Patenty so značkou «vozíka»

Systém aktívneho tlmenia pohybu vozíka žeriava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7414

Dátum: 01.04.2016

Autori: Šedo Jozef, Paškala Marek, Kaščák Slavomír, Laškody Tomáš

MPK: B66C 13/06

Značky: tlmenia, vozíka, systém, aktívneho, pohybu, žeriava

Text:

...kolíziou s prekážkou. Navrhovaný úžitkový vzor umožňuje eliminovať už existujúce kmity na základe protipohybu vozíka žeriavu.Systém aktívneho tlmenia pohybu vozíka žeriavu vychádza z využitia inerciálnej sústavy vytvorenej pomocou mikroelektromechanického snímača (MEMS snímača), na základe čoho je možné určiť veľkosť a smer vychýlenia bremena od rovnovážnej polohy v reálnom čase. Systém sa skladá z 3 častí.Prvú časť systému tvorí...

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288152

Dátum: 18.12.2013

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Šmál Peter, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/02, B66C 21/02, B66D 1/02...

Značky: lanový, reverzným, systémom, spôsob, ovládania, lanového, bubna, vozík, špeciálny, vozíka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, spôsob ovládania hlavného chodu bubna, spôsob ovládania reverzného chodu bubna a spôsob práce špeciálneho lanového vozíka pri použití hlavného a reverzného chodu bubna počas rovnakého smeru rotácie obežného lana v obežnom lanovom systéme, pričom špeciálny lanový vozík s reverzným systémom pozostáva z dvoch plne funkčných rozpájateľných častí (7a, 7b) a...

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 288103

Dátum: 10.07.2013

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

MPK: B66D 1/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: spôsob, pohybu, aktívneho, navíjania, vysúvania, prekrytom, lanových, ovládania, sústave, súčasného, nezávislého, vozíka, vozíkov, čase, každého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania nezávislého pohybu lanových vozíkov od seba a ku sebe po nosnom lane a spôsob súčasného ovládania pohybu lanových vozíkov a aktívneho vysúvania alebo navíjania zdvíhacieho alebo ťažného lana v lanových vozíkoch je zabezpečený obežným lanom, ktoré rotuje vždy v jednom smere podľa potreby, pričom spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov po nosnom lane je zabezpečovaný tak, že vozíky (7a, 7b)...

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5851

Dátum: 04.10.2011

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: B66D 1/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: navíjania, aktívneho, vozíkov, prekrytom, každého, nezávislého, vysúvania, vozíka, spôsob, lanových, pohybu, súčasného, sústave, čase, ovládania

Text:

...lana 3 v obežnom lanovom systéme. Zaaretovaním kotúčovej brzdy Qh sa zaaretuje bubon čím dochádza ku zaaretovaniu zdvíhacieho resp. ťažného lana. Zaaretovaním brzdy ah na voľne vedenej vetve 3 h obežného lana 3 sa lanový vozík 1 h unáša v smere pohybu voľne vedenej vetvy 3 h obežného lana 3, čím je zabezpečený pohyb vozíka 1 h po nosnom lane 1 v smere rotácie vetvy 3 h obežného lana 3. Takýmto spôsob dochádza k tomu, že lanové vozíky 1 h, 1 h...

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5842

Dátum: 04.10.2011

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Šmál Peter, Ilčík Štefan

MPK: B66D 1/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: vozík, lanového, spôsob, systémom, vozíka, špeciálny, reverzným, ovládania, bubna, lanový

Text:

...opatrená dvomi brzdami na obežnom lane, ktoré sú pevne spojené s rámom vozíka.Reverzný systém V tejto variante vozíka pozostáva z lanovnice umiestnenej na ložiskách, kužeľového planétového kolesa na lanovnici, kužeľového planétového kolesa na bubne, lcužeľových satelitov umiestnených rotačné na rotačnom kotúči. Kužeľové satelity sú umiestnené medzi kužeľovýrni planétovými kole sami.Hlavný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje kotúčová...

Kabína vysokozdvižného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5621

Dátum: 07.12.2010

Autor: Kaňovský Dalibor

MPK: B66F 9/00

Značky: vysokozdvižného, vozíka, kabina

Text:

...doska alebo polyakrylátová doska.Výhody technického riešenia spočívajú v bezpečnostnej ochrane vodiča, v dlhej životnosti kabíny, v ochrane kabíny pred neoprávneným používaním, V nízkej cene výroby, nerozbitného materiálu použitých plastových dosiek a v nízkej hmotnosti kabíny.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladné vyhotovenie kabíny vysokozdvížnćho vozíka je znázornené na výkresoch kdeObr. l predstavuje čelný pohľad na kabínu a na...

Spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5418

Dátum: 07.04.2010

Autori: Lábaj Ján, Tribula Rastislav, Medvecký Štefan, Mačuš Peter

MPK: B61G 5/00, B60D 1/00

Značky: vedenému, automatický, vozidlu, zariadenie, ťahaného, pripájania, spôsob, vozíka

Text:

...spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie k tomuto spôsobu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že automaticky vedené vozidlo je vedené kolmo na ťahadlo ťahaného vozíka, ktoré sa automaticky pripojí s ťahadlom automaticky vedeného vozidla pri ich vzájomnom kontakte. Ťahadlo automaticky vedeného vozidla v pohotovostnej polohe zaujíma pozíciu za bočným obrysom automaticky vedeného...

Upínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 286125

Dátum: 10.03.2008

Autori: Oravec Vladimír, Kriho Ján

MPK: A61G 13/00

Značky: upínací, vozíka, transportného, stola, operačného, navážacieho, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

O spodnú časť alebo o rám pracovného lôžka operačného stola je prichytený plochý rám (1) s prvými výstupkami (2) umiestnenými protiľahlo a z jeho vonkajších strán, pričom z vnútornej časti plochého rámu (1) sú po jeho obvode otočne prichytené prvé výklopné tyče (3) s excentrickým osovým uložením obsahujúce drážku (4). Protiľahlé horizontálne ramená (5) transportného navážacieho vozíka obsahujú v horizontálnom smere otočne uložené druhé výklopné...

Podvozok brzdeného jednonápravového prívesného vozíka, určeného najmä na uchytenie za malotraktorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4814

Dátum: 02.08.2007

Autor: Tecák Jozef

MPK: B62D 61/00, B62D 63/00, B62D 53/00...

Značky: vozíka, jednonápravového, najmä, brzdeného, přívěsného, uchytenie, malotraktorom, podvozok, určeného

Text:

...ramene je nerozoberateľne pripevnené najmenej jedno rúrkové puzdro a na strednú časť podvozkového rámu je pripevnená najmenej jedna priečna rámové výstuha, na ktorú je nerozoberateľne pripevnená najmenej jedna rúrková zástrčka, pričom v prednej časti podvozkového rámu je nerozoberateľne pripevnený najmenej jeden spojovací prvok, na ktorý je z druhej strany nerozoberateľne pripevnená najmenej jedna ťažná tyč, na ktorú je pomocou poistnej...

Zariadenie na obojsmerný pohon obežného lana a vozíka lanovky dvojbubnovým navijakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285564

Dátum: 26.02.2007

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B66D 1/02, B61B 10/00

Značky: lanovky, oběžného, vozíka, dvojbubnovým, pohon, navijakom, zariadenie, obojsmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obojsmerný pohon obežného lana a vozíka (5) lanovky poháňanej dvojbubnovým navijakom je tvorené dvojlanovnicou (2), ktorú tvorí jedno teleso s dvoma rotačnými plochami na jej obvode na navinutie potrebného počtu závitov z lán (9) a (13). K rotačným plochám dvojlanovnice (2) sú vedené laná (9) a (13) z navíjacích bubnov (6) a (10). Ďalej sú laná (9) a (13) vedené cez smerové kladky (3) a (4) k vozíku (5) lanovky, k jeho opačným...

Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4565

Dátum: 07.09.2006

Autori: Turoň Anton, Mihalus Branislav

MPK: A61G 5/00

Značky: najmä, invalidného, elektrického, zariadenie, operadla, křesla, sedadla, sklonu, vozíka, elektromechanické, nastavovanie

Text:

...nastavovanie sklonu kresla elektrického invalidného vozíka z obr. l a obr. 6bočný a zadný pohľad na detail upevnenia operadla z obr. l.Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka je zložené z pevného nosného rámu 1 opevneného na neoznačenom podvozku elektrického invalidného vozíka a výkyvného nosného rámu 2 s upevňovacími zariadeniami sedadla 6 i operadla 7. Vo...

Upínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3450

Dátum: 04.02.2003

Autori: Kriho Ján, Oravec Vladimír

MPK: A61G 13/10

Značky: transportného, upínací, navážacieho, stola, mechanizmus, vozíka, operačného

Text:

...To znamená, že v žiadnom prípade pacient aj pracovným lôžkom operačného stola nemôže v žiadnom prípade spadnúť. Použitý je pritom relatívnejednoduchý mechanizmus.Prehľad obrázkov na výkresochUpínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola s elektromechanickým pohonom bude bližšie ozrejmený pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je zobrazená prvá časť upínacieho mechanizmu ukotvená v spodnej časti pracovného lôžka...

Spôsob riadenia samohybného vozidla, najmä golfového vozíka, a systém na vykonávanie tohto spôsobu riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283048

Dátum: 23.12.2002

Autor: Bail Günther

MPK: G05D 1/02

Značky: golfového, riadenia, vozidla, vykonávanie, najmä, samohybného, systém, spôsob, spôsobu, vozíka, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Systém je určený na uskutočňovanie spôsobu riadenia samohybného vozidla (1) tvoreného výhodne golfovým vozíkom, pričom samohybné vozidlo (1) obsahuje hnacie zariadenie, riadiace zariadenia, prijímacie/vyhodnocovacie zariadenie s počítačom. Mobilné vysielacie zariadenie (2), ktorým je v prípade riadenia golfového vozíka vybavený hráč golfu, obsahuje vysielacie a prijímacie zariadenie s počítačom. Mobilné vysielacie zariadenie (2) je vybavené...

Stĺp zdvižného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 956

Dátum: 10.10.2002

Autor: Polvilampi Janne

MPK: B66F 9/08, B21C 23/02

Značky: stĺp, vozíka, zdvižného

Text:

...pripevnená ku koncu U profilu, bude táto konštrukcia, nazerané v smere pohybu zdvižného vozíka, príliš dlhá, čo vo svojom dôsledku vedie ku zhoršeniu jazdných charakteristík zdvižného vozíka. Najvýhodnejším spôsobom výroby integrovaného nosníka by bolopretlačovanie za tepla alebo ťahanie za studena.0008 Za tepla pretlačovaný dierovaný profil sa zhotovuje s použitím nasledujúcich operácií- Vŕtanie východiskového polotovaru s priemerom napr....

Oje na pripojenie a ovládanie vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8150

Dátum: 26.09.2002

Autor: Coutier Charles

MPK: B60D 1/00, B60D 1/145, B60D 1/50...

Značky: pripojenie, ovládanie, vozíka

Text:

...jeho držanie vo vertikálnej polohe, a to napríklad západkové prostriedky nevyžadujúce nadvihnutie oja obsluhou pri jeho prevádzaní z pokojovej polohy do pracovnejpolohy. Okrem pružného pritiahnutia oja do jeho vertikálnejpolohy, ktoré zahrnuje napríklad vratnú dvojicu okolo jeho0010 Prostriedkom držania je podľa vynálezu prednostne list pera kolmý na kĺbový čap oja, ktorý má na jeho konci zub vstupujúci do otvoru V oji, pričom pri zdvíhaní...

Lineárne valivé vedenia najmä unášacieho vozíka paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260377

Dátum: 15.12.1998

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 25/04

Značky: najmä, unášacieho, valivé, vozíka, vedenia, lineárně, paliet

Text:

...pre silovo. náročné uloženie.Na pripojených výkresoch sú znázornená dve prikladné riešenia lineárneho vallvéhovedenia, kde na obr. 1 je nakreslený prieč ny rez vedením, na obr. 2 je nakreslené vedenie vjpôdoryse, ,na obr. .3 je nakreslenýpriečny rez druhým príkladným riešením a i,na obr. 51 jenakreslený pôdorys druhého riešeniaLineárne valivé vedenie unášacieho vozí~ ka pozostáva z nosnej vodiacej časti 1 a vedenej časti 2. Na stykových...

Ochrana proti podbehnutiu prívesného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1845

Dátum: 06.05.1998

Autor: Husek Stanislav

MPK: B62D 63/06, B62D 63/08

Značky: proti, ochrana, podbehnutiu, vozíka, přívěsného

Text:

...na zadnú časť vozíka. Druhý príklad uskutočnenia je znázornený na obr.4,5 a 5, kde je uplatnená ochrana na jednoná pravovom vozíku v rovnakých pohľadoch ako u prvého príkladu vytvo~Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obr.l až o je zobrazený dvojnápravový prívesný vozík na prepravu napríklad káblových cievok, ktorého zadná časť je opatrená ochranou proti podbehnutiu. Tá je tvorená dvojicou ramien l , ktoré sú jedným koncom otočne...

Zariadenie na parkovanie ručného nákladného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280923

Dátum: 02.10.1996

Autor: Johansson Lars

MPK: B60P 7/08

Značky: nákladného, parkovanie, vozíka, ručného, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na parkovanie zahŕňa rámovú časť (4), ktorá je zložená zo štyroch navzájom spojených častí, z ktorých jedna, hlavná časť (2), je dlhšia ako ostatné strany rámovej časti (4). Táto hlavná časť (2) vybiehala na oboch koncoch rámovej časti (4), t. j. rámových častí, ktoré sú všeobecne kolmé na hlavnú časť (2) a sú k nej pripojené. Dutina (5), vytvorená rámovou časťou (4), je určená na umiestnenie kolies ručného nákladného vozíka, zatiaľ...

Umiestnenie náhradného motora voči pôvodnej prevodovke koľajového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1198

Dátum: 03.07.1996

Autori: Cesnek Jaroslav, Sianta Stanislav

MPK: B61D 49/00

Značky: umiestnenie, motora, koľajového, prevodovke, náhradného, vozíka, voči, pôvodnej

Text:

...ktoré je spojené s pôvodnou prevodovkou, pričom spojkové ložisko je opatrené púzdrom na vymedzenie vzniknutej vôle.Výhodou technického riešenia je. že umožňuje funkčnosť náhradného motora s pôvodnou prevodovkou.Je samozrejmé, že výhodou technického riešenia je tiež možnosť výmeny pôvodného motoru u motorových univerzálnychTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu,na ktorom je znázornená umiestnenie náhradného motora voči...

Ťažné zariadenie prívesného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 566

Dátum: 07.09.1994

Autor: Horváth Gejza

MPK: B60D 1/06

Značky: přívěsného, zariadenie, vozíka, tažné

Text:

...žiadnu údržbu dkrům dbäasnéhm mazania guľovähn äapu a kdntrdly utiahnutiaHelatívny pohyb nrívesu VDČi ťažnému voxidlu zahe 2 PEuje dnüjenia 5 trnmi stupñmmi vdľnu 5 ti Kľb je zaistený prmti ruapdjeniu wüädrdm a nružindu.Privesný vozík 5 ťažným vmxidldm je spojený prmätredníctvdm ťaänéhm Eäľiädüñiäu Ťažné zariadenie je pripojené úchytmm ü ndsník dadadla bicykla alabm Jddnostdpnvéhm mdtmrnvéhd vüxidla. Úchyt je äpüjähý 5 páädm v tvare noänika 5...

Posuvné čelo prívesného vozíka s premenlivým objemom nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 395

Dátum: 06.04.1994

Autor: Michalička Otto

MPK: B62D 25/00, B62D 25/02

Značky: přívěsného, objemom, čelo, nákladu, premenlivým, vozíka, posuvné

Text:

...obr. 2 je rez rovinou A-A z obr. 1.siek, ktorá súčasne tvori stenu zadného sklopného čela. výplň 5Prívesný vozík podľa obr. l pozostáva z nosného rámu l nadstavby, na ktorý sú súbežne s jeho pozĺžnou osou pripevnené vodiace elementy 3. Ha vodiacich elementoch g je usuvne uloženánosné konštrukcia 2 s pripevneným zadným sklopným čelom v kĺbe 8.Zadné sklopné čelo tvorí profil rámu 5, na ktorého kostru je upevnené výplň Ž pozostávajúca najmenej z...

Aretačný uzáver lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261531

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: vozíka, uzáver, aretačný, lanového

Text:

...sklopnými krytmi, upevnený na horných čapoch tiahel paralelogramu,z ktorých jeden prečnieva d-o tvarovaných kulís sklopných krytov a dolný koniec tiahel je na čapoch upevnených v bočniciach vozíka. Na dolných čapoch paralelogramí sú pružiny, ktoré tlačia sklopný uzáver a sklopné kryty do otvoru, ktorý umožňuje prechod vozíka cez podperu.Riešením aretačného uzáveru so sklop 4ným uzáverom a sklopnými krytmi na odpružených...

Zapojenie riadiacich a regulačných obvodov pohonu akumulátorového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257849

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fígel Rudolf, Jurnečka Alexander, Buchár Anton, Janech Michal

MPK: G05F 1/10

Značky: zapojenie, regulačných, akumulátorového, vozíka, riadiacich, obvodov, pohonů

Text:

...obvodu brzdy ll. V režime jazdy sú oba obvody odblokovanéa napätie v súčtovom obvode lg generátora je dané napätím z oneskorovacieho obvodu jazdy i brzdy. Pri zablokovaní z ovládacieho výstupu zadávacieho člena gg, alebo z akumulátorovej baterie l cez blokovaci obvod gg je napätie v súčtovom obvode lg generátora nulové.Po odblokovaní narastá s príslušnou časovou konštantou na úroveň danú nastavenou žiadanou hodnotou napätia. V režime...

Zariadenie pre unášanie a aretáciu vozíka krokovacieho dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255332

Dátum: 15.03.1988

Autor: Malý Jozef

MPK: B65G 43/06

Značky: vozíka, krokovacieho, aretáciu, dopravníka, zariadenie, unášanie

Text:

...7 odpružená listovou pružinou15. Pod ňou je nárazník 8. Vzadu na zariadení je vypínací nárazník 9. Nosno kostrou celého zariadenia je nosič 18, pevne spojený s nosnými trúbkami 10.Dopravníkový vozík krokovací je unášaný reťazami cez reťazové koleso 11, osadené na torzn-om hriadeli. 1. Pri náraze výstredníkovej páky 7 na narážku 13 páka 7 sna otočí a umožní posuv mo-mentovej páke 3 v drážke 17. Vozík svojím. nárazníkom 8 sa zastaví na narážke...

Spojka pre spojenie vozíka s dopravným pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239218

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lednický Dominik

MPK: B29C 45/00, B30B 11/34

Značky: dopravným, spojka, spojenie, vozíka, pásom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spojky pre spojenie vozíka s dopravným pásom dopravníka tabliet pre manipuláciu a predohrev tabliet pri puzdrení elektronických súčiastok, napríklad integrovaných obvodov. Spojka pre spojenie vozíka s dopravným pásom má v mieste upevnenia vozíka na dopravný pás vytvorené na hornej ploche vozíka vybranie. Zo spodnej plochy vozíka je vytvorena aspoň jedna drážka pre dopravný pás zasahujúca do vybrania. Vo vybraní je nad drážkou...

Bezpečnostné vedenie plošiny odformovacieho vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232763

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rusko Milan, Vajs Jozef, Zachar Jiří

MPK: B28B 13/06

Značky: vedenie, plošiny, odformovacieho, bezpečnostné, vozíka

Zhrnutie / Anotácia:

Vedenie plošiny tvaru L je umiestnené po celej výške zdvihu plošiny a zdrže. Vedenie je uchytené o rám odformovacieho vozíka. Pri zvislom pohybe plošiny vedenie a zdrž vzájomne vedú plošinu. Pri roztrhnutí lana uvoľnením časti plošiny dôjde k jej poklesu a tým k jej spriečeniu, t. j. bezpečného zastavenia plošiny vozíka bez pádu. Výhodou vynálezu je zvýšenie bezpečnosti práce pracovníkov.

Zapojenie pre plynulú reguláciu rýchlosti zdvihu vysokozdvižného akumulátorového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231760

Dátum: 15.12.1986

Autori: Janech Michal, Jurnečka Alexander, Fígel Rudolf, Kunc Jozef

MPK: H02P 7/42

Značky: vysokozdvižného, reguláciu, zapojenie, plynulú, akumulátorového, rychlostí, vozíka, zdvihu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na reguláciu rýchlosti zdvihu vysokozdvižného akumulátorového vozíka je možné použiť vo vysokozdvižných akumulátorových vozíkoch. Jeho prednosťou je možnosť plynulej regulácie zdvihu bez nutnosti používania dvoch impulzných meničov.

Pohon vidlíc vysokozdvižného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217669

Dátum: 16.07.1984

Autori: Gergely Ľudovít, Šteller Kurt

Značky: pohon, vidlíc, vozíka, vysokozdvižného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie pohonu vidlíc vysokozdvižného vozíka, zjednodušenie obsluhy a operatívnosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na nekonečnej reťazi sú namontované dva symetrické dvojramenné čapy unášajúce kulisu vidlíc. Využitie vynálezu je možné v každom obore, kde sa vyskytuje manipulácia s nadlimitnými bremenami medzi skladovými regálmi.