Patenty so značkou «vstupu»

Identifikácia osôb pomocou viacerých typov vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12741

Dátum: 13.02.2007

Autori: Zhang Cha, Yin Pei, Viola Paul, Cutler Ross, Rui Yong, Sun Xinding

MPK: G06K 9/46, G06K 9/62, G10L 11/02...

Značky: vstupu, identifikácia, osôb, viacerých, pomocou, typov

Text:

...implementáciách detektor môže určiť ako aj vykonať detekčné mechanizmy. Detektor môže používať rôzne vstupy, vrátane obrazových údajov 140,zvukových údajov 150 a iných údajov 160.0022 Jedno alebo viac obrazových vstupných zariadení 110 môžu obsahovať rozličné obrazové vstupné zariadenia, vrátane rozličných kamier a typov kamier so širokou škálou funkcií. Vjednej implementácii obrazové vstupné zariadenia 110 môžu zahŕňať viaceré kamery...

Spôsob prenosu aspoň jedného programu lokálneho vstupu v sychrónnej sieti FM a systém na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280971

Dátum: 14.09.1995

Autori: Brun Martine, Chesnet Bernard, Viallevieille Alain, Dupain Pascal, Seguin Michel

MPK: H04H 3/00, H04H 1/00

Značky: spôsob, systém, sietí, sychrónnej, vykonávanie, lokálneho, programů, aspoň, přenosu, vstupu, jedného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa aspoň do prvého bloku multiplexu digitálneho prenosu generuje príkaz na lokálny vstup aspoň s jedným parametrom reťazenia tohto vstupu a príkaz na lokálny vstup sa uskutoční v prvom charakteristickom okamihu, ktorý nasleduje za týmto príkazom. Systém je tvorený riadiacou jednotkou (TR), vybavenou multiplexorom (MUX1) so vstupom hlavného programu (AES/UER-P) a užívateľského kanálu (U-RDS) a vstupom pre program...

Zapojení regulačního obvodu se stavovým pozorovatelem regulovaného systému s přepínáním vstupu, stavovým regulátorem, sledovací integrační a dopřednou vazbou, pozorovatelem a regulátorem neměřitelné poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269298

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neuman Petr, Štecha Jan, Havlena Vladimír

MPK: G05B 13/04

Značky: neměřitelné, obvodů, regulovaného, sledovací, regulačního, zapojení, dopřednou, systému, přepínáním, pozorovatelem, vazbou, regulátorem, vstupu, integrační, stavovým, poruchy

Text:

...koeficientu zeeílení a. Kombínaoí výstupu integračního bloku skokové poruchy je získán V eoučtovém bloku regulátoru výstup 5 tekovým fázově posunutým odhadem neměřitelné poruohové veličiny, který přesně kompenzuje fázové zpoždění použité servosmyčky.Na připojených výkresoch je znézorněno zapojení regulačního obvodu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znézoměno zapojení regulačního obvodu sa stavovým pozorovatelem regulovaného systému s...

Kódovací matice se synchronním přepínačem vstupů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269251

Dátum: 11.04.1990

Autor: Seka Jan

MPK: H04N 5/14

Značky: synchronním, kódovací, přepínačem, matice, vstupu

Text:

...druhý výstupe matice. Třetí výstup první matice l je spojsn se vstupom čtvrtćho zesilovače § 3, jehož výstup je třetím výatupem matice. Třetí výstup první matice 1 je spojen se vstupe pdtćho zesilovače § 2, jehož výstup je spejen s první vstupe druhé matice ug, jejíž výstup je čtvrtý výstupom aatice. Vstup prvního zesilovače §l je první pomocným vstupom matice a výstup prvního zesilovače §l je spojen jednak s druhým vstupe druhá matice yg,...

Zapojení pro modifikovatelné ovládání vstupů, zejména vstupů testování a přerušení u mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268080

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kocík Václav, Novák Antonín, Hainz Petr

MPK: G06F 13/00

Značky: vstupu, zapojení, přerušení, testování, modifikovatelné, mikroprocesoru, zejména, ovládání

Text:

...mikroprocesorem podle vynálezu.Příklad blokového sohématu zapoJení podle vynálezu Je znázoměn na připoJeněm výkrasu.Mikroprocesor l Je opatřen neJméně Jedním vstupem g přerušení a neJméně jedním ž, A testovâní a případně Ještě Jedním dalším vstupe j .nebo několika dalšími vstupy (nemizoměno). Je také opatřen neJméně ,jedním výstupom lg logických signálů, který Je připoJen na vstup 1. logických signálů paměti ll, opatřeně neJméně Jeďíuím...

Zapojení pro přispůsobení vstupů a výstupů mikropočítačového systému k připojeným periferiím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267715

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gloc Stanislav, Horák Miroslav

MPK: G06F 13/12

Značky: přispůsobení, výstupu, připojeným, systému, mikropočítačového, periferiím, zapojení, vstupu

Text:

...systému k pi-ipojeným . perireriím v rozvodném zařízení vysokého napětí jsou zapojeny tak, že výstupní svorłqy l rozváděče l, prepojené s jistícím transtormátorem proudu v rosváděči, jsou spojeny se vstupními svorkami g 2 nadproudové a. podpětové ochrany g. Výstupní svorky a rozvaděče l, prepojené s měřícími transformátory proudu a napětí v rozváděči jsou spojeny se vstupními svorkami j převodníku 1 elektrických veličín. Vstupní...

Zapojení spínače kladného i záporného napětí ovládaného z jednoho vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264795

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr, Raba Pavel

MPK: H03K 17/00

Značky: napětí, záporného, vstupu, ovládaného, kladného, spínače, jednoho, zapojení

Text:

...napětí ovladaného z jednoho vstupu podle vynálezu spočíva v jednoduchosti jakým je dvojitý spínač velkého výkonu vytvořen. Volbou příslušných součástek a napájecích napětí je schopen pracovat s ovládacími i ovládanými signály požadovaných úrovní.Na přiloženém výkresu je uveden příklad zapojení spínače kladného i záporného napětí ovládaného z jednoho vstupu podle vynálezu. První, druhý a třetí odpor l, g a 3 jsou spojený do série tak, že...

Pneumaticky ovládaný jednodílný odledňovací povlak eliptického vstupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259431

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mahovský Jan, Švajda Stanislav, Kurtin Jiří

MPK: B64D 15/16

Značky: ovládaný, jednodílný, vzduchu, pneumatický, odledňovací, eliptického, povlak, vstupu

Text:

...nafukovatelné komory, Lispořádané rovnoběžně s náběžnou hranou, jsou v místech největší křivosti eliptickêho vstupu přerušeny a dogp 1 ně« ny jednak nafukovatelnými komorami, kvolmými na náběžnou hranu, a jednak protažltelnými úseky pryžového materiálu bez textílního v-yztužení. Odledňooací povlak pak odledñuje nejen vnitřní plochu vstupu, ale ináběžnou hranu a s ní související venkovní stranu vstupu.Kombinace komor, rovnoběžných a kolmých k...

Převodovka pro dosažení nerovnoměrného výstupu z rovnoměrného vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247063

Dátum: 15.08.1988

Autor: Stipaninko Alexadd Vasiljevie

MPK: F16H 37/12

Značky: nerovnoměrného, vstupu, rovnoměrného, převodovka, dosažení, výstupu

Text:

...znázornění, obr. 2 převodov 247063ku z obr. 1 v řezu v rovině II-II z obr. 5,obr. 3 až 7 prevodovku z obr. 2 v řezu V rovině V-V v. různých provozních polohách, obr. 8 diagram úhlových rychlostí výstupního hřídele ve vztahu k úhlové rychlosti hnacího členu při poloměru kliky RO a obr. 9 a 10 diagramy úhlových rychlostí výstupního hřídele ve vztahu k úhlové rychlosti hnacího členu v závislosti na nastavení poloměru R kliky.Na obr. 1 je...

Zapojenie spolupráce radičov priameho prístupu do pamäte a sériového vstupu a výstupu z rozných systémových stavebníc prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256717

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hottmar Vladimír, Schwartz Ladislav

MPK: G06F 13/14

Značky: pamäte, seriového, systémových, prvkov, vstupu, rôznych, zapojenie, priameho, spolupráce, radičov, stavebnic, přístupu, výstupu

Text:

...vstupom C 8 bloku B synchronizácie doby pristupu. Výstup ZA žiadosti o priamy prí 255717stup bloku 2 radiča priameho pristupu do pamäte je spojený so vstupom D 1 bloku 1 systémovej zbernica. Výstup 1 B nulovania bloku 1 systémovej zbernice je spojený so vstupom F 8 bloku 8 radiče sériového vstupu a výstupu a tiež so vstupom E 2 bloku 2 racliča priameho prístupu do pamäte, ktorého výstu-p 258 povolenia je spojený so vstupom B 3 registra 3...

Zařízení pro snížení ztrát semen ve vstupu sklízecí mlátičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243239

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vadkerti Ladislav, Neumajer Václav, Jeger Dag, Tlamsa Jioí

MPK: A01D 41/14

Značky: ztrát, mlátičky, sklízecí, snížení, semen, zařízení, vstupu

Text:

...ztrát semen ve vstupu sklízecí mlátičky podle vynálezu jednak omežuje vytloukání semen, jednak spolehlivě zabraňuje vyhazování případně vytlučených semen mimo prostor sklízecího stolu, takže uvolněná semena se spolu se slamnatou hmotou dostávají spolehlivě dále do stroje.Příklad provedení zařízení podle vynálezu1. Zařízení pro snížení ztrát semen ve vstupu sklízecí mlátičky, opatřené sklízeoím stolem se shrnovaoím šnekovým...

Zařízení ke kontrole pramenu vláken na vstupu do spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252566

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 1/12

Značky: kontrole, pramenů, vláken, jednotky, zařízení, spřádací, vstupu

Text:

...hřídeli g je pramen vláken l přitlačen kontrolní plochou 3, která je součástí zhuštovače § otočně uloženého na čepu É, který je upevněn v neznázorněném tělese spřádací jednotky.Zhušťovač § obsahuje vstupní otvor l, který se směrem k podávacímu válečku l zužuje na výstupní otvor ll. Přítlak pramene vláken Ä kontrolní plochou 1 na podávací váleček l je způsoben obecně umístěnou silou §. Obvykle bývá vyvozována pružinou a je seřidítelná. Vláknaz...

Zapojení přepínače vstupů osciloskopů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242993

Dátum: 15.04.1987

Autor: Perner Bohumil

MPK: G01R 13/28

Značky: zapojení, přepínače, vstupu, osciloskopu

Text:

...5 s nízkou vstůšní impedancí. vstupy přepínačů P 1.až Pn, jsou připojšna na zdroje Z 1 až zn zpraoovávaných siqnálů. Na vstupu přepínače PX 3 umísĺěna paralelní kombinace prvního rěšistoru R 1 saprvním kondenzátorem C 1, ke které-je připojen kolektor prvního tranzistoru T 1 jakož i eñľtor druhého tranzistoru Ť. jehož báze je na zdroji 5 kompenzačního potenciálĚblízkého potenciálu země. Na bázi prvního tranzisto~ru R 1 je připojen zdroj UI...

Způsob uzavírání vstupu do podzemních kavernových zásobníků skladovaného plynu v důlních prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pašek Jozef, Hanák Miroslav, Mašek Ján

MPK: E21F 17/16

Značky: skladovaného, podzemních, důlních, kavernových, vstupu, zásobníku, plynů, uzavírání, způsob, prostorách

Text:

...V případě, le v prostoru mezi zátkami je medium s nemönným tlakom odpovídající daná hloubce, dochází při vvprazdňování zaeobníku k nedměrnemu namáhání jedné za advojenych tlakových zátek, a tíI často k její částečně dsstrukci, respektíve vzniku trhlin, kterými by medium pronikalodo míst nižäího tlaku, čím ee bude zmenlovat skladovací prostor.if-odložený vynález tuto nevýhodu odstraňuje. Jeho podstata apočívá v tom, le do prostoru mezi...

Zapojení pro přepínání vstupů osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250172

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jirmus Jerry

MPK: G01R 13/28

Značky: vstupu, zapojení, osciloskopu, přepínání

Text:

...potžebxxý početprvních vstupd dalžích přepínačů 22 až E. Alternativně je vlak možno spojit índivídullnä první, druhý až n-tý výstup vzorkovacího obvodu 1 s prvním. vstupy druheho až n-tého pžepínoče E, až g, ne jejichž druhé vstupy jsou pžipojeny zdroje z, až g vstupních signálu.Výstupý zdrojů g, až g jsou pžipojeny na druhé vstupy pžepínačd z až g, jejichž ovládací vstupy jsou spojený s prvními výstupy ídícího obvodu g. Výstupní signály...

Zapojení stykového zařízení sériového vstupu a výstupu počítače na jednotnou dálnopisnou síť

Načítavanie...

Číslo patentu: 234903

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tůma Miloš, Tůma Jan

MPK: G06F 3/12

Značky: zapojení, počítače, výstupu, dálnopisnou, seriového, zařízení, stykového, síť, jednotnou, vstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu se dosáhne tím, že obvod paměti počítače je přiveden na vstup obvodu paměti vysílané hodnoty jedním vedením, přičemž druhé vedení vstupu je připojeno na výstup obvodu klidového stavu, jehož první vstup je připojen na stop tlačítko počítače. Druhý vstup je připojen na obvod detekce napájení počítače. Výstup obvodu paměti vysílané hodnoty je připojen jedním vedením na vstup obvodu řízení linky s galvanickým oddělením, jehož výstup...

Zapojení ochrany vstupu elektrického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 232528

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H02H 3/52

Značky: systému, zapojení, vstupu, elektrického, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení ochrany vstupu elektrického systému. Jeho podstatou je, že mezi vstupní svorky elektrického systému se zapojí rezistor s kladným teplotním součinitelem. Vynález je možno použít všude tam, kde se používají elektrické systémy, vyžadující ochranu před rušivými napětími, a to zejména u kontaktních prvků jako jsou koncové spínače tlačítkové ovladače nebo bezkontaktní snímače polohy, používané při buzení vstupu systému.

Zapojení měřicího budiče vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231822

Dátum: 15.06.1986

Autori: Procházka Jan, Šindelář Bedřich, Kristen Jiří

MPK: H03F 3/72, H03K 19/092, H03K 17/60...

Značky: měřicího, budiče, vstupu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřicí techniky. Je určen pro nastavení definované napěťové úrovně logické nuly a pro nastavení definované napěťové úrovně logické jedničky pro buzení logických vstupů integrovaných obvodů a při zachování vysoké rychlosti průchodu signálu. Zapojení měřicího budiče vstupu podle vynálezu je určeno k použití v měřicí a testovací technice k buzení vstupů logických integrovaných obvodů pro odzkoušení kvality vstupních...

Způsob měření množství vláken minerální vlny na vstupu do usazovací komory a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231695

Dátum: 01.05.1986

Autori: Liškutin Jiří, Hladík Jaroslav, Vališ Miroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: vstupu, měření, způsob, zařízení, množství, minerální, vláken, komory, usazovací, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby minerální vlny. Účelem vyná1ezu je získat informaci o množství vytvořených vláken vstupujících do usazovací komory. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že proud vláken vstupující do usazovací komory se prozařuje světelnými impu1sy a zjišťuje se počet světelných impulsů prošlých proudem vláken během zvoleného časového intervalu a tento počet se porovnává s celkovým počtem vyslaných světelných impulsů během tohoto...

Zapojení řídicích obvodů vstupu a výstupu, zejména pro inteligentní terminál

Načítavanie...

Číslo patentu: 229798

Dátum: 01.05.1986

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/22

Značky: inteligentní, výstupu, terminál, vstupu, obvodů, řídících, zapojení, zejména

Text:

...napětí, jednak přes sedmnáctý odpor na svorku kladného napětí, jednak na čtvrtý výstup vstupní a vý stupní sběrnice, druhý vstup čtvrtého multiplexoru prvního čtyř- násobného dvouvstupového multíplexoru s pamětí je připojen na třetí adresovací vstup osmikanálového multíplexoru pro funkcí výběru dat, na první vstup prvního převodníku z kődu BCD na kód jedna z desetí, na čtvrtý datový výstup a na čtvrtý datový vstup prvního obousměrného...

Uložení ochranných trubkových vložek na vstupu či výstupu z teplosměnných trubek trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222540

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rezek Josef, Vít Pavel

Značky: svazků, vstupu, teplosměnných, výstupu, vložek, trubek, trubkových, uložení, ochranných, trubkového

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení ochranných trubkových vložek na vstupu nebo na výstupu z trubek trubkového svazku, např. výměníku tepla nebo žárotrubného kotle. Mezikruží mezi vnitřním průměrem teplosměnné trubky a vnějším průměrem ochranné trubkové vložky je vyplněno nejméně dvěma závity středicího drátu či středicího proužku vyrobeného z materiálu, jehož teplota tavení je nižší než teplota pracovní látky v místě navinutí závitů. Účelem řešení je požadavek přesného...

Ustavovací konzola, zejména vstupu do cementového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 221345

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kousalík Václav

Značky: konzola, zejména, ustavovací, mlýna, cementového, vstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkvalitnění ustavování polohy, zejména vstupů do cementového mlýna. Uvedeného účelu se dosáhne takovým provedením konzoly, které umožní snadné výškové a úhlové ustavení, přitom konzola sestává z ložiska pro naklápění skříně vstupu připevněného ke skříni úchytkami ložisko je volně uloženo v lůžku uchyceném v nosníku, který je umístěn ve vodítkách připevněných k základní desce. Funkce ustavovací konzoly spočívá v tom, že...

Zapojení adresní mapy s možností autonomního přepisu a externího vstupu a výstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229168

Dátum: 01.01.1986

Autori: Přeček Zdeněk, Kučera Petr, Bartůněk Ivan, Stroner Petr

MPK: G11C 9/04

Značky: možností, vstupu, externího, výstupu, autonomního, přepisu, zapojení, adresní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení adresní mapy a možností autonomního přepisu a externího vstupu a výstupu, vyznačující se tím, že první skupinová vstupní svorka (01) zapojení je spojena s prvním skupinovým vstupem (11) řídicího obvodu (1), jehož druhý skupinový vstup (12) je spojen se druhou skupinovou vstupní svorkou (02) zapojení, jehož první skupinová výstupní svorka (07) je spojena se stavovým výstupem (14) řídicího obvodu (1), jehož skupinový výstup (13) je...

Zapojení vstupu měřiče elektrochemického potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220616

Dátum: 15.12.1985

Autori: Souček Jaroslav, Pejřil Petr, Velebil Otakar

Značky: měřiče, elektrochemického, vstupu, zapojení, potenciálu

Zhrnutie / Anotácia:

Principem vynálezu je implantace měřicího zesilovače nebo jeho vstupních obvodů přímo do měrné nebo kombinované elektrody pro měření elektrochemického potenciálu. Vynález řeší potíže se zapojením vstupů s vysokým vstupním odporem, které se vyskytují u měřičů chemických veličin na principu měření elektrochemického potenciálu. Odstraňuje provozní nespolehlivosti při měření na elektrodových soustavách vyloučením spojovacích kabelů a konektorů, u...

Zapojenie pre riadenie vstupu horúcej bramy do širokopásovej válcovacej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 227763

Dátum: 01.11.1985

Autor: Vrlík Jozef

Značky: horúcej, zapojenie, riadenie, vstupu, tratě, bramy, válcovacej, širokopásovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je riešený problém automatazácie valcovacieho procesu. Televízna kamera je umiestnená v krytu nad bramou uloženou na dopravníku. Kryt je plnený pretlakovým vzduchom, ktorý uniká štrbinou vyúsťujúcou z krytu tesne nad bramou. Kamera je pripojena cez klopné obvody k vyhodnocovaču šírky. Vyhodnocovač obsahuje ďalšie klopné obvody, logický člen, čítač, prevodník a display. Okrem uvedených sú použité eště pomocné obvody obsahujúce časové...

Zapojení pro omezení vstupu vyšších harmonických proudů do rozvodné sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 225575

Dátum: 30.09.1985

Autori: Ledr Zdeněk, Vaško František

Značky: sítě, harmonických, zapojení, vstupu, vyšších, rozvodné, omezení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro omezení vstupu vyšších harmonických proudů do rozvodné sítě, sestávající z jednoho nebo dvou napájecích trojfázových transformátorů, trojfázového reaktoru, trojfázového kondenzátoru a trojfázové tlumivky se železným jádrem, vyznačené tím, že primární vinutí prvního napájecího trojfázového transformátoru (3A) nebo i druhého napájecího trojfázového transformátoru (3B) je zapojeno do tří otevřených fází, přičemž uzel primárního vinutí...

Způsob zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222433

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hanyk Karel, Kašpar Miloš, Novotný Pavel

Značky: komory, zamezení, provádění, kotle, vstupu, tohoto, uhelného, fluidního, zařízení, částic, způsob, způsobu, spalovací, prášků, prostoru, reaktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález se týká způsobu a zařízení k zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru pro spalování uhlí, přiřazeného jako parciální ohniště ke spalovací komoře kotle při přerušení provozu fluidního reaktoru, oddělením prostoru spalovací...

Zapojení pro ovládání vstupu řídicího mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 217748

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vašina Petr, Frank Luděk

Značky: ovládání, vstupu, zapojení, mikropočítače, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání vstupů řídicího mikropočítače pomocí manuálně ovládaných řadičů a tlačítek. Zapojení umožňuje spojit výhody komunikace systémem přerušení i systémem dotazování, vylučuje opakované registrování zásahu a využívá nefunkčních mezipoloh řadičů. Podstatou vynálezu je zapojení jednoho nebo více řadičů přes kodér a vstupní obvody sběrnice se vstupy mikropočítače, přičemž mezipolohy řadičů jsou spojeny se vstupy klopných obvodů,...

Zařízení zajišťující vybití kondenzátorů při vstupu do zablokovaného prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217084

Dátum: 01.08.1984

Autori: Štěrba Ladislav, Sudzina Pavel

Značky: vstupu, prostoru, zablokovaného, zajišťující, zařízení, kondenzátorů, vybití

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení zajišťující vybití kondenzátorů při vstupu do zablokovaného prostoru vysokonapěťových baterií i při ztrátě ovládacího napětí elektromagnetického ventilu nebo při přerušení přívodu tlakového vzduchu. Při vstupu do zablokovaného prostoru přeruší spínač dveří obved ovládací cívky. Elektromagnetický ventil uzavře přívod vzduchu do pneumatického pohonného ústrojí, přičemž se sepne spínač, který uzavře obvod kondenzátorové...

Zapojení nástrojového vstupu syntetizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215832

Dátum: 20.12.1983

Autor: Houdek Jan

Značky: vstupu, syntetizátoru, nástrojového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu poskytuje nové možnosti využití syntetizátoru, je jednoduché, levné a snadno realizovatelné. Zapojení podle vynálezu sestává z tvarovače, převodníku kmitočet-napětí a integrátoru, přičemž vstup zapojení je spojen se vstupem tvarovače, jehož výstup je spojen se vstupem integrátoru. První vstup integrátoru je spojen s výstupem převodníku kmitočet-napětí a s druhým výstupem zapojení a výstup integrátoru je spojen s prvním...

Zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného média teplovodních a horkovodních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 215186

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kohout Petr, Kobrle Stanislav

Značky: horkovodních, teplonosného, vstupu, uzáver, zabezpečovací, soustav, zapojení, teplovodních, media

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného media teplovodních a horkovodních soustav, zejména výměníkových stanic. Řeší samočinné uzavření uzávěru vstupu teplonosného média při havárii nebo výpadku proudu, a to uspořádáním prvků v impulsním potrubí. Podstata zapojení spočívá v tom, že z hlavního potrubí je vyvedeno impulsní potrubí přes elektromagnetický ventil, ovládaný napětím sítě, na přímočarý hydromotor, jehož...