Patenty so značkou «vůči»

Způsob ochrany křemíkových těles vůči působení atmosférických vlivů a slabých agresívních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270666

Dátum: 12.07.1990

Autori: Cimpl Zdeněk, Kosek František, Kala Tomáš, Veselský Miroslav

MPK: C23C 14/06

Značky: vůči, vlivů, způsob, těles, křemíkových, agresivních, ochrany, působení, slabých, atmosférických, látek

Text:

...vrstva o složení AsXEySpZq, kde As je arsen, S je sira, E je antímon a/nebo vismut, Z je kyslík a/nebo eelen a/nebo telur, × 0,1 až 2, y (2-×), p O až 25, q G až 15, přičemž (pq)J 0 a dále p 5,5 pro q 0.Vynález umožňuje jednoduchou úpravou Zvýšit odolnost křemíkových těles tak, že se jejich optická propustnost nesnižuje působením atmosférických vlivů a slabých agresívních látek.Vynález bude hliže vysvětlen na následujících...

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedláček Evžen, Misárek Dušan, Janč Zbyněk, Fejman Jiří, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/58

Značky: samočinně, axiálního, rotoru, vůlí, turbokompresoru, nastavení, zapojení, statoru, vůči, optimálních

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Způsob výroby kompozice k izolaci vůči vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270232

Dátum: 13.06.1990

Autori: Medgyesi Iván, Juhász Imre, Kávássy Miklós, Zádor Mihály, Szépvölgyi János, Juhász Lajos, Székely Tamás, Nagypál Mária, Dregus József

MPK: C09K 17/00

Značky: vůči, izolaci, výroby, způsob, vlhkosti, kompozice

Text:

...nebo jejich směsi.Tetraetoxysilan a perethoxypolysiloxanové oligomery se používojí V hmotnostním poměru 3 1 až 1 3, zatím co polyalkoxymethylsiloxan a elkoholát hlinítý se používaJi v poměru směsi 2 1 až 4 1.Kondenzační produkt podle vynálezu je dobře rozpustný v alkoholech s 1 až 4 otomy uhlíku a ve aměsích takovýohto olkoholů. ýzolační kompozice sepmužívš ve formě 5 až 30 elkoholického roztoku.Produkt vyrobený způsobem podle vynálezu...

Optické prvky o zvýšené vzdornosti vůči fotochemickému rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268870

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tříska Aleš, Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Gilar Oldřich

MPK: C01G 21/16, G02B 1/02

Značky: fotochemickému, rozkladu, optické, zvýšené, vůči, prvky, vzdornosti

Text:

...nebo více halogenů ze skupiny cl, J, ar které mohou být stejné nebo se od sebe nohou liäit. Při tom optické prvky nohou být nejnéně na části svého povrchu opstřeny antiraľlexní vrstvou jako je 5102, MQFZ, Mgo nebo Ta 2 o 5, nebo nohou být ncjwéně na části svého povrchu opatřcny povlakea alkalického halogenidu obecného vzorce ux, kde symbol M značí Li, Na, K, Rb nebo cs, a syabol x značí halogen.vynález využívá poznatku, že optické prvky...

Těsnicí kompozice odolná vůči oxidantům

Načítavanie...

Číslo patentu: 268116

Dátum: 14.03.1990

Autori: Landovský Karel, Marek Vladislav, Svoboda Václav

MPK: C08L 27/018, C09K 3/10, C08L 27/012...

Značky: vůči, kompozice, oxidantům, odolná, těsnicí

Text:

...do 180 OC. Rovněž obsah volných vícesytných anorganíckých kyselín je vhodný jednak pro jejich pasivační účinky na povrchy železných součástí a jednak pro zvýraznění plastícity kompozice při utěsňování aparatur vyrobených z křehkehc materiálu, napr. skla.Těsníci kompozíce je trvale plastická a tím vhodná pro utčanovàní styčných ploch strojových skříní, přírubových spojů a vŕeten uzavíracích orgánů, používaných při výrobě a zpracování kyslíku...

Způsob stabilizace vodných roztoků chinoxalin-di-N-oxidu vůči světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266319

Dátum: 13.12.1989

Autori: Sieveking Hans, Voege Herbert

MPK: A61K 31/495, C07D 241/52

Značky: roztoku, světlu, vůči, stabilizace, způsob, vodných, chinoxalin-di-n-oxidu

Text:

...jako jsou například annato-barviva a látky ze skupiny flavonü, jakoje například v přírodě se vyskytující turin.Vzhledem k tomu, že účinná látka vzorce I se používá v rozsahu koncentrací od 25 ppmdo 500 ppm, má se při použití látek, které se používají jako prostředky k ochraně proti světlu, používat těchto látek V odpovídajícím rozsahu množství. Výhodně se účinná látka používá v podobném množství jako je množství použitého...

Hmota se sníženou přilnavostí vůči kapalinám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265456

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

MPK: C08J 5/16

Značky: sníženou, hmota, priľnavosti, vůči, kapalinám

Text:

...a dükladně promísí. Poté se zpracovává např. vstřikovaním.P ř í k 1 a d 2 975 g monomeru silikonového kaučuku 5 Q vazelinového lehkého oleje 20 g esteru kyseliny ortokřemičité a organické sloučeniny cínu Směs prvních dvou složek se iniciuje třetí složkou a zpracuje odléváním.999 g granulátu polyoxymetylenu 1 g vazelinového bílého těžkáho olejeGranulát polyoxymetylenu se rovnoměrně pokropí vazelinovým bílým těžkým olejem a důkladně...

Měkčený polyvinylbutyral se sníženou adhezí vůči sklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264329

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hermann Hans, Fock Kurt, Ebigt Joachim, Fabian Klaus

MPK: C08L 29/14, B32B 17/10

Značky: měkčený, vůči, polyvinylbutyral, adhezí, sníženou

Text:

...odpařením nebo odplyněním.Používaná změkčovadla jsou známa ze stavu techniky. Výhodně se používá takových změkčovadel, která se snáší s polymery používanými podle vynálezu za stanovených podmínek. Tak se mohou používat polymery s až asi 21 až 22 hmotnostními vestavěných jednotek vinylalkoholu,například estery di-,tri- a tetraethylenglykolu s alifatickými lineárními nebo rozvětvenými karboxylovými kyselinami s 5 až 10 atomy uhlíku nebo také...

Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje vůči druhému

Načítavanie...

Číslo patentu: 262744

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mikulenka Jiří, Ženožička Milan, Janda Vladimír, Baják Zdeněk

MPK: C14C 15/00, C14B 17/14

Značky: registraci, jednoho, vůči, polohy, zařízení, nástroje, druhému

Text:

...výroba toho~ to zařízení není náročná, jeho životnost je větší a je snadno seřiditelné.Na připojenýoh výkreseoh je znázorněno zařízení kregistra~ ci polohy jednoho nástroje vůči druhému, například u vibračních měkčicích strojů, kde na obr. 1 je znázorněn v bokorysu příklad provedení registrační jednotky a na obr. 2 je zná~ zorněno v nárysu propojení registrační jednotky s zobrazovaní jednotkou.Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje...

Způsob měření axiálního házení základního čela vůči plášti válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261569

Dátum: 10.02.1989

Autori: Smatana Jozef, Kůr Jan, Bárka Pavol, Bugala Augustin, Radek Petr, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/24

Značky: čela, válcových, plášti, základního, házení, axiálního, vůči, obrobků, měření, způsob

Text:

...V 261 559 kuličkových ložisek. Podstata vynúlezu je v ton, že ne obro bek se působí jednek se strany zúkladního čele obrobku prvkom pro vyvozoviní otdčivěho pohybu obrobku kolem jeho oey, jednek ne pldüt obrobku dvojicí vzájemné mechanicky svásených výkyvných opěrek uchycených na obrábäcím stroji. Výsledkom působení je výkyv opěrek, úměrný velikosti exidlního hdzení sdkladního čela vůči pldäti obrobku. výkyv jedná 2 opěrek se snímá...

Kontejnerový úchyt s možností změny výšky vůči rámu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260069

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gottvald Jiří, Nešpor Zdeněk

MPK: B60P 1/34

Značky: výšky, možností, rámu, úchyt, změny, vůči, kontejnerový, vozidla

Text:

...a pomocí šroubu pak úchyt snížit zasunutím do držáku úchytu pevně spojeného s rámem vozidla. Výhodou předloženého vynálezu je to, že vylučuje potřebu sejmutí kontejneru z vozidla při přepravě po železnici, objíždění tras s malou průjezdnou výškou při kamionové dopravě po silnici a podobné. Vlastní snížení celkové výšky vozidla je jednoduché, časově 1 fyzicky nenáročné, obsluhu může tvořit pouze jeden člověk a rovněž vylučuje montáž...

Nátěrová hmota se zvýšenou odolností vůči chemickým vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 258255

Dátum: 16.08.1988

Autori: Řepka Jan, Exnerová Karla

MPK: C09D 5/08

Značky: chemickým, zvýšenou, vůči, odolností, hmota, nátěrová, vlivům

Text:

...s výhodou polymetylfenylsiloxanu o viskozitě 130 až 190 mPa.s pri zo °c, 3 25925512 až 70 dílů primârních alkoholu 5 lineárním nebo rozvětveným řetězcem s 3 až 8 atomy uhlíku v alkylu, 20 až 120 dílů etyl-, propyl-. isopropyl- nebo butylesteru kyseliny octové, 89 až 354 dílů nromtických uhlovodíků ze skupiny benzen, toluen, xylen, etyl- a isopropylbenzen.Při formulaci nátěrové hmoty podle vynálezu se uvedené fílmotvorné složky rozpouští v...

Zvedací zařízení pro svislou dopravu břemen a pro jejich přímé vnášení do míst horizontálně přesazených vůči jejich vertikální zvedací dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 257325

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kadlečík Jaroslav, Ostrčil Jiří, Kovář Josef, Mrlík Bohumil

MPK: B66C 23/26

Značky: vnášení, svislou, míst, vůči, jejich, přesazených, zvedací, dráze, vertikální, zařízení, dopravu, přímé, břemen, horizontálně

Text:

...jeho vnější konec nese závěsný prostředek g pro břemena 2. Protože je předně třeba, aby dlouhá břemena byla při vertikální přepravě orientována podél zdi lg, k níž je vodicí sloup 1 poután demontovatelnými několikadílnými svěrkami ll, je jak hlavní díl l tak i podružný díl l, tak i podružný díl 3 nosného ramene aretovatelný, a tov úhlových polohách odpovídajících charakteru přepravovaného břemene 2.za tím ůčelem je s hlavním dílem l spojen...

Způsob přípravy polyethylentereftalátu stabilizovaného vůči hydrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 256796

Dátum: 15.04.1988

Autori: Budín Jiří, Kubíček Jaroslav

MPK: D01F 6/62

Značky: stabilizovaného, hydrolýze, polyethylentereftalátu, způsob, vůči, přípravy

Text:

...což je pro některé aplikace na závadu.Vynález se týká způsobu přípŕavy polyethylentereftalätu stabilizovaného vůči hydrolýze za zvýšených teplot účinkom láětak snižujících obsah koncových karboxylových skupin polyethy.lenteràftalátą vyznačený tím, že se-na taveninu polyethylentereftalátu působí při teplotě 265 až 31 o°o po dobu 2 až so minut cyklickým trimerem fenylisokyanátu v množství 0,05 až 5 hmot. Á H VTavenina polyesteru může při.tom...

Způsob určování protilátek vůči Corynebacterium equi v krevním séru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246267

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kühn Gerhard, Heisig Ullrich

MPK: G01N 33/50

Značky: určování, séru, vůči, krevním, corynebacterium, protilátek, způsob

Text:

...serum of man and animals. AssiutVet. Med. j., 10, 1982, s. 89-95, uvádějí jistě dílčí výsledky. Většinou se však pro tento účel doporučuje velmi pracná metoda průkazu imunostimulace lymfocytů PRESCOTT,j. F. ~ OGILVIE, T. H. - MARKHAM, R. j. F. Lymphooyte immunostimulation in the diagnosis of Corynebacterium equi pneumona in foals. Amer. j. Vet. Res., 41, 1980, s. 2 073-2 075.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob určovaní protilátek vůči...

Zápalky odolné vůči vlhkostí a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244132

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kováo Otakar, Dostalík Jioí, Vácha Jaroslav

MPK: C06F 5/02

Značky: výroby, odolné, vůči, způsob, zápalky, vlhkosti, jejich

Text:

...amoniové soli.Přsdmětsl vynálezu je rovněž způsob výroby zápalky odolná vůči vlhkosti, jak byla v předcházejících odstavaích popsáne, ponořením zápalkového dřívke do vodné eměei pro vytvoření zápelkových hlaviček, zahrnující oxid zinečnatý, chlorečnan dreseląý, hoŕlavý materiál a pojivo dispergovená ve vodnám prostředí, k vytvoření kapky uvedené směsi na zápalkovám dřívku, z níž po vysuěení vznikne hlavička zápalky, kterýžto způsob...

Zařízení pro svislou dopravu břemen a pro jejich případné přímé vnášení do míst horizontálně přesazených vůči jejich vertikální zvedací dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239863

Dátum: 01.07.1987

Autori: Pokorný Antonan, Štipánek Robert, Klín Ladislav, Komárek Vilém

MPK: B66C 23/26

Značky: jejich, horizontálně, svislou, vůči, případně, břemen, vertikální, vnášení, zařízení, přesazených, dráze, míst, dopravu, přímé, zvedací

Text:

...dílem je provedena nezávislými dvojicemi ozubených kol, z nichžprvá dvojice ozubených kol o roztečném průměru přesahujícím svouvelikosti maximální půdorysnou šířku hlavního dílu otočného ramene- jednoho pevně spojeného s tímto jeho hlavním dílem a druhého pevné spojeného s očnicí spojovacího kloubu - je uspořádána na paw ralelních čepech ležících ve svislé radiální rovině tohoto spojovaoího kloubu, zatím co druhá dvojice ozubených kol s...

Způsob zajištění předpětí obloukové výztuže dlouhých důlních děl vůči hornině a zvýšení její únosnosti a stability

Načítavanie...

Číslo patentu: 251291

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dombrovský Zdeněk, Janku Petr, Vlk Jaroslav, Razska Jan

MPK: E21D 11/24

Značky: únosnosti, obloukové, stability, její, důlních, vůči, předpětí, zajištění, dlouhých, způsob, výztuže, zvýšení, hornině

Text:

...dlouhých důlních děl vůči okolní hornině a zvýšení její únosnosti a stability, kde obr. 1 představuje průřez dlouhěho důlního díla s kompletem výztuže, na obr. 2 je nakreslen průřez kruhového profilu důlního díla s kompletem výztuže, obr. 3 znázorňuje detail kotvení průběžné kotvící patky. Na obr. 4 je detail kotvení kovové rozpínky a stojny svorníkem. obr. 5 detail uchycení kovové rozpínky profilu svorníkem. Obr. 6 znázorňuje detail...

Skleněná vlákna odolná vůči alkáliím pro vyztužení cementových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236853

Dátum: 15.04.1987

Autori: Shorrock Peter, Fyles Kenneth Melvin

MPK: C03C 13/00

Značky: vůči, výrobků, odolná, alkáliím, skleněná, vyztužení, vlákna, cementových

Zhrnutie / Anotácia:

Skleněná vlákna pro vyztužení cementových výrobků, která mají zvýšenou odolnost vůči alkáliím a zvýšenou trvanlivost. Skleněná vlákna jsou vyrobena ze skloviny, která obsahuje ve hmotnostní koncentraci 55 až 75 % oxidu křemičitého, 11 až 23 % oxidu R20, 6 až 22 % oxidu zirkoničitého, 0,1 až 1 % oxidu chromitého, 0,1 až 7 % oxidu hlinitého a 0,5 až 16 % oxidů vzácných zemin nebo oxidu titaničitého, přičemž R2O je alespoň jeden oxid ze skupiny...

Způsob měření odporu usní a podobných materiálů vůči deformaci a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236094

Dátum: 01.12.1986

Autor: Vaculík Jaroslav

MPK: G01N 3/34

Značky: deformací, vůči, měření, podobných, materiálů, způsob, odporu, usní, provádění, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení měření odporu usní a podobných materiálů vůči deformaci a zlepšení zařízení k provádění způsobu. Uvedeného účelu se u způsobu dosahuje tím, že se vyhodnocuje hloubka proniku vnikového tělíska, které se vtláčí do roviny řezu zkušebního vzorku v pravidelných vzdálenostech mezi jeho lícovou a rubní plochu. U zařízení se uvedeného účelu dosahuje tím, že vnikové tělísko (5) má tvar plochého nože a těleso pevné čelisti...

Zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy vůči základnímu čelu kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234071

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: čelu, zařízení, házení, vůči, měření, ložisek, základnímu, kuličkových, dráhy, kroužků, polohy, oběžné, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu řeší měření polohy oběžné dráhy spolu s axiálním házením oběžné dráhy kroužků ložisek s kosoúhlým stykem, zejména s neúplnými oběžnými drahami. Na měřicí desce zařízení jsou shora upevněny dva opěrné členy pro měřené kroužky a vespod dva planžetové paralelogramy s pohyblivými členy s pevným a měřicím dotykem. Druhý planžetový paralelogram je opatřen opěrkou pro hrot měřicího čidla připojeného k pohyblivému členu prvního...

Zařízení pro středění lahví vůči plnicímu ventilu lahvové plničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222837

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jindra Jan A Tecl Jaromír

Značky: zařízení, plnicímu, lahvové, středění, lahví, vůči, plničky, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro středění lahví vůči plnícímu ventilu lahví plničky, opatřeného středicím zvonkem prstencového tvaru, upraveným přemístitelně ve vertikálním směru pod plnícím ventilem. Vynález řeší problém konstrukčního zjednodušení unášecího mechanismu zvonku při zachování funkční spolehlivosti zařízení během provozu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že středicí zvonek je upevněn na širším konci kuželové pružiny, uchycené svým...

Způsob zvýšení odolnosti polyamidů vůči termooxidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 221575

Dátum: 15.02.1986

Autori: Holčík Ján, Šebenda Jan, Lánská Božena, Puffr Rudolf, Pospíšil Jan, Mašek Ján

Značky: způsob, vůči, polyamidů, termooxidaci, odolností, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení odolnosti polyamidů vůči termooxidaci, při kterém se polymeraci podrobí směs laktamu, případně laktamů, nebo diaminu a dikyseliny, spolu s katalytickými a regulujícími složkami a stabilizátorem, vyznačený tím, že stabilizátorem je směs látek na bázi substituovaného difenylaminu o struktuře vyjádřené vzorcem I kde R je alfa-methylbenzyl, x je 0 - 3 nezávisle na y a y je 1 - 3 nezávisle na x.

Způsob úpravy betonu na formu odolnou vůči počasí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226044

Dátum: 15.02.1986

Autor: Miettunen Aulis Olavi

Značky: odolnou, formu, počasí, úpravy, způsob, betonů, vůči

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy betonu na formu odolnou vůči počasí, vytvořením vůle pro vodu absorbovanou v pórech betonu při jejím rozpínání se vlivem zmrznutí, vyznačující se tím, že se se směsí betonu smíchá mikroskopický pryžový prášek o velikosti částic 10 až 250 ?m, přičemž pryžový prášek se přidává v hmotnostním množství od 0,2 do 2,0 %, počítáno na hmotnostní množství cementu.

Způsob výroby barviv reaktivních vůči celulóze

Načítavanie...

Číslo patentu: 222247

Dátum: 15.09.1985

Autori: Andrew Herbert Francis, Barlow Clive Hugh

Značky: výroby, reaktivních, způsob, barviv, celulóze, vůči

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby barviv reaktivních vůči celulóze, která ve formě volné kyseliny odpovídají obecnému vzorci I ve kterém A představuje zbytek vzorce kde n je číslo o hodnotě 1 nebo 2, znamená zbytek obecného vzorce kde Y představuje atom vodíku, atom chloru nebo sulfoskupinu, R znamená atom vodíku nebo normální alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R' a R'' nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, metylovou skupinu nebo etylovou skupinu, T...

Způsob výroby oktapeptidu s antagonistickým účinkem vůči angiotensinu II

Načítavanie...

Číslo patentu: 219939

Dátum: 15.09.1985

Autori: Szporny László, Kárpáti Egon, Kisfaludy Lajos, Nyéki Olga

Značky: angiotensinu, oktapeptidu, účinkem, výroby, způsob, vůči, antagonistickým

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oktapeptidu s antagonistickým účinkem vůči angiotensinu II, obecného vzorce I X-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Y-OA (I), ve kterém X znamená N-methylglycinovou nebo sarkosylovou skupinu, Y znamená zbytek mléčné kyseliny nebo L-2-hydroxy-3-methylvalerové kyseliny a A znamená atom vodíku nebo methylovou nebo ethylovou skupinu, nebo jeho adiční soli s kyselinou nebo jeho farmaceuticky přijatelného komplexu, vyznačující se tím, že se...

Elektroda s jádrem z kovu odolného vůči chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222661

Dátum: 15.09.1985

Autori: Gallone Patrizio, De Nora Vittorio, Bianchi Giuseppe

Značky: jádrem, vůči, elektroda, chlóru, odolného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrod s jádrem z kovu odolného vůči chloru, vytvořeným z titanu nebo tantalu. Jádro je opatřeno polovodičovým povlakem, sestávajícím z alespoň jednoho kovu skupiny platiny, z alespoň jednoho kysličníku ze skupiny zahrnující kysličník titaničitý a kysličník tantaličný, a z alespoň jednoho dopujícího kysličníku ze skupiny zahrnující kysličníky stříbra zlata, cínu, chromu, tantalu, lanthanu, hliníku, kobaltu, antimonu,...

Způsob výroby derivátů ftalocyaninu rozpustných ve vodě a reaktivních vůči vláknům

Načítavanie...

Číslo patentu: 241512

Dátum: 22.08.1985

Autori: Laszló Addás, Szeliánszky Csaba

MPK: C09B 47/24

Značky: reaktivních, derivátů, rozpustných, ftalocyaninů, vůči, vodě, vláknům, způsob, výroby

Text:

...4-aminobenzenkarboxylová kyselina e S-aminobenzensulľonová kyselina a B-aminobenzensulionová kyselina,3-N-fenylureidojpropylamin, Z-Níisopropylureido jethylamin.Činidly vázajicími kyselinu, která se použivají při postupu podle vynálezu jsou například hydroxidy, uhličitany, hydrogenuhličitany, sekundární a terclární fosforečnany,boráty nebo acetéty kovů prvni až třetí skupiny periodického systému, výhodněsloučeniny sodné a draselné jakož i...

Papír s dobrou absorpcí a odolností vůči alkáliím

Načítavanie...

Číslo patentu: 219326

Dátum: 15.07.1985

Autori: Stewart Alistair Charles, Jones Newlyn, Ward James

Značky: vůči, odolností, dobrou, alkáliím, absorpcí, papír

Zhrnutie / Anotácia:

Papír s dobrou absorpcí a odolností vůči alkáliím, který je tvořen vláknitým pásem a obsahuje vztaženo na hmotnost sušiny vláknitého pásu, 0,5 až 8 % hmotnostních neviskózního filmotvorného materiálu, 0,05 až 4,0 % hmotnostní ve vodě rozpustné kationtové, teplem tvrditelné pryskyřice obsahující epihalogenhydrin a 0,05 až 2,0 % hmotnostní polyalkyleniminu. Tento papír je vhodný např. jako obalový papír.

Zapojení ke zkoušení odolnosti vzorků izolačních materiálů nebo vzorků izolačních systémů vůči degradačním faktorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 221630

Dátum: 15.05.1985

Autori: Mácal Vlaslav, Baběrád Ladislav, Votava Libor, Kratochvíl Jan

Značky: zapojení, materiálů, degradačním, izolačních, zkoušení, vůči, vzorků, odolností, systému, faktorům

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení ke zkoušení odolnosti vzorků izolačních materiálů nebo vzorků izolačních systémů vůči degradačním faktorům, například účinkům přiloženého vysokého napětí a vysoké teploty, obsahujícího zkušební vysokonapěťový transformátor, v jehož primárním obvodu je zařazen vypínač a jehož sekundární obvody jsou tvořeny zkušebním vysokonapěťovým vinutím a měřicím vinutím. Účelem vynálezu je docílit podstatného zkrácení doby trvání...