Patenty so značkou «vůle»

Zařízení pro vymezení vůle mezi ozubenými koly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267540

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sváček Rudolf

MPK: B23Q 5/56, F16H 57/12

Značky: ozubenými, zařízení, vymezení, vůle

Text:

...pro vymezování vůlí ozubených kol na třech osách, tedy tam, kde mezi hnacín a hnanýn soukolím jsou mezíkola, se zdokonalují zařízením podle vynálezu,podle něhož je k nehybné částí stroje přípevněn šrouby hřídel, na némž jsou uložena wezíkola. V otvoru hřídele je otočné uložen čep, uložený svým výstřednýn koncem otočné do výstředného pouzdra, otočně uloženého v otvoru nehybného telesa.výhodou zařízení podle vynálezu je možnost zabudovat je...

Zařízení pro měření ventilové vůle rozvodového mechanismu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263702

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 7/14

Značky: mechanismu, vůle, spalovacího, měření, motorů, zařízení, ventilové, rozvodového

Text:

...jeho jednoduchosti a nízke ceně vłaetního čidla, ktoré je tvořeno přímo upraveným dílem rozvodu. Přitom zařízení pracuje s vysokým etupněm rozlišení, který činí lO 3 nm a současně umožňuje přímý zázna dynamických změn ventilové vůle na měřicí magnetofon nebo zapieovač. Příklad provedení zařízení pro ěření ventilové vůle rozvodového nechanismu OHV spalovacího motoru je schenaticky zná 263 702 i 2 izorněn na pripojene výkrese.Jak je petrno z...

Zařízení k vymezení vůle v posuvném uložení formového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261796

Dátum: 10.02.1989

Autori: Liška Zbyněk, Drlík Vladimír

MPK: B41F 13/22

Značky: válce, vůle, vymezení, zařízení, uložení, posuvném, formového

Text:

...rovinou A-A 2 obr. 3.zařízení podle vynálezu sestává s formového válce l, který je opatřen dvěma koncovýmičepy 1. Koncová čepy g jsou posuvně uloženy v kuäelových vlołkaoh 3. Kuželove vložky 3 jsou svojí vnější kuielovou plochou gg uložený v pouzdrech 5, opatřených vnitřní kulelovou plochou gł. Ruželové vložky g jsou opetřeny na jedné straně staväcím závitem lg. na kterém je našroubována regulační matice §. Kuželová vložka 3 je opatřena...

Zařízení pro vymezování vůle s plynulé stavění předpětí dvojice matic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243354

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krištoufek Otakar, Uhlío Karel

MPK: F16H 55/18

Značky: předpětí, matic, zařízení, stavění, plynule, vymezování, dvojice, vůle

Text:

...vykazují obvykle podstatné větší vnější rozměry než základní proveñení převodu bez tohoto zařízení.Uvedené nevýhody stúvajících řešení zařízení pro stsvění předpětí s vymeeování vole u halíčkových äroubových převodu v podstatné mířs odstraňuje zařízení pro vymezování vole o plynulé stavění pŕedpětí dvojice netto podle vyndlezu, jehož podstata spočíva v tom, že matice šroubu jsou opatřeny přírubemí, kterými. jsou uložerw proti sobě vo...

Zařízení na kompenzaci radiální vůle axiálně předpjatého ložiska v ložiskovém otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251758

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rohloff Rolf, Latussek Hans

MPK: F16C 25/08

Značky: axiálně, otvorů, ložiskovém, vůle, zařízení, kompenzaci, radiální, předpjatého, ložiska

Text:

...válcovou pružinou 33 na vnější kroužek gł valivého ložiska 3, opatřen axiálním výstupkem gł s klínovitou plochou 333, který směruje k vnějšímu kroužku 3 valivého ložiska 5 a je vtlačován axiálním předpětím válcové pružiny 33 do mezery g radiální vůle 5 mezi valivým ložiskem 3 a ložiskovým otvorem gł. Přitom je současně vnější kroužek gł valivého ložiska 3 přitisknutím na klínovitou plochu 353 přitlačován na odvalovací dráhu odpovídající...

Zařízení k vymezení zubové vůle ozubeného soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251737

Dátum: 16.07.1987

Autor: Muselík Miloslav

MPK: F16H 55/18

Značky: vůle, soukolí, ozubeného, zařízení, zubové, vymezení

Text:

...převodové schéma náhonových ozubených kol dvou sousedních tiskových jednotekoUvedené zařízení sestává z první tiskové jednotky ,která je prostřednictvím zámku łl a ěroubů spojena s druhou tiskovou jednotkou 3. V bočnících první tiskové jednotky je uložen přenlěecí valec, na kterém je uchyoeno ozubené kolo 3. ve stěně ozubeného kola 1 přenéšecího válce jsou vytvořeny protilehle dva tverové výřezy 5, ve kterých jsou protilehle umíetěny...

Zařízení pro vymezení zubové vůle v převodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250936

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chrastina Pavol, Dúcky Jozef, Straka Dušan

MPK: F16H 55/18

Značky: převodech, zařízení, vůle, vymezení, zubové

Text:

...záběru. K vymezení vůle mezi pastorky a ozubeným věncem je zapnuté vždy jen jedna spojka.Výhodou tohoto způsobu vymezení vůle je, že je možné přenášet i velmi velké krouticí momenty, které jsou potřebné například při náhonech vřeten obráběcích strojů, polohování stolů obráběcíoh strojů, ale i tam, kde je třeba tlumit otáčivý pohyb, například při sousledněm frézování apod.Příklad zařízení s vymezením vůle V převodech je znázorněný na výkresu....

Prvek pro vymezování axiální vůle

Načítavanie...

Číslo patentu: 250415

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tyleček Antonín

MPK: F16G 13/12

Značky: prvek, vymezování, vůle, axiální

Text:

...s opěrnou válcovou hlavou, přičemž na dříku táhla je navlečena pružina jedním koncem uložená na opěrné válcové hlavě šroubu a na druhé straně opřená o čelo dutého šroubu, zašroubovaného do čela válcového pouzdra.Prvek podle vynálezu dovoluje v malých,ale postačujících mezlch eliminovat zvýše 4ný tah v tažném řetěze nebo laně a vpřípadě tažného řetězu dovoluje překlenout délkovou diferenci vznikající rozdílem roztečného modulu záběrové...

Prostředky pro vymezování vůle v ovládací jednotce listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250220

Dátum: 15.04.1987

Autor: Epis Olivo

MPK: D03C 1/00

Značky: jednotce, ovládací, tkacího, vůle, listovky, vymezování, prostředky, stroje

Text:

...pro vykonávání kývavých pohybů kolem svých os. Tyto osy sledují drahy ve tvaru kruhovývch oblouků c.Tažné platiny 1 U jsou spouštěny pomocí stahovacích destiček 16, které zajištují odpojení tažných platin 10 od nepohyblivých nožů 14 a usnadñují jejich záběr s pohyblivýmí noži 15.Pohyby balančních pák 11 směrem ven jsou omezovány pevnými dorazovýmí lištamí 17 a směrem dovnitř pohyblivými dorazovýmí lištami 18 (obr. 2. V důsledku složitých,...

Zařízení pro měření úhlové vůle točivých soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235774

Dátum: 01.12.1986

Autor: Ondřej Antonín

MPK: G01B 5/24

Značky: úhlové, točivých, soustrojí, zařízení, vůle, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které slouží pro měření úhlové vůle, někdy nazývané také mrtvým chodem na točivých soustrojích. Uvedený problém řeší zařízení podle vynálezu, které sestává jednak z operační jednotky (A), jednak ze zvoleného počtu uzlových jednotek (Bi), a dále z indikační jednotky (C).

Způsob vymezování axiální vůle rotorů točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232465

Dátum: 15.06.1986

Autori: Štěpán Pavel, Novák Milan

MPK: H02K 15/02, H02K 15/06

Značky: strojů, axiální, točivých, vymezování, rotoru, vůle, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymezování axiální vůle točivých strojů podle vynálezu spočívá v tom, že mezi ložisko a osazení hřídele nebo distanční vložku se vsune vidlicovitá, distanční příložka, načež se stroj vloží do ustavovací části lisovacího přípravku, přítlačnou částí lisovacího přípravku se ložiskový štít v místech mezi lůžkem pro ložisko a boční stěnou ložiskového štítu zdeformuje natolik že ložisko dosedne na distanční příložku o tloušťce žádané axiální...

Zařízení na měření radiální vůle

Načítavanie...

Číslo patentu: 227157

Dátum: 15.06.1986

Autori: Štáhl Jaroslav, Bauer Jaroslav

Značky: zařízení, měření, vůle, radiální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na měření radiální vůle, vyznačující se tím, že sestává z tělesa (1), zatěžovací tyče (3) a zatěžovacího ústrojí, při čemž zatěžovací tyč (3) je na jednom konci uložená v ložiskách, která jsou ve vidlici (2) přišroubované k zadní stěně tělesa (1), na druhém ukončená kulovým nástavcem (6) pro opření vřetena v otvoru přímo pod ložiskem, v kterém se vůle zjišťuje a zatěžující ústrojí pro vyrovnávání zatěžující síly je uloženo v tělese (1)...

Zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222749

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Košvica František, Jochman Anton, Kirchner Stanislav

Značky: chodu, valivých, vůle, presnosti, ložisek, měření, radiální, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základového rámu, na němž je upevněn vřeteník s horizontálně uspořádaným rotujícím vřetenem zakončeným osazeným trnem. K základovému rámu je dále připevněno vedení pro saně opatřené konzolou k uchycení planžetového paralelogramu. Pohyblivá část planžetového paralelogramu je opatřena měřicím dotykem a je k ní připevněn další...

Způsob vymezování axiální vůle rotorů točivých strojů, zejména točivých strojů elektrických

Načítavanie...

Číslo patentu: 220378

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hadinec Lumír, Vybíral Vlastimil

Značky: axiální, točivých, způsob, strojů, elektrických, vymezování, zejména, vůle, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vymezování axiální vůle točivých strojů nejrůznějších druhů, jako jsou například elektrické motory, generátory, ventilátory, čerpadla apod. Vynález řeší vymezování axiální vůle točivých strojů způsobem, který je jednoduchý a nevyžaduje demontáž a montáž stroje. K výstupku na hřídeli nebo čelu rotorového svazku se nanese vrstva tvrditelné hmoty, například tmelu obchodního označení eprosin, načež se stroj smontuje. Ještě před...

Zařízení k samočinnému vymezování vůle mechanicky ovládané třecí spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220186

Dátum: 15.10.1985

Autori: Stejskal Jiří, Šedaj Miloš

Značky: spojky, ovládané, vůle, samočinnému, mechanicky, vymezování, třecí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení k samočinnému vymezování vůle mechanicky ovládané třecí spojky, s výhodou použitelné zejména u spojek motorových vozidel, u níž je vůle vymezována mezi vypínacími páčkami a vypínacím ložiskem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vypínací ložisko je opřen vypínací mechanismu spojky, doplněný pružinou a ozubeným segmentem se zuby. V dosahu zubů je výklopně připevněna západka. Západka je opatřena plochou vratnou...

Zařízení k vymezování vůle třecí spojky, zejména pro chladicí ventilátory spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219848

Dátum: 15.10.1985

Autori: Schwaller Ivo, Šamberger Miloš

Značky: zejména, ventilátory, vymezování, motorů, spalovacích, chladicí, zařízení, vůle, třecí, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém vymezování vůle třecí spojky chladicího ventilátoru, kde třecí spojka je zapínána a vypínána podle teplotního stavu motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi třecím kotoučem a hnací nebo hnanou částí spojky, se kterou je třecí kotouč rozebíratelně spojen, jsou uspořádány podložky přečnívající svými okraji přes vnější průměr třecího kotouče. Vynález je využitelný u...

Zařízení k seřízení vnitřní vůle mezi ozubenými koly převodové skříňě

Načítavanie...

Číslo patentu: 227143

Dátum: 01.01.1985

Autori: Vozandych Josef, Greill Antonín

Značky: vůle, seřízení, převodové, skříně, vnitřní, ozubenými, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k seřízení vnitřní vůle mezi ozubenými koly převodové skříně, vyznačující se tím, že je tvořeno volným hřídelem(6) pevně spojeným jednak s ozubeným kolem (15), zabírajícím do ozubeného věnce (16) a jednak ozubeným šnekovým kolem (2), zabírajícím do ozubeného šneku (1), otočně uloženého v ložiskách (7,9), pevně uspořádaných ve víku (11) spojeném s tělesem (18) převodové skříně (19) nejméně dvěma spojovacími elementy (20), přičemž osa...

Zařízení pro automatické měření vůle uložení strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216581

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kytner Otakar, Trojánek Jaroslav, Stárek Otto

Značky: součástí, automatické, zařízení, vůle, uložení, měření, strojních

Zhrnutie / Anotácia:

Na vřeteno působí proti zatěžovací pružině zatěžovací mechanismus spouštěný přes synchronizační obvod současně s posuvem záznamu zapisovače, na jehož měřicí vstup je přes zesilovač přiveden signál z dráhového snímače, který snímá změnu polohy vřetena vůči vřeteníku ve směru zatěžování. Ze záznamu deformační křivky se vůle uložení vyhodnotí známým způsobem, jako na ose souřadnic měřená odlehlost pat tečen, vedených k vzestupné a sestupné části...

Zařízení k měření radiální vůle valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217379

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

Značky: měření, radiální, valivých, zařízení, vůle, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření radiální vůle valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základového rámu, na němž je upevněn vřeteník s horizontálně uspořádaným rotujícím vřetenem zakončeným rozpínacím trnem. K základovému rámu je dále připevněno vedení pro saně, opatřené konsolou k uchycení planžetového paralelogramu. Pohyblivá část planžetového paralelogramu je opatřena měřícím dotykem. K pohyblivé části planžetového...

Zařízení k samočinnému ustavování vůle brzdových čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215182

Dátum: 15.10.1982

Autor: Juřica Svatopluk

Značky: zařízení, vůle, ustavování, brzdových, čelistí, samočinnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém samočinného ustavování vůle brzdových čelistí mezi plochou brzdového bubnu a obložením brzdových čelistí, jež jsou rozevírány brzdovým klíčem, který je ovládán prostřednictvím hřídele pákou. Podstata řešení spočívá v tom, že náboj brzdové páky je opatřen drážkováním, ve kterém je uložena posuvná matice, opatřena závitem o velkém stoupání. Matice je ovládána šroubem, jehož závit má opačné...