Patenty so značkou «vodiace»

Inžinierstvo systémov, spôsoby a optimalizované vodiace prostriedky na manipuláciu so sekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20001

Dátum: 12.12.2013

Autori: Zhang Feng, Ran Fei, Cong Le, Hsu Patrick

MPK: C12N 15/63

Značky: systémov, prostriedky, manipuláciu, optimalizované, spôsoby, sekvenciami, inžinierstvo, vodiace

Text:

...jadre eukaryotickej bunky. Bez toho,aby si autori želali viazať sa na akúkoľvek teóriu sa predpokladá, že jadrová lokalizačná sekvencia nie je nutná pre činnosť komplexu CRISPR v eukaryotoch, ale zahrnutie takýchto sekvencií zvyšuje aktivitu systému, najmä pokiaľ ide o zacielenie molekúl nukleovej kyseliny do jadra. V niektorých uskutočneníach je enzýmom CRISPR enzým systému CRISPR typu II. V niektorých uskutočneníach je enzýmom CRISPR enzým...

Vodiace zariadenie pre posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12020

Dátum: 07.09.2009

Autori: Neumüller Petra, Nuttelmann Frank

MPK: E05D 15/08, E05F 5/00

Značky: vodiace, zariadenie, posuvné, dveře

Text:

...dopadu je kdispozícii len malá tlmiaca sila, pretože potom tiežžiadny doraz posuvných dveri nie je ohrozený vysokou rýchlosťou. Šmýkadlo lineárneho tlmiča môže byť predopnuté pomocou pružiny vo východiskovej polohe, takže automaticky nastane vysunutie šmýkadla do východiskovej polohy, keď sa posuvné dvere opäť uzavrú. Pritom sila pružiny je stanovená tak, že posuvné dvere nevychádzajú vplyvom šmýkadla do celkom otvorenej koncovej...

Pružné vodiace puzdro pre obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13167

Dátum: 15.10.2008

Autor: Dünner Daniel

MPK: B23B 13/12

Značky: pružné, obrábací, puzdro, vodiace, stroj

Text:

...že riešeniam podľa FR-A-2 817 181, US-A-2, 346, 706 a CH-A 5574 302 sa vždy nedarí úplne alebo čiastočne odstrániť uvedený nedostatok.Cieľom tohto vynálezu je zhotovenie pružného vodiaceho puzdra na obrábanie prútov na obrábaoom stroji, najmä na automatickom sústruhu s koníkom,ktorým by sa zaistila adekvátna, rovnomerná a spoľahlivá radiálna opora na prúte- ktorá je podmienkou sine qua dosiahnutia optimálnej kvality opracovania uvedeného...

Vodiaca pätka pre valcový kombajn a vložky, určenej na opotrebenie, pre vodiace páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10252

Dátum: 16.01.2008

Autor: Thomson John

MPK: E21C 29/02

Značky: opotrebenie, určenej, pätka, kombajn, válcový, vodiace, vodiaca, vložky, páky

Text:

...na opotrebenie sú však zlepšeně aj v ObldSll vodiacej pätky, nakoľko sa môžu vložky, určené na opotrebenie.jarispôsoboval zalomenizitn medzi dvoma po sebe nasledujúcimi tazubcnými tyčami cievy. Jeobzvlášť výhodné, ked sú pohyblivé vložky, určené na opotrebenie, ktoré vykazujú aspoň vodiaci výstupok a vodiacu plochu, teda čiastkové plochy, podliehajúce na vodiacej pätke najväčšíemu opotrebeniu, výmenné, nakoľko to umožňuje, že je nutné...

Univerzálne prichytenie a paralelné vodiace usporiadanie najmenej jedného tieniaceho zariadenia okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 285936

Dátum: 15.10.2007

Autor: Lassen Gert Godvig

MPK: E06B 9/24, E06B 9/56

Značky: usporiadanie, vodiace, zariadenia, univerzálne, prichytenie, jedného, paralelně, najmenej, tieniaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelné vodiace usporiadanie zahŕňa pripevňovaciu tyč (1) s priechodným dutým priestorom, navrhnutú na uvoľniteľné prepojenie so spodnou tyčou tieniaceho zariadenia, dve paralelné vodiace šnúry (2, 3), z ktorých každá je vedená cez uvedenú pripevňovaciu tyč a zahŕňa koncové časti, vyčnievajúce z oboch koncov pripevňovacej tyče, a montážne svorky (4 až 7) na voľný koniec každej z koncových častí. Obe montážne svorky (4, 6 5, 7) na šnúru sú...

Vodiace zariadenie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6373

Dátum: 24.11.2006

Autori: Verdier Luc, Gaultier Jean-michel, Corniere Didier, Feng Liqun

MPK: E05D 15/06

Značky: zariadenie, dveří, vodiace

Text:

...rovinu krycej dosky 104. Upevnenie zariadenia na priečne nastavenie 206 na základni 202 sa vykoná prostredníctvom štyroch upevňovacích skrutiek 222, ktoré sa priskrutkujú kzákladni 202, do otvorov na to určených. Za týmto účelom je tuzariadenie pre priečne nastavenie 206 tvorené doskou 224 a, 224 b (Obr. 3), ktorá má štyri pozdlžne otvory pre nastavenie 220, cez ktoré prechádzajú upevňovacie skrutky 222. Rovné plochy pozdlžnych otvorov pre...

Žehlička obsahujúca zdokonalené vodiace zariadené šnúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13991

Dátum: 06.09.2006

Autori: Djeroro Amar, Giovalle Christian, Maudhuit Sylvain

MPK: D06F 75/28

Značky: zdokonalené, obsahujúca, žehlička, vodiace, zariadené, šňůry

Text:

...nároky žehličky zmenšené.0009 Podla iného znaku vynálezu je teleso vodiaceho zariadenia šnúry uložené otáčavo na žehličke a odisťovaci gombík je automaticky ovládaný, keď je teleso vyklopené dozadu.0010 Taký znak umožňuje zaistiť samočinné vysunutie pohyblivých vodiacich prostriedkov, akonáhle dôjde k prvému potiahnutiu šnúry pri žehlení.0011 Podla ďalšieho znaku vynálezu sú pohyblivé vodiace prostriedky0012 Taký znak umožňuje zaručiť...

Dopravné vodiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6247

Dátum: 26.04.2006

Autor: Gerhard Andreas

MPK: E01F 15/02

Značky: zariadenie, dopravné, vodiace

Text:

...okraj 2 vozovky. To má predovšetkým na mostoch, predovšetkým na diaľničných mostoch, centrálny význam. Zariadenie 1 sa rozkladá pozdĺž jedného smeru 3 vozovky a má až na spojovacie miesta 42 v podstate pozdĺž smeru 3 ten istý prierez znázornený na obr. 2. Zariadenie 1 obsahuje pozdĺž vodorovného bočného smeru 4, prebiehajúceho kolmo k smerll 3 vozovky, prednú část 5 privrátenú k okraju 2 vozovky, na ňu nadvàzujúcu strednú čast6, ako aj na ňu...

Aretačné, vyklápacie a vodiace zariadenie posuvných stien nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285041

Dátum: 10.04.2006

Autori: Petrick Renee, Ernst Andreas

MPK: B61D 39/00

Značky: stien, vozňov, zariadenie, vyklápacie, vodiace, nákladných, aretačné, posuvných

Zhrnutie / Anotácia:

Vyklápacie zariadenie pozostáva z posuvnej steny (4) nákladného vozňa so stropným nosníkom (3) zo spodného vyklápacieho hriadeľa (8), nesúceho vodiace kladky posuvnej steny (4), a z horného vyklápacieho hriadeľa (9). Tieto vyklápacie hriadele (8) a (9) sú držané na vozňovej skrini známym spôsobom na obrázku bližšie neznázornenými uloženiami. Horné zariadenie pozostáva z aretačného a vyklápacieho prvku (6) na spôsob páky, umiestneného na čelnej...

Vodiace zariadenie pre hrdlový prstenec stroja na výrobu sklenených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8505

Dátum: 07.12.2005

Autor: Flynn Robin

MPK: C03B 9/34

Značky: vodiace, stroja, prstenec, sklenených, výrobu, výrobkov, hrdlový, zariadenie

Text:

...úpravy a strojného obrábania.Jedným predmetom tohto vynálezu je stroj na výrobu sklenených produktov vybavený hrdlovými prstencovými sekciami a hrdlovým prstencovým vodičom ktorý má jeden aleboviac predtým uvedených znakov a schopností.Stručný opis obrázkov na výkresochOstatné predmety, znaky a výhody tohto vynálezu sa stanú zrejme z nasledujúcehoObr. l predstavuje čiastočný perspektívny pohľad zobrazujúci obrátene ramená stroja na výrobu...

Pôdu vodiace nástroje pre pôdne kultivátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3208

Dátum: 15.04.2005

Autori: Gelen Lars, Hönnekes Ernst, Jochums Dieter, Meurs Wilhelm, De Vries Ruud

MPK: A01B 15/00

Značky: kultivátory, pôdne, nástroje, vodiace, pôdu

Text:

...oblasti, pričom prechody sú výhodne plynulé. V dôsledku tejto formy uskutočnenia sa dá pripevňovacia jednotka vyhotoviť tak, že môže počas práce sledovať defonnácie vlastného nástroja bez toho, aby sa pritom lepený spoj bodovo preťažil.0009 Vynález sa vyznačuje najmä tým, že pomocou opísaného vyhotovenia sa môžu vyrobiť pôdu vodiace nástroje s vysokou tvrdosťou, ktoré sú extrémne tvrdé a predsa nie ohrozená tvorbou zlomení alebo trhlín,...

Vodiace zariadenie posuvných stien vozňov s posuvnými stenami a poklopmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284496

Dátum: 08.04.2005

Autori: Göhring Dieter, Petrick Renee, Raabe Manfred, Ernst Andreas

MPK: B61D 19/00, B61D 17/02, B61D 17/00...

Značky: posuvnými, stien, poklopmi, zariadenie, vodiace, posuvných, vozňov, stenami

Zhrnutie / Anotácia:

Rovnobežne s vonkajšou hranou spodku vozňa je usporiadaná koľajnica (6), ktorá nesie vždy na dvoch držiakoch (5) valčekov posuvnú stenu (4), ktorá je v oblasti vonkajších k čelným stenám (1) smerujúcich držiakov (5) valčekov zahnutá dovnútra k pozdĺžnemu stredu (8) vozňa, pričom uhol roztiahnutia dosiahne maximálne takú veľkosť, ktorá je menšia než uhol, ktorý vznikne, keď koľajnica (6) má diagonálny okrajový dotyk k valčeku (17), a v oblasti...

Vodiace, vyklápacie a aretačné zariadenie posuvných stien nákladných vagónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284094

Dátum: 12.08.2004

Autori: Ernst Andreas, Remmling Klaus, Petrick Renee

MPK: B61D 39/00, B61D 19/00

Značky: stien, aretačné, posuvných, zariadenie, nákladných, vagónov, vodiace, vyklápacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiace, vyklápacie a aretačné zariadenie posuvných stien nákladných vagónov, ktorých posuvné steny v strešných častiach obsahujú vyformované vodiace drážky, ktoré prekrývajú strešné diely hrebeňového nosníka usporiadaného medzi čelnými stenami a stredovým portálom, v ktorom aretačný, vyklápací a vodiaci prvok (7) na stredovom portáli (3) a aretačná a vyklápacia páka (6) na čelnej stene (1) sú priamo a koncentricky spojené pomocou netorzného...

Strešné vodiace zariadenie na steny železničných vozňov s posuvnými stenami a poklopové vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282296

Dátum: 19.11.2001

Autori: Krüger Karl-heinz, Bartel Manfred

MPK: B61D 17/08, B61D 39/00

Značky: vozne, stěny, poklopové, vozňov, železničných, posuvnými, stenami, strešné, zariadenie, vodiace

Zhrnutie / Anotácia:

Podperné zariadenie (4) strešného vodiaceho zariadenia je pripevnené v pozdĺžnom smere strechy k strešnému dielu (2). Medzi podperným zariadením (4) a bodom (10) pripevnenia je umiestnené nosné rameno (11), ktoré je vyhotovené ako oceľové pero a je upnuté na konzolovom ložisku (19) pružnými prvkami (20). Vodiace teleso (9) má na konci podperného ramena (6) zvislý obežný valček (14) a vodorovný obežný valček (15). Spodný úsek pridržiavacieho...

Vodiace teleso osamostatnených vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 278038

Dátum: 13.05.1992

Autori: Kroupa Petr, Voda Karel

MPK: D01H 4/30, D01H 4/38

Značky: vláken, vodiace, osamostatnených, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiace teleso (1) osamostatnených vláken umiestnené medzi osamostatňovacím mechanizmom s vyčesávacím valčekom a otvorenou stranou spriadacieho rotora, obsahujúce snímaciu stenu (2), na ktorú nadväzuje vodiaci kanál (4) snímaných osamostatnených vláken, ktorého vstupný otvor je v smere podávania osamostatnených vlákien zakončený oddeľovacou hranou (3). Vodiace teleso (1) obsahuje vložku (5) vytvorenú z odlišného materiálu ako jeho ostatná časť,...

Vodiace zariadenie na káble a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280748

Dátum: 19.02.1992

Autori: Vogelsang Horst, Bergmann Horst

MPK: H02G 1/08, B29C 47/24, B29C 47/00...

Značky: zariadenie, vodiace, káble, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané vodiace zariadenie na káble, vyrobené z plastu pretláčaním, je tvorené najmenej jednou vodiacou rúrkou (1) na vedenie káblov a ústrojenstvom na uľahčenie zasúvaného alebo zaťahovaného kábla. Toto ústrojenstvo pozostáva z klzných rebier (3), brániacich krúteniu, usporiadaných na vnútornej strane vodiacej rúrky (1) v tvare vĺn alebo hadovito, ktoré sú vytvorené pri pretláčaní. Pri výrobe vodiaceho zariadenia sa klzné rebrá (3) vytvoria...

Vodiace zariadenie kopírovacích šablón pre vertikálne stolárske frézky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254913

Dátum: 15.02.1988

Autor: Varga Ján

MPK: B27C 5/02

Značky: vertikálně, šablon, frézky, kopírovacích, vodiace, zariadenie, stolárske

Text:

...puzdrom s nalisovaným klzným krúžkom, na ktorom je otočne uložený vodiaci krúžok opatrený prachovým tesnením s pevne nasadenými prídav 4nými krúžkami, pričom vodiace krúžky a nastavovacle puzdro s nosným puzdrom sú medzi sebou zaistené poistnými skrutkami.Vodiace zariadenie kopírovacích šablón pre vertikálne Stolárske frézky je vyobrazené na výkrese v reze.Do nosného prstenca 1 je uložené výškovo nastavitelné nastavovacie puzdro 2, voči...

Plávajúce vodiace zariadenie pre výrobu jadrových priadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239577

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kopeák Juraj, Nemec Vendelín, Rusko Milan

MPK: D02G 3/36

Značky: plávajúce, jadrových, výrobu, vodiace, priadzí, zariadenie

Text:

...pre zavesenie na lištu alebo tyčku, pozostávajúci zo základného telesa, v ktorého pozdlžnej osi je umiestnená vodiaca štrbina,podstatou ktorého je že ramená vodiacej štrbiny sú zakončené dosaclacími plochami,zodpovedajúce tvarom priľahlým valčekom,pričom vodiace štrbina je opatrená vložkouz korundu alebo iného materiálu, tvoriacou vodič priadze.Výhodou plávajúceho vodiaceho zariadenia podľa vynálezu je, že pri jeho použití poloha obalu a...

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie podzemnej steny z prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232138

Dátum: 15.12.1986

Autori: Otta Rudolf, Šmuhař Miroslav

MPK: E02D 5/18

Značky: prefabrikátov, vodiace, výkop, zriadenie, podzemnej, stavebnicové, zariadenie, kontinuálny, stěny, prenosné

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie z prefabrikátov nahradzuje monolitické železobetónové vodiace múriky a umožňuje mnohonásobné použitie pri kontinuálnom hĺbení ryhy rôznych šírok, kontinuálnom osadzovaní prefabrikátov, výkopu ryhy jedno- a viaczáberových pilót a ostatných typov podzemných stien požadovaných šírok. Jeho podstata je, že priečne ztuženie rovnobežných oceľových...

Vodiace zariadenie pre výrobu jadrových priadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231060

Dátum: 01.03.1986

Autori: Braciník Bohdan, Jančia Branislava, Kojnoková Anna, Ágh Ladislav, Kiss Štefan

MPK: D01H 13/06

Značky: jadrových, priadzí, vodiace, výrobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre výrobu jadrovej priadze na krúžkovom dopriadacom stroji a rieši spôsob zabezpečenia dokonalého opriadania syntetického hodvábu strižovými vláknami. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na šanžírovacej lište v prietahovom poli dopriadacieho stroja je nastaviteľne upevnený nosník, v ktorom sú vložené nosné ramená nesúce vodič predpriadze a vodiacu kladku na vedenie syntetického hodvábu. Syntetický hodváb je vedený v...