Patenty so značkou «vozík»

Vozík do vinice na odtrhávanie hroznových listov, výhonov a prestrihávanie hrozna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7339

Dátum: 02.02.2016

Autori: Boženík Mikuláš, Boženík Štefan

MPK: A01B 69/08, B62D 61/08, A01B 39/16...

Značky: hrozna, odtrhávanie, listov, výhonov, prestrihávanie, vozík, hroznových, vinice

Text:

...spevnená s dvomi plnými kotviacimi ramenami, kvôli bezpečnosti. Výhody vozíka do vinice spočívajú aj v tom, že je ľahko manipulovateľný a stabilný. Ďalšou jeho prednosťou je jeho rozmerová variabilita a nastaviteľné sedadlo,ktoré si môže každý vinohradník individuálne prispôsobiť. Ďalšou jeho výhodou je rozoberateľná a skladovateľná konštrukcia dovoľujúca jeho prepravu automobilom. Jeho najväčšou podstatnou výhodou ale je, že šetrí čas a...

Ťažný vozík na prepravu ľahkých vrtuľníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6939

Dátum: 04.11.2014

Autori: Mudrák Vladimír, Zavacky Peter

MPK: B62D 63/00, B60P 3/11

Značky: prepravu, vozík, ľahkých, tažný, vrtuľníkov

Text:

...podložka 2. Na čele hlavného nosníka g sa nachádza ťažné zariadenie s nábehovou brzdou m, ku ktorému je pripevnený zboku držiak ll a teleskopické koliesko Q. Upevnenie rezervy umožňuje skrutkový spoj kotviacej dosky 1 §, na homej ploche v prednej časti hlavného nosníka g. Na hlavnom nosníku g v strede dole je ukotvená pojazdová náprava g. Na zadnom priečníku s sa nachádza držiak n, v ktorom je pevná stabílizačná noha 15. Medzi stredným...

Lanový vozík s autonómnym pohonom a spôsob autonómneho pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288221

Dátum: 04.08.2014

Autori: Štollmann Miloslav, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/02, B66C 21/04, B66D 1/26...

Značky: pohonů, lanový, autonómneho, pohonom, spôsob, autonómnym, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový vozík (7) s autonómnym pohonom s externou zostavou dobíjacieho zariadenia (25) a spôsob autonómneho pohonu, ktorý pre svoj autonómny pohon a všetky svoje energetické požiadavky a funkčné činnosti využíva gravitačnú energiu pohybujúceho sa vozíka (7) a/alebo nákladu (11) dole svahom a/alebo energiu z ďalších alternatívnych zdrojov, ktorú akumuluje v internom trakčnom zásobníku (18) energie a/alebo externom trakčnom zásobníku (24) energie...

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288152

Dátum: 18.12.2013

Autori: Šmál Peter, Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/02, B66D 1/02, B66C 21/02...

Značky: vozíka, vozík, bubna, ovládania, lanového, špeciálny, lanový, spôsob, systémom, reverzným

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, spôsob ovládania hlavného chodu bubna, spôsob ovládania reverzného chodu bubna a spôsob práce špeciálneho lanového vozíka pri použití hlavného a reverzného chodu bubna počas rovnakého smeru rotácie obežného lana v obežnom lanovom systéme, pričom špeciálny lanový vozík s reverzným systémom pozostáva z dvoch plne funkčných rozpájateľných častí (7a, 7b) a...

Transportný vozík s reverzným natáčaním prednej a zadnej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6522

Dátum: 03.09.2013

Autor: Hejtmánek Stanislav

MPK: B62D 13/02, B62D 13/04, B62D 7/16...

Značky: prednej, transportný, natáčaním, zadnej, reverzným, vozík, nápravy

Text:

...čapy spojené s rámom 3, ktorý sa tak môže na čapoch vykyvovať. Takto uskutočnené kývajúce sa spojenie slúži na elimináciu vplyvu drobných nerovnosti na povrchu vozovky. Predná náprava g má ďalej spriahadlo 2 umiestnené kolmo na os prednej nápravy g a v blízkosti každého z kolies ga má jeden ñxačný bod jg spojných tyčí Q, Q. V predstavenom vyhotovení je týmto fixačným bodom Qą doštička navarená k prednej náprave g, ku ktorej je čapom...

Horný vozík posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6257

Dátum: 02.10.2012

Autor: Ľupták Ján

MPK: E05D 13/00, E06B 3/42

Značky: posuvných, vozík, dveří, horný

Text:

...štetiny a k posuvu dochádza trením štetín o vrchné vedenie.Naša konštrukcia horného vozíka je charakteristická tým, že na kovovom uholníku je napojená ďalšia priečna kovová nosná časť. Na priečnej nosnej častí sú oproti sebe v jednej osi na čapoch osadené dve kovové ložiskové kolieska, tieto ložiskové kolieska sú na povrchu vybavené gumou, ktorá má polookrúhly tvar na ľahký a presný chod vo vrchnom vedení. Na kovovom uholníku sú vo...

Vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18654

Dátum: 26.04.2012

Autor: De Faveri Luigi

MPK: E05D 15/06

Značky: vozík

Text:

...ďalšie ciele, ktoré budú zrejmejšíe z nasledujúceho textu, sa dosialmuvozíkom podľa vynálezu, ktorý má znaky deñnované v nároku 1.0019 Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu budú zrejmejšíe z podrobného opisu určitého,avšak nevýlučného, uskutočnenia znázomeného ako neobmedzujúci priklad na sprievodnýchNa obr. 1 je perspektívny pohľad na vozik podľa vynálezuNa obr. 2 je explodovaný pohľad na vozík podľa vynálezuNa obr. 3, 4 a 5 sú pohľady...

Lanový vozík s autonómnym pohonom a spôsob autonómneho pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6027

Dátum: 02.03.2012

Autori: Štollmann Miloslav, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/02, B66D 1/26, B66C 21/04...

Značky: vozík, autonómneho, autonómnym, lanový, pohonů, pohonom, spôsob

Text:

...cez prípojné svorky tak, že energia z externej zostavy dobíjacieho zariadenia sa vedie prostredníctvom vodiča do prípojnej svorky, odkiaľje energia prenášaná cez väzbu do interného bloku meníčov energie s príslušenstvom, kde sa spracováva a meni podľa potreby. Takto získaná a spracovaná energia sa prenáša z interného bloku meničov energie s príslušenstvom do interného trakčného zásobníka energie, kde sa akumuluje. Akumulovaná energia v...

Nákupný rámový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5978

Dátum: 04.01.2012

Autor: Rafaj Peter

MPK: B62B 3/14

Značky: rámový, vozík, nákupný

Text:

...kódu ho vkladá do košíka umiestneného v priestore opätovného plnenia košíkov. b) Tovar z košíkov vyberá zákazník a po načítaní (naskenovaní) čiarového kódu ho tiež vkladá do košíka urniestneného v priestore opätovného plnenia košíkov - podobne ako pri samoobslužných pokladniach, ktoré v súčasnosti testujú niektoré obchodné reťazce.Obr. 7 - Príklad upraveného pultu pokladne s automatickým skenovacím a vážiacim zariadením (vo vývoji). Tovar...

Špeciálny lanový vozík so závitovkovým reverzným systémom bubna a spôsob ovládania neutrálneho chodu bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5968

Dátum: 05.12.2011

Autori: Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Šmál Peter, Štollmann Vladimír

MPK: B61B 7/02, B66C 21/04, B66D 1/20...

Značky: bubna, chodu, systémom, reverzným, vozík, spôsob, lanový, neutrálneho, špeciálny, závitovkovým, ovládania

Text:

...pri ktorom sú zaaretované časti počas realizácie reverzného chodu bubna, obr. 5 - znázorňuje pohľad v reze na konštrukciu špeciálneho lanového vozíka so závitovkovým reverzným systémom bubna, pri ktorom sú zaaretované časti počas realizácie neutrálneho chodu bubna.Na obr. 1 je znázornená konštrukcia špeciálneho lanového vozíka so závitovkovým reverzným systémom bubna V jeho priečnom reze, ktorá umožňuje prednostne zmenu hlavného chodu bubna,...

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5842

Dátum: 04.10.2011

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Šmál Peter

MPK: B66C 21/00, B66D 1/00, B61B 7/00...

Značky: ovládania, bubna, vozík, vozíka, lanového, reverzným, lanový, systémom, spôsob, špeciálny

Text:

...opatrená dvomi brzdami na obežnom lane, ktoré sú pevne spojené s rámom vozíka.Reverzný systém V tejto variante vozíka pozostáva z lanovnice umiestnenej na ložiskách, kužeľového planétového kolesa na lanovnici, kužeľového planétového kolesa na bubne, lcužeľových satelitov umiestnených rotačné na rotačnom kotúči. Kužeľové satelity sú umiestnené medzi kužeľovýrni planétovými kole sami.Hlavný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje kotúčová...

Ručný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16030

Dátum: 16.04.2010

Autor: Lauvdal Olav

MPK: B62B 1/14

Značky: vozík, ručný

Text:

...jeden prídržný magnet sa môžu pohybovat dozadu od predmetu a tým uvoľňovať predmet z prídržného magnetu. Aby sa znížila možnost poškodenia povrchu predmetu počas uvolňovania,uvoľňovacia platňa može byt vybavená mäkkým materiálom ako je guma alebo podobne.0015 Vjednom uskutočnení vynálezu je uvolňovací prvok otočne namontovaný na rám ručného vozíka napríklad využitím skrutiek alebo podobne. Taktiež možno použit závesné prostriedky na...

Zdvižný ručný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14285

Dátum: 15.04.2010

Autor: Van Der Helm Hermanus Cornelis

MPK: B62B 1/10, B62B 5/02, B62B 5/00...

Značky: vozík, zdvižný, ručný

Text:

...kolesá zabrzdené a otáčali sa na pokyn dopredu a dozadu pomalou polohovacou rýchlosťou.0013 Je tiež možné, aby motor poháňal kolesá v jazdnej polohe relatívne rýchlou rýchlosťou pohybu a aby motor blokoval kolesá a/alebo ich poháňa brzdeným spôsobom pomalou polohovacou rýchlosťou v zdvíhacej polohe.0014 Je možné, aby motor a brzda boli samostatné časti alebo aby motor a brzda boli jedinou jednotkou s motorom plníacim tiež brzdiacu...

Dopravný vozík s výchylnými kolieskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17332

Dátum: 26.03.2010

Autori: Feser Robert, Grigo Lothar

MPK: B62B 3/00

Značky: kolieskami, vozík, výchylnými, dopravný

Text:

...ked savýchylné kolieska v dôsledku prepravovaného nákladu dajú nastaviťZ 0 spisu DE 20 2004 004 973 Ul, ktorý je považovaný za najbližší stav techniky, je známy dopravný vozík pre prepravu veľkoobjemového a rozmerného tovaru, ktorý obsahuje podvozok vybavený ojom a závesným zariadením. Na tomto podvozku je na prednej strane usporiadaný pár koliesok pozostávajúci z dvoch výchylných koliesok, na zadnej strane je usporiadaný pár koliesok...

Vozík na strešnú krytinu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5343

Dátum: 08.02.2010

Autor: Mrážik Roman

MPK: E04D 15/00

Značky: vozík, krytinu, strešnú

Text:

...riešením sa prekonáva prevýšenie šíkmej strechy. Vozík na strešnú laytinu slúži na distribúciu strešnej krytiny už priamo na streche, po jej predchádzajúcom vynesení zo zeme na strechu. Vozík sa na streche naplní väčším počtom kusov strešnej krytiny a takto naplnený vozík si pokrývač ťahá so sebou po streche. Odpadá tak potreba podávať strešnú krytinu po jednom kuse, ako sa to robí v súčasnosti. Oproti existujúcemu stavu navrhované...

Nízkozdvižný prepravný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5132

Dátum: 05.03.2009

Autor: Bakši Jozef

MPK: B66F 9/06, B62B 3/04

Značky: prepravný, nízkozdvižný, vozík

Text:

...komplexné riešenie zdvíhanía resp. spúšťania úložníka (2), čo je konštrukčne vyjadrené vo výkresovej dokumentácii.Technické riešenie sa týka nízkozdvižného prepravného vozíka na prepravu a manipuláciu s normalizovanými prepravkami.Doteraz známe prepravné vozíky sú konštruované so statickou úložnou plochou na prepravky nad úrovňou koliesok, z čoho vyplýva jeden z hlavných nedostatkov a to je prácne nakladanie a vykladanie prepravíek...

Prípojný vozík s výklopným rámom na nosič nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5131

Dátum: 05.03.2009

Autor: Hudec Boris

MPK: B62D 63/00, B60P 1/00, B60P 3/00...

Značky: nosič, rámom, nákladu, vozík, prípojný, výklopným

Text:

...alebo kontajner na posypové materiály s rozmetačom.Pri vykladaní nosiča 5 nákladu z prípojného vozíka sa zatiahne ručná brzda 16. Vysunú a zaprú sa podpery 18 prípojného vozíka. Pokiaľ nie je prípojný vozík pripojený k ťažnému vozidlu, vyrovná sa nosič 5 nákladu, resp. prípojný vozík pomocou podpemého kolesa 17, Odistí sa poistný prostriedok 13, 53 nosiča 5 nákladu a odistí sa poistný prostriedok 22, 12 výklopného rámu 2, Nosič 5 nákladu...

Transportný vozík pre motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13777

Dátum: 26.02.2009

Autori: Spahn Lothar, Burgert Thomas

MPK: B62D 65/18, B23P 19/04, B25H 1/00...

Značky: vozík, transportný, motor

Text:

...vozík pre motor podľa vynálezuobr. 3 bokorys transportného vozíka pre motor podľa vynálezu spoločne s motorom,ktorý je na ňom uložený a obr. 4 bokorys transportného vozíka pre motor podľa vynálezu spoločne s dopravnýmvozidlom bez vodiča pre transportný vozík pre motor.Tu predložený vynález sa týka transportného vozíka pre motor na ukladanie a dopravu aspoň čiastočne zmontovaného motora motorového vozidla, a to spaľovacíeho motora....

Panelový vozík a systém na zavesenie plošných závesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12600

Dátum: 24.10.2008

Autor: Diedrichsen Manfred

MPK: A47H 13/00, E06B 9/36

Značky: panelový, vozík, závesov, systém, plošných, zavesenie

Text:

...b, ktoré je uskutočnené tak, že pozorovatel z prednej strany V nemôže vidieť za zakrýtovaním 3 b sa nachádzajúci panelový vozík 4. Záves 1 vystupuje podobne z koľajnice 3 bez toho, aby bolo viditeľné jeho pripevnenie. Záves je s výhodou uskutočnený s posuvným úsekom 1 b, ktorý je pripevnený na zodpovedajúcom protikuse, ktorý je s výhodou usporiadaný na k zakrytovaniu 3 b privrátenej pozdĺžnej strane 2 j panelového vozíka 4, takže tak oblasť...

Zásobovací vozík dielov pre zásobovanie výrobných liniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8996

Dátum: 29.11.2007

Autori: Triolet François, Litzler Sophie, Jeannenez Christophe, Garbacz Jérôme, Muller Jean Paul

MPK: B65G 7/04, B62B 5/00

Značky: dielov, výrobných, liniek, zásobovací, zásobovanie, vozík

Text:

...tlačidla a ked táto motorová prevodovka poháňahnacie koleso pomocou elektromagnetickej spojky, vozík je možné ľahkopresúvať po podlahe, pričom sa od operátora vyžaduje iba zvyšková sila, ktorá sa obmedzuje na riadenie posunu vozíka s ovládaným riadením pomocouvodiacich koliesok, čo zlepšuje podstatným spôsobom pracovné podmienky.0012 Vo výhodnom spôsobe realizácie obsahujú vodiace kolesá a hnacie koleso vonkajší plášť z gumy alebo podobného...

Skladací nákupný a/alebo prepravný vozík najmä do automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4815

Dátum: 02.08.2007

Autori: Sokolík Peter, Seres Pavol

MPK: B65D 6/16

Značky: prepravný, automobilů, skládací, najmä, nákupný, vozík

Text:

...prvkom 5.8. Spojovacím prvkom 5.8 je v tomto príklade rám z U profilu. Dve protiľahlé bočnice 5.4 obsahujú držadlá 5.9 na uchopenie do rúk. Samotný sklopný podvozok 1 je V tomto príklade riešený konštrukciou, ktorá pozostáva 2 ľavej apravej stojiny, pričom každá stojina je tvorená z prvého ramena 6.1 skríženého s druhým ramenom 6.2, ktoré sú v stredovej časti otočne uložené v klbe 6.3. Ľave a pravé stojiny sú opatrenéjednou pevnou rozperou...

Opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním, najmä na elektrický invalidný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4566

Dátum: 07.09.2006

Autori: Turoň Anton, Mihalus Branislav

MPK: A61G 5/00

Značky: najmä, úhlovým, invalidný, elektricky, opierka, nastavovaním, vozík, výškovým

Text:

...a na obr. 3 vyobrazená kompletná opierka ruky v zloženom stave. Ďalej je na pripojenom obr. 4 zobrazené držadlo a uhlovo natočený segment technického riešenia, ktorého otočná príruba, ktorého vedenie a ďalšie časti opierky rúk podľa technického riešenia sú zobrazené na obr. 5 a nakoniec na obr. 6 sú zobrazené časti opierky ruky zaisťujúce prestavenie a zaistenie uhlovej polohy držadla podľa technického riešenia.Opierka ruky s uhlovým a...

Prívesný vozík s úžitkovými vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4280

Dátum: 06.10.2005

Autor: Horinka Miloš

MPK: B62D 63/06

Značky: přívěsný, vozík, vložkami, užitkovými

Text:

...v úrovni vrchu bočníc alebo v úrovni vrchu blatnikov alebo inde, aby bolo možné s úžitkovou vložkou manipulovat alebo zabezpečiť uchytenie. Niekedy je potrebné použit na prichytenie špeciálnej úžitkovej vložky odnímateľný mechanizmus napr. ak je potrebné aby vložka na nosiči bola prichytená, ale zároveň sa mohla v prípade potreby odistiť a posúvať o určitú vzdialenosť dopredu - dozadu,čo je napr. potrebné pri vložke s funkciou nosiča...

Cvičebné zariadenie so zostavou nastavovateľnej pružinovej závory na ukotvenie a doraz na vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7520

Dátum: 24.11.2004

Autori: Janowski Brian, Barnard Edward, Endelman Ken

MPK: A63B 21/02, A63B 23/04

Značky: pružinovej, závory, nastavovateľnej, ukotvenie, vozík, doraz, zostavou, cvičebné, zariadenie

Text:

...pôsobila na vozík, čím priťahuje vozík smerom k chodidlovému koncu. Veľkosť sily samôže nastavovať premiestňovaním závory na ukotvenie do jednejz ďalších štrbín. Aby sa mohla nastaviť, závora na ukotvenie sa úplne musí odstrániť zo štrbiny.0006 Mnohé konvenčne konštrukčne návrhy reformera využívajú rúrkovú závoru na ukotvenie, ktorá skĺzne do zošikmených štrbín v konzole upevnenej ku koľajniciam na chodidlovom konci rámu. Štrbiny umožňujú...

Dopravný vozík so zaistením proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4528

Dátum: 22.09.2004

Autori: Sonnendorfer Horst, Wieth Franz

MPK: B62B 5/00

Značky: zaistením, krádeži, vozík, proti, dopravný

Text:

...ďalším obrusovaním zablokovaného valčeka. 0014 Kolieska sa uvádzajú automaticky do ovládacej polohy zodpovedajúcej uhluzablokovania, aby sa napríklad zabránilo jazde v priamom smere pri aktivovanej ochrane proti0015 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia.0016 Obrázok znázorňuje zjednodušene znázornenie nákupného vozíka l v pôdoryse.Forma, alebo formy uskutočnenia vynálezu0017 Užívateľ posúva, ťahá alebo riadi...

Vozík na čistiace potreby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1092

Dátum: 24.02.2004

Autor: Salmon Dirk

MPK: B62B 5/00, B62D 51/00

Značky: čistiace, vozík, potreby

Text:

...posuvný ovládač, otočnú rukoväť, joystick alebo podobné.V zásade postačujú pre jazdu takého vozíka na čistiace potreby tri kolesá. Je však priaznivé,ked sú plánované štyri kolesá umiestnené pod základňou, z ktorých sú dve kolesá vytvorenépevne a dve kolesá ako takzvané riadiace kolieska.Principiálne môžu byt kolesá usporiadané každým ľubovoľným spôsobom. Výhodné však je, keď - videné v smere jazdy - pevné kolesá sú umiestnené približne v...

Transportný vozík pre kovové zväzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1282

Dátum: 30.10.2003

Autori: Zug Josef, De Kock Peter

MPK: B65H 19/12, B21C 47/24

Značky: transportný, zväzky, vozík, kovové

Text:

...vedenia na koľajniciach nad základovou jamouobr. 4 v bočnom pohľade kompletné dopravné zariadenie s transportným vozíkom pre zväzky adopravnú trasu so skladišťom zväzkov, valčekovou stanicou a vážiacou stanicouobr. 4 a dopravné zariadenie podľa obr. 4 v pohľade zhoraobr. 5 principíálny náčrtok uskutočnenia s dvoma valcami pre mimoriadne veľké výšky zdvihu obr. 6 usporiadanie valcov podľa obr. 5 v bočnom pohľade a zväčšenom...

Organizačný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1324

Dátum: 06.09.2003

Autor: Salmon Dirk

MPK: A47L 13/10, B62B 3/10

Značky: organizačný, vozík

Text:

...ne vsadcnými rovinnými krycími dielmi,pričom táto moduláma štruktúra je na vytvorenie obloženia nezávislá od nosnej štruktúry vozíka.0010 EP 0 645 129 A 2 zverejňuje vozík na pomôcky s bočným prvkom a s viacerými nad sebou usporiadanými panelovými dielmi, Zadnú stranu (pozri obr. 2) tvorí spodný panel ahorný panel. Ani tento predtým známy vozík nevykazuje rozdelenie podľa tohto vynálezu na nosnú štruktúru a od nej nezávislé, moduláme...

Transportný a manipulačný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10182

Dátum: 05.08.2003

Autor: Coutier Charles

MPK: B60D 1/06, B60D 1/00, B60D 1/50...

Značky: vozík, manipulačný, transportný

Text:

...ťahania a prostriedokdočasného pripojenia majú guľu a puzdro na nasadenie na guľu.0009 Toto usporiadanie každého vozíka umožňuje kĺbové pripojenie každého z vozíkov súpravy dielenských vozíkov, ktoré je tesným pripojením bez vôlí a je teda tichšie. Vďaka tomuto usporiadaniu tiež všetky vozíky súpravy (všeobecne päť alebo0010 Pri používaní je vozík zaradený do veľkého počtu súprav a jeho miesto V súprave je celkom náhodné. Preto každé...

Dopravný vozík pre predmety, najmä čistiace pomôcky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2855

Dátum: 13.01.2003

Autor: Salmon Dirk

MPK: B62B 3/10, B62B 3/00

Značky: pomôcky, dopravný, najmä, předměty, čistiace, vozík

Text:

...Držiaky môžu mať zvierajúce prvky v tvare zvierajúcich klinov, ktoré zaručujú zvlášť dobré spojenie.0012 Zvierajúce prvky môžu byť vo všeobecnosti vytvorené ako jednotlivé prvky, alebo môžu byť integrované do prvkov plošiny alebo rámu.0013 Dobré spojenie na princípe tvarového styku vznikne, ak sa zvierajúce prvky vytvorené s druhými západkovými0014 S výhodou sú druhé západkové prostriedky svojím tvarom realizované ako protikusy k prvým...

Uchopovacia tyč pre dopravný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4560

Dátum: 19.12.2002

Autori: Wieth Franz, Sonnendorfer Horst

MPK: B62B 5/00

Značky: dopravný, vozík, uchopovacia

Text:

...umožňuje vytvorit uchopovaciu tyč ako relatívne veľmi masívnu. Tonúti nevýhodným spôsobom k použitiu prídavného materiálu.Teraz je úlohou vynálezu vytvorit uchopovaciu tyč pre dopravný vozík, pri ktorej je pod uchopovacou tyčou dostatok miesta na umiestnenie funkčných prvkov, bez toho, aby nakladaniu a vykladaniu dopravného vozíka bránila vysoko umiestnená uchopovacia tyč, pričom funkčne prvky sú upevniteľné na uchopovacej tyčí jednoducho...

Motorový vozík pre invalidov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3392

Dátum: 03.12.2002

Autori: Stodůlka Jan, Stodůlka Václav

MPK: A61G 5/04

Značky: motorový, invalidov, vozík

Text:

...sedacieho priestoru, kde je vytvorený vedľa sedadla priestor pre .odkladací košík a sklopiteľná ručná opierka a dve otočiteľné a sklopiteľná opierky pre nohy.Pri predpokladanom pohybe v náročnejšom teréne je možnost priechodnosti vozíkazvýšiť použitím dvojmontáže predných kolies.Prehľad obrázkov na yýkresochPodstata technického riešenia je zrejmá z priložených obrázkov, kde na obrázku č.1 je celkový schématícký pohľad (bokorys) na...

Elektrický plošinový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3353

Dátum: 06.11.2002

Autor: Polák Alojz

MPK: B60P 1/00, B60L 11/18

Značky: plošinový, vozík, elektricky

Text:

...nápravy ako hnacej má výhodu v tom, žepri nižšej záťaži alebo nerovnom teréne je aspoň jedno zadné koleso nakaždej strane vždy v zábere.Prehľad obrázkov na vy kresochNa obr. 1 je schematicky znázornený pohľad na vozík zboku. Na obr. 2je zachytený pohľad na vozík zhora po demontáži prepravnej plošinyPlošinový vozík je vyrobený z komerčného elektrického plošinového vo zíka s prednou a prvou zadnou nápravou 2 ktorého rám 1 je spevnenýa dozadu...

Pojazdný vozík do konvexných kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 470

Dátum: 01.08.2002

Autor: Förster Dirk

MPK: F16L 55/26

Značky: pojazdný, konvexných, vozík, kanálov

Text:

...nasledovnom sa vynález popisuje pomocou príkladov vyhotovenia V spojeni s nákresom. Pritom ukazujeobr. 1 schematický bočný pohľad, sčasti v reze, na prvý príklad vyhotovenia pojazdného vozíka do konvexných kanálov podľa vynálezu, obr. 2 čelný pohľad na pojazdný vozik do konvexných kanálov zobrazený na obr. 1, obr. 3 pohľad podobný obr. 2, za prispôsobenie vozíka do konvexných kanálov na zmenený prierez konvexného profilu a obr. 4 pohľad...

Cyklistický prívesný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3082

Dátum: 03.12.2001

Autor: Polák Robert

MPK: B62D 61/04, B62D 63/00

Značky: vozík, přívěsný, cyklistický

Text:

...vzdialenosť medzi dolnou časťou kolies.Zhľadiska univerzálnosti je dôležité, ak cyklistický prívesný vozik podľa technického riešenia je opatrený odnimateľnou nadstavbou, ktorou je univerzálna bezpečnostná autosedačka naObdobnez hľadiska univerzálnosti je dôležité, ak cyklistický prívesný vozík podľa technického riešenia je opatrený odnimateľnou nadstavbou, ktorou je drôtený kôš na prevoz jedných tovarov,napriklad kusových tovarov srozmermi...

Manipulačný vozík najmä na prepravky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2623

Dátum: 14.08.2000

Autor: Čulen Milan

MPK: B62B 3/02

Značky: manipulačný, najmä, prepravky, vozík

Text:

...ktorý sa zobidvoch strán spevní výstuhami z Na bočných stranách rámu g sa tiež privaria dve chodiace lišty a z U-proñlu a rám sa spevní piiečkou ě ku ktorej sa excenuicky otočne upevní oska s prstencom 31 a ramenom g.Samotný úložník A prepraviek je zhotovený z rámového nosníka 51 g, na spodku ktorého sú z oboch strán privarené lyžiny Q s L-profilu na koncoch vpredu zaoblene vyhnuté smerom od stredu. Spevnenie lyžín 5 L je realizované...

Vozík do vinice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2461

Dátum: 16.05.2000

Autor: Slaténi Oto

MPK: B62B 1/00

Značky: vozík, vinice

Text:

...držadlu vozíka. Pozostáva zkrátkeho dutéhokotviaceho ramena pevne uchyteného k pozdĺžnemu nosníku a zdvoch doplnkových ramíen tvaru T. Dlhšia čast každého doplnkového ramena je vsunutá do dutého kotviaceho ramena akratšia časť každého doplnkového ramena tvaru T je dutá aje zvislo orientovaná, pretože cez ňu je vedená dlhšia časť bočného ramena. Vodorovná čast každého bočného ramena voľne vyčnieva pod úroveň pozdĺžneho nosníka tvoriac tak...

Ručný rozkladací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2227

Dátum: 12.07.1999

Autor: Havadej Milan

MPK: B62B 1/00, B62B 3/00

Značky: rozkládací, vozík, ručný

Text:

...pružinou, pričom jeden pár západiek je spojený spoločnou tyčou, rovnobežne sktorou je umiestnená uzamykacia tyč, ktorá v dvojkolesovom variante je zapadnutá do vybrania krytu a je zovretá vždy dvojicou západiek.Držadlo je nad pomocnými kolieskami opatrené druhým čapom, ktorý v štvorkolesovom variante je zapadnutý do jedného z vybraní v konzole, pričomv druhom vybraní konzoly je umiestnená zamykacia tyč.Prehľad obrázkov na výkresochNa...

Batožinový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2208

Dátum: 11.06.1999

Autor: Lowenstein Frank

MPK: A45C 5/14, A45C 13/26

Značky: vozík, batožinový

Text:

...jeden vysúvateľný člen, pripojený kdržadlu, ktoré je zasúvateIné do chránenej polohy vnútri puzdra alebo vjeho susedstve a vysúvateľné z tejto polohy.Držadlo je v podstate pohyblivé medzi skladovacou polohou vnútri puzdra alebo vjeho blízkosti a vysunutou polohou. V skladovacej polohe je vysúvateľný člen chránený puzdrom a vo vysunutej polohe sa držadlo môže použit naťahanie batožinovej jednotky pomocou otáčavých prvkov, napríklad...

Invalidný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2179

Dátum: 11.06.1999

Autor: Bakoš Ján

MPK: A61G 5/02

Značky: invalidný, vozík

Text:

...kolesa invalidného vozíka vpred alebo vzad od rovnovážnej polohy hnacieho kolesa invalidného vozíka.Vychýlením horného konca páky vpred alebo vzad od rovnovážnej polohy hnacieho kolesa invalidného vozíka je pre rozbeh invalidného vozíka osobou sediacou na invalidnom vozíku potrebná menšia sila ako v prípade keďje hnacie koleso invalidného vozikaspojené s rámom invalidného vozíka pevne.Pritom horný koniecpáky je otočne uchytený v strede...