Patenty so značkou «výbojky»

Zapojenie modulu PLC s elektronickými predradníkmi určenými pre výbojky, ako aj LED drivermi s rozhraním DALI

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7135

Dátum: 02.06.2015

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 41/231, H05B 41/38, H05B 41/232...

Značky: rozhraním, elektronickými, určenými, predradníkmi, zapojenie, drivermi, výbojky, modulu

Text:

...z bloku l elektronického predradníka s riadiacim rozhraním DALI, bloku z modulu PLC a bloku â svetelného zdroja, pričom riadiaci výstup bloku g modulu PLC je pripojený na riadiaci vstup bloku l elektronického predradníka a blok i svetelný zdroj je zapojený na výstup bloku l elektronického predradmka, pričom napájanie bloku z modul PLC a bloku l elektronického predradníka sú pripojené k napájaciemu vedeniu í.Zapojenie modulu PLC s...

Univerzálne zapojenie LED svetelného zdroja s elektronickými predradníkmi určenými pre výbojky, ako aj LED drivermi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6723

Dátum: 02.04.2014

Autor: Sedlák Jozef

MPK: F21V 17/00, H05B 37/02

Značky: zapojenie, drivermi, určenými, predradníkmi, elektronickými, univerzálne, světelného, výbojky, zdroja

Text:

...určenými pre výbojky, ako aj LED driverrni, znázomeného na obr. 15 pozostáva z bloku l elektronického predradníka a bloku z LED svetelného zdroja, pričom blok z LED svetelného zdroja má zabudovaný usmerňovací blok.l. Univerzálne mpojenie LED svetelného zdroja s elektronickými predradníkmi určeným pre výbojky,ako aj LED drivermi, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z bloku (l) elektronického predradníka, bloku (2) usmerňovača...

Elektronický regulátor na plynulú zmenu výkonu výbojky svietidla verejného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5315

Dátum: 07.12.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H03K 17/00, H05B 41/36...

Značky: plynulú, svietidlá, regulátor, výbojky, osvetlenia, elektronický, výkonu, změnu, veřejného

Text:

...čím sa zvyšuje príkon na svietidlách. Prepätie v sieti okrem zvýšenej spotreby tiež znižuje životnosť výboj ok. Regulácia výkonu je tiež žiaduca z dôvodov časovej potreby svietenia verejného osvetlenia.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo svietidla a bloku regulátora. Blok regulátora je umiestnený s výhodou V korpuse svietidla. Ovládaný je pomocou systému prenosu informácii napájacím vedením. Podstata riešenia spočíva v...

Zapaľovač vysokotlakovej výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282557

Dátum: 09.09.2002

Autor: Korvas Miroslav

MPK: H01J 7/32, H01J 7/30, H01J 61/54...

Značky: vysokotlakovej, výbojky, zapalovač

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovač (8) pozostáva zo sériového zapojenia zapaľovacieho kondenzátora (7) a predpäťového spínača (6) zapojeného medzi nulovú svorku (2) napájacieho napätia a odbočku (5) tlmivky (4), ktorá je zapojená medzi fázovú svorku (1) napájacieho napätia a prvý vývod vysokotlakovej výbojky (9), ktorej druhý vývod je spojený s nulovou svorkou (2) napájacieho napätia. Po zapálení vysokotlakovej výbojky (9) napätie na nej poklesne, čím poklesne napätie...

Zapojenie k činnosti výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279063

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bernicke Erhard, Röhr Klaus, Eibisch Karl

MPK: H05B 41/26, H05B 41/232

Značky: zapojenie, činnosti, výbojky

Zhrnutie / Anotácia:

V obvode záťaže, ktorý obsahuje výbojku (H1), v sérii s touto výbojkou zapojenú indukčnosť (L1) a paralelne k tejto výbojke zaradený kondenzátor (C1), je paralelne k indukčnosti (L1) a/alebo kondenzátoru (C1) priradené sériové zapojenie tepelne závislého odporu (V1) vysokovodivého za studena s prvkom (V2) obojsmerného napäťového prierazu, pričom tepelne závislý odpor (V1) vysokovodivý za studena a prvok (V2) obojsmerného napäťového prierazu sú...

Zapojení nízkotlaké rtuťové výbojky pro fotometrické přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269703

Dátum: 14.05.1990

Autori: Herman Pavel, Bendík Michal

MPK: H01J 17/36

Značky: zapojení, fotometrické, výbojky, prístroje, nízkotlaké, rtuťové

Text:

...jednoduché a příton umožňuje dosáhnout ve spojení s vhodným ternostatem dokonale stabílíty zàřívého toku výbojky.Jeho podstata spočíva v too, že všłhpha svorka s napàjecín střídavým napätím je přípojena na jeden pól fíltru, ne jednu elektrodu výbojky a na vstup nleobíče napätí,přičemž druhá vstupní svorka jepřípojgna na vstup usněrñovače a na vstup nàsobiče napětí. Výstup usałrňovače a výstup.fíÝtru je přes regulátor proudu přípojen...

Způsob vkládání dolní zátky do hořáku vysokotlaké sodíkové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266860

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mašek František

MPK: H01J 9/34

Značky: výbojky, dolní, vysokotlaké, hořáku, vkládání, sodíkové, způsob, zátky

Text:

...cca 10 mm od dolního okraje hořáku vysokotlaké sodíkové výbojky, odpadá utěsňování a přesné ustavování trysky vůči hořáku. Dále odpadají nároky na velmi přesnou konstrukcí celého za CS 266 860 B 1 2řízení a zařízení se podstatne zjednoduší, čímž je i z hlediska nákladů na výrobu efektivnější.Způsob vkládání dolních zálck jc zobrazcn na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je zobrazcnn (Iolní zĺílkn, zachycciiĺn na horním čele. Na obr. 2 jc...

Laserová hlavice pro koaxiální výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264898

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zeman Jiří, Šmehlík Miroslav

MPK: H01S 3/02

Značky: koaxiální, výbojky, hlavice, laserová

Text:

...Všechny konstrukční díly hlavice jsou pevně spojený v jeden uzavřený celek, nesený speciálními objímkami.Laserová hlavice podle vynálezu snižuje počet součástí hlavice, čímž se zmenšují její rozměry. Stavebnicovou konstrukcí laserové hlavice se dosahuje lepší směrové stability vystupujícího záření a rychlejšího ustálení teplotních poměrů v hlavici, nebot střední díl pouzdra hlavice působí jako termostat pro výbojku. Poněvadž se laserová...

Držák hořáku plynové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260001

Dátum: 15.11.1988

Autori: Rojz Lev, Kazanskij Arkadij, Petuchov Michail

MPK: H01J 61/34

Značky: držák, výbojky, hořáku, plynové

Text:

...T 0 me, nun cöoxy Ha mHr.3 - T 0 xe, sun cnepxy Ha ®nr.4 - ropenxana Hoxxa nannu, cuonwnponaunue c nepmawenen. ,. , nepxarenb cőcronr na nsyx newneoöpaanmx yqacrxoa 1, KOTOPME Morym pacnonararbcn Kax napannennuo, Tax H nsannno nepnenuxynnpno, nepexonHuxyqacTKOB 2, ororuywmx non yrnoM 45 ° no ornomeuum K yqacmKaM 1 H ueumpanbnoů upaMonuneňuoů uacrn 3. Bepxnee oxonqauue epxamena opMyeTca B Bane Konbua 4(Hr.3), oöeçneqnnammero ůuxcauum nepxarena...

Startér a stabilizátor pro zářivky a výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259653

Dátum: 17.10.1988

Autor: Veselý Vladimír

MPK: H05B 41/16

Značky: zářivky, výbojky, startér, stabilizátor

Text:

...aevo běžĺnévho tluoivkového předřadníku.Í Výhodou startéru a stabilizátoru podle vynálezu je, že ozářivkarreap. výbojka, zapa 1 ujeokamžitě i při anižené hodnotě Asitového napěti.Použité zařivky mohou být jak v běžnémprovedení, tak is nežhavenými elektrpdami s emieni vrstvou,jjV které jsou levnějšía Osvětlení se-tedy při použití zapalovaciho.obvodu podle vyná 1 ezuzkvalitnI a prodlouží se doba životnosti zářivek. Obvod navíc...

Keramický hořák pro vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Suchý Jaromír, Sokol Ludvík

MPK: H01J 61/36

Značky: vysokotlaké, horák, keramický, výbojky

Text:

...měl potřebné elektrické vlastnosti. Uzavírací kroužek musí být pomocí známých pájecích hmot a technik pevně a vakuově těsně připojen k čelu opěrného kroužku a případně i ke stěně hořákové trubice. Ve zvláštních případech lze použít í přídavné kroužky. S výhodou lze použít vynálezu i V případech spojování součástí tlakovým slinováním za použití vhodných pájecích hmot, přiměřených tlaků a bez použití speciálního lisovacího nástroje. Další...

Zapojenie zdroja pre budenie čerpacej výbojky impulzného lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244336

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filip Miroslav

MPK: H01S 3/096

Značky: lasera, budenie, výbojky, zapojenie, čerpacej, impulzného, zdroja

Text:

...so zdrojom s tvarovacou linkou.Na pripojenom výkrese je znázornené príkladné zapojenie zdroja pre budenie čerpa 4cej výbojky impulzného lasera, kde je nakreslená bloková schéma.Zapojenie zdroja pre budenie čerpacej výbojky impulzného lasera pozostáva z riadeněho napájacieho zdroja 10, ktorý je pripojený na kondenzátorovú batériu 20, výkonovú prúdový prevodník 30 a na jeden vstup riadiaceho obvodu 50. Výstup Výkonového prúdového...

Způsob uzavírání hořáku vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240934

Dátum: 01.10.1987

Autor: Káš Jan

MPK: H01J 61/36

Značky: vysokotlaké, hořáku, uzavírání, způsob, výbojky

Text:

...nekovové pájky.Nekovová pájka v granulovaném stavu se dávkuje objemově se stejnou přesností, jaké se dosahuje při plnění lisovacího nástroje při výrobě pájecích kroužků. Způsob podle vynálezu nevyžaduje náklady na výrobu a údržbu lisovacích zařízení a nástrojů, omezuje nároky na tepelné zpracování- 3 240934 nekovové pájky před pájením bud úplným vyloučením pomocných organických látek při granulaci, nebo podstatně produktivnějé ším...

Uzávěr keramické hořákové trubice vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241702

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío Karel, Škvor Václav, Kolliner René

MPK: H01J 61/36

Značky: hořákové, výbojky, vysokotlaké, trubice, uzáver, keramické

Text:

...Počtu zmetkü pri výrobě horäků a výbojek. Další prednosti uzavěru podle vynálezu je vyloučení nadmerne silných vrstev pajky v exponovaných mis u tech, což potlačuje možnost vzniku a dalšíhošíření trhiin v pájce. Nezanedbatelnou výhodou je úspora materiálu i energie a menší technologická naročnost, což vyplýva z menších rozměrů uzavíracích kroužků, pridavných členü a pájecích hmot, například krystalické pájky. Presahující stěna trubice...

Vysokofrekvenčný výkonový oscilátor pre budenie plynovej výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240531

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kovaleva Ludmila Artemovna

MPK: H01J 61/56

Značky: výkonový, oscilátor, vysokofrekvenčný, výbojky, plynovej, budenie

Text:

...s kontaktami kondenzátora alebo indukčnosti sériového rezonančného obvodu.Podstata vynálezu je bližšie objasnená na výkrese.Vysokofrekvenčný výkonový tranzistor 1 je vodivo spojený s elektrickou zemou 15 zariadenia kolektorovým vývodom. Rezonančný kmitočet oscilátora je určený hodnotou indukčnosti 2 a kondenzátora 3, ktoré tvoria sériový rezonančný obvod. Kondenzátor 3 alebo- indukčnosť 2 sú konštrukčne realizované tak, aby vo vnútri týchto...

Kombinovaný uzavírací člen hořáku výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251832

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kotek Vladimír

MPK: H01J 61/34

Značky: člen, hořáku, výbojky, uzavírací, kombinovaný

Text:

...použití kombinovsného uzavírscího členu jako konstrukčního prvku hořáků výbejek pro osvětlovecí techniku je zmírnšní dilatečních rozdílů při spojování tohoto uzevíracího člsnu s tělem hořáku oběmn výše zmínšnými uepořádáními, ktoré se promítá do potlsčení vzniku ppasklin na exponovaných plochách a zvýšení výtšžnosti kvalitních, heliově tšsných spojů.Další výhodou je možnost využití stávajících pájek pro spojování těchto součástí hořáků....

Způsob výroby plechů jádra tvaru E a plechů jha tvaru I tlumivky nebo transformátoru, zejména pro plynové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236771

Dátum: 15.02.1987

Autor: Albeck Bernhard

MPK: H01F 41/02

Značky: zejména, tvaru, výbojky, tlumivky, plynové, transformátoru, způsob, výroby, plechů, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Aby bylo možno vyrábět bez odpadu nebo alespoň s malým odpadem ražením plechy (1) jádra tvaru E a plechy (2) jha tvaru I, zasunuté mezi vnější ramena (6) plechů (1) jádra, pro tlumivky nebo transformátory, použité zejména jako předřadné přístroje pro plynové výbojky, razí se dvě řady plechů (1) jádra tvaru E otevřenými stranami proti sobě a v poloze vedle sebe a vzájemně přesazeně tak, že konce (10) na sebe doléhajících vnějších ramen (6) dvou...

Elektrody výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235793

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kouba František, Matouš Jaromír

MPK: H01J 61/33

Značky: výbojky, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrody výbojky jsou tvořeny válcovitými tělesy, na jejichž povrchu jsou opatřeny alespoň jednou podélnou průběžnou drážkou s rozšířenou horní částí protnutou v bodě B normálou procházející obvodovou kružnicí elektrody v bodech A,C, kdy C leží v oblasti podélně průběžné drážky a kdy AB je větší než BC.

Baňka vysokotlaké sodíkové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229677

Dátum: 15.11.1986

Autori: Oldal Endre, Csapody Miklós

MPK: H01J 61/30

Značky: baňka, výbojky, sodíkové, vysokotlaké

Zhrnutie / Anotácia:

Baňka vysokotlaké sodíkové výbojky, vyrobená ze světlopropouštějicího materiálu, s konci uzavřenými pomocí dvou uzávěrů, s výhodou tvořených dvěma keramickými ucpávkami, které baňku bez použití čerpací trubky hermeticky uzavírají a se zavedeným hermeticky utěsněným drátem pro přívod elektrického proudu, k tomuto drátu připojenou, nejvhodněji pomocí kolíku, elektrodou a náplní vnitřního prostoru uzavřené baňky, sestávající ze vzácných plynů a...

Způsob plnění výbojky plynem a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224100

Dátum: 01.10.1984

Autor: Matouš Jaromír

Značky: plnění, provádění, způsobu, výbojky, způsob, zařízení, plynem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plnění výbojky plynem, vyznačený tím, že plyn se napouští současně do výbojky a do pomocné baňky se sorbentem, načež se pomocná baňka s výbojkou oddělí od plnicího systému a po době nutné k odstranění nečistot z plynu se výbojka oddělí od pomocné baňky.