Patenty so značkou «vody»

Zásobník kvapalín s výstupom požívateľných aktivovaných kvapalín, najmä aktivovanej vody, najmä pre pitný režim

Načítavanie...

Číslo patentu: 288198

Dátum: 29.05.2014

Autori: Jurec Ladislav, Pancurák František

MPK: C02F 1/467, B65D 25/00

Značky: najmä, aktivovaných, aktivovanej, vody, pitný, výstupom, zásobník, režim, požívateľných, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník kvapalín s výstupom požívateľných aktivovaných kvapalín, najmä aktivovanej vody, najmä pre pitný režim, pozostáva z dutého telesa (1) so širokým nalievacím otvorom (2), na ktorý pomocou spojovacieho člena (3) odnímateľne nadväzuje veko (4), ktoré je ukončené hrdlom (5) alebo výpustom (6). V hrdle (5) alebo vo výpuste (6) je aplikovaná ionizačná vložka (7) na galvanickú úpravu kvapalín.

Zariadenie k presmerovaniu elektrickej energie z bojlera, s regulovaným ohrevom vody, ohrievaného pomocou jednosmerného prúdu získaného z fotovoltaických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20896

Dátum: 05.12.2012

Autor: Lako Daniel

MPK: F24H 9/20

Značky: jednosmerného, ohrevom, presmerovaniu, bojlera, elektrickej, regulovaným, prúdu, energie, pomocou, získaného, zariadenie, ohrievaného, vody, fotovoltaických, panelov

Text:

...pre ohrev vody. Obvod sjednosmerným prúdom spíná a tým zabezpečuje energetické využitie zariadenia. Obvod so striedavým prúdom zaisťuje bezpečnosť zariadenia a pomocou rozpínacieho kontaktu stykača g 1 zapíná cievku stykača SIg, čím umožňuje presmerovanie jednosmerného prúdu z bojlera.Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie je ďalej predstavené pomocou výkresu, kde obr. 1znázorňuje schému zapojenia zariadenia k presmerovaniu...

Chladič vody, najmä priemyselných technológií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5397

Dátum: 08.03.2010

Autor: Valíček Štefan

MPK: F25B 30/00, F25D 3/00, F25B 39/00...

Značky: najmä, technologii, vody, priemyselných, chladič

Text:

...je, že jeho tepelné čerpadlo vytvára v odvodnom potrubí horúcej vody podstatne vyššiu teplotu aká je V prívode horúcej vody, čo umožňuje jej privádzanie i do predhrievača pary parogenerátora alebo tlakovej nádoby na separáciu nasýtenej pary v tepelnom zdroji, čím dochádza k šetreniu fosílneho alebo jadrového paliva a zníženiu ročných prevádzkových nákladov na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody bez vynaloženia nákladov na nutný ohrev...

Zariadenie na ošetrovanie vody, najmä filtračné zariadenie a kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16142

Dátum: 26.06.2009

Autori: Freystedt Bernd, Namur Marc

MPK: B01D 35/153, B01D 35/147

Značky: filtračné, najmä, kazeta, vody, zariadenie, ošetrovanie

Text:

...proti sile pružiny tak, aby ošetrovaná kvapalina mohla prúdiť do tiltračnej kazety. Ošetrovaná kvapalina vteká vypúšťacím otvorom, nachádzajúcim sa v čelnej ploche pripojovacej hlavy, do ventilového prvku, v ktorom je usporiadaný guľový ventil.0009 Dokument US 5,653,871 A opisuje pripojovacie zariadenie pre0010 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie na ošetrovanie vody, ktorému stačí niekoľko komponentov, zaisťuje pevné a tesné...

Zariadenie na čistenie vody, hlavne z podzemného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 286259

Dátum: 19.05.2008

Autor: Mjasnikov Dmitrij Georgievič

MPK: C02F 1/74, C02F 1/72, C02F 1/52...

Značky: hlavne, zariadenie, vody, podzemného, čistenie, zdroja

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení vody, hlavne z podzemného zdroja, sa voda pri atmosférických podmienkach súčasne okysličuje a intenzívne sa aerizuje ozónovou vzduchovou zmesou a nadväzne sa koaguluje, filtruje v tom istom priestore, pričom nezreagovaná časť ozónu sa priebežne deštruuje. Táto činnosť sa uskutočňuje zariadením, ktoré tvorí uzavretá reakčná nádoba, ktorej objem je funkčne rozdelený na tri nad sebou usporiadané časti (1.1, 1.2, 1.3), kde spodná časť...

Krabicové zariadenie na zadržiavanie vody, ako je nádrž na dažďovú vodu, a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9140

Dátum: 09.05.2008

Autori: Schouten Michael Adrianus Jacobus, Kruijer Martinus Petrus, Hoekstra Hielke Dolf

MPK: E03F 5/10, E03F 1/00

Značky: krabicové, použitia, zariadenie, vody, spôsob, dažďovú, vodu, zadržiavanie, nádrž

Text:

...častí panela, ku ktorým sú pripojené stĺpiky. Navyše môže byt panel na vonkajšej strane vybavený podperami. Každá podpera je výhodne vyrovnaná v línii so stĺpikom. Pokiaľ sú stĺpiky na koncoch, ktoré sú od podpier odvrátené, duté a pokiaľ je priemer dutiny stlpikanádrže na dažďovú vodu príslušne prispôsobený, potom, keď sú nádrže na dažďovú vodupoložené jedna na druhej, môžu byť podpery jednej nádrže na dažďovú vodu uložené do...

Zariadenie na spracovanie vody, najmä filtračné zariadenie a kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10808

Dátum: 20.03.2008

Autor: Namur Marc

MPK: B01D 35/30

Značky: najmä, vody, spracovanie, kartuša, zariadenie, filtračné

Text:

...blokovacieho hriadeľa sadoporučuje vtedy, keď z dôvodov miesta sa rukoväť blokovacieho hriadeľa musí pripevňovat hore. V tomto uskutočnení môže rukoväť byt vytvorená napríklad tiež0015 Blokovaci hriadeľ má prednostne aspoň jeden blokovaci úsek. 0016 Podľa prvej formy uskutočnenia môže blokovaci úsek obsahovať excentrický úsek. U excentrického úseku sa jedná o úsek hriadela, ktorý oproti cylindrickej vonkajšej ploche blokovacieho hriadela...

Zariadenie na úpravu vody, najmä filtračné zariadenie, a kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13596

Dátum: 13.02.2008

Autor: Namur Marc

MPK: C02F 1/00

Značky: úpravu, vody, najmä, filtračné, kartuša, zariadenie

Text:

...pripojovacej hlave,ležiace proti sebe. Tesnenie sa uskutočňuje cez O-krúžky, ktoré sú vsadené dodrážky, ktorá je umiestnená po obvode cylindrickej plochy. U pripojovacích hláv,ktoré sa vyrábajú napr. podľa postupu tlakového liatia, prebiehajú deliace škáry podmienené nástrojom cez túto drážku, čo podporuje netesnosti. Pretože cylindrické uchytenie prípojovacieho člena zodpovedá svojim vnútorným prierezom vonkajšiemu prierezu...

Vodný separátor na nepretržitú separáciu vody, vzduchu a častíc a metóda ovládania uvedeného separátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11631

Dátum: 22.10.2004

Autor: Moe Fridthjof

MPK: A61C 17/06, A61C 17/14

Značky: vody, nepretržitu, vzduchu, metoda, uvedeného, ovládania, částic, separátor, separáciu, separátora, vodný

Text:

...7.0014 Keď je spodná komora 4 naplnená po určitú úroveň, hladinový spínač 9 aktivuje trojcestný ventil 10,ktorý uzavrie spoj medzi vrchnou a spodnou komorou a vpustí vzduch do spodnej komory 4. Ventil 7 sa automaticky zatvorí v dôsledku podtlaku v hornej komore 3. Tlak v spodnej komore 4 sa potom uvoľní a tým sa otvorí uzatvárací ventil 8 a vyprázdni sa obsah spodnej komory 4, až hladina vody v spodnej komore dosiahne spínač nižšej hladiny 11,...

Rezervoár vody, spôsob jeho výroby alebo sanovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5023

Dátum: 05.12.2003

Autor: Bachmann Werner

MPK: E04H 7/00

Značky: sanovania, výroby, spôsob, rezervoár, vody

Text:

...potiahne. Pri vyhovujúcej rovinatosti podkladu sa tentomôže naniesť na murivo tiež už potiahnuté.0006 Výhodne sa dištančný prídržný prostriedok dodáva v pásoch. Potom sa viacero pásov dištančného prídržného prostriedku uloží vedľa seba tak, aby príliehali na vnútornústenu ostenia. Škáry, ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivýmipásmi, sa prekryjú plastovou vrstvou a/alebo druhým. plastovým povlakom, a utesnia. Účelne sa pre tento cieľ pásy...

Zariadenie určené na ionizáciu tekutín, najmä vody, alkoholických a nealkoholických nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3623

Dátum: 11.09.2003

Autor: Silektis Vladimír

MPK: B01J 49/00, C02F 1/42

Značky: nápojov, zariadenie, ionizáciu, tekutin, vody, najmä, alkoholických, určené, nealkoholických

Text:

...gule.Materiál je tvorený časticami o priemere 0,001 mm až 10 m, ktoré sú vopred ožiarenć slnečným žiarením o vlnovom rozsahu 300 až 2500 nm po dobu najmenej l hod.Zistilo sa, že je výhodne použiť materiál tvorený časticami z prírodných neopracovaných kameňov rôzneho tvaru.Zariadenie podľa riešenia vyžaduje minimálne náklady,pričom takto získané ionizované tekutíny nestrácajú na svojich fyzikálno - chemických a chuťových vlastnostiach.Prehľad...

Zariadenie na dekontaminovanie prúdov spodnej vody, ako aj spôsob výroby takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1464

Dátum: 14.08.2003

Autori: Martinelli Walter, Hammer Stephan, Holzbauer Gerald

MPK: B09C 1/00, C02F 1/28

Značky: prúdov, zariadenie, dekontaminovanie, spodnej, zariadenia, spôsob, výroby, takéhoto, vody

Text:

...dlhšia, ako je tomu pri nezriedených dekontaminačných prostriedkoch. Tým je znovapodmienená vyššia potreba dekontaminačných prostriedkov.0009 Úlohou predloženého vynálezu je vytvorit reakčnúspotreba dekontaminačného prostriedku, ktorý môže byť jednoducho vymenený a ktorý môže bezpečne zabrániť tomu, aby sa mohli prúdy podzemnej vody dostávať na druhú stranu steny filtra, bez toho aby museli prúdiť cez dekontaminačný prostriedok. Ďalej je...

Ohrievač vody, najmä na blokového bytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2897

Dátum: 11.06.2001

Autor: Piroch Peter

MPK: F24H 1/00, F24C 13/00, F24B 1/183...

Značky: ohrievač, najmä, blokového, vody

Text:

...súčasne požiadavku kvapalinotesnej pružnosti a ochrany pružnej časti hadice pred sálavým a náhodným kontaktným teplom.Výmeník tepla s tvarovanou časťbu, vyhotovenou aspoň z dvoch mimobežných vetví potrubia opatrených rebrami, umožňuje umiestniť na výmeník tepla prídavnú nádobu, naplnenú ohrievanou látkou a uskutočňovať týmto výmeníkom tepla súčasnú prípravu teplej úžitkovej vody a ohrev ohrievanej látky v prídavnej nádobe.Na obr. č. 1 je...

Zařízení k přečerpávání a k provzdušňování vody, zvláště odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5

Dátum: 07.07.1993

Autor: Dostál Antonín

MPK: C02F 3/18

Značky: provzdušňování, zařízení, vody, zvláště, přečerpávání, odpadní

Text:

...soustava.jakož i soustava s otevřenými trubkami. pracuje s malou účinností a nijak nepřispívá k zlepšení kyslíkových poměrů v od~ padní vodě v řečené usazovací nádrži. resp. v jiné hydraulic ké soustavě čistírny odpadní vody.Další nevýhodou dosavadních známých zařízení je jejichurčitá provozní nespolehlivost. vyplývající ze způsobu ulože ní hřídele spodní řemenice pro otevřené trubky nebo korečkovýdopravník. Hřídel a řemenice jsou...

Filtrační zařízení pro čištění vody, určené zejména pro malé nádrže a bazény

Načítavanie...

Číslo patentu: 255837

Dátum: 15.03.1988

Autor: Plundrák Pavel

MPK: B01D 23/10

Značky: určené, filtrační, bazény, zařízení, malé, čištění, nádrže, zejména, vody

Text:

...jsou opatřená stavoznakem a manometrem, takže praoují automaticky a jsou určena pro průmyslové využití. Z toho vplývá i jejich relativně velká rozměrnost,hmotnost a investiční nákladovost.Cílem řešení podle vynálezu je vytvoření filtračního zařízení pro čištění vody z malých nádrží a bazénů 5 obsahem 10 až 30 m 3 koagulační filtrací a dezinfekcí. Filtrační zařízení sestává z nosné konstrukce, čerpadla, válcově nádrže s odnímatelným víkem,...

Zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254012

Dátum: 17.12.1987

Autor: Chmúrny Miroslav

MPK: C25B 1/04

Značky: rozklad, zmesí, roztokov, molekúl, vody, zariadenia

Text:

...medzi póimi stacionárne uložených permanentných magnetov a zásobným priestorom pre vodný elektrolyt a splodiny jeho rozkladu.Hlavná výhoda prevedenia zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov,podľa vynálezu spočíva v tom, že rozkladá disociované molekuly vody na kyslík a vodĺk s vyššou účinnosťou ako doposial známe elektrolýzery vody, tým, že potrebný elektrický. prúd sa generuje priamo vo vodnom elektrolyte. Účinnosť...

Ventil k ovládaniu prívodu vody, alebo vzduchu, najmä pre stomatologické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239805

Dátum: 15.06.1987

Autori: Skála Ladislav, Vedral Karel

MPK: F16K 31/165

Značky: stomatologické, ovládaniu, najmä, vzduchu, ventil, prístroje, přívodů, vody

Text:

...kanálmi.Výhody takto konštruovaného ventilu spočívajú v ~dokonelom odsati vody z výstupného kanálu rýchlobežného nástroja. Nízky zdvih funkčných častí ventilu umožňuje vyrábať tieto v »malých rozmeroch, takže sa dajú snadno zabndovať do stomatologických súprav.Ďalšou výhodou je i to, že ventily sú samouzatváracie.Príklad ventilu podľa vynálezu znázorňuje priložený výkresobr. 1 znázorňuje ventil v reze,obr. 2 znázorňuje prepúšťanie kanály...

Způsob biologického zapracování pískových filtrů používaných k odstraňování suspendovaných látek při úpravě pitné vody, pro odstraňování amonných iontů, dusitanů a manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239712

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šrámek Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: biologického, suspendovaných, pískových, zapracování, amónnych, látek, dusitanů, způsob, úpravě, pitné, používaných, iontů, odstraňování, manganu, vody, filtru

Text:

...podle vyndlezu o 30 i proti ohloraoi před filtry. Při ton obsah volneho chloru v upravene vodä se vidí a ve vcdovodní síti je etabilnějěí. «Voda o vstupní koncentraci 30 1113.14 železa, 1,4 1113.1- manganu a 2,8 1115.1 amoniaku se předupravila aerací, koagtzlaoí a sedimentací. Nedostatok lqrelíku byl nahrazen ddvkováním chloru, avlak Jen v taková množství, kterć bylo nutne pro vyardžení rozpustných solí železa do nerozpustnd hydroxidové formu...

Zařízení pro ohřev vody, určené k odplynění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248626

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: B01D 19/00

Značky: vody, určené, zařízení, odplynění, ohrev

Text:

...regulace udržet její konstantní teplotu.Vřezením trojcestného ventilu je do ohřáté vody přimícháváne voda ohladne, odebírane před ohřívacím hadam. Impuls pro nastavení trojcestného ventilu dává čidlo teploty ze trojoestným ventilem. Lze tedy za všech provozních stevů udržet konetentní teplotu vody před rozstříkovuním zařízením.Přesahují-li usměrňovací plechy přes horní obrys topného hedu, zvýši se cirkulece směsi vody a harbotážní páry a tím...

Způsob a zařízení k extrakci a koncentraci těkavých látek z vody, biologických nebo anorganických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236713

Dátum: 15.11.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: C02F 1/26

Značky: způsob, látek, biologických, extrakci, zařízení, koncentrací, těkavých, vody, anorganických, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká chromatografické analýzy vzorků vody. Podstatou způsobu je, že analyzovaný vzorek vody se extrahuje směsí inertního plynu a vodíku nebo čistého vodíku, načež se vodík odděluje difuzní kapilárou nebo membránou ze slitiny palladia a stříbra za stanovené teploty, přičemž tato směs se shromažďuje v ředící komoře za konstantních podmínek tlaku objemu a teploty a po homogenizaci se dávkuje do plynového chromatografu. Vynález popisuje...

Způsob zpracování odpadního síranu železnatého na síran železnatý s nízkym obsahem vody, zejména pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 231045

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ferenc Milan, Martínek Jaroslav, Jančik Fedir, Strojil Ladislav, Körbl Jiří

MPK: C01G 49/14

Značky: síran, obsahem, zejména, zpracování, síranu, nízkým, železnatý, účely, vody, železnatého, odpadního, způsob, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Čištění odpadního síranu železnatého po zpracování ilmenitu na sloučeniny titanu se řeší zahříváním odpadu s konc. sírovou kyselinou, zředěním vodou a krystalizací. Další krystalizace z vody vede k FeSO4 . 7 H2O čistoty p. a. Odvodnění, na síran železnatý s nízkým obsahem vody pro farmaceutické účely se provádí varem se směsí etanolu a sírové kyseliny.