Patenty so značkou «vodorozpustný»

Vodorozpustný produkt alebo farmaceutická formulácia v tuhej alebo tekutej forme a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284683

Dátum: 03.08.2005

Autori: Paál Krisztina, Krempels Krisztina, Hegedüs Lajos, Pethő Gábor

MPK: A61K 47/42, A61K 9/08

Značky: přípravy, vodorozpustný, farmaceutická, tekutej, tuhej, formě, produkt, formulácia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Produkty rozpustné vo vode a farmaceutické formulácie v tuhej alebo kvapalnej forme hlavne na parenterálne použitie zahrnujú terapeuticky aktívnu látku majúcu nízku rozpustnosť vo vode a významnú väzbovú afinitu k proteínom plazmy a frakciu proteínu plazmy v kontrolovanom agregačnom stave, pričom aktívna látka a proteínová frakcia sú vzájomne viazané nekovalentnými väzbami. Je opísaný aj spôsob prípravy produktu a farmaceutickej formulácie.

Herbicídny vodorozpustný pevný granulárny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283508

Dátum: 21.07.2003

Autori: Szamosi Janos, Schaaf Mimi

MPK: A01N 43/50, A01N 37/10, A01N 43/40...

Značky: granulárny, herbicídny, pevný, vodorozpustný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny vodorozpustný pevný granulárny prostriedok, ktorý obsahuje imidazolinónový herbicíd všeobecného vzorca (I), kde Y a Z je nezávisle vždy vodík, halogén, alkyl s 1 až 4 C, ktorý je prípadne substituovaný halogénom alebo alkoxyskupinou s 1 až 4 C, alebo Y a Z spolu predstavujú -CH=CH-CH=CH-, sám alebo v kombinácii s druhým herbicídom, a bázu. Báza je v tomto prostriedku prítomná v pomere od 0,9 do 2,0 molárneho ekvivalentu bázy na...

Polymérny vodorozpustný biodegradabilný materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281537

Dátum: 26.02.2001

Autori: Sedláková Eva, Kolomazník Karel, Alexy Pavel, Sedlák Michal, Bakoš Dušan

MPK: C08K 5/053, C08L 1/02, C08J 5/02...

Značky: spôsob, materiál, polymérny, přípravy, biodegradabilný, vodorozpustný

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérny vodorozpustný biodegradabilný materiál pozostáva z polyvinylalkoholu so stupňom hydrolýzy 70 až 99 % a s viskozitou 3 až 35 mPas a prírodného oligoméru až polyméru s relatívnou priemernou mólovou hmotnosťou od 3000 do 30000, plniva a/alebo biologicky aktívnych zlúčenín v množstve od 85 do 5 % hmotn. Spôsob prípravy polymérneho vodorozpustného biodegradabilného materiálu spočíva v tom, že sa pôsobí na polyvinylalkohol a/alebo parciálne...

Vodorozpustný, rozvetvený, katiónový, polymérny flokulant, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280241

Dátum: 08.10.1999

Autori: Neff Roger Edgar, Pellón Joseph Jacinto, Ryles Roderick Glyb

MPK: C08F 220/54, C08F 220/34

Značky: rozvetvený, polymérny, použitie, flokulant, výroby, vodorozpustný, spôsob, katiónový

Zhrnutie / Anotácia:

Flokulant je vytvorený z aspoň jedného etylenicky nenasýteného monoméru zvoleného zo súboru zahŕňajúceho akrylamid, metakrylamidy, N,N-dialkylakrylamidy, N-alkylakrylamidy, N-vinylmetylacetamid, N-vinylmetylformamid, vinylacetát, N-vinylpyrolidón, N,N-dialkylaminoalkylakryláty, metakryláty, ich kvartérne soli a soli s kyselinou N,N-dialkylaminoalkylakrylamidy, metakrylamidy a ich kvartérne soli, adičné soli s kyselinami a dialyldimetylamóniové...

Vodorozpustný biocídny a čistiaci prostriedok s dezinfekčným účinkom, najmä na vírusy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1682

Dátum: 05.11.1997

Autori: Kerata Ján, Rybár Georg Boris

MPK: A01N 59/02, A01N 59/08, A01N 31/02...

Značky: prostriedok, dezinfekčným, najmä, vodorozpustný, účinkom, vírusy, čistiaci, biocídny

Text:

...úžitkových vôd, priehrady, kúpaliská, jazerá atď. Z toho dôvodu je snahou ovmedziť zdroje fosforečnanov, najmä v odpadových vodách . Hľadajú sa spôsoby zníženia obsahu fosfátov alebo ich náhrady najmä v masovopoužívaných výrobkoch pre domácnosť, poľnohospodárstvo, zdravotnictvo, strojárstvo a iné sektory činnosti. Preto aj zvyšovanie obsahu fosfátu v biocídnych a čistiacich prípravkoch je zUvedenú nevýhodu v podstatnej miere odstraňuje...

Vodorozpustný detergentný prostriedok na povrchové čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281088

Dátum: 12.01.1995

Autori: Ohtani Ryohei, Okabe Yuko, Daiki Maymi

MPK: C11D 1/86, C11D 1/29

Značky: čistenie, prostriedok, povrchové, vodorozpustný, detergentný

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje 3 až 35 % hmotn. tenzidového systému vybraného zo skupiny tvorenej aniónovými, neiónovými a amfotérnymi tenzidmi a ich zmesami, ktoré obsahujú najmenej 20 % hmotn. alkyletoxysulfátu s alkylovou skupinou C10 až C16 a priemerne 1 až 10 mólov etylénoxidu na molekulu, aniónové tenzidy vybrané zo skupiny tvorenej alkylbenzénsulfonátmi, alfa-olefínsulfonátmi, alkyletoxykarboxylátmi alebo ich zmesami, 0,01 až 0,5 % hmotn....

Vodorozpustný inkrustačný prostriedok pre morenie sadív a osív

Načítavanie...

Číslo patentu: 262480

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kiss Gabriel, Uhlár Ján, Ember Karol, Oravec Eduard, Matula Jan, Waradzin Walter

MPK: A01N 25/00

Značky: morenie, prostriedok, vodorozpustný, osív, inkrustačný, sadív

Text:

...z 3 až 15 1 hmot. polyvinylalkoholu ako föliotvornej látky, B 5 až 97 3 hmot. vody ako rozpúštadla, 0,1 až 1 i hmot. etoxylovaného vyššieho-mastného alkoholu ako neionogénneho emulgátora a 0,4 až 1,6 S hmot. potravinárskeho farbiva ako farebného indikátora rozpustné vo vode ako v rozpúštadle. Inkrustačný prostriedok na báze uvedených zložiek predstavuje produkt dokonale adhezny na povrch aemena. Rnvnomerný tiln vyfarbenáho polyméru,...

Vodorozpustný tekutý minerální doplněk – liz pro zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 241877

Dátum: 01.12.1987

Autor: Petzold Miroslav

MPK: A23K 1/16

Značky: minerální, zvířata, vodorozpustný, tekutý, doplněk

Text:

...pridá 8,00 až 12,00 hnotnostních cukrovarekě mn 1 asy,dop 1 ní ee do 1009 00 S hnotnoetních pitnou nebo destilovanou vodou,zhnIogeni|uje se a zfiltruje. .3 Způsobam výroby vodorozpustnóho tekutého ninerálnihodoplšku- lizu pro zvířata 3 obaahen nakroprvků a nikroprvků- váoníku, Iosforu,hořčíku,železa,nědi,nanganu,drac 1 íku,oodíku,zínku a kobaltu podle vynálezu je dosažen vodorozpuatný tekutý minerální doplněk,který zabezpečuje...

Vodorozpustný kationaktivní polyelektrolyt a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245170

Dátum: 16.12.1985

Autori: Vopršal František, Dohnal Karel, Janeeek Miroslav, Martynek Jan

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: kationaktivní, výroby, polyelektrolyt, způsob, vodorozpustný

Text:

...Jakog 7 ll-(CH 2)n-NR 3 L- nebo -NR 4-(CH 2)n- Jsw pro hodnoty x 2R 1 jsou skupiny -Cl, -OH, nebo H-BR 2 je nom vodíku, nebo skupiny -A-OH, -A-Cl, -A-B-H, -A-B-A-R, R 3, R 4 jsou tom vodiku nebo alkyl s počtem uhlíků l až 4 o je celé číslo 1 až 4 .Kontinnktivni polyelektrolyt je připruvitelný reakcií sloučenin obecného vzorce U) s vicefunkčnimi aminy obecného vzorce (J)kde symboly n, s, R 3, R 4 moji výše uvedený význam.Na jeden mol...

Vodorozpustný olejový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227242

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vaňura Jan, Láník Igor, Hála Slavoj, Mostecký Jiří, Pecka Karel

Značky: olejový, vodorozpustný, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustný olejový prostředek, vyznačený tím, že obsahuje 20 až 50 % hmot. ropného oleje, 15 až 56 % hmot. neionogenních tenzidů ze skupiny alkylpolyetylénglykoléterů, ve kterých na 1 mol výchozího alkoholu s 10 až 18 uhlíkovými atomy připadá 4 až 12 molů etylénoxidu, a dále 15 až 56 % hmot. oxyetylovaných alkylaminů, ve kterých na 1 mol výchozího alkylaminu s 8 až 18 uhlíkovými atomy připadá 8 až 20 molů etylénoxidu.