Patenty so značkou «vrstvené»

Vrstvené zasklenie pre systém na zobrazovanie v zornom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17532

Dátum: 30.11.2011

Autori: Sablayrolles Jean, Labrot Michael, Dekoninck Alexandra

MPK: C08K 5/00, C03C 27/12, B32B 17/10...

Značky: vrstvené, zasklenie, zobrazovanie, systém, zornom

Text:

...skle alebo na zasklení obraz akéhokoľvek objektu. Podľa daného dokumentu sú luminofórne materiály nanesené na celú hlavnú plochu jednej z vrstiev tvoriacich vrstvené zasklenie (PVB alebo sklo) vo forme súvislej vrstvy obsahujúcej niekolko druhov Iuminofórov. výsledný obraz sa vytvára selektívnou excitáciou určenej oblasti luminofórne vrstvy. Umiestnenie obrazu a jeho tvar sú určené excitačným zdrojom, ktorý je riadený a modulovaný externými...

Vrstvené sklo pre priehľadový displej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16094

Dátum: 04.10.2010

Autori: Labrot Michael, Breniaux Marie-héléne, Rodriguez Gonzáles Luz

MPK: C08L 29/14, C08K 5/00, B32B 17/10...

Značky: vrstvené, displej, priehľadový

Text:

...excitáciu elektromagnetickým žiarením a emisiu elektromagnetického žiarenia. Emitované žiarenie vykazuje výhodne inú vlnovú dĺžku ako excitačné žiarenie. Emitované žiarenie má výhodne dlhšie vlnové dĺžky.0011 PVB fólia vykazuje prestup svetla 70 , výhodne 82 , merané pri vlnovej dĺžke 405 nm. Prestup svetla PVB fóliou môže byť nastavený prostredníctvom hrúbky fólie, zloženia polyméru, stupňa a distribúcie polymerizácie, UV blokátorov alebo...

Vrstvené zasklenie pre zobrazovací systém v zornom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14203

Dátum: 01.06.2010

Autori: Breniaux Marie-héléne, Labrot Michael, Sablayrolles Jean

MPK: C08K 5/00, B32B 17/10, C08K 5/134...

Značky: zasklenie, vrstvené, systém, zobrazovací, zornom

Text:

...objektu. Podľa tohto dokumentu sú luminoforné materiály nanesené na celok tvorený hlavnou plochou jednej z tabúl vrstveného zasklenia (PVB alebo sklo) v súvislej vrstve obsahujúcej niekoľko typov Iuminoforov. Požadovaný obraz je získanýrselektivnou excitáciou určitej oblasti Iuminofornej vrstvy. Lokalizácia obrazu ajeho tvar sú získané prostredníctvom zdroja excitácie riadeného a modulovaného vonkajšími prostriedkami.0007 Zo skúsenosti...

Priehľadné vrstvené sklo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14465

Dátum: 19.04.2010

Autori: Dunkmann Benno, Offermann Volkmar

MPK: B60J 1/00, B32B 17/10, C03C 27/00...

Značky: použitie, vrstvené, priehľadné

Text:

...tuhosti a pevnosti, odolnosti proti odletujúcim kamienkom, optickéhoskreslenia v zornom poli, odolnosti plôch proti oderu a poškrabaniu.0017 Ďalej je cieľom vynálezu navrhnúť nové použitie tohto priehľadného0018 Cieľ vynálezu je dosiahnutý znakmi uvedenými v patentovom nároku 1. Priehľadné vrstvené sklo obsahuje priehľadnú vonkajšiu tabuľu s hrúbkou 1,45 mm až 1,8 mm, s výhodou 1,75 mm až 1,8 mm, aspoň jednu polymérnu vrstvu s hrúbkou 0,5 mm...

Latentne-reaktívne lepené TPU/PC vrstvené materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16090

Dátum: 20.07.2009

Autori: Pophusen Dirk, Knebel Michael, Ehreke Jens, Yesildag Cengiz, Meyer Klaus, Büchner Jörg, Pudleiner Heinz, Krüger Per, Löwe Reinhard

MPK: G06K 19/077

Značky: lepené, materiály, vrstvené, latentne-reaktívne

Text:

...súčasťami a s polymérnymi vrstvami,do ktorých sú elektronické súčasti zalaminované, pričom medzi polymérnymi vrstvamia súčasťami sú umiestnené vrstvy lepidla.Podstatou vynálezu je preto technický problém navrhnutia bezpečnostného alebo cenného dokumentu, ktorého výroba je na jednej strane spojená so zníženým rizikom poškodenia integrovaných elektronických súčastí aktorý na druhej strane vykazuje nízke rizikoZákladné črty vynálezu a...

Vrstvené sklo s upevňovacím zariadením vloženým do priechodného otvoru pre predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20280

Dátum: 29.11.2007

Autori: Melcher Martin, Labrot Michael, Schmidt Lothar, Ziegler Stefan

MPK: B32B 17/10, H01Q 1/32

Značky: vloženým, zariadením, předměty, vrstvené, otvorů, priechodného, upevňovacím

Text:

...dielu známeho z dokumentu DE 43 11 442 C 1, vytvoriť iný sklený diel s upevňovacímzariadením do priechodného otvoru pre predmety, u ktorého sa predíde0011 Tento cieľ je dosiahnutý podľa vynálezu znakmi nároku 1. Znaky závislých nárokov uvádzajú výhodné zdokonalenia vynálezu.0012 Podľa vynálezu je teda upevñovacie zariadenie upevnené v podstate na tabuli s menším vŕtaním, zatiaľ čo druhá tuhá tabuľa zo skla alebo plastu zostáva...

Lisovacie zariadenie na vrstvené profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4326

Dátum: 29.08.2006

Autor: Fercher Michael

MPK: B27M 3/00

Značky: lisovacie, zariadenie, vrstvené, profily

Text:

...tým, že unášače, ktoré sú usporiadané na dopravníkových prostriedkoch, s výhodou ako háčiky, sú usporiadané na dopravu doštičiek, pričom lisovaciakomora je smerom nahor otvorená počas plnenia, takžedopravníkové ústrojenstvo môže ukladať doštičky zhora0008 Výhoda spočíva V tom, že doštičky môžu byť umiestňované priamo do lisovacej komory prostredníctvom týchto unášačov. Unášače môžu byť usporiadané tak, že môžu odoberať doštičky z ďalšieho...

Samootvárací uzáver pre vrstvené obaly alebo pre hrdlá nádob alebo fliaš, na uzavretie fóliovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 687

Dátum: 17.06.2003

Autori: Seelhofer Fritz, Weist Mario, Huber Hansjörg

MPK: B65D 51/18, B65D 5/74

Značky: fliaš, uzavretie, samootvárací, hrdla, materiálom, vrstvené, uzáver, nádob, obaly, fóliovým

Text:

...z fóliou zosilneného papiera,ktorý prechádza pod ňou, alebo z tam sa nachádzajúcej fóliovej membrány.0003 Bežné takéto samootváracie uzávery však nefungujú k úplnej spokojnosti. Z papierovej fólie alebo fóliovej membrány sa plátky nevyrežú čisto, ale tieto objímky skôr jednoducho vytlačia kus fólie. zostávajúci okraj je rozstrapkaný a tak zdrapy papiera alebo fólie zasahujú do priechodu, ktorý by vlastne mal byt voľný. Tieto zdrapy často...

Spojka pre stavebné vrstvené doskové členy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 143

Dátum: 03.10.2002

Autori: Wilson Howard Mackenzie, Kennedy Stephen

MPK: B23K 33/00, F16B 5/08, B63B 3/02...

Značky: členy, stavebné, spojka, doskové, vrstvené

Text:

...pretiahnuté kovové telo s podstatne rovnakým prierezom a má aspoň jednu skosenú hranu vytvorenú prvým a druhým nakloneným povrchom, pričom tieto naklonené povrchy slúžia akonasadacie plochy a zváracie prípravky pre prvú a druhú kovovú dosku.Spojovací člen podľa tohto vynálezu umožňuje jednoduchúmontáž a spájanie stavebných vrstvených doskových členov rôznych hrúbok tak vonkajších dosiek, ako aj vnútornej vrstvy, s inými stavebnými...

Vrstvené třecí obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270041

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šmída Zdeněk

MPK: F16D 69/02

Značky: třecí, vrstvené, obložení

Text:

...na bázi gebeetu a modifikované fenolicke prvakyřico e noenou čdetí třeciho dilce vretvu aměei obsahující 30 až 60 hmotnoatních dílo asbeetu, 20 až so hmotnoetnioh díla bruanóho prachu z třecích materíllů e 12 až 25 dílo fenolickě pryskyříoe.Dvcuvretve třecí obložení podle vyndlazu umožňuje zpracovet doeud obtížný a ekologicky nevhodně likvidovaný odpad e eoučaeně plně využít v něm obeaženě dcvozní euroviny. Novým a překvapujícím ůćinkem,...

Vrstvené hmoty pro elektroizolační nebo dekorační účely se samozhášivými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269347

Dátum: 11.04.1990

Autori: Adamovský Zdeněk, Smrčka Jindřich, Milichovská Svatava, Starý Stanislav

MPK: B32B 27/10

Značky: vrstvené, účely, elektroizolační, samozhášivými, vlastnostmi, hmoty, dekorační

Text:

...pouze na požsdovaném stupni ssmozhÁäivosti výrobku (V-O, V-l, V-2) a na stupni fosfo-a rylacs buničitého papíru. Při ohemickěm postupu fcstorylace se vňže rosforečná organická aloučenina na primární hydroxylovou skupinu slukőzověho kruhu celulőzy, přičemž při použití diteąvlohlorofostátu stačí fosforylovat každou třetí aš desátou glukőzovou Jadnctku oelulőzy, aby papír obsahoval 1,7 až 4,4 5 organicky vázaněho fosforu, což ,je plnö dostatečně...

Vrstvené slídové izolanty tvrditelné zvýšenou teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268046

Dátum: 14.03.1990

Autori: Málek Jiří, Vícha Ladislav, Šindelář Josef, Brož Jan

MPK: H01B 3/36, H01B 3/40

Značky: tvrditelné, vrstvené, slídové, zvýšenou, izolanty, teplotou

Text:

...trakci, Jsou tyto izolenty výrobné méně nákladné a surovinově dostupnäjší.Tabulka nojdbležitějšich vlastnosti alidových izolnntů, vyrobených dlo vynálezu,v porovnání 9 nejrozšiřonějšimi obdobnými izolonty běžně vyráběnýmiE 1. pevnost E 1. pevnoat Tg delta v v závial. výrobek po výrobě po vytvrz. nn teplotě a napětí 2308-v kV 15500-v kV kv /0,17 mm kV /mm 2 6 10 2 6 10 Ranikapáska 45250 pojivo 4 28 0,5 1,5 3 12 13 15 epo×i~rozo 1 ové...

Způsob výroby vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264923

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kubát Jindřich

MPK: D04H 1/48

Značky: textilie, vrstvené, výroby, způsob

Text:

...na 10 cm, načež se takto předzpevněný útvar vystaví působení tepla v rozsahu 120 až 180 OC a tlaku v rozsahu 0,2 až0,6 MPa, nebo se impregnuje akrylátovými nebo polyvinylacetátovými pojívy V množství 20 až zoo g.m 2 v sušině.Rozvlákněná smčs textilních druhotných-surovín sestávající hmotnostně 2 55 polyestero CS 264 923 B 1 3vých vláken a 45 polyamidových vláken je překládána na rounotvorné zařízení skládajícíse ze dvou mykacích linek...

Způsob výroby reliéfní plošné vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255628

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ponikelský Zdeněk, Dvorský Drahomír, Petrová Květa

MPK: D03D 15/04

Značky: výroby, vrstvené, textilie, plošné, způsob, reliéfní

Text:

...působící vrstvení reliéfní plošné textilní útvary, například kombinací dvou tkanin, tkaniny a úpletu čí tkaniny a pletenotka níny.Podmínkou vzniku reliéfu je dostatečný rozdíl ve sráživosti použitých textilii a to alespoň v jednom směru, ař již v podélném nebo příčněm.Rozdíl sráživosti v roztocích silných alkálií lze dosáhnout volbou materiálů a to například tak, že se použije jedné celobavlněné textílie a druhé textílie s vysokým...

Vrstvené vodonepropustná geotextilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254529

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Evžen, Folber Bohuslav, Vrána Vladimír, Štěpán Jiří

MPK: B32B 7/06

Značky: její, geotextilie, vrstvené, způsob, výroby, vodonepropustná

Text:

...A studeným svarem o pevnosti při rozlu~Způsob výroby vrstvené vodonepropustné geotextilie podle vynálezu se provádí tak, že se nejprve na textílie l, 3 vytlačuji z trysky § jednostranné povrchové nánosy 3, A polymeru ve formě taveniny a následně se mezi dvě takto upravené textílie l, 3, po jejich ochlazení a na strany s povrchovými nánosy 3, A polymeru, přivádi z trysky § spojovací vrstva Q polymeru ve formě taveniny, která se s povrchovými...

Hmota pro tlumící vrstvené kovové materiály zejména vrstvené plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254508

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vlastník Jiří, Mec Karel, Bojda Břetislav, Vondrášek Otakar, Zvoníček Josef, Čada Oldřich, Peremský Pavel

MPK: B32B 15/00

Značky: tlumící, plechy, zejména, vrstvené, materiály, hmota, kovové

Text:

...sestavy nizkouhlíkový ocelový plech tlouštky 1 mm, samolepící fólie tlouštky 0,5 mm, druhý stejný ocelový plech. Fólie PVC ze 60 hmotnostních plněná mikromletým vápencem. Lepidlo 2-etyl-hexyl-akrylát v nánosu po 40 g.m 2 na obou stranách fólie. Vyrobeno lisováním při 23 °c, tlak 1,0 MPa. Koeficient vnitřního tlumení při 25 °c 60 s, při 50 °c 45 0.složení sestavy ocelový hlubokotažný plech tlouštky 0,3 mm, samolepící fólie tloušłky 0,5 mm,...

Způsob výroby tepelně a zvukově izolační vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238507

Dátum: 01.11.1987

Autor: Sodomka Lubomír

MPK: D04H 1/54

Značky: izolační, zvukové, výroby, tepelně, textilie, způsob, vrstvené

Zhrnutie / Anotácia:

Je navržen nový způsob výroby tepelně a zvukově izolačních vrstvených textilií, jejichž základní tepelně a zvukově izolační vrstvou je polypropylenové rouno vyrobené fibrilací fólií. Toto rouno se naklade na různé typy nosných textilií, kterými můžou být tkaniny, pleteniny, pletotkaniny či netkané textilie podle účelu použití. Textilie mohou být po obou stranách spodku i vrchu stejné nebo odlišné. Kromě textilií jako nosné i funkční vrstvy je...

Vrstvené bezpečnostní sklo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251057

Dátum: 11.06.1987

Autori: Beckmann Rolf, Knackstedt Wilhelm

MPK: B32B 17/06, C03C 27/12

Značky: způsob, bezpečnostní, vrstvené, výroby

Text:

...přilnaviostí ve Střední oblasti stupnice atlheze se p 0 užívä v doprave, například jako zasklívacího materialu n 1 |ot~orovýcl 1 vozidel, kolejových vozidel, zemědělských vozidel, lodí,letadel atd. V těchto oblastech použití se může přilnavost přizpůsobená účelu použití užití regulovat zmenou druhu a množství silanu. Přitom se musí samozřejmě vzít v úvahu také přílnaviost změkčeuiých plastických fólií tíeupcavených silanem. Kombinací...

Způsob jednostupňové výroby vrstvené desky tvářením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249130

Dátum: 12.03.1987

Autori: De Goys De Mezeyrac, Fugier Roger, Jean Yann

MPK: B32B 27/04, B32B 7/12, B32B 27/42...

Značky: výroby, zařízení, tohoto, způsob, desky, jednostupňově, provádění, tvářením, vrstvené, způsobu

Text:

...poměr fiormaldehydu k feruolu 2 až 5, a katalyzotvaná v zásaiditém prostředí hydroxidy alkalických knołvů a kovů elkalických zemin, přičemž se pryskyřice nakonec neutralizuje na pH 7 p-řidá-ním zředěné kyseliny sírová. Pro p-ry-skyřice pH okolie. 1,5 až 3 se toto pH upravuje přidáním vody a kyseliny k základ 249130ní pryskyřici, kdežio pno pryskyřice s pH 8,5 až 12 se pH upravuje přidáním vody a zásady k této pryskyřici.Nvalmáčelní plstí z...

Nesnadno hořlavé, samozhášivé, vrstvené hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234267

Dátum: 01.03.1987

Autori: Křišťálová Božena, Smělý Václav, Pátíková Vera

MPK: B32B 23/08, B32B 27/42

Značky: nesnadno, samozhášivé, hořlavé, vrstvené, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby nesnadno hořlavých vrstvených hmot, jejichž nesnadno hořlavé jádro z fenolické pryskyřice a celulosy je kryto melaminovou dekorační vrstvou a tvoří tak vrstvenou hmotu nebo její část na podkladě asbestocementobuničinových desek nebo ocelového plechu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ke snížení hořlavosti vrstvených, teplem tvrditelných hmot použije vodný roztok produktu reakce dikyandiamidu, dihydrofosforečnanu...

Vrstvené bezpečnostní sklo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247926

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kubeš Ladislav, Sládeček Antonín, Šípek Karel, Jelínek Otto

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06

Značky: vrstvené, bezpečnostní, způsob, výroby

Text:

...vyroben se směsi o hmotnostním složení 45 až 75 polymerní složky na bázi polyvinylbutyrnlu /I hmotnostním obsahom hydroxylovýoh skupin, stanovených jako polyvinylalkohol, v rozmezí 15 až 30 Q/, dále 15 al 45 t změkčovadla, 0,2 až 1,0 8 UV absorbéru a/nebo sntioxidantu, 0,1 až 30 5 prášku obsahujícího kovový prvek, a to především prášku kovu, prášku slitiny kovu nebo prášku chemické sloučeniny kovu s velikostí částic 0,01 až 200 gnn a/nebo...

Lepidlo zejména pro vrstvené materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 247840

Dátum: 15.01.1987

Autori: Horák Zdeněk, Veselý Tomáš, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo

MPK: C09J 3/14

Značky: zejména, lepidlo, materiály, vrstvené

Text:

...molekulové hmotnosti 751 a střední funkčnosti 2,00 a 250 dílů 2-etylhexylakrylátu. Homogenní směs se stabilizuje přídavkem 150 ppm hydrochinonu. složka A má viskozitu 34.850 mPa.s/25 OC a obsah reaktivních skupin 0,332 mol/100 g.složka B se připraví smísením a homogenizací směsi o složení 730 dílů polyaminoamidové pryskyŕice o střední molekulově hmotnosti 1 308 a ekvivalentové hmotnosti 220, připraveně kondenzací dimerních mastných...

Vrstvené dielektrikum a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231896

Dátum: 15.12.1986

Autori: Máčel Bohumil, Varhaník Jiří, Paták Vladimír, Mikula Jaroslav, Vilín Jindřich, Kula Leo

MPK: B32B 27/04

Značky: dielektrikum, vrstvené, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vrstveného dielektrika s adhezními vlastnostmi iniciovanými ultrazvukovou a/nebo tepelnou energií, které je určeno zejména pro výrobu plošných drátových spojů. Toto vrstvené dielektrikum je tvořeno skelnou tkaninou, která je impregnována 5-15 hmotnostními % epoxidové pryskyřice /vztaženo na původní hmotnost tkaniny/ a dále opatřena oboustranným nánosem termosetického adheziva. Nános je asymetrický - lícová vrstva má tloušťku...

Vrstvené chemicky a pevnostně odolné potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236953

Dátum: 01.10.1986

Autori: Schamánek Herbert, Valošková Amálie, Hovorka Jaromír

MPK: B32B 33/00

Značky: chemicky, potrubí, vrstvené, odolné, pevnostně

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvené chemicky a pevnostně odolné potrubí se zvýšenou nepropustností, tvaru dutého válce, vytvořeného kombinací technologií ručního kladení a strojního navíjení skelného laminátu, tvořeného třemi vrstvami, z nichž vnitřní vrstva je tvořena radiálním a /křížovým navíjením skelného vlákna nasyceného pryskyřicí vysoce chemicky odolnou na bázi epoxiakrylátového, bisfenolického nebo vinilesterového typu s obsahem nízkogramážního rouna na bázi...

Vrstvené porézní epoxidové materiály a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231419

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hromádko Zdeněk, Horyna Jaroslav

MPK: B32B 27/38, B32B 27/08, B32B 5/14...

Značky: materiály, jejich, způsob, epoxidové, porézní, vrstvené, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vrstvených porézních epoxidových materiálů, jež sestávají z jedné nebo více kompaktních vrstev a z porézní vrstvy, případně vyztužených a vzájemně spojených chemickou~ vazbou, a způsobu jejich výroby z běžných epoxidových pryskyřic a tvrdidel za použití hydroxidů a práškového či zrnitého hliníku nebo jeho slitin.

Způsob výroby kombinované vrstvené látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223871

Dátum: 15.04.1986

Autor: Schmoock Helmuth

Značky: vrstvené, výroby, látky, způsob, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kombinované vrstvené látky z papíru s nejméně jednou jakovou a jednou kovovou vrstvou, vyznačující se tím, že na nosnou fólii s plochým povrchem se nanese vrstva laku, na kterou se napaří vrstva kovu a papír s vrstvou kovu se slepí pomocí mokrého lepidla a po vysušení mokrého lepidla se nosná fólie oddělí od vrstvy laku.

Vrstvené těleso ze skla a způsob výroby tohoto tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 214020

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bresack Günter, Heym Volker, Eifert Helmut

Značky: způsob, těleso, tohoto, tělesa, výroby, vrstvené

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvené těleso ze skla, sestávající z tlustší jádrové části a s ní stavené přilehlé tenčí vrstvy, jež má nižší teplotní roztažnost a jádrovou část zcela obklopuje, vyznačené tím, že má mezi okrajovou vrstvou s nižší teplotní roztažností a jádrovou části s vyšší teplotní roztažností vrstvu, v níž se vyskytuje odstupňováním koncentrace jednotlivých složek skla snížení teplotní roztažnosti pod 5.10-7 K-l. Způsob výroby tohoto vrstveného tělesa ze...

Způsob výroby vrstvené manžety pro pružné uzavírání potrubních spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213621

Dátum: 01.03.1984

Autori: Vaňas Karel, Brož Jaroslav, Šmíd Zdeněk

Značky: výroby, manžety, potrubních, spojů, uzavírání, pružné, vrstvené, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vrstvené manžety, uzavírání potrubních spojů z fólií, představujících rozvinutý tvar manžety nebo jejích jednotlivých částí, zvětšený o podélně a případně příčně přesahující části při jejich podélné, popřípadě příčné spojení, vyznačující se tím, že se nejprve vytvaruje na formě o tvaru manžety základní vrstva a na níž se uspořádá nejméně jedna další vytvarovaná vrstva, přičemž slepením se jednotlivé vrstvy, popřípadě jejich části...