Patenty so značkou «vratným»

Skúšobné zariadenie s kĺzavým lineárnym vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6580

Dátum: 04.11.2013

Autori: Veselý Marian, Vojs Marián, Zdravecká Eva, Kelemen Michal, Marton Marián

MPK: G01N 19/02, G01N 3/56

Značky: skúšobné, lineárnym, zariadenie, vratným, pohybom, kĺzavým

Text:

...skúšania sa priebežne môže zaznamenať časový priebeh teploty lubrikantu, normálovej sily a počet vykonaných cyklov vratného pohybu. Zariadenie je možné nastaviť tak, aby po určitom počte cyklov automaticky ukončilo skúšku. Priebeh skúšobného procesu je možné diaľkovo ovládať a sledovať.Pred procesom skúšania je možné nastaviť veľkosť nomuílovej sily predpätím skrutky s pružinou a je meraná pomocou snímača sily, ktorý je umiestnený v...

Piestový spaľovací motor s priamočiarym vratným pohybom ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6410

Dátum: 03.04.2013

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter, Lešinský Ján, Dobrodenka Anton

MPK: F16H 21/36, F02B 75/32

Značky: pohybom, vratným, piestový, ojnice, spalovací, motor, priamočiarym

Text:

...aj kompresor. Na obr. 3 je znázomených šesť kinematíckých pohybových schém pre jeden valec s piestom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumíe sa, že jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopni zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým...

Piestový spaľovací motor s rotujúcimi valcami a s priamočiarym vratným pohybom ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6409

Dátum: 03.04.2013

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Anton, Lešinský Ján, Dobrodenka Pavel

MPK: F02B 59/00, F01B 13/00

Značky: priamočiarym, vratným, piestový, rotujúcimi, ojnice, motor, spalovací, pohybom, valcami

Text:

...jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci malí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia motora. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov malých stavom techniky nemôže...

Blok pre piestový chladiaci kompresor s vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14865

Dátum: 26.08.2010

Autori: Couto Paulo Rogério Carrara, Vollrath Ingwald

MPK: F04B 39/02, F04B 35/04, F04B 39/00...

Značky: kompresor, chladiaci, piestový, vratným, pohybom

Text:

...časť 60 vymedzuje jediné a pevné konštrukčné spojeniemedzi príslušným nábojom piestu 10 a nábojom hriadeľa 30.0009 Počas stlačenia piestu je na kľukový hriadeľ 40 použitá kompresná reakčná sila F, oproti jeho excentrickej koncovej časti 45, V smere vodorovnej osi X, tlačiaca kľukový hriadeľ 40 smerom preč od náboja piestu 10. Uvedená reakčná sila F má tendenciu vyvolať pružnú uhlovú deformáciu excentrickej koncovej časti 45...

Dýzové zariadenie s vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2848

Dátum: 13.08.2004

Autor: Verstraeten Paul Francicus Marie

MPK: F28G 1/00, B08B 9/02, F28G 15/00...

Značky: zariadenie, dýzové, vratným, pohybom

Text:

...ventil 17 je otvorený, ovládací tlak bude dodávaný cez AND port 19 na ovládanie ventilov 6 tak, že motory 2 sú prepnuté do polohy B.0015 Pomocou reverzného ventilu 15, ktorým je aktivovaný ventil 16, prechádza ovládací tlak cez AND port 18 na stranuovládacieho Ventilu 6, ktorého pomocou. je zapnutý opačný smerrotácie A motorov 2. Vhodným využitím ventilu 15 teda môže byť dýza hnaná v smere tam a späť.0016 Keď reverzný ventil 10 je použitý tak,...

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283959

Dátum: 03.05.2004

Autori: Ozdzeński Jerzy, Oleński Stanislaw, Kołomecki Jerzy

MPK: F02B 75/06

Značky: vratným, tlmenie, pohybom, systéme, naftového, vibrácií, zariadenie, torzných, piestov, motora, riadiacom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov určené na obmedzovanie amplitúdy torzných vibrácií prenášaných medzi hlavným hriadeľom motora a pomocnými mechanizmami, ako sú palivové vstrekovacie čerpadlo, rozvodové zariadenie a olejové alebo vodné čerpadlo, poháňaných prostredníctvom ohybných hriadeľov. Tlmič (3) vibrácií hlavného hriadeľa (4) je uložený na hlavnom hriadeli (4) v...

Spínač s elastickým vratným prostriedkom pre dvere alebo kufor automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8695

Dátum: 18.12.2003

Autori: Herrero Pellicer José-antonio, Plana Bague Miquel

MPK: E05B 65/20, E05B 17/22, E05B 65/19...

Značky: kufor, dveře, spínač, prostriedkom, automobilů, vratným, elastickým

Text:

...sa tvaruje na zostavu, ktorá zahŕňa konce káblov pripojené na dve kovové čepeleOkrem toho teleso obsahuje na svojom vonkajšom povrchu jazýčky pre montáž na rámbočných alebo zadných dverí vozidla.Podľa ďalšieho stelesnenia vynálezu elastický vratný prostriedok obsahuje pružiny vo forme zahnutých krídel tvaru U, pričom tieto krídla sú zabudované na jednom kraji do zóny blízko ku stredu uvedenej ovládacej páky a spojené spolu na druhom...

Žiarorúrkový kotol s vratným plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1769

Dátum: 04.03.1998

Autori: Nestor Štefan, Hruška Miroslav, Andrejčák Imrich

MPK: F22B 11/04, F22B 9/10, F22B 7/00...

Značky: kotol, vratným, plameňom, žiarorúrkový

Text:

...A z obr. 2, čo je napojenie dutiny v uzávere s tlakovou časťou prostredníctvom spojovacieho modulu, ktorý je znázornený V reze.Žiarorúrkový kotol s vratným plameňow pozostáva zo zá Pladnéno telesa l, na ktoré je rozoberateľne ugevnený uzáver-om, do ktorej zasahuje žiarová komora 4 tvorená žia navzájom prepojené. Žiarovtvom spojovacieho modulu a/alebo v alternatívnom uskutoč není ohybrřmi hadicami lg. Spojovací LOČU 1 lg pozostáva z telesa lg,...

Zařízení pro ovládání chytačů s vratným pohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269144

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sychrovský Milan

MPK: B41F 21/04

Značky: vratným, zařízení, chytačů, ovládání, pohybem

Text:

...nosičich 13 otočné a jsou na nich upevnêny vygrułenó zsdni ohytačo Z. No jedno konci hřidelů 1 zsdnich chytsćů jsou uoevněny dvoursosnnć páky 5 a na druhých koncich jsou upovnlny páky 1. Dvourosennb páky Q jsou jedněni rsleny vypruženy orułinsni 2, vedonýni voditky gg, upevněnýni no nosiči lg o v druhých ranenoch jsou upovnłny čepy 3 s toćně utožsnýoi kladkeni gl. Ktadky 31 so odvoluji po povrchu vočky lg upavněno no neznâzornčnć bočnici...

Ovládací hlavice s vratným momentem pro vícepolohové reverzační přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 265165

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lukáš Jindřich, Svítek Miloš

MPK: H01H 25/06

Značky: vícepolohové, reverzační, přepínače, ovládací, vratným, momentem, hlavice

Text:

...obr. 2 je znázorněn detail dělicího kotouče 5 odpruženými polohovacími kladkami a obr. 3 znázorňuje uložení unašeče ve spodním víku základního tělesa ovládacíOvládací páka 1 je pod krycí hlavicí l upsvněna na otočný hřídel g, který je uloženv základním tělese 3 v ložiskách Ä. Otočný hřídel § je spojen s unašečem lg, který je otočné uložen ve spodním víku É základního tělesa 2 a je opatřen vinutou vratnou pružinou lg, mezi jejímiž volnými...

Zařízení pro čítání impulsů s odmocninovou charakteristikou a vratným čítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240378

Dátum: 15.08.1987

Autori: Havel Miroslav, Janeeek Pavel, Štepita Matej, Šanda Jaroslav, Soudek Josef

MPK: H03K 23/62

Značky: čítání, impulsů, vratným, čítačem, charakteristikou, odmocninovou, zařízení

Text:

...obvodů, obvodu předběžné redukce 3, řidicího logického obvodu 4 a obvodu dodatkové redukce 5. Klopné obvody uvnitř první skupiny 1 jsou zapojeny do lineärního čítacího řetězce čítajícího dolů ,a musí být vybaveny nastavovacími vstupy. Klopné obvody druhé skupiny 2 jsou zapojeny do bežného llneárniho čítacího řetězce čítajícího nahoru. Vstup obvodu předběžné redukce 3 tvoří vstup zařízení, výstup tohoto obvodu je za pojen na vstup první...

Dopravník s vratným pohybom, najmä pre dopravu tabliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239223

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lednický Dominik

MPK: B29C 45/00

Značky: vratným, pohybom, dopravu, najmä, dopravník, tabliet

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatická doprava tabliet bez ich oteru. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že vozík je opatrený aspoň jedným vodiacim otvorom s osadením, v ktorom je uložený nosič. Vo výstupnej úvrati za prepadovým otvorom v dráhe nosiča sú umiestnené pružné narážky. Horná časť je oproti vodiacemu otvoru opatrena vačkami.

Svařovací hořák s vratným odsáváním zplodin hoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228579

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klon Pavel, Bártek Josef

MPK: B23K 9/16

Značky: horák, hoření, odsáváním, svařovací, vratným, zplodin

Zhrnutie / Anotácia:

Svařovací hořák podle vynálezu slouží k poloautomatickému svařování se současným vratným odsátím zplodin hoření mimo dýchací zónu svářeče. Je opatřen posouvatelným krytem se zajišťovacími kolíky, který je svým jedním koncem zasunut do drážek ohnuté trubky a na druhém konci opřen o plynovou hubici, obepínající izolační pouzdro, uvnitř které je kolem vodítka uspořádáno šroubení s otvory, které je dále mechanicky napojeno k izolační trubice a...

Zařízení pro přivádění elektrické energie od napájecího zdroje k pohyblivé jednotce s vratným pohybem podél výrobních strojů, zejména textilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 227112

Dátum: 01.01.1985

Autor: Mlnařík Karel

Značky: podél, přivádění, energie, pohyblivé, výrobních, strojů, elektrické, pohybem, zejména, jednotce, vratným, napájecího, zařízení, textilních, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přivádění elektrické energie od napájecího zdroje k pohyblivé jednotce a vratným pohybem podél výrobních strojů, zejména textilních, ohebným přívodem ve formě kabelu, vedeným v otevřeném skříňovém profilu, do kterého kabel vstupuje v polovině jeho délky a v něm se ohýbá, vyznačující se tím, že ohyb přívodního kabelu (1) je proveden přes přímočaře a vratně pohyblivou vodicí kladku (8) umístěnou v otevřeném skříňovém profilu (4), s...