Patenty so značkou «vozíkov»

Spôsob vedenia obežného lana v sústave lanových vozíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288153

Dátum: 16.12.2013

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/02, B66D 1/02, B66C 21/02...

Značky: vozíkov, lanových, vedenia, sústave, oběžného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vedenia obežného lana lanovými vozíkmi v obežnom lanovom systéme a spôsob vzájomného smeru opásania lana na lanovnici a lana na bubne v každom lanovom vozíku v sústave lanových vozíkov, pri ktorom je umožnená efektívna práca v prekrytom čase viacerých vozíkov na jednom nosnom lane, ktoré sú poháňané a ich funkcie zabezpečované jedným obežným lanom, pričom spôsob vedenia obežného lana lanovými vozíkmi v obežnom lanovom systéme je...

Spôsob nezávislého ovládania bubnov v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 288105

Dátum: 10.07.2013

Autori: Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

MPK: B66C 21/00, B66D 1/00, B61B 7/00...

Značky: čase, bubnov, ovládania, prekrytom, nezávislého, spôsob, vozíkov, lanových, sústave

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nezávislého ovládania bubna zdvíhacieho, resp. ťažného lana v každom lanovom vozíku v sústave lanových vozíkov, ktoré sú poháňané obežným lanom, resp. pohybujúcim sa lanom, ktoré rotuje, resp. pohybuje sa v ľubovoľnom smere tak, že v každom lanovom vozíku je bubon v prekrytom čase nezávisle ovládaný tak, že práca každého lanového vozíka nie je závislá od ostatných lanových vozíkov v sústave lanových vozíkov, pričom spôsob ovládania bubna...

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 288103

Dátum: 10.07.2013

Autori: Ilčík Štefan, Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír

MPK: B66C 21/00, B66D 1/00, B61B 7/00...

Značky: súčasného, lanových, aktívneho, prekrytom, pohybu, čase, sústave, nezávislého, každého, ovládania, navíjania, vozíkov, spôsob, vozíka, vysúvania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania nezávislého pohybu lanových vozíkov od seba a ku sebe po nosnom lane a spôsob súčasného ovládania pohybu lanových vozíkov a aktívneho vysúvania alebo navíjania zdvíhacieho alebo ťažného lana v lanových vozíkoch je zabezpečený obežným lanom, ktoré rotuje vždy v jednom smere podľa potreby, pričom spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov po nosnom lane je zabezpečovaný tak, že vozíky (7a, 7b)...

Spôsob nezávislého ovládania bubnov v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5926

Dátum: 04.11.2011

Autori: Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef

MPK: B61B 7/00, B66C 21/00, B66D 1/00...

Značky: lanových, nezávislého, vozíkov, prekrytom, čase, sústave, bubnov, ovládania, spôsob

Text:

...rovnakým smerom ako je smer rotácie obežného lana, čím sa zabezpečí neutrálny chod bubna Q. Spôsob použitia reverzného chodu bubna Q sa realizuje tak,že rozpájateľná lanovníca 9 vo vozíkoch sa poháňa prostredníctvom obežného lana g rovnakým smerom ako je smer rotácie obežného lana i v obežnom lanovom systéme. Vo vozíkoch v sústave lanových vozíkov, kde je potrebný reverzný chod bubna Q sa odaaretuje spojka z, zaaretuje sa spojka resp. brzda M...

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5851

Dátum: 04.10.2011

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: B66C 21/00, B66D 1/00, B61B 7/00...

Značky: súčasného, lanových, navíjania, aktívneho, vysúvania, vozíka, vozíkov, prekrytom, sústave, každého, nezávislého, pohybu, spôsob, ovládania, čase

Text:

...lana 3 v obežnom lanovom systéme. Zaaretovaním kotúčovej brzdy Qh sa zaaretuje bubon čím dochádza ku zaaretovaniu zdvíhacieho resp. ťažného lana. Zaaretovaním brzdy ah na voľne vedenej vetve 3 h obežného lana 3 sa lanový vozík 1 h unáša v smere pohybu voľne vedenej vetvy 3 h obežného lana 3, čím je zabezpečený pohyb vozíka 1 h po nosnom lane 1 v smere rotácie vetvy 3 h obežného lana 3. Takýmto spôsob dochádza k tomu, že lanové vozíky 1 h, 1 h...

Karta na odblokovanie zamykateľného systému nákupných vozíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5051

Dátum: 05.12.2008

Autor: Wernerová Martina

MPK: G07F 7/08, B62B 3/14

Značky: vozíkov, zamykateľného, nákupných, odblokovanie, systému, karta

Text:

...keď sekundámy výsek je umiestnený na ploche nad nadpolovičným kruhovým odsekom primárneho výseku. Na obr. 5 je sekundámy výsek v lichobežníkovom tvare a na obr. 6 je uskutočnenie s dvomi sekundámymi výsekrni. Obr. 7 až 10 uvádzajú rôzne možnosti tlače plochy a výsekov karty.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKarta na Odblokovanie zamykateľného systému nákupných vozíkov má rozmery bežnej platobnej karty, v opisovanom príklade 85 x...

Vymeniteľné úžitkové vložky do prívesných vozíkov alebo dodávkových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4282

Dátum: 06.10.2005

Autor: Horinka Miloš

MPK: B62D 63/06

Značky: prívesných, vyměnitelné, vozíkov, užitkové, dodávkových, vložky, vozidiel

Text:

...aby vložky dostatočne zaistili (pri používaní, nie preprave) proti pohybu alebo boli stabilizované napr. opornými nožičkami, ktoré sa vysunú zospodu podvozku.V rámci tohto riešenia je navrhnutý aj systém vkladania a odkladania príslušných vložiek tak, aby manipulácia s nimi bola nenáročná, rýchla a bezpečná a s minimálnou obsluhou (stačí jedna osoba). Použijú sa opomé nožičky, ktoré sa vsúvajú do samonosného rámu vložky a na nich vložka...

Prídavné zariadenie invalidných vozíkov na prekonávanie výškových rozdielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277783

Dátum: 12.01.1995

Autori: Šramka Miron, Málek Mojmír, Vašek Štefan

MPK: A61G 5/06, B66B 9/08

Značky: prekonávanie, výškových, rozdielov, přídavné, invalidných, zariadenie, vozíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné zariadenie invalidných vozíkov na prekonávanie výškových rozdielov pozostáva z vodiacej konštrukcie (1), ktorej uhol stúpania vzhľadom na horizontálnu rovinu sa môže ľubovoľne meniť v rozsahu od 20 do 45 stupňov. Vodiaca konštrukcia (1) je opatrená vedeniami s ozubenými hrebeňmi (3), po ktorých sa pohybujú prídavné ozubené kolieska (5) pripevnené na nosné kolesá (7) invalidného vozíka (2), a hladkými vedeniami (4), v ktorých sa...

Vyberací automat obkladových výrobkov z pecných vozíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254678

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štefaňák Peter, Buda Ján

MPK: B65G 47/90

Značky: automat, vyberací, obkladových, pecných, výrobkov, vozíkov

Text:

...monotónna a zdraviu škodlivé práca pre človeka.Príklad prevedenia vyberacieh-o autormatu podla vynálezu je znázornený na pripo 4jených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený nárys vyberacieho automatu s dopravou vybratých výrobkov obkladových na ďalší pás a na obr. 2 bokorys vyberacieho auto matu s horizontálne uloženými vyberacími planžetami a usmerňovacími členmi.Vyberací automat obkladových výrobkov z pecných vozíkov pozostáva z rámu...

Zariadenie na zastavovanie dopravných vozíkov podvesnej dopravy na pohyblivom odbernom mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: 241306

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bouzek Jaroslav, Hrudková Marie

MPK: B65G 15/04

Značky: pohyblivom, podvesnej, dopravných, dopravy, zastavovanie, zariadenie, vozíkov, odbernom, mieste

Text:

...sú umiestnené pojazdnévidlíc, čapov, otočných vidlíc a závesných čapov aspoň jeden nosjipčpíso snímačmi opatrený čapom pre spojenie s technologickým zariadením pomocou vidlice konzoly, pričom snímače majú vzájomnú väzbu na magnety nev-yznačených dopravných vozíkov. Zariadenia podľa vynálezu sa oproti doterajšiemu stavu techniky vyznačuje vyš 4ším účinkom spočívajúcim v možnosti zvýšenia výkonu ,rozprestieračaun skrátení výrobného cyklu, vo...

Zapojenie pre elektrické napájanie vozíkov indukčne riadenej medzioperačnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234853

Dátum: 15.01.1987

Autori: Solík Imrich, Kotuliak Jozef

MPK: B60L 11/18

Značky: medzioperačnej, napájanie, riadenej, dopravy, vozíkov, elektrické, zapojenie, indukčne

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie podľa vynálezu obsahuje vlastný elektrický zdroj, napríklad elektrickú akumulátorovú batériu a cudzí elektrický zdroj, napríklad elektrickú sieť s vývodmi na stanovištiach vozíka ukončenými napájacími konektormi, napríklad zásuvkami. Pri ľubovoľnej polohe vozíka na pracovnej dráhe je napájanie jeho elektrických systémov z vlastného zdroja. Pri dojazde vozíka na stanovište zopne sa konektor vozíka s napájacím konektorom, čím je...

Presúvací automat tunelových vozíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230260

Dátum: 15.10.1986

Autori: Buda Ján, Štefaňák Peter

MPK: B65G 47/52

Značky: presúvací, vozíkov, tunelových, automat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka presúvacieho automatu tunelových vozíkov, ktorým sa rieši automatizácia pri manipulácii s tunelovými vozíkmi vo výrobe. Podstatou presúvacieho automatu pozostávajúceho z podvozku, hydraulického agregátu a pohonu pre manipuláciu a aretáciu polohy a ich riadiaceho systému je to, že manipulačné rameno upevňuje na ráme podvozku, opatrené uchopovacím zariadením, ktoré je upevnené na piestnici lineárneho hydromotora a ovládacej tyči,...