Patenty so značkou «vodivosťou»

Zariadenie a spôsob na separáciu častíc s odlišnou elektrickou vodivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18285

Dátum: 06.12.2010

Autor: Exner Hubertus

MPK: B03C 1/247

Značky: vodivosťou, zariadenie, odlišnou, spôsob, částic, elektrickou, separáciu

Text:

...pásom pásového dopravníka, pričom os rotácie pólových kolies sa rozpína v ostrom uhlu vzhľadom k smeru transportu. Účelom jedného 2 týchto dvoch pólových kolies je elektrické odstraňovanie vodivých neferomagnetických častíc, napríklad častíc hliníka, 2 pásového dopravnika do zberného boxu s parabolickoutrajektóriou prostredníctvom generovania laterálne orientovanéhoakceleračneho impulzu na jednej strane pásového dopravníka, zatiaľ čo účelom...

Membrána s protónovou vodivosťou a jej využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5508

Dátum: 30.12.2004

Autori: Brehl Kilian, Uensal Oemer, Thiemer Edmund

MPK: B01D 67/00, C08G 73/00, B01D 71/00...

Značky: využitie, vodivosťou, protónovou, membrána

Text:

...nižšie prepätie, predovšetkým na katóde.0010 Zistilo sa, že možno získať membránu s protónovou vodivosťou na báze polyazolu. ked sú pri výrobe membrány použité komerčne dostupné polyazolové polyméry suspendované alebo rozpustené v organických anhydridoch kyseliny fosfónovej.Pri tejto novej membráne sa môže vynechané špeciálne dodatočné opracovanie, ktoré opisuje nemecká patentová prihláška č. 10.109829.4.0011 Predmetom predloženého...

Spôsob výroby polyesterovej živice so zvýšenou elektrickou vodivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215309

Dátum: 31.05.1984

Autor: Pavlačka Eduard

Značky: vodivosťou, výroby, spôsob, polyesterovej, živice, elektrickou, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu výroby polyesterovej živice so zvýšenou elektrickou vodivosťou zavedením vhodnej elektricky vodivej skupiny alebo atómu priamo do molekuly polyesteru. Takouto skupinou sú napr. vápenaté a/alebo horečnaté soli hydroxyetylftalátu všeobecného vzorca kde M je horčík a/alebo vápnik.