Patenty so značkou «vrstev»

Kluzný spoj vodorovných vrstev stavebního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260425

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ležatka Aleš, Jílek Jiří

MPK: E04B 1/60

Značky: vodorovných, stavebního, kluzný, díla, vrstev

Text:

...pouze vzduchem, nutno při kladoni nebo lití připojované vrstvy zabránit pronlknutí její hmoty do vymezeného prostoru. Lze to prověst přelepením prostoru snížené části roznášecího prvku fólií, překrytím krytkou,utěsněním prostoru tmelem, těsněním z pryže nebo plastu apod. Krytka nebo tuhá fólie přitom s výhodou zajišťuje zpevnění připojené vrstvy, V místě dutiny ztenčené.Použití kluznélío spoje dovoluje aplikovat i na vedný podklad provozem...

Samonivelační a rychle tvrdnoucí malta, zejména pro výrobu vyrovnávacích vrstev podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 270439

Dátum: 13.06.1990

Autori: Owczarek Krystian, Bethke Stanislaw, Frychel Janina, Ostrowski Czeslaw, Olszewski Edward, Wesolowski Marek

MPK: C04B 11/28, C04B 28/14

Značky: samonivelační, vrstev, zejména, tvrdnoucí, rychle, výrobu, vyrovnávacích, malta, podláh

Text:

...zpracovatelnosti směsi a oddaluje se začátek tuhnutí o 90 až 120 minut, což umožňuje hotovení rozsahlých podlahových ploch bez zbytočného spěchu, aniž by se přitom snižovely pavnostní para~metry vyrovnávací vrstvy podlahy.Pridaním močoviny se zamezuje nežádoucím výkvětům síranu sodnáho e drasalnáho, která by se jinak mohly objevovat na povrchu dohotovená vrstvy. K základním složkám směsi se mchoupřidávat jen některá z těchto přiaad nebo...

Způsob vytváření tenkých hydrofilných vrstev na povrchu předmětů z nehydrofilních methakrylových a akrylových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270372

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: C08F 8/12

Značky: vytváření, tenkých, methakrylových, hydrofilných, vrstev, polymerů, akrylových, nehydrofilních, předmětů, způsob, povrchu

Text:

...Případným elektrolytem může potom být například síran nebo fosforečnan alkalický nebo jejich směs. Pokud nevadí jejich těkavost nebo oxidační vlastnosti, lze použít i kyseliny dusičné nebo solné.Postup podle vynálezu se hodí zejména k hydrofilizaci intraokulárních čoček, kontaktních čoček nebo jejich opěrných částí, dále chirurgických nástrojů, například konců chirurgických pinset a podobně z polymethylmethakrylátu, především tam, kde hrozí...

Způsob přípravy vrstev oxidu manganičitého na tuhých podložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269740

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vondrák Jiří, Jakubec Ivo, Bludská Jana, Konečný Antonín

MPK: C01G 45/02

Značky: podložkách, způsob, tuhých, přípravy, oxidů, manganičitého, vrstev

Text:

...oxidu křemičitého nebo kyseliny kremičité, která jsou koloidní nebo ve formě vodou smáčitelných ultramikročáetio. Žádná z těchto přísad pri teplote přeměny dusičnanu manganatého na oxid manganičitý nenarušuje vznikající vrstvu a přitom usnadňuje nanášení na podložku.5 výhodou lze použít napríklad častice aerosolu oxidu kŕemičitého nebo produkt rozkladu esterů kyseliny kremičité (nebo jejich eměs), případně směsi s dalšími látkami, jež kromě...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269498

Dátum: 11.04.1990

Autori: Frey Augustín, Matuška Josef, Stanislav Jiří, Kult Jaroslav, Exner Milan

MPK: C23C 14/34

Značky: depozicí, vrstev, vakuu, tenkých, magnetrón

Text:

...posuvným dílem zadního víka magnetronu a vnitřním magnetickým polem roste podíl magnetického toku, protékajícího touto zadní deskou magnetronu a klesá tak intenzita magnetického pole na terči. se zvětšující se vzduchovou mezerou klesá podíl magnetického protékajícího toku parazítním polem a roste tak hodnota intenzity magnetického pole na terči.Magnetron podle vynálezu umožňuje pomocí změny polohy posuvného dílu zadní desky magnetronu měnit...

Způsob úpravy povrchu fotoresistových vrstev nanesených na polovodičové desce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269152

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Zdeněk, Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/308, H01L 21/26

Značky: fotoresistových, polovodičové, úpravy, povrchu, způsob, vrstev, nanesených, desce

Text:

...msskou bud v planetu kyslílm nebo dusíku nebo postupně v plssmstu obou plynů, což je čisto chemický způsob leptání, nedochásí vždy spolehlivł ehebo reprodukovstelnl k odstranění tento, íluorem nssyceně vrstvy fotoresistu a její. zbytky, spůsobují podobu jako v předchozí případě, nedokonslou adhesi nsslednvne eplíkovanýoh vrstev, což má s následok snížení výtěžnosti expo ne. polovo ~ díčovó desee Prevdłpodobnou příčínou nejistá...

Zařízení k vyrovnávání obrysů dvou vrstev pro průmyslové šicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268167

Dátum: 14.03.1990

Autor: Romano Antonio

MPK: D05B 33/00

Značky: vrstev, obrysu, stroje, zařízení, šicí, průmyslové, vyrovnávání

Text:

...do vybrání ie v horní plošo dolní destičky 1, takže na stavení úhlové polohy destiček i, 3 lze provádčt natáčením matice gl. která je spojene s hornim koncom 20 a vnitřního kolíku 20.Na svislé vnitřní objímce łg je nasunuta vnější objímka gg, která má závit z vnějšku i 2 vnitřku a jejíž dolní konec je rozšířen v přírubu 33, která zapadá do vyhrání 35 horní destičky 5, které je souosé s otvorem gä a umožňuje těsné přitisknutí destiček k...

Způsob zjišťování orientace povrchových vrstev materiálů ve výrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268096

Dátum: 14.03.1990

Autor: Czerný Jiří

MPK: G01N 23/02

Značky: zjišťování, způsob, výrobcích, orientace, vrstev, povrchových, materiálů

Text:

...vrstev polymerních výrobků byl kalibrován za příkladu polypropylenových vzorků o rozměrech 4 x 25 x 150 mm, které byly za normální teploty podrobeny na trhacím stroji přesně definovanému dloužení v rozsahu 0, 1, 2,5, 5 a 10 a po změření relativního prodloužení byl na vzorcích změřen stupeň polarizace pR povrchových vrstev způsobem podle vynálezu. Výsledky, ktere jsou uvedeny v pŕíkladu 1, ukazují,že stupeň polarizace oR orientovaných...

Depoziční komora pro přípravu epitaxních vrstev A3B5 s těsným uspořádáním zdroje a substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268071

Dátum: 14.03.1990

Autor: Deml František

MPK: H01L 21/205

Značky: uspořádaním, substrátů, zdroje, vrstev, komora, depoziční, těsným, epitaxních, přípravu

Text:

...vytvářet pomocí herní elektrické odporově pece a rozvedeče teple. vyhŕívaně ho dolní olektrickouvodporovou pecí. Umístením zdroje a eubstrám z materiálu AIIIBV mezi obě tínicí přepážky lze transport materiálu provádät za teplot o 200 až 300 K nižeíoŽi než dosud a xdržovat i při proudení plynů v ostatní části depoziční komory optimální a reprodukovatelnć podmínky transport včetne stechiometrie materiálu AHIBV mezi . oběma stínicími...

Způsob přípravy epitaxních vrstev indiumfosfidu transportní metodou s těsným uspořádáním zdroje a substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267809

Dátum: 12.02.1990

Autor: Deml František

MPK: H01L 21/205

Značky: metodou, uspořádaním, epitaxních, indiumfosfidu, přípravy, těsným, zdroje, vrstev, substrátů, způsob, transportní

Text:

...fosforitého nebo obou, přičemž parciální tlak aktivní složky je 103 až 101 Po a rychlost proudění směsi vodíku a aktivnich složek je 0,1 až 1,5 m za minutu. Dále se v průběhu depozice pro dotací přivádějí v proudící směsi s vodíkem a ak tivní složkou dotoční látky současně na zdroj í substrát.Výhodou způsobu podle vynálezu oproti dosu používeným řešením je, že ve vymezeném prootofu přepážek, ve kterém je prouděnĺ plynů minimální, se vytváří...

Způsob dotování epitaxních vrstev indium fosfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267808

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hladina Rudolf, Hnilička Karel

MPK: H01L 21/205

Značky: vrstev, indium, dotování, způsob, epitaxních, fosfidu

Text:

...plynem na koncentrncí 3.l 0514 až 1.1015 F 3 při teplotách nanášení od 700 do 1 070 x po dobuaž l.102 a výslednou směsi plynů se epitexni vrstvy dotují na koncentraci 1.10delší než 20 sec. V závislosti nu požadované tlouštce epitaxní vrstvy.K Výhoda způsobu dotování epitaxnich vrstev indium fosťidu podle vynálezu spočívá v tom,že hexnfluorid síry je plyn bez nepřfjemnćho zápachu, není jedovatý a při práci s ním není znpotřebí...

Způsob úpravy povrchu fotoresistových vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267575

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotný Zdeněk, Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/308, H01L 21/312

Značky: fotoresistových, úpravy, povrchu, způsob, vrstev

Text:

...jsou těžko viditslné 1 pod mikroskopem, a způsobí v místech otvorů ve fotoreeistové mesce špetnou sdhezi následně aplikovaných, např. kovových vrstev. V těchto případech po odplavení kovu dojde k jeho odtržoní i v místech, kde by měl kovový motív zůstat.Uvedené nevýhody Jsou odstreněny způsobem úpravy povrchu fotoresistových vrstev podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že po suchém leptání se polovodičová deska s fotoresistovou maskou...

Vakuové zařízení pro vytváření tenkých vrstev na kovových součástkách s použitím nízkonapěťového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266513

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jareš František, Exner Milan, Jakeš Jan, Matouš Jaromír, Vyskočil Jiří, Musil Jindřich, Routnerová Blanka, Rybář Oldřich, Bárdoš Ladislav, Frey Augustín

MPK: C23C 14/00, C23C 14/56

Značky: použitím, nízkonapěťového, vákuové, zařízení, součástkách, tenkých, kovových, oblouků, vytváření, vrstev

Text:

...a snadnou obsluhu prvků vytvářejících nízkonapěčový oblouk. Další výhodou tohoto zařízení je snadné manipulace se vsázkou.Na připojenýoh výkresech je znázorněno vakuové zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je půdorys zařízení.Vakuové zařízení na obraze 1 je tvořeno vakuovou komorou 3, na jejímž obvodu jsou podle technologické potřeby rozmístěny výklopné odpařovače 3. Výklopné...

Způsob vytváření samonosných částí a vrstev na základních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266506

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bula Lumír, Kupka František, Bajda Miloslav

MPK: C23C 4/10

Značky: způsob, materiálech, samonosných, částí, vrstev, základních, vytváření

Text:

...vyšší vlastnosti než v původním stavu, to je tvrdost, tepelnou odolnost, vyšší hustotu částic,změnu struktury, přičemž částice, prošlé tepelným procesem jsou sferoidizovány.Jako příklad se uvádíNa destičky z uhlíkové oceli třídy ll o rozměrech 180 x 100 x 6 mm byla vytvořena plazmovým hořákem 5 vodní stabilizací 0 výkonu 160 kw ochranná vrstva o tlouštce 0,25 až 0,8 mm s objemovou hmotností 2,92 až 3,00 g.cm 3, otevřenou pörovitostí...

Přísada k aminosíranovým elektrolytům pro sedimentaci tvrdých vrstev niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266226

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mirčeva Vera, Ljutov Ljudmil, Stefanov Stefan, Atanasov Nikolaj

MPK: C25D 3/12

Značky: prísada, aminosíranovým, sedimentaci, niklu, vrstev, elektrolytům, tvrdých

Text:

...Hanpnmeamň, őąusxnx K.nynm. CornacH 9 nso 6 perenum, sanaqapemaercanocpencrnomoöanáenun 1 ccynbàMaTHmM snekwponuram, nrxonuenmpaunx OT 0,1 no 4 rľnvoóanxk, npecwaannmmeñ.co 6 oň nponsnonoe cynnàónonnöeusoůuoň KHCHOŤM, c oömeñ Qopuýnoñ ąTexaonornqecxan cxeMa nonyuenna noöasxu nerxo ocymecwaúma, a Bmxonu BunoKH. Hcxonue, npoMemyToqHue H uoueqnme nponYKTm He nnnamrcn Toxcuuecxuun nnn xanueporeunbmm. Hoöaaxa pacwaopaercx nonnocrbm n 6...

Způsob povrchové úpravy podložek pro nanášení tlustých vrstev pyrolytického uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265069

Dátum: 12.09.1989

Autori: Žižka Slavomír, Balík Karel

MPK: C23C 10/02

Značky: uhlíku, způsob, nanášení, vrstev, povrchové, tlustých, podložek, úpravy, pyrolytického

Text:

...pyrolytického uhlíku, vysoustružených, zbroušených a opracovaných jemnýmí lešticími papíry a leštěných textilním kotoučem na střední aritmetickou úchylku profilu 0,2.ň,O,5 m, jehož podstatou je, že takto upravená podložka se pokryje vrstvou pyrolytického uhlíku, tlus~ tou 1 č, 5 pm, která se znovu leští na střední aritmetickouVyšší účinek způsobu povrchové úpravy podložek v porovnání s dosevedními známymi postupy je spatřován v tom, že...

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265041

Dátum: 12.09.1989

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: automatické, vrstev, vytváření, řeziva, zařízení

Text:

...d akou cvlúdanuu Ä ą u mm Jłiuhfn v.~ cüą umocí prvního Éidiu Q 3 mrotaöuiiu sÁn~ ČU 3 Lá. C..n prv-ŽUĚCYJIÄ rf,ýztĺ 11 ~ iliwL-.Íçi .i 32, (Í n.) .×,.JnQ je H łąny np pad pcúpěrným vedeniu 3 u ccíLL-Iítŕ clo krajrxi ao.L.J /sí.tli,ĺĺł ćíícncrs 11 L xuszüí. z)prvkom 3 A druhým čilcn 8 a spincücm 18. uanů 15 vy~ thýlunj 3 krajni pmluhy vo-i ýr mi podpürnàhu vgdgnj Q nwm I-l ,wUdsunový . ci mcchnnicmąs Q je ovíüdún koncovým Qpinć~Dú 3...

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265033

Dátum: 12.09.1989

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: vrstev, vytváření, automatické, řeziva, zařízení

Text:

...AZ 5 aretačnim spinačem 18 aĺs kcn~covým spinačem łg, tažonými do pravé krajni polohy Vratným prv~. závažim, přičemž saně 17 jsou kluzně uložony na vouOdsunový ukládaci mechanismus g je propojen 3 koncovým spiwPopis funkce je provedon pomoci funkčních schémat meohani~ zich činnosti na obr. o až 8.Jednotlivé kusy řeziva dopravujc přisunový dopravnik 1 po umoci unašećů 6 na plošinu Ž, na které so vytvař1 vrstva řeziva. Pokud přichází rezivo 0...

Částečně polarizující soustava tenkých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 264883

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 5/30, G02F 1/01

Značky: soustava, částečně, polarizující, tenkých, vrstev

Text:

...světla polarizovaného kolmo k rovině dopadu gs a propustnost světla polarizovaného v rovině dopadu 3 v bezrozměrných veličinách. Rcvina dopsdu je rovina nákresny. Chod světla soustsvou znázornují šípky naobr. 1, na obr. 2 je plnou ěarou zakreslen průběh gs a čárkovaně průběh Ep.světlo po průchodu částečně polarizujíci soustavou tenkých vrstev je v určitém spektrálnim rozsahu polarizováno a obě složky polarizované části jsou po prúchodu...

Způsob a zařízení k hotovení perforovaného papíru pro podkládání vrstev nálože materiálu ve střihárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263811

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ptáček Milan, Radouš Marek

MPK: B26F 1/20, D06H 7/00

Značky: papíru, nálože, střihárnách, materiálů, hotovení, zařízení, způsob, vrstev, perforovaného, podkládání

Text:

...zařízení k prorádění navrhovaného způsobu a na obr. 2 je detail perforačního fistrojí.Zařízení k provádění zpüsobu podle vynálezu, na obr. 1, je tvořeno odvíjecí lavici 1, která je opatřena ústrojím pro ustředění role papíru 2 a neznázoriíěnotl brzdou, která při odvíjení vytváří potrebný tah v pásu odvíjeného papíru 2. Tento pás je veden přes vyrovnávací valec i do períoračního ústrojí, které sestava z perforovacího valce 3 a přít-lačného...

Zařízení pro nedestruktivní zjišťování orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263725

Dátum: 11.04.1989

Autori: Czerný Jiří, Neuhäusl Emil

MPK: G05B 13/02, G01N 21/49

Značky: nedestruktivní, vrstev, materiálů, orientace, zjišťování, polymerních, kompozitních, zařízení, povrchových

Text:

...sledovaných zpracovatelských podmínek vstřikování při různých teplotách taveniny,formy, za různého vstřikovacího tlaku a rychlosti vstřikování, 5 různým obsahem skalných vláken apod.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném vyobrazení.Zařízení pro měření orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů ve výrobcích se skládá ze tří částí z části stacionární se zdrojem světla, 2...

Způsob nepřímého hodnocení adheze vrstev nanášených na vodivé podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262893

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01V 9/02, G01N 19/04

Značky: hodnocení, adheze, vrstev, nepřímého, nanášených, vodivé, podložky, způsob

Text:

...napeřena první elektroda g, která je z materiálu podložky,na které chceme zjištovat adhezí. Tlouštka této první elektrody g není oodstâtná a bývá kolem 1 pm. Na tuto první elektrodu g je naneeena, zpravídle pípetováním z roztoku vhodné koncentrace, vrstve 5 materiálu, jehož adheze na podložce je zjištoväna. Tloušřke této vrstvy-É je kritické e je V rozmezí 2 až5 nm. Tunelový přechod je kompletován naperením druhe elektro~ dy Ž, jejíž materiál...

Vyztužená hadice se zlepšenou soudržností jednotlivých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 262807

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rektoříková Libuše, Veselý Rudolf, Maláč Jiří, Šimoník Josef

MPK: B32B 5/28

Značky: vrstev, zlepšenou, hadice, jednotlivých, soudržnosti, vyztužená

Text:

...kaučukové směsi musi být i v tomto případě důkladně klouzkovány,aby se zabránilo jejich slepení před aplikací v hadici. Tím se i zde snižuje konečná soudržnost vrstev hotové hadice.Ke zvýšení soudržnosti vrstev hadic je známo i použití polyvinylchloridových plastisolů. Impregnací textilní výztuže plastisolem polyvinylchloridu se sice získá dobrá soudržnost vrstev výztužného textilu, není však zajištěna adheze k pryžové duši obalu. Velký...

Způsob zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinách nebo parách a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262115

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 19/04

Značky: kapalinách, parách, vrstev, způsob, provádění, zařízení, podložce, adheze, zjišťování

Text:

...s nanesenými oblastními vrstvami. Válcová nádoba je opatřena se zhora víkem,které může být s výhodou průhledné a v jehož středu je vytvořen průchozí otvor pro přívod kapaliny nebo páry. Zespodu je vál cova nádoba ve svém středu opatřena hřídelí, spojenou s hnacím motorem.Výhodou tohoto způsobu a zařízení ke zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinach nebo parách je, že umožňuje kvantitativní určení adheze přímo v» kapalině nebo v...

Způsob hodnocení propustnosti separačních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 261983

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 21/39, G01N 21/31

Značky: vrstev, separačních, hodnocení, propustností, způsob

Text:

...méně, než je například třeba k vytvoření monomolekulární vrstvy.Na přiloženém výkrese je uveden na obrázku 1 příklad vytvoření tunelového přechodu pro způsob hodnocení propustnosti spektrálních vrstev, na obr. 2 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu a na obr. 3 je spekt-rum tunelového přechodu pokrytéh-o testovanou separační vrstvou.Tunelový přechod ve strulktuře kov-izolant-kov má najpa-řenou Spodní elektr-odu 1 z hliníku, na...