Patenty so značkou «vnitřní»

Vnitřní separační prostředek pro tváření polyurethanů a/nebo polymočovin podobných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269971

Dátum: 14.05.1990

Autori: Miller Dennis, Nelson Donal, Matijega Roney

MPK: C08K 5/17, C08K 5/09, B29C 33/60...

Značky: podobných, polyurethanů, polymočovin, vnitřní, polymerů, separační, prostředek, tváření

Text:

...látku obsahující reaktivní atomy vodíku a polyisolqanátu. Tercierní aminosloučenina obsahuje alespoň jednu hydroxyterminovanou poluoxyalblenovou) nebo alkanolovou skupinu vázanou k atomu dusíku. Tato sloučanina ve vnitřním separačním prostředku podle vynálezu kompatibilizuje uvedonou kovovousůl v latce obsahující reaktivní stany vodíku, například polyolu, ale nekompatibilizuja kovovou sdl v reagující směsi zahrnující uvedenou látku obsahující...

Způsob měření vnitřní napjatosti v horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269888

Dátum: 14.05.1990

Autor: Klapetek František

MPK: G01V 11/00

Značky: vnitřní, horninách, měření, způsob, napjatosti

Text:

...snereoh, lze využít princip suparpozice jednotkovýeh zatíženi a vlastní kompenzaei provést nueeriçkou cestou jako řečení aystenu linesrníeh algebraiekýeh rovnic o třech neznamých. zde zo neznáme považujete původní napětí P., Pb. Pc, ktere vo vyäetřovanem iste existovalo před odvrtenía jádro. Jako kritériüí pF 3 Výpočet neznáných napätí uvažujeae navrat pomčrnýoh přetvoření do původního stavu před odvrtáníl. Neaěřene přetvoření v...

Způsob nanášení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 269616

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kraft Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Smrkovský Evžen, Kazda Jiří

MPK: B22F 5/00

Značky: způsob, nanášení, vnitřní, těles, povrch, ochranné, vrstvy, dutých

Text:

...výhody spočívají v jednoduščí s eľektivnějěí výroZpůsob nanéäení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles je objasněn v následujících příkladech a na výkresoch, kde je v pcdélném řezu názor-něho na obr. 1 duté tělsso se vsunutým jádrem opatřeným ochrannou vrstvou, na obr. 2 duté těleso s jádrem cpatŕeným ochrannou vrstvou a fixované pomocí pláětě k podlcžce, obr. 3 znázorňuje způsob usnesení ochranné vrstvy ve formě prášku u dutého...

Zařízení pro samočinné dávkování roztoku na vnitřní úpravě baněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 268353

Dátum: 14.03.1990

Autori: Cvrček Jindřich, Picek Vladislav, Horák Jaroslav

MPK: G01F 11/00

Značky: úpravě, samočinně, baněk, zařízení, roztoku, dávkování, vnitřní

Text:

...je roztok do banky uanočinnł nadávkován. Bnňku jo upovněna v držtku no řetězovćn koločku s oxcontrickým čopon. Při pohybu řotčzu nojiždi Fotłzovó kolnčko drilku na výsuvný hřobon, ktorý na vyluno zo zábčru po natočani drłáku u bankou do dolni polohy- Polohu držáku je indi kována vudici tyčkou zdvihnjici Výkyvné rouónko. Zařizcni padlo vynálozu uložňujo opornci ručniho dlvkovćni nahradit ntrojnin zaří zunil, prucujicin nnnočinnł.Výhoda je...

Způsob nanášení vysocepolární stacionární fáze vnitřní povrch kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267860

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Moskva, Mistrjukov Elektron

MPK: G01N 30/56

Značky: vysocepolární, fáze, kolony, chromatografické, stacionární, kapiláry, způsob, nanášení, povrch, vnitřní

Text:

...parametrů kapilárních kolon a dosažení vyšší stabllnasti těchto pracovních parametrů.Vytyćený účinek je dosažen tím, že skleněné, nebo křemennä kapílára se nejprve pracuje silánem a kyselinou chlorovodíkovou, pak se povrch hydrogenuje, vytvorí se mezivrstva modifikátoru vnitřního povrchu, na kterou se nanese statíckým způsobem vrstva vysocepolární kapalinové stacionární fáze a provede se její polymeraoe. Jako rozpouštědlo stacionární...

Odjehlovací zařízení vnitřní hrany sacích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267990

Dátum: 12.02.1990

Autori: Topol Vladimír, Šula Ota

MPK: B24B 33/02, B24B 9/00

Značky: odjehlovací, hrany, vnitřní, otvorů, sacích, zařízení

Text:

...vřetenem lg, nese pevně připevněnou opčrku g proti zabudovaněmu polohovecímu ěroubu 22 v držáku gg. Držák g je pevně spojen s ozubeným pístem g příčného válce 26.Těleso jednotky l (obr. 3) je výškově přestavitelné na nosné konzole 23 a přibližovací válec g (obr. 2) na pevné konzole 32.Průběh pracovního cyklu Programovací stanice g - v přibližovaoím válci gg kontrolní Jednotky ž vyjede směrem k obrobku 8 dutá pístnice 12 s odpruženým...

Vnitřní perfluorpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266341

Dátum: 13.12.1989

Autori: Caporiccio Gerardo, Scarati Mario Alberto

MPK: G11B 5/71, C09D 5/23

Značky: mazadla, záznamové, vnitřní, magnetické, prostředky, pryskyřičné, používané, nátěrových, kompozice, perfluorpolyetherová, hmotách

Text:

...nepolární koncové skupiny v hydrogenované formě a které jsou kapalné přiohebných magnetických záznamových prostředků, která tato mazadla obsahují.Předmětem vynálezu jsou tedy vnitřní perfluozpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky ohebněho typu, vyznačujici se tím, že jsou tvořena bifunkčními perfluorpolyetherovými sloučenínaml, které jsou kapalné při teplotě 25 °C,...

Nátokový element se vtokovými otvory k rozvádění kapaliny na vnitřní stěny technologických trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265372

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hodek Jiří, Dočkal Miloslav

MPK: F28D 3/04

Značky: vtokovými, otvory, rozvádění, element, technologických, trubek, vnitřní, kapaliny, stěny, nátokový

Text:

...kapolina vytókala na vnitřní tónu technologickú trubky. ~Toto řoioni nozojiůřujo dokonalú rozvodcni kapaliny, trubičko snižuje průtoćny průřoz pro plyn proudici tochnologickou trubkou vzhůru. Pracnoot tohoto řoioni Jo značná. přičemž lze těžko zajistit Jodnotnó provodoni u viooh kuoů nútokových olononto. Dàlo Jo nooo řoäoni oo optrúlou zocunutou do nútokovàho olonontu. Novýhody Jsou ctojnó Jako u řołoni o trubičkou malého prončru,Znúnó...

Otěruvzdorná hmota pro vnitřní obložení potrubí, zásobníků a jiných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265268

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pavlů Jaroslav, Hampl Josef, Večeřa Břetislav, Kořínek Jiří

MPK: C04B 35/68

Značky: jiných, hmota, zásobníku, obložení, vnitřní, potrubí, oteruvzdorná, zařízení

Text:

...hmot.Výstelka z hmoty podle vynálezu má nižší měrnou hmotnostoproti keramíckému korundovému materiálu, její příprava je jednoduchá,.má větší provozní trvanlívost, je homogenní a nevykazuje ani po delším použití V provozu trhlinky. Tyto lepší vlastnosti hmoty usnadňují manipulaci, snižují energetickou náročnost výroby a svou větší provozní trvanlivosti snižují náklady na provoz dopravních ptrubí, zásobníku i jiných zařízení.-Příkled 1 . V...

Zařízení pro vnitřní drážkování feritových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264396

Dátum: 12.07.1989

Autor: Procházka Rudolf

MPK: B24B 19/02

Značky: drážkování, vnitřní, zařízení, feritových, kroužků

Text:

...a ve zlepšeném pracovním prostředí.Zařízení pro vnitřní drážkování feritovýchkroužků bude popsáno podle připojených vyobrazení, kde obr. 1 znázorňuje řez zařízením podle vynálezu, obr. 2 a, b držák diamentového pilníku ve dvou pohledech a obr. 2 c řez držákem.Zařízení pro vnitřní drážkování ferítových kroužků na pilovacím stroji podle vynálezu obsahuje kuželovou vložku g, do které je vložen feritový kroužek 3, jehož spodní čelo dosedá na...

Snímací hlavice na vnitřní i vnější měření, zejména pro měřící stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264089

Dátum: 12.05.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: G01B 5/02

Značky: vnější, hlavice, stanice, měření, vnitřní, zejména, měřicí, snímací

Text:

...pružiny 5, volné uložení střední části převodníku 5 n evěrné upevnění válcovitého těleea snímače Q pomocí šroubu 1. Přední čáet.převodníku Q je opetřena vymě~ nitelným dotekem Q, jehož zadní če 1 one atýká s äotekem Q snímače Q. Ko přední části převodníku 3 a k zadní částipřevodniku Q jsou přípevněny spodni konce plochých pružin łg,přičemž střední částí plochých pružín łg jüou opatřeny pří~ ložkami łł Vrchní konce plochých pružin gg jsou...

Vnitřní bandáž s kulovým povrchem pro natáčivé statorové lopatky axiální turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263674

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mudrák Lubomír

MPK: F03B 3/18

Značky: povrchem, turbiny, statorové, axiální, vnitřní, kulovým, bandáž, lopatky, natáčivé

Text:

...šířka středních kroužků je větší, než poloměr nosných čepů o minimální, a pevnostního hlediska nutný přípravek. přitom vnější kulový povrch středních kroužků je axiálně vzd 61 enod konců listů natáčivých statorových lopatek nejméně o velikost poloměru čepů na konci natáčivých statorových lopatek. kdežto mezi vnějším kulovým povrchem krajních krouäků a listy natáčivých statorových lopatek je vytvořena minimální vůle.Výhodou tohoto řešení...

Vnitřní posuvné tunelovací bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263637

Dátum: 11.04.1989

Autor: Farský Bohuslav

MPK: E04G 11/34

Značky: vnitřní, bednění, tunelovací, posuvné

Text:

...pracovník, dále v bezpečnosti práce /při odbedňování se v prostoru bednění nezdržuje žádný pracovník/ a V rychlosti odbednění, které trvá 30 minut, což přispívá ke zkrácení výstavby štoly.Konkrétní provedení bednění je na přípojených obrázcích 1 až 5. Na obr. 1 je příčný řez bedněním v roztažené poloze. Obr. 2 znázorňuje princip zvedání konstrukce pro pojezd. Obr. 3 je pohled shora na teleskopické polorámy se základovým rámem. Obr. 4...

Vnitřní svítilna

Načítavanie...

Číslo patentu: 262542

Dátum: 14.03.1989

Autor: Wagner Josef

MPK: B60Q 3/02, B60Q 3/00

Značky: svítilna, vnitřní

Text:

...V krajních polohách páčky je prolis kontaktního pera přesunut přes vrchol dvojitého výstupku a je v dotyku jednak s hranou držáku žárovky a současně s hranou kontaktu dveřního spínače nebo trvalého spínače.Výhodou uspořádání svítilny podle vynálezu je skutečnost, že posuvem kontaktního pera po hranách kontaktů a držáku žárovky dochází k otěru styčných ploch a tím k jejich čištění,což vylučuje nutnost použití drahých kovů - např. stříbra -...

Odsávací vložka pro vnitřní vakuaci betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261935

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pakandl Ladislav, Netočný Petr, Hořava Čeněk

MPK: B28B 21/40

Značky: vložka, betonů, vnitřní, odsávací, vakuaci

Text:

...projeví ve zkrácení doby odsávání při zachování stejného zhutňcvacího efektu, nebo v dokonalejším odsátí tekutiny z odsávaného materiálu při zachování původní doby odsávání, dále v možnosti širšího využití otvorů vzniklých po ponechání vložky ve zpracovanem výrobku k manipulaci, usnadnění jeho případné další montáže, k usnadněuí instalačních prací po zabndování výrobku do konstrukce a zvláště pak k tepelnóizolačnímu vylehčení výrobků v...

Průtokový odváděč kondenzátu s vnitřní regulací hydraulického odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260814

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/00

Značky: kondenzátu, průtokový, odváděč, vnitřní, hydraulického, odporu, regulaci

Text:

...částí g, opatřené ve své hor-. ní části závitem § se závitovým výběhem 1, kuže 1 ovéhosed 1 a 1 m váicové komůrky 5, kuželového přechodu §a osazení válcová díry 1. V závitu § je zašroubován uzávěr 2 v kterém je vytvořena neprůchozí dira g se závitem łł. Do závitu łł je zašroubován závitový výběh jg válcového trnu łg. Do válcové části g je rov něž uspořádán tsngenciální prívod gg kondenzätu. Válcový trn L 1 má axiální kanálek łí, radiální vývrt...

Vnitřní část korby sypače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260623

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tomášek Vladimír

MPK: E01C 19/20

Značky: vnitřní, sypače, korby, část

Text:

...U profily, které jsou V místě styku kratších zahnutých částí U profilu spojeny, například svařeny a navíc jsou vyztuženy V nosníky s přírubami. Příruby V nosníků jsou pevně spojeny s bočnicemi. Takováto korba má nižší hmotnost a vyšší tuhost. V nosníky jsou oproti stávajícím nosníkům s obdélníkovým průřezem lehčí.Řešení je patrné z přiložených vyobrazení, kde na obr. 1 je zakreslen boční pohled na část korby A tvořenou podélně orientovanými...

Víceúčelový spojovací hřeben s dvouhrotými hřebíky pro vnitřní spoje dřevěných dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260604

Dátum: 12.01.1989

Autori: Balínek Pavel, Brož Václav, Koželuh Bohumil, Kubát Oldřich, Opočenský Miloš, Kremlička Vladimír

MPK: F16B 15/00

Značky: víceúčelový, dílů, vnitřní, hřeben, dvouhrotými, hřebíky, spojovací, dřevěných, spoje

Text:

...v jednoúčelovém automaticky pracujícím zařízení sestaveném z bodovacího svářecího stroje a podávacích přípravků. Seřiditelností pro různý průřez drátu, různé rozměry dvouhrotých hřebíků a různou rozteč i polohu je v jednom zařízení možná .výroba většího sortimentu výrobků. Výroba spojovacího hřebenu je bezodpadowvá a z nekonečného hřebe 260504Pro vnitřní spoje dřevěĺriýçhjiílłů se yet-m. . , . z hm. nu.- n-un- x nujsĺša oddélíj...

Vnitřní klika dveří motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261287

Dátum: 12.01.1989

Autor: Praženka Vlastislav

MPK: E05B 3/00

Značky: vozidla, klika, vnitřní, motorového, dveří

Text:

...držáku ve zvětšeném měřítku v pohledu z vnitřní srany a obr. 4 představuje řez konzolou držáku ve zvětšeném měřítku, vedený podél roviny A-A, znázorněné na obr. 3. ~Vnitřní klika dveří znázorněná na obr. 1 je tvořena madlem l, uloženým prostřednictvím otočného čepu g v konzolách 3 držáku g, který je připevněn známým způsobem například prostřednictvím šroubů a matic k vnitřnímu plechu dveří. Madlo l je vytvořena integrálně s otočným čepem g a...

Samostředicí upínací trn pro upínání součástí za vnitřní válcovou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258310

Dátum: 16.08.1988

Autori: Toman Václav, Dvořáček Lubomír, Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínací, válcovou, součástí, plochou, upínání, samostředicí, vnitřní

Text:

...upínání součástí za vnitřní válcovou plochu podle vynälezu umožňuje snadné upnutí a odepnutí upínané součástí, přičemž zpětný radíátní pohyb četístí je zabezpečen pomocí pružných kroužků. odpadá tedy přesné a na výrobu náročné zhotovení kleštínových pouzder, případně klínovítě uspořádaných dréžek nebo rybínových vedení.Á Na přípojených výkresoch je-schematícky znázorněn příklad provedení samostředíeího upínacího trnu pro upínàní součástíza...

Železobetonový monolitický vnitřní plášť víceplášťové výztuže jámovýchnárazišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 258189

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lecian Jaroslav, Sehnal Miroslav

MPK: E21D 7/00

Značky: železobetonový, plášť, vnitřní, výztuže, víceplášťové, monolitický, jámovýchnárazišť

Text:

...prostorových výztužních koster.Podstatou součástí železobetonového monolického vnitřního pláště Q vícepláštové výztuže jámového náraziště navazujícího na ocelobetonový předchozí plášt g a na prstencové průvląky 11 jámového stvolu lg, jsou prostorové výztužní kostry ł. Prostorovâ výztužní kostra ł je svařena z ocelových prutů a její konstrukce je stavebnicová. základní těleso prostorové výztužní kostry Ä má tvar hranolu, jehož stěny...

Cementová směs pro vnitřní ochranu potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257527

Dátum: 16.05.1988

Autor: Ekrt Vladimír

MPK: F16L 58/06, C23F 15/00

Značky: potrubí, ochranu, směs, cementová, vnitřní

Text:

...nanášení těchto směsí s dostatečnou kvalitou výsledných povrchů zvláště při stříkání těchtoTuto nevýhodu odstraňuje cementová směs pro vnitřní ochranu potrubí na bázi cementu,písku a vody podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje v hmotnostním množství 40-45 cementu pevnostní třídy nejméně 350, 40-45 slévárenských písků o zrnitosti dso 0,3-0,5 mm a 15-22 vody.Výhodou Cementové směsi podle vynálezu je, že vzhledem k nižší...

Bruska do kulata pro vnější a vnitřní broušení s číslicovým programovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 256921

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petrov Petr, Atanasov Živko, Garabedjan Aram

MPK: B24B 5/12

Značky: vnitřní, řízením, bruska, programovým, číslicovým, broušení, vnější, kulata

Text:

...06 páöaTunaeMmx neTanEň ömcrpan BBTOMaTHHeCKañHanBnKB cwanxa npH HSMGHGHHH rHnopasMepa eT 8 neünp 0 CTaKKHHEMGTHKB npH snamnrenbumm TexHonorHuecxHx BosMomHocTHxHpnuepuoe BHHOHHGHME KDYPHONHHQOBBŘBHOPO crauxa, cornacuo Hsoöpewenmm,noxa 3 aHo Ha npunoxeuuux pHcyHKax, ruepncyuox 1 - oömnü BHn caepxy Ha crauox c B 5 aHMHHM pacnonoxeneu pa 6 ouHx uacreňpncyuox 2- npononbauň paspes crauxa qepea nepennmm öaöxy, anyrpenneňnHoBanbHuü cynnopr H...

Prefabrikovaná vnitřní stěna budovy se zejména ocelovou nosnou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256424

Dátum: 15.04.1988

Autori: Provazník Bedřich, Pospíšil Zdeněk

MPK: E04B 2/56

Značky: stěna, budovy, nosnou, zejména, vnitřní, prefabrikovaná, ocelovou, konstrukcí

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde na obr1 je pohled na prefabrikovanou vnitřní stěnu budovy, spojeH y K nou s nosnou konstrukcí budovy, na obr 2 je detail svis x w ilěho řezu horního rohu prefabrikovanôho dílee s připojevacím úhelníkm, na obrà 3 je půdorysný pohled na připojovaoí úhelník s oválným otvorom a montážnim svarem ana obrä 4 je v půdorysném řezu znázorněno prozatímní za-n jištěníprefabrikované vnitřní stěny dřevěnými...

Způsob a zařízení k výrobě příčně žebrované vnitřní trubice pro speciální dvoustěnnou plynovou výbojku s vysokou úhlovou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255532

Dátum: 15.03.1988

Autori: Nolte Lothar, Pöhler Manfred, Roselt Udo

MPK: C03B 23/08

Značky: úhlovou, žebrované, výbojku, vnitřní, plynovou, výrobe, selektivitou, trubice, příčné, speciální, dvoustěnnou, zařízení, vysokou, způsob

Text:

...3 nnacrnuuoe cocwoxnne coowaewcrnymmero npHMeHeHHoro Marepuana, H BHYTDEHHH mopmymmmü HHcTpyMenT pasönpaercn npn awoů weMnepaType nocne oxonqauua 0 pMOBaHHH H BmqeprHnaeTcs H 3 Tpy 6 m, Tax um roToBan sHyrpeHHan Tpyóa mm cneunąnbnoň rasopaspłfnnoň rpyöbr Moxer oxnaxarb öes auyrpenunx Hanpamenwň Hsaecrwum oöpasou. . yCTp 0 ŘcTBO nn ocymecranena cnoccöa à coomuomeuun c Hsoöbeweuueu HMeeT usa apamammnxca onuonpeuçuuo Toxapumm narpona uns samHMa...

Vnitřní nádoba kryostatu, zejména pro chlazení supravodivých vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239990

Dátum: 01.02.1988

Autori: Komrska Jioí, Radonský František

MPK: H01L 39/00

Značky: zejména, vnitřní, kryostatu, chlazení, nádoba, vinutí, supravodivých

Text:

...Toto řešení navíc umožňuje rozdělít anožství kryogenni kapaliny ve vnitřní nádobě kryostatu tak, že v chladicín prostoru je ve styku se supravodivýa vinutin menší část kryogenni kapaliny a v případě prechodu supravodivého vinuti ze supravodívého do nornàlního stavu lze dosáhnout odpařeni nenšího anožství kryogenní kapaliny, než je touu u dosud uživaného řešení. Vzàjeaný poněr velikosti obou prostorů vnitřnínádoby kryostatu může být...

Způsob výroby technické vnitřní soli 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové kyseliny prosté chloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254634

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hromádko Zdeněk, Šálek Jaroslav, Horyna Jaroslav, Kohoutek Václav, Popová Eva

MPK: C07C 143/58

Značky: kyseliny, způsob, vnitřní, chloridů, 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové, výroby, technické, prosté

Text:

...solí 2,4-diamino-1,3,5-trimethy 1 benzen-6-sulfonové kyseliny s bromaminovou kyselinou dochází vlivem přítomných chloridovýchaniontů k průběhu vedlejši reakce znázorněné schématemo H 2 o NHZ 803 M SO 3 Na ©O cr a © 0 © o Br 0 clVzniklá sodná sül kyseliny 1-amino-4 ~chlorantrachinon-2-sulfonové vykazuje výrazně sníženou reaktivitu halogenu takže se tento produkt při kondenzaci prakticky neuplatní. Se stoupající koncentrací chloridových...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež podstatně snižuje vnitřní pnutí vylučovaných povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254435

Dátum: 15.01.1988

Autori: Beran Leo, Novotný Miloš, Dostál Jaroslav, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: slabě, pnutí, vnitřní, podstatné, prísada, zinkovacích, povlaků, snižuje, kyselých, lázni, vylučovaných

Text:

...sestává 7. ekvimolární směsi alifatických derivátů thiomočoviny obecného vzorcekde R 2 znamená alifatické alkinyly obsahující 2 až 9Tato směs derivátů thiomočoviny se dávkuje do galvanické zinkovací lázně v množství 0,0001 až 0,05 gramů na 1000 ml. Přísada má podstatný vliv na zvyšovaní hodnoty vnitřního pnutí povlaků v závislosti na vzrůstu koncentrace rozkladných produktů během provozu při užívání Ieskutvorných přísad s obsahom...

Kryt odvzdušnění chráněného prostoru, zvláště pro vnitřní montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 246469

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ditl Pavel

MPK: H02K 5/04

Značky: zvláště, odvzdušnění, chráněného, prostoru, vnitřní, montáž

Text:

...variant krytů.Ve stěně 1 nejnižší části elektrického stroje je upraven odvzdušňovací otvor 2. Odvzdušñovací otvor 2 je z vnitřní strany elektrického stroje .překryt miskou 3 obr. 1, 2 se dvěma soustřednými vplášti 4 D, 41. Ve vnitřním plášti 4 D jsouupraveny dva vnitřní spojovací otvory 5 U. Ve vnějším plášti 41 jsou upravený dva vnější spojovací otvory 51. Vnitřní spojovací otvory 5 U a vnější spojovací otvory 51 jsou...

Vnitřní omítkovina pro tenkovrstvou aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 243225

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eernobrovkin Jurij, Koš?ál Miroslav, Nálepa Eenik

MPK: C04B 24/38, C04B 24/40

Značky: tenkovrstvou, omítkovina, aplikaci, vnitřní

Text:

...a podobné o velikosti zrn 0 až 1,0 mm v množství 50 až 75 hmotnostních s výhodou doplnené krátkymi celulózovými vlákny o déice 0,1 až 4 mm, která jsou do hmoty vnášena ve formě suspenze o sušině 3 až 15 9/0 hmot. v množství 5 až 20 0/0 hmotnostních, hydrofobizující složky V množství 0,5 až 15 °/o hmotnostních, např. koloidni roztok kysličníku křemičitého, roztoky alkysilanolátü alkalických kovů a modifikující jjřísady, ovlivñující zejména...

Zařízení pro opracování vnitřní strany kruhových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236385

Dátum: 01.11.1987

Autor: Fornůsek Antonín

MPK: B27G 13/04, B27G 17/08

Značky: otvorů, opracování, vnitřní, kruhových, strany, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro opracování vnitřní strany kruhových otvorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nůž (l) s vyhnutým ostřím (3) je suvně uložen v trubce (2), na jejímž dolním konci je vytvořeno vybrání pro vyhnutí ostří (3), zatímco na jejím opačném konci je vytvořeno osazení (5), na které dosedá svým jedním koncem pružina (4), jejíž druhý konec je pevně uchycen na horní válcové části nože (l), přičemž v pracovní poloze je trubka (2)...

Opěrné zařízení pro dva okraje brzdových čelistí vnitřní čelisťové brzdy s automatikou pro zpětný posuv, odvráceného od odnimatelného upínacího zařízení k přívěsům s najezdovou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253263

Dátum: 15.10.1987

Autori: Urbanke Walter, Rockstroh Friedbert

MPK: F16D 51/46

Značky: zařízení, najezdovou, okraje, přívěsům, brzdou, odvráceného, opěrné, vnitřní, čelisťové, zpětný, odnímatelného, upínacího, posuv, automatikou, brzdy, čelistí, brzdových

Text:

...noso.DOTHOFO pwqara 3. Cana npymunm 8 noônpaercn c raKHMpacueToMuTo 6 m ona B He 3 aTopMoxeHHoM cocronuun Morna očecnequwb nonoxeune noaopoŕnoro pmuara,nbKa 3 auv Hoe Ha pnc.3. Hpn Topmoxennn B Hanpánnennu Bnepe (V), nonopowumü pbmar 3 H nepauqHanKonoxa 1 onupamrcn Ha xecTKo caasanmuü c KopnycoM ynop 7 npHMepH 0 B Hanpanneunu nnnnn eňcranx onopuoü cnnunepauuHoň Kononxn. Heñcraymmne npn 3 ToM cunm n coananaemue Momenrm öónee ewanbno onncauu...

Zařízení snímací hlavice ovládacího měřidla pro vnitřní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 246950

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šimek Pavel

MPK: G01B 7/12, B24B 49/04

Značky: měření, snímací, ovládacího, měřidla, vnitřní, hlavice, zařízení

Text:

...ačkoli výrobní a montážní požadavky na přesnost jsou nižší. Další výhodou je možnost montáže a seřízení ústrojí mimo tělesa hlavice.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v nárysu příklad provedení zařízení snímací hlavice podle tohoto vynálezu a na obr. 2 je naznačen V nárysu příklad provedení ploche pružiny.Zařízení snímací hlavice podle předmětu tohoto vynálezu sestává 2 tělesa l, k jehož vnitřní čelní ploše je spojovacími šrouby 3 připevněna...

Hmota pro vnitřní povrchovou úpravu stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246652

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švejnoha Josef, Bodlák Ludvík

MPK: C04B 24/38

Značky: povrchovou, hmota, úpravu, konstrukcí, vnitřní, stavebních

Text:

...tlakovými nebo a vłetenovým čerpadlem e následným vyhlazením ocelovým hladítkem nebo stěrkou anebo ručně přímo ocelovým nebo umělohmotným hladítkem. Pro případ konečné povrchové úpravy tapetami se kompozice naředí 10-30 hmotovými díly vody a aplikuje se s cílem úpravy savosti 3 struktury povrchu nátěrem malířskou nebo zednickou štětkou, případně kartáčem anebo nástłikem tlakovou aparaturou s pistolí o velikosti trysky do 3 mm anebo...