Patenty so značkou «vodicích»

Zařízení pro opravy vodicích ploch stojanů strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263529

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vyčichl Jaroslav, Mýtina Zdeněk, Králíček Josef, Plzeň

MPK: B21B 28/00, B21B 31/00

Značky: ploch, vodicích, strojů, opravy, stojanu, zařízení

Text:

...možností jeho přesného ustevení ve stroji. Další výhodou zařízení podle vynálezu je to, že zkracuje čas potřebný k provedení opravy vodících ploch stojanu strojú,a to zejména při současné opravě většího množství strojů, např.v případech tendemových válcovacích tratí.Zařízení pro opravy vodících ploch stojanu strojů podle vynálezu je příkladně schematícky znázorněno na obr.l až A přiložených výkresů. Obr.l je bokorysný pohled a obr.2 je...

Zařízení pro aplikaci vodicích čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257053

Dátum: 15.04.1988

Autori: Munclinger Josef, Matoušek Jan, Pokorný Bohumír, Sigmund Jindřich

MPK: A61C 11/00, A61C 13/34

Značky: vodicích, zařízení, aplikaci, čepu

Text:

...jejichž osy jsou v podstatě kolmé k podstavci l.Kolmo k osám stavěcích úchytek Q jsou vytvořeny prúchozí otvory k uchycení výsuvných ramen 1. Přední konce výsuvných ramen 1 jsou opatřeny otvory, jimiž procházejí tyčky g,vzájemně rovnoběžné a kolmé na rovinu držáku §. Tyčky Q jsou ve spodní části zakončeny dutými nástavci g pro uchycení vodicích čepů lg. Je výhodné, jsou-li přední konce lg výsuvných ramen 1 opatřeny zkosením ll v rovině kolmé...

Způsob klínování vodicích tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejich statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246833

Dátum: 01.03.1988

Autori: Stejskal Alois, Lojka Jaroslav

MPK: H02K 15/10

Značky: zejména, klínování, jejich, statoru, vodicích, strojů, způsob, dynamoelektrických, tyčí

Text:

...tyčí a klínem.Působením tlaku příčně k podélné ose vodící tyče se dosáhne dokonalého přilehnutí vodící tyče ke dnu klínované drážky, e tím i k možnosti odměření skutečně potřebné tlouštky vymezovací podložky. Tato se pak spolu s klínem vsune do klínované drážky.Příkladné provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno v celkovém pohledu na obr. 1 na klínoveném statoru v podélném řezu spolu s příčným řezem klínované drážky v detailu na...

Zapojení k přenosu informací po silových vodičích v soustavě s izolovanou nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253674

Dátum: 17.12.1987

Autor: Moskala František

MPK: H04B 7/26

Značky: vodicích, nulou, izolovanou, soustavě, silových, informaci, zapojení, přenosu

Text:

...ze dvou silových vodičů a dvou závěrných impedancí jsou komunikační zařízení navázáne pomocí vazcbních trensformátorů.Výhoda zapojení podle vynálczu spočívé v jednoduchosti nízké ceně, malých rozměrech, protože prvky V tomto uspo g 253 674řádáni není nutno dimenzovat na zkratový výkon, čímž jedále umožněno jejich dodatečné namontování dostávajících zařízení a v dokonalém galvanickém odćěleni obvodů silovýchod sdělovacich, čímž je zamezcno...

Zařízení pro klínování vodících tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejích statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ferkl František, Bárta Eduard

MPK: H02K 15/10

Značky: statoru, tyčí, dynamoelektrických, strojů, zařízení, vodicích, klínování, zejména, jejich

Text:

...zejména jejich autorů. Sestává se ze silových prvků uatavitelných mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektriokého stroje a z montážní příruby připévnitelné k čelu tělesa dynamoelektrického stroje. Na piírubě dynamoelektrickěho stroje je ustavitelný pracovní člen rovnoběžně s podélnou osou klínová drážky v těleee.Ustavením silových prvků mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektrického stroje se dosáhne dokonalého pľilehnutí vodloích tyčí ke dnu...

Stírač pro vodicí plochy a kryty vodicích ploch obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245770

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eerný Jozef, Hulaková Anna, Oravec Viliam

MPK: B23Q 11/00

Značky: vodicích, strojů, plochy, vodiči, stírač, krytý, ploch, obráběcích

Text:

...než stlačitelniost materiálu stěracího dilu 2. Stéraoí díl 2 je vyroben s výhodou z poměrně tuhé pryže nebo plastické hrmoty analogickýoh vlastností, s dostatečnou schopností pružné deformace. Vyplněním vybrání B materiálem 11 se může odpor přídržného nástavce 5 proti stlačení zvýšit do té míry, že se po vsazení stěracího dílu 2 do nosného dílu 3 vytvoří spolehlivá zaskakovací blokovací spojení obou dílů.Jednoduché a spolehlivá zablo-kování a...

Ústrojí tlakového mazání přímých vodicích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 253461

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hron Karel, Majer Jiří

MPK: B24B 41/02

Značky: přímých, vodicích, tlakového, ústrojí, mazání, ploch

Text:

...tak umožňuje vytvořit bezetrátovýmazací systém e libovolným počtom mazacíoh míst, potrebných k dokonalému mazání kluzných plech, přičemž je ve všechmazaoích místech zaručene konstantní tlakové hladina maza~ cího média.Příkladné provddení ústrojí tlakového mazání podle vyná-alezu je uvedeno na výkresoch, kde je na obr. 1 sohematické znázornění celého zařízení.a na obr. 2 je příkladné prave.daní rozvodu mazacího oleje na jednotlivé mazací...

Zařízení pro navíjení háčků na zavěšování vodicích chmelových drátků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238040

Dátum: 15.10.1987

Autor: Brabec Josef

MPK: A01G 17/08

Značky: chmelových, zavěšování, vodicích, navíjení, háčků, drátku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je doplnění potřebného zařízení pro výrobu automatického zavěšovacího a zapichovacího zařízení vodicího chmelového drátku, čímž dojde k odstranění namáhavé ruční práce a ke zvýšení produktivity práce. Podstata spočívá v tom, že těleso navíječe háčků je opatřeno pohonným kolem, na jehož předním konci je umístěna hlavice s navíjecí rolnou, přičemž tělesem navíječe háčků prochází navíjecí jádro, opatřené navíjecími čepy.

Točnice s potahem vnitřních vodících ploch obkládací kluznou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244871

Dátum: 14.08.1987

Autor: Handschuch Karl

MPK: B62D 53/08

Značky: vnitřních, potahem, kluznou, obkládací, ploch, vodicích, točnice, hmotou

Text:

...zachycuje radiálně působící síly a je pevně spojeno se spodní otočnou deskou a sešroubováno s horní otočnou deekou. Tím je vytvořena otočná část třecí točnice,která se kluzně otáčí na věnci točnice, jež je připevněn na základním rámu.Výhodou tohoto uspořádání třecí točnice je jednoduchost provedení, minimální údržba,Obkládací kluzná hmota neopotřebovává protikue a nezadírá se, čímž se zvyšuje životnost třecí točnice a zároveň splňuje...

Uložení svislých vodicích válečků, zejména u lisu na gumové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250839

Dátum: 14.05.1987

Autor: Mikolajek Jaroslav

MPK: B65G 39/00

Značky: válečků, svislých, vodicích, zejména, pásy, uložení, gumové

Text:

...jež jsou suvně uložena v ložiskových tělesech. V horním ložiskovém tělese, opatřeném ozubem, je Vytvořeno vybrání pro průohod horního čepu svislého vodícího válečku a dále osazené vybraní pro průchod pouzdra.Výhodou uložení svislých vodicích válečků podle vynálezu je, že umožňuje rychlou a velmi snadnou montáž i demontáž těchto válečků bez použití nástrojů a to pouhým vysunutím nebo zasunutím pouzder s kloubovými ložisky obou čepů každého...

Rámová pila se zařízením na presné nastavení pilových listů, vodících nožů a výřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234708

Dátum: 01.03.1987

Autori: Poláček Josef, Georgiev Ivan, Blažek Mojmír, Bartoš Vlastimil

MPK: B27B 3/28

Značky: nastavení, pílových, nožů, rámová, výřezů, zařízením, listů, přesné, vodicích

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad kolejnicemi (2) ve výchozí poloze mezi upínacím vozíkem (4) a pomocným vozíkem (5) jsou na pevném nosníku (12) přesuvně uložené dva horizontální nosiče (13) se servopohonem (14) nesoucí dva lasery (16) s optikou (21), pevnou clonku (15) a otočnou klapku (17), přičemž široké světelné svazky (18) vyvozené lasery (16) s optikou (21) přes otevřenou otočnou klapku (17) směrované na výřez (6) jsou řízeny z...

Způsob výroby neotočných vodících elementů textilních útvarů pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233966

Dátum: 01.12.1986

Autor: Horáček Jindřich

MPK: D03D 49/22

Značky: textilní, neotočných, vodicích, textilních, výroby, způsob, stroje, útvaru, elementů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby válců, tyčí, nosníků, přednostně však svůrkových válců, které slouží k vedení soustav nití, textilií apod. útvarů. Podstata řešení spočívá v tom, že na funkční část povrchu nosného profilu vodicího elementu se připevní pás s požadovanou finální povrchovou úpravou. Povrch vodicího elementu je buď neobroben, to znamená, že je ponechán v běžné obchodní jakosti, nebo je obroben pouze v běžných dílenských tolerancích.

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Značky: jiných, strojů, obráběcích, induktor, vysokofrekvenční, součástí, loží, ploch, středofrekvenční, vodicích, kalení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu...

Pohon pro posuv vodicích tyčí s vodiči vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 222032

Dátum: 15.07.1985

Autori: Fuxa Lubomír, Rolčík Zdeněk

Značky: vodiči, pohon, vlákna, vodicích, posuv, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká textilního strojírenství, zejména skacích a dopřádacích strojů a řeší pohon pro posuv vodicích tyčí s vodiči vlákna, který by jednoduše umožnil využití pohybu stávajících mechanismů jiných ovládacích skupin a zmenšoval poruchovost stroje. Podstata spočívá v tom, že hnací vačka je uložena přímo na hřídeli pro pohon mechanismu zvedání prstencových stolů.

Krycí zařízení k ochraně vodicích ploch na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 219335

Dátum: 15.07.1985

Autor: Strack Hermann

Značky: obráběcích, ploch, strojích, krycí, ochraně, zařízení, vodicích

Zhrnutie / Anotácia:

Krycí zařízení k ochraně vodicích ploch na obráběcích strojích, sestávající z teleskopicky do sebe zasouvatelných krycích skříní, z nichž každá sestává z krycí stěny probíhající rovnoběžně s rovinou vodicí plochy, ze dvou postranních stěn probíhajících v podélném směru vodicí plochy a ze zadní stěny kolmé k rovině vodicí plochy, které jsou opřeny vodorovnými a svislými smýkadly na vodicí ploše a na stranách vodicí plochy, přičemž svislá...

Způsob provádění ochranných vrstev vodicích, opěrných nebo tažných válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 218229

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vašátko Eduard, Pavlík Miroslav

Značky: provádění, opěrných, ochranných, vrstev, tažných, válců, způsob, vodicích

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že se odmaštěný, mírně korodovaný či povrchově narušený povrch válce opatří kotvicí vrstvou na bázi měkčené epoxidové pryskyřice nebo chloroprenového kaučuku a po částečném vytvrzení této vrstvy, se postupně navíjí výztuže ze skleněných pramenců impregnované nenasycenou polyesterovou pryskyřicí, přičemž jako prvních vrstev se použije těžších sklovýztuží o min. plošné hmotnosti 300 g.m-2 s maximálním obsahem pojiva...

Ochranný kryt vodicích drah obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216839

Dátum: 15.01.1985

Autori: Matheis Wilfried, Strack Hermann

Značky: ochranný, vodicích, obráběcích, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný kryt vodicích drah obráběcích strojů sestavený z přeplátovaných a teleskopicky do sebe zasouvatelných krycích plechů, přičemž každý krycí plech je na své přední čelní stěně podpírán kladkami na vodicí dráze a na zadním konci je podepřen na nejbližší menší krycí plech a mezi krycími plechy je uspořádáno brzdicí a zpomalující zařízení, které působí teprve krátce před jakýmkoliv krajním nastavením, vyznačující se tím, že brzdicí zařízení...

Těsnění vodicích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 215425

Dátum: 01.01.1985

Autori: Krüger Vílem, Vošahlík Jindřich

Značky: ploch, vodicích, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je těsnění vodicích ploch vhodné pro obráběcí a tvářecí stroje a zařízení u nichž je třeba těsnit dlouhé úzké, přímé nebo zakřivené štěrbiny jimiž prochází pohybující se ústrojí zařízení. Podstatou vynálezu je dvojice pružných, tlakovým médiem plněných trubiček uzavřených na jednom konci uzavíracím ventilem a na druhém konci rozvodnou krychlí a redukčním ventilem, která těsní štěrbinu a touto štěrbinou probíhající pohybující...