Patenty so značkou «vodiče»

Konzola pre izolované vodiče vonkajšieho elektrického vedenia vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287499

Dátum: 26.11.2010

Autori: Lehký Petr, Thiel Hugo, Zálešák Zdeněk

MPK: H02G 7/00

Značky: vedenia, vonkajšieho, elektrického, napätia, vysokého, vodiče, konzola, izolovaně

Zhrnutie / Anotácia:

Konzola pre izolované vodiče vonkajšieho elektrického vedenia vysokého napätia pozostáva z dvojice zhodných U profilov (1, 2) vybavených trojicou izolátorov (10, 13, 14) usporiadaných do trojuholníkovej zostavy a orientovaných svojimi osami smerom od U profilov (1, 2).

Spôsob výroby polyméru a polyméru pre vodiče a káble

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17793

Dátum: 08.07.2009

Autori: Voigt Bjorn, Nilsson Ulf, Campus Alfred, Huber Markus, Schild Hermann, Smedberg Annika

MPK: C08F 10/02, C08F 2/00, C08F 110/02...

Značky: výroby, polymerů, vodiče, spôsob, káble

Text:

...v izolácii0009 Normálne sú priestorové náboje umiestnené v blízkosti elektród náboje s rovnakou polaritou ako neďaleké elektródy sa nazývajú homonáboje,náboje s opačnou polaritou sa nazývajú heteronáboje. Heteronáboje zvyšujú elektrické pole pri tejto elektróde, homonáboje naproti tomu znižujú elektrické pole. Takže, ak k polarite napätia v elektrizačnej sústave nedochádza, ako v pripade systémových meničov napätia zdroja, homonáboje budú...

Svorka pre smaltované elektrické vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16728

Dátum: 25.01.2008

Autor: Piovesan Gianni

MPK: H01R 4/24

Značky: smaltované, svorka, elektrické, vodiče

Text:

...ako doskovité teleso l 1.0014 Výstupky 13 smerujú proti sebe tak, že tvoria samocentrovací zúžený otvor 14 nanavedeníe vloženia elektrického vodiča 15 s izolačným smaltovaním.0015 Vodič 15 je zaistený medzi koncami 16 špičiek 17 výstupkov 13 a oporou 18vytvorenou na doskovitom telese 11 najbližšie ku koncom 16 špičiek 17.0016 Vodič 15 je usporiadaný tak, že jeho os je priečna vzhľadom na usporiadanie0017 Špičky 17 tvoria prerezávaciu štrbinu...

Amorfné a nanokryštalické vodiče so skleneným povlakom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285131

Dátum: 12.06.2006

Autori: Pop Gheorghe, Chiriac Horia, Ovari Tibor Adrian, Barariu Firuta

MPK: H01F 1/12

Značky: skleněným, nanokryštalické, povlakom, výroby, amorfné, vodiče, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiče pozostávajú z kovového amorfného alebo nanokryštalického jadra s priemerom rádovo 10exp(-6) m v zložení na báze prechodových kovov, polokovov a ďalších prídavných kovov a zo skleneného povlaku s hrúbkou steny rádovou s rovnakou veľkosťou. Vodiče vykazujú vysoké alebo stredné magnetizačné nasýtenie, magnetostrikciu pozitívnu, negatívnu alebo blízku nule a hodnoty koercívneho poľa a magnetickej permeability v závislosti od požadovaného...

Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 280671

Dátum: 09.07.1997

Autor: Söderholm Henrik

MPK: H01R 4/24, H01R 11/01

Značky: koncovka, vodiče, závesné, vinuté, odbočková

Zhrnutie / Anotácia:

Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče zahrnuje kovové teleso, vybavené lôžkami (3) na konce odbočkových vodičov, ktoré majú byť spojené, upínacie skrutky (4) na upnutie koncov vodičov do lôžok (3) a ozubenie (8) umiestnené proti upínacím skrutkám na preniknutie izoláciou vodiča. Dva prvky (1) telesa sú spojené vo vzájomnom odstupe prostredníctvom kovovej tyče (2). Koncovka je vybavená viac než dvoma, napríklad štyrmi lôžkami (3). Jedna...

Spojovacia hlava na izolované telekomunikačné vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 280251

Dátum: 06.03.1996

Autori: Seidel Udo, Wurst Wolfgang

MPK: H01R 43/01

Značky: hlava, izolovaně, spojovacia, telekomunikačné, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacia hlava napomáhajúca spájanie izolovaných vodičov obsahuje úložný prostriedok (14) na uloženie konektora, rad vzdialených oddeľovacích prstov (20) na jednej strane úložného prostriedku (14) a kus špirálovej pružiny (22) na opačnej strane úložného prostriedku (14) a pridržiavací prostriedok (24) na nesenie špirálovej pružiny (22) tak, že špirálová pružina (22) je voľne a axiálne pohyblivo umiestnená na úložnom prostriedku (14).

Zásuvkové zařízení s prvkem pro odlehčení tahu vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 268489

Dátum: 14.03.1990

Autor: Cídl Alois

MPK: H01R 13/58

Značky: zařízení, zásuvkové, prvkem, odlehčení, vodiče

Text:

...a vičkea kamene jeho pouhýn zatlačenin do dražky tak, že se hrdlo roatahna a raaeno prvku pro odlehčani tehu vodiče zapadne dovalcove časti drałky.Dalii výhodou je, že ae akladuji kaleny spojene a vičky keaene a prvky pro odlehčeni tahu vodiče oddelene a apoji aa vyše uvedeny způeobea ai pri konečne aontaži zasuvok.Vynale je blite vysvitlan na popisu prikladu jeho provedení poaoci připojeněhoobr. 1 je znázornený podělný řez zaauvkou, obr.2...

Zařízení pro stáčení rozpletených vláken stínicího opředení na konci vodiče do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266384

Dátum: 13.12.1989

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: svazků, zařízení, stínicího, opředení, stáčení, vláken, vodiče, konci, rozpletených

Text:

...mnnmTKy 30 u 1 rMaauT m mnmy cwmuny. a OHMNEHHHM av mnnmTKM Kouau nnnnona 31 m m npnrmunnanmmnyn cvupouy M oMKcMpyn 1 npoaon 32 a saxMMa× 33 TnaHcnDpTMPy 0 Nero yCTpDMCTHñ (nm nokaaanm). ĺHEF-IMHEIIBT lüFlčlilłaTbcñ°ñůll 4 VI HPIABOÄVITGH B ÄBŇCTBME PFZMGHHBR nepenaua 12. IIFV|STÚM Kynauax 23 KOHTaKTMPyGT c POJMKUM 25. B nB 3 yAhTaTe Hero cynn 0 pT 6 HaHMHaeT nepenemawncw uaepx. Waves peneuuyn nepenawy 12 apamanrcn MKMB 11. HTyuKa B M...

Zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na elektrické vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263960

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: H01R 43/04

Značky: zařízení, ukončovacích, elektrické, prvků, nalisování, vodiče

Text:

...pro nalisování ukončovací-ch prvků na elektrické vodiče, kde obr. 1 značí zařízení podle vynálezu, u kterého je pružina uspo řádána mezi čelistí a nosičem, přičemž čez ćçzjąam, r Hlist je opatřenan ovláda-cim výstupkern, zatímco na obr. 2 je znázorněno rovněž V podelném řezu provedení s pružinou uspořádanou mezi čelistí a tlakovým pístem opatřené odtlačovací pákou.V provedení znázorněném na obr. 1 je v» části nosiče 1 vytvořen válec 11, ve...

Vypalovací konvekční pec na izolované vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261254

Dátum: 12.01.1989

Autori: Červenka Karel, Hromada Josef, Hromadová Helena

MPK: C21D 9/573

Značky: vodiče, konvekční, izolovaně, vypalovací

Text:

...3). Vývodní svorníky gg rámových topných těles 35 jsou pružné propojeny se svorníkami ve svozovnici gg na boku pece. Mufle 3 je uložena na nosných vodítkách 5, která jsou pevně spojene se žebry gg uchycenými na spodní části l nosné konstrukce pece. Spodní pracovní kanál lg jena začátku a na konci uzavřen odnimatelnými kryty lg opatřenými průchody lg (obr. 4) pro průchod opředených vodičů.Zařízení pracuje tak, že se nejdříve spustí hlavní...

Zařízení pro pohyblivé vedení elektrického vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257429

Dátum: 16.05.1988

Autor: Abendrothová Ludmila

MPK: B60M 7/00

Značky: vedení, zařízení, vodiče, pohyblivé, elektrického

Text:

...V pár nících, k nimž jsou vzpěrami.připevñěñe.půltrubková vodítkaelektrického přivodního kabelu, přičemž na jedné ze vzpěr půltrubkového vodítka je s vůlł, výřezem usezena.vodící tyč podvoz~ ku kolejového vozidle. iElektrický kabel vedený zeřizenim.podle vynálezu netrpí otěrem o hrany kabelové drážky, která díky kluznému vodítku mů~ že být podstatné užši než v dřívějším provedení. Úzká drážkaV pojezdové úrovni také zvyšuje bezpečnost...

Spouštěcí mechanismus zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na vodiče elektrorozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256482

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: H02G 1/14

Značky: elektrorozvodů, prvků, mechanismus, nalisování, ukončovacích, spouštěcí, vodiče, zařízení

Text:

...mechaniamus podle vynálezu lze s výhodou používat při elektromontážních pracích bez vysokých nároků na kvalifikaci obsluhy.Zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazeno na připojených výkrcsech, kde obr.1 v podélném řezu znázorňuje celkový pohled na pneumatické zařízení pro naliaování ukončovacích prvků e obr.2 zobrazuje řez jeho spouštěcím úetrojím.Na obr.2 je schematicky znázorněn princip vynálezu, kde na pístní tyči g je zarážka gg...

Zařízení pro měření průměru vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 255541

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šegaj Anatolij, Goršeněv Valentin, Gorbov Michail

MPK: G01B 7/12

Značky: měření, průměru, vodiče, zařízení

Text:

...ynnoenaoe paccrosnne Memny Huun Ha ur.I uaoópameua anexrpnuecnaa cxeua ycrpoücrna, Ha mr.2 -KOHCTpyKHMH emnocrnoro npeoöpaapaamena..ycmponcwnp uns nauepennn nnamerpa upoaonoun conepmar wpancůopuaropauñ MOGT c Bxnmqeuauu B HBPO numàepeaeunansnnu euxoorauu upeoópaannawenau I. Tpancěnpuaŕop 2 ĺuocToBoü,cxemu aauuwunaerca or reuaparopa 3. Eäěàçýbñ nąansàuñ euxncrnan npebópaaonawenb I conepmuw Dunn HH 3 Konoreannanbnun anexmpon 4 u une...

Podpěra svislého bleskosvodného vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253762

Dátum: 17.12.1987

Autori: Baloun František, Luzum Jaroslav

MPK: E04B 1/41

Značky: bleskosvodného, vodiče, podpera, svislého

Text:

...zatvrdnutí cementové malty, které je použito k zajištění poděry V panelu.Příklüd provedení podpěry svislého bleskosvodu podle vynálezu je znázorněn na výkresu. kde obr. 1 znázorňuje příčný řez panelem a upevnění podpěry ve spáře mezi panely, obr. 2 zná~ zorñuje boční pohled na sestavenou podpěru, obr. 3 príklad provedení zadní opěrky s provedením příkladu zajištění šroubu proti otočení, na obr. 4 a 5 je znázorněno provedení zadní opěrky při...

Spojka vodiče, zejména svařovacího vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247372

Dátum: 16.11.1987

Autor: Kohout Jaroslav

MPK: H01R 4/20, H01R 43/04

Značky: svařovacího, zejména, spojka, vodiče

Text:

...ještě upraví rozklepnutím plochou částíAby nepřečnívaly jejich konce přes vnější obvod čelního nákružku §a těchto pouzder 3,musí být délka obnažené části spojovaných vodičů menší než osová délka těchto pouzder 1zvětšená o radiální šířkujejich čelního nákružku ga. Tím se vytvorí styčné plochy, jejichž plošný rozměr je větší.než průřez spojovaných částí vodiče.Aby byl zabezpečen co nejmenší přechodový odpor v těchto styčných plochách obou...

Zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na elektrické vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253398

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: H02G 1/14

Značky: prvků, vodiče, elektrické, ukončovacích, zařízení, nalisování

Text:

...2 - V 253 395 Zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na elektrické vodiče podle vynálezu lze s výhodou používat v podmínkách sériové i kusové výroby a s ohledem na malé rozměry a hmotnost i uvnitř stísněných prostorů rozvaděčů a ostatních elektrických zařízení. Na připojemém vyobrazení je schematicky v podélném řezu znázorněno zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na elektrické vodiče podle vynálezu. Pracovní čelisti 1 jsou...

Průchodka vodiče stěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238030

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vyroubal Jiří

MPK: G01H 1/00

Značky: vodiče, průchodka, stěnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je účinná a dlouhodobě spolehlivá ochrana spoje vodiče proti působení pronikajícího média u vodiče uloženého ve stěně v ucpávce. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že ucpávka /12/ je u konce bližšího aktivnímu prostředí pracovního prostoru /3/ opatřena dekompresní komorou tvořenou druhým zahloubením /6/ spojeným s vnějším prostředím /20/ o nižším tlaku a na druhém konci je opatřena třetím zahloubením /10/ spojeným s prostředím o...

Zařízení pro ohřev kovového vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 238475

Dátum: 01.10.1987

Autor: Sedlák Stanislav

MPK: H01B 19/04

Značky: ohrev, zařízení, kovového, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ohřevu vodičů. Dosud se pro vypalování smaltů na vodičích používá vypalovacích pecí, což je z energetického hlediska nevýhodné. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k ohřevu vodiče se používá el. proud, který jím prochází. Tím je značně omezen potřebný příkon energie. Průběžným měřením teplotně závislého parametru, tj. elektrického odporu a jeho srovnáváním s odporovým normálem je dosaženo velmi účinné stabilizace teploty, kterou...

Zapojení pro řízení činnosti vstupního obsazovacího vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246180

Dátum: 15.09.1987

Autori: Reissig Ivo, Koudela Jioi

MPK: F04M 3/00

Značky: činnosti, vodiče, vstupního, zapojení, obsazovacího, řízení

Text:

...na odchozí straně vstupního obsazovaoího vodiče ľ připojujepřes odpor nazkušovacího obvodu zem. V obvodu prvního tranzistoru 1 L vzrůstá proud,úbytok na prvním odporu 5 se zvětěuje, zéporné napětí na kolektoru a bázi prvního tranzistoru T| klesá. Dosáhne-li rozdíl napětí báze prvního tranzistoru T a napětí na druhém odporu R 2 Zenerova napětí první Zenerovy diody § 21, začne touto diodou a druhým odporem R 3 protékat proud. Bidicí proud...

Zařízení k odvíjení a vedení navíjecího vodiče na navíječkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 241280

Dátum: 01.09.1987

Autor: Šedivý Josef

MPK: B65H 49/00

Značky: vodiče, zařízení, odvíjení, navíjecího, vedení, navíječkách

Text:

...a urychluje celý pracovní postup při dodržaní plné spolehlivosti funkce. Uspořádáninprodlouzeného vývodu výetupní naváděcí přeetavitelné průchodky pro bezprostřední pokládání vodiče na cívku, se dosahuje vysoke přesností navíjení.Zařízení k odvíjení a vedení navíjeného vodiče na navíječkách bude náeledovně blíže popsáno v příkladověm provedení s pomocí připojeného výkresu,kdeobr. 1 znázorňuje celkové uspořádání zařízení k odvíjení a vedení...

Izolační plošný tvarovatelný materiál, zejména pro elektrické vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247672

Dátum: 15.01.1987

Autori: Coufal Jan, Coufal Milan, Šilhavý Otta, Provazníková Danuše, Londin Josef, Reichstädter Bohumil, Žídek Lubomír, Stuchlik Peter

MPK: H01B 17/58, H01B 7/02

Značky: tvarovateľný, vodiče, materiál, plošný, izolační, elektrické, zejména

Text:

...a z toho vyplývajících dodatočných investiěních nákladů. V oblasti materiální spotřeby je pro realizaci vynálezu možno využívat dostupných výchozích materiálů. V oblasti tvorby příslušné vrstvy elektroizolační části pro docíleníjpožadované elektrické pevnosti odpadá potřeba užití přídavnélepící látky mezi elektroizolační částí a nosnou částí izolačního plošného tvarovatelného materiálu. K dalším významným přednostem řešení podle vynálezu se...

Stroj pro ukládání vodiče do drážek rotoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234078

Dátum: 01.10.1986

Autor: Peterka Bohuslav

MPK: H02K 15/09, H02K 15/04

Značky: stroj, vodiče, drážek, ukládání, elektrického, točivého, stroje, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro ukládání vodiče pomocí vodicích pravítek ovíjecím ramenem rotujícím kolem vřetene a s ústím pohybujícím se v rovině rovnoběžné s osou rotoru. Účelem je zlepšení stabilizace vodicích pravítek. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že s vřeteníkem (1) stroje je neotočně spojeno první ozubené kolo (2), souosé s vřetenem (8) stroje, které je v záběru s prvním satelitem (3), upevněným pevně na prvním konci hřídele (4), otočně uloženého v tělese...

Zařízení nesoucí vodiče s nosnými prvky v rámu pro jednofázové silnoproudé sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225146

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hologa Zygmunt

Značky: zařízení, jednofázové, prvky, silnoproudé, rámu, nesoucí, nosnými, sběrnice, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, nesoucího vodiče ve skříni silnoproudých sběrnic spojení výkonových generátorů, aplikovatelného v jakémkoliv systému spojení skříní, například spojitého, nespojitého nebo s tlumivkami. Vynález sestává z vodiče, umístěného v kruhovitém pouzdře, které je trvale upevněné k nosným izolátorům, připevněným ke skříni nebo její část, přičemž volnost axiálního pohybu vodiče v pouzdře zůstává zachována. Pro dosažení optimální...

Způsob výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221073

Dátum: 15.01.1986

Autori: Jareš František, Procházka Jiří, Regner Karel, Burda Václav

Značky: způsob, elektrického, chlazeného, výroby, vodou, vodiče, koncovek, ohebného, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu s jádrem tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků. Vynález řeší problém vodivého spojení konců jádra s měděnými přívodními nátrubky. Způsobem podle vynálezu se výroba koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudů s jádrem, tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků, kde konce jádra se zavedou do měděných přívodních...

Prúdové relé pre ploché pásové vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 219679

Dátum: 01.12.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: vodiče, ploché, pásové, relé, prúdové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru silnoprúdovej elektrotechniky. Prúdové relé podľa vynálezu je určené na nadprúdové istenie silnoprúdových obvodov vytvorených z plochých pásových vodičov. Relé pozostáva z jazýčkového relé a permanentného magnetu a jeho funkcia spočíva v kombinovanom pôsobení magnetického poľa prúdovodiča a permanentného magnetu na jazýčkové relé. Vynález možno použiť v silnoprúdových elektrických zariadeniach s prúdmi vyššími ako 1000 A,...

Pasta pro odporové vodiče skleněných tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225253

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pek Alexandr, Vybíral Jaroslav, Jonáš Jiří, Holík Jiří, Mašek Miroslav

Značky: odporové, vodiče, sklenených, pasta, tabulí

Zhrnutie / Anotácia:

Pasta pro odporové vodiče skleněných tabulí s elektrickým vytápěním, vyznačená tím, že obsahuje hmotnostně 80 % stříbrného pigmentu a 20 % lakové složky, přičemž stříbrný pigment sestává ze 65 až 72 % práškového stříbra, 17 až 22 % kysličníku stříbrného Ag2O a 8 až 12 % tavidla a laková složka obsahuje 90 až 94 % terpineolu a 6 až 10 % etylcelulozy, přičemž tavidlo obsahuje 78 až 82 % kysličníku bismutitého Bi2O3, v němž nesmí přestoupit obsah...

Spojovací zařízení pro pájené spojení stíněného vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 215522

Dátum: 15.10.1984

Autor: Majtner Vítězslav

Značky: pájené, zařízení, vodiče, spojení, spojovací, stíněného

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací zařízení pro pájené spojení stíněného vodiče tvořícího součást vnějšího stíněného vedení elektrické instalace se dvěma vodiči nestíněnými, tvořícími pokračování vnějšího stíněného vedení ve vnitřním prostoru připojeného přístroje, stroje a podobně, vyznačené tím, že v pouzdru tvořeném dutým šroubem (1) a převlečnou maticí (2) je uloženo válcové izolační pozdro (4) opatřené dvěma otvory (41, 42), jejichž osa je rovnoběžná s podélnou...

Vrcholová svorka pro ocelohliníkové vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 217630

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lohonka Miroslav, John Josef, Šimeček František, Busta Jaroslav, Beneš Stanislav

Značky: ocelohliníkové, vodiče, svorka, vrcholová

Zhrnutie / Anotácia:

Vrcholová svorka pro ocelohliníkové vodiče slouží pro bezpečné upevnění vodičů vedení vysokého napětí na podpěrné izolátory. V současné době se upevňování vodičů vysokého napětí na podpěrné izolátory provádí pomocí takzvaných vazů, které se provádí pomocí třmenu, který obepíná krček izolátoru a jehož volné konce jdou rovnoběžně s vodičem a vázacího drátu. Vodič se přiloží k volným koncům třmene a spolu s nimi se pevně ovine ovinovacím drátem....

Pryžová průchodka pro vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 213878

Dátum: 01.05.1984

Autor: Laštovica Milan

Značky: vodiče, průchodka, pryžová

Zhrnutie / Anotácia:

Pryžová průchodka pro vodiče podle autorského osvědčení č. 206929, vyznačená tím, že má dutiny (3) s příčným průřezem podlouhlého tvaru.