Patenty so značkou «vodný»

Vodný suspenzný koncentrát obsahujúci soľ dodecylguanidínu s kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16419

Dátum: 22.08.2012

Autor: Pirotte Alan

MPK: A01N 47/44, A01P 3/00, A01N 25/04...

Značky: suspenzný, koncentrát, vodný, obsahujúci, dodecylguanidínu, kyselinou

Text:

...jeho soľ alebo ester, bol obmedzený. Stabilné suspenzné koncentráty dodecylguanidín acetátu obvykle obsahujú 400 g aktívnej látky na liter. Tak velký objem je nevýhodný,pretože transport produktov je nákladný. To je samozrejme prípad všetkých produktov, ktoré tvorí prevažne voda. Aby sa znížil vplyv takého prípravku na životné prostredie, bolo by výhodné vediet vyrábať prípravky, ktoré sú omnoho viac koncentrované. Ďalšou oblasťou záujmu...

Tekutý vodný prostriedok s nízkou teplotou tuhnutia obsahujúci fenoláty, vodná suspenzia alebo disperzia s jeho obsahom, jeho použitie a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287821

Dátum: 19.10.2011

Autori: Buri Matthias, Schwarzentruber Patrick

MPK: A01N 31/08, C07C 37/88, C07C 39/235...

Značky: přípravy, nízkou, prostriedok, suspenzia, disperzia, obsahom, fenoláty, tuhnutia, teplotou, spôsob, použitie, vodná, vodný, tekutý, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na tekutý vodný prostriedok obsahujúci fenoláty s teplotou tuhnutia nižšou alebo rovnajúcou sa -10 °C, ktorý obsahuje nasledujúce zložky: a) 50 až 80 % hmotn. jedného alebo viacerých fenolátov b) 0,1 až 10 % hmotn. jedného alebo viacerých inhibítorov kryštalizácie vybraných z alifatických glykolov, alifatických alkoholov a aromatických alkoholov a vodu, prípadne ďalšie zložky, ktoré majú biocídne účinky a/alebo podporujú...

Vodný farmaceutický prostriedok obsahujúci chinolónovú zlúčeninu, katiónovú ionerovú živicu a farmaceuticky prijateľný excipient

Načítavanie...

Číslo patentu: 287415

Dátum: 18.08.2010

Autori: Fan Allan Chor-lun, Witchey-lakshmanan Leonore Catherine, Shao Zezhi Jesse, Gao Rong, Stewart Daniel Charles

MPK: A61K 31/496, A61K 47/48, A61K 47/32...

Značky: prijateľný, chinolónovú, katiónovú, obsahujúci, zlúčeninu, ionerovú, živicu, prostriedok, excipient, farmaceutický, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný farmaceutický prostriedok obsahuje chinolónové zlúčeniny alebo ich deriváty a ako nosič ionerové živice, ako napríklad polymér metakrylovej kyseliny zosieťovanej s divinylbenzénom. Komplex chinolónu a živice eliminuje extrémnu horkosť chinolónového perorálneho kvapalného farmaceutického prostriedku.

Vodný intravenózny infúzny roztok alebo farmaceutický roztok obsahujúci levosimendan

Načítavanie...

Číslo patentu: 287154

Dátum: 28.12.2009

Autori: Pelttari Sirpa, Haikala Ritva, Bäckström Reijo, Saukko Eva, Granvik Päivi, Yrjölä Reija

MPK: A61K 47/10, A61K 47/12, A61K 31/50...

Značky: infúzny, farmaceutický, obsahujúci, intravenózny, levosimendan, roztok, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný intravenózny infúzny roztok obsahujúci levosimendan alebo jeho soľ ako aktívnu zložku, pričom hodnota pH roztoku je nižšia ako 5, výhodne 4,5 alebo nižšia, a voliteľne činidlo zlepšujúce rozpustnosť. Farmaceutický roztok obsahujúci (a) levosimendan alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ ako aktívnu zložku (b) farmaceuticky prijateľné organické rozpúšťadlo obsahujúce etanol (c) stabilitu zlepšujúce množstvo farmaceuticky prijateľnej...

Vodný bezcyklodextrínový roztok meloxikamu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286938

Dátum: 01.07.2009

Autori: Hassel Bernhard, Henke Stefan, Daneck Klaus, Prox Axel, Folger Martin Andreas, Kruss Bernd, Kroff Hans-jürgen

MPK: A61K 31/5415, A61K 47/12, A61K 9/08...

Značky: roztok, bezcyklodextrínový, použitie, vodný, meloxikamu

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný bezcyklodextrínový roztok meloxikamu, určený na podávanie orálnou alebo parenterálnou cestou, ktorý obsahuje farmakologicky prijateľnú meloxikamovú soľ organickej alebo anorganickej zásady a jeden alebo viac farmakologicky prijateľných excipientov, pričom obsah meloxikamu je od 11 do 25 mg/ml a roztok obsahuje kyselinu etyléndiaminotetraoctovú (EDTA) alebo jednu z jej solí s alkalickým kovom. Roztok je použiteľný na výrobu farmaceutického...

Vodný roztok na uchovávanie tkanív a orgánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13342

Dátum: 18.05.2009

Autori: Bartrons Bach Ramón, Roselló-catafau Joan, Ben Mosbah Ismail, Peralta Uroz Carmen

MPK: A61K 31/453, A61K 31/403, A01N 1/02...

Značky: roztok, vodný, orgánov, tkanív, uchovávanie

Text:

...spojenému s implantáciou a odmietnutiu transplantátu.0016 Tu použitý výraz účinná koncentrácia aktívnej zložky je množstvo aktívnej zložky, ktoré je užitočné na ochranu tkaniv alebo orgánov.0017 Akýkoľvek tu daný rozsah môže byť rozšírený alebo zmenený bez straty požadovaných účinkov,ako bude pre odbornlka zjavné. Takže dané rozsahy ako koncentrácie a podobne by mali byť chápané približne, pokiaľ nie sú špeciálne určené.0018 V opise a nárokoch...

Vodný dezinfekčný prostriedok na obmedzenie počtu choroboplodných zárodkov vo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11343

Dátum: 16.05.2008

Autor: Kimmel Stefan

MPK: A01N 59/00, A01N 37/02, A01N 31/02...

Značky: dezinfekčný, choroboplodných, prostriedok, vodný, vzduchu, počtu, zárodkov, obmedzenie

Text:

...organické rozpúšťadlo, zvoleného z alifatického alkoholu a/lebo alifatického éteru, a c) Kyselinu octovú,pričom je peroxidová zlúčenina obsíahnutá v koncentrácii menej než 10 hmot., tenzid V koncentrácii menej než 0,1 hmot. a chelatačné činidlovkoncentrácií menej než 0,1 hmot. , vztiahnuté na celkovú hmotnosť0011 Podľa jednej formy uskutočnenia obsahuje vodné dezinfekčné činidloa) Minimálne jednu peroxidovú zlúčeninu,b) Minimálne jedno...

Tuhý alebo vodný alkalický prípravok obsahujúci kreatínovú zložku, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7614

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gastner Thomas

MPK: A61K 31/00, A23L 1/00

Značky: spôsob, tuhý, alkalický, prípravok, použitie, výroby, vodný, obsahujúci, zložku, kreatínovú

Text:

...so samostatným príjmom kreatínu môže viest k zvýšeniu obsahu kreatínu v svaloch o 60 (Green AL, Hultman E, Macdonald IA, Sewell DA, Greenhaff PL. Carbohydrate ingestion augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans. Am J Physiol. 1996 Nov 271 (5 Pt 1)E 821-6). Bolo možne preukázať, že uvoľnenie inzulínu pri prijatí kreatínu do svalových buniek-3 má dôležitú úlohu. Medzi zvýšením koncentrácie...

Vodný matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7415

Dátum: 31.07.2007

Autor: Jakob Ernest

MPK: A47C 27/08

Značky: matrac, vodný

Text:

...pri výrobe a úpravách.-3 Podľa ďalšej formy uskutočnenia vynálezu je merná hmotnosť vztlakových telies v oblasti pozdĺžneho stredu vodného matraca najmenšia a merná hmotnosť vztlakových telies v hornom úseku vodného matraca leží medzi memou hmotnosťou v oblasti pozdĺžneho stredu a mernou hmotnosťou V spodnom úseku. Tým je zaručené podoprenie, zodpovedajúce relatívnemu pomeru hmotnosti telesných zón, pri ktorom nemôže prísť k napätiam...

Použitie chloridových iónov a/alebo síranových iónov na zvýšenie rozpustnosti lyzínu vo vodnom roztoku lyzínovej bázy, vodný lyzínový roztok, spôsob jeho výroby a spôsob výroby krmiva obohateného lyzínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285743

Dátum: 22.06.2007

Autori: Minami Keita, Tanabe Toshiya, Hasegawa Kazuhiro

MPK: A23K 1/16, C07C 229/00

Značky: roztoku, vodnom, obohateného, chloridových, iónov, vodný, lyzínom, síranových, rozpustností, bázy, lyzínu, lyzínovej, výroby, krmiva, roztok, použitie, lyzínový, zvýšenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa stabilný vodný roztok lyzínu obsahujúci radikál kyseliny v takom množstve, že rozpustnosť lyzínu v ňom je zvýšená v porovnaní so zodpovedajúcim vodným roztokom lyzínovej bázy, pričom počas skladovania lyzínu vo forme voľného lyzínového roztoku (tekutého prípravku) sa zabráni precipitácii kryštálov lyzínovej bázy spôsobenej znížením teploty, čím sa zlepší zaobchádzanie s ním počas transportu.

Primárne balenie obsahujúce vodný roztok na parenterálne podávanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285474

Dátum: 15.01.2007

Autori: Sundgren Mats, Lundgren Anna

MPK: A61J 1/14, A61J 1/05, A61J 1/00...

Značky: spôsob, parenterálně, primárne, obsahujúce, podávanie, vodný, výroby, roztok, balenie

Zhrnutie / Anotácia:

Primárne balenie obsahuje inhibítory trombínu s nízkou molekulovou hmotnosťou na báze peptidu, pričom balenie sa utesní použitím gumovej zátky alebo plunžera obsahujúcich brómbutylový kaučuk. Opísaný je tiež spôsob jeho výroby.

Vodný prostriedok umožňujúci stabilizáciu PEG-interferón alfa konjugátov, spôsob výroby lyofilizovaného prášku a výrobok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285284

Dátum: 18.09.2006

Autor: Kline Douglas

MPK: A61K 38/21, A61K 47/48, A61K 9/19...

Značky: spôsob, vodný, peg-interferón, konjugátov, umožňujúci, lyofilizovaného, obsahom, prostriedok, výroby, prášků, výrobok, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný prostriedok umožňujúci stabilizáciu PEG - interferón alfa konjugátov počas a po lyofilizácii obsahuje polyetylénglykol (PEG) - interferón alfa konjugáty, pufer, stabilizátor, kryoprotektant a rozpúšťadlo, pričom kryoprotektantom je sacharóza. Spôsob výroby lyofilizovaného prášku zahrnuje lyofilizáciu prostriedku. Spôsob výroby roztoku PEG - interferón alfa konjugátov obsahuje kroky: poskytnutie lyofilizovaného prášku a rekonštituovanie...

Polymerizovateľný vodný prostriedok na báze polyvinylalkoholu bez obsahu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17041

Dátum: 02.05.2006

Autori: Tseitlin Alexander, Pisanova Elena, Schmidt Robert

MPK: C08G 8/10, C08G 4/00, B32B 17/04...

Značky: obsahu, vodný, polyvinylalkoholů, prostriedok, báze, formaldehydu, polymerizovatelný

Text:

...spojivo na výrobu netkaných produktov.US 4 076 917 uvádza použitie beta-hydroxyalkylamidov na polymerizáciu polykarboxylových polymérov ako kyseliny polyakrylovej. Takýto systém je však príliš viskózny na použitieako spojiva na sklolaminát.US 5 143 582 popisuje teplu odolný nepletený prostriedok obsahujúci polykarboxylové kyseliny s neutralizovaným amoniakom,monomérne alebo polymérne a beta-hydroxyalkylamidy. Existujú však domnienky, že pri...

Vodný suspenzný koncentrovaný prípravok obsahujúci pyrimetanil

Načítavanie...

Číslo patentu: 284955

Dátum: 20.02.2006

Autor: Dimitrova Galia

MPK: A01P 3/00, A01N 43/48

Značky: prípravok, vodný, suspenzný, koncentrovaný, pyrimetanil, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodný suspenzný koncentrovaný prípravok obsahujúci: a) 50 až 80 % hmotn./objem pyrimetanilu
b) 0,2 až 5 % hmotn./objem povrchovo aktívneho blokového kopolyméru polyoxyetylén-polyoxypropylénu a c) 0,2 až 5 % hmotn./objem povrchovo aktívneho naftalénformaldehydového kondenzátu. Opísaný prípravok netuhne pri mletí v priebehu výroby a má tiež nízky sklon ku kryštalizácii pri dlhšom skladovaní.

Vodný topický gél vysokej stability na báze metronidazolu a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14884

Dátum: 16.02.2006

Autori: Brzokewicz Alain, Pedrassi Gérald, Zarif Leila

MPK: A61K 31/4164, A61K 47/32, A61K 9/06...

Značky: vodný, metronidazolu, báze, vysokej, stability, topický, přípravy, spôsob

Text:

...kompozície.Na účely predkladaného opisu sa výrazom vodný gél na báze metronidazolu rozumie, že znamená zgélovatenú vodnú fázu, výhodne jednofázovú, a obsahujúcu metronidazol. Výhodne tento gél obsahuje metronidazol ako jedinú aktívnu látku skozmetickým alebo farrnaceutickým účinkom.Výhodne je metronidazol V géle prítomný Vterapeuticky účínnom množstve. Tento obsah metronidazolu sa môže pohybovať podľa aplikácie, ktorá sa pre gél predpokladá,...

Perorálny vodný roztok obsahujúci ako aktívnu zložku 4-amino-5-chlór-2,3-dihydro-N-[1-(3-metoxypropyl)-4-piperidyl]-7- benzofuránkarboxamid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284847

Dátum: 30.11.2005

Autor: De Proost Eddy André Josée

MPK: A61P 1/00, A61K 31/445, A61K 47/12...

Značky: vodný, perorálny, benzofuránkarboxamid, obsahujúci, spôsob, přípravy, zložku, roztok, 4-amino-5-chlór-2,3-dihydro-n-[1-(3-metoxypropyl)-4-piperidyl]-7, aktívnu

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny vodný roztok, ktorý má pH v rozpätí od 2 do 5 a obsahuje ako aktívnu zložku 4-amino-5-chlór-2,3-dihydro-N-[1-(3-metoxypropyl)-4-piperidyl]-7- benzo-furánkarboxamid alebo jeho farmaceuticky prijateľnú adičnú soľ a ďalej kyselinu benzoovú. Spôsob jeho prípravy, ktorý zahŕňa začlenenie kyseliny benzoovej do takého roztoku a úpravu pH do rozpätia od 2 do 5.

Vodný roztok impregnačnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3478

Dátum: 06.10.2005

Autori: Lunkwitz Ralph, Robert Alain, Horstmann Tilo, Jaeckh Christof, Reif Martin, Decher Jakob

MPK: C08K 5/00, C08L 61/00, C08G 12/00...

Značky: živice, roztok, vodný, impregnačnej

Text:

...úvodom.Ako zložka (A) prichádzajú do úvahy vodné roztoky melamín-forrnaldehydových kondenzátov. pričom mólový pomer melamínu k formaldehydu môže byť v rozmedzí od 11 do 112,2. Kondenzácia melamínu a formaldehydu sa uskutočňuje za známych podmienok v zásaditom prostredí pri hodnotách pH od 8 do 10 a v rozmedzí teplôt od 80 do 100 °C.Ďalej prichádzajú do úvahy aj zmiešané kondenzáty, v ktorých môže byť kondenzáciou zabudovaných od 1 do...

Vodný farmaceutický prostriedok obsahujúci roflumilast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4668

Dátum: 21.09.2005

Autor: Linder Rudolf

MPK: A61K 31/44, A61K 47/14, A61K 9/00...

Značky: vodný, roflumilast, farmaceutický, prostriedok, obsahujúci

Text:

...látky robiace prostriedok.3 izotonickým, tlmivé roztoky, antioxidanty, chelatačné činidlá, konzervačné látky, emulzitikátory,zásady alebo kyseliny na nastavenie fyziologického pH a excipienty na predĺženie účinku.Vhodné korozpúšťadlá sú predovšetkým etanol, glyceroi, propylénglykol a polyetylénglykoí alebo 1,3-butándíol. uprednostňuje sa vtejto súvislosti propylénglykol a polyetylénglykol (najmä makrogol 300/400). Solubilizery, ktoré...

Vodný farmaceutický prostriedok, spôsob jeho prípravy, výrobok s jeho obsahom a použitie protizápalového prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284491

Dátum: 04.04.2005

Autor: Kim Soo-il

MPK: A61K 31/58, A61K 9/16, A61K 9/14...

Značky: prostriedok, protizápalového, prostriedku, spôsob, přípravy, obsahom, vodný, použitie, výrobok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný farmaceutický prostriedok, ktorý je schopný rozprášenia do nosovej dutiny jedinca, je bez hnacieho plynu a obsahuje (A) farmaceuticky účinné množstvo pevných častíc aktívnej látky, ktorá je účinná pri liečbe abnormálneho telesného stavu pôsobením svojej prítomnosti na povrchoch sliznice nosovej dutiny, pričom aktívnou látkou je protizápalový steroid vybraný zo súboru zahrnujúceho dexametazon, prednisolon a acetonid triamcinolonu, (B) od...

Vodný polymérny systém na výrobu adhezívnej matrice citlivej na tlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10907

Dátum: 17.03.2005

Autori: Cilurzo Francesco, Minghetti Paola

MPK: C09J 133/02

Značky: vodný, adhezívnej, citlivej, systém, polymérny, matrice, výrobu

Text:

...procesom lyoñlizácie. Avšak, príprava takéhoto lepidla PSA však nemôže byť získaná půhym pridaním plastiñkátora do vodnej disperzie polyakrylátového kopolyméru metyl- a/alebo etylesterov kyseliny akrylovej a kyseliny metakrylovej.0008 Získané polyméme systémy v skutočnosti nie sú vhodné na prípravu náplastí kvôli svojej nízkej viskozite a vysokému povrchovérnu napätíu, ktoré spôsobuje zmršťovanie zmesipovlečenej na uvoľňovacej krycej...

Vodný farmaceutický roztok vhodný na injekčné podávanie hostiteľovi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284412

Dátum: 24.02.2005

Autori: Canning Peter Connor, Boettner Wayne Alan

MPK: A61K 31/47, A61K 47/02

Značky: vhodný, hostiteľovi, farmaceutický, roztok, podávanie, vodný, injekčné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný farmaceutický roztok vhodný na injekčné podanie hostiteľovi, ktorý obsahuje danofloxacin alebo jeho farmaceuticky vhodnú soľ v množstve od 60 do 200 mg/ml a oxid horečnatý alebo chlorid horečnatý, alebo oxid zinočnatý, alebo octan zinočnatý v zmesi s korozpúšťadlom, zvoleným zo súboru skladajúceho sa z 2-pyrolidónu, propylénglykolu, polyetylénglykolu a N-metylpyrolidónu.

Koncentrovaný vodný roztok ambroxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4497

Dátum: 10.12.2004

Autor: Pifferi Giorgio

MPK: A61K 9/08, A61K 31/136

Značky: roztok, ambroxolu, vodný, koncentrovaný

Text:

...vodný roztok obsahujúci kyselinovú adičnú soľ ambroxolu a povrchovo aktívne činidlo, pričom povrchovo aktívnym činidlom je alkohol alebo etoxylát alifatickej kyseliny a pH hodnota sa pohybuje od 6 do 7 a obsah ambroxolu sa pohybuje od 4 do 7 (hmotn./obj.).0010 spravidla je kyselinovou adičnou soľou ambroxolu0011 Všeobecne môže vodný roztok podľa tohto vynálezu obsahovat ďalšie farmakologicky účinné zložky, ktorých súčasnépodanie je...

Vodný separátor na nepretržitú separáciu vody, vzduchu a častíc a metóda ovládania uvedeného separátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11631

Dátum: 22.10.2004

Autor: Moe Fridthjof

MPK: A61C 17/06, A61C 17/14

Značky: vodný, separátor, metoda, částic, nepretržitu, vody, uvedeného, ovládania, separátora, separáciu, vzduchu

Text:

...7.0014 Keď je spodná komora 4 naplnená po určitú úroveň, hladinový spínač 9 aktivuje trojcestný ventil 10,ktorý uzavrie spoj medzi vrchnou a spodnou komorou a vpustí vzduch do spodnej komory 4. Ventil 7 sa automaticky zatvorí v dôsledku podtlaku v hornej komore 3. Tlak v spodnej komore 4 sa potom uvoľní a tým sa otvorí uzatvárací ventil 8 a vyprázdni sa obsah spodnej komory 4, až hladina vody v spodnej komore dosiahne spínač nižšej hladiny 11,...

Vodný roztok na parenterálnu výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284190

Dátum: 16.09.2004

Autori: Wolf Martin, Guardiola Jaime

MPK: A61K 31/195, A23L 1/305, A23L 1/304...

Značky: parenterálnu, roztok, výživu, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vodný roztok na parenterálnu výživu cicavcov, ktorý sa skladá z: a) vzoru aminokyselín, vypočítaného na 100 g/l aminokyselín izoleucín 4,0 - 5,5 g/l, leucín 8,0 - 10,0 g/l, lyzín 6,0 - 8,0 g/l, metionín 4,0 - 6,0 g/l, fenylalanín 4,0 - 6,0 g/l, treonín 4,0 - 6,0 g/l, tryptofán 1,0 - 2,0 g/l, valín 6,0 - 8,0 g/l, arginín 10,0 - 12,0 g/l, histidín 1,5 - 3,5 g/l, alanín 9,0 - 12,0 g/l, kyselina aminooctová (glycín) 11,0 - 16,0 g/l,...

Vodný a lyofilizovaný farmaceutický prostriedok rastového faktora nervov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284064

Dátum: 30.07.2004

Autori: Lidgate Deborah, Knepp Victoria, Gu Leo, Maskiewicz Richard

MPK: A61K 9/08, A61K 38/18, A61K 9/19...

Značky: faktora, vodný, prostriedok, lyofilizovaný, nervov, rastového, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný farmaceutický prostriedok obsahuje (a) 0,0001 až 0,125 % hmotn. rastového faktora nervov, (b) až 1,25 % hmotn. nosiča, (c) 0,5 až 1,0 % hmotn. soli, vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku, a (d) pufer v množstve dostatočnom na udržanie pH vodného prostriedku v rozsahu 4,5 až 6,0. Lyofilizáciou sa obsah vlhkosti vodného prostriedku zníži na menej ako 2 %, pričom lyofilizovaný farmaceutický prostriedok obsahuje 0,001 až 1,25 dielov...

Vodný farmaceutický roztok obsahujúci oxymetazolín a/alebo xylometazolín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1933

Dátum: 14.07.2004

Autori: Eschenbach Bernd, Färber Dagmar, Böhme Frank, Hey Claudia, Pfaff Barbara, Tschaikin Marion

MPK: A61K 9/00, A61K 31/4164

Značky: roztok, oxymetazolín, farmaceutický, obsahujúci, xylometazolín, vodný

Text:

...najmä alkoholy, akonapríklad etanol, propanol, propándiol alebo glycerol. Vodný roztok obsahuje ako rozpúšťadlo prednostné vodu alebo zmesi etanolu a vody, obzvlášť prednostné pozostáva rozpúšťadlo 2 vody.Vo vodnom roztoku podľa vynálezu je oxymetazolín a/alebo xylometazolín obsiahnutý predovšetkým vo forme jednej zo svojich farmaceutický znášanlivých solí, napríklad ako hydrochlorid alebo ako nitrát. Obzvlášť prednostne je oxymetazolín...

Vodný roztok olanexidínu, spôsob jeho prípravy a prípravy dezinfekčného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8877

Dátum: 25.05.2004

Autori: Miyata Kazuyoshi, Iwata Koushi, Inoue Yasuhide, Hashimoto Kinji, Sato Tetsuya, Ishikawa Hiroshi, Hagi Akifumi, Kikuchi Motoya, Tsubouchi Hidetsugu, Ohguro Kinue, Ohno Hitoshi, Okamura Takashi

MPK: A01N 37/02, A01N 47/44, A01N 25/02...

Značky: prostriedku, spôsob, přípravy, roztok, olanexidínu, vodný, dezinfekčného

Text:

...je medzi nimi zahrnutá. Avšak v Japonskoni patente č. 2662343 a iných dokumentoch sa neobjavuje žiadna špecifická zmienka o solikyseliny qlukónovej olanexidinu a žiadne takéto soli saneizolovali a OKIGHL toho neexistuje žiadny odkaz na roztoky takejto soli. Ďalej, neexistuje žiadna zmienka týkajúca sa rozpustnosti takejto soli vo vode.0008 V Umehara et al. (Drug Metabolism and Disposition,2000, vol. 28, no. 12, pp. 1417-1424 (XP-OO...

Vodný roztok a spôsob fosfátovania kovových povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283857

Dátum: 01.03.2004

Autori: Kolberg Thomas, Schubach Peter

MPK: C23C 22/12, C23C 22/18

Značky: kovových, vodný, fosfátovania, roztok, povrchov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vodný fosfátovací roztok na výrobu fosfátových vrstiev na kovových povrchoch zo železa, ocele, zinku, zinkových zliatin, hliníku alebo hliníkových zliatin, ktorý obsahuje 0,3 až 5 g Zn2+/l a 0,1 až 3 g nitroquanidínu/l, pričom hodnota S predstavuje 0,03 až 0,3 a hmotnostný pomer Zn : P2O5 = 1 : 5 až 1 : 30. Ďalej je opísaný spôsob fosfátovania, pri ktorom sú kovové povrchy očistené, nasledovne sú spracované vodným fosfátovacím...

Vodný rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3687

Dátum: 02.12.2003

Autori: Krížik Vladislav, Macek Jan

MPK: F03B 7/00, F03B 1/02

Značky: vodný, rotor

Text:

...3 bolo použité pri konštrukcii malej vodnej elektrárne kategórie mikroclektráreň. Vodný tok má hĺbku H 4,0 m, šírku na dne B 15,0 m a rýchlosť 1,0 m.s. Mikroelektráreň je zostavená zo štyroch zhodných rotorov na samostatných plavákoch vzájomne mechanicky spriahnutých a elektricky prepojených. Každý rotor má zvislú os 4 rotacíe s vývodom výkonu smerom hore, priemer rotora D 6,0 m, axiálna dĺžka listov L 3,0 m, inštalovaný výkon je 17,0 kW....

Vodný kolesový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3641

Dátum: 07.10.2003

Autori: Macek Jan, Krížik Vladislav

MPK: F03B 1/02, F03B 7/00

Značky: motor, kolesový, vodný

Text:

...3 vody do tlakovej šachty 12, kde pôsobením hydrostatického tlaku vzniknutého stĺpca vody, strieka voda cez výtokové zariadenie 1 v smere osi 2 výtokového zariadenia 1 na rovnotlaké lopatky 4 kolesa 5, vplyvom čoho vmiká krútiaci moment na kolese 5, pripevnenom otočneokolo zvislej osi 18 rotácie v nosnom ráme 10 zariadenia. Krútiaci moment sa prenáša cez prevodovku 7 z kolesa 5 na generátor 8. Voda z lopatiek 4 padá na hladinu vody totožnú...

Vodný kolesový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3617

Dátum: 11.09.2003

Autori: Krížik Vladislav, Macek Jan

MPK: F03B 1/02, F03B 7/00

Značky: vodný, motor, kolesový

Text:

...privodný žľab hornej hladiny 3 vody do tlakovej šachty 12, kde pôsobením hydrostatického tlaku vzniknutého stĺpca vody, strieka voda cez výtokové zariadenie 1 v smere osi 2 výtokového zariadenia 1 na rovnotlaké lopatky 4 kolesa 5, vplyvom čoho vzniká krútiaci moment na kolese 5, upevnenom otočne okolo zvislej osi 18 rotácie v nosnom ráme 10 zariadenia. Krútiaci moment sa prenáša cez prevodovku 7 z kolesa 5 na generátor 8. Voda z lopatiel...

Vodný dezinfekčný prostriedok, spôsob jeho prípravy, dvojnáplňový systém na prípravu tohto dezinfekčného prostriedku a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283516

Dátum: 21.07.2003

Autori: Brougham Paul, Simms Robert Ashley

MPK: A61L 2/18

Značky: spôsob, systém, dezinfekčný, přípravy, použitie, prostriedok, dvojnáplňový, vodný, dezinfekčného, prostriedku, tohto, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný prostriedok obsahujúci nižšiu alifatickú perkyselinu s 2 až 9 atómami uhlíka, inhibítor korózie a stabilizátor peroxidu vodíka a/alebo stabilizátor perkyseliny, ktorý je vhodný na dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok, hlavne kovových častí týchto pomôcok. Opísaný je tiež spôsob prípravy tohto prostriedku, dvojnáplňový systém pozostávajúci z jednej náplne obsahujúcej perkyselinu a druhej náplne obsahujúcej inhibítor korózie a stabilizátor...

Vodný fluórom modifikovaný polyuretánový systém pre anitgrafity a antisoiling nátery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 643

Dátum: 26.02.2003

Autori: Steidl Norbert, Maier Alois, Hiller Wolfgang, Wolfertstetter Franz, Stadler Rupert

MPK: C08G 65/00, C08G 18/00, C08F 283/00...

Značky: antisoiling, fluórom, modifikovaný, nátěry, polyuretanový, systém, vodný, anitgrafity

Text:

...hmotnosťou od 500 do 2 000 Dalton, kde sa ako zložka (A)(i) použijú reakčné produkty pripadne makromonoméry monofunkčných fluóralkoholov, alifatických a/alebo aromatických díizokyanátov adietanolamínu, pričom fluóralkoholy sú perfluóralkylalkoholy s koncovými metylénovými skupinami (uhľovodikové oddeľovače) všeobecného vzorca- 3 alebo hexafluórpropénoxid (HFPO) oligomér-alkoholy všeobecného vzorca CF 3 CFZCF 2 O-(CF(CF 3)CF 2...

Stabilný vodný prostriedok, stabilný vodný roztok, výrobok, spôsob prípravy stabilného vodného prostriedku a sterilizovaná plniaca nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 282949

Dátum: 09.12.2002

Autori: Kline Douglas, Yuen Pui-ho

MPK: A61K 47/00, A61K 38/21

Značky: plniaca, vodného, nádoba, vodný, stabilný, přípravy, výrobok, spôsob, roztok, prostriedok, sterilizovaná, prostriedku, stabilného

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný vodný prostriedok obsahuje interferón typu alfa, ako alfa-2a-interferón a alfa-2b-interferón, tlmivý roztok na udržanie pH v rozsahu od 4,5 do 7,1, polysorbát 20 alebo 80 ako stabilizátor, edetát disodný ako chelatačné činidlo, chlorid sodný ako tonizačné činidlo a m-kresol ako antibakteriálne konzervačné činidlo, ktorý si udržiava vysokú chemickú, fyzikálnu a biologickú stabilitu interferónu typu alfa počas skladovania, najmenej 24...

Vodný liekový prípravok vo forme roztoku na výrobu aerosólov bez hnacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282910

Dátum: 05.12.2002

Autori: Freund Bernhard, Zierenberg Bernd

MPK: A61K 31/185, A61K 31/395, A61K 31/135...

Značky: roztoku, prípravok, liekový, plynů, hnacieho, vodný, výrobu, aerosolov, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný liekový prípravok vo forme roztoku na výrobu aerosólov bez hnacieho plynu na inhaláciu, obsahujúci farmakologicky aktívnu účinnú látku a komplexotvornú látku.

Osobný vodný záchranný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3135

Dátum: 05.02.2002

Autor: Trnka Roman

MPK: B63C 9/03, B63B 7/00, B63C 9/06...

Značky: osobný, vodný, záchranný, prostriedok

Text:

...zozadu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaOsobný vodný záchranný prostriedok tvorí v zbalenom stave kompaktný celok, ktorý pozostáva z upevňovacej častí § v tvare vesty, ktorú má osoba oblečenú na trupe. Na chrbtovej časti vesty je upevnené plníaoe zariadenie 2 vzduchu, tvorené kompresorom g so zdrojom 16 elektrickej energie a ručnou vzduchovou pumpou 13 ovládanou rukoväľaníi A. K plniacemu zariadeniu g vzduchu je pripojený bal 1...

Vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282488

Dátum: 11.01.2002

Autori: Fricke Hans-michael, Wigger August, Parg Adolf, Kober Reiner, Kardorff Uwe

MPK: A01N 25/04

Značky: viacfázový, rastlín, vodný, prípravok, ochranu, stabilný, použitie, spôsob, výroby, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, obsahujúci okrem vody a) 10 až 700 g/l jednej alebo viac účinných látok na ochranu rastlín, b) 5 až 150 g/l jedného alebo viac dispergačných prostriedkov, c) 50 až 500 g/l jedného alebo viac zmáčadiel, d) 0,5 až 5 g/l jedného alebo viac zahusťovadiel a e) prípadne organické rozpúšťadlo.

Vodný roztok risperidónu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282159

Dátum: 01.10.2001

Autori: Dries Willy Maria Albert Carlo, François Marc Karel Jozef

MPK: A61K 47/12, A61K 31/505

Značky: přípravy, vodný, roztok, spôsob, risperidónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný roztok risperidónu vhodný na orálne a parenterálne podávanie obsahuje vodu, risperidón alebo jeho farmaceuticky vhodnú adičnú soľ s kyselinou, pufer na udržanie hodnoty pH v rozmedzí od 2 do 6 a neobsahuje sorbitol. Spôsob prípravy tohto roztoku, pri ktorom sa kyslá zložka pufra a účinná prísada, risperidón, pridá do vody, zmes sa mieša až do úplného rozpustenia a vzniknutý roztok sa ochladí na teplotu miestnosti, hodnota pH roztoku sa...

Vodný roztok kyseliny propiónovej, mravčej a amoniaku, jeho použitie a prostriedok na konzerváciu krmív pre hospodárske zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 282001

Dátum: 30.07.2001

Autori: Käsler Bruno, Müschen Hans, Gaus Günter

MPK: A23K 3/00

Značky: mravčej, propiónovej, konzerváciu, roztok, kyseliny, použitie, vodný, zvieratá, amoniaku, prostriedok, krmiv, hospodárske

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vodný roztok kyseliny propiónovej, mravčej a amoniaku, ktorý sa skladá z 35 až 42 % hmotn. kyseliny propiónovej, 30 až 40 % hmotn. kyseliny mravčej, 5 až 10 % hmotn. amoniaku a 10 až 30 % hmotn. vody a jeho použitie na výživu hospodárskych zvierat, na konzerváciu krmiva, dezinfekciu a konzerváciu pitnej vody.

Nátokový vodný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2882

Dátum: 11.06.2001

Autori: Oravec Marek, Geffert Ján, Smoleň Ján

MPK: E02B 9/04

Značky: nátokový, bazén, vodný

Text:

...K hydraulickému ukľudneniu a usmemeniu tečúcej vody výraznenapomáhajú podpomé body manipulačnej lávky v tvare polmesiaca a vejárovitoo zamedzenie vplávania veľkých nečistôt do vodného bazénu pomocou sústavyI zachytenie drobných nečistôt nomou stenou manipulačnej lávky, t.j. pevnoubetónovou stenou ponorenou pod úroveň vodnej hladiny cca 0,3 m.o zvýšený prah dna nátokového bazéna, ktorý zamedzí jeho zanášaniu plávajúcimio manipulačnú obslužnú...