Patenty so značkou «vodičů»

Zařízení pro upevnění izolovaných vodičů a kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260206

Dátum: 15.12.1998

Autori: Reimar Vladislav, Bím František, Zadák Otto, Knob Miroslav

MPK: H02G 1/02

Značky: kabelů, izolovaných, zařízení, upevnění, vodičů

Text:

...pružný prstenec 1. Do vidlic třmenů v horní vrstvě zapadají při seetavení do více vrstev nohy třmenů horní vrstvy. Vídlicové třmeny jsou upevněny fixační tyčí gprovlečenou střídavě otvory ve vidlicích spodních třmenů a otvory v nohách třmenů horní vrstvy. Fixační tyč g je opatřena otvory s vnitřnímí závity v roztečích rovných vzdálenostem os vidlicových třmenů ł, řazených vedle sebe ve směru délky provlečené fíxační tyče. Kruhovým otvorem s...

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 268384

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šalomoun Vladimír, Uhlířová Jarmila, Piálek Josef, Chládek Otokar, Klumpar Karel

MPK: D04B 15/58

Značky: zařízení, nití, ovládání, vodičů

Text:

...4 pro zdvih vodiče g proti působení, tažné pružiny 1. Elektromegnet i je upevnčn na držáku l. Dále je k remeni 2 l vodičepřižazenn výlqvná západka i, která zapadá svým svislým ramenem do jeho zářezu. K druhému vodorovném rameni zápedky i je uchycena bežná pružina Q, jejíž dzuhv koneo je upevněn také k držáku. L.Kolmo ke všem vbdorovným ramenům zápedek Ž jednotlivých vodičů g nití je přiřazena do pravého ĺhlu zehnutá část páky I. Péks 1 je...

Zařízení pro opracování elektromontážních vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267682

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: zařízení, vodičů, opracování, elektromontážních

Text:

...npoonmanmencu nnumcuuu npnmuua 22 C BucTynDM 47 ameao CFHG npoaona 39 KoHTaKTHpyeT co CKOCDH 49. a 3 aTeM c Knnuouapaauun TOPHÚM Bucryna. B pesynbware aroro Bsaunoneñcrnnñ MGCTO crnua npouona snnuaerca Kmuuooopaauuu TUPHUM uucryna 47 (our.5) B npononbuuñ naa 5 numuero uanpanmnnmero aneneura 4.Hpn aron BGTBK npouona 39 (wur.6) momarca noeepx meuex 50. ornoan nx. Taxnn unauon. MBCTO crnaa nponona 39 oxauunaerca xpenxo aamaruu uemny aucrynon 47 n...

Zapojení pro připojování stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264682

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vítek Karel

MPK: H04M 15/00, G08C 19/16

Značky: zapojení, impulsů, jednomu, stejnosměrných, vedení, připojování, vodičů

Text:

...mezi bázi druhého tranzistoru a první pól mohou být nahrazeny Zenerovou diodou v opačném směru propustnosu.Zapojení pro připojovâní stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení podle vynálezu umožňuje dosáhnout tvaru vysílaného impulsu pro potlačení rušívého vlivu, bez použití rozměrných cívek. Tím jednak zjednodušuje technologii výroby, jednak přispívá k miniaturizaci zařízení tím, že zmenšuje jeho hmotnost i nároky na prostor.Příklad...

Břitová spojka trubkových elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261115

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kovář Otakar, Slezák Jan

MPK: H01R 4/38

Značky: vodičů, spojka, trubkových, elektrických, břitová

Text:

...účinkem. Hlavní výh-od-ou takto vytvorené spojky je odstranění častých revizi a poruch v provozech elektrických zařízení. velkou prednosti spojky je, že se Litahuje pouze jedním šroubem,přičemž se vždy docílí, bez kontroly utiahovacího momentu, přesné svěmé sily ve spoji a tím i stejného kontaktního napětí na všech vodivých plochách.spojka podle vynálezu .a její účinky jsou blíže vysvětleny pomocí príkladů jejího poo vedení uvedeného na...

Zařízení na elektrické spojení dvou vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259185

Dátum: 17.10.1988

Autori: Boček Emil, Stojan Josef

MPK: H01R 13/40, H01R 4/48

Značky: vodičů, elektrické, zařízení, spojení

Text:

...Je jejích použití omezeno průměí í Uvedené nevýhody oďstraňujełzwłzení na elektrické spojeniW dvou vodičůpod 1 e.vynálazu, jehož podsínou je, že ve vodiwém 7pouzdřo je radiálnň uloženaznejméně Jedna tažné pružina, neho vhodne pŕedpruženävtlañná pružina kruhového profilu z elektricâ ky vodíváho materiálu. vnější průměr závitů pružiny je větší než vůie mezi pouzdren a roubíkom takže jednotlivú závity pružiny so pružné dotýkají současně roubíku...

Nástroj k spojitému ukládání drátových vodičů do adhezní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258153

Dátum: 15.07.1988

Autori: Syřiště Milan, Matoušek Tomáš, Strejček Pavel

MPK: H05K 3/10

Značky: drátových, nástroj, ukládání, vodičů, spojitému, hmoty, adhezní

Text:

...části Q je R 0,3 mm. Toto provedení je výhodné pro aplikaci nástroje při kladení silnějších vodičů bez křížení do tenké adhezní hmoty, ktere přichází v úvahu například při konstrukcí periferních zařízení výpočetní techniky.Na obr. 2 je částečný řez druhým úsekem É drážky l v místě, kde přechází do přechodového zaoblení § a je zde vidět polokruhový profil dna, který může být s výhodou zalapován na průměr ukládaného vodiče a jeho...

Zařízení pro odstraňování papírové izolace z vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257950

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mrňavý Jaromír, Říhák Petr

MPK: H02G 1/12

Značky: vodičů, zařízení, papírové, izolace, odstraňování

Text:

...vo-~ dičů s papírovou izolací, které dosud byly dávány ke šrotaciTímto řešením také vzniká úspora nákladů za vof.W dič po odpočtu zisku ze šrotu a nákladů na odstraněníVynález jev dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky znázorněno.zařízení podle vynälezu při pohledu z boku, obr. 2 představuje.schema~ tický příčný řez rovinou podle čáry B - B z obr. 1 a obr. 3 schematický...

Příchytka kabelových vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245966

Dátum: 01.03.1988

Autor: Pittruff Jürgen

MPK: H02G 3/26

Značky: kabelových, vodičů, príchytka

Text:

...že je tvořena dvojicí paralelních pružných bočnic rozvidlených směrem dolů ve dvě čelieti, které jiou opatřeny na vnější straně pilovitými zářezy pro zasunutí mezi břity držáků, přičemž obě bočnice jsou v horní části apojeny můstkem opatřeným střížkovitě skoleněnými chlopněmi v části mezi oběma bočnicemi.Vyšší účinek příchytek konetruovaných podle vynálezu proti stávajícímu stavu techniky spočíva v tom, že poskytuje prakticky neomezené...

Způsob spojování měděných vodičů vinutí transformátoru se sběrným pasem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Miroslav, Picek Miroslav, Kroupa Václav, Chramosta Josef, Schlixbier Michal

MPK: H01F 15/10, H01F 27/06, H01F 41/10...

Značky: měděných, sběrným, spojování, transformátoru, pásem, způsob, vinutí, vodičů

Text:

...mědi.Výhodou způsobu spojování měděných vodičů podle vynálezu je, že ohřátí oblasti spojení se tímto způsobem sníží na teplotu maximálně 300 °C. Teplota ohřátí závisí na počtu a průměru vodičů vinutí a tlouščce sběrného pasu.Snížením teploty ohřevu na maximálně 300 OC použitou technologii svařování a lokálním ohřevem se prakticky odstráni nežádoucí opal ą následná oprava izolace vinutí.Příklad provádění způsobu podla vynálezu je zobrnzen...

Přípravek pro svařování plošných vodičů diskových rotorů točivých elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253982

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kuchta Jozef, Zobač Ladislav

MPK: B23K 15/00

Značky: točivých, plošných, rotoru, strojů, vodičů, diskových, elektrických, svařování, přípravek

Text:

...za sebou. Dále umožňuje.automatický posuv po sobě následných svařovaných vodičů zejména při seriové výrobě diskových rotorů.Přípravek podle vynálezu blíže objasní přiložený výkres kde na obr.1 je znázorněn v osovém řezu sestavený přípravek s diskovým rotorem a na obr. 2 při pohledu shore.Hlavní částí přípravku jsou dva upínací kotouče l a g . Spodní upínací kotouč g přiléhá na dno nosného talířeíg přičemž jeho tři mezikroužky g,Q,Q,...

Způsob výroby vodičů izolovaných radiačně zesítěným polyetylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246649

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krejeí Miloš, Roeák Jaroslav, Lejsek Lubomír, Toešoák Radim, Hotový Milan

MPK: CO8J 3/28

Značky: izolovaných, radiačně, polyetylénem, zesítěným, vodičů, způsob, výroby

Text:

...se většinou rozkládají vlivem ionizujícího zäření, a aby se dosáhlo potřebné termomechanické odolnosti je nutno aplikovat vysoké dávky záření.Nevýhody dosavadních uvedených postupů se odstraňují způsobem výroby vodičů izolovaných radiačně zesítěným polyetylěnem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že granulovanývysokotlaký polyetylén se smísí s N,N-bis/3,5-diterc.buty 1-hydroxyfenylpropionyl/hydrazinemv množství 0,2 až 4 díly na...

Zařízení pro ovládání zavádění a vypínání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253351

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fišer Evžen, Kopečný Miroslav, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: zařízení, zavádění, vodičů, vypínání, nití, ovládání

Text:

...řízené volicí zařízení popsanéNa postrkové páce g je uspořádána otočně rolna QA, k níž jsou přiřazeny pohonné vačky 32, a a łž (obr. 1) pevně» uspořádané na.svisle uepořádané hřídeli 16. Pohonné mačky J), JA, łâ jsou na hří-Ä delí ~ 16 uspořádány úhlově nastavitelné. ,Pohonné vačka gprovedena se dvěma vrcholy Lg a 343 (obr. 4) Zbjŕvající vačky 31 a łž maji jeden/vrchol a jsou stejného tvaru a velikosti, ale jsou vůči sobě úhlově přesazeny, jak...

Způsob měření a obnovení odporové nerovnováhy kabelových vodičů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239101

Dátum: 01.11.1987

Autor: Hubička Václav

MPK: G01R 31/10, G01R 31/08

Značky: odporové, tohoto, obnovení, způsob, zapojení, kabelových, způsobu, měření, provádění, vodičů, nerovnováhy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu měření a obnovení odporové nerovnováhy kabelových vodičů, při němž se odporová nerovnováha měří například Varlayovou metodou a zaniklá odporová nerovnováha se obnoví, a zapojení k provádění tohoto způsobu. Podstata spočívá v tom, že po zjištění vzniklé odporové nerovnováhy a po jejím zaniknutí se připojí k výstupu generátoru střídavého proudu s laditelným kmitočtem pomocný okruh, vytvořeny alespoň ze dvou vodičů, z nichž...

Zařízení pro vedení vodičů energie, zejména hadic, ke spotřebiči s kruhovým pohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246927

Dátum: 15.10.1987

Autor: Barták Ladislav

MPK: H02G 11/02

Značky: hadíc, spotřebiči, zařízení, zejména, vodičů, kruhovým, pohybem, energie, vedení

Text:

...pohyb vodičů energie přes střed dráhy spotřebiče. Zařízení je konstrukčně a investičné nenáročné a umožňuje rozvod energie ke spotřebiči v rozsahu více než 36 u°.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení v náryse a obr. 2 pak radiální řez v rovině A-A.zařízení pro vedení vodičů energie ke spotřebiči pohybujícímu se po kruhové dráze sestává z kruhové dráhy l, pohybového...

Zařízení pro odstraňování izolace z vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237096

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kadlec Vladimír, Volavka Jindřich

MPK: H02G 1/12

Značky: izolace, zařízení, vodičů, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstraňování izolace z vodičů s pneumatickým ovládáním. Vodič je zajištěn v nastavené poloze v otvoru třmenu 11 přidržovače. Píst 5 v hlavním válci 1 unáší vozík 12 s pevným nožem 13. Přes čep 19 kyvné spojky, kyvnou spojku 18 a čep 17 držáku se vykloní držák 16 kyvného nože. Kyvný nůž 14 se zařízne do izolace do hloubky pod nastavení. Po překování brzdící zarážky kyvný nůž 14 spolu s pevným nožem 13 stáhnou izolaci...

Stříhací přípravek zařízení pro odstranění izolace elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235272

Dátum: 01.10.1987

Autori: Müllerová Jindřiška, Navrátilová Marie, Ivičič František

MPK: H02G 1/12

Značky: odstranění, střihací, vodičů, elektrických, zařízení, izolace, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku, kterým se stříhají elektrické vodiče v přesných vzdálenostech od začátku jeho odizolované části provedené zařízením pro odstranění izolace elektrických vodičů. Řeší se jím dosavadní problémy vznikající při vytváření přesných délek odizolovaných konců vodičů, potřebných například při ovíjení špiček konektorů. Jeho podstata spočívá v tom, že na základové desce zařízení pro odstranění izolace je přestavitelně uložena...

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252682

Dátum: 17.09.1987

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04D 15/58

Značky: nití, ovládání, zařízení, vodičů

Text:

...spojen s pákou lg výkyvně uloženou na čepu lg přičemž její druhý konec je opatřen rolnoulg dosedající na vačku li pevně spojenou s jehnlním válcem g. Rolna lg je přitlačovánana vačku lg tažnou pružinou lg, jejíž jeden konec je uchycen k páce lg a druhý na neznázorněnou přírubu stroje.Funkce výše pnpsaného zařízení je následující. Při běžném pletení je činnost vodiče 1 řízena vysazením kolíků 1 na talířku 3, který se otačí podle povelů...

Zařízení pro vedení tažných řetězů lavic vodičů příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 242291

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sekanina Milan, Fišer Jaroslav

MPK: D01H 1/36

Značky: zařízení, řetězů, vedení, příze, tažných, vodičů, lavic

Text:

...kluzný člen se zakřívenou pracovní plochou, který je uložen na skříni mechanismu tvorby návinu.Výhodou vynaloží je zklídnění chodu lavíc vodíčů příze a odstranění rázů tažného řetězu. Vzhledem k tomu se odstranily í rázy V ovládacích segmentech prstencové la 4vice a v důsledku toho zklídnění jejího chodu, čímž je diosaženo pravidelného návínu.Další výhody a význaky predloženého vynálezu vyplývají z následujícíhno popisu příkladného provedení,...

Zařízení na připevňování elektrických vodičů ke kontaktům

Načítavanie...

Číslo patentu: 244868

Dátum: 14.08.1987

Autori: Jacobsen Alan Nicolas, Mügge Harry

MPK: H01R 11/26

Značky: vodičů, připevňování, elektrických, zařízení, kontaktům

Text:

...přesuäení jejich mechanického a elektrického spojení.Uvedenou nevýhodu odstraňuje zařízení na připevñování elektrických vodičů ke kontaktům Podle vynálezu. jehož podstatou je, že ve stěně otvoru pro elektrický vodič je vytvořen alespoň jeden prořez, vedený V rovině protínající osu závitového otvoru a tento závitový otvor pčesahující.Výhodou zařízení podle vynálezu je jeho jednoduchost, spolehlivost a otřesuvzdornost. Dále dojde ke zvýšení...

Polyetylénové tvářecí hmoty pro izolaci kovových vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251902

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fiedler Peter, Hoffmann Heinz, Fassian Cäcilie, Jahns Rüdiger

MPK: C08L 23/06, H01B 3/18

Značky: kovových, izolaci, hmoty, polyetylénové, vodičů, tvářecí

Text:

...Macc Momao npn STOM ocymecwannwn no HSBGCTHHM rexuonorunn nepepaöorxn. K opMoaouauM Maccan, xpoMe woro, Momao noöąnnrb npornsocwapnrenn, 5 qacTHocTn TepMOCTaÓHnH 3 aT 0 pH n/mna rnesaxruaaropm Menu, Hauonuuwenu, cMa 3 KH n/unu nuruenwm. 0 c 06 uM npen~ MymeCTBOM cooraewcraymmn H 306 peTeHmm ů 0 pMOBOqHHX Macc HBHHQTCH xx npHMeneune ną oqeas Manmx nonepequmx ceuennň nponoon H ôonbmaz cxopocrn npnemac rnanKoñ,n 3 onnuMoHHoů n 0 BepxH 0 cTbm, TSK...

Odbočná spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237369

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kovářová Eva, Kovář Otakar

MPK: H01R 4/42, H01R 4/38

Značky: vodičů, spojka, elektrických, odbočná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je odbočná spojka elektrických vodičů, opatřená pro uložení hlavních vodičů souosými rýhovanými elektrovodnými lůžky (4, 5). Dále je opatřena pro uložení odbočného vodiče (3) naklápěcím vodivým můstkem (6). Horní lůžko (5) a dolní lůžko (4) jsou přes naklápěcí vodivý přítlačný můstek (6) sevřena pružným prvkem (7) prostřednictvím předepínacího samosvorného šroubu (8).

Zapojení paměťového modulu se sníženým počtem vodičů sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251599

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vlk Jiří, Klos Josef

MPK: G06F 13/40

Značky: sběrnice, zapojení, paměťového, počtem, vodičů, sníženým, modulu

Text:

...ve kterém se zapamatuje pouze výsledek vyhodnocení adresy modulu a podle tohoto výsledku jsou hradlovány pouze sig nály řídící sběrnice, určené pro řízení pamětového systému.Tím, že po sběrnici jsou v časovém multiplexeru přenášeny postupně adresy modulu, multiplexované adresy pamětového systému a data do, respektive z paměti, se snižuje počet vodičü sběrnice a zjednodušuje se tím jak budič sběrnice, tak přijímač. Modifikace zapojení, při...

Zařízení na čištění a zakrucování konců elektrických montážních vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245707

Dátum: 15.07.1987

Autor: Jakobs Steffen

MPK: H02G 1/12

Značky: čištění, zařízení, elektrických, zakrucování, konců, montážních, vodičů

Text:

...22 n nnmrqena nryaxa 23 c pežąnćon, .na xoropoñ paamemena mxałüopma 24 u rana 25. Brzyrpn Kopuyca 4 yxpeluena DCL 26 c aamemcon 27 a npynna 28., fiamemca 27 Konraxmpyeu- c mmuomm yno. -4. . Tax .e yxpelmexm KYJIBĚRGBHĚ nan 30. .c Manutan 31 32 n puuarn 33 n 34. llanxoe ycrponcrno npennasnaueno m odpadornu nponona 35 c npemapnreamuo omannenaoñ no xpyry nsomnmen n .sme menu 36. 3 . . Ycrponcno Hammer padorars npn npamemm xyJnmtoBora nana...

Vysokonapěťový izolační systém vodičů statorového vinutí elektrických točivých strojů o výkonu řádově stovek megawatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251165

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mrázek Josef

MPK: H02K 1/06, H01B 3/00

Značky: vysokonapěťový, řadové, vinutí, statorového, točivých, stovek, elektrických, systém, vodičů, výkonu, izolační, megawatů, strojů

Text:

...růstu výbojového kanálku je velikost kritické zâny v okolí konce kanálku, jež je dána velikosti napětí a není nijak dále omezena. Právě tak není nijak omezen vývoj prorůstání kanálku ani jeho zastavení případně omezení ještě předtim, nežli se izolant zeslabí natolik, že je ohrožena jeho.elektrická pevnost.Popsaná nsvýhoda známýchkonstrukcí vysokonapěřového izolačního systému vodičů statorového vinutí elektrických točivých strojů o výkonu...

Úchytka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250832

Dátum: 14.05.1987

Autor: Novozámský Vladimír

MPK: H02G 3/26

Značky: vodičů, úchytka, elektrických

Text:

...ve směru radiálním k podélné ose tělesa. Tělesotvoří jeden pevný celek 5 prúchodkou pro uložení mezi kryty stroje.Výhoda tohoto provedení spočíva ve vytvoření úložného prostoru pro elektrický vodič, jehož částí je pružný člen, kterým se vodič upevňuje v úchytce. Je možno v ní uložit i vodiče v rozsahu několika průměrů, což je umožněno právě pružným členem, který se přizpůsobí vnějšímu tvaru vodiče. Oproti púvodním provedením odpadá...

Spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238200

Dátum: 01.05.1987

Autor: Kovář Otakar

MPK: H01R 4/38

Značky: vodičů, elektrických, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky elektrických vodičů, zejména tyčových a trubkových. Sestává z horního lůžka (4) a dolního lůžka (3), mezi kterými jsou sevřeny první vodič (1) a druhý vodič (2) a horní lůžko (4) a dolní lůžko (3) jsou za účelem sevření umístěny v pružném třmenu (5), v jehož horní části je uložen předepínací samosvorný šroub (6), jehož konec dosedá do zahloubení (8), vytvořeného v horním lůžku (4). Dolní lůžko (3) je opatřeno svislou...

Spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238184

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kovář Otakar, Kovářová Eva

MPK: H01R 4/38

Značky: elektrických, vodičů, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je spojka elektrických vodičů, opatřena dvěma elektrovodnými lůžky pro uložení konců vodiči. Dolní lůžko (3) a horní lůžko (4) jsou sevřeny pružným prvkem (5) prostřednictvím jednoho předepínacího samosvorného šroubu (6).

Izolační vložka trolejových vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250514

Dátum: 15.04.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: B66C 13/22

Značky: izolační, trolejových, vodičů, vložka

Text:

...vzpěrové deformaci těchto vodičü.Uvedené nedostatky odstraňuje izolační vložka trolejových vodičů a podstata vynálezu spočíva v tom, že kolmo na rovinu podložky trolejových vodičů jsou V místě jejich dilatačini mezery připevnětny »dvě paralelní bočnice zhotovené z izolantu, jejichž náběhová čela jsou zaoblena pod rádiusem,který je roven nejméně třem čtvrtinám výšky tnolejového vodiče.Izolační vložka podle Vynalezu dovoluje zvětšení dilatačni...

Elektricky symetrické vedení z paralelních vodičů, s velkou proudovou zatižitelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 250118

Dátum: 15.04.1987

Autori: Reimar Vladislav, Knob Miroslav, Doušová Eva

MPK: H01B 11/06

Značky: velkou, vodičů, proudovou, symetrické, elektricky, zatížitelností, vedení, paralelních

Text:

...pravidelného mnohoúhelníku.Výhody řešení podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že každým vodičom stejné fáze vedení teče stejný proud co do velikosti i fázového posunu, tím se dosáhne velké proudové zatížitelnosti vedení, zmenší se střídavý odpor vedení a ztráty přenášené elektrické energie, a že každá fáze vedení má stejnou provozní impedanci - vedení je elektricky symetrické. Z důvodů velké proudové zatížitelnosti se docílí menší...

Spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249832

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovář Otakar

MPK: H01R 4/38

Značky: vodičů, spojka, elektrických

Text:

...hoPníhopřítlačné ho lůžka g větracího kanálu v dutém předepinacím samosvorném.šľoübu zlepšuje chladící účinky spojky. Výústěním průchozího 1 otvoru do zápíchu umožňuje větráni i uvnitř spojé. skutečnost, WžeAdutý předepínací samosvorný šroub má dolni konec kulovitýa jim dosedá do vybrání, které má na čele též kulovitou plochu, umnžňuje naklápění hovniho lůžka ve aměru osy vodičů, pokud tyto vodiče mají toleranci v průměru. AWRyhovánímĺobliny...

Zařízení na stříhaní vodičů plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Syřiště Milan, Šuhaj Jaroslav

MPK: H05K 3/00

Značky: spojů, vodičů, zařízení, plošných, stříhání, drátových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na stříhání plošných drátových spojů je určeno ke stříhání kladeného vodiče na stroji pro kladení plošných drátových spojů do sklolaminátových desek, potažených adhezní vrstvou. Stříhá kladený vodič uvnitř kladecí trysky, přičemž ke střihu dojde posuvem razníku v trysce podél jeho rotační osy nebo k jeho radiálnímu natočení vzhledem k trysce a po dokončení střihu se razník vrátí do základní polohy.

Nástroj k odstraňování izolace vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233281

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: H02G 1/12

Značky: odstraňování, vodičů, izolace, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k odstraňování izolace vodičů je určen pro elektro montážní a opravárenské práce. Výškově stavitelný nůž s podélnou osou přímkového tvaru je mimostředně uchycen v držáku a prostřednictvím ložiska otočně spojen s tělesem nástroje. Osa nože je rovnoběžná s osou unašeče, jehož čelo je zhotoveno z permanentního magnetu, který přiléhá bezvůlově k noži zhotoveného z ferromagnetického materiálu. Otáčením unašeče v těle se nástroje je nůž...

Třmenová svorka pro připojování elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232220

Dátum: 01.03.1987

Autori: Petrík Václav, Ivančo Ján, Molnár František

MPK: H01R 4/28

Značky: svorka, elektrických, třmenová, připojování, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Třmenová svorka pro připojování elektrických vodičů, zejména hliníkových, jejíž plášť má tvar obdélníka s dolním kratším ramenem ve tvaru korýtka. Horní kratší rameno je zdvojené a je vytvořeno přeložením obou konců pláště přes sebe. Svorka kompenzuje tzv. tečení hliníku u elektrických spojů.

Otočná hřídel nástavce ovíjecí pistole k ovíjení vodičů, zejména na špičky konektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235860

Dátum: 01.03.1987

Autor: Jeníček Josef

MPK: H01R 4/14

Značky: otočná, vodičů, pistole, ovíjecí, hřídel, špičky, ovíjení, konektoru, zejména, nástavce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení otočné hřídele nástavce ovíjecí pistole, kterým se ovíjí vodiče, zejména na špičky konektorů. Jeho podstata spočívá v tom, že na vodící otvor otočné hřídele je napojena tvářecí kuželová dutina, jejíž osa je vůči podélné ose otočné hřídele vyosena. Začátek tvářecí kuželové dutiny tvoří náběhová část, konec výběhová část. Ve výběhové části jsou vytvořeny geometrické vztahy, které jsou podmínkou pro úspěšné...