Patenty so značkou «vodní»

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260597

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zelenka Pavel, Lukeš Ivan, Bartoníček Robert, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/10

Značky: sekvestračním, směsný, vodní, systémy, kovů, účinkem, inhibitor, koroze, oběhové, uzavřené, se

Text:

...iontú ve formě solí kyseliny kremičité s alkalíckým kovem, například metakłemičitanu sodneho, a od 0,1 do 15 9 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové, například sodné soli kyseliny nitrilotri-methy 1 foefonové. Hodnota pH roztoku inhibitoru se má pohybovat v rozmezí pH 9 až 12.Směsný inhibitor podla vyndlesu má vysokou účinnost, zejména ve vodách s nízkým obsahom solí anebo se sníženým, ale určitým obsahem vápenatých a hořečnatých solí....

Vodní stříbřicí suspenze pro keramické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270390

Dátum: 13.06.1990

Autori: Myšková Vlasta, Hušek Bohumil, Nemec Ján, Kliková Květuše

MPK: H01G 9/04

Značky: vodní, suspenze, stříbřicí, kondenzátory, keramické

Text:

...pri výpalu ks vsdjenndzu sliuutí kovových vrstev, ale aneonudňujícín prístup vzduchu k povrchu dielektrik. Přítoznosti malých koncentraoí redukujících plynů vede vždy k tomu, e diet titenu prejde do trojmocná rony, coä sposobuje pokles vnitřního odporu, s tí zhoräení elektrických vlastností kondencdtorů. K takovénu jevu často dochází v nikroctnoefeře vypslovecích pousder při výpalu etříbra ne velni tenkýoh keramických dielektrikdch, jeko...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 269648

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černín Milan, Kaštil Jaroslav, Zatloukal Jan

MPK: E21F 5/00, E21F 5/14

Značky: uzávery, korýtko, protivýbuchové, vodní, bezpečnostní

Text:

...odstraňuje bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzá věry, které je tvořenoprotvarovanou nádobou a víkem, vodicím nâatavcem a plováken,kde nádoba je protvarováne zkosenými destrukčními hranami na horním zpevněném okraji,po obvodu a na dvou a dvou protilehlých zkosených stěnách, na rohových stěnách i na dně, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zkosené destrukční hrany dna jsou ve sve ose nespojítě protvarovany,...

Zařízení k měření propustnosti textilií a jiných porézních materiálů pro páry, zejména vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 267750

Dátum: 12.02.1990

Autori: Melichar Oldřich, Karlíček Vladimír, Hes Luboš, Páč Petr

MPK: G01N 33/36

Značky: porézních, měření, jiných, páry, textilií, vodní, zařízení, zejména, propustností, materiálů

Text:

...měření a příalušného zařízení odtraňuje zařízení podle vynálezu odlišným uspořádáním. Na dně nádoby, které může být oddělitené od obvodové stěny, je z vnitřní strany nádoby uaíatěno plošné čidlo tepelného toku,jehož jeden povrch je v tepelném kontaktu o odpařovaným medlem a druhý povrch je v přímém kontaktu se dnem nádoby. Obvodová stena nádoby je s výhodou, zejména z vnitřní atrany opatřena tepelnou izolací.Princip činnosti a výhody...

Chladící a stabilizační okruh plazmového agregátu s vodní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265933

Dátum: 14.11.1989

Autori: Macku Aleš, Kůs Petr, Kasal Josef

MPK: H05H 1/28

Značky: chladicí, plazmového, stabilizaci, okruh, stabilizační, agregátu, vodní

Text:

...hořákem a nádrží je zařazen ejektor,opatřený tryskou tlakové vody, dvěma bočnímí vstupy pro odsávanou chladící vodu a výstupem umístěným do nádrže. Tryska tlakové vody a boční vstupy jsou spojeny se stabilizačnímVýhodou výše uvedeného řešení je vypuštění sacího čerpadla z chladicího okruhu a jeho nahrazení ejektroem. Tímto řešením je odstraněn nejslabší článek chladicího okruhu tj. sacíčerpadlo, které je nahraženo ejektorem.Příklad...

Zapojení pro paměťovou signalizaci poruch při řízení vodní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265568

Dátum: 13.10.1989

Autor: Lamač Jiří

MPK: G11B 20/18

Značky: paměťovou, zapojení, signalizaci, turbiny, poruch, řízení, vodní

Text:

...33 druhého poruchového signáůu je spojen se signálovým vstupem 333 druhého přímého ovladače 33. Výstup 333 druhé paměti 33 druhého poruchového signálu je spojen s přímým vstupem 333 druhého přerušovacího ovladače 33. Výstup 333 první paměti n-tého poruchového signálu je spojen se signálovým vstupem 333 n-tého přímého ovladače 33. Výstup 333 druhé paměti 33 netého poruchového signálu je spojen s přímým vstupem 333 n-tého přerušovacího...

Vodní čistič plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265395

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vach František

MPK: B01D 47/06

Značky: čistič, plynů, vodní

Text:

...ním, v místě, kde začíná zdvojení Q pláště g komory Jje upevněna čistící plocha á ve tvaru komolěho kužele s velkým vrcholovým úhlem, obrácená vrcholovým otvorem Q, dolů. Nad vrcholovým otvorem 6 l v čistící ploše § je umístěna sprcha 1. Pod čistící plochou á, v místě, kde se připojuje. ke zdvojení 2 J. v plášti g komory l, jsou vyvedeny trysky 8, směřující jednak na Spodní část 53.1 čistící plochy 6, jednak na vnitřní stěnu gg pláště l 2. Z...

Potrubní propojení pro odvod fenolčpavkové vody z vodní předlohy koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264393

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kosek Jiří, Burda Karel

MPK: F16L 55/04, F17D 1/08

Značky: odvod, fenolčpavkové, baterie, potrubní, předlohy, vodní, koksárenské, propojení

Text:

...eliminuje potrubní připojka, kterou vnikne do potrubí kdksárenský ptyn, který májen velmi nepatrný korozní význam.Vynàtez je v příkladu provedení schematícky znàzorněn na přípojeném výkresu, který značí cetkový pohted na potrubní systém odvodu fenotčpavkové vody.Vodní předloha 12 obsahuje fenolčpavkovou vodu a nad její htadínou je vyplněna surovým koksárenským ptynemn Fenotčpavková voda se odvádí do dehtové skříně gg potrubním prepojením...

Zapojení pro vodní chlazení hutních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263912

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pech Josef, Kasal Josef, Čejka Miloslav

MPK: F27D 9/00

Značky: zapojení, hutních, chlazení, vodní, agregátu

Text:

...teplotoního spádu mezi vsázkou a vyzdívkou. Vzhledem k tomu, že se zde pracuje s teplotou, při které se začínají z vody uvolňovat minerální látky, je nutno počítat s její přípradnou úpravou.Příklad kaonkrétního provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkrese.Chladicí obvod sestává ze zásobníku 4 chladící vo-dy, čerpadla 2, chlazeného zaří, zení 1 a dalších chladicích větví 5 chladícívěže 3. Spojovací potrubí je na výstupu z...

Kontinuální mikroextraktor pro izolaci a zakoncentrování cizorodých látek z průtočné vodní fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263659

Dátum: 11.04.1989

Autor: Valenta Vítězslav

MPK: B01D 11/00

Značky: fáze, vodní, mikroextraktor, cizorodých, zakoncentrování, izolaci, průtočné, kontinuální, látek

Text:

...výtčžku extrnkce a stupně zakoncentrování analyzovaných látek, v male spotřehě vysoce čistých extrekčních činidel u v hygienické nesúvsdnosti izolačního a konoentračního postupu.Na pžiloženém výkresu je schemnticke zobrazení konkrétního provedení kontinuálního mikroextraktoru podle vynálezu, který je uzpůsoben pro práci s extrakčními činidly. jež mají hustotu vyšší neho nižší než má voda. Na uvedeném obr. je mikroextraktor sesteven pro...

Vodní a parní injektážní tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262109

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 15/00

Značky: injektážní, vodní, parní, tryska

Text:

...vířící vložky před dýzu, a proto tento stav neumožňuje operatívne přecházet podle provozních možností z páry na vodu a naopak.Stále se zpřísňující požadavky na čistotu ovzduší vyžadují zvýšenou měrou zastupitelnost obou médií u injektážních zařízení,protože tato zastupitelnost představuje rezervu, kterou je možno použít při poruše dodávky. jednoho z médií. Iednoduchost montážní záměny však komplikuje potřeba dvou nezávislých energetických...

Prefabrikovaná stavebnicová žlabová malá vodní elektrárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 261792

Dátum: 10.02.1989

Autori: Forman Petr, Podzimek Josef, Lanc Otto, Němec Miroslav

MPK: E02B 9/00

Značky: žlabová, vodní, elektrárna, prefabrikovaná, malá, stavebnicová

Text:

...jezu a błehen řeky. Pudorysně šikmo uspořádané sekce česlí lg vlech čtyř bloku jsou navsájem posunuty vždy o šírku jedné opěrně slupíoe 3 ve snłru podćlnd osy turbosoustrojí l tak. že tvoří souvlslou rovinu, pžiléhající povodním koncom lg k proplachovacímu otvoru lg. Proplachovací otvor gg hradí jednokřídlá hydraulický ovlddanl vrata. Boční síly od hydrostatického tlaku na raplechovaná slupice Q přenáäí ltvks g do boční di elesobetonoveho...

Krycí lehčená hydrofobní omítka s vysokou propustností pro vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260715

Dátum: 12.01.1989

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 24/38, C04B 26/06

Značky: hydrofobní, krycí, lehčená, propustností, omítka, páry, vodní, vysokou

Text:

...a/nebo vápenatěho hyclrátu.Za účelem snížení náchylnosti k tvorbě mikrotrhlin je výhodné omítkovinu doplnit přídavkení 0,01 až 2 hmot. díly vláken anorganických či organických o tloušťce 0,1 až 10 m a délce 2 až 20 mm.U všech .aplikací je výhodné před a/nebo po aplikaci oanítkoviny dle vynálezu provést napuštění povrchu podkladu a/nebo omítky kombinovaným hydrofobikem.Příklaldné složení kombinovaného hydrofobikía je25 hmot. dílů roztoku...

Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260091

Dátum: 15.11.1988

Autori: Otásek Vojtěch, Vohralík Jiří, Kolařík Josef

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odvodem, vodní, uzáver, bezpečnostní

Text:

...trubka kondenzátu.Výhody docíleně vynálezem spočívají především v tom, že odstraňuje nebezpečí úniku jedovatého, hořlaveho plynu při zvýšení tlaku v potrubí nebo v nádobě, a dále ve výrobní a provozní jednoduchosti, bezporuchovosti a tím i nižších nákladoch na údržbu.Příkladprovedenívynálezu jenupřipojeném výkrese, kde na obr. je schéma bezpečnostního vodního uzavěru s odvodem kondenzátu. Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu sestava...

Vodní automatický ventil pro řízení vychylování rozvodného potrubí postřikové soustavy na strmých místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260041

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mednikarov Vladimir, Georgiev Vesselin Ing

MPK: H02K 15/02

Značky: vodní, automatický, postřikové, vychylování, ventil, místech, rozvodného, řízení, soustavy, potrubí, strmých

Text:

...B caoeu HHxHeM Kouue nmaepnywumu BOBHYTDB x ocu 6 3 y 6 HaMM 9. Hocnennne nnanaHuuero Topuoaoro sarsopa 5, y KOTOPOFO owopunena Konnqecxan BepmHHa 12 no ocu 6, a B HHHeM KoHue 13 HHHero Topuoaoro sawnopa 5 oopMneH rnyöoxnň xonbueoôpaanbů xenoő 14. Hocnennnňxcoennnen nocpencTBoM napannenbnbm ocH ake3 cuanhnmx oTBepcTHü 15 c np 0 CTDaHCTBOM Mexyĺnumuum 4.H sepknnm 5 TopuoBHMH áawnopaun. Hnnnupuuecxn Kopnyc 1 nocpecTBoM pacnonomeuuoro...

Způsob odvodnění intenzívně mleté vodní suspenze buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259493

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tlustý Josef, Matějka Jaroslav, Luňák František, Rmoutil Miroslav, Mlejnský František, Kumpera Vítězslav

MPK: D21C 9/18

Značky: vodní, mleté, způsob, buničiny, intenzívně, suspenze, odvodnění

Text:

...typu s výhodou tak, aby do 40 s po davkování do vodní suspenze buničiny byla tato odvodněna na sítě PS.Pro dobrou homogenizaci je vhodné odvodňovací prostředek dostatečně rozředít vodou před dávkováním. Množství dúvkovaného proatředku je závislé na teplotě natékající vodní suspenze buničiny na síto PS, dávkování 1,9 S odvodñovacího prostłedku je účinná látka pri teplotě 13 °C, 98,6 °sR, 10 FS/cm el. vodivosti se potreba...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 258380

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zatloukal Jan, Černín Milan, Lukeš Michal, Kaštil Jaroslav

MPK: E21F 5/14

Značky: uzávery, korýtko, protivýbuchové, bezpečnostní, vodní

Text:

...což má za následek dokonalejší vytvoření vodní tříště a spolehlivější uhašení následného výbuchového plamene. Z uvedeného vyplývá, že nově vytvořené destrukční hrany značně snížily riziko nadměrné tolerance rázové houževnatosti a zlepšily tříštivost bezpečnostního korýtka,tedy i účinnost protivýbuchových uzávěr.Rovněž víka umožnila maximální snížení odparu vody a snadnou kontrolu její hladiny a měla tedy vliv na zvýšení celkové účinnosti....

Hydropneumatický vodní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 258125

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kenderi Tibor

MPK: F03B 17/00

Značky: hydropneumatický, vodní, stroj

Text:

...vhodném místě povrchového toku, například řeky, je ~v dostatečně zpevněném podloží 33 zakotlvenou těleso jezu, ve kterém je podle vynáIlezu vytvořena nejméně jedna svislá vnitřní šachta 1. Z půldorysného pohledu na obr. 2 je patrné, že v tělese jezu může být vedl-e sebe uspořadáno více takových svislých vnitřnich ša-chet 1, čímž lze z voclního str-ojje podle Vynálezu sestavlt komplexní zařízem. Vlastní těleso jezu může sestávat z...

Turbosoustrojí s vodní vrtulovou turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258107

Dátum: 15.07.1988

Autor: Spirk Franz

MPK: F03B 15/00

Značky: vrtulovou, vodní, turbínou, turbosoustrojí

Text:

...součástí použito stejných VZlÍHhDVÝCII zimŕrček.V turbosoustrojí podle obr. 1 je v proutáhlempřívodním kanálu 1 vodní elektárny mezi opěrnými .lopatkami 2 umístěna vrtulová turbina 3, před jejímž oběžným kolem 4 jsou ivmístěny nastavitelné rozvaděcí lopatk-y 5. jednodílné oběžné kolo 4 má na náboji 6 a na vnějším věnci 7 přilité.oběžné lopaltky il. vnější věnec 7 je utěsněn vůči turbinové skříni 9 a nese mimoto rotor 1 D generätoru...

Náhon pro malou vodní turbinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243985

Dátum: 01.07.1988

Autor: Straub Henner

MPK: E02B 9/02

Značky: malou, náhon, vodní, turbinu

Text:

...umístěním vodní turbiny v nížiněi přičemž je spodnívýtok z hráze propojen s turbinou speciálním kanálem, respektive potrubím, s velkým spádem. Energeticky nevyužité zůstavaňí vodní toky s menším spádem, kde nelze vytvářet velké vodní hráze s dostatečnou výškou hladiny.Výše uvedené nedostatky pro Šíršíenergetické využití vodních toků odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstatou je uzavřený vodní kanál umístěný pod vodní hladinou...

Způsob odvodňování uhelného rmutu ve vodní suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244755

Dátum: 01.06.1988

Autori: Netuka Horymír, Kejkrt Poemysl, Matula Richard, Reissig Ivo, Pochylý František

MPK: B01D 17/00

Značky: uhelného, vodní, rmutu, suspenzí, odvodňování, způsob

Text:

...piliny v roznezí 3 až 50 objenovéhomnožství uhelného rnutu ve vodní euspenzi a následně se provede odvodnění.244 755 Použití dřevěných pilin pro odvodněni uhelného rmutuve vodní suspenzi podle vynálezu má výhodu v tom. že umožní získat velmi dobře spalitelnou látku. Popelnatost je obvykle nižší než popelnatost původních látek ve rmutu. Navíc se využije dřevěných pilin, které jsou v mnohých lokalitách bezcenným odpadem. Použití dřevěných...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní a vodně alkoholické systémy, zejména s díly z hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244376

Dátum: 01.06.1988

Autori: Raskin Jakov Lvovie, Kalisz Tadeáš, Alešeenkov Vladimir Anatoljevie, Kulešova Irina Danilovna, Filípek Jaroslav, Macholán Lumír

MPK: C23F 11/10

Značky: díly, koroze, kovů, uzavřené, slitin, inhibitor, alkoholické, vodné, zejména, systémy, směsný, vodní, hliníku

Text:

...inhibitor koroze podle vynálezu se vyznačuje oproti známým inhibitorům zejména zvýšenou účinnosti při rychlotech proudění vodného media nad 0,5 m.s 1 v systémoch s hliníkovými díly.vynález a jeho účinky jsou v dalším podrobněji popsány na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Do zásobní nádrže se napustí 1000 litrů demineralizované vody a do ní se pŕidá 6510 g směsnêho inhihitoru, obsahujícího 1000 g benzoanu sodného, tj. 25,7 hmot. ,...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257575

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šimáček Ladislav, Soldán Jiří, Macháček Jiří

MPK: F28B 1/06

Značky: vzduchem, páry, chlazený, vodní, kondenzátor

Text:

...rovnou 0,025-0,200 průměru hladké trubky, rozteč rovnou 0,05-0,40 průměru hladké trubky a šířku řezu rovnou 0,02-0,15 průměru hladké trubky.Hlavním přínosem teplosměnných a dochlazovacích trubek opatřených příčnými žebry s podelnými prořezy je podstatné zvýšení turbulence chladicího vzduchu při jeho průchodu mezi žebry a tím i zvýšení přestupu tepla mezi vzduchem a ochlazovaným médiem, byť i za cenu určitého zvýšení tlakové ztráty na...

Filtrační vložka komory vodní chladicí trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256647

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/14

Značky: trysky, filtrační, vložka, komory, vodní, chladicí

Text:

...opatřené vrchlíkem,v němž jsou vytvořeny filtrační otvoryjejichž průměry jsou menší než je průměr radiálního otvoru v dříku.Předností vynálezu je kromě skutečnosti, že nemění konstrukcí držáku trysek ani válcové komory vodní trysky také okolnost, že uspořádání a rozměry filtrační vložky téměř úplně vylučují možnost zanesení trysky a vlastní čistění válcové komory trysky od nečistot je velmi usnadněno.Filtrační vložka podle vynálezu je v...

Zařízení pro zavzdušnění vnitřního prostoru průtočné vodní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256344

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cink Miroslav, Holata Miroslav

MPK: F03B 11/04

Značky: průtočné, zavzdušnění, vnitřního, zařízení, turbiny, vodní, prostoru

Text:

...konci, přilehlém k odpadní částí opatřena hranou, přičemž zavzdušňovací kanálek pro přívod vzduchu je opatřen regulačním ústrojím.Výhoda řešení podle vynálezutepočívá v tom, že úpravou regulovaného množství vzduchu pod hran spirály vstupní tlakové části vody se úplně odstraní kavitace, čímž se prodlouží ži-.votnost turbíny, zachovají její parametry, aníží nárok na vo -u bu konstrukčního materiálu. Regulovenä množství vzduchu do to hoto...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 242554

Dátum: 01.03.1988

Autor: First Miroslav

MPK: F28B 9/08

Značky: chlazený, páry, vzduchem, vodní, kondenzátor

Text:

...částí kondenzitoru jsou opątřeny hrdly pro odvod neskondenzovnných plynů, spojených s potrubin pro odsúváni vzduchu n příčenž výstupni hrdla kondenzítu z jednotlivých sekci kondenzač ni í dochlnzovsci části kondenzitoru jsou zsústěnn do sběrných potrubi, která jsou přes sífony znústěns do odváděciho potrubi.Výhodou tohoto uspořúdini je snížené nebezpeči znnrznuti kondenzntu v trubkich v důsledku toho, že stékcjici kondenzit přicházi do...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 254774

Dátum: 15.02.1988

Autori: Míchal Václav, Macháček Jiří

MPK: F28B 1/06

Značky: páry, vzduchem, chlazený, kondenzátor, vodní

Text:

...změnou rozteče žeber podél jednotlivých trubek, umístěním klepek, popř. clon v místech zaústění rozdělovačů páry do jednotlivých trubek, změnou podtlaku u jednotlivých řad trubek e instalací parních ejektorů pro odsávání inertních plynů pro každou řádu trubek zvlášt. Mění se tedy bud množstvípáry protékající jednotlivými řadami trubeklnebo teplosměnný povrch trubek tak, aby kondenzace v některých řadách byla částečně potlačena. Tato řešení...

Membránové čerpadlo, zejména pro tryskové vodní tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255283

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fajfr Václav, Horný Kamil

MPK: D03D 47/32

Značky: vodní, tkací, membránové, tryskové, stroje, čerpadlo, zejména

Text:

...čerpadla podle vynálezu spočíva v jeho jednoduchém uspořádání,kde komora, v níž se pohybuje pomocný pracovní píst a zásobní komora pracovní kapaliny tvoří spojené nádoby. skutečnost, že pomocný pracovní píst pracuje pod hladinou pracovní kapaliny,je důležitým znakem řešení podle vynálezu zejména v tom, že nemůže docházet k ubývání pracovní kapaliny. Kromě toho tvoří hladina pracovní kapaliny přitozené těsnění proti zavzdušnění.Výhoda...

Způsob převádění anionaktivní vodní koloidní disperze oxidu křemičitého o střední velikosti částic 8 až 40 mm na kationaktivní formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253775

Dátum: 17.12.1987

Autori: Socha Jiří, Raif Zdeněk, Doležal Jiří, Laš Luděk, Marek Jan

MPK: D06M 13/46

Značky: způsob, disperze, křemičitého, formu, anionaktivní, převádění, koloidní, částic, kationaktivní, velikostí, střední, oxidů, vodní

Text:

...křemičitého o střední velikosti častice 8 až 40 nm na kationaktivní formu v kyselém prostředí, které se připravĺ přídavkem potřebného množství kvartérní amoniové soli výše uvedeného složení.Použití polykvartérní sloučeniny na bázi dimethylaminu a epichlórhydrinu pro převracení náboje vodných koloidních disperzí oxidu křemičitého sdružuje několik výhod. Takto připraveny přípravek vykazuje již při poloviční koncentraci účinné látky stejnou...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 243531

Dátum: 15.12.1987

Autor: Požár Vojmír

MPK: F28B 1/06

Značky: páry, kondenzátor, vodní, vzduchem, chlazený

Text:

...tepla při kondenzaci je nejvyšší. Proto také tepelný tok z kondenzující páry je dostatečně velký, aby zabránil podchlazení kondenzátu a jeho případnému namrzání i při velmi nízkych teplotách vzduchu /-40 až -50 °C/.Dochlazovací trubky jsou umístěny v proudu ohřátěho vzduchu, jehož teploty dosahují při správněm vedení provozu kondenzátoru nadnulových hodnot i při najnižších teplotách okolního vzduchu. V letním období při vysokých teplotách...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242438

Dátum: 01.12.1987

Autori: Semenov Vladimír, Gudymov Ernest

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, kovů, oběhové, systémy, směsný, uzavřené, inhibitor, vodní

Text:

...se má pohybovat v rozmezí 9 až 12. VSměsný innibitor koroze podle vynálezu má vysokou účinnost,zejména ve vodách s nízkým obsahom solí, se sníženým obsahem vápenatých a hořečnatých iontů. Zvláště významný je jeho účinek při potlačování koroze na rozhraní voda - pára a.v parním prostoru, přičemž ve vodách s obsahem.vápenatých iontů omezuje i tvorbu vrstev nerozpustného uhličitanu vápenatého.Hlavní oblastí jeho použití jsou vodní temperační...