Patenty so značkou «vodičov»

Usporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7295

Dátum: 03.12.2015

Autori: Szabó Mário, Gombík Milan, Tkač Zdenko, Majdan Radoslav, Polonec Tomáš

MPK: B60W 40/09

Značky: vodičov, dopravy, monitorovanie, využitím, osobnej, brzdění, nákladnej, vozidla, informácií, štýlu, usporiadanie, jazdného, rozběhu

Text:

...schémy na obrázku l, kde je znázornené pripojenie bezkontaktného snímača na brzdový pedál. Jedna časť bezkontaktného snímača sa pripevňuje vhodnými upínacími prostriedkami - upínacími pásmi ku konštrukcii pedála a druhá k rámu vozidla.Predmetom technického riešenia je záznam štýlu jazdy vodiča s využitím bezkontaktného snímača A polohy, obsahujúceho prvú časť ą a druhú časť ž. Prva časť 3 snímača A je montovana priamo na brzdový pedál g...

Nosný systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6589

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kadlec František

MPK: H02G 7/00, H02G 1/02

Značky: elektrické, vysokého, vodičov, systém, nosný, usporiadaním, vedenie, napätia, trojuholníkovým, nadzemné

Text:

...pre vtáky, najmä pre veľké dravce. Nosný systém na rozdiel od známych riešení neobsahuje žiadne dlhe šikmé časti, na ktoré vtáky chcú dosadnúť, a po ktorých môžu následne skĺznuť k častiam pod napätím a poraniť sa pri mávaní krídlami, keď chcú pri skĺznutí udržať stabilitu. Nosný systém podľa technického riešenia naopak poskytuje na dosadnutie vtákov izolovanú, širokú a horizontálne dominantnú plochu, ktorá je celkom bezpečná a...

Nosný a spínací systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s rovinným usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6545

Dátum: 02.10.2013

Autori: Bartoš Stanislav, Halamíček Josef, Marek Josef, Bartoš Dalibor

MPK: H02G 7/00

Značky: elektrické, rovinným, spínací, vysokého, vodičov, nosný, napätia, systém, usporiadaním, vedenie, nadzemné

Text:

...systém je vhodný na rekonštrukciu a rnodemizáciu jestvujúcich rovinných systémov vedení bez toho, aby sa muselo vedenie vysokého napätia nákladne meniť na vedení s trojuholníkovým rozložením vodičov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je predstavený perspektívny pohľad na nosný a spínací systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s rovinným usporiadaním vodičov, obr. 2 zobrazuje čelný pohľad na nosný a spínací systém s...

Nosný a spínací systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6517

Dátum: 03.09.2013

Autori: Halamíček Josef, Bartoš Stanislav, Kadlec František, Bartoš Dalibor

MPK: A01M 29/32, H02G 7/00

Značky: nosný, vysokého, napätia, elektrické, nadzemné, vodičov, systém, vedenie, trojuholníkovým, usporiadaním, spínací

Text:

...i ľavej časti dosadacej konzoly je výhodne väčšia než l 000 mm. Pri šírke jednej časti napr. l 300 mm tak celá dosadacia konzola disponuje dosadacou šírkou 2 600 mm.Delené riešenie dosadacej konzoly je výhodné najmä pre tú konštrukciu nosného systému, kde stredové rameno je tvorené pravou časťou stredového ramena a ľavou časťou stredového ramena, pričom pravá a ľavá časť sa smerom hore zbiehajú do špičky a sú spojené s možnosťou ich...

Zariadenie a spôsob na vyrovnávanie vodičov cievkových členov v jadrách u elektrodynamických strojov pred uskutočňovaním zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18555

Dátum: 13.02.2012

Autori: Corbinelli Rubino, Ponzio Massimo

MPK: H02K 15/00

Značky: elektrodynamických, uskutočňovaním, vodičov, cievkových, vyrovnávanie, strojov, jadrách, zvárania, zariadenie, spôsob, členov

Text:

...prúdu pre tavenie ich materiálu, je popísané V európskom patentovom spise EP 1 043 828. Dokument EP 1 376 816 popisujespôsob a zariadenie na elektrické zváranie koncov vodičov.0008 Na uplatnenie jadier, napríklad u statorov elektromotorov alebo generátorov, boli zariadenia a spôsoby na vyrovnávanie voľných koncov vylepšené za účelom zaistenia väčšej presnosti pri ustavení polohy voľných koncov predv procese vyrovnávania, musia zaujímať...

Usporiadanie na označovanie vodičov alebo rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287492

Dátum: 15.11.2010

Autor: Mellgren Gunar

MPK: G09F 3/00, H01B 13/00, H01B 7/00...

Značky: označovanie, rúrok, usporiadanie, vodičov

Zhrnutie / Anotácia:

Označovacia objímka na označovanie vodičov alebo rúrok, najmä elektrických vodičov, vo forme telesa prstencovitého alebo objímkového tvaru, vyrobeného z jedného kusa a vyrobeného z elastického materiálu, výhodne z plastu. Označovacia objímka má niesť jeden alebo viaceré označujúce symboly a zahrnuje vonkajšiu časť tvaru strmeňa s dvoma vonkajšími ramenami (1, 2), ktoré slúžia ako bočné steny. Na svojich spodných koncoch sa tieto ramená spájajú...

Nosná konzola holých vodičov pre vonkajšie elektrické vedenie vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287493

Dátum: 11.11.2010

Autori: Zálešák Zdeněk, Lehký Petr, Thiel Hugo

MPK: H02G 7/00

Značky: nosná, vonkajšie, konzola, elektrické, vysokého, holých, vedenie, vodičov, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Nosnú konzolu tvoria bočné izolátory (15, 15') vybavené dvojramennou konzolou (1) v tvare roztvoreného písmena V a vrcholové izolátory (28) vybavené vrcholovou konzolou (2) na samostatné pripojenie k drieku (3) stĺpa.

Strižná skrutka pre spojovacie prvky elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15162

Dátum: 21.08.2009

Autor: Bentkowski Kai-uwe

MPK: H01R 4/30

Značky: strižná, elektrických, skrutka, prvky, vodičov, spojovacie

Text:

...zlomové miesta, umiestnené nad a pod stupňovitým predurčeným zlomovým miestom, musia byť pritom vždy vybavené krútiacim momentomprostredníctvom iného hnacieho nástroja. Aj pri tomto je potrebne rozličné záberové-3 plochy avybrania pre hnací nástroj príslušne nákladné zhotoviť. Okrem toho sa musí vyberať medzi dvomi druhmi pohonu.0008 DE 102004039811 opisuje strižnú skrutku vtvare jednostranne uzatvoreného dutého valca s dodatočne...

Zariadenie a spôsob na detekciu porúch stredne napäťových izolovaných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14985

Dátum: 07.08.2009

Autori: Misák Stanislav, Foldyna Jiři, Válek Pavel

MPK: G01R 31/02

Značky: poruch, stredne, izolovaných, vodičov, detekciu, zariadenie, spôsob, napäťových

Text:

...stredne napäťového izolovaného závesného vodiča g obsahuje snímač rozptylového elektrického poľa, ktorým je v tomto prípade prstencový snímač 3, ktorý obopína izoláciu izolovaného vodiča g. Kovový prstencový snímač ą je pripojený k dispečíngu 10, a to postupne cez jednotku já na zistenie impulznej zložky, A/D prevodník 6, frekvenčný ñlter 7, výpočtovú jednotku 8 a vyhodnocovaciu jednotku 9. Jednotka § 5 nazistenie impulzných zložiek...

Usporiadanie vodičov pre odporový spínací element s aspoň dvomi skupinami vodičov zo supravodivých vodivých pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10947

Dátum: 09.04.2009

Autor: Krämer Hans-peter

MPK: H01F 6/06

Značky: vodičov, dvomi, pásov, usporiadanie, odporový, skupinami, spínací, vodivých, element, aspoň, supravodivých

Text:

...znakmi, ktorým je daná vysoká dielektrická pevnosť pri kompaktnom uskutočnení, nižšej indukčnosti a nízkych strát striedavým pólom, pričom existujedobrá prístupnost chladiaceho prostriedku k použitým vodivýmUvedená úloha je vyriešená pre usporiadania vodičovodporového spínacieho elementu znakmi nároku 1.Usporiadanie vodičov podľa vynálezu pre odporový spinací element obsahuje aspoň jednu prvú a aspoň jednu druhú skupinu vodičov, ktorá je...

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285754

Dátum: 27.06.2007

Autori: Wolter Wilfried, Heidgen Karsten, Scharf Steffen, Israel Frank

MPK: B61C 17/00, B61D 15/00, B61D 17/00...

Značky: vodičov, zariadenie, vozidiel, koľajových, bezpečnostné

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel pozostáva z deformačného pásma (4) v oblasti kabíny rušňovodiča, pultu (6) vodiča, rámu (7) a zo sedadla (8) rušňovodiča. Priečnik (2), konštrukcia (3) protinárazovej ochrany, pult (6) vodiča, rám (7) a sedadlo (8) sú ako funkčný celok navzájom spojené a sú spoločne posuvné v smere do priestoru pre cestujúcich, pričom rám (7) sedadla a sedadlo (8) vodiča sú usporiadané nad deformačným...

Spôsob a zariadenie na indukčné vysokofrekvenčné zváranie kovových výrobkov s rozdielnou hrúbkou materiálov a/alebo kvalitou materiálov použitím aspoň dvoch navzájom od seba oddeliteľných čiastkových indukčných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9921

Dátum: 22.01.2007

Autori: Koch Martin, Schülbe Holger, Nacke Bernhard, Von Löhneysen Henning, Plha Jens, Nikanorov Alexander, Wischmann Stefan, Schmidt Mario

MPK: H05B 6/02, B23K 13/02, B23K 13/01...

Značky: výrobkov, zváranie, indukčne, spôsob, kvalitou, oddeliteľných, vysokofrekvenčné, navzájom, zariadenie, materiálov, rozdielnou, dvoch, indukčných, aspoň, vodičov, použitím, kovových, hrúbkou, čiastkových

Text:

...zvárajú rôzne hrubé kovové výrobky alebo kovové výrobky pozostávajúce z rôznych materiálov. Takými kovovými výrobkami môžu byť napriklad kovové ploché výrobky tailored blanks, plechové prírezy pretvárané na duté profily alebo rúry, takzvané tailoredtailored products je automobilová výroba, pretože tailored products majú optimálny pomer medzi maximálnym zaťažením a hmotnosťou, a preto sa môžu velmi dobre prispôsobiť danému0004 Na základe...

Spôsob farbenia elektrických vodičov a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9945

Dátum: 08.11.2006

Autori: Kinezuka Kenji, Osada Tatsuo, Yanagawa Naoki, Ichikawa Hiroaki, Agata Masahiko

MPK: H01B 13/34, B05B 13/04

Značky: zariadenie, elektrických, tohto, uskutočňovanie, spôsob, farbenia, vodičov, spôsobu

Text:

...kolmom napozdĺžny smer elektrického vodiča tak, aby zafarbilo každý celý vonkajší povrch veľkého počtu 2 jeho farbených úsekovprislúchajúcich dekoračnému vzoru vo forme pruhu.kontinuálne vkladanie rozstrekovateľného materiálu.0011 Predmetom predloženého vynálezu je spôsob farbenia elektrického vodiča na zlepšenie jeho viditeľnosti a vzoru azariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.0012 Podľa predloženého vynálezu sa poskytuje zariadenie na...

Spôsob automatizovaného zväzovania káblových vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284876

Dátum: 27.12.2005

Autori: Büsch Martin, Lesser Hans-jürgen

MPK: B65B 13/00

Značky: zväzovania, spôsob, automatizovaného, vodičov, káblových

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa súvisle privádzateľná káblová páska (2), ktorá má na svojom povrchu ozubenie alebo rebrovanie (10) posúva poháňaná motorom a svojím predným koncom sa prestrkuje blokovacím zámkom (1), vybaveným blokovacími prostriedkami, zaberajúcimi s ozubením alebo rebrovaním (10) káblovej pásky (2), obväzuje okolo káblového zväzku (59) a privádza späť do blokovacieho zámku (1). Na to sa káblová páska (2) prepnutím smeru otáčania svojho...

Spôsob zvarovania vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7002

Dátum: 28.10.2004

Autor: Eberbach Jost

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: zvarovania, vodičov, spôsob

Text:

...pri postupu zvárania. Pri zmene znamienka druhej časovej deriváciesignálu dráhy sa postup zvárania ukončí.V spise DE-A-2 149 748 sú opísané spôsoby,zariadení a systém pre výrobu spojenia do integrovaných obvodov. Aby sa dosiahli vylepšené spoje, riadi sa prenos síl na nástroj, avšak i energia do neho privádzaná, deformáciouspojovaných dielov zistovanou senzorom dráhy.Regulácia postupu zvárania prostredníctvom ultrazvuku je známa zo spisu...

Spôsob inštalácie vodičov pozdĺž výkonového systému na prenos elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9273

Dátum: 27.08.2004

Autori: O'connell Daniel, Devine Clifford

MPK: H02G 1/02

Značky: prenos, inštalácie, pozdľž, výkonového, systému, energie, spôsob, vodičov, elektrickej

Text:

...alebo odkláňaného cez iné vzdialené(0008) Dokumenty JP-A-2001 186616 a JP~A~O 3007007 zverejňujú metódu odbočenia pre vysokonapàťový vodič bez spôsobenia(0009) Predchádzajúce potreby sú vo veľkom rozsahu bratédo úvahy pri vypracovaní predloženého vynálezu, pričom z jednéhohľadiska v niektorých uskutočneniach je poskytnutý spôsob,umožňujúci práce na prenosových vedeniach vysokonapäťového výkonu, pri výmenách alebo údržbe, zatiaľ čo je...

Zariadenie a spôsoby na umiestňovanie drôtových cievkových vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10290

Dátum: 02.04.2004

Autori: Stratico Gianfranco, Mugelli Maurizio

MPK: H02K 15/06

Značky: spôsoby, umiestňovanie, drotových, cievkových, vodičov, zariadenie

Text:

...uložených V súčastidynamoelektrického stroja. Množina drôtových cievok môže byť uložená na ukladací nástroj. Drôtový vodič môže byť prichytenýv určitom. mieste na ukladacom. nástroji. Drôtová cievka, zodpovedajúca drôtovému vodiči, môze obklopovať miesto V rovine ukladacieho nástroja, pričom žiadna z množiny drôtových cievok nemôže prevyšovať prvú časť drôtového vodiča, prichyteného V tomto mieste.0007 U niektorých uskutočnení tohto...

Spôsob zhutnenia a následné zvarenie elektrických vodičov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283882

Dátum: 03.03.2004

Autori: Götz Heinz, Steiner Ernst, Stroh Dieter

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: spôsob, následné, elektrických, zariadenie, zhutnenia, vodičov, spôsobu, tohto, zvarenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na zhutnenie a následné zvarenie elektrických vodičov, predovšetkým na výrobu prechodových a koncových uzlov prameňov vodičov pomocou ultrazvuku v zhutňovacej komore (10), ktorá je prispôsobená vodičom a má prestaviteľnú výšku (h) a šírku (b), pričom najprv dochádza ku zhutneniu (skompaktneniu) a potom ku zvareniu príslušných vodičov. Pre zhutňovaciu komoru možno pritom nezávisle od prierezu zváraných vodičov vopred nastaviť...

Zariadenie na oplášťovanie zväzku vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283844

Dátum: 16.02.2004

Autor: Bigot Henri

MPK: H01B 13/00

Značky: vodičov, zväzku, zariadenie, oplášťovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oplášťovanie zväzku (1) vodičov (2) zabalením uvedeného zväzku do pružného adhézneho pása (3), ktorým je zväzok (1) pozdĺžne obalený a ktorého pozdĺžne okraje (5) sú spojené zlepením. Zariadenie zahŕňa rám (60) vybavený uzavieracou hlavou (65) zahŕňajúcou tvarovacie ústrojenstvo (68) pása (3), ktoré je nepohyblivo pripevnené k rámu (60) a na ktorom je predlohová hrana (70) v tvare písmena V na iniciáciu pozdĺžneho prehýbania pása...

Zariadenie na spojovanie elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 614

Dátum: 19.04.2003

Autori: Michelbach Thomas, Barlian Reinhold, Lösch Hans-martin

MPK: H02G 15/10, H05B 3/54, H05B 3/06...

Značky: elektrických, vodičov, spojovanie, zariadenie

Text:

...hadicová šnúra, V priereze kruhovitá, ktorá výhodne obsahuje dva elektrovodiče 3, § a jeden elektrickýuzemňovací ochranný vodič Q.Vykurovací kábel Ž má výhodne oválny prierez a obsahuje dva V odstupe vzájomne rovnobežne usporiadanévykurovacie vodiče 1, 8, ktoré sú vložené v polovodivomVodič vytvorenou tieniacu mriežku ll.Objímka l obsahuje hrncovité spojovacie teleso lg,ktoré pozostáva z dna lg a prstencovej steny ll. Pri dne lg je...

Spôsob a zariadenie na zlisovanie a následné zváranie elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 600

Dátum: 30.11.2002

Autor: Keller Peter

MPK: H01R 43/02, B23K 11/00

Značky: zariadenie, elektrických, spôsob, následné, vodičov, zlisovanie, zváranie

Text:

...spojené, a meracie a ovládacie zariadenie na riadenie procesu zváracieho zlisovania, vyznačujúce sa tým, že meracie a ovládacie zariadenie je vytvorené tak, aby sa keramické ćeluste mohli po pracovnom cykle zváracieho zlisovania pohybovať pozdĺželektródy (2) v riadenej vzdialenosti od elektródy (2) za účelom zotretia znečistenia.0009 Vzdialenosť spodnej elektródy od keramických čelustí, ktoré sa pozdĺž nej pohybujú,musí byť aspoň taká...

Systém kríženia vodičov a zákrutov na vonkajšom elektrickom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3346

Dátum: 06.11.2002

Autori: Hradiský Jaroslav, Brousil Petr, Froněk Pavel

MPK: H02G 1/02

Značky: zákrutov, kríženia, systém, elektrickom, vonkajšom, vodičov, vedení

Text:

...riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obrázok 1 znázorňuje umiestnenie technického riešenia systému kríženia vodičov a zákrutov na vonkajšom elektrickom vedení v rozpätí vodičov medzi dvoma opornými bodmi v šikmom bočnom pohľade a obrázok 2 znázorňuje toto technické riešenie v čelnom pohľade v smere vedenia, kde na obidvoch obrázkoch sú zrejmé obidva oporné body, rozpätie prvých a druhých vodičov, prvé a druhé...

Spôsob výroby zasklenia z plastu so štruktúrou elektrických vodičov a zasklenie z plastu so zanorenými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4862

Dátum: 25.09.2002

Autori: Blanche Luc-henry, Aengenheyster Gerald

MPK: B29C 45/14, B60S 1/02, H05B 3/84...

Značky: výroby, plastů, vodičov, zasklenie, zasklenia, elektrických, spôsob, zanorenými, vláknami, strukturou

Text:

...ztuhého zasklenia zo skla alebo zplastu (PC alebo PMMA) a zvrstveného relativne tenkého polotovaru, ktorý sa skladá zvonkajšej fólie,ktorá je mechanicky odolná, a z medziľahlej fólie ztermoplastickeho spojiva vybavenej pripojenýmí alebo včlenenými vláknami. Dokončené vrstvené zasklenie je možné použiť najmä ako vykurovacie zasklenie motorového vozidla. Jeho vonkajšia fólia je výhodne vyrobená zpolyuretánu tvrdeného teplom, ktorý má hrúbku s...

Spôsob odizolovania plochých vodičov FFCs

Načítavanie...

Číslo patentu: E 802

Dátum: 03.09.2002

Autor: Dietrich Jörn

MPK: H01R 43/28

Značky: vodičov, spôsob, plochých, odizolovania

Text:

...Takto je zaistené, že pred neaktivovaným laserom je stále usporiadaný nejaký kryt, ktorý spoľahlivo zabráni prenikaniulaserového lúča druhého laseru aj vtedy, keď sa napríklad medzilasermi nenachádza žiadny vodič FFC alebo sa tam nachádza vodič už s úplne vytvoreným okienkom.0010 Vo výhodnom vyhotovení pozostáva kryt každého laseru z otáčajúceho sa kotúča s príslušnými dierami alebo vybraním,pričom obidva kotúče pre obidva lasery sú výhodne...

Sposob odstránenia izolačného laku z vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260371

Dátum: 15.12.1998

Autori: Borka Július, Czifrík Karol

MPK: H02G 1/12

Značky: odstránenia, vodičov, spôsob, izolačného

Text:

...laku. Uvedené nevýhody odstraňuje vynález, ktorého podstata spočíva v tom,že sa príslušná časť vodiča uvedie do kontaktu s chloridom zinočnatým v teplote 300 až 500 C a po rozklade laku sapovrch vodiča opláchne vodou.Výhodou odizolovania chloridoní zinočxíatým, je, že prebehne dokonale behem 3 až 20 sekúnd podľa priemeru vodiča a. druhu laku v uvedenom teplotnom rozsahu, pritom nezhoršuje mechanické vlastnosti medi. Metóda je vhodná pre...

Nosný systém ekologického vonkajšieho elektrického vedenia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1967

Dátum: 07.10.1998

Autori: Thiel Hugo, Zálešák Zdeněk, Kadlec František, Lehký Petr

MPK: H02G 7/00, H02G 7/20

Značky: systém, usporiadaním, nosný, vonkajšieho, elektrického, vodičov, trojuholníkovým, ekologického, vedenia

Text:

...vedenia, je výhodné, ak je kprídavnej vzpere pripevnené pomocné bočné rameno, ktoré je usporiadané protijednému z bočných ramien a je s ním prepojené pomocou spojky.Podľa toho, či je nosný systém použitý ako výzbroj stĺpov elektrickéhovonkajšieho vedenia pre nosné rohové, odbočné alebo výstužné podpemé body, súprostriedky na upevnenie izolátorov na bočných ramenách a na stredovom nosnomPre bezpečnú a pohodlnú prácu obsluhy vykonávajúcu montáž...

Zariadenie na výrobu zväzkov vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278831

Dátum: 04.03.1998

Autori: Vazquez Manuel Arevalo, Hernandez Jaime Ulloa, Aligué Jordi Casas, Verge Ramon, Vives Jordi Bigorra

MPK: H01R 43/00, H01B 13/00, H01B 13/02...

Značky: zariadenie, vodičov, výrobu, zväzkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu zväzkov (8) vodičov, pričom každý zväzok (8) je vytvorený z mnohých vodičov (4), sa skladá z mechanizovaného dopravníka (23) so vstupnou a výstupnou časťou (25, 26) a mnohými pracovnými miestami (15) pozdĺž neho na postupné utváranie zväzkov (8) vodičov zo zárodočného do konečného stavu, pričom dopravník (23) obsahuje na ňom pripevnené prostriedky na ďalšie prichytenie zárodočného zväzku (8a) a pohyb s ním. Zariadenie sa...

Nástroj na súčasné zamačknutie mnohých izolovaných vodičov v elektrickom konektore

Načítavanie...

Číslo patentu: 280383

Dátum: 06.11.1996

Autori: Wolter Eckhard, Wurst Wolfgang

MPK: H01R 43/042

Značky: izolovaných, elektrickom, konektore, súčasné, mnohých, vodičov, nástroj, zamačknutie

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj (100) je určený na súčasné zatlačenie mnohých izolovaných vodičov v elektrickom konektore a obsahuje pripojovacie prostriedky na rozoberateľné pripojenie nástroja (100) k spojovacej hlave (110), ktorá má úložnú dosku (112) na pridržanie elektrického konektora, prítlačný člen (134) na pôsobenie na uvedený konektor v spojovacej hlave (110) a ručnú páku (142), uloženú otočne, na ovládanie prevodového prostriedku na pohyb prítlačného člena...

Zapojenie na prenos logickej informácie pomocou dvojice vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278313

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lang Jiří

MPK: G08C 19/34

Značky: vodičov, pomocou, dvojice, informácie, logickej, prenos, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie má dvojicu vodičov (a, b) zbernice medzi aktívnym zdrojom (v) a aspoň jedným pasívnym koncovým zariadením (t). Aktívny zdroj (v) je vytvorený prevodníkom (s) kódu, napojeným na dvojicu vodičov (a, b) zbernice, riadiacim centrom (r) a zdrojom (p) energie, kde zdroj (p) energie, riadiace centrum (r) a prevodník (s) kódu sú spojené minimálne spoločným zemným vodičom (z) a sú prepojené jedným alebo viacerými napájacími vodičmi (u)....

Skrutkový spoj holých plochých vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 305

Dátum: 10.11.1993

Autori: Kovář Otakar, Kovářová Eva

MPK: F16B 39/00, F16B 43/00

Značky: vodičov, plochých, holých, skrutkový

Text:

...dajú uťahovať bežnými kľúcmi. nie je nutná používať kľúče momentové. Normovane časové termíny revízie a opráv spojov sa výrazne predľžia a ceľkom sa odstráninutnosť doťahovať matice na skrutkových spojoch.Pri uťahovaní skrutiek sa kompenzačné podložky podľa technického riesenia odpružia tak,že dosadnú celou medzikružnou plochou na vodiče.Tak sa vytvorí na premietnutýchstykových plochách vodičov medzikružná elektrovodná plocha.na ktorej...

Spôsob rozdružovania odpadového izolačného materiálu vznikajúceho pri mechanickom spracovaní elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278081

Dátum: 15.01.1992

Autori: Vejnar Pavel, Lukášová Jana, Hrabák Václav, Stybal František, Krejčí Vladimír

MPK: B03B 5/28, B03B 5/00, B03B 5/30...

Značky: odpadového, elektrických, mechanickom, rozdružovania, vznikajúceho, vodičov, materiálů, spôsob, spracování, izolačného

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový izolačný materiál obsahujúci polyetylén, polyvinylchloridy a kaučuky rôznej mernej hmotnosti sa po oddelení kovového vodiča v prvom stupni gravitačne rozdruží vo vode za vzniku ľahkej frakcie obsahujúcej polyetylén a ťažkej frakcie obsahujúcej zvyšné zložky odpadového izolačného materiálu. V nasledujúcich stupňoch sa ťažká frakcia rozdelí na polyvinylchloridy s rôznou mernou hmotnosťou a kaučuky s rôznou mernou hmotnosťou...

Nosič vodičov energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267923

Dátum: 12.02.1990

Autori: Langhoffer Ladislav, Samlek Jozef, Haviar Igor, Kelemen Ivan

MPK: B23Q 11/00

Značky: nosič, energie, vodičov

Text:

...v axonometrickom pohľade detailne prevedenie dutého rotačnáho článku g, ktorý je chránený proti vniknutíu nečistôt do dutiny, cez ktorú prechádzajú vodiče energie, tesnením à.Obr. 3 predstavuje v náryse zobrazenú časť nosiča vodičov energie, ktorý je chránený proti vnikaniu nečistôt do medzier medzi články krycimi fóliami, ktoré sú prichytené na plochy prepojovacích článkov 7, Q.Na obr. A je zobrazený V axonometrickom pohľade detailné...

Zariadenie na upevňovanie rozvinutých vodičov elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 262770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrubeš Vlastimil, Kohn Jaroslav, Švrček Daniel

MPK: H02G 7/02

Značky: vodičov, rozvinutých, zariadenie, elektrickej, upevňovanie, energie

Text:

...dolnej polohe kladky so zvodidloin je závesný .popruh najpnutý medzi vodičom elektrickej energie .a stožiarom.Hlavné výhody výklopnej kladky so zv-odiwdlom a závesným popruhom spočívajú v možnosti uchytávania lán ťahaných vntuľnikom na stožiar elektrického vedení-a bez manuálneho zásahu a v následne-ati po natiahnutí vodiča elektrickej energie tahaným lanom, jeho upremiestnenie .do montážnej pol-ohy. Toto .neumožňuje doposial žiadneznáme...

Spôsob odťahovania vodičov s prerušovanou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246883

Dátum: 15.01.1988

Autor: Berger Ján

MPK: H01B 13/18

Značky: odťahovania, prerušovanou, spôsob, izoláciou, vodičov

Text:

...dvoch dvojící hnaných a jednej dvojice hnacích kolies, avšak najmenej troch unášačov. Konkrétne vyhotovenie zariadenia je schematicky znázornené v čiastočných rezoch na obr. 2 - nárys a obr. 3 bokorys.V stojane 20 sú vedené diery pre uloženie hriadeľa 120, ne ktorom sú upevnené pomocou kolíkov 130 dve hnacie kolesá 12 a diery pre pevné uloženie ďalších hriadeľov 141, 142, ktoré sú so stojanom 20 pevne spojené, napríklad kolíkmi 130. V strednej...