Patenty so značkou «vodách»

Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 288401

Dátum: 05.08.2016

Autori: Šebo Juraj, Fedorčáková Monika, Badida Miroslav, Šebo Dušan

MPK: B63B 35/32

Značky: zariadenie, vodách, stojatých, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách katamaranovej konštrukcie pozostáva z dvoch katamaranových plavákov (1) tvaru dutého telesa zakončených čeľusťami (7), kde na prednej časti katamaranových plavákov (1) je upevnený v ráme (2) pásový dopravník (3) s vymeniteľným sieťovým pásom (11) s osadenými vidlicami (12) s pohonom (5) pásu (11). Na prednej časti katamaranových plavákov (1), pod pásovým dopravníkom (3), je upevnený vymeniteľný...

Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6569

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šebo Juraj, Badida Miroslav, Fedorčáková Monika, Šebo Dušan

MPK: B63B 35/00, C02F 1/461

Značky: vodách, zneškodňovania, uskutočnenie, spôsob, sinic, stojatých, zariadenie

Text:

...prúdu elektrolytom sa zúčastňujú všetky ióny jazemej vody ako elektrolytu, preto prenesú časť elektrického prúdu v širokom okruhu a metóda je preto účinná v priestore aj mimo elektród.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomené v priečnom reze zariadenie na zneškodňovanie siníc. 15 Na obrázku 2 je znázomené v náryse zariadenie na zneškodňovanie siníc.20 Zariadenie na zneškodňovanie siníc v stojatých vodách pozostáva z...

Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6426

Dátum: 03.05.2013

Autori: Badida Miroslav, Šebo Juraj, Šebo Dušan, Fedorčáková Monika

MPK: B63B 35/32

Značky: nečistot, stojatých, zariadenie, vodách

Text:

...obsluhu. Prednú lievikovitú časť tvoria čeľuste, kopírujúce tvar katamaránových plavákov a slúžia na nasmerovanie nečistôt k pásovému dopravníku a následne do vymeníteľného kontajnera.Súčasťou zariadenia je elektromotor, poháňajúci pásy dopravníka, lodný motor s ručným a diaľkovým programovateľným riadením, zdroj elektrického prúdu - batérie, fotovoltické články na napájanie batériíjednosmemým elektrickým prúdom. Trajektória pohybu...

Spôsob zvyšovania hodnoty pH v kyslých vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12081

Dátum: 15.09.2008

Autori: König Wolfgang, Pust Christopher, Honig Helma, Scholz Günter

MPK: C02F 1/66, E21C 41/32

Značky: kyslých, hodnoty, zvyšovania, spôsob, vodách

Text:

...neutralizačné prostriedky srelatívne malými fmálnymi vodivosťami. Tento postup je výhodný preto, že neutralizačné prostriedky s nižšími finálnymi vodivosťami sú obvykle cenovo priaznivejšie než neutralizačné prostriedky s vyššími ñnálnymi vodivosťami. Cenovo nákladnejšie neutralizačné prostriedky s vyššou finálnou vodivosťou sa použijú až pri hodnotách pH minimálne 4,5, pri ktorých sa reaktivita neutralizačných prostriedkov s nižšou...

Spôsob a zariadenie na zahustenie kalov obsiahnutých v odpadových vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8004

Dátum: 03.11.2006

Autor: Kopmeier Achim

MPK: B01D 21/02, B01D 21/01, B01D 21/24...

Značky: obsiahnutých, vodách, spôsob, zariadenie, zahustenie, odpadových, kalov

Text:

...bezprostredne vo vstupnom otvore relatívne silný rádius a radiálne3 vonkajšia časť tohto oblúkovitého pohybu relatívne vysoký rádius. Túto skutočnosť je možné využiť, aby sa vprepadovej rúre cielene nastavilo nehomogénne rozdelenie hustoty kalov vodpadovej vode, tak aby odpadová voda s kalmi vyššej hustoty a/alebo veľkosti bola vnášaná do vnútorného oblúku a tam sa na základe tam platiacich vyšších hodnôt zrýchlenia kalovć častice...

Spôsob zníženia koncentrácie kobaltu, kadmia alebo cézia v odpadových vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 278240

Dátum: 06.04.1994

Autori: Grejták František, Lukáč Peter, Hložek Peter, Földesová Mária

MPK: C02F 1/68, C02F 1/02

Značky: kobaltu, kadmia, zníženia, koncentrácie, odpadových, spôsob, cézia, vodách

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu zníženia koncentrácie kobaltu, kadmia alebo cézia v odpadových vodách pomocou aluminosilikátov. Podstata riešenia spočíva v tom, že prírodný aluminosilikát sa nechá kontaktovať s hydroxidom alkalického kovu pri teplote 10 až 100°C, tlaku 0,1 až 1 MPa, pričom hmotnostný pomer aluminosilikát: hydroxid alkalického kovu je 10 : 1 až 2.

Sposob stanovenia humínových látok vo vodách a vodných výluhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266131

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bíliková Anna

MPK: G01N 33/24

Značky: stanovenia, vodných, výluhoch, huminových, vodách, látok, spôsob

Text:

...vyžaduje zdlhavejšiu prípravu pred ich použitím a tiež že látky typu polystyrén ďivinylbenzén nie sú dostatočne vyhovujúce pre tieto účely vzhladom na to, že mnohé prirodne látky, včítane humínových látok sa čiastočne irreverzibilne viažu a prenikajú do týchto sorbentov, dôsledkom čoho môže dochádzať až k rozkladu polymérov. výhodnejšie pre tieto účely sa javia iönomeniča na báze celulôzy, ktoré sa ľahko upravujú, majú požadované...

Způsob snížení obsahu sulfidů v odpadních vodách ze zpracování fosilních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263918

Dátum: 12.05.1989

Autori: Fuchs Petr, Tomek Jindřich, Fišer Jiří, Drázský Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: obsahu, vodách, způsob, fosilních, zpracování, palív, sulfidů, snížení, odpadních

Text:

...objemového dílu vzduchu na 1 objemový díl vody. Zvýšení rychlostí proudění vody se d-osáhne průchodem vody místem zúžení průtočné plochy, přičemž voda může prochazet opakované jedním místem zúžené průtvočuné plochy, nebo několika mís 2ty zúžení průtočné plochy zařazenýmí za sebou.Způsob podle vynálezu jednak odstraňuje shora uvedené nedostatky, to jest náročnost na provozní hmoty a vysoke investiční náklady, jednak jej lze také použít k...

Způsob důkazu komplexotvorných látek v odpadních vodách či koncentrátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256272

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franče Pavel, Fuka Tomáš

MPK: G01N 31/02, C02F 1/58

Značky: odpadních, vodách, komplexotvorných, způsob, koncentrátech, látek, důkazu

Text:

...látek v odpadních vodách či koncentrátech způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do uprave z 25 a 272ného filtrátu odpadní vody se přidá 0,01 až 91 dialkyldithiokarbamidanu s počtom uhlíkových atomů v alkylu 1 až 5, s výhodou ve formě vodného roztoku, načež přítomnost komplexotvorných látek se projeví žlutohnědým zabarvením až hnědou sraženinou.Nový a vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména V tom,že tento...

Spôsob rýchleho zisťovania množstva kvasiniek a baktérií vo víne, pive, mlieku, nealkoholických nápojoch, sirupoch, minerálnych vodách, pitných, užitkových a odpadových vodách a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247280

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chrz Vladimiír, Hájek Jioí, Mikulec Jan

MPK: C12Q 1/06

Značky: pive, spôsobu, nealkoholických, prevádzaniu, víne, zariadenie, zisťovania, pitných, kvasiniek, rychlého, nápojoch, bakterií, tohoto, spôsob, mlieku, minerálnych, odpadových, užitkových, sirupoch, množstva, vodách

Text:

...iného substrátu cez meinbránu 4 s pórami 1,2 m, na ktorej sa zachytia krvasinky a potom cez membránu 4 s pôrami 0,3 m, na ktorej sa zachytia baktérie.Filtračné zariadenie sa opatrne rozoberie a, vyberie sa. filtračné membrána. Filtračné rnembrá-na sa položí na gázu napustenú far 4bivom, s výhodou Ponceau S, v Petriho misike a nechá sa pôsobiť 4 minúty. Favrbivo Ponceau sa pripraví vždy čerstvé tak, že sa rozpustí 0,9 g Ponceau S v 13,4 g...

Způsob likvidace amoniaku ve fenolčpavkových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253032

Dátum: 15.10.1987

Autori: Knybel František, Kosef Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: vodách, likvidace, amoniaku, způsob, odpadních, fenolčpavkových

Text:

...zatížení 10 až 20 m 3 odpadnich vod na 1 000 m 3 aktivního prostoru odvslu za den, 2 to za současnéhoąlátkového zatížení odvalu celkovým amoniakem v rozsahu 1 až 15 kg na 1 000 m 3 za den, z toho mex. 20 hmotnostně volným amoniakem. Látkové zatížení odvelu doprovodnými zozpĺätěnýni složkami orgenického zneöištění, vyjádŕenými hodnotou BSK, přitom dosahuje hodnoty max. 10 kg na 1 000 m 3 aktivovnného prostoru odualu za den.V...

Způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237054

Dátum: 01.10.1987

Autori: Palacká Danuše, Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: G01N 30/02

Značky: stanovení, způsob, dusíkatých, vodách, zásad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-2 g. l-1 za současné přítomnosti aromatických a alifatických uhlovodíků, fenolů a jejich degradačních produktů, chromatografickou analýzou. Jeho podstatou je, že se vzorek analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě do pH = 2 a nechá se protéci objemovou rychlostí 1,0 až 4,0 . 10-8 m3.s-1 přes systém sériově zapojených...

Způsob srážení síranových iontů v průmyslových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238741

Dátum: 16.03.1987

Autori: Grünwald Alexandr, Drázský Josef, Fuchs Petr, Kubička Rudolf

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: vodách, odpadních, způsob, průmyslových, iontů, srážení, síranových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob srážení síranových iontů z odpadních vod přídavkem odpadních vod z výroby etylbenzenu obsahujících hlinité ionty, v dávce odpovídající 0,045 až 0,36 g Al3+ na 1 g S042- za současného přídavku rozpuštěné soli vápníku v dávce 0,2 g až 1,66 g Ca2+ na 1 g SO42-. Způsob je vhodný k úpravě průmyslových vod, čištění odpadních a důlních vod, dočišťování vod ve vodárenství.

Sposob znižovania obsahu fenylhydrazínhydrochloridu v odpadných vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248943

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hauskrecht Peter

MPK: C07C 109/04, C02F 1/58

Značky: znižovania, fenylhydrazínhydrochloridu, odpadných, vodách, obsahu, spôsob

Text:

...z odpadných vôd obsahujúcich kys. chlorovodíkovú, chloridy, sírany, katióny sodíka, zinku. fenylhydrazinhydrochlorid a nezreagovaný anilín. Koncentrácia fenylhydrazinhydrochloridu je 1 až 20 g/l.K odpadnej vode sa pridá kyselina mukochlorová, s výhodou v ekvimolárnom množstve ku fenylhydrazínhydrochloridu, alebo v prebytku do 5 hmot. Teplota počas reakcie je 50 až 105 °c. Reakciou vzniklý 4,5-dichlěr-2-fenylpyridaz 1 n-3-on...

Způsob diferenčního stanovení dusitanů v odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248531

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/44

Značky: dusitanů, vodách, diferenčního, stanovení, odpadních, způsob

Text:

...byla odečtena jeho hodnota. Do grafu na semilogaritmický papír byla vynesena závislost potenciálu v mv na molární koncentraci dusičnanu.Za účelem stanovení dusitenů, to je sumy dusičnanů a dusitanů bylo do suchých 50 ml kádinek odpipetovéno po 20 ml analyzovaného vzorku, případně 5.l 05 M až 5.lO 2 M roztoků dusitanu sodného. Roztoky v kádinkách byly okyselenydněma kapkamizředěné kyseliny sírové a přídaván po kapkáoh za míchání...

Způsob stanovení aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235808

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: G01N 31/08

Značky: alifatických, vodách, stanovení, uhlovodíku, způsob, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stanovení alifatických a aromatických uhlovodíků ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-1 g.l-1 za současné přítomnosti dusíkatých zásad, fenolů, organických esterů a jejich degradačních produktů, chromatograficky s přídavkem vnitřního standardu. Jeho podstata spočívá v tom, že se násada analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě nejméně do pH = 1 a v mikroextrakčním zařízení se v parní i...

Způsob destabilizace emulzí ropných látek v odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 236995

Dátum: 01.10.1986

Autori: Reichman Ferdinand, Heller Zdeněk, Ernest Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: odpadních, látek, způsob, ropných, emulzí, destabilizace, vodách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob destabilizace emulzí ropných látek v odpadních vodách, spočívající v tom, že se na emulzí působí kyselinou sírovou v rozsahu 5 až 6,8 pH a manganistanem draselným 1 až 3 kg m-3 při teplotě 50 až 90 °C, v průběhu zpětného chladnutí se odděluje vrchní olejová vrstva.

Spôsob zníženia obsahu rezistentných a zostatkových organických látok v odpadových vodách biosorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230100

Dátum: 01.04.1986

Autori: Zekeová Zdena, Rippa Fedor, Hässler Jozef

MPK: C02F 3/12

Značky: biosorpciou, zostatkových, rezistentných, zníženia, vodách, organických, odpadových, spôsob, látok, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposoba zníženia obsahu rezistentných a zostatkových organických látok v odpadových vodách biosorpciou, ktorého podstata spočíva v tom že do druhého a/alebo posledného stupňa biologickej aktivácie sa pridáva sorpčný materiál, ktorý sa vo vznose udržuje vzduchom a/alebo kyslíkom, pričom sa 50 až 100 % vytvoreného kalu recykluje do biologického stupňa aktivácie a najviac 50 % sa vo forme prebytočného kalu spolu so sorbentom...

Způsob stanovení množství aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 229188

Dátum: 01.01.1986

Autori: Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: G01N 31/08

Značky: stanovení, alifatických, uhlovodíku, aromatických, vodách, množství, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení množství aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentraci pod 10-1 g.l-l za současné přítomnosti dalších kontaminujících složek, například fenolů, dusíkatých zásad, organických esterů nebo jejich degradačních produktů. Jeho podstatou je, že se provede mnohonásobná kontinuální mikroextrakce aromatických, či alifatických uhlovodíků do nízkovroucí organické fáze minimálně...

Způsob stanovení koncentrace zářiču gama ve vodách a technologických roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 213705

Dátum: 01.04.1984

Autori: Štamberg Karel, Jirásek Vladimír, Procházka Hubert

Značky: technologických, zářiču, způsob, koncentrace, vodách, roztocích, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Nízké aktivity radionuklidů v roztocích, řádově 102Bq.1-1 a nižší, vyžadují před měřením radiochemickou předúpravu vzorku za účelem jeho zkoncentrování. Chemická předúprava nedovoluje vesměs svou náročností použití metod pro rychlé stanovení, nezbytné při monitorování. Metoda podle vynálezu dovoluje využitím předúpravy vzorku selektivním záchytem radionuklidu nebo skupiny příbuzných radionuklidů na iontoměniči při vysoké průtokové rychlosti...