Patenty so značkou «vodiacich»

Inžinierstvo systémov, spôsobov a optimalizovaných vodiacich prostriedkov na manipuláciu so sekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20039

Dátum: 12.12.2013

Autori: Zhang Feng, Ran Fei, Hsu Patrick, Cong Le

MPK: C12N 15/63

Značky: manipuláciu, vodiacich, systémov, spôsobov, prostriedkov, optimalizovaných, inžinierstvo, sekvenciami

Text:

...a môže zahŕňať mutovaný Cas 9 odvodený z týchto organizmov. Enzýmom môže byť homológ alebo ortológ Cas 9. V niektorých uskutočneniachje enzým CRISPR kodónovo Optimalizovaný (codon-optimized) na expresiu V eukaryotickej bunke. V niektorých uskutočneniach enzým CRISPR riadi štiepeníe jedného alebo dvoch reťazcov V mieste cieľovej sekvencie. V niektorých uskutočneniach enzýmu CRISPR chýba aktivita na štiepenie DNA reťazca. V niektorých...

Valcovacie zariadenie s prístrojom na určenie valcovacej alebo vodiacej štrbiny valcovacej stolice alebo vodiacich konštrukcií vo valcovacom zariadení s viacerými stolicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20185

Dátum: 14.09.2012

Autor: Haverkamp Mark

MPK: B21B 38/10

Značky: vodiacej, štrbiny, stolicami, prístrojom, vodiacich, valcovacie, válcovacej, stolice, určenie, viacerými, zariadenie, valcovacom, zariadení, konštrukcií

Text:

...Týmto spôsobommôže, potom ako kamera je už raz adjustovaná, byť uskutočnenémeranie kalibra valcovania respektíve vedenia bez dalšieho mechanického zoraďovania optiky.0010 Na vstupnej alebo výstupnej strane, proti ktorej je kamera umiestnená, môže byť osadený Vysielač pre referenčný prostriedok. Takým referenčným prostriedkom môže byť napríklad svetelný lúč, napríklad tiež svetelný lúč generovaný laserom, na ktorom, podľa konkrétnej...

Držiak pre upínaciu jednotku s nastavovacími doskami, posuvnými pomocou vodiacich drážok a vodiacich vložiek, upínacie zariadenie s takým držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12337

Dátum: 26.01.2007

Autor: Staudinger Karl

MPK: B23K 37/04, B23Q 17/22, B23Q 1/62...

Značky: jednotku, vodiacich, držiak, upínaciu, pomocou, držiakom, zariadenie, posuvnými, doskami, drážok, vložiek, takým, nastavovacími, upínacie

Text:

...doska a konzola držiaka z obr. 8 v pohľade zhoraobr. 12 ďalší držiak pre upínacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, v pohľade zbokuobr. 13 pohľad v reze pozdĺž čiary A-A z obr. 12 obr. 14 pohľad v reze pozdĺž čiary B-B z obr. 12 obr. 15 pohľad v reze pozdĺž čiary c-c z obr. 12obr. 16 alternatívne nastavovacie zariadenie, ktoré nie je predmetom vynálezu, Vobr. 17 ďalšie altematívne nastavovacie zariadenie V pohľade zboku,(0011)...

Modulárny prvok na ochranu vodiacich koľajníc sektorových dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 693

Dátum: 21.10.2003

Autor: Breda Enrico

MPK: E05D 15/16

Značky: sektorových, modulárny, ochranu, vodiacich, prvok, koľajníc, dveří

Text:

...zminimálne prvého dieluzásuvného typu, v ktorom je urobená štrbina, a druhého dielu zásuvného typu, ktorýobsahuje vyčnievajúci prvok, ktorý je možné vďaka vzájomným tvarom oboch dielov spojiť s príslušnou štrbinou urobenou v susednom modulárnom prvku.Spojením väčšieho množstva modulárnych prvkov je teda možné vyplniť vnútorné priestory, ktoré zostávajú v drážke medzi vodiacími kladkami volne.Vo výhodnom vyhotovení majú prvý aj druhý diel...

Spôsob čistenia, aktivácie a/alebo pokovovania vyvŕtaných dier v horizontálne vedených vodiacich doskách a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278074

Dátum: 11.06.1991

Autori: Bläsing Horst, Meyer Walter

MPK: B08B 5/02, B08B 17/06, B08B 3/12...

Značky: vedených, vykonávanie, tohoto, doskách, aktivácie, spôsob, spôsobu, vodiacich, vyvrtaných, pokovovania, čistenia, zariadenie, horizontálně

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiace dosky (8) sa vedú konštantnou rýchlosťou cez prúdovú dráhu, ktorá je vytvorená od dýzy (5), usporiadanej pod transportnou dráhou a kolmo k smeru transportu, z ktorej sa kvapalný spracovateľský prostriedok privádza vo forme stacionárnej vlny na spodnú stranu vodiacej dosky (8). Zariadenie pozostáva z dýzy (5), umiestnenej v hornej časti telesa (1) dýzy, ktoré je vytvorené z predkomory (2) s prívodným hrdlom (10), ktorá je oddelená...

Orientovací mechanismus súčiastok, najmä vodiacich rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252519

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kollár Jaroslav

MPK: B65G 47/18, B23Q 7/08

Značky: orientovací, vodiacich, súčiastok, najmä, rúrok, mechanismus

Text:

...je vyrobený z bežných dostupných materiálov.Orientovací mechanizmus súčiastok, najmä vodiacich rúrok, je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený mechanizmus v bogkoryse, na obr. 2 je nakresiený pohľad S z obr. 1, na obr. 3je nakreslená orientovaná súčiastka, na obr. 4 je nakreslená časť sklzu s orientovanou súčiastkou a na obr. 5 je nakreslená časť sklzu s orientovanou súčiastkuou v inej polohe.Orientovací...

Spôsob výroby vodiacich súčiastok vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 232076

Dátum: 01.04.1987

Autor: Rodziňák Dušan

MPK: C04B 35/46

Značky: vlákien, výroby, spôsob, vodiacich, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vodiacich súčiastok vlákien je určený pre textilné stroje. Podstata sp(sobu spočíva v tom, že sa vodiace súčiastky vlákien izostatický vylisované zo zmesi do 95 dielov oxidu titaničitého a 5 dielov oxidu hlinitého, kremičitého a zinočnatého vysušia pri teplote do 1270 K, trieskovo opracujú s toleranciou na objemové zmeny, vyžíhajú 1 hodinu vo vodíkovej atmosfére pri teplote 1320 až 1520 K a ich povrch sa vybrúsi a vyleští. Spôsob...

Ustavovacie zariadenie vodiacich kladiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232150

Dátum: 15.12.1986

Autor: Olšák Peter

MPK: F16H 55/36

Značky: kladiek, vodiacich, zariadenie, ustavovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ustavovacieho zariadenia vodiacich kladiek. Podstatou zariadenia je, že čapy vodiacich kladiek sú uložené v otvoroch frémy, ktoré majú väčší priemer ako čapy o hodnotu ustavovania vzájomnej polohy, vodiacich kladiek. Na čapoch sú vytvorené excentre uložené v spojovacej doske.