu (3), ktorý je potom zdrojom impulzov...

Prístroj na bezkontaktné meranie fáze čiastkových výbojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240506

Dátum: 15.08.1987

Autor: Obuchov Vladimir Alexejevie

MPK: G01R 29/00

Značky: čiastkových, výbojov, bezkontaktné, fáze, meranie, prístroj

Text:

...polperiódach podľa požiadavky. Indikácia výsledku je v číslicovej forme priamo v- časovom vyjadrení. Súčasťou prístroja je aj kvalitatívna okustická indikácia výbojovej činnosti.Na priloženom výkrese je bloková schéma prístroja na bezkontaktné meranie fáze čiastkových výbojov.Prístroj podľa vynálezu pozostáva z prijímača 1 čiastkových výbojov pripojeného na nízkotrekvenčoý zosilňovač 2, ktorý je pripojený na akustický indikátor 13. Prijímač 1...

Spôsob lokalizácie čiastočných výbojov vo vn a vvn zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 230082

Dátum: 01.04.1986

Autor: Svitek Jozef

MPK: G01R 31/00

Značky: výbojov, lokalizacie, čiastočných, zariadeniach, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru meracích metód a týka sa spôsobu lokalizácie čiastočných výbojov vo vn a vvn zariadeniach. Podstatou spôsobu je, že skúšané zariadenie je po častiach ožarované ionizujúcim žiarením, pričom veľkosť pripojeného napätia sa volí tak, aby pri ožiarení miest čiastočných výbojov došlo k vzniku čiastočného výboja, alebo už pri prítomnosti čiastočného výboja došlo k zmene jeho parametrov.