Patenty so značkou «výběru»

Systém a spôsob výberu pripojovacieho bodu v bezdrôtovej komunikačnej sieti na základe poskytovaných služieb a hodnôt prahu kvality spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15951

Dátum: 21.09.2011

Autori: Moring John Thomas, Mcnew Justin Paul, Khijniak Dimitri

MPK: H04W 48/20, H04W 48/08

Značky: spôsob, spojenia, poskytovaných, služieb, bezdrôtovej, sietí, pripojovacieho, systém, prahu, základě, komunikačnej, hodnot, výběru, kvality

Text:

...2 zobrazuje priklad stavového diagramu podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0017 Obrázky 3 A a 35 zobrazujú príklad zjednodušeného grafu prahov rozhodovania podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0018 Obrázky 4 A a 4 B zobrazujú rozšírený priklad grafu prahov rozhodovania podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0019 Obrázok 5 zobrazuje príklad križovatky s prekrývajúcimi sa zónami pokrytia podľa niektorých uskutočnení...

Spôsob určovania mýtnych poplatkov v systéme výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15264

Dátum: 29.06.2011

Autori: Kersten Jan, Tijink Jasja

MPK: G07B 15/06

Značky: výběru, mýtnych, systéme, poplatkov, cestného, spôsob, určovania, mýta

Text:

...vyplynie automaticky pri prerušení reťazca lehôt platnosti. Každý maják má po dobu trvania poslednej lehoty platnosti v pamäti uloženú tú hodnotu stavu mýtnych poplatkov, ktorá bola naakumulovaná doteraz, a ak počas tejto lehoty platnosti nepríde od niektorého iného majáka výzva na vymazanie. prípadne správa otom, že táto hodnota stavu mýtnych poplatkov bola ďalej zvýšená, potom tento maják príde k záveru,že on je tým posledným v...

Prístroj vo vozidle, sieť typu ad hoc a spôsob pre systém výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14545

Dátum: 16.02.2011

Autor: Nagy Olivér

MPK: G07B 15/06

Značky: systém, výběru, prístroj, vozidle, sieť, spôsob, mýta, cestného

Text:

...cestného mýta, ktoré vedia navzájom spolupracovať. Tento cielsa dosiahne vrámci prvého aspektu tohto vynálezu vo forme prístroja vo vozidle takého druhu, ktorý bol uvedený na začiatku, a ktorý sa vyznačuje tým,že sa vytvorí zabezpečený procesorový prvok, ktorý spustí uvedené protokolovanie, keď zistí, že nastal vopred zadaný časový okamih, alebo bolo dosiahnuté vopred zadané miesto výskytu prístroja vo vozidle, a toto protokolovanie...

Prístroj vo vozidle pre systém výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14391

Dátum: 17.12.2010

Autori: Tijink Jasja, Hanisch Harald

MPK: G07B 15/06

Značky: mýta, vozidle, systém, prístroj, výběru, cestného

Text:

...spôsobom sa vytvorí palubná jednotka stakou oblasťouEP 2 466 549 332, pokrytia rádiovým signálom, ktorá sa prispôsobí danému miestu a v dôsledku toho aj funkcii jej príslušného komunikačného partnera. Táto palubná jednotka si pri nadviazaní kontaktu s mýtnym majákom alebo s kontrolným majákom zistí ich identitu a na základe týchto informácii môže nastaviť vhodnú charakteristiku0010 Pre potreby funkcie určenia miesta inštalácie mýtnych majákov,...

Prístroj vo vozidle a spôsob výberu cestného mýta za vozidlá v závislosti od počtu cestujúcich osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13648

Dátum: 07.12.2010

Autor: Karner Georg

MPK: G01S 13/88

Značky: počtu, výběru, cestného, cestujúcich, závislosti, spôsob, vozidle, mýta, prístroj, osôb, vozidla

Text:

...Facilities - Final Report),McCormick Ranking Corporation, Ontario, Kanada, december 2004, je popísaný komunikačný systém určený na pripojenie knovým, adaptivnymsystémom airbagov a prenos hodnôt vyplývajúcich z určovania obsadenosti ich sedadiel ďalej ku kontrolnému zariadeniu jazdného pruhu typu HOT.0005 Pre potreby zisťovania obsadenosti sedadiel vo vozidlách na účely inteligentného riadenia airbagov (inteligentné airbagy) boli v poslednom...

Zariadenie a spôsob monitorovania funkcií systému výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15489

Dátum: 06.08.2010

Autori: Kersten Jan, Tijink Jasja, Nagy Olivér

MPK: G07B 15/06

Značky: výběru, mýta, spôsob, cestného, monitorovania, funkcií, zariadenie, systému

Text:

...zabezpečeným prístupom predstavuje pre prevádzkovateľa systému výberu cestného mýta zabezpečený prvok (trusted element), ktorý je možné vybaviť údajovým prvkom zabudovaným do dôveryhodného výstupného miesta a zabezpečiť k nemu výhradný prístup. Procesorové prvky tohto druhu je možné vyrábať s nízkymi nákladmi ako jednočipové moduly, ktoré sa používajú v širokom rozsahu napriklad v SIM kartách, v čipových kartách atď. V protiklade k...

Kontrolný prístroj pre systém výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13402

Dátum: 23.11.2009

Autori: Kersten Jan, Van Haperen Peter, Tijink Jasja

MPK: G07B 15/06

Značky: systém, cestného, kontrolný, výběru, mýta, prístroj

Text:

...počítali informácie o mýte, ale aj preto, aby samotné rádiomajáky používali tieto miestne mýtne mapy na výpočet informácií o mýte zo surových údajov o polohe prijímaných z palubných jednotiek typu štíhly klient (thin clíent). Vynález uvedený v tejto čiastkovejprihláške si kladie za ciel vytvoriť zariadenie na testovanie správnej funkcie palubných jednotiek typu štihly klient v rámci jedného takého scenára.0005 Tento ciel sa dosiahne vo forme...

Spôsob a zariadenia na vytváranie informácií o mýte v systéme výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11541

Dátum: 23.11.2009

Autori: Van Haperen Peter, Kersten Jan, Tijink Jasja

MPK: G07B 15/06

Značky: cestného, informácií, výběru, mýta, vytváranie, spôsob, zariadenia, mýte, systéme

Text:

...silný klient sú potrebné príslušné nákladné palubné jednotky, ktorémôžu zaznamenávať a spracovávať všetky mýtne mapy oblasti pokrytia mýtom,čo predpokladá aj príslušné nákladné rozdelovanie a aktualizáciu týchto mýtnych máp po mobilnej rádiovej sieti. Takéto prenosy údajov sú náročné na šírku pásma a V neposlednom rade sú drahé pre užívateľa.0007 Tento vynález si kladie za ciel vytvoriť spôsob azariadenía pre systém výberu cestného mýta,...

Prístroj vo vozidle pre systém výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15046

Dátum: 15.10.2009

Autori: Güner Refi-tugrul, Nagy Olivér, Schrödl Sören, Polt Michael

MPK: G07C 5/08, G07B 15/00, B60R 1/12...

Značky: cestného, vozidle, výběru, mýta, systém, prístroj

Text:

...obrazu, ktoré automaticky rozpoznajú a spočítajú cestujúce osoby zvonku pomocou fotografie vozidla. Odrazy svetla od predných skiel a zatienenie cestujúcich osôb sediacich na zadných sedadlách však často vedú kchybám pri tomto rozpoznávaní, čo robí tieto systémy nepoužitelnými pre komerčné nasadenie vo veľkom rozsahu.0010 Tento vynález sa uberá inou cestou aumožňuje zvnútra vozidla priamo snímať osoby, ktoré vňom cestujú, pomocou kamery...

Prístroj vo vozidle pre systém výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13181

Dátum: 12.10.2009

Autor: Spannagl Peter

MPK: G07B 15/00

Značky: mýta, vozidle, prístroj, cestného, systém, výběru

Text:

...napevno vo vozidle. Takýmto spôsobom môžu byť vozidlá napriklad sériovo vybavené prvou časťou prístroja od lubovoľného výrobcu prístrojov a expedované, kým príslušný prevádzkovateľ systému môže priamo distríbuovať všetky užívateľské programy a údaje. ktoré sú pre neho špecifické. vo forme modulárnej druhej časti prístroja. Ztohto dôvodu už výrobcovia vozidiel nebudú potrebovať žiadne individuálne zmluvy s rôznymi prevádzkovateľmi, na...

Komponenty a spôsob merania funkcieschopnosti systému výberu cestného mýta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14730

Dátum: 20.04.2009

Autor: Nagy Olivér

MPK: G07B 15/00

Značky: výběru, cestného, komponenty, spôsob, systému, funkcieschopnosti, mýta, merania

Text:

...centrála môže aj sama odlíšiť testovacie mýtne transakcie od normálnych mýtnych transakcií na základe časového údaja o pripojení generátora0009 Alternatívne alebo v rámci ďalšej formy môže pripájanie generátora testovacích signálov riadiť generátor náhodných čísel agenerátor možno pripájať vnáhodných časových okamihoch. lnou alternatívnou alebo ďalšou možnosťou je, že pripájanie generátora testovacích signálov je riadené dozorným modulom...

Zmes LT-alfa/beta heteromérneho komplexu a/alebo najmenej jedného LT-beta-R aktivujúceho činidla, farmaceutický prostriedok, LT-beta-R aktivujúce činidlo a spôsob jeho výberu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286497

Dátum: 05.11.2008

Autori: Browning Jeffrey, Benjamin Christopher, Meier Werner

MPK: A61K 39/395, A61K 38/21, A61K 38/19...

Značky: spôsob, aktivujúceho, farmaceutický, heteromérneho, aktivujúce, lt-beta-r, jedného, výběru, prostriedok, komplexu, činidla, činidlo, najmenej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná farmaceutická kompozícia obsahujúca aspoň jedno LT-beta-R aktivujúce činidlo, pričom jedno LT-beta-R činidlo zahrnuje protilátku anti-LT-beta-R, a jej použitie na liečenie alebo zmiernenie postupu, závažnosti alebo účinkov neoplázie. Ďalej je opísané použitie LT-alfa/beta heteromérneho komplexu na prípravu farmaceutickej kompozície na podanie v prítomnosti aspoň jedného LT-beta-R aktivujúceho činidla na liečenie alebo zmiernenie...

Spôsob výberu prenosového kanála, ktorý je k dispozícii, vysielaním zápornej hodnoty rozhodnutia a prídavnej kladnej hodnoty rozhodnutia, ako aj zodpovedajúca základňová stanica, mobilný koncový prístroj a mobilná rádiová sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14598

Dátum: 17.08.2004

Autori: Bienas Maik, Schwagmann Norbert, Gottschalk Thomas

MPK: H04W 74/00, H04W 74/08

Značky: prídavnej, zápornej, rádiová, dispozícii, přenosového, vysielaním, hodnoty, sieť, výběru, stanica, zodpovedajúca, kladnej, koncový, kanála, mobilná, rozhodnutia, prístroj, spôsob, ktorý, mobilný, základňová

Text:

...kanáloch. U použitého Common Channel sa konkrétnejedná o takzvaný PRACHnorme UMTS je v súčasnej dobe v PRACH k dispozicii 16 rôznych Channelization Codes, t. j., na PRACH je realizovaný 16 rôznych logických prenosových kanálov.Pred tým, než mobilný koncový prístroj príkladne použije pri vstupe do určitj bunky PRACH,nie je koncovćmu prístroju známe, ktorých Channelization Codes sa v súčasnej dobe používa inými mobilnými koncovými prístrojmi...

Spôsob výberu zlúčeniny kandidátneho liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10137

Dátum: 26.02.2004

Autori: Beld Joris, Timmerman Peter, Puijk Wouter Cornelis, Meloen Robert Hans

MPK: A61K 31/00, A61K 31/03, A61K 38/00...

Značky: liečivá, kandidátneho, spôsob, zlúčeniny, výběru

Text:

...časti, ktoré v podstate tvoria väzbové miesto. Obvykle sa takéto väzbové miesto obsahujúce rozdielne častimolekuly nazýva diskontinuálne alebo konformačné väzbove miestoalebo epitop. Napríklad väzbové miesta ležiace na proteinoch najúcich nie len primárnu štruktúru (aminokyselinová sekvencia proteinovej molekuly), ale tiež sekundárnu a terciárnu štruktúru(Skladanie molekuly na alfa-helixy alebo beta-listy a ich celkový tvar) a niekedy dokonca...

Systém výberu poplatkov a spôsob poskytovania nezávislej služby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 722

Dátum: 24.05.2003

Autor: Beier Wolfgang

MPK: G07B 15/00

Značky: poplatkov, nezávislej, poskytovania, služby, spôsob, výběru, systém

Text:

...tiež žiadne prídavné mesačné náklady, pretože komunikačné spojeniezahrnuté v zariadení na zisťovanie poplatkov za používanie.V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu sa zisťujú rozdielne druhy dopravných údajov. Zisťuje sa napríklad rýchlosť a/aleboaktuálna poloha vozidla. Dopravné údaje sa môžu ukladať akoatribúty na digitálnej mape a/alebo odovzdávať do stacionárnej služobnej centrály. Aktuálna poloha vozidla sa môže ,napriklad určiť...

Spôsob výberu medzivrstvy podľa jej mechanickej odolnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2283

Dátum: 17.03.2003

Autori: Nugue Jean-clément, Nourry Emmanuel, Vidal Boris

MPK: G01N 19/00, B32B 17/06

Značky: odolností, spôsob, mechanickej, medzivrstvy, podľa, výběru

Text:

...výberuvlastností medzivrstvy pokiaľ ide o mechanickú odolnosť, prípadne tiež výberupodľa akustických izolačných vlastností, ktoré by doplňoval už známy spôsobopísaný v patentovej prihláške EP 1 151 855 tak, aby úplne zaistoval efektivitupoužitej medzivrstvy pre potreby ochrany proti nárazom.0013 Podľa vynálezu sa spôsob, ktorý spočíva vo vyhodnotení odolnosti proti roztrhnutiu tejto medzivrstvy, vyznačuje tým, že rovnako zahŕňa vyhodnotenie...

Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270142

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Ďurčová Oľga, Szentiványi Norbert, Diačiková Anna

MPK: D01F 1/04, G01N 21/35, C08J 3/20...

Značky: polypropylénu, farbenie, pigmentov, organických, výběru, spôsob, dispergátorov

Text:

.../disporgdtory, polypropylén/ je veľkosť poklesu intenzity absorpčných pdsov citlivŕah.nn prejav roapůłťadlového efektu. Čín je väčší pokles intenzity a absorpöných pásov v spsktrdch farebných flokůl, týn je pigneat pútaný vlčäíni internolekulovýni silani ku organickénu prostrediu týn su vytvorené flokuly horšie dispergovatsľné. 0 ton, či v organickon prostredí farebných flokúl sa sachddza diapergdtor,nežne rozhodnúť podľa charakteristického...

Způsob výběru místa pro deponování kalu z úpravy kyselých důlních vod obsahujících železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264417

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lanc Václav, Píša Václav

MPK: C02F 11/00

Značky: místa, úpravy, kyselých, deponování, způsob, železo, obsahujících, důlních, výběru

Text:

...možnost rozkladu kalu a následně znečištování povrchpvých a spodních vod v okolí železem, zinkem a jinými kovy prítomnými v kalu. V případě, že kal bude deponován na vnitřní výsypce, nebude docházet ke znečištování důlní vody železem a jinými kovy, ktere již jednou byly z důlní vody odstraněny a kolohěh železa V těžební lokalite tak nebude zvyšovat provozní náklady úpravy důlních vod.Při výběru místa pro deponování kalu je nutná...

Zařízení k selekčnímu výběru přenášených dat z pracovního souboru technologického regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257695

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kopřiva Václav, Hercik Petr

MPK: B21B 37/00

Značky: zařízení, výběru, souboru, technologického, přenášených, pracovního, regulátoru, selekčnímu

Text:

...galvaníckého oddělení Dále zařízení podlehvynálezu seatává z přepínacího bloku §. realizovanéhc např. tvarovacim a přepínacím členem, řídícího bloku g což je např, programovací technologický regulátor a zadévacího bloku gg, seetaveného z ovládacích a zadávacích zařízení v ovládacím pultu.Jednotlivá čidla gâłp šàł. gůł, ââł a bloky Q až łg jsou pakzapojeny náeledovně. Výstup čidla gàł polohy rozvíjedla 3 jespojen e ínformačním...

Zapojení obvodu výběru a indikace poruchy napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245970

Dátum: 01.03.1988

Autori: Seddig Michael, Piltz Gert

MPK: H02H 7/10

Značky: napětí, napájecího, indikace, zapojení, obvodů, poruchy, výběru

Text:

...hradlovací obvody, gpínací tranzietory ovládajícítyristory a světelné diody. Výstup řídí vlastní ovládání zapínání stabilizovsného zdroje.Naje schéma zapojení obvodu poďte vynálezu. Vstupy Q jsou připojeny přes tvarovací invertory 2 na jedny vstupy hradel g. Druhé vstupy hredel g jsou připojeny k výstupu 922. Výstupy hrsdel g jsou připojeny k přísluäným vstupům součtového obvodu S s tranzístorů gł, Zg, E 1, E 1. výstup součtového obvodu S Je...

Sposob výberu kmeňov vírusov hemorhagickej horúčky s renálnym syndrómom imunoenzymatickou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248247

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bieliková Valéria, Kožuch Oto, Grešíková Milota Člen Korešpondent Čsav A Sav, Siebenstichová Marta, Sekeyová Magdaléna

MPK: G01N 33/535

Značky: spôsob, syndrómom, hemorhagickej, imunoenzymatickou, kmeňov, výběru, horúčky, vírusov, metodou, renálnym

Text:

...EIA rádu až 1045 mol . 14. Inmunoenzymatické metody vyhovujú moderným požiadavkám na vyhodnocovanie, na presnosť a reprodukovateľnost.Výhoda spôsobu výberu kmeňov vírusov hemorhagickej horúčky s renálnym syndrómom imunoenzymatickou metódou spočíva v úspora materiálu médií, ser a buniek.Ďalšou výhodou je, že navrhované rieše.nie je ,časov-o úsporné, znižuje sa prácoosť a rizikovosť z hľadiska bezpečnosti pri práCl.Na polystyxrénové...

Sposob výberu adherentných bachorových mikroorganizmov pre prípravu kolonizačných preparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248207

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kmeť Vladimír, Lauková Andrea, Gibalová Radomíra, Jonecová Zuzana

MPK: C12N 15/00

Značky: preparátov, bachorových, výběru, mikroorganizmov, adherentných, přípravu, kolonizačných, spôsob

Text:

...mliečnej, pričom sa zalbíi-da najmä na jav špecirficity adherencie baktérií .na epiteliálne bunky gastr-ointe-stinálneho tralktu. Podobne nie je zohľaidnená arni enzymatická aktivita mikroorganizmov. Ureolytická a amylolytircká .aktivita sa však u .niektorých bach-or-ových mikvrioorganizmov po subkultiváciách strážca. Uvedené nevýhody odstraňuje riešenie podľa vynálezu.»Podstata vynálezu spočíva v tom, že kmene po otestovaní na .adherenciu,...

Způsob výběru kmenů pšenice pro množitelskou výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238651

Dátum: 15.01.1987

Autor: Foltýn Jiří

MPK: A01H 1/04

Značky: množitelskou, způsob, kmenů, pšenice, výběru, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovené metody výběru takovým způsobem, aby novošlechtěné kmeny ozimé pšenice měly vyšší počet zárodečných kořínků, který rostlinám zaručuje rychlejší počáteční růst. Podstata způsobu spočívá v tom, že do prostředí se stálou vlhkostí ke klíčení se umístí nejméně sto zrn každého zkoumaného kmenu pšenice téhož sklizňového ročníku, kde se ponechají při teplotě blízké 20°C po dobu nejméně 3 dnů, načež po uplynutí této doby se stanoví počet...

Způsob výběru suroviny pro elektrooptické modulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 233165

Dátum: 01.12.1986

Autori: Škoda Václav, Cuchý Zdeněk

MPK: G01N 23/18

Značky: modulátory, způsob, suroviny, výběru, elektrooptické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výběru suroviny pro elektrooptické modulátory, zejména niobičanu lithného, vyznačením vad na zkoumaném krystalů, zviditelněných na stínítku, kde cíle je dosaženo tím, že krystal vybírané suroviny, opatřený dvěma rovnoběžnými leštěnými plochami, rovnoběžnými s optickou osou Z krystalu, s výhodou odpovídajícími krystalografickým plochám (100) nebo (010) se vystaví svazku rozšířeného, případně divergentního světla plynového plaseru,...

Způsob výběru barvicí receptury pro přípravu barvicí lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 229236

Dátum: 01.03.1986

Autori: Všianský Jan, Zmrzlý Daniel

MPK: D06P 1/00, D06H 3/08

Značky: přípravu, lázně, receptury, způsob, výběru, barvicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k optimalizaci výběru barvicích receptur pro přípravu barvicí lázně na barvení textilních výrobků. Optimalizace se provádí zejména z hlediska reprodukovatelnosti provozního vybarvení. Podstata spočívá v tom, že se experimentálně stanoví vliv odchylky koncentrace všech barviv použitých v hodnocených barvicích recepturách na odchylku vybarvení, pak se pro každou barvicí recepturu simuluje statisticky významný počet...

Zařízení k výběru znaku na alfanumerické displayi, zejména logických analyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225702

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vrba Radimír, Sechovský Hynek, Novotný Michael, Legát Pavel, Smíšek Jiří, Malec Zdeněk

Značky: znaků, zařízení, alfanumerické, displayi, výběru, logických, zejména, analyzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení, které umožňuje optický výběr zvoleného znaku ze zobrazeného alfanumerického, numerického nebo symbolického textu, jeho následné zapamatování a případnou změnu. Řešení se dosahuje zpětnovazebním spojením výstupu q-slovné hlavní paměti, do které se ukládají zobrazované údaje, se vstupem této pamětí přes multiplexer přepínajícím zobrazované znaky, přes řízený dekodér pro změnu znaku, přes jednoslovnou posuvnou vyrovnávací...

Zapojení k výběru časového úseku sledovaného elektrického průběhu a následného amplitudového roztřídění

Načítavanie...

Číslo patentu: 219718

Dátum: 15.09.1985

Autor: Snížek Jaromír

Značky: časového, úseků, zapojení, elektrického, roztřídění, amplitudového, následného, sledovaného, průběhu, výběru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení k výběru časového úseku sledovaného elektrického průběhu a následného amplitudového roztřídění s použitím polovodičových prvků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dělič napětí je připojen na kolektor tranzistoru, jehož báze je připojena ke zdroji řídicích impulsů Us. Odpor emitorového obvodu tranzistoru je přes zesilovač spojen s rozhodovacím spoušťovým obvodem, k němuž jsou dále připojeny vyhodnocovací, signalizační,...