Patenty so značkou «vonkajších»

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288215

Dátum: 07.07.2014

Autori: Jurko Jozef, Panda Anton, Pandová Iveta, Matija Rudolf

MPK: G01B 5/00

Značky: krúžkov, ploch, ložiskových, vonkajších, spôsob, válcových, merania, kuželovitosti

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob merania geometrických parametrov vonkajších ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (1), na ktorej je umiestnená prizma (2) s osadenými meracími dotykmi (3) a poloha meraného ložiskového krúžku (6) je zaisťovaná prítlačným dotykom (7). Merané hodnoty snímajú dotykové odchýlkomery (4) a (5) na aktuálne vyhodnotenie tvaru a polohy meraného ložiskového krúžku (6).

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6242

Dátum: 02.10.2012

Autor: Matija Rudolf

MPK: G01B 5/00

Značky: krúžkov, ploch, ložiskových, kuželovitosti, vonkajších, merania, válcových, spôsob

Text:

...sa opätovne hodnota tolerovaného rozmeru. Takouto manipuláciou nie je zaistená meracía poloha a tým aj objektívne meranie. Taktiež manipuláciou a ukladaním krúžku do druhej polohy na malé čelo znižuje produktivitu o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvaru valcovej plochy vonkajšieho ložiskového krúžku a priemeru spočíva V zmene systému merania priemeru a kužeľovitosti...

Konštrukcia fasády pre tepelnú izoláciu a opláštenie vonkajších stien budov a spôsob výroby takej konštrukcie fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20488

Dátum: 29.06.2012

Autori: Schmid Robert, Lorenz Jürgen

MPK: E04B 1/76, E04B 2/92, E04B 1/90...

Značky: tepelnú, konštrukcie, fasády, výroby, takej, vonkajších, opláštenie, spôsob, izoláciu, budov, konštrukcia, stien

Text:

...flexibilitu v usporiadaní vonkajšieho vzhľadu fasády.0014 Preto je úkolom predkladaného vynálezu eliminovať, alebo aspoň obmedzit nevýhody známeho stavu techniky a navrhnúť fasádu, ktorú je možné vyrobiť s pokiaľ možno malými časovými nárokmi, jednoduchým spôsobom a preto cenovo priaznivo. Okrem toho by mala byt konštrukcia fasády trvanlivá a dlhodobo odolná voči poškodeniu základnej stavby,napríklad vlhkosťou, vnikajúcou do tepelne...

Spôsob zhotovenia vonkajších kalibrovaných plôch podlhovastých tvarových dielov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5303

Dátum: 05.11.2009

Autor: Petrovský Michal

MPK: B23D 37/00

Značky: zariadenie, spôsob, vykonávanie, vonkajších, spôsobu, kalibrovaných, podlhovastých, tvarových, dielov, ploch, zhotovenia, tohto

Text:

...V analogických tvarových otvoroch. Konštrukcia zariadenia umožňuje jednoduchým spôsobom variabilne poskladat jeho rezací člen tak, aby pri pretláčaní bolo z polotovaru tvarového dielu odoberané iba toľko materiálu, aby bol jeho profil v požadovanej tvarovej presnosti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresov, na ktorých je zariadenie podľa tohto technického riešenia schematicky znázomene a na...

Osvetľovacie teleso s LED svetlami na osvetľovanie vonkajších verejných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10571

Dátum: 12.11.2008

Autori: Von Mauw Jelmer Petrus Johannes Antonia, De Jager Hoogvliet Maarten Johannes

MPK: F21V 31/00, F21V 5/04, F21S 8/08...

Značky: osvetľovanie, těleso, vonkajších, svetlami, veřejných, osvetľovacie, ploch

Text:

...slovo fosforová v tomto prípade znamená materiál, ktorý pod vplyvom svetla emituje svetlo odlišnej vlnovej dlžky, než je vstupujúce svetlo.Hoci v princípe vysoký svetelný výkon možno dosiahnut použitím LED bez použitia reflektorov,svetelný výkon sa zlepší, ked sa použije reflektor, výhodne malý, tak, že sa vytvaruje okolo kužeľového prstenca LED.Montáž osvetľovacieho telesa sa zjednoduší, ked jeden alebo viac optických refrakčných prvkov,...

Fasádna izolačná doska na izoláciu vonkajších fasád budov, termoizolačný systém majúci takúto fasádnu izolačnú dosku a spôsob výroby fasádnej izolačnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12632

Dátum: 18.04.2008

Autori: Wigge Carsten, Bihy Lothar, Hornung Helmut

MPK: D04H 1/00, E04B 1/76

Značky: termoizolačný, izolačnej, dosku, budov, takúto, fasád, systém, izolačná, majúci, spôsob, doska, fasádnej, vonkajších, izoláciu, dosky, izolačnú, výroby, fasádnu, fasádna

Text:

...telesá 2 minerálnej vlny, pričonm sa používa predovšetkým kamenná vlna. Takéto fasádne izolačné dosky sa v súčasnosti pravidelneskupiny tepelnej vodivosti 040, tzn. mernú hodnotu tepelnej vodivosti É 0,040 W/mK podľa DIN EN 13162.0008 Podstatným faktorom určujúcim stabilitu takéhoto kontaktného termoizolačného systému sú priton materiálové vlastnosti fasádnych izolačných dosiek tvoriacich izolačnú vrstvu. Tieto musia vykazovať...

Stavebný tepelnoizolačný materiál na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z vnútornej strany, spôsob jeho výroby a spôsob aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286148

Dátum: 25.03.2008

Autori: Matiašovský Peter, Bágeľ Ľubomír

MPK: C04B 16/00, C04B 14/02

Značky: vnútornej, budov, tepelnoizolačný, zatepľovanie, konštrukcií, strany, vonkajších, stavebný, materiál, spôsob, stavebných, výroby, aplikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačný materiál vhodný na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z ich vnútornej strany na báze cementu, hydroxidu vápenatého, expandovaného perlitu a celulózového vlákna, spôsob jeho výroby, ako aj výroby obkladových dosiek zrýchlenou karbonatizáciou plynným oxidom uhličitým zvýšenej koncentrácie. Riešenie sa využije pri tepelnej izolácii vonkajších stavebných konštrukcií z ich vnútornej strany steny, najmä pri...

Stavebný tepelnoizolačný materiál na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z vnútornej strany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3609

Dátum: 11.09.2003

Autori: Bágeľ Ľubomír, Matiašovský Peter

MPK: C04B 28/04, C04B 35/80

Značky: konštrukcií, strany, stavebných, stavebný, vonkajších, zatepľovanie, tepelnoizolačný, budov, materiál, vnútornej

Text:

...1977, s. 458 - 461. Ešte ďalšou nevýhodou je, že ich možno vyrábať výhradne vo forme dosiek, nie formou omietky, čo je dané technológiou autoklávovania.Ďalej sú známe tepelnoízolačné stavebné materiály s vysokou kapilámou aktivitou, na báze vápna. Ak sú vyľahčované perlitom, sú blízke tým perlítovým omietkam .l. Takáč, V. Gedeon, F. Fekete, R. Kopín, J. Radil Expandevaný perlit. Výroba, vlastnosti a použitie. ALFA Bratislava,1988, ktoré...

Spôsob sanovania vonkajších povrchov budov a pásový alebo doskový materiál na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8269

Dátum: 16.08.2003

Autor: Gutjahr Walter

MPK: E04B 1/76, E04F 13/04, E04F 13/00...

Značky: doskový, povrchov, spôsob, sanovania, materiál, uskutočňovanie, pásový, vonkajších, spôsobu, tohto, budov

Text:

...(rovnako ako aj za nimi ležiace steny budovy) zvlhčuje a významne znižuje ich tepelno izolačnú schopnosť. Na sanáciu takých sanáciu potrebných vonkajších izolácií systémom WDVS sa doposial muselo postupovat tak, že sa celá vonkajšia izolácia strhla a zlikvidovala a potom sa naniesla nová vonkajšia izolácia, ktorá má prirodzene opät vyššiezvlhčovaniu. Ako odstránenie sanáciu potrebnej izolácie, tak aj odvoz a uskladnenie vedú k vysokým...

Odvzdušňovací prostriedok vonkajších vodovodných potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3088

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kurilec Ján

MPK: F16K 24/02

Značky: vodovodných, prostriedok, potrubí, odvzdušňovací, vonkajších

Text:

...jej kvalitatívnych vlastností.Odvzdušňovací prostriedok je chránený krytom, ktorý môže byt vyhotovený tak, aby chránil pred povetemostnými vplyvmi, aby zabránil poškodeniu a nedovolenej manipulácii,aby umožňoval kontrolu odvzdušňovacieho prostriedku, zabránil vstupu hmyzu, umožnil úniku vzduchu zo vzdušníka, poprípade aj nasávanie vzduchu pri odvzdušňovaní a zavzdušňovaní vzdušníka.Dĺžku odbočenia možno podľa potreby meniť, čo dovoľuje...

Spôsob povliekania vonkajších plôch sklenených nádob a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279140

Dátum: 08.07.1998

Autori: Newton Philip, Duggan Patrick William, Dries Hugo

MPK: B05C 3/10, C03C 17/28

Značky: spôsob, tohto, ploch, povliekania, vonkajších, nádob, spôsobu, vykonávaniu, zariadenie, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povliekania vonkajších plôch sklenených nádob usporiadaných v radoch pozostáva z postupného ponárania každého radu nádob (B) do kúpeľa kvapalného povliekacieho materiálu (M) na nanášanie povlaku (C) povliekacieho materiálu (M) na vonkajšie plochy nádob (B) a z vyťahovania radu nádob (B) s naneseným povlakom (C) z kúpeľa kvapalného povliekacieho materiálu (M). Každý rad nádob (B) sa ponorí aspoň čiastočne do kúpeľa kvapalného...

Zapojenie riadiaceho modulu vonkajších pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266973

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vinohradský Tibor, Očkaik Dušan

MPK: G06F 12/02

Značky: vonkajších, riadiaceho, zapojenie, pamäti, modulu

Text:

...vyrovnávacej pamäti disku a dalej tiež so vstupom głg bloku lg adresyvyrovnávacej pamäti mikroprogramu a tiež so vstupmi C 13 bloku lg riadenia vyrovnávacejpamäti a dalej tiež so vséupom ggg vstupného registra gg vyrovnávacej pamäti a tiež so vstupom ggg bloku gg riadenia disku, zatiaľ čo vstupy głg blokulg aritmeticko-logickej jednotky sú spojené s výstupmi 95 bloku § vstupných dát a tiež s výstupmi gà bloku g stavových signálov a dalej...

Spôsob plynulej montáže vodičov viacsystémových vonkajších vedení VVN za prevádzky aspoň jedného systému a snímače na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218612

Dátum: 01.06.1985

Autori: Glatz Ján, Lago Jozef

Značky: systému, vykonávanie, spôsobu, snímače, prevádzky, jedného, spôsob, plynulej, vonkajších, vodičov, vedení, aspoň, montáže, tohoto, viacsystémových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu montáže vodičov VVN pod napätím a návrhu zariadenia so snímačmi na zvedenie do zeme indukovaných prúdov a napätí z napínaných vodičov. V kotevnom úseku sa na stožiare napína taká dĺžka vodičov, ktorá je uzemnená cez sériu snímačov v bodoch naväzujúcich na pripojenie vodičov k uzemnenému ťažnému lanu, pred izolovanými ťažnými kladkami na stožiaroch a za výstupom z brzdného stroja. Navrhované zariadenie pozostáva z...

Zariadenie pre presné brúsenie polomerov vonkajších rádiusových nožov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227076

Dátum: 01.01.1985

Autori: Škriniar Ján, Ivančin Peter

Značky: brúsenie, vonkajších, polomerov, přesné, zariadenie, nožov, rádiusových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre presné brúsenie polomerov vonkajších rádiusových nožov obvodom kotúča na rovinných brúskach za použitia brusičskej kolísky, vyznačené tým, že pozostáva z krížového suportu (2) umiestneného na otočnej doske (3) otočne pripevnenej na brusičskej kolíske (4), ktorá je upevnená v ložiskách stojanov (6) otočne k výklopnej doske (7) a táto je pomocou čapu (8) pripevnená k spodnej doske(9).

Snímač teploty pre ovládanie technických zariadení budov v závislosti na vonkajších klimatických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218052

Dátum: 15.06.1984

Autor: Potoček Karol

Značky: zariadení, ovládanie, snímač, technických, budov, klimatických, závislosti, podmienkach, vonkajších, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšiť snímanie pôsobenia všetkých rozhodujúcich činiteľov vonkajších klimatických podmienok z hľadiska tepelnej techniky na stavebný objekt a tým súčasne umožniť zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických zariadení budov, ako sú ústredné vykurovanie a klimatizácia. Uvedeného účelu sa dosiahne vhodným usporiadaním dvoch elektrických teplomerov, z ktorých prvý teplomer je umiestnený v dutej uzatvorenej guli mimo obvodovej...