Patenty so značkou «vozeň»

Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7259

Dátum: 02.10.2015

Autori: Matisková Darina, Balog Michal, Balara Milan

MPK: B60R 21/01, B61K 9/04

Značky: železničný, vozeň, technického, stavu, kontrolou, elektronickou

Text:

...blokové usporiadanie funkčných častí zariadenia a ich vzájomného prepojenia.Na obrázku l je uvedený príklad uskutočnenia technického riešenia. Znázorňuje jeho celkové blokové usporiadanie a vzájomné väzby jeho funkčných častí. Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu je klasický železničný vozeň doplnený o dátovú centrálu l, ktorá prijíma informácie zo snímača g otáčok, zo snímača à teploty, zo snímača A tlaku, snímača...

Montážny vozeň trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5592

Dátum: 08.11.2010

Autor: Štefánek Peter

MPK: B66F 11/04, B61D 15/00, B60P 3/14...

Značky: vozeň, montážny, trakčného, vedenia

Text:

...vyššia oporná konzola la slúži ako opora otočného valu v prepravnej polohe a druhá konzola lb ako bezpečnostná opora V najnižšej možnej polohe zloženého nožnicového mechanizmu. Na dlhých stranách homého rámu 2 sú privarené manipulačné úchytky na manipuláciu s celou nožnicovou plošinou. Štyri ramená nožnicového mechanizmu 3 sú zvarené z valcových tyčí. Dve ramená tvoria vnútomý rám 3 a a ďalšie dve vonkajší rám 3 b. Na koncoch obidvoch...

Nosný vozeň na kombinovanú prepravu nákladov, najmä motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285045

Dátum: 12.04.2006

Autori: Ziemann Detlef, Wieloch Bertram, Dürschmied Frank, Pasemann Bernd, Moeschler Franz

MPK: B61D 3/00

Značky: prepravu, kombinovanú, nákladov, najmä, vozidiel, nosný, motorových, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný vozeň na kombinovanú prepravu nákladov so spustiteľnou ložnou plochou, najmä motorových vozidiel, pri ktorom sú pojazdné mechanizmy vytvorené ako otočné podvozky (4) a majú oje (5), ktoré je kardanovo a vodorovne výkyvne pripojené v bode (6) pripojenia, usporiadanom v smere k stredu vozňa, na vozňový mostík (1), a otočné podvozky (4) zvisle podopierajú vozňový mostík (1) cez bočné podperné prvky (7), ktoré sa pohybujú po oblúkovitej...

Posuvná stena pre železničný nákladný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4215

Dátum: 03.08.2005

Autori: Höhne Wolfram, Wagener Paul-werner

MPK: B61D 17/04

Značky: nákladný, železničný, posuvná, vozeň, stěna

Text:

...sa navzdory odtokovým vývrtom zhromažďuje V spodnom páse, odvedie v každom prípade von. Pod odtokovým VÝVIĚOHL má spodný pás šikmo prebiehajúci mostík,takže voda nazhromáždená v spodnom páse odteká k odtokovémuÚloha vynalezu spočíva vo vytvorení posuvnej steny železničného nákladného vozňa tak, aby bolo trvalo zabránené prenikaniu vlhkosti a optický dojem nebol trvalo nevýhodneTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi patentového nároku...

Kĺbový vozeň na kombinovanú nákladnú dopravu, najmä cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284394

Dátum: 10.02.2005

Autori: Hellmich Bernd, Moeschler Franz, Pasemann Bernd, Magdeburg Eike, Wieloch Bertram

MPK: B61D 3/14, B61D 3/04, B61D 3/10...

Značky: kombinovanú, vozeň, dopravu, nákladnú, kĺbový, najmä, cestných, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbový vozeň na kombinovanú nákladnú dopravu, najmä cestných vozidiel, ktorý zvláštnou konštrukciou čelných strán stredového dielu, medzimostíka (6) a jeho spojeniami s podvozkom (3) umožňuje zvislé opretie a vodorovné otáčanie kĺbového vozňa (1), takže sa môžu dopravovať všetky podľa svojich rozmerov a hmotnosti prípustné automobily (9) aj pri extrémne obmedzených obrysových profiloch vozidiel a pri extrémne obmedzených koľajových podmienkach,...

Železničný nákladný vozeň na vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 284314

Dátum: 20.12.2004

Autori: Hertelendi Josef, Ströbl Bruno

MPK: E01B 29/17, E01B 29/16

Značky: koľajníc, nákladný, vykladanie, dlhých, železničný, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný nákladný vozeň (1) na vykladanie dlhých koľajníc (12) je uskutočnený s vozňovým rámom (6), uloženým prostredníctvom podvozkov (3) na koľaji (5), s koľajnicami (7) upravenými v pozdĺžnom smere vozňa na posúvanie koľajnicového nakladacieho žeriavu (8) vybaveného pohonom (15), ku ktorému sú priradené pohony (10) pre výškovo a bočne prestaviteľné uchopovacie orgány (11) na zachytenie dlhej koľajnice (12). Železničný nákladný vozeň (1) je...

Nákladný železničný vozeň, predovšetkým na prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284096

Dátum: 11.08.2004

Autor: Jost Dieter

MPK: B61D 39/00, B61D 19/00

Značky: nákladný, predovšetkým, materiálov, prepravu, sypkých, železničný, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nákladného železničného vozňa s podvozkovým ústrojenstvom, podvozkom a s ním spojenou skriňovou nadstavbou pozostávajúcou z rámovej konštrukcie s čelnými stenami, stĺpikmi bočných stien prepojenými vrchnými pozdĺžnymi nosníkmi, pričom čelné steny sú uzavreté a jedna alebo obidve bočné steny majú uzatvárateľný otvor na nakladanie a vykladanie. Riešenie podľa vynálezu predstavuje zdokonalenie nákladného vozňa tak, aby bolo možné...

Vozeň s posuvnými stenami na transport tovaru citlivého na teplotu po železnici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 983

Dátum: 10.09.2003

Autor: Homes Günter

MPK: B61D 27/00, B61D 19/00, B60P 3/20...

Značky: stenami, vozeň, železnici, posuvnými, citlivého, teplotu, transport, tovarů

Text:

...vnútorne platne 14 vždy privrátené k nákladnému priestoru 3 a vonkajšie platne15 od neho odvrátené, medzi ktorými sú plánované dutiny 16, ktoré sú vždy úplne vyplnené-3, izolačnou penou 17. Na tepelné oddelenie sú vnútomé platne 14 a vonkajšie platne 15 navzájom vždy spojené plastovými proñlmi 31, ktorých časti viditeľne zvonka môžu byt priPosuvné steny l l, 12 sú vždy v pozdĺžnych smeroch nákladného priestoru 3 posuvne uložené po jeho celej...

Nakladací vozeň na prepravu sypaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282214

Dátum: 12.10.2001

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/06, B61D 7/06, B61D 15/00...

Značky: sypaného, nakládací, vozeň, materiálů, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací vozeň (1) má na podvozkoch (3) uložený rám (2) vozňa a s ním spojenú skriňu (5) vozňa, ktorá má v oblasti podlahy podlahový dopravný pás (7) vybavený pohonom (11). V nadväznosti naň je upravený odovzdávací dopravný pás (8), ktorý prečnieva cez koniec rámu (2) vozňa, ktorý má vzhľadom na rám (2) vozňa odhadzovací vyšší koniec (9) a ktorý je vybavený pohonom (12) na pohon v prvom prepravnom smere (31) od podlahového dopravného pásu (7)...

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 279331

Dátum: 07.10.1998

Autori: Ahlborn Günter, Filk Eberhard

MPK: B61F 5/32, B61F 5/30

Značky: vozeň, nákladný, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň pozostáva v podstate z plošiny (1) ložného priestoru a dvoch náprav (15) alebo dvoch dvojnápravových podvozkov s pevne upnutými dvojicami kolies (8), pričom plošina (1) ložného priestoru je prostredníctvom pružín (4) uložená na náprave (15), prípadne na dvojnápravovom podvozku a pričom vedenie náprav (15) alebo dvojnápravového podvozka pod plošinou (1) ložného priestoru pozostáva iba zo zvislých vodiacich elementov...

Pracovný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 280730

Dátum: 09.08.1995

Autori: Oellerer Friedrich, Theurer Josef, Gruber Leopold Rudolf

MPK: B60M 1/28, B61D 15/00, B66F 11/04...

Značky: pracovný, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovný vozeň (1) pozostáva z vozňového rámu (3), uloženého na podvozkoch (2), a z na ňom upravenej vozňovej nadstavby (4) s trakčnou kabínou (5). Pracovný vozeň (1) má ďalej výškovo prestaviteľnú pracovnú plošinu (12) a prídavnú pracovnú plošinu (15), ktoré sú prostredníctvom upevňovacích zariadení (16) uvoľniteľne spojiteľné s vozňovou nadstavbou (4). Na pracovnej plošine (12) sú upravené spojovacie zariadenia (13) na voliteľné spojenie s...

Koľajový nákladný vozeň sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277889

Dátum: 07.06.1995

Autori: Theurer Josef, Hansmann Johann

MPK: B61D 7/00

Značky: materiálů, vozeň, sypkého, koľajový, nákladný

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajový nákladný vozeň (1) sypkého materiálu má rám podvozka (3), uložený na koľajových podvozkoch (2), a vozňovú skriňu (4) na ukladanie nasypávaného materiálu, ktorá je upravená na ráme (3) podvozka a ktorá je opatrená dopravníkovým ústrojenstvom (16) na prepravu sypkého materiálu, v ktorom je usporiadaný najmenej jeden dopravný pás (8, 12) a ktorého činná pozdĺžna dopravná dĺžka siaha v podstate po celej dĺžke vozňovej skrine (4). Nákladný...

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 281097

Dátum: 07.12.1994

Autori: Büdenbender Herbert, Ahlborn Günter

MPK: B60P 1/02, B61D 3/04, B61D 3/16...

Značky: vozeň, nákladný, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň v podstate pozostáva z ložnej plošiny (1) a z dvoch dvojkolies (2), dvoch dvojnápravových podvozkov alebo dvoch otočných podvozkov, pričom vypruženie sa uskutočňuje prostredníctvom listových nosných pružníc (6), ktoré sú na koncoch (3) pružníc (6) zavesené hraníky (7). Nákladný železničný vozeň môže zachádzať pod nákladné predmety, najmä vymeniteľné nádoby, pričom sa ekonomickými prostriedkami vytvára možnosť...

Plošinový železničný vozeň na dopravu prívesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281166

Dátum: 09.11.1994

Autori: Albulescu Sandu, Naceaev Vasile, Nagy Iosif, Vajay György, Burian Fendall

MPK: B61D 47/00, B61D 3/20, B61D 3/18...

Značky: dopravu, plošinový, vozeň, prívesov, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Plošinový železničný vozeň (1) na dopravu prívesov (17), pri ktorom aspoň časť povrchu medzi pozdĺžnymi bočnými nosníkmi (2, 3) plošinového železničného vozňa je vynechaná, má nosnú plošinu (4), ktorá je usporiadaná medzi pozdĺžnymi bočnými nosníkmi (2, 3) vo vynechanej časti povrchu plošinového železničného vozňa (1) a má dno (4c) pre nesenie prívesu (17) a dve bočné steny (4a) vybavené nosnými prostriedkami na nesenie nosnej plošiny (4) na...

Vozeň pre prepravu výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280737

Dátum: 05.10.1994

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/02

Značky: prepravu, vozeň, výhybiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vozeň (1) na prepravu výhybiek má podvozky (3) a vzhľadom na ich nápravy centrálne uložený, v tvare nosníka vytvorený rám (2) vozňa, na ktorom je kolmo v pozdĺžnom smere vozňa upravenej osi (7) natáčania výkyvne upevnená ložná plošina (6) na spojenie s výhybkou (16). Medzi ložnou plošinou (6) a medzi rámom (2) vozňa sú upravené pohony (8), pričom sú v pozdĺžnom smere vozňa usporiadané vo vzájomnom odstupe najmenej dve ložné plošiny (6) so vždy...

Výsypný koľajový vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 268

Dátum: 09.09.1993

Autori: Peleška František, Židlický Břetislav

MPK: B61D 7/26

Značky: výsypný, koľajový, vozeň

Text:

...k pásovému dopravníku.-j Tuhý uosný rám výsvuúhu vozu ie uspuřádáu Lak. že lze k němu unevněnou jak spodní část unzu 5 podvozky. Lak i korbn indundnšo dwnnuLnvaL u v úípudě potřeby nasunouh dopravníkový pás vvniku. Šířkovü asymuhrjcké usořídání udvozku vof zu vůči korhě umožňuje zasuuuuL do výřezü v nosném rámu poimzdová kola většinu průměru. což představuie Výhodné užití ložisnk většího průměru s odpovídající vyššfživoLností. Uspořádánf...

Univerzálny vozeň na prepravu cestných súprav železnicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 54

Dátum: 07.07.1993

Autori: Fischer Jiří, Hlaváček Jiří

MPK: B61D 3/18

Značky: súprav, železnicou, vozeň, cestných, univerzálny, prepravu

Text:

...V této poloze se plošina opět zaaretuje.Tento univerzální vůz umožňuje nakládání silničních souprav jak z čelní, tak i z boční rampy a není potřeba zřizovat terminály, jak je tomu při nakládání zdvihacími mechanismy.Univerzální vůz podle tohoto technického řešení umožňuje přepravu všech vozidel splňujicích podmínky předpisů ES č. 89/461 iv ČSFR vyhláška FMD č. 41/84).- 3 Přehled obrázků na výkresoch .. ,Universálnost technického řešení...

Železničný nákladný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 278676

Dátum: 15.04.1992

Autori: Ahlborn Günter, Reemtsema Karl-dieter, Kampmann Gerhard, Wackermann Peter

MPK: B61D 17/04, B60P 7/14, B61D 45/00...

Značky: nákladný, vozeň, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Vozeň je vybavený čelnicami a pevne usporiadaným stredným portálom (4), dlážkou (2) a krytmi (5), ktoré prekrývajú ložný priestor, ktoré ležia v uzavretej polohe v jednej rovine, a ktoré sú pre posunutie prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva nadvihnuteľné do presúvacej polohy, vykývnuteľné a prostredníctvom nosných kladiek (10) uložiteľné na koľajničkách (8), a nad sebou posúvateľné, pričom tieto kryty (5) sú vo vrchole rozdelené a vybavené...