Patenty so značkou «vodič»

Priebežný točený vodič a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6378

Dátum: 04.02.2013

Autori: Trimmel Martin, Trimmel Thomas

MPK: H01B 7/30, H01B 13/02

Značky: točený, priebežný, výroby, vodič, spôsob

Text:

...vodičov na to vôbec neboli vhodné. Okrem toho sa doteraz vychádzalo z toho, že točený vodič s viacerými navzájom stočenými čiastkovými vodičmi sa pri nasledujúcom navíjaní na vinutie správa neželaným spôsobom a spôsobuje problémy, napr. dodatočným posúvaním jednotlivých čiastkových vodičov medzi sebou. Ako však bolo dokázané na príslušných pokusech, tieto problémy sa v praxi nevyskytujú.Prehľad obrázkov na výkresochPredmetné technické riešenie...

Kontinuálne transponovaný vodič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18580

Dátum: 23.02.2012

Autori: Trimmel Thomas, Trimmel Martin

MPK: H01B 7/30, H01F 27/28, H02K 3/14...

Značky: vodič, kontinuálně, transponovaný

Text:

...čoho je prierez transponovaného vodiča pri zadanom priereze medi nežiaduco veľký. V jednom uskutočnení káblov môžu byť okrúhle jednotlivé vodiče v balíčku tvarované do obdĺžnika, čo síce mierne zlepší faktor plnenia, avšak vyžaduje dodatočný pracovný krok a výroba sa stáva nákladnejšou.0010 Transponované vodiče podľa EP 133 220 A 2 a US 4431860 majú však zreteľnú nevýhodu komplikovanej výroby, pretože najskôr musí byť vyhotovený...

Katéter obsahujúci zložený vodič a spôsob použitia a výroba katétra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13972

Dátum: 16.12.2010

Autori: Morris David, Anderson Jason, Dutcher Diana, Thor Eric, Rasch Rasch Corey, Farago Laszio, Bruckner Brian, Bronstad Jason, Bonnette Michael

MPK: A61B 17/3203

Značky: použitia, katéter, obsahujúci, zložený, vodič, spôsob, katétra, výroba

Text:

...obrázkov špecifické vyhotovenia, v ktorých môže byť zariadenie podľa tohto vynálezu realizované. Tieto vyhotovenia sú dostatočne podrobne opísané, aby odborník vdanom odbore bol schopný podľa tohto opisu realizovať tento vynález, a rozumie sa, že môžu byť použité ostatné vyhotovenia a že môžu byť vykonané štrukturálne zmeny, ktoré nespadajú mimo rozsah tohto vynálezu. A preto nasledujúci podrobný opis by nemal byť chápaný vobmedzujúcom zmysle...

Priebežne transponovaný vodič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16148

Dátum: 19.11.2009

Autor: Rabbia Paolo

MPK: H02K 3/14

Značky: transponovaný, priebežné, vodič

Text:

...polohy vo vnútri prierezu celého vodiča, každý zväzok je podskupinou obsahujúcou najmenej dva drôty obdĺžnikového prierezu adve ploché strany týchto dvoch drôtov smerujú v každej podskupine oproti sebe,vyznačujúcom sa tým, že minimálne dva uvedené drôty sú pevne spojené prostredníctvom spájacieho povlaku naneseného minimálne medzi uvedenéEP 2 325 349 34906 dve ploché strany tak, aby sa vytvorila uvedená podskupina, a vyznačujúcom sa prvkami...

Elektrický združený vodič a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5935

Dátum: 18.12.2006

Autori: Beyer Kurt, Pupke Frank

MPK: H01B 1/02, B21C 23/22

Značky: spôsob, združený, vodič, výroby, elektricky

Text:

...združeneho vodiča V súlade s vynálezom je navrhovaný známy postup vytláčacieho lisovania. Ide o zhotovenie tyčí alebo drôtov vytlačenim. Materiál plášťa je dopravený do(dvoch) obvodových drážok vytlačovacieho kolieska, pričom vysokým trením na opornom uložení je vyrobený tekutý, rúrkovito vytvarovaný útvar, ktorý vychádza z vytlačovacieho otvoru ako opláštenie materiálu jadra. Materiál jadra je cez dutý portálový tŕň vsunutý dotykom na...

Hlavný vodič pre kapacitne riadené vysokonapäťové vinutie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4367

Dátum: 17.02.2005

Autori: Wilhelm Schaumburg, Runge Joachim

MPK: H01F 27/28, H01F 27/34

Značky: hlavný, vinutie, riadené, vodič, kapacitné, vysokonapäťové

Text:

...vodiča medi točenými vodičmi sa zaistí, že sa pri bežnom Röbelovom procese nemusia uskutočňovať nijaké zmeny. Fixácíou riadiaceho vodiča vnútri obochtočených vodičov sa zaistí, že riadiaci vodič sa už viac nemôže posúvat.0010 Vynález bude bližšie objasnený s pomocou príkladu uskutočnenia, schematicky znázorneného na výkrese.0011 Jediný obrázok výkresu znázorňuje hlavný vodič pre kapacitne riadené vysokonapáťové vinutie, ktorý je zložený...

Spôsob spojenia pripojovacieho prvku s elektrickým vodičom z hliníka a elektrický vodič vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2012

Dátum: 21.10.2004

Autor: Fröschl Karl Franz

MPK: H01R 4/02, H01R 43/02, H01R 4/58...

Značky: pripojovacieho, vyrobený, spojenia, týmto, hliníka, spôsobom, vodič, prvků, elektrickým, elektricky, vodičom, spôsob

Text:

...avodičom zhliníka nachádza vrstva zo zinku, pričom vrstva zo zinku savýhodne nachádza na čelnej ploche vodiča z hliníka nachádzajúce sa vo vnútri puzdra.0008 Spôsob podľa vynálezu bude ďalej bližšie vysvetlený na základe jedného príkladu uskutočnenia znázorneného na výkrese.Obr.1 znázorňuje v axiálnom reze elektrický kábel vytvorený s pripojovacím0009 Na Obr.1 je znázornený elektrický kábel 1, ktorý je tvorenýelektrickým vodičom 11, ktorý...

Elektrický vodič povlieknutý adhéznou vrstvou a spôsob výroby takého elektrického vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1130

Dátum: 14.05.2004

Autori: Fenouillot Françoise, Pinto Olivier, Tribut Laurent, Pascault Jean-pierre, Piechaczyk Arnaud, Fournier Jérôme

MPK: C08L 71/00, C08K 7/00, C08K 3/00...

Značky: výroby, vodiča, takého, vrstvou, elektrického, elektricky, spôsob, povlieknutý, vodič, adhéznou

Text:

...typ vodiča pre Vinutie. Jedná sa o elektrický vodič, ktorý bol predbežne povlieknutý klasickou izolaćnou vrstvou, navinutý do cievky a ponorený do impregnačného laku na báze živice,tvorenej napríklad nenasýteným polyesterom alebo epoxidom V rozpúšťadle. Následne tepelné spracovanie umožňuje odstránenie rozpúšťadla z Vinutia a vytvrdnutiespotrebiteľom vodiča, je náročný, dlhý a ťažko uskutočniteľný a škodlivý pre životné prostredie...

Vodič elektrického prúdu nízkonapäťového vysokovýkonového poistkového zariadenia alebo nízkonapäťového výkonového prepínacieho zariadenia a puzdro nízkonapäťového výkonového prepínacieho zariadenia s takým vodičom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3115

Dátum: 07.01.2002

Autor: Portschy Kurt

MPK: H02B 1/18

Značky: elektrického, vysokovýkonového, puzdro, prúdu, výkonového, vodičom, takým, vodič, poistkového, prepínacieho, nízkonapäťového, zariadenia

Text:

...nerozoberatelne,napr. spájkovaním, a pri defekte prúdového meniča tento vymenit i s vodičom elektrického prúdu. Výhodné je však, ak je úsek spojený so strednou časťourozoberatelne, napr. ak je zoskrutkovaný, pretože sa potom musí pri defektevymenit iba prúdový menič, čo predstavuje lacnejší variant.Stredná část uskutočňovaná valcovite znamená z elektrického hľadiskanajlepšiu formu uskutočnenia, pričom je výhodné, ak je stredná čast plný...

Izolátor na vonkajší vodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 279776

Dátum: 07.09.1994

Autor: Tururen Harri

MPK: H01B 17/16

Značky: vonkajší, vodič, izolátor

Zhrnutie / Anotácia:

Izolátor na vonkajšie vodiče na upevnenie vodičov na podporné konštrukcie ako sú stĺpy a priečne nosníky stĺpov, kde koniec izolátora (1) je trvale vybavený ťažným upínacím mechanizmom (2) vodiča, vybaveným jednak priestorom (4) na ťahanie vodiča, ktorý je ohraničený aspoň zospodu a zo strán kladkami (5, 6) a/alebo klznými podložkami a jednak prítlačným elementom (7), ktorý je prestaviteľný smerom ku dnu priestoru (4) na ťahanie vodiča....

Vícesvazkový vodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 267421

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čanda Petr, Kadlec Zdeněk, Hruška Karel

MPK: H01F 27/32

Značky: vodič, vícesvazkový

Text:

...počtu svazků, tj. sudého 1 lichěho počtu svazků. Další výhodou je. že se nezvětšuje radiální šířka vfcesvazkováho vodiče. Výhodou rovněž je. že u navrženého řešení axiální výška vinuti je menší oproti vodiči s falešným závitem.Vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladech provedení, znázorněných na výkresech.Na obr. 1 je schematicky znázorněn třísvazkový vodič s třemi jednotlivými vodiči ve svazku prostřídanými podle...

Vodič vázacího drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267018

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B65B 13/18

Značky: drátu, vodič, vázacího

Text:

...kladky do vodícího žlabu, který má v průřezu tvar shora otevřeného písmene U a je hybně uložen na vodorovněm vedení konzolového stojanu. Výstupní vodící kladka je uložena v konzole upevněné na vázacím stroji. Žlab je opatřen límci a konzola dorazy vytvořenýmí z úhelníků opatřenýmípojistnými čepy. Dále je podstatou, že žlab je stupnovitý.Výhodou řešení dle vynalezu je bezporuchové odvíjení drátu z bubnu, snadné vkládání předního konce drátu...

Tavný vodič elektrické výkonové pojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265255

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smrčka Radim, Kadlec Jindřich

MPK: H01H 85/10

Značky: elektrické, pojistky, výkonové, tavný, vodič

Text:

...průřezu tažngěą nebo Propřičemž s klesejícím průřezem stoupaái ztráty O vodiče, Popsanou nevýhodu odstraňuje tav ný vodič d jehož podstata spočivá v tom, že část povrchu vhvynálezu,0 vodiče,-v místě zúžení, pokrytá pájkou Z niz kotavitelného kovu má- zúženi, přičemž začátek pokrytí Úe shodný s přičnou osou zá.ženĺ B konec půkrytĺ je před Přechodem mezi průřezem tavného vodiče. zúženĺm 9 plnýmVýhodou tavného vodiče podle vynáležu Ú vodič se...

Plochý vodič pro vedení proudu v časově proměnném magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 264531

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H05H 11/00, H01B 7/00

Značky: vedení, proměnném, časově, vodič, plochy, proudu, magnetickém

Text:

...spojených. Podstatu vynálezu tvoří uložení drátků na izolační pâsek, přičemž navzájem rovnoběžné drátky jsou na izolačním pásku uložený v jedné vrstvě z obou stran izolačního pásku šikmo k jeho podélné ose. Délka plochého vodiče je tvořena celistvým násobkem úseku, ve kterém drátky vytvoří jeden závit kolem izolačního pásku. Počet drátků ovlivňuje proudovou hustotu ve vodiči.Použitím plochého vodiče podle vynálezu se odstraní nežádouci vliv...

Vodič jazýčků jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263715

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zahrádka Pavel, Ferda Josef, Hrabánek Jiří

MPK: D04B 9/10

Značky: jazýčků, vodič, jehel

Text:

...válcem ł a g (obr. 2),ve kterých jsou Spodní a horní vodící plantiny 2, i (obr. 1) pro vedení jehel i. Spodní vodicí platiny 2 jsou ovládány spodní zámkovou soustevou 6 a horní vodící platiny i horní zámkovou soustavou 1,3 to ve dvou pletacíoh systémech. V každém pletacím systému je uspořádán vodič § jezýčkť. jehel ž. Pracovní hrana §L vodiče § jezýčků začíná pod úrovní zavřených jazýčků horních jehel i. Tato uroven je znázorněna...

Vodič niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263538

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pleskač Karel, Hrubý Jan

MPK: D04B 15/58

Značky: vodič

Text:

...na obou stranách velké kuželovité zahloubení a v místě proniků obou kuželů S povrchem koule vznikají hrany, o které se nit při průcho~ du vodičem otírą a tim dochází k jejímu poškozování.Uvedené nedostatky doposud používaných vodićů nití, zejména na vícesystémových okrouhlých pletacíoh strojich, jsou odstranény u vodiče niti podle vynálezu, jehož těleso má rotační tvar jako je například ucelené koule nebo elipsoid apod a v tomto tělese je...

Ohebný souborný vodič pro pohyblivé přívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257702

Dátum: 15.06.1988

Autor: Ulrych Miloš

MPK: H01B 7/18

Značky: pohyblivé, souborný, ohebný, vodič, přívody

Text:

...silového elektrického vedení se projeví místním zčernámím nebo zrcadlovým pokovením vnitřku plaště. Porucha vedení hydraulického okruhu jiného než toho, kterému je určen prostor mezi pláštěm a povrchy v něm uložených vedení, se projeví proniknutím unikajícího kapalného média do tohoto prostoru o nižším tlaku. Při vzájemné odlišném zabarvení obou těchto médií lze snadno vizuálně zjistit místo poruchy i směs proudění unikajícího média.Porucha...

Tavný vodič vysokonapěťové pojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242817

Dátum: 01.04.1988

Autori: Romanov Andrej, Maoásek Zdenik, Borsig Eberhard

MPK: H01H 85/10

Značky: vysokonapěťové, tavný, vodič, pojistky

Text:

...úžiny Q druhého druhu, kdy velikost nadproudu nestačí k přetaveni úžin § prvního druhu. Tavení můstků g úžin Q začíná v nejužším místě, přičemž vzniklé dílčíoblouky se postupně prodlužují a nevzniká tedy přepětí vlivemvelké strmosti poklesu proudu di/dt. Všechny nebo téměř všechny úžiny § se taví při nadproudech vyšších než asi pětinásobek jmenovitého proudu. Úžiny § prvního druhu se taví při nadproudech vyšších než přibližně patnáctinásobek...

Plochý vodič cívky, zvláště pro výkonové aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241190

Dátum: 15.08.1987

Autori: Florián Miroslav, Kolaoík Vladimír

MPK: H01F 5/00

Značky: plochy, vodič, zvláště, aplikace, výkonové, cívky

Text:

...vcelku z plochého materiálu např. lisováním. Chladicí křídla tvoří i vývody, případně odbočky vinutí cívky, Plochý vodič cívky podle vynalezu zajišťuje přímý odvod teplo i z vnitřních závitů vinutí clvky a tím i mož 4nost optimälniho návrhu vinutí z hlediska jeho váhy, úspory materiálu a provozních vlastností. Toto provedení je zvláště výhodné u cívek transformátorů pracujících na vyšších kmitočtech, kde lze dosáhnout vysoké proudové hustoty...

Vodič vlákna pre navíjacie agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240354

Dátum: 15.08.1987

Autori: Frundl Zdenik, Procházka Jan, Spousta Eduard

MPK: B65H 57/04

Značky: vlákna, agregáty, navíjacie, vodič

Text:

...na hrote nábehovej a uzáverovej hrany, čím nie je navedená celá stužka vláknado očka vodiča. To sa V konečnom dôsledku, prejaví zhoršenou kvalitou stavby návinu. v Uvedené nedostatky rieši vodič vlákna pre navíjacie agregáty podľa tohoto vynalezu,ktorý je -opatrený nabehovou hranou, sklonenou voči rovine kolmej na os vodiča o uhol oc, ktorý je rovný 5 ° až 60 °. Dľžka nábehovej hrany sa pohybuje v rozmedzí 3 až 15 násobku hrúbky...

Viacnásobný plochý vodič alebo kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234692

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kováčik Michal

MPK: H01B 7/08

Značky: vodič, viacnásobný, plochy, kábel

Zhrnutie / Anotácia:

Viacnásobný plochý kábel podľa závislého vynálezu rieši konštrukciu plochých miniatúrnych káblov, ktorých združené prvky sú stočné do párov. Podstata riešenia spočíva v tom, že aspoň dva a dva priľahlé prvky sú vytvorené ako skrútené susedné páry. Každá dvojica skrútených priľahlých prvkov v páre je spojená s nánosovými vrstvami izolačného filmu, ktorý spojovací mostík je v mieste bezprostredného rovinného dotyku obalových vrstiev skrútených...

Vodič útku pro tryskový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221546

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kimbara Masahiko, Suzuki Hajime, Kariya (japonsko), Iwano Yoshimi, Umemura Yoshifumi

Značky: útku, tkací, vodič, tryskový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vodič útku na tryskovém tkacím stroji, který obsahuje základní část připojitelnou k bidlenu, dvojici ramen spojených s horním koncem základní části a rozvidlených pro vytvoření kruhovitého průchodu pro zanášený útek, základní kanálek pro přívod tekutiny vytvořený v základní části a výstupní otvory vytvořené na povrchu dvojice ramen a spojené se základním kanálkem. Vodič útku dále obsahuje dělicí stěnu, vyčnívající z horní vnitřní stěny...

Přívodní vodič pro trhací práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 226212

Dátum: 01.02.1986

Autor: Macháček Zdeněk

Značky: přívodní, trhací, práce, vodič

Zhrnutie / Anotácia:

Přívodní vodič pro trhací práce při těžbě nerostných surovin, pozůstávající ze dvou vodivých jader obalených elektroizolační hmotou, která jsou spojena do jednoho celku pláštěm, vyznačující se tím, že plášť (1)je polovodivý a v jeho můstku je vložen kontrolní vodič (2).

Otevírač jazýčků a vodič nitě pro pletací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229165

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kosík Bohumil, Habrda Miroslav, Skokan František, Moudrý František

MPK: D04B 15/58

Značky: stroje, jazýčků, pletací, nitě, otevírač, vodič

Zhrnutie / Anotácia:

Otevírač jazýčků a vodič nitě pro pletací stroje sestávající z tělesa, na němž je jako nedílná součást provedena otevírací část s hrotem a kladecí část s naváděcí hranou. která navádí kladenou nit do jehel. Hrot otevírací části je proveden ve tvaru vícebokého jehlanu nebo kužele, který je vzhledem k základní ploše těla, to je k ploše přivrácené k jehelnímu lůžku, vykloněn směrem k jehelnímu lůžku.

Vodič nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223794

Dátum: 01.07.1984

Autori: Smítal František, Fučík Bořivoj, Uher František, Honsová Vera

Značky: vodič, nitě

Zhrnutie / Anotácia:

Vodič nití pro podávání nitě pro zesilování úpletu na dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji pro výrobu ponožkového a pod. zboží, který je výkyvně uložen, vyznačující se tím, že na konci vodiče (1) je výkyvně uložena páka (5) spřažená s ovládacím zařízením, přičemž je vzhledem ke zbývající části (2) vodiče výkyvně uložené odpružena tlačnou pružinou (9).