Patenty so značkou «volně»

Spojovací kus na voľne stojacu, prenosnú oznamovaciu tabuľu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16362

Dátum: 07.12.2009

Autor: Topcuoglu Ali

MPK: G09F 15/00, G09F 7/22

Značky: prenosnú, volně, stojacu, oznamovaciu, spojovací, tabuľu

Text:

...v kanáli v0007 Jedným cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spojovací kus pre voľne stojacu, prenosnú zobrazovaciu tabuľu, ktorý vyžaduje minimumpracovnej námahy a času na svoju montáž a demontáž.0008 lným cielom vynálezu je poskytnúť voľne stojacu, prenosnú zobrazovaciu tabuľu, ktorá vyžaduje minimum komponentových členov naspojenie konštrukčných prvkov zobrazovacej tabule.0009 Vyššie uvedené ciele sa dosahujú pomocou spojovacieho...

Zariadenie na skladovanie voľne sypaného materiálu na kope a na spätné získavanie z kopy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11747

Dátum: 10.06.2009

Autori: Ohvo Heikki, Kokko Pekka

MPK: B65G 65/28

Značky: volně, získavanie, skladovanie, zariadenie, materiálů, sypaného, špatně

Text:

...vybavený vertikálnymi podpornými valčekmi a horizontálnymi podpornými valčekmi. Vo všetkých oporných bodoch stredového stĺpa môže byť používaný prstenec rovnakého druhu a tiež veľkosti, čo uľahčuje údržbu a nakupovanie náhradných dielov oporných prstencov. Oporný prstenec je výhodne vyrobený z ocele.0006 Vynález umožňuje zbaviť sa možného poškoditelného otočnéholožiska, ktoré sa tiež veľmi ťažko vymieňa. Oporný prstenec podľa vynálezumôže byť...

Riadiaca jednotka pre voľne lietajúci, pripútaný krídlový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11265

Dátum: 14.09.2006

Autori: Wrage Stephan, Brabeck Stephan

MPK: B63B 35/79

Značky: riadiaca, křídlový, volně, pripútaný, jednotka, prvok, lietajúci

Text:

...sú pripevnené na strednú časť aerodynamického krídlového prvku. Ľavý pohyblivý úchyt je umiestnený tak, aby sa pripevnil na tie ťažné šnúry, ktoré sú pripojené na príslušnú časť ľavejstrany aerodynamického krídlového prvku a pravý pohyblivý úchyt je usporiadaný tak, aby saumiestnil na ťažné šnúry, ktoré sú pripojené na časť pravej strany aerodynamického krídlového prvku.0010 Takže skrátenim vzdialenosti medzi jedným z pohyblivých...

Voľne stojace cvičebné zariadenie s baletnou tyčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8063

Dátum: 15.08.2005

Autori: Pedraza Luis, Weiss Roger, Kwo Jennie, Podoloff Robert

MPK: A63B 1/00

Značky: tyčov, volně, baletnou, cvičebné, stojace, zariadenie

Text:

...lg, usporiadaný preč od proximálneho konca,výsuvné oporné ramená 14, otočne pripevnené k nohám l 2 na distálnych koncoch 15 nôh,výškovo nastaviteľnú vodorovnú cvičebnú tyč lćj, namontovanú medzi opornými ramenami lcl,prvú spodnú priečnu tyč lg, spájajúcu nohy 1 medzi ich koncami, druhú spodnú priečnu tyč 19,spájajúcu nohy g pri ich distálnych koncoch 15, hornú priečnu tyč go, spájajúcu oporné ramená lg, zadnú dosku z otočne pripevnenú k...

Spôsob miešania voľne sa sypúceho sypkého materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3381

Dátum: 29.07.2005

Autor: Kempter Werner

MPK: B29B 7/00, C08J 3/20, B29C 47/10...

Značky: materiálů, sypkého, sypúceho, spôsob, vykonávanie, volně, zariadenie, miešania

Text:

...Úlohou daného vynálezu je poskytnúť spôsob a miešacie zariadenie, ktoré umožňujú dobré premiešanie tekutej prísady splastovým granulátom. Ďalším cieľom je navrhnúť miešaciezariadenie, ktoré umožňuje oddelenie plniaceho zariadenia od zariadenia pre plynulé liatie. Navrhnuté miešacie zariadenie mábyť vyrobené robustne a lacno.0006 Podľa vynálezu sa úloha rieši spôsobom podľa predvýznakovej časti nároku 1 tým, že Výstupný otvor vstrekovacieho...

Polohovacie zariadenie pre voľne lietací vetru vystavený prvok tvaru deltaplánu v prípade plavidla poháňaného vetrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7267

Dátum: 19.04.2005

Autor: Wrage Stephan

MPK: B63H 9/00

Značky: prvok, vystavený, deltaplánu, zariadenie, lietací, případě, vetrom, polohovacie, plavidla, volně, poháňaného, tvaru, větru

Text:

...sa dĺžka ťažneho lana znova sukcesívne zväčší, až toto v podstate dosiahne svoju dĺžku pred0010 Okrem toho možno prednostne uvažovať s tým, aby mal navijak vopred udanú charakteristiku krútiaci moment e dĺžka lana, aby mal nastavenú dĺžku lana, ktorá spôsobí, že sa rázy lana odpružili. Toto opatrenie sa vyznačuje tým, že sa môžuredukovať dynamické zaťaženia vetru vystaveného prvku a ťažnéholana. To sa môže stať potom, keď charakteristika...

Systém na rozvinutie voľne lietajúceho drakovitého prvku na plavidle s pohonom vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7866

Dátum: 19.04.2005

Autori: Böhm Johannes, Wrage Stephan

MPK: B63H 9/00

Značky: plavidle, drakovitého, pohonom, rozvinutie, volně, vetra, prvků, systém, lietajúceho

Text:

...vetvenia spojovaciemu bodu k hlavnej časti ťažneho lana, a ze jenavrhnutá poistná šnúra, ktorá vychádza z upinacieho zariadenia v doku a ktorej voľný koniec je vedený minimálne v oblasti spojovacieho lana na ťažnom lane ako posuvný v spojení prenášajúcom sily. Týmto spôsobom je bod vetvenia ťažného lana,v ktorého blízkosti sa v prevádzke môže nachádzať aj ovládací prvok pre aerodynamické nastavenie prvku, na ktorý pôsobí sila vetra, je počas...

Ohňovzdorná bázická voľne tečúca odlievacia hmota a/alebo vysokokoncentrovaná vodná suspenzia na báze MgO a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283722

Dátum: 18.11.2003

Autor: Bugajski Jerzy

MPK: C04B 35/047, C04B 35/66, C04B 35/043...

Značky: volně, bazická, ohňovzdorná, odlievacia, vodná, tečúca, báze, použitie, vysokokoncentrovaná, hmota, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná bázická voľne tečúca odlievacia hmota v dvoch alternatívach jemnozrnnej a jemno-hrubozrnnej, ako aj z nej vyrobené tvarovky. Jemnozrnná alternatíva odlievacej hmoty pozostáva z ohňovzdorného dilatanciu podporujúceho materiálu na báze MgO s veľkosťou zrna medzi 0,1 a 45 um, ako aj s dispergačného prostriedku podporujúceho aspoň dilatanciu a zmáčadla s prídavkom vopred stanoveného množstva zrieďovacej vody. Jemno-hrubozrnná alternatíva...

Spôsob výroby voľne tečúceho a rýchlo dispergovateľného a/alebo rozpustného granulovaného potravinového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283004

Dátum: 16.12.2002

Autor: Reimerdes Ernst

MPK: A23D 9/05, A23P 1/02

Značky: volně, výroby, spôsob, dispergovatelného, rozpustného, výrobků, granulovaného, rýchlo, potravinového, tečúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby granulovaného potravinového výrobku tak, že sa pripraví zmes oleja alebo tukov a práškových materiálov bohatých na sacharidy a/alebo práškových materiálov bohatých na proteíny v extrudéri, zmes sa plastifikuje v extrudéri a tvaruje na granuly extrúziou plastifikovanej zmesi na vlákna a vlákna sa nasekajú.

Spôsob prípravy pevných, voľne tečúcich vo vode rozpustných solí aryloxy-C1-C4-alkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282490

Dátum: 11.01.2002

Autori: Fretschner Erich, Van Gastel Anne, Schönherr Michael, Brenner Karl Siegfried, Merkle Hans Rupert

MPK: C07C 51/41, C07C 59/68, C07C 59/70...

Značky: aryloxy-c1-c4-alkánkarboxylových, přípravy, solí, volně, pevných, rozpustných, tečúcich, kyselin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy pevných, voľne tečúcich vo vode rozpustných solí aryloxy-C1-C4-alkánkarboxylových kyselín, charakteristický tým, že sa aryloxy-C1-C4-alkánkarboxylové kyseliny nechajú reagovať so zásadou tvoriacou soli, pričom sa tvorba soli uskutočňuje v tavenine pri teplote od 0 do 250 °C bez prítomnosti strhávacieho prostriedku a pevné soli sa potom izolujú.

Stavebnicový voľne uložiteľný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2059

Dátum: 11.01.1999

Autor: Uhrín Juraj

MPK: A63H 33/04

Značky: systém, stavebnicový, volně, uložiteľný

Text:

...doskových strešných dielcov,a zo sololítových veľkých podlažných dielcov a malých podlažných dielcov.Prehľad obrázkov na výkreseNa výkrese sú znázomené jednotlivé dielce systému v mierke 12 v celkovom pohľade. Príklad uskutočneniaStavebnicový voľne uložiteľný systém sa skladá z nasledovných dielcov znázomených na výkrese l-kocka z poretenu o veľkosti 1/2 kvádrag kváder z poretenu o veľkosti Z-krát kocka okenný z plastu o veľkosti...

Stavebnicový voľne uložiteľný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1860

Dátum: 03.06.1998

Autor: Uhrín Juraj

MPK: A63H 33/04

Značky: volně, uložiteľný, systém, stavebnicový

Text:

...dielce stavebnice v mierke 12 v celkovom pohľade. Príklad uskutočneniaStavebnicový voľne ložiteľný system sa skladá z nasledovných 7 dielcov ,znázomených na výkresel kocka z vytvrdeného molitanu o rozmeroch 252-1252425 mm,L kváder z vytvrdeného molitanu o rozmeroch 25 x 25 x 50 mm, g okenný dielec o rozmeroch 2 Sx 50 x 50 mm v tvare duteho kvádra s luúbkou steny 2 mm, Lhotovený z plastu, pričom dielec má po obvode hrán 50 x 50 mm z...

Voľne sypká granulárna detergentná zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280924

Dátum: 08.05.1996

Autori: Van Der Hoeven Frans Albertus, Joyeux Christophe Michel Bruno

MPK: C11D 1/22, C11D 17/06, C11D 1/14...

Značky: detergentná, volně, zložka, granulárna, sypká

Zhrnutie / Anotácia:

Voľne sypká granulárna detergentná zmes alebo zložka so sypnou hustotou najmenej 550 g/liter, obsahujúca aniónovú povrchovo aktívnu látku, ktorá je v kyslej forme pri laboratórnej teplote kvapalná, výhodne sulfát primárneho alkoholu a/alebo alkylbenzénsulfonát zeolit uhličitan alkalického kovu, výhodne sodíka. Hladina obsahu uhličitanu sodného je 2 až 12 % hmotn., ak aniónovou povrchovo aktívnou látkou je úplne sulfát primárneho alkoholu, inak...

Voľne sypký prací prostriedok alebo jeho zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278646

Dátum: 10.08.1994

Autori: Emery William Derek, Chapple Andrew Paul, Knight Peter Cory

MPK: C11D 3/12, C11D 17/06

Značky: sypký, prostriedok, prací, volně, zložka

Zhrnutie / Anotácia:

Prací prostriedok alebo jeho zložka obsahuje sypký nosič obsahujúci od 10 do 100 hmotn. %, v prepočte na bezvodú látku, zeolitu P s maximom hliníka, označovaný ako zeolit MAP, a kvapalnú, viskóznu, olejovitú alebo voskovitú povrchovo aktívnu prísadu, napríklad neionogénnu povrchovo aktívnu látku, pričom pomer hmotnosti tejto prísady k zeolitu MAP je aspoň 0,01 : 1, výhodne od 0,01 : 1 do 1,4 : 1.

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora, tvoriaceho voľné radikály, suspenzia takto pripravená, zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu a spôsob polymerizácie etylenicky nenasýtených monomérov využívajúcich uvedenú suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280656

Dátum: 16.12.1992

Autori: Lundin Claes, Simonsson Berit

MPK: B01F 5/06, C07C 407/00, C08F 2/20...

Značky: využívajúcich, suspenzie, polymerizácie, suspenzia, takto, volně, vykonávanie, vodnej, spôsob, tvoriaceho, iniciátora, pripravená, přípravy, monomérov, etylenicky, uvedenú, radikály, nenasytených, pevného, zariadenie, spôsobu, uvedeného, suspenziu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora tvoriaceho voľné radikály zahŕňa zahriatie iniciátora na jeho teplotu topenia, jemné rozptýlenie iniciátora nachádzajúceho sa v tekutom stave, vo vode a rýchle ochladenie zmesi tak, že sa iniciátor nenachádza v tekutom stave dlhšie ako 5 minút. Suspenzia má veľmi malé častice a úzku distribúciu veľkosti častíc, pričom aspoň 50 % hmotnosti častíc je menších ako 5 mikrometrov a aspoň 90 %...

Způsob výroby eosinu volné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268474

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bednářová Marie, Prachař Jiří

MPK: C07D 311/82

Značky: výroby, způsob, volně, eosinu, kyseliny

Text:

...se bromace provádí za prítomnosti peroxidu vodíku při molárním poměru fluoresceinu ku bromu ku peroxidu vodíku 1 ku 2 až 3 ku 2 až 3 při teplotě 20 až 80 °C po dobu 15 až 300 minut.Při reakol vzníkající bromovodík se oxiduje 25 až A 0 peroxidem vodíku na brom,který se dále úćastní reakce. Takto provedenou bromací se podstatné sníží spotřeba bromu,klesaji nároky na odlučovací zařízení zachycující páry bromovodíku při zahřívání reakční směsi a...

Způsob tepelného zpracování volně vykovaného výkovku z feritiko-perlitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 267964

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šťastný Jaroslav, Král Jaromír, Jandoš František

MPK: C21D 1/00, C21D 1/26

Značky: zpracování, tepelného, feritiko-perlitické, oceli, způsob, volně, výkovků, vykovaného

Text:

...vychlazením žíhán podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom že nejkratší přípustná doba žíhání Ťzje definována vztahem ĺý n . Só 5 . D 2, kde D je průměr kružnice vepsané do největšího průřezu volně vykovanáho ocelového výkovku v metrech, S je obsah síry v oceli v hmot. a n 23 až 28 podle druhu použité oceli, a po vyžíhání je volně kovaný výkovek konečně dochlazen na vzduchu.Výhodou uplatnění řešení podle vynálezu je optimalizace...

Zařízení pro odblokování regulátoru otáček volné turbiny proudového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265633

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jiřík Karel

MPK: F02K 11/00

Značky: zařízení, odblokování, volně, otáček, motorů, turbiny, proudového, regulátoru

Text:

...matice s koncovkou bovdenu, který je svým druhým koncem upevněn na úchytné hrídeli páky bovdenu, jež je připojena přes druhý čep ke třmenu rukojeti.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že se jedná o dálkově ovládání odblokování regulátoru otáček volné turbíny přímo z kabiny vrtulníku, při chodu druhého motoru a točícím se nosném rotoru. Pomocí tohoto zařízení se odstraňuje namáhavost práce častým vstupem do prostoru motoru. Sníží...

Zařízení pro upínání horního kovadla u lisů na volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265629

Dátum: 14.11.1989

Autor: Michal Miroslav

MPK: B21J 9/00

Značky: kovadla, upínání, lisů, volně, horního, kovaní, zařízení

Text:

...K upnutí horního kovadla k držáku horního kovadla může být podle potřeby použito dvou i více upínacích jednotek.V držáku l, ke kterému.se horní kovadlo g upíná, jsou dvě nebo více osazených válcových dutín. V každé osazené válcové dutině je zamontován osazený kluzák 3, na který se přenáší A upínací síla, vyvozená stlačením talířových pružin A mezi držákem l a maticí Q. Z kluzáku Q se upínací síla přenáší na horní kovadlo 3 přes čep § a upínací...

Nástroj pro volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259829

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

MPK: B21J 13/00

Značky: nástroj, volně, kovaní

Text:

...k jedné čelní hraně i dolní kovací části, navazuje pod úhlem a V rozmezí od 30 do 60 ° šikmý úsek, na nějž navazuje dolní vodorovný úsek, přilěhající k druhé čelní hraně horní i dolní kovací části, přičemž každý šikmý úsek je rovnoběžný s oběma čelními hranam 1.Výhodou nástroje podle vynálezu je, že při jeho použití vznikají V tväřeném kovu silné smykové deformace, a to v celém jeho průřezu včetně osových oblastí, čímž se urychluje...

Způsob recyklizace přebytečné skloviny při náběru skloviny z volné hladiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259778

Dátum: 15.11.1988

Autori: Drbohlav František, Holec Jiří, Treml Karel, Hlubůček Pavel, Novák Václav, Bendlová Alena

MPK: C03B 7/00

Značky: volně, tohoto, náběru, skloviny, provádění, recyklizace, hladiny, zařízení, způsobu, přebytečné, způsob

Text:

...horniho otopu na bdkápnutou přebytečnou sklovinu se sklovina rozlévá vo velmi tenké vnatvě a odtéká bez bublin a nehomogenit opět do utàvené àkloviny. Řešení předpeci podle vynálozu umožňuje využití mechanických nebiracich nástro 3 ů,např.mechanických,rotečních,ąacíchyapod.bez znàčných nároků na prostor a energií a bez přídavné homogenizace sklovinyngchadly. Tato předpecí 30 možno napojitna jakoukoliv pre-Áoovní část tavicího agregátu nebo...

Přenosný vlhkoměr pro měření vlhkosti volně ložených, slisovaných i sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259712

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doležal Milan, Skála Jindřich, Vylíčil Jaroslav, Čunderle Karel, Krobot Luděk

MPK: G01N 27/12

Značky: slisovaných, volně, vlhkoměr, prenosný, sypkých, ložených, vlhkosti, měření, materiálů

Text:

...se vyznačuje tim,že měřicí sonda trubkoviteho tvaru s kuželovým zakončením sestává ze dvou souosých Vzäjemně lzolovaných elektrod a je vyztužena zpevňovací průchodkou, zakotvenou vmadle a krytu přístroje.Vlhkoměr je výhodný svým konstrukčním provedením, které spojuje malou hmotnost a malé rozměry tělesa přístroje, v němž je uložena hlavní část elektronické měřicí soustaavy. Zakotvení měřicí sondy je vyztuženo zpevňovací průchodkou s...

Skřipec s pozvolným rozběhem pro protažení útku nebo zavléknutí volné smyčky útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259677

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rydval Miroslav, Zít Jiří, Žižka Pavel

MPK: D03J 5/06

Značky: protažení, pozvolným, zavléknutí, skřipec, útku, smyčky, volně, rozběhem

Text:

...povrch.duti ny válcového tělesa ł musí být zušlechtěn tepelným a mechanickým zpracováním z důvodů dosežení vysoké pevnosti a odolnosti povrchu proti otěru. Vysoké požadavky jsou kledeny ina povrchovou úpravu projektilu gç Müže být použito ložis kových kulíček vytříděuých s přesností 0,001 mm. Předníčást skřípce łł tvoří zvednutá špičke se zechycovacím mechanismem, která sestává ze žebra 1, sloužícího k zachycení útku pomocí pružiny Ž...

Pružný kontejner pro dopravu a uskladnění volně loženého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259525

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koivumäki Veikka, Peltonen Pekka, Tamminen Hannu, Koski Veikko

MPK: B65D 88/16

Značky: pružný, dopravu, loženého, volně, materiálů, uskladnění, kontejner

Text:

...počet pracovních pochodü, protože odpadá rozřezávání a upevňovaní pru 2 59 52 5hů tvořících dno. Výrobu kontejneru podle vynálezu lze snadno a jednoduše auto-Imatizov~at.vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení, znázorněným na výkrese, kde značí ołbr. 1 přířez ve formě od říznutého kusu trubkového polotovaru, obr2 přířez podle obr. 1 v axonometrickém plohledu, obr. 3 rovněž V raxonometrickém pohledu pružný kontejner,...

Volné uložení matice šroubu v tělese vozíku pro pohon vozíku u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259107

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/36

Značky: mostových, strojů, pohon, koželužských, uložení, šroubu, matice, vozíků, volně, válecích, tělese, usní

Text:

...provedení volného uložení matice šroubu podle vynálezu je znaâmměno na připojených výkreseoh, kde na obr.1 je příčný řez uložením matice šroubu, na obr.2 vodorovný řezuložením matice šroubu a na obr.3 celkové uspořádání uloženíNa šroubu lúje uložena matice §, která je pevně uohycena v pouzdru 1, V němž je proti pootočeni zajištěna pery Q. V pouz V dru 1 jsou připevěny čepy g, na nichž jsou otočně uloženy ke-.meny 1 vedené...

Spirála pro přepravu zavěšeného břemene po dráze volně položené na příčných nosnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 256025

Dátum: 15.04.1988

Autor: Charvát Vladimír

MPK: B65G 33/00, A01G 17/04

Značky: zavěšeného, nosnících, břemene, položené, příčných, špirála, dráze, prepravu, volně

Text:

...dvěma válci 8,lg. Vnitřním válcem §a vnějším válcem lg. Tyto válce jsou opatřeny zahloubenými otisky Z,l§ spirály Q. Otisk Z.je na vnitřním válcí § a otisk lg je na vnějším válci lg. Hřídele válců §,l 5 otáčející sev ložískách lg upevněných v rámu gg jsou spojeny ozubeným soukolím Q. Špičatá přední část g spirály 3 je vychýlena od osy spirály Q. Střední závit Ž spirály §je na vnější straně ozubený, aby nedošlo k nežádoucímu posunutí spirály...

Způsob zhotovení volně kovaného výkovku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255494

Dátum: 15.03.1988

Autori: Poláček Jiří, Jandoš František

MPK: B21J 1/00

Značky: volně, způsob, zhotovení, výkovků, kovaného

Text:

...při minimální výškové redukci V každém deformačním kroku 12 . Dále se provede po ohřevu překování kvadrátu na osmihran při minimální výškové redukci 20 v každém deformačním kroku. Každý z ohřevů dosahuje počáteční teplotu tváření v rozmezí l 080 °C až 1 200 OC. Pak se provede dokování při teplotě nepřevyšující 1 080 °C s uplatněním minimální výškové redukce 12 V každém deformačním kroku.způsobem podle vynálezu je při minimálním počtu...

Volne otočný závesný uzol

Načítavanie...

Číslo patentu: 254925

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B66C 13/12

Značky: volně, otočný, závěsný

Text:

...alebo účelové châpadlo ovládané tlakovým médiom.Vynález je popisaný na základe výkresu,kde na obr. 1 je pozdlžny rez a na obr. 2 rezom prvým čapom.Závesné teleso 1 opatrene prvým závesným okom 3 a druhým závesným okom 4 je prostredníctvom dvoch radiálno-axiálnych ložísk 9 uložené v ložiskovom telese 2 a zaistené poístnou matioou 10. Zo spodnej strany je V závesnom telese upevnený dorazový kolik 7 zasahujúcí do priestoru dorazových skrutiek 8...

Zařízení pro ustavení volně ložených součástí do předem definované polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254471

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havlíček Aleš, Rychtrmoc Josef

MPK: B23Q 7/02, B65G 29/00

Značky: součástí, zařízení, definované, ložených, předem, volně, polohy, ustavení

Text:

...v půdorysu z obr. 1.zařízení sestává z podstavce g, v jehož středu je na přírubě 1, ložisku ll ustaveném stavěcím šroubem ll, otočně uložená kruhová otočná deska l. Kruhová otočná deska l je poháněna pohonným ústrojím ll přes ozubené kolo ll a pastorek lg. Na spodní části podstavce 3 jsou vyrovnánací šrouby lg. Středový čep l otočné kruhové desky l je dutý a je pevně neotočně uložen v podstavci g. Jeho středem je veden kabel k čidlu g. Na...

Nekonečný dopravník z kovu s volně ležícími stojany pro montáž výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254142

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fichtner Karl-heinz

MPK: B65G 47/00, B65G 37/00, B23Q 7/14...

Značky: stojany, dopravník, montáž, volně, ležícími, nekonečný, výrobků

Text:

...3 a cöopxu.Hsoöpçrenue noncnaercn Ha npnuepe uepwexa.Baaanenuuü ôecxoneumuň Konaeñep na Mewanna co cnoöoao nemamnn Hecymnun cToňxaMH cocwouw HS HBBGCTHHM 3 neMeHToB npnBoal,noBopoTHoň cwaauun 2,vnonseunuxon 3 n 6, ononanrenbuux nonbemunxoa 4 H 5 nocne yuacwxa 7.1 yano,aoñ cöopxn.Ľnn roro, qwoöm Ha STOM Konaeüepe Momno őúnó nponsnonwb c 6 opoqHmepa 5 osTu Ha ayx pasnnqmux Hecymnx cToäKax 8 n 9, cőopoqnbů yqacToK 7 paaneneu TaŕKMM oőpaaon,...

Spôsob odkladania volne kovaných výkovkov z dokovacej teploty do pece pred žíhaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253427

Dátum: 12.11.1987

Autori: Palacký Peter, Krušinský Jozef, Růžička Jozef

MPK: C21D 1/84

Značky: odkladania, spôsob, kovaných, dokovacej, žíhaním, volně, výkovkov, teploty

Text:

...voľne kovaných výkovkov z konštrukčných a nástrojových oceli z dokovacej teploty do pece pred žihanim podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že volne kované výkovky z dokovacej teploty sa vkladajú do pece, ktorá je až do začiatku žihacieho režimu vyhrievaná na teplotu 250 až 450 °C s výdržou na nej po dobu úplného rozpadu austenita na bainit.Výhodou tohto spôsobu odkladarnla výkovkov je, že k prekryštalizácii austenitu.dochádza pri...

Zachycovací a přetahovací ústrojí volné příze na textilním stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253024

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prášil Vladimír, Nepraš Petr

MPK: B65H 54/22, D01H 15/00

Značky: stroji, volně, textilním, ústrojí, příze, přetahovací, zachycovací

Text:

...Lg.Tatc je pevně uloženo na hřídeli 13 připojenám k neznázorněnému pohonu řízenému například schematicky znázorněným vázscím ústrojím 11 neznázorněné automatické soukocí jednotky. Ke střední části rovnáho úseku odsávací trubice L je čepem 11 Výkyvné pripojene klapka lg ve tvaru dvouromenné páky, jejíž první rameno 11 je na svém konci opatřeno uzavíracím ohybem 1 § zasahujícím těsně před§kosené úatí 2 odsávací trubice L. Toto první ramená...

Způsob fluidizace volně ložených materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245601

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Ešner Stanislav, Plaoanský Agaton, Hortlík František, Buryšek František Ing

MPK: F26B 3/06

Značky: provádění, způsob, způsobu, volně, tohoto, materiálů, ložených, zařízení, fluidizace

Text:

...dno nádoby se toto rozprostŕe .do šířky, odrazí a na základě hydrostatických polněrů obráti. Přitounse smísí se sypkým materiálem, nacházejícím se v zařízení, a vytvátí ve svislěm prodloułení již popsanou diskrětní obíhající vrstvy. účinná zőna proudu media se přibližně shoduje s odrazovou zónou.Protože způsob a zařízení podle vynálezu jsou pružnějšíflze za použití navrhovaného řešení řešit mnoho technologických úkolü. Velké pružnosti se...

Zapojení mikropočítačové periferní jednotky volně programovatelného automatu pro řízení krokového a lineárního hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251387

Dátum: 16.07.1987

Autori: Požárek Václav, Šindelář Jaroslav, Hamáček František, Petera Josef, Zachata Jaroslav, Ptáček Václav

MPK: G05B 15/02, H02P 5/00

Značky: periferní, řízení, volně, krokového, mikropočítačové, automatu, programovatelného, pohonů, zapojení, lineárního, jednotky, hydraulického

Text:

...vuebnííni obvody 13, ktere Jsou Jednnk spoJew aa vetupníni a vyetupníni obvody nlikropočítede j, Jednak nyní dniní vstupy a výstupy e vykonovou a akční číetí u krokovdho pohonu e s řídící .polohovou Jednotkou u lineírního hydraulické» pohonu.Períferní Jednotka 3, pro řízení krokovőho notoru a llneúrního lvdraulickćbo pohonu Je konetruovúna Jako súeuvnú decka do sikledního nodulu proavnovatelnłho eutontu L. Progrenovetelný autenat l Jakoito...

Způsob zhotovení volně nesené dálková masky pro zmenšující projekční soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Oksman Erkki, Lehto Arto

MPK: H01L 21/70

Značky: nesené, dálková, masky, volně, způsob, zmenšující, projekční, zhotovení, soustavy

Text:

...Bo 3 mKaeT 38 CWGTTpeóyemaa Ann oóecneqenua ycroüqwaocwn Macxn Toumnna MaTapuaua nocmuraemca TGM, qwo B onyqae pacmennennoü MHHMMNM Ha 2 anowanmonhux Macox npoexunonuoü nnocnocwn PEHLBGHEqacxuü npouecc He HpDOCT 8 HaBHMBaGTOH nocne oóecneqenua Hymuoü Tonmuuu naxoaoro noxpumna, upmqem nan naxonum noxpuwmem cnoñ mnam paspacwaemcs ,uanmue B ÓOKOBOM m BGDTMKQALHOM HanpaBneHnsx. Swa Texnonormn onaaxo He oóecnequnaem Bosmomxocrb peannsaumm cxemoñ...

Zařízení k orientaci v násypce volně ložených součástí přírubového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251200

Dátum: 11.06.1987

Autori: Černý Bohuslav, Pekárek Josef

MPK: B65G 47/22, B65G 47/24

Značky: ložených, tvaru, součástí, zařízení, volně, přírubového, násypce, orientaci

Text:

...spodní části násypky 1 a je otočně kyvně uložen na rámu § násypky 1. Jeho pohon zajištuje pneumatický nebo hydraulický válec ji, uložený otočně na rámu 6. Násypka 1 má vytvořen výřez 1 obdélníkového tvaru, ve kterém je uložen vynášecí dopravní) 1, upevněný na samostatném základu g. Vynášecí dopravník je nekonečný řetězovrý pás, na kterém jsou. stavitelné podle velikosti připevněny vynášecí hranolky 2. Vynášecí dopravník i je vzhledem k...

Zabezpečovací zařízení ustavující zvolené rozevření volně stojícího dvoudílného žebříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240031

Dátum: 01.06.1987

Autor: Binko Leo

MPK: E06C 1/22

Značky: volně, zabezpečovací, zařízení, ustavující, dvoudílného, zvolené, rozevření, žebříku, stojícího

Text:

...obr. l dvoudílný žebřík se zabezpečovacím zařízením v sepnutém stavu, obr. 2 řez rovinou A-A v obr. l, a obr. 3 v perspektivním pohledu detail rozepnuté spony a háčku zabezpečovacího zařízení.Dvoudílný žebřík lg se skládá z prvního ramene la z druhého ramene ll, otočně uloženého svým koncem v hlavě lg. První rameno l je sestaveno ze dvou delších postranic § spojených navzájom několika dutými levými příčlemi Q. Druhé rameno ll « je...