Patenty so značkou «vstup»

Zariadenie a spôsob na udržanie všeobecnej konštantnej amplitúdovej odozvy na vopred určený meraný vstup

Načítavanie...

Číslo patentu: 285782

Dátum: 11.07.2007

Autori: Stinnett Richard, Stavropoulos James, Mccormick John, Hubbard Lafayette Ronald

MPK: A61B 5/05

Značky: vopred, spôsob, meraný, vstup, udržanie, amplitúdovej, všeobecnej, určený, odozvy, zariadenie, konštantnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje obvod (20) na meranie odporu, k nemu pripojený zosilňovací obvod (30), prispôsobený na zosilňovanie meraného signálu na vnímateľnú úroveň, a indikačný obvod (24), pripojený k zosilňovaciemu obvodu (30) a prispôsobený na vytváranie meraného signálu vo vnímateľnej forme. Zariadenie zahrnuje obvod na nastavenie citlivosti obsahujúci kalibračný obvod (50), programovateľný obvod (46) vysokého zosilnenia a druhý zosilňovač (36),...

Bezkontaktní klávesnice pro vstup informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268751

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schiedewitz Christian, Klötzner Heinz

MPK: G06F 3/023

Značky: vstup, bezkontaktní, informaci, klávesnice

Text:

...t Kral-tue KIĚJHLJÚÚ VI PůĽuMaTPVIDůłTľCH ľlpmnep mcnonnen-ImnPFHIHIHMIÄB I.Z(IĺJllIHl.I VIUKJOPGTBIIVIKJ HVDKIE ITIJHFWIóřIľ-Jłľł |I()51 C| 1 J|t| 3 ñ IK JIFLYX Iľ| 1 |TC.Kł.ł×. ITFWI ĺäĺĺĺlM Iĺ|)K«lČ|ł 4 Íł-Nĺ l 07 W. J. IIIZJVII IlI|I 1 M(1 JIII~InI 3 MGITJITJVICTBĽI ófslüKťlHTñkTł-lüň Kłluñvłďľyphl V vN/II. 7 IIII.1 |IIf~ 1 |.I rxyxmlyn sanmTpv|uecKy|n IZXÚMJ( 10171 KJIGDVIEITyPIiJll/IHVIVI 7 H ĺâüKläň OUFYMHŠ, TU H 0 Kílĺłlłiň...

Zapojení pro vstup informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266461

Dátum: 12.01.1990

Autori: Malašickij Gennadij, Migal Michail, Lapin Vladimír

MPK: G06F 3/02

Značky: vstup, informace, zapojení

Text:

...ro onnoapeueuno co ckannponaumeu Hamaworo Kommyrupymmero aneneura Kamnony cxannpywmeuy Koy cqerqnxa 2 Gnox 4 Buuaer Ha nepamą Bxoqm 6 noKa 7 cpapnenun coornercrnymwnü eMy npnanax Koà, re awor npuanax cpanhH~ naewcn c nocrynnnmnm na aropue Bxou önoxa cpaanenna 7 Koou, ycwanonnennuw B rexymü Momenw na nepexnmqarene 8.Ecnu ouepenuoä npuanax Kona cooraercrnyer pexnuy ~ Koy na nepexnmuawene 8 B nannmñ MOMGHT, T 0 c auxoa önoxa 7 cpanuennn na BTOp...

Zařízení pro vstup informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266385

Dátum: 13.12.1989

Autori: Abložjavičus Ionas, Procik Orest, Berezovskij Michail, Kacov Konstantin, Kornbljum Arkadij, Palčikevič Ivan, Cygelnij Igor

MPK: G06F 3/02

Značky: vstup, informaci, zařízení

Text:

...sKaHoMMTcn nammunue apenn. Permcrp S roroa K aanonnenmn Hanoi Mnonpnaumeň c nepmoepnnnoro ycrpoñcraa, a Muoopnauma. aanncanuaa a permcrp1. HCICTMHBIBT Ha ILIVIOPBTUP 2. KDTOF-ihlñ YIPBOGDBBYBT MHOOPHaUMD O HUPQÄIKE. SHaKG. FUJI BBCIÄMMOŇMSMQPQEMOŘ BenmHmHu B TpeóyeHuň nnomwuuň Kun M nunacT cmrnan POTUBHDCTM Hü uuxnn 13 n 3 M. Konooue muxonu mmopaTUpa 2 nonKnnweHu K muxonan anoxa 3. Kyna nnnxnnuanr M Te Kmnonue uuxnnu perMcTa 1. mnoopnaumn...

Zařízení pro vstup dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 257254

Dátum: 15.04.1988

Autori: Szeszler László, Hanzlik Pál, Horváth Sándor, Klimo György, Katics Ferenc, Varga Sándor

MPK: G06K 13/02

Značky: zařízení, vstup

Text:

...podle vynálezu je na čidla připojen vstup Schmittova klopného obvodu, přičemž výstup čidel je tvořen výstupem Schmittova klopného obvodu.vynález je popsán pomocí několika příkladů provedení znázorněných na přiložených obrázcích, kde na obr. 1 je znázorněn štítek pro záznam dat podle vynálezu, na obr. 2 je řez štítkem z obr. 1, na obr. 3 je snímací jednotka podle vynálezu sloužíoí k sejmutí jednotlivých bitů štítků pro záznam dat podle...

Zařízení pro vstup média do mezitrubkového prostoru parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233925

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mašek Václav, Říman Jaroslav, Malásek Václav, Mánek Oldřich

MPK: F22B 33/12

Značky: prostoru, generátoru, media, mezitrubkového, parního, zařízení, vstup

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení podle tohoto vynálezu je alespoň na jednom konci tlakového pláště příčnou přepážkou uspořádanou uvnitř obalového pláště a první částí obalového pláště přilehlou k trubkovnici vytvořena komora, jejíž první strana přilehlá k příčné přepážce je propojena s hrdlem média a druhá strana přilehlá k trubkovnici je propojena s meziplášťovým objemem. Vzdálenost obvodové přepážky je přitom větší, než vzdálenost příčné přepážky od trubkovnice a...

Cloněný vstup

Načítavanie...

Číslo patentu: 235821

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: vstup, cloněný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cloněného vstupu plynu z boku do prostoru nádoby, jehož podstata spočívá v tom, že trubka vstupu je prodloužena do prostoru nádoby, přičemž spodní část trubky vstupu je odříznuta, proudí-li tok plynu z trubky vstupu z boku nádoby vzhůru do prostoru nádoby. Výhodou cloněného vstupu je, že horní část prodloužené trubky vstupu nedovolí toku plynu obrátit se ihned vzhůru, ale tok plynu je nucen proudit do stran, částečně i směrem...

Zařízení pro vstup informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 237235

Dátum: 15.06.1986

Autori: Goldort Valentina Jevgeněvna, Kunin David Isaakovič, Balašov Boris Petrovič

MPK: G06F 3/00

Značky: zařízení, vstup, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vstup informace. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti zařízení. Zařízení obsahuje spojené v určité posloupnosti klávesnici, kodér, tři multiplexory, registr, blok indikace, ovládací blok, čítač, blok paměti, tvarovač impulsů, spojovací blok, napájecí blok, přičemž do zařízení jsou dodatečně zařazeny porovnávací blok, součinový logický druhý čítač a klopný obvod, přičemž pájecí blok je připojen k bloku paměti přes...

Vstup do mlýna, zejména pro mletí cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221236

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kousalík Václav

Značky: vstup, mletí, zejména, mlýna, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení průchodu komponentů vstupem do mlýna a zamezení jejich ztrátám únikem netěsnostmi vstupu. Uvedeného účelu se dosáhne vestavbou lopatkového kola do šnekovice otočného ložiskového čepu a vytvořením dvojstupňového těsnění pomocí ucpávkového tělesa s mazacím elementem, těsnicím elementem, přitlačovací přírubou a kroužkem přichyceným k čelu šnekovnice s pláštěm lopatkového kola.

Zapojení klávesnice pro ruční vstup informací do elektronických systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 227000

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kokeš Josef, Hutyra František

Značky: zapojení, informaci, elektronických, klávesnice, systému, vstup, ruční

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení klávesnice pro ruční vstup informací do elektronických systémů, vyznačující se tím, že je tvořeno soustavou spínacích tlačítek (1), kde každé z tlačítek (1) je zapojeno mezi jeden z řádkových vodičů (2) a jeden ze sloupcových vodičů (3), a nejméně jednou kombinací tvořenou sloupcovým vodičem (3), který je připojen na bázi (4) svého tranzistoru (5), jehož emitor je uzemněn a kolektor (6) je připojen na vstup druhé výstupní brány (7), a...

Zapojení programovatelné jednotky styku pro vstup dat na sběrnici informační měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241399

Dátum: 15.05.1985

Autor: Velan Jaromír

MPK: G06K 11/00

Značky: jednotky, zapojení, sběrnicí, měřicí, styku, soustavy, informační, vstup, programovatelné

Text:

...výstup bloku 7 pro zajištění ínterfejsových funkcí jsou určený pro řízení přenosu dat ze zdroje 1 dat, a proto jsou spojeny s řídicím výstupem a řídicím vstupem zdroje 1 dat. Řídicí vstup generátoru 8 adresy je spojen se spouštěcím výstupem bloku 7 pro zajištění interfejsových funkcí,jehož ukončovací vstup a zároveň ukončovací vstup generatoru 8 adresy jsou spojený s třetím datovým výstupem pevné paměti 9,která je svým druhým datovým výstupem...