Patenty so značkou «vrtání»

Zariadenie na experimentálne meranie priebehu teploty pri vŕtaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7307

Dátum: 03.12.2015

Autori: Abrahám Rudolf, Olejár Martin, Cviklovič Vladimír, Korenko Maroš, Drlička Róbert, Kročko Vladimír

MPK: G01K 7/02, B23B 39/00

Značky: teploty, vrtání, zariadenie, meranie, priebehu, experimentálne

Text:

...je navrhnutá tak, aby bolo možné v materiáli vytvoriť kanáliky s dutinou, do ktorej je vložený spoj termočlánku. Otvory sú vyvftané tangenciálne do takej hĺbky, aby po vložení termočlánku jeho spoj vyčnieval z vnútorného otvoru puzdra niekoľko desatín milimetra. To zabezpečí styk termočlánku so vzorkou vloženou do puzdra. Na definovanie kontaktu hlavice spoja termočlánku o steny otvoru na jeho stálu polohu boli vytvorené radiálne otvory...

Zariadenie na čistenie potrubia od kovového odpadu po vŕtaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5941

Dátum: 05.12.2011

Autor: Sviatko Fedor

MPK: B08B 9/04, F16L 55/26

Značky: odpadů, potrubia, kovového, vrtání, zariadenie, čistenie

Text:

...sa upevm zariadenie na čistenie, ktoré sa upevní na prírubu uzatváracej armatúry. Vyrovnajú sa tlaky nad a pod uzatváracou armatúrou. Uzatváracia armatúra sa otvorí a zariadenie na čistenie sa vsunie vertikálnym pohybom do potrubia. Tento pohyb umožňuje bežné vŕtacie zariadenie. Pri dosadnutí pätky 1 na dno potrubia sa v potrubí postupne roztvoria lopatky 5 a dosadnú na jeho dno. Tým, že lopatky 5 tohto zariadenia sú magnetické, nalepí...

Zařízení pro vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 277241

Dátum: 16.12.1992

Autor: Rylka Antonín

MPK: B23B 47/26, B23B 47/22

Značky: zařízení, vrtání

Nástroj pro vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 272904

Dátum: 12.02.1991

Autor: Starý Vladislav

MPK: B23B 51/02

Značky: nástroj, vrtání

Zařízení pro kolmé vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 272024

Dátum: 13.12.1990

Autor: Šustr Jan

MPK: B23B 45/14, B23B 49/02

Značky: zařízení, kolmé, vrtání

Spojka, zejména vrtací hlavy pro vrtání otvorů malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262457

Dátum: 14.03.1989

Autor: Heger Antonín

MPK: F16D 1/00

Značky: vrtání, vrtací, hlavy, otvorů, spojka, zejména, malých, průměru

Text:

...umožňuje přenášet velmi vysoké otáčky, zejména od 5 000 do 20 000 ot/min, a to jednak 2 důvodu nízké hmotnosti rotující části a jednak,že krouticí moment se přenáší bez přĺmého.mechanickáho styku součástí, čímž je zajištěna její vysoká životnost a spolehlivost. U této spojky, která pracuje bez nároku na elektrickou energií, je výhodou i to, že nedoohází k přenášení mechanických vibrací a chvění z hnacího na hnaný hřídél a naopak.Na...

Zařízení k vrtání otvorů do dutých neuzavřených předmětů ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261727

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vácha Pavel

MPK: C03B 33/10

Značky: zařízení, předmětů, dutých, otvorů, vrtání, neuzavřených

Text:

...krokovaoího ústrojí,V němž je za svůj obvod středěn a pomoci upínacího ústrojí upnut vrtaný předmět. Přitom úhly cx svírané osami vrtaoích vřeten s rovinou pracovní desky jsou vzájemně rovné. Jedno z vřeten je uloženo otočně nastavitelné kolem osy souměrnosti vrtanéhb předmětu o úhel A v rovině pracovní desky, který je roven polovině kroku ozubeného kola,v němž je vrtaný předmět upnut. Je výhodné,aby V tomto ozubeném kole byl výměnně uložen...

Korunka rotačního vrtání vývrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259031

Dátum: 16.09.1988

Autori: Baberkov Ivan, Mladenov Pando, Todorov Emil, Bajček Emil, Čugulaj Dimitr

MPK: E21B 10/44

Značky: rotačního, vrtání, korunka, vývrtů

Text:

...nonepxuocrn 6 pemymerq pąöpa 4 H nocTnraeT no Bepxne ro KDHKB ero sHemueü.noaepxnocwn 71Hacymee reno I nmeer nepxnwm HOBGDXHOCTB 12 Heupanunbxoü snnnnconnnoñ ů 0 pM. Ha snywýenaeň noaepxaocmn 6 pemymx peöep 4 0 ® 0 pMneHa Konyconnnaa uoxa.13, B KOT 0 pOň pacnonomemu-cxanopaspymammne aneuearu 5. Dan nMemT nenpannnbnym Knnuosunym opMy H nepeuň yron pesanàx om 40 no 42 °, sannň yronpesannx or 16 no 18 ° H öoxosoý yron pesaann or 2 no 5 °. Kamnň...

Způsob vrtání a zapažování dopravních a/nebo výtažných vrtů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244677

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janda Pavel, Potl Emilián, Gazda Jaromír, Janoušek Jaroslav

MPK: E21D 1/08

Značky: výtažných, způsob, zapažování, dopravních, tohoto, vrtů, zařízení, způsobu, vrtání, provádění

Text:

...více částí se skládající vrtací korunka §Ze úćelem společného upevnění vrtací tyče 1 a pažnice Q jsou umístěny na horní čááťł základového rámu L vodorovné pracovní válce 2,na jejichž pístnicích jsou našroubovány zástrčky Lg, procházející okénky prcvedenými v pažnicích § e zajišíující bezpečné uchopení, popřípedě upevnění vrtací tyče 1 a pažnice Q.Pracovní válce 2 je možno pohánět jak pneumaticky, tak hydraulicky a jsou nastavitelné do...

Přístroj pro vrtání otvorů v jedné přímce více vřeteny současně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243062

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: B23B 47/30

Značky: současné, jedné, vrtání, vřeteny, přímce, prístroj, více, otvorů

Text:

...jednoúčelových vyvrtávacích strojich.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na Výkresech, kde na obr. 1 je částečný nárysný řez přístnoje pro vrtání souosýoh otvorů více vřeteny s plynule měnitelnou polohou na požadlovanou rozteč vrtaných otvorů a na obr. 2 je bokorys téhož přístroje.Přístroj pro vrtání otvorů umistěných V jediné přímce Více vřeteny současně do .rozměrových rotačních i nerotačniclh sou-částí,je přídavným zařízením...

Spôsob výstuže banských komínov po plnoprofilovom vrtaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 252706

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fabián Stanislav, Gavlák Jozef, Maras Matej, Laško Michal, Orlovský Ján

MPK: E21D 5/12

Značky: banských, plnoprofilovom, vrtání, spôsob, komínov, výstuže

Text:

...na bezpečnostných lanách, proti náhlemu vypaadnutiu, napr. z rebríka a pod. Každých 15 až 25 m výškových je zhotovené provizórne odpočívadlo B, na obraze 3, 4 a 5.Ochranná povala 5 z nafukovacích vankúšov, obr. 3. a 4, je opatrená na vrwchtnejčasti kovovou kuželovitou strieškou 4. Strieška slúži zároveň ako záves ochrannej povaly,pomocou ktorého sa prevádza zdvíhanie alebo spúšťanie. Ochranná povala 5 je valcovitého tvaru. Nafukuje sa...

Zařízení k broušení jednobřitých vrtacích korunek pro příklepné vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245632

Dátum: 15.10.1987

Autor: Metke Marian

MPK: B24B 3/33

Značky: jednobřitých, vrtacích, korunek, broušení, vrtání, příklepné, zařízení

Text:

...Přičemž upínaoí ústrojí vrtacích korunek je uzpůsobeno k postupnému otočení jednotlivých vrtacíoh korunek o 180 ° během otáčky otočného zásobníku. j 3výhodou zařízení k brouěení jednobřitých vrtacích korunek pro pžíklepné vrtání podle vynálezu je zvýšení produktivity práce v důsledku postupného broušení jednobtitých vrtącích korunek bez prostojů pro upínání a seřizování, s možností výměny nabroušených kusů za nenabroušené bez zastavení...

Vrtací tyč k vrtání průchozích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241365

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krejcar Emil, Schwaller Ivo

MPK: B23B 51/08

Značky: vrtací, vrtání, otvorů, průchozích

Text:

...souřadníce vrtaného otvoru.Uvedené nevýhody odstraňuje vrtací tyč,opatřená ve střední části otvory pro přestavitelné upevnění nástrojů podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že ve výřezu na konci tělesa vrtací tyče je uchycen kopinatý vrták. Výhoda vrtací tyče podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje vytvořit průchozí otvory do plného materiálu, bez nutnosti jejich předvrtání nebo předlití. Při práci na obráběcích strojích...

Nástroj pro vrtání děr kruhového průřezu do dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252135

Dátum: 13.08.1987

Autori: Klepetko Jan, Štíhel Miroslav, Brož Oldřich

MPK: B27B 15/02

Značky: kruhového, nástroj, vrtání, dřeva, průřezu

Text:

...tvorená krátkou strmou dvouchodou šroubovici přochási plynule do vynášecí části, tvorené jednochodou šroubovicíVrtaci část a vynáěecí část jsou s výhodou vyrobeny odděleně. přičemž se pro jejich spojeni s výhodou použije svařování, pájení nebo lepení. Vrtací část má v čele dvě břitové hrany, jejichž vrcholový úhel je větší než 180 ° a středicí špičku jehlancovitého tvaru, přečnívajíci břitové hrany na obvodu nástroje.Nástroj pro vrtání děr...

Zařízení pro současné vrtání několika vtokových kanálů a nebo nálitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251911

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ende Eberhard, Schneider Wolfgang

MPK: B22C 23/00, B22C 9/08

Značky: vtokových, kanálu, vrtání, několika, zařízení, současné, nálitků

Text:

...xowppoä Ha paccronnmu onaoro xona ysna qopmenb-unnąnną9 pacnonoxeum na cnycKaeMmx u nounnaebmx upunonou 5 cT 0 na 4. Cwonm 4 upenoxpaneuu or npoxpyunnauua H onpoknmnana no ornomeuum K KEPETKE 6 HaupaB~ mmmmnliHa cwonax aaxpenneum, HanpuMepwpH npnmammuecn noxpyr aepruxanbuoü ocn ono» pm 10. Dna appewnpoaxu Bpamaenocrn npenycMnTpen nepaoe 3 amnMuoe ycTpoůcT~ ao ll. Onopu l 0 upouuaaum ropusouranbuo c BOSMOKHOCTEM nepeMemeHnn KOHCOHH MM 3,...

Stavebnicový spirálový vrták pro příklepové vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 239000

Dátum: 01.07.1987

Autor: Tejral Miroslav

MPK: E21B 10/36, B28D 1/14

Značky: vrtání, špirálový, příklepové, stavebnicový, vrták

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový spirálový vrták pro příklepové vrtání je určen pro vrtání otvorů do stavebních materiálů, hornin a podobně. Je rozebíratelně sestaven z jednotlivých funkčních dílů, jimiž jsou břitová korunka, nosná tyč, upínací stopka a vynášecí spirála, zajištěna v pracovní poloze jisticím kroužkem. Délku vrtáku lze změnit prodloužením nosné tyče o další nejméně jeden díl a výměnou vynášecí spirály za delší. Stavebnicový spirálový vrták lze...

Způsob dovrchního vrtání Velkoprůměrových vrtů rozšiřováním cílového vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243883

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hruban Konstantin, Soukup Josef

MPK: E21B 7/00

Značky: velkoprůměrových, způsob, dovrchního, rozšiřováním, vrtů, cílového, vrtání

Text:

...vrtu, z jehož ústí se před provrtáním dna odkalovací jímky odstraní bud demontáží, nebo rozvrtáním úvodníPo vyprázdnění odkalovací jímky samospádem drtě se nakonec provede demontáž rozšiřovacího dláta v prostoru zlikvidované odkalovací jímky. Výhodným provedenim vynálezu je dále to, že se v odkalovací jímce po jejím zhotovení upraví přepadní prostor výplachové vody pro vrtání cílového vrtu, která se z tohoto prostoru znovu čerpá do...

Centrátor pro rotačně příklepná vrtání s ponorným kladivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243400

Dátum: 15.06.1987

Autor: Burda Karel

MPK: E21B 17/10

Značky: kladivem, rotačné, vrtání, ponorným, příklepná, centrátor

Text:

...je pŕevlečena trubka centrátoru, jejíž horní konec je uobycan ne soutyćí a spodní konec je ulołen na těle vrtneho kladiva tesne nad korunkou. le trubkou centrdtoru e stenou vrtu musí být zachováno mezihuií pro průchod vrmá drti.Konstrukce centrátoru umožňuje stabilizaci a vystŕedění vrtného nástroje pri rotnčně příkloapnćm vrtání, což zabezpečuje rovnost vrtu a umožňuje použít plánovaný protil výstroje.Gentrdtor je snadno demontovutelxąý n...

Válcová stupňovitá fréza pro hlubinné vrtání s vodicí hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251206

Dátum: 11.06.1987

Autor: Dienemann Werner

MPK: E21B 29/00

Značky: válcová, vrtání, stupňovitá, hlubinné, vodiči, hlavou, fréza

Text:

...unnnnpnqecxue pemymne ýpesu, Maxonnmnecn Hánonmmmwoäé ncnonuenu Tax, qwo.Moryw coeąnnxŕbcn nocpecTnoM MyTOBmX xynaqxoamx Koneu 4.Ínanee, nanpaanenue 5 ncnonneuo c rnanxoň öoxonbñ HOBQDXHOCTBD, nonaeprmeücs saxanxe, max qmo ne nponcxónr ůpeaeponąnne. Hepen npHMeHeHHeM Taxoro mne aepa cnaqana coönpamrca nmőpannme ůpesepnme Konbua 3 Ha nonmň mrox Tax, qroöm nucwynu MYQTOBHR Konen 4 nxonunu 9 nasu Kónbnenux Qpes. nocne aroro Hannaänsaercn...

Zařízení pro vrtání vertikálních přibírkových vývrtů při rozšiřování vertikálních důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 238217

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vaverka Vladimír, Hodouš Josef, Štáf Václav

MPK: E21D 1/06

Značky: přibírkových, vertikálních, rozšiřování, vrtání, zařízení, důlních, vývrtů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro vrtání vertikálních přibírkových vývrtů při rozšiřování vertikálních důlních děl, zejména komínů a jam pravoúhelníkového profilu, budovaných technologií hloubení s předraženým komínem s využitím projízdného pracovního povalu, na jehož spodní etáži jsou na dvou protilehlých stranách upraveny pevné držáky spočívající na pevných podpěrách a na konzole. Na pevných drážkách je pomoci spodních pojezdových vozíků suvně...

Mikrovrtačka pro vrtání tenkých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240194

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hütner Bernhard

MPK: B23B 41/14

Značky: desek, tenkých, mikrovrtačka, vrtání

Text:

...vrtscí agregát s vrtákem, s nímž souose je umístěn optický zaměřovací systém, připevněný k nosnému hranolu nosného rámu. V dolní částí výkývné desky pracovního stolu je nešroubován dorazový šroub s dvojící pojístných matíc, zatímcok dolní části nosného rámu s příslušenstvím je připevněna rozpěrná deska, sloužící k upevnění vrtacího agregátu, do níž je našroubován stavěcí ěroub, opírající se o pružnou opěrku, předepjatou proti její spodní...

Zařízení pro čelní vrtání v mechanizovaných porubech

Načítavanie...

Číslo patentu: 240037

Dátum: 01.06.1987

Autori: Turek Ivan, Drábik Jozef

MPK: E21C 5/11

Značky: zařízení, čelní, porubech, vrtání, mechanizovaných

Text:

...uchycena stavitelné stojna g se evislým sloupem g z rcury, na němž je objímkou gg připevněno vedení gg posuvného rámoe 2, které je shodně s vodítky Ž ukotveno v ocelových příčnicích 22. Na vodítkách glftvořených trubkamiĺje suvně uložen podávací vozík 23, opatřený přítlačnými válečky žil, na němž je pevně uchyceno vrtací kladivo 3. Přítlačnými válečkyd 25 prochází pružný tekutinový válec jj, který je kotven V příčnícíoh 2 a je opatřen na...

Zařízení pro identifikaci a vrtání otvorů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249335

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rejlič Jakša, Sobek Pavel, Frank Helmar

MPK: B23Q 35/128, B23Q 35/02

Značky: identifikaci, spojů, plošných, vrtání, zařízení, otvorů, desek

Text:

...y odpovídající šířce zvoleného rastru. Křížový stůl je uchycen na základové desce §, na níž je upevněna konzola, tvořená dvěma bočními kryty É a horním krytem Z.Na druhém souřadnicovém stole g a pod horním krytem 1 konzoly je nepohyblivě umístěno pouzdro łł. V horní části pouzdra łł jsou uspořádány drážky pro uchycení první kazety łg, 3 249335do které se upevňuje vrtací sablona. V dolní části pouzdra ll jsou uspoŕádány drážky pro uchycení...

Přístroj pro vrtání souosých hlubokých otvorů více vřeteny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234748

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krulich Václav, Krása Radomír

MPK: B23B 41/02

Značky: souosých, více, vřeteny, vrtání, otvorů, hlubokých, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zdokonalený přístroj pro vrtání souosých hlubokých otvorů více vřeteny, jehož výroba přichází v úvahu u výrobce obráběcích strojů, případně u uživatelů ve strojírenských podnicích za účelem vrtání přesných otvorů do silných a rozměrných trubkových den chemických aparátů a do tlakových komor pro energetiku. Důsledkem konstrukčního řešení je plynule měnitelná rozteč, a to zejména tím, že rozvodové ústrojí má kolem centrálního...

Nástroj pro vrtání děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 237042

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mádl Jan, Mádlová Danuše

MPK: B23B 51/02

Značky: vrtání, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtací nástroj má hlavní ostří u obvodu nástroje skloněné pod úhlem nastavení větším než 0° a menším než 30°. Toto je realizováno buď fazetkou na hlavním ostří u obvodu nástroje, nebo celým hlavním ostřím skloněným po celé své délce pod úhlem nastavení větším než 0° a menším než 30°.

Vrtací hlava, zejména pro vrtání otvorů malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248778

Dátum: 12.02.1987

Autor: Heger Antonín

MPK: B23B 39/10, B23B 47/26

Značky: malých, průměru, vrtací, zejména, otvorů, vrtání, hlava

Text:

...průměru, podle příkladného provedení sestává z hnací jednotky lg, pevně uložené V pohyblivém dílu lg elektromagnetu lg, tvořeného cívkou ll s kostrou ll, která je vyrobena 2 izolantu, například teflonu, a je suvně uložena v plášti ll, ve kterém je zespodu vytvořen kuželově zahloubený otvor ll.V dolní části pohyblivého dílu lg, vyrobeného z magnetický vodivého materiálu, napříkladz arémy, je vytvořen zvětšený otvor s následným kuželovým...

Ruční vrtačka s optickým zařízením pro kolmé vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 234753

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jagoš František

MPK: B23B 45/00

Značky: kolmé, vrtání, vŕtačka, zařízením, ruční, optickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přesné kolmé vrtání do vodorovného i svislého materiálu ruční vrtačkou optickým zaměřením. K tomu užívá optické zařízení tvořeného dutým průhledným tělesem kulovitého tvaru naplněného průhlednou kapalinou se vzduchovou bublinou vznášející se na kapalině. Toto těleso je obklopeno krycím pláštěm s průhledy pro přesné středění vzduchové bubliny, a tím i kolmosti. Optické zařízení může být pevnou nebo snímatelnou částí ruční vrtačky....

Zařízení pro vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 237761

Dátum: 15.09.1986

Autori: Petuchov Vadim Dmitrijevič, Butkin Vladimir Dmitrijevič, Šalašov Jurij Fedorovič

MPK: E21C 1/12

Značky: vrtání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hornictví a konkrétněji kombinovaného vrtacího nástroje, který se používá pro účinné průmyslové vrty. Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti vrtání hornin, které jsou svojí tvrdostí různorodé. Tohoto cíle se dosáhne tak, že zařízení je opatřeno ovládacím mechanismem, který je umístěn mezi pneumatickým úderníkem s vrtnou soupravou, a na čelní straně rozvodné trubky pneumatického úderníku je otvor. Zařízení obsahuje pouzdro,...

Vícevřetenová vrtací hlava pro současné vrtání více otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231826

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čech Zdeněk

MPK: B23B 39/16

Značky: vícevřetenová, současné, vrtání, otvorů, hlava, vrtací, více

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká vícevřetenové vrtací hlavy pro současné vrtání více otvorů. Sestává z pracovních vřeten pro uchycení pracovních nástrojů a z uzavřené skříně obsahující horní posuvně rotační vyvažovací desku dolní posuvně rotační desku s klikovými mechanismy pro pohon pracovních vřeten a klikový hřídel pro pohon posuvně rotační horní a dolní desky. Horní a dolní posuvně rotační desky jsou vedeny ve dvou na sebe kolmých směrech ležících...

Souprava pro vrtání sady otvorů v boční stěně tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231477

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hušbauer Josef

Značky: vrtání, souprava, tunelů, boční, stěně, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prací v tunelu, zejména pro městskou podzemní dopravu. Řeší problém předvrtání otvorů v boční stěně tunelu, do kterých se zakotví háky, nesoucí elektrické kabely určené pro napájení elektrické trakce v tunelu, případně i pro signalizaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že táto souprava pozůstává ze základní kostry /20/, na jejíž bočních stranách jsou uloženy vrtačkové lafety /40/, nesoucí vlastní vrtačky /50/. Tato základní...

Souprava pro vrtání vějířových a paralelních vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230793

Dátum: 01.04.1986

Autor: Kolínský Pavel

MPK: E21C 11/00

Značky: souprava, vrtů, vrtání, vějířových, paralelních

Zhrnutie / Anotácia:

Souprava sestává z vrtacího mechanismu s posuvným zařízením uloženým v nosiči a z podvozku s pevnou konzolou opatřenou čepem, na kterém je uchycen natáčecí mechanismus, jehož centrální hřídel se otáčí v rovině kolmé k rovině otáčení čepu konzoly. Řeší se přestavování vrtací jednotky s automatickým zachováním paralelity vrtů. Za tímto účelem je na zmíněný centrální hřídel natáčecího mechanismu upevněno přímočaré vedení, ve kterém je suvně...

Zařízení pro vrtání vtoků a nálitků do slévarenských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221427

Dátum: 15.02.1986

Autori: Škrabal Milan, Koplík Radovan

Značky: vtoku, vrtání, forem, slévárenských, nálitků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro vrtání vtoků a nálitků do slévárenských forem. Zařízení sestává z vrtací jednotky upevněné na roštu, který je nasazen na pohyblivé části zvedacího stolu pomocí zaváděcích čepů a vodicích pouzder. Nad pohyblivou částí zvedacího stolu, nacházejícího se ve spodní poloze, je umístěna kladičková trať roštu nesoucí rošt, popřípadě se nad zvedacím stolem po trati vozíků pohybuje pomocí pracovního válce vozík nesoucí dva...

Vrtací rameno pro mechanizované vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 224705

Dátum: 01.08.1985

Autor: Mareš Vladimír

Značky: mechanizované, rameno, vrtání, vrtací

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtací rameno pro mechanizované vrtání obsahující pro docílení rovnoběžnosti zhotovovaných vrtů dvojice paralelogramů ve vzájemně kolmých rovinách a vybavené vrtacím ústrojím, vyznačené tím, že je tvořeno ovládacími válci (21) nosného ramene (20), jež jsou svými pístnicovými klouby (22) připojeny k nosnému ramenu (20), zatímco svými opěrnými klouby (23) jsou připojeny k paralelogramovým tyčím (24), přičemž nosné rameno (20) a obě...