Patenty so značkou «všeobecné»

Spôsob čistenia a dezinfikovania chirurgických nástrojov všeobecne a zariadenie vhodné na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19025

Dátum: 29.03.2012

Autor: Sommacal Alessandro Paolo

MPK: A61L 2/02, B24C 1/00, A61B 19/00...

Značky: tohto, uskutočňovanie, spôsobu, spôsob, všeobecné, čistenia, nástrojov, vhodné, zariadenie, dezinfikovania, chirurgických

Text:

...organických zvyškov z najzložitejších povrchov. Ani tieto postupy však nie sú vždy účinné. Zvyšné nečistoty, zostávajúce najmä v medzerách a dutinách, sa počas následnej dezinfekčnej tepelnej úpravy spevnia a prilepia, takže nemožno zaručiť účinnost tohto posledného kroku, ktorý je tak dôležitý prezdravie pacienta, ktorý bude daným nástrojom následne ošetrovaný.0014 Druhý, neutralizačný krok spočíva v použití kyslých látok, ktoré...

Spôsob plnenia dutín v pôdnej hmote alebo všeobecne v telesách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8315

Dátum: 24.10.2005

Autor: Canteri Carlo

MPK: E21B 33/138, E02D 3/12

Značky: telesách, všeobecné, hmotě, plnenia, dutin, pôdnej, spôsob

Text:

...zme si vzhľadom na objem vypĺňanej dutiny.0009 Iný spôsob trpiaci rovnakou nevýhodou, že nie je schopný vyplniť klenutý objem, je spôsob opísaný v americkej patentovej prihláške č. 2002/0015619. Tento spôsob spočíva v upchatí podzemných dutín s použitím iba pevného inertnćho materiálu s pomocou nadúvadla s mazací mi účinkami, ktore napomáha jeho distribúcii V dutinách.0010 Ine známe typy spôsobov vypĺňania podzemných dutín používajú plnivá...

Všeobecne lineárna šumivá perorálna dávkovacia forma fentanylu a spôsoby jej podávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9537

Dátum: 30.12.2004

Autori: Agarwal Vikas, Habib Walid, Moe Derek

MPK: A61K 9/20, A61K 9/46

Značky: podávania, dávkovacia, perorálna, forma, šumivá, lineárna, všeobecné, spôsoby, fentanylu

Text:

...absorpcie lieku. Pozri tiež patenty USA č. 6 759 059 a 6 680 071. Pozri tiež Brendenberg, S., 2003 New Concepts in Administrationof Drugs in Tablet Form Formulation and Evaluation of a Sublingual Tablet for RapidAbsorption, a Presentation of an lndividualized Dose Administration System, Acta Universitiatis Upsaliensis. Comprehensíve Summaríes of Uppsala Díssertatíons from the Faculty of Pharmacy,287, 83 pp. Uppsala ISBN 91-554-5600-6.Ak...

Svařitelná konstrukční mangankřemíková ocel pro všeobecné a nízkoteplotní použití v ocelových konstrukcích a strojírenských zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262385

Dátum: 14.03.1989

Autori: Teindl Tomáš, Matuška Karel, Idzikovský Boris, Mickerts Ervín, Krayzel Miroslav, Lapčíková Jiřina

MPK: C22C 38/00

Značky: strojírenských, oceľových, všeobecné, použití, konstrukcích, zařízeních, nízkoteplotní, konstrukční, svařitelná, mangankřemíková

Text:

...vruhové houževnatosti ve směru podélném e příčném ve vztahu ke směru válcování ve srovnání se známými kontrukčními ocelemi s obvyklou úrovní čistoty. Také je výhodou to, že tlusté plechy v tlouščkách od 12 mm výše se vyznečují vyšší úrovní vnitřní homogenity pri kontrole ultrazvukem. Další výhodou oceli je to, že vykazuje lepší metslurgickou svałitelnost,vyjádřenou hodnotou parametru svałitelnosti PC podle Ito a Bessyo nejvýše 0,27 a zvýšenou...

Elektrická žárovka pro všeobecné osvětlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247356

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krpeár Pavel

MPK: H01K 9/02

Značky: elektrická, osvětlení, všeobecné, žárovka

Text:

...elektrické energie, které jsou přímo úměrné eníženíintenzityovětleni.Uvedenáregulaoe ncela gachovávâ původní baxvu světla amožnujenozový ppovoznąvhovąnýçhäárovek při jednom přerąšeni,§nąvIçícho vlákna žáxovky.DąläimpřinQsemjei zvýšeníestetickéhoúčinku při současné eglaciekpiny«šár 0 veknapříklad ve vioeramenných lustreoh tim, že při regu 1 aoizů 5 távají všechny tgyale v,grovozu,paVrozdílod klesického zpüsobukdy stejným seriovým přepínačem...

Upokojená oceľ pre všeobecné použitie, najmä ako hlbokoťažná a konštrukčná

Načítavanie...

Číslo patentu: 240477

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kirrstetter Reiner, Schwab Wilfried, Dürckheimer Walter

MPK: C22C 38/04

Značky: upokojená, použitie, všeobecné, hlbokoťažná, konštrukčná, oceľ, najmä

Text:

...odlievať na zariadení pre plynulé odlieavanie. snaha je teda plynule odlievat ocele ako upokojené, ale s dosiahnutíjm všetkých pri-aznivých vlastností pri zmene podstaty technológie ocele, čo sú v podstate protichodné požiadavky. jJednou z možností riešenia uvedeného problému je zníženie obsahu rozpustného hliníka na rozmedzie 0,008 až 0,04 hmot.,ktorého podkročenie má síce za následok zvýšené Starnutie, resp. výskyt bublín a vtrúsenín...

Speciální pryžokorková podlahovina pro všeobecné použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 223163

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kostúr Vincenc, Bernášek Tomáš

Značky: speciální, podlahovina, použití, všeobecné, pryžokorková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení protiskluzových, deformačních a odrazových vlastností podlahových ploch.. Uvedeného účelu je dosaženo směsí kaučuku a drceného vulkanizovaného kaučuku plněného korkem. Korková drť má podstatný vliv na regenerační, izolační a skluzné vlastnosti materiálu, kombinace kaučuků a korkové drti na odrazovou pružnost. Kladnou vlastností podlahoviny je rovněž olejovzdornost. Vynálezu lze použít ve všech oborech, které mají...