Patenty so značkou «vozů»

Zařízení k přestavitelnému upevnění řezacích nožů zemědělských sběracích vozů, popřípadě stacionárních řezacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270322

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pešek Josef, Uhlík František, Junek Zdeněk

MPK: A01D 90/04

Značky: řezacích, zemědělských, popřípadě, stacionárních, upevnění, sběracích, přestavitelnému, zařízení, vozů, nožů

Text:

...k otočnćmu nosiči. který se opíra o pevnou tvarovou zaróžku. Zajlitční nože na čepu nože je provedeno obvyklým způsobem. to jest tvarovou drážkou v nožl. ktera se nasouvd na tvsrovaný čep. Nůž lze vysunout a nasunout jen v poloze. kdy je otočný nosič cela odkiopen. zařízení podle vynćlesu lze použít pro rozřezavaoí ústrojí určena jak pro Ietčzovć. tak pro rotační plnlcí ústrojí eemčdčískýoh sbžraoíoh vozů. popřípadč staclonamích hnacích...

Rozřezávací ústrojí zemědělských sběracích vozů, popřípadě stacionárních řezacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269237

Dátum: 11.04.1990

Autor: Junek Zdeněk

MPK: A01D 90/04

Značky: zařízení, vozů, popřípadě, stacionárních, rozřezávací, sběracích, zemědělských, řezacích, ústrojí

Text:

...řetězových plnicích ůetrojí k robusnějšín rotećnin ůstrojin, méně citlivým na dynesicke zatížení.Nedostatky klasického uspořádání odstraňuje rozřezáveci âetroji podle vyndlezu, u kterého je äířke kanálu rozdálene ne více nožových sekci, která jsou rozníetěny 8 tupňO° vitě ve enáru pohybu hrebic plnicíhoůetroji. Sekce jsou huete oeezeny noži. Tyto sekce nohou být oddöleny přepážkemi, která jednak vyztuží konetrukci celeho...

Zařízení pro dálkové ovládání rychlosti posunu hydraulického posunovače vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269065

Dátum: 11.04.1990

Autor: Prokop František

MPK: F15B 15/22

Značky: hydraulického, posunu, posunovače, rychlostí, vozů, ovládání, zařízení, dálkově

Text:

...nádrže g a dodává ji do výtlaku g, kde prochází škrticim ventilem l přes rozváděč l 9 do hydrauliokáho posunovače z.Dodávané množství hydrogenerátoru 2 s regulací na konstantní průtok je dane tlakovým spádem na škrticim ventilu l, který regulace udržuje zmenou dodávaného množství na konstantníhodnotě. Reýulační včtví g se přivádi tlak za škrticím ventilem l na regulaci hydrogenerátoru g, kde se odećltá od tlaku před škrticím ventilem l....

Přepravní a manipulační rám kabin nákladních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264647

Dátum: 14.08.1989

Autori: Anýž Jaromír, Anýž Pavel

MPK: B65D 19/44

Značky: přepravní, kabin, vozů, manipulační, nákladních

Text:

...zabraňuje jejich poškozování a současně zvyšuje kapacitní možnosti přepravních prostředků, což v konečném důsledku představuje značné úspory energie a pohonných látek.Příklad provedení přepravního a manipulačního rámu je znázorněn na připojených výkresech,kde na obr. 1 znázorněn rám v axonometrickém pohledu, na obr. 2 bokorysný pohled na uložení rámů s uchycenými kabinami na přepravním,prostředku a na obr. 3 detailní boční pohled na uložení...

Zařízení pro boční spřažení kolejových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263131

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plucnar Radim, Vank Miroslav, Kuchař Antonín

MPK: B61G 5/00

Značky: zařízení, vozů, spřažení, boční, kolejových

Text:

...proti sobě, płičemž v kyvnýoh ramenech jsou vytvořenyobloukové drazky, do nionz zapadají ooěrné vrýccné volné Ilkanoe kyvných ramen jsou opatřeny vybránínodou zařízení oodle vvnále u e eho iednoduonost která-t. Jinou výhodou je spolehliete čenž jeho činnost je jen v nepodstatné míře závislá na součiniteli tření mezi jednotlivými oastmi. Výhodou je také to, že styk kyvrŕch ramen s výsuvným trnem je po celou dobu najíždění přímkový,...

Přesouvací zařízení vozů na pojezdně

Načítavanie...

Číslo patentu: 244179

Dátum: 01.06.1988

Autor: Zábranský Jioí

MPK: F27B 9/14, F27B 9/26

Značky: přesouvací, pojezdně, zařízení, vozů

Text:

...obr. 2 je znázorněn půdorys pojezdny při manipulaci se znázcrněným voze. Čerchovaně je na obou obrázcích vyznačena částečně vysunutá polohe výsuvných cěvových tyčí. tPřesouvací zařízení sestává z rámu 1 pojezdny, ve kterém jsou uspořádány výsuvné cévové tyče g,g, vysouvatelně protiběžně na obě strany prostřednictvím cévových kol j.3, místěných na hnscím hřídeli A a na hnaném hřídeli 5. Na hnacím hří ~deli 4 a na hnaná hřídeli 5 je uspořádáns...

Mazací zařízení vícestupňové převodové skříně pohonu, zejména mezipánvových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257046

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/10, B22D 41/12

Značky: pohonů, vozů, mezipánvových, mazací, skříně, zejména, převodové, zařízení, vícestupňové

Text:

...havárii, vyvolané vnějšími vlivy. Další výhodou je jeho konstrukční a výrobní nenáročnost a rovněž ta skutečnost, že k mazání může být použit olejvelmi různých druhú a hustoty a to podle místních provozních podmínek.Na přiloženém výkresu je příkladně znázorněno mazací zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný řez převodovou skříní pohonu mezipánvového vozu, obr. 2 je příčný řez,vedený řeznou rovinou Ě-5 z obr. 1 a obr. 3 je detail...

Zařízení pro nakládání nánosu těživa z důlního kolejiště do důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256982

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk

MPK: B65G 67/04

Značky: kolejiště, nakládání, zařízení, nánosu, těživa, důlních, důlního, vozů

Text:

...na kolejovem podvozku pro vlečení důní lokomotivou. Na obr. 1 je jeho nárys, na obr. 2 je půdorys zařízení a na obr. 3 rotující nůž rozdružovacího orgánu.Zařízení je koncipováno jako návěs za důlní lokomotivu, která je zdrojem jak potřebné tažné síly, tak energie k pohonu rozdružovacího orgánu, vynášecího a plnicího dopravníku. Pohon je hydrostatický.K lokomotivě je zařízení kloubově připojeno návěsnými rameny łg pevně spojenými se...

Posunovač vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256655

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hynek Vojtěch, Gajdoš Vojtěch

MPK: E21F 13/02

Značky: vozů, posunovač

Text:

...je umístěn na konci sanice protilehlém válci.Posunovačem vozů podle vynálezu je odstraněn dlouhý zdvih unášečů. Hlavní výhodou posunovače vozů je kratší konstrukční délka celého posunovače, kratší pístnice a válce.Na připojeném výkresu je zjednodušeně znázorněn příklad provedení posunovače vozů podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn nárys posunovače vozů v řezu vedeném svíslou rovinou, procházející jeho podélnou osou. Na obr. 2 je znázorněn...

Ovládací ústrojí zámku spřáhla korýtkových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256440

Dátum: 15.04.1988

Autor: Uchal Mikuláš

MPK: B61G 3/26

Značky: korýtkových, ovládací, spřáhla, ústrojí, zámku, vozů

Text:

...hlavy spřáhla, přičemž ovládací řetízek je z něho veden přes kladku a vodítko k táhlą k němuž je připevněn, a mezi trubkovým vedením a táhlem je k ovládacímu řetízku zavěšeno závaží.Ovládání zámku a svěšování i rozvěšování korýtkových vozů je pomocí ovládacího ústrojí naprosto spolehlivá a u rozvěšených me~ chanismů je zaručene, že nemohou být poškozeny jeřábovými magnety při zásobovacích operacích. Ústrojí nepřečnívá žádnou svou částí...

Posunovač vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255417

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pojeta Antonín, Gajdoš Vojtěch

MPK: E21F 13/02

Značky: posunovač, vozů

Text:

...posunovače. Je odstraněno pŕíčení a sníženo vzpěrné namáhaní sanice.Na přiloženém výkresu je zjednodušene znázorněn v nárysu příklad provedení posuvové jednotky posunovače vozů podle vynálezu, v řezu vedeném svislou rovinou, procházející její podélnou osou.Posunovač vozů sestává z alespoň jedné posuvové jednotky l, v níž je umístěn rozvaděč l 2, z dvojice navzájem přesazených válců g,a z dvojice navzájem přesazených sami 4, V tomto...

Zařízení pro snímání magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků, zejména bočnicích důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246331

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gass Karl, Föry Werner

MPK: B61L 25/04

Značky: vozů, zejména, zařízení, magnetických, provedených, bočnicích, snímání, dopravních, prostředků, povrchu, důlních, záznamu

Text:

...vynälezu, na obr. 1 v« bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu čelním.Zařízení pro» snímaní magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků 40, zejména na bočnicích důlních vozů 43 podle vynálezu používá dvou snímačů 11 magnetických záznamů. Snímač 11 magnetických záznamů je uložen ve snímací jednotce 1 U, která je tvořeno pomocným rámem 12, v němž jsou vůči snímači 11 protilehle zachyceny otočné kopírovací elementy 13, s...

Řízení kloubu čtyřnápravových kolejových vozidel, zejména vozů městské dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241139

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fuchs Jioí, Špírek Jan, Mojžíš Karel

MPK: B61F 3/13

Značky: čtyřnápravových, vozů, městské, řízení, kloubu, dopravy, kolejových, vozidel, zejména

Text:

...oblouku unášena ve směru natáčení podvozku do té míry, do jaké to přípouští vratná síla pružiny.Aby se při selhání plnopryžové pružiny 5 zamezilo příliš velké vychýlení podvozku, jsou upraveny pryžové nárazníky Q, které při dodržení vůle spolupracují s omezovacími dotazy 2,které jsou pevně epojeny se skříní 1 vozu.Pryžové nárazníky § jsou pevně spojeny s rámem ł podvozku prostřednictvím konsolovych plechů lg. Při selhání plnopryžové pružiny...

Zařízení pro připojování tažených nebo návěsných strojů nebo vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241876

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šebela Jioí, Eech Jioí, Jahoda Václav

MPK: B60D 1/00

Značky: návěsných, zařízení, vozů, tažených, strojů, připojování

Text:

...spodních táhel tříbodového hydraulického systému traktoru, je v daném případě kruhového průřezu.a je opatřena stykovými plochami ll, lg pro stykse spojovací vidlicí g, stroje l, a to horní stykovou plochou lla dolní stykovou plochou lg. V místě stykových ploch ll,lg je tažná lišta g opatřena svislým propojovacím otvorom lg o průměru Q. Tento propojovací otvor lg je určen pro průchod spojovacího čepu §. mezi stykovými plochami ll, lg tažné...

Uzamykací zařízení, zejména posuvných dveří nákladních železničních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253396

Dátum: 12.11.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: E05B 65/12, E05B 55/04

Značky: uzamykací, zařízení, zejména, nákladních, železničních, vozů, dveří, posuvných

Text:

...1 ná plochá skřínka ł Jepřipevněna k boční stěně 1 nákladního želszničního vozu, zatíňco uzamykací závora 3 je připevnčna k posuvným dveřím Q, jejichž okraj 5 přesahuje pro možnost zasunutí přesahující části Q do středního dílu 1trojdílné ploché skříňky ł. Tato přesahudící část Qúzamykací závory g Je v horní ploše opatřena pílovitý mi zářezy § pro zapadnutí sho dného počtu, V příkladném provedení čtyř stejně zakončených uzamykacích...

Bezpečnostní zařízení k zastavení vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248905

Dátum: 12.03.1987

Autor: Půta Josef

MPK: B61L 3/12

Značky: zařízení, vozů, bezpečnostní, zastavení

Text:

...prvního relé lg je překlenut přidržovacín kontaktem lg druhého relé. Dále jsou na sběrnioi kladného polu lg pomocného stejnosměrného zdroje yipojeny jednak pohyblivý jezdec snižovacího odporu łl, jehož jeden konec je pžipojen přes signalizační člen 3 na sběrnici záporného polu ll pomocného stejnosměrného zdroje a jednak žárovka-lg a zvukové signalizační zařízení 39, jež jsou společně přes kontakt lg signalizačního členu připojeny rovněž na...

Zařízení pro indikaci přítomnosti a průjezdu důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235872

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pecivál Ivan, Herold Ervín

MPK: B61L 1/16

Značky: průjezdu, důlních, indikaci, zařízení, přítomnosti, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro indikaci přítomnosti a průjezdu důlního vozu. Zařízení sestává z nosné skříně, ve které je otočně uložena dvouramenná páka, jejíž ovládací rameno je vychylováno působením korby důlního vozu, zatímco indikační rameno opatřené ovládacím prvkem aktivuje indikační člen, jehož výstup je napojen na vyhodnocovací blok. Zařízení je určeno pro indikaci přítomnosti a průjezdu důlního vozu v automatizovaných obězích důlních vozů.

Zarážka železničních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232356

Dátum: 01.01.1987

Autor: Stuchlý Václav

MPK: B61H 7/06, B61K 7/20

Značky: vozů, zarážka, železničních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zarážky železničních vozů zejména pro převážení horkých ingotů uvnitř výrobní haly od hlubinných pecí k blokové válcovací stolici. Zarážka železničních vozů sestává ze dvou lyžin (l) spojených navzájem příčníky (5), přičemž lyžiny (l) jsou na svém nájezdovém konci opatřeny nájezdovými klíny (4) a na dojezdovém konci opěrnými konzolami (3). Délka lyžin (l) je rovna nejméně 1,2 násobku rozvoru železničního vozu, přičemž k lyžinám...

Vyzdívka pecního vozu, zejména pro velká zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234677

Dátum: 01.01.1987

Autori: Duda Petr, Bůžek Jindřich

Značky: velká, zejména, vyzdívka, pecního, zatížení, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení úplného vyrovnání změn, vzniklých tepelným a mechanickým namáháním bez vlivu na dolní část vyzdívky. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením věnce (1) z hydraulického žárobetonu kolem dolní části vyzdívky. Tuto část věnec (1) přesahuje a svým převýšením vytváří vanu, která je vyplněna zrnitým žárovzdorným materiálem (5). Dolní část vyzdívky tvoří vrstvy tepelně izolačních tvárnic (6).

Způsob zjišťování hmotnosti břemen, zejména důlních vozů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232670

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kobrle Miroslav, Hrádek Jaroslav

MPK: G01G 19/03

Značky: důlních, hmotnosti, zjišťování, zejména, provádění, způsob, způsobu, břemen, zařízení, vozů, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování hmotnosti břemen, zejména důlních vozů, přejíždějících přes most kolejové, resp. mostní váhy konstantní rychlostí nebo konstantní rychlosti se přibližující, založený na principu snímání hmotnosti silovými snímači, které převádějí mechanickou sílu na úměrný elektrický signál, který se následně zpracuje a vyhodnotí v jednotkách hmotnosti, přičemž při pohybu břemena přes most váhy se přenášejí kmity břemena na most váhy a celá...

Vyhrnovací zařízení pro rovnoměrné dávkování objemových hmot z krmných vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227835

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pechač Vladimír, Ježek Ladislav, Fišer Roman, Písařík František, Zimandl Pavel, Kolman Josef

Značky: dávkování, vyhrnovací, objemových, krmných, vozů, zařízení, rovnoměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnoměrné dávkování objemových hmot z krmných vozů, umístěné v ložném prostoru krmného vozu, který je opatřen dávkovacím zařízením, příčným dopravníkem, a podélným dopravníkem, vyznačující se tím, že k podélnému dopravníku (2) je pomocí příchytů (9) připevněno tvarované vyhrnovací zařízení (3) opatřené vodicími rameny (6), která jsou suvně uložena ve vodicí konstrukci (4), přičemž podélný dopravník (2) je opatřen vypínacím...

Podvozek vozu, zejména pro dopravu osob v dole

Načítavanie...

Číslo patentu: 223170

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mrozek Adam, Lipina Milan

Značky: zejména, dopravu, podvozek, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je podvozek vozu, zejména pro dopravu osob v dole a jeho účelem je vyřešení konstrukce tohoto Podvozku, která umožňuje zvýšení dopravní rychlosti či zachování brzdné dráhy. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že nápravy (12) se stáhnou třmeny(2') a z druhé strany úhelníky (2), které jsou pevně spojeny s konci podélných nosníků (1), na nichž jsou upevněny držáky (3) s pryžovými dorazy (4) a dále vodicí čepy (5) s pružinami (6). Do...

Kolejová zarážka korýtkových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223047

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bajorek Radomír, Burda Karel, Matušek Břetislav

Značky: korýtkových, kolejová, zarážka, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolejové zarážky určené pro kolejiště, po němž pojíždí na sázecí straně ocelářských pecí korýtkové vozy. Kolejová zarážka pro korýtkové vozy podle vynálezu sestává z mostu, narážkových těles a bočnic, vše provedeno jako celistvý odlitek z lité oceli, přičemž most je opatřen prosazením, v točnicích jsou vytvořeny průchozí úložné díry, do nichž jsou zasunuty kotevní čepy uložené svými konci v děrách kolejové desky a narážková...

Prostorově tvarovaná pojezdová lišta důlních samovýsypných velkoprostorových vozů se spodním výprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221411

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pařenica Jaroslav, Hájek Eduard

Značky: samovýsypných, výprazdňováním, velkoprostorových, pojezdová, důlních, lišta, vozů, tvarovaná, prostorové, spodním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostorově tvarované pojezdové lišty důlních samovýsypných velkoprostorových vozů se spodním vyprazdňováním. Podstata vynálezu spočívá v umístění prostorově tvarovaných lišt na spodní hraně korby důlního samovýsypného vozu, které jsou ve vertikální rovině patřeny náběhovými plochami přecházejícími ve vodorovné plošky rovnoběžně se spodní podélnou hranou tělesa korby. Vynálezu lze dále využít ve stavebnictví, zemědělství i u vozů...

Pružný nárazník kolejového vozu, zejména hutního

Načítavanie...

Číslo patentu: 228294

Dátum: 01.11.1985

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: kolejového, vozů, hutního, zejména, pružný, nárazník

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pružný nárazník kolejového vozu, zejména hutního a jeho účelem je vyřešení zachycení reakčních sil v nárazníku. Uvedeného účelu se dosáhne uložením pravoúhlé nerovnoramenné páky 1, na čepu 4 uchyceném ve vidlici 2, která je připevněna k rámu vozu. Mezi delším ramenem této páky 1 a rámem jsou vloženy pružiny. Ve volném konci tohoto delšího ramena páky 1 je vytvořen otvor, kterým je prostrčeno táhlo 8 opatřené okem na svém...

Zařízení pro zabezpečení důlních vozů proti pádu do jámy z pevného kolejiště na nárazišti vybaveném stavítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220160

Dátum: 15.10.1985

Autori: Luňáček Roman, Synek František

Značky: nárazišti, zabezpečení, vybaveném, zařízení, důlních, pevného, vozů, proti, kolejiště, stavítky, pádu, jámy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vertikální důlní dopravy v hlubinných dolech. Řeší zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti při narážení důlních vozů do těžní klece na nárazišti vybaveném stavítky. Na otočném palci stavítka je upravena na čepu dvouramenná dosedací páka. Na jednom jejím ramenu je dosedací plocha, která zasahuje do průjezdního profilu těžní klece. Na druhém ramenu je vodicí drážka, ve které je posuvně uložen spojovací čep dvojzvratného...

Povrchová ochranná vrstva vnitřních stěn korby, zejména důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220095

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vlastník Jiří, Lipina Milan, Švrček František

Značky: korby, stěn, povrchová, zejména, vnitřních, vozů, vrstva, ochranná, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová ochranná vrstva je určena pro ochranu vnitřních částí koreb všech typů vozů pro přepravu sypkých i kusových materiálů, dále jako ochrana žlabů, skluzů vnitřních stěn trub pro dopravu sypkých látek apod. Je tvořená metalizovaným hliníkovým povlakem o tloušťce 150 až 350 µm, který je překryt dvousložkovým epoxidovým emailem o tloušťce 100 až 120 µm.

Průjezdová mostová váha důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219477

Dátum: 15.08.1985

Autori: Holas Mikuláš, Fiala Jaroslav, Pařízek Bedřich

Značky: důlních, vozů, průjezdová, mostová, váha

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průjezdovou mostovou váhu důlních vozů tvořenou základním rámem, vážicím mostem a tenzometrickými silovými snímači. Svislé reakce vyvolané po vážicím mostě projíždějícím důlním vozem jsou zachycovány a indikovány tenzometrickými silovými snímači. Průjezdová mostová váha důlních vozů je určena pro nasazení do těžkých důlních podmínek s trvalým provozem, a to zejména tam, kde z technologických důvodů nelze důlní vozy při vážení...

Zařízení pro zabezpečení důlních vozů proti pádu z kolejiště sklopných mostů do jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219141

Dátum: 15.07.1985

Autori: Luňáček Roman, Synek František

Značky: jámy, zařízení, vozů, kolejiště, zabezpečení, mostů, proti, pádu, sklopných, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vertikální důlní dopravy. Řeší jednoduché zařízení, sloužící ke zvýšení bezpečnosti při narážení důlních vozů do těžní klece na nárazištích vybavených sklopnými moty. V kolejišti sklopného mostu je na čepu otočně uložena zarážka, jejíž dosedací patka zasahuje do průjezdního profilu těžní klece a jejíž dorazová část zasahuje v pracovní poloze zarážky do průjezdního profilu podvozku důlního vozu. Zarážka může být opatřena...

Boční výklopník důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219085

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šimůnek Jiří, Dlouhý Josef

Značky: důlních, vozů, výklopník, boční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší boční výklopník důlních vozů opatřený kolejištěm a vodítky pro zachycení důlního vozu ve výsypné poloze. Výklopník sestává ze základního rámu, otočného koše a zvedací reverzační jednotky, která se skládá ze dvou silových válců, připojených k základnímu rámu, k otočné kulise a k otočnému koši. Přednost bočního výklopníku podle vynálezu spočívá v řízeném a ovládaném pohybu po celou dráhu vyklápění, čehož bylo dosaženo vhodným...

Zařízení pro čištění samovýklopných železničních vozů od ulpěného uhlí a mokrých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219078

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pietraszek Leon

Značky: uhlí, substrátů, vozů, mokrých, samovýklopných, železničních, ulpěného, čištění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, jímž se vnitřní povrch samovýklopných železničních vozů očišťuje od zbytků ulpělého uhlí a jiných sypkých, zejména vlhkých substrátů. Zařízení pro čištění samovýklopných železničních vozů od ulpělého uhlí a mokrých substrátů prováděné rotujícím bubnovým kartáčem, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kartáč je otočně uložen v rámu, jenž je zavěšen na jednom kanci lana uloženého v převáděcích kladkách a na...

Spřáhlo kolejových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221624

Dátum: 15.05.1985

Autori: Mrozek Adam, Roman Milan, Lipina Milan

Značky: spřáhlo, kolejových, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spřáhla kolejových vozů, zejména důlních samovýsypných kolejových vozů, které sestává z nárazníku 1, uloženého ve spřáhlové skříni 5 a dále ze spřáhlové tyče 2. Přední část nárazníku 1 je opatřena šikmými naváděcími plochami spřáhlové tyče 2. K zadní části nárazníku 1 jsou připevněny, symetricky vůči jeho ose, dvě desky 3, které jsou z obou stran opatřeny pryžovými podložkami 4, jež jsou uloženy ve spřáhlové skříni 5 mezi jejím...

Zařízení pro narovnání vyhnutých konců náprav malých kolejových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218330

Dátum: 15.02.1985

Autor: Litinský Vladimír

Značky: malých, vyhnutých, konců, narovnání, kolejových, náprav, vozů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká údržby malých kolejových vozů, zejména důlních vozů. Podstatou vynálezu je přenosné zařízení, které je tvořeno lehkým tělesem s mechanismem pro vyvození tlaku. Součástí zařízení je rozpůlený nosný náboj a svírací kroužek tohoto náboje pro upevnění zařízení k nápravě vozu. Doplňkovou součástí zařízení je prodlužovací trn ohnutého konce nápravy a měřidlo kontroly narovnání nápravy.

Zařízení pro narážení důlních vozů do těžní klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 217529

Dátum: 15.02.1985

Autori: Havrlík Vladislav, Dvořáček Vlastimil, Rytzko Petr

Značky: narážení, klece, důlních, vozů, zařízení, těžní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro narážení důlních vozů do těžní klece, které používá jednosměrně působící narážecí člen suvně uložený ve vodicím rámu uvnitř kolejiště. Narážecí člen je prostřednictvím kloubových článků a konzoly připojen na tažném řetězu upraveném mezi napínací kladkou a poháněcí kladkou. Kloubové články jsou vedeny vodicím rámem a vodítkem upraveným ve sklopných můstcích, navazujícím na vodicí rám. Pohyb tlačného řetězu je odvozen od...