Patenty so značkou «vodivých»

Spôsob výroby elektricky vodivých prúžkov na priehľadnom substráte, priehľadný substrát vyrobiteľný týmto spôsobom a jeho použitie ako automobilové zasklenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287628

Dátum: 23.03.2011

Autori: Hahn Dieter, Beyrle André, Switalla Josef, Kummutat Rainer, Lebail Yannick

MPK: H01B 1/16, H05K 1/09

Značky: spôsob, elektricky, výroby, zasklenie, priehľadný, automobilové, týmto, priehľadnom, vodivých, použitie, substráte, pružkov, substrát, spôsobom, vyrobiteľný

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elektricky vodivých prúžkov na priehľadnom substráte pomocou sieťotlače elektricky vodivej pasty a nepriehľadný substrát vybavený zmienenými prúžkami. Vodivé prúžky sa vytvoria so šírkou menšou alebo rovnajúcou sa 0,3 mm tak, že sa pomocou sieťotlače nanesie elektricky vodivá tixotropná pasta majúca pomer viskozity bez šmykového napätia k viskozite pri šmykovom napätí v podmienkach sieťotlače aspoň 50 a majúca obsah striebra vyšší...

Usporiadanie vodičov pre odporový spínací element s aspoň dvomi skupinami vodičov zo supravodivých vodivých pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10947

Dátum: 09.04.2009

Autor: Krämer Hans-peter

MPK: H01F 6/06

Značky: aspoň, odporový, supravodivých, vodivých, pásov, usporiadanie, dvomi, skupinami, vodičov, element, spínací

Text:

...znakmi, ktorým je daná vysoká dielektrická pevnosť pri kompaktnom uskutočnení, nižšej indukčnosti a nízkych strát striedavým pólom, pričom existujedobrá prístupnost chladiaceho prostriedku k použitým vodivýmUvedená úloha je vyriešená pre usporiadania vodičovodporového spínacieho elementu znakmi nároku 1.Usporiadanie vodičov podľa vynálezu pre odporový spinací element obsahuje aspoň jednu prvú a aspoň jednu druhú skupinu vodičov, ktorá je...

Spôsob výroby vodivých dosiek z dreveného materiálu a takéto dosky z dreveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13973

Dátum: 20.08.2008

Autori: Kalwa Norbert, Grunwald Dirk, Hasch Joachim

MPK: B27N 3/00, B27N 7/00

Značky: spôsob, takéto, dosky, materiálů, vodivých, dřevěného, dosiek, výroby

Text:

...na úzkych plochách. Ďalej sa môžu vyskytnúť prieťahy, ktoré sú nevýhodné pri ďalšom spracovaní v interiéri alebo pri nábytku. Ďalej sa môže vyskytnúť-3 prasknutie nanesenej vrstvy alebo samotnej vláknitej dosky v oblastiach, v ktorých nie je jej povrch vytvorený jej zhustenou krycou vrstvou, takže najmä v oblastiach hrán alebo vyfrézovaných protilov.3. Pridanie vodivých solí pri výrobe dosiek0008 Pridanie vodivých solí bolo vo svojej...

Spôsob vzájomného spájania dvoch elektricky vodivých konštrukčných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10943

Dátum: 12.04.2007

Autor: Fröschl Karl Franz

MPK: H01R 4/02

Značky: vodivých, konštrukčných, spájania, částí, vzájomného, dvoch, spôsob, elektricky

Text:

...spôsobom vyžadovaným pre odporové zváranie, tzn. pod tlakom k dosadnutiu.0009 Predmetný vynález má teda základnú úlohu, vytvoriť spôsob a elektrické vedenie, prostredníctvom ktorého aj poddajné elektrické vedenie,ktoré má velký počet drôtov, môže byť spojované s druhou kovovou konštrukčnou časťou, napr. kovovým vodičom v jednom kuse alebopripojovacím prvkom, a to prostredníctvom odporového zvárania.0010 Pri spôsobe sa to podľa vynálezu...

Elektrochemické rozpúšťanie vodivých kompozitov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12282

Dátum: 22.12.2005

Autori: Wei Bin, O'neill Padraic

MPK: C01B 31/34, C01B 31/06, B23H 3/08...

Značky: kompozitov, elektrochemické, rozpúšťanie, vodivých

Text:

...1 až 3 mm na ulahčovanie rozpúšťania. Tieto elektrochemické procesy vyžadujúvšeobecne vysoko kyslé elektrolyty s hodnotou pH menšou než 5,0, statického alebo mierne miešaného kúpeľa a veľkú vzdialenosť elektród. l keď môžu byť elektrochemické metódy spätného získavania rýchlejšie než čisto chemické metódy, nízka prúdová hustota zaisťuje pomalú rýchlosť rozpúšťania. Problémy korozívnych elektrolytov a nebezpečných odpadov zostávajú.0006 Vyššie...

Izolácia vodivých jadier káblových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2273

Dátum: 10.09.1999

Autor: Kupilík Pavel

MPK: H01B 17/58, H01R 4/70

Značky: káblových, izolácia, súborov, vodivých, jadier

Text:

...spojovačom. Keramický prvok l, teda rúrka, prekrýva i obidva konce izolácie kábla, ako je zrejmé z obrázku 1. Povrch rúrky je na vonkajšej strane pokovený, pretožekeramický prvok 1 slúži zároveň ako tienenie konštrukcie.Pri spájaní sedemžilového kábla bol ako keramický prvok l použitý keramický valec so siedmymi otvormi na žily kábla. Vovnútri každého otvoru valcaje umiestnený spoj jadier z,žily sú medzi káblom a kerarnickým prvkom 1 vedené...

Zariadenie na snímanie rôznych výšok hladín elektricky vodivých kvapalín v tlakových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277995

Dátum: 14.09.1995

Autori: Heřmánek Jiří, Čácha Zbyněk

MPK: G01F 25/00

Značky: elektricky, rôznych, nádobách, kvapalín, výšok, zariadenie, snímanie, hladin, vodivých, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo spojitej nádoby, rozdelenej pozdĺžnou priehradkou (9) na dva priestory (11, 12), v prvom priestore (11) je umiestená snímacia elektróda (1) na snímanie hornej hladiny. Nádoba je spojená odpúšťacím potrubím (13), opatreným uzáverom (14), s vonkajšou atmosférou, zatiaľ čo v druhom priestore (12), ktorý je spojený s vodným a parným priestorom kotla (6), sú umiestnené elektródy (2, 3) na snímanie spodnej a najnižšej...

Indikátor zmeny pomeru zložiek vo viaczložkovej zmesi elektricky vodivých a nevodivých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 110

Dátum: 07.07.1993

Autori: Mainda Emil, Končický Vladimír

MPK: G01R 33/12, C21B 7/24

Značky: zmesí, viaczložkovej, vodivých, elektricky, poměru, nevodivých, zložiek, indikátor, materiálov, změny

Text:

...Rovněž podstatou je to, že snímací cívka a budicí cívka jsou ustaveny vedle sebe.Podstatou je také to, že budicí cívka a snímací cívka jsou vzájemně výškově přesazeny.Výhodou tohoto zařízení podle užitného vzoru je to, že vhodným tvarem a uspořádáním budicí cívky a snímací cívky vzhledem k toku materiálu je dosahováno toho, že používané cívky jsou výrobně levnější, přičemž při jejich výrobě je používáno jednoduchých výrobních operací...

Způsob pro rozlišování elektricky vodivých a neferomagnetických kovových materiálů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268919

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šacha Jiří, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/90, G01N 27/82

Značky: provádění, kovových, způsob, neferomagnetických, vodivých, elektricky, způsobu, materiálů, rozlišování, tohoto, zařízení

Text:

...tvorená retcrenční cívkou a opět zdrojem konstantního střídavéhoproudu pro její napáöenĺObě zmíněná vetve jsou připojeny ke dvěma vatupúm vektoroveho sčítače, k jehož výstupu je připojen operátor, na jehož výstupu je připojeno měridlo.Výhoda způeobu podle vynálezu spolu ae zařízením pro vykonávámí tohoto zpdsobu spočívá v tom, že potlačujo nežádoucí signál vznikající nedokonalým přiloženía snímače na měřený povrch nebo zakřivením...

Indukční integrované čerpadlo elektricky vodivých kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268601

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bláha Jaroslav, Černý Václav

MPK: H02K 44/00

Značky: integrované, kapalin, elektricky, indukční, vodivých, čerpadlo

Text:

...rotoru indukčniho stroje a v dosledku točivého magnetického pole se otéči okolo osy stroje s zároveň působenin sxiélnich silových složek se pohybuje ve seéru diagonélnin s vystupuje otvory v obvodové čésti druhého viks.lndukčni integrované čerpadlo elektricky vodivých kspelin podle vynélezu sé proti tredičnisu řešeni výhodu, že sdružuje souetroji dvou strojů do stroje jednoho.Ne přiloženén výkrese je znázorněn rovinný řez indukčniho...

Valcový rozvod vodivých spojov medzi doskami plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267061

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lajda Jaroslav, Znamenáček Zdenek, Štěpánek Jaroslav, Heglas Ladislav

MPK: H01R 9/09

Značky: spojov, rozvod, plošných, medzi, vodivých, válcový, doskami

Text:

...dosiek plošných spojov je obtiažne alebo nemožné použitie prostriedkov automatizovaného návrhu pre realizáciu vodivých spojov, pretože pripojovacie body pre pripojenie konektorov neležia v rastrovom kroku, ktorý sa používa v systémoch pre automatizovaný návrh vodivých spojov.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje valcový rozvod vodivých spojov medzi doskami plošných spojov podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že vodivé spoje sú...

Zapojení pro vyhledávání podzemních vedení z elektricky vodivých materiálů, která mají vlastní nebo indukovaná magnetická pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 259330

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hanuš Milan, Forman Luboš, Flegr Jaroslav

MPK: G01V 3/11, G01V 3/08, G01V 3/10...

Značky: indukovaná, materiálů, podzemních, vodivých, mají, zapojení, vedení, vyhledávání, elektricky, vlastní, která, magnetická

Text:

...zapojení se skládá z přijímacího řetězce, který začíná hledscí cívkou l, za níž následuje regulátor g prahověho napětí a prahový spínač 3 s indikútorem A přijímaného signálu. Prehový spínač Q je opstřen dvěma výstupy, které jsou zapojeny ve vzájemné opačném spínacímu režimu, z nichž jeden je připojen přes přepínač g ke vstupu spínacího obvodu g ručkováho indikútoru 1, druhý je připojen přes přepíneč Q ke vstupu spínacího obvodu g...

Kompozice pro vytváření elektricky vodivých nebo polovodivých povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259192

Dátum: 17.10.1988

Autori: Juračka František, Štefek Jiří, Brebera Stanislav

MPK: C09D 5/24

Značky: vytváření, povlaků, kompozice, polovodivých, vodivých, elektricky

Text:

...případně až 60 hmot. dílů 2-ethy 1- . hexylakrylátu a až 5 hmot. dilů methakrylamídu.Kompožíce podle vynálezu vytvářejídpovlaky s vysokouV adhezi k nejrůznějším podkladům včetně hladkých povrchů, jako má např. sklo, kovy, plastické hmoty syntetické nebo skleněné vlákna apod. Jejich konzistenci a viskozitu potřebnou pro zvolený způeob.nanášení(natírání, máčeni, pro Átahování navalování aj.) lze snadno řidit podílem vody vesměsi. Dají se dobře...

Způsob přepravy a míchání elektricky vodivých tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258536

Dátum: 16.08.1988

Autori: Delong Alfréd, Šmrha Lubomír, Heger Antonín

MPK: B22D 27/02, B22D 11/10

Značky: míchaní, tekutin, způsobu, zařízení, vodivých, provádění, elektricky, tohoto, způsob, prepravy

Text:

...na zdroj elektrického proudu přímo anebo skrze usměrñovač a akční cívka na spínač rovněž přímo nebo skrze tvarovací obvod. IVýhodou způsobu podle vynalezu je to, že je vyznačen impulsním provozem, kterýnobsahuje ve spektru vysoký podíl vyšších kmitočtü. Síla, působící na tekutinu, má průběh o krátkém trvaní v čase s vysokou maximální hodnotou. Tato skutečnost umožňuje dosáhnout mimořádného účinku pri tvorbě krystalůrtavenině.zařízení k...

Zařízení k míchání elektricky vodivých tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257615

Dátum: 16.05.1988

Autori: Delong Alfréd, Heger Antonín

MPK: B22D 27/02, B22D 11/10

Značky: zařízení, elektricky, tekutin, míchaní, vodivých

Text:

...se odstraní zařízením podle vynálezu, které k vytvoření postupného magnetického pole má magnet nebosoustavu magnetů, a jehož podstata spočíva v tom, že magnety jsou uloženy na pohyblivém nosiči.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že intenzitu mícháni lze měnit změnou rychlosti pohyblivého nosiče magnetů v poměru až 11 oo.zařízení podle vynálezu je jako příklad znázorněno na přiloženém výresu, kde obr. 1 znázorňuje umístění magnetů na...

Způsob odlučování elektricky vodivých neferomagnetických částí, zejména ze sklářských střepů určených k recyklizaci, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256510

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovář Stanislav, Jonáš Jiří

MPK: C03B 1/00

Značky: způsob, elektricky, určených, sklářských, střepů, způsobu, vodivých, částí, recyklizaci, tohoto, zařízení, odlučování, neferomagnetických, zejména, provádění

Text:

...způeobu slouží zařízenípodle vynálezu, jehož podstata spočívä v tom, že pracovní prostor odiučoveoího zařízení je vytvořen nejméně jedním generátorem točivého magnetického pole, který eeetává nejméněz jedné řady oívek připojenýoh na zdroj elektrického proudu.ksklon generátoru k horizontální rovině je()dď 90 °. Generátor je opatřen třecí ochrannou vrstvou. Wpozpůeob odlučování vodivých neferomagnetiokých částioV pomocí točivého magnetického...

Vodivá pasta pro vytváření vodivých sítí na nevodivé podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256037

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vybíral Jaroslav

MPK: H01B 1/22

Značky: sítí, podložce, vodivých, nevodivé, vytváření, pasta, vodivá

Text:

...dle složení pevného podílu pasty pro uvažovanou aplikaci.Příklady složení pasty v 25 ° 37Vodivá pasta je připravena z pevného podilu práškových materiálů. Velikost částic uvedených materiálůuusi být menší než 20 /um. Organické pojivo je připraveno rozpuštěním 8 hmot. ethylcelulozy v terpineolu.9) S 1 °ž°ĺ Celkové pevného podilu Cr 3 C 2 22,02 hmot. 16,3 hmot. Ni V 57,98 hmot. 42,9 hmot. B 20,00 hmot. 14,8 hmot. organ. pojivo - 26,0 ...

Zapojenie na meranie a reguláciu šírenia trhliny v elektricky vodivých materiáloch vhodné najmä pre skúšky lomovo-mechanických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247002

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kredba Jaroslav, Radomil Milan, Eret Václav

MPK: G01N 27/61

Značky: vhodné, vodivých, trhliny, elektricky, skúšky, vlastností, zapojenie, materiáloch, reguláciu, šírenia, meranie, lomovo-mechanických, najmä

Text:

...meranehio telesa, čím je exaktnejšie než meranie rozmerov trhliny striedavou metódou, pri ktorej môže dochádzať u materiálu s nízkym merným odporom k povrchlovému javu - skinefekt, v prípade použitia vyšších frekvencií.Na výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia, ktorá je predmetom Ioohrany.Zapojenie na meranie a reguláciu šírenia trhliny vhodné pre skúšky lomovo-mechemických vlastností materiálov je cha 4rakteristické tým, že na...

Bezdotykový snímač elektricky vodivých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238589

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zubkovský Jiří

MPK: G06M 7/00

Značky: snímač, elektricky, předmětů, vodivých, bezdotykový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro identifikaci předmětů v prostoru snímače bezdotykovou metodou. Podstatou řešení je takové zapojení oscilátoru a jeho zpětných vazeb, ve kterém se při přiblížení elektricky vodivého předmětu do prostoru snímače kmity oscilátoru zatlumí. Vyhodnocení se provádí v obvodech, které snímají obálku vysokofrekvenčních kmitů oscilátoru. Kmitočet průchodu předmětů v prostoru pod snímačem musí být řádově nižší než kmitočet...

Zapojení pro korekci vlivu elektricky vodivých materiálů v prostoru elektronově optického členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236157

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hladil Karel, Papírek Tomáš

MPK: H01J 37/26

Značky: zapojení, korekcí, elektricky, materiálů, optického, členu, prostoru, vodivých, vlivů, elektronově

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je, že vstupní uzel je spojen přes vstupní impedanci s invertujícím vstupem výkonového operačního zesilovače, jehož výstup je spojen přes elektronově optický člen s výstupním uzlem spojeným s referenčním odporem připojeným k zemnímu potenciálu a s vazební impedancí spojenou s internujícím vstupem výkonového operačního zesilovače, přičemž paralelně ke vstupní impedanci je připojen první korekční člen a paralelně ke...

Odoberacie zariadenie magneticky vodivých nepodarkov, najmä sifónových bombičiek z rotorového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 242339

Dátum: 15.11.1987

Autori: Addus Ludvík, Loukota Jioí

MPK: B65G 47/86

Značky: odoberacie, stroja, rotorového, zariadenie, magnetický, nepodarkov, najmä, bombičiek, vodivých, sifónových

Text:

...obr. 4 je nakreslený pohlad v smere P.Odoberacie. zariadenie magnetický vodivých nepodarkov, príkladne sifónových bombičiek z rotorového stroja, pozostáva zozvislého hriadela 1 otočne uloženého v držiaku 2, ktorý je pevne uchýtený na stole 3 stroja. Na dolnom konci je na hriadeli 1 pevne uložené hnané ozubené koleso 4 v zábere s hnacím ozubeným kolesom 5 kontrolného rotora 3 I.Na hornom konci zvislého hriadeľa 1 je pevne uložený náboj E. Na...

Zapojení pro zjisťování povrchových trhlin na elektricky vodivých materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237053

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šnajberg Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/72

Značky: trhlin, elektricky, materiálech, zapojení, povrchových, zjišťování, vodivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování povrchových vad, zejména trhlin na elektricky vodivých materiálech metodou vířivých proudů. Ke snímači je připojen vstup generátoru, na jehož výstup je napojen vstup zesilovače s modulátorem. Výstup modulátoru je připojen na vstup rozhodovacího obvodu, jehož výstup je napojen na vstup úrovňového členu se signalizací.

Způsob odstraňování ionogenních látek s povrchu elektronově vodivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251888

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bartoň Karel, Růžička Radomír

MPK: C25F 1/00

Značky: ionogenních, odstraňování, povrchu, elektronově, látek, vodivých, způsob, materiálů

Text:

...materiálu, tj. na k-atlotdě, tyto dějeK jejímu pjoltliačení je výhodná hlodnotja pH roztoku elekmolytu pI-l 8 wa ohohnacování okolí katloldy kyslíkem, například pruosáváním vzduchu.Vznikaarjící ad- slloučeniny jsou noxsitehí po sivity, stímuhačlní ainionty se extrla-hují k anodě a lze je s povrchu úplně oldsltnanit.složení noztoku elektrolytu se volí tak,aby se zabezpečila požadovaná hłordnota pH a aby »obsahoval ąnestimulující,...

Upínacia a kontrolná jednotka elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251497

Dátum: 16.07.1987

Autori: Straka Ján, Chorvát Ivan

MPK: B23P 19/04

Značky: kanýl, elektricky, injekčných, vodivých, súčiastok, najmä, ihiel, jednotka, kontrolná, jednorázových, upínacia

Text:

...ktorej podstatou je, že čelusťový uchopovač je pripojený k elektrlckému prívodu. Čelusťový uchopovač pozostáva z pohyblivej čeľuste a pevnej čeluste. Pevná čelust je opatrená pridržiavačom s dorazovou doštičkou. Na pridržiavači je vytvore 4ný oblúk, ktorý je v styku s rovinnou vačkou uchytenou na fréme stroja.Výhodou upínacej a kontrolnej jednotky,elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel je, že vysúvanie...

Zapojenie na sledovanie okamihu a miesta vzniku trhliny v elektricky vodivých materiáloch vhodné najmä pre únavové skúšky materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239176

Dátum: 15.05.1987

Autori: Husár Ivan, Baxa Stanislav, Longauer Branislav

MPK: G01N 27/24

Značky: najmä, miesta, materiálov, vodivých, trhliny, vzniku, okamihu, únavové, vhodné, skúšky, sledovanie, materiáloch, zapojenie, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre dlhodobé lomovo-mechanické skúšky. Podstata vynálezu spočíva v tom, že merané úseky (2, 3) skúšaného materiálu sú zapojené ako ramená v sérii zapojených mostov napájaných zo zdroja (1) konštantného prúdu a ktorých ako druhé páry ramien sú zapojené časti potenciometra (6) rozdelené ich bežcom a signály z diagonál týchto mostov sú zapojené na vstupy meracích obvodov (9, 10) rozlišujúcich ich úroveň, polaritu a...

Způsob tavení iontově vodivých látek, zejména skla, průchodem elektrického proudu taveninou a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staněk Jaroslav, Zahálka Pavel, Sládek Vladislav, Lisý Antonín, Kasa Stanislav, Treml Karel

MPK: C03B 5/027, C03B 5/24

Značky: proudu, průchodem, látek, vodivých, tohoto, taveninou, iontově, zapojení, skla, elektrického, zejména, provádění, způsobu, tavení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a podobných látek elektrickým proudem a řeší problém automatické regulace tavícího procesu tyristorových spínačů zapojených do regulačního obvodu. Skupiny elektrod se připojují na své samostatně regulované zdroje cyklicky tak, že v daném cyklu je připojena na zdroj pouze jedna skupina elektrod. Mezi zdrojem a každou elektrodou je zapojena antiparalelní dvojice tyristorových spínačů, přičemž antiparalelní...

Sposob prípravy medeného prášku pre výrobu vodivých sieťotlačových pást

Načítavanie...

Číslo patentu: 250050

Dátum: 15.04.1987

Autori: Somora Miloš, Pietriková Alena

MPK: C22B 9/14

Značky: prášků, výrobu, sieťotlačových, spôsob, měděného, vodivých, přípravy, pást

Text:

...v roztoku 5 až 10 H 2 S 04 na kovovú práškovú meď.-Prípravu nmedeného prášku sa uvedeným postupom docieli velkost častí-c od 0,1 do 1,0 m a igulovitý tvar častíc pri zachovaní vysokej čistoty.Použitie je vo výrobe vodivej siete-tlačovej .pasty na metalizáciu keramických, rovinných povrchov a ,pri výrobe hrubovrstvových hytbridných integrovaných obvodov. Výtĺažnost POSÍIJJPU je 95 0/0, plošný odpor vrstvy 10 mQ . štvoretrl.Postup prípravy...

Zapojení pro vyhledávání podzemních vedení z elektricky vodivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249952

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanuš Milan, Flegr Jaroslav, Forman Luboš

MPK: G01V 3/08

Značky: materiálů, elektricky, vedení, vyhledávání, vodivých, podzemních, zapojení

Text:

...následujeregulátor łg prahového napětí, prahový spínač łł s indikátorem lg přijímaného signálu a s dvo jicí výstupů zapojených ve vzájemně opačněm spínacím režimu, připojených na vstupyA a Ě přepínače lgPŕopĺnać ll io zapojen tak, aby vždy jeden z dvojice výstupů prahového spínače łł ov 1 á~ dal pres řopínač lg první spínací obvod li ručkcvého indikátoru łá a druhý 2 dvojice výstu~ pů prahovćho spínače ll Ovládal přes přepínač il druhý...

Zařízení pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin podél těsnění dilatačních spár nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 237558

Dátum: 15.01.1987

Autor: Linhart Miroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: úniku, spár, zjišťování, podél, vodivých, kapalin, dilatačních, elektricky, těsnění, nádrží, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin podél těsnění dilatačních spár nádrží. Je vyhodnocována změna elektrické vodivosti mezi dvěma elektrodami, přičemž jedna elektroda je ve stálém styku s hlídanou kapalinou a druhá elektroda je umístěna podél těsnění dilatační spáry. Zařízení lze využít i k hlídání těsnosti dilatačních spár jiných objektů, v nichž jsou elektricky vodivé kapalné látky skladovány, nebo jimi...

Zařízení pro měření teploty elektricky vodivých těles izolovaným plášťovým termočlánkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230163

Dátum: 15.09.1986

Autor: Křivánek Milan

MPK: G01K 7/06

Značky: izolovaným, plášťovým, těles, termočlánkem, teploty, elektricky, vodivých, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém měření teploty elektricky vodivých těles izolovaným plášťovým termočlánkem úpravou měřicího konce plášťového termočlánku pro potlačení vlivu souhlasného napětí měřicího místa na měřenou hodnotu podle vynálezu tím, že termočlánek je umístěn v žáruvzdorné kovové trubce s keramickou výstelkou, přičemž žáruvzdorná kovová trubka je připevněna na měřené těleso a plášť termočlánku je zapojen na přístrojovou zem.

Zařízení pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z nekovových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232254

Dátum: 15.06.1986

Autor: Linhart Miroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: zařízení, zjišťování, nekovových, kapalin, elektricky, nádrží, vodivých, úniku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z nekovových nádrží. Je vyhodnocována změna elektrické vodivosti mezi dvěma elektrodami, přičemž jedna elektroda je ve stálém styku s hlídanou kapalinou a druhou elektrodu tvoří kovové pletivo umístěné po vnější straně plochy stěn a pod plochou dna nádrže. Vynález lze využít i k hlídání těsnosti jiných nekovových objektů, nebo jejich částí, v nichž jsou elektricky vodivé...

Zařízení pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z železobetonových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232253

Dátum: 15.06.1986

Autor: Linhart Miroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: zařízení, železobetonových, zjišťování, nádrží, kapalin, vodivých, elektricky, úniku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z železobetonových nádrží. Je vyhodnocována změna elektrické vodivosti mezi dvěma elektrodami, přičemž jedna elektroda je ve stálém styku s hlídanou kapalinou a druhou elektrodu tvoří ocelová výztuž nádrže. Vynález lze využít i k hlídání těsnosti jiných objektů nebo jejich částí, které jsou zhotoveny z železobetonu, a v nichž jsou elektricky vodivé kapalné látky skladovány,...

Stírací zařízení vodivých ploch obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224290

Dátum: 15.12.1985

Autori: Krása Miroslav, Dlabaja Emil

Značky: stírací, ploch, obráběcích, vodivých, strojů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Stírací zařízení vodicích ploch obráběcích strojů, zejména pro stírání třísek, prachu, řezných kapalin a jiných nečistot, sestávající ze stírací lišty opatřené podélným stíracím jazykem, vytvořené z pryže případně z jiné otěruvzdorné pružné hmoty a uchycené pomocí nosného krytu ve tvaru písmena U na posuvné části stroje, vyznačující se tím, že jeho stírací lišta (1) má symetricky kolem podélné osy uspořádány alespoň dva podélné stírací jazyky...

Hmota pro výrobu elektricky vodivých keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222343

Dátum: 01.12.1985

Autori: Motyčka Vladislav, Fiala Miloš, Kačín Jan

Značky: výrobu, dlaždíc, hmota, elektricky, vodivých, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektricky vodivých keramických dlaždic, vyznačených tím, že splňují podmínky ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Dlaždice se vyrábějí ze směsi 10 až 25 hmotn. % tuhy anebo mletého grafitu, 25 až 40 hmotn. % kameninového jílu utřeného pod 0,09 mm a 40 až 60 hmotn. % kameninového ostřiva anebo mletého kameninového zlomu. K zavlhčení hmoty na výslednou vlhkost 3 až 5 % se použije vodný roztok...

Způsob měření růstu trhlin v elektricky vodivých materiálech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219635

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kunt Jaroslav

Značky: zařízení, materiálech, tohoto, trhlin, vodivých, růstu, provádění, měření, způsobu, způsob, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k měření růstu trhlin v elektricky vodivých materiálech při nízkých a vysokých teplotách, zejména při laboratorních mechanických zkouškách vzorků materiálů. Do měřeného vzorku se přivádí proud nejméně dvou různých frekvencí a napětí snímané ze vzorků se vyhodnocuje nejméně ve dvou selektivních zesilovačích. Ke zkušebnímu vzorku je připojen výkonový generátor proudu a k snímacím elektrodám měřeného vzorku je...