Patenty so značkou «vnějších»

Zapojení pro připojení vnějších zařízení k magnetopáskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269788

Dátum: 14.05.1990

Autori: Popelenskij Jurij, Solodichin German, Solodovnikov Vladimir, Žabyko Jurij

MPK: G06F 13/16

Značky: zapojení, pamětí, zařízení, vnějších, magnetopáskové, připojení

Text:

...na Munyun näa.TGKDŘ HDÓNTDWHHÍ K 011 HFJBBÚJISIBT DnSllaPyMHTb H HCHPaBHTb BCB DJIMHDIIHNB OIIIHGKH H OGHBPUMHBBTL Aayxparnue omuaxn. C auxona anná 6 aañwu nauuux Bnecre c KúHTPOMbHHMH paapananu nocŕynanw a anox 7. Buox 7 (mur.4) npeanaauauen uns cprmącoaaunn cxnpocrañ nuoopnauuonuúx-noroxaa. nucrynaumnx or CUY. c HOCTOHHHÚĚ uacrnrnä aanncu na naruuwnyn ueuty (MMM) SBM. a Taxme nan nponemywnunaru xpauenna nauuux nn Tupamnpouauuu uaruuwuux...

Způsob stanovení vnějších heliobiofyzikálních vlivů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269069

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ročková Renata, Křivský Ladislav, Petz Jiří

MPK: G01N 37/00

Značky: vnějších, vlivů, stanovení, heliobiofyzikálních, způsob

Text:

...a protilátkou za tak oitlivou, žo by Jí bylo možno zaznanonivat a rozpomávat například nagnotiokő účinky (BEIER, V. Biofyzika. Acadonia, Prahu 19710). Doaud vlak tento motrioký přístup nebyl vytxžit.Výhodou atanovaní holiobiofyzikálníoh vlivů, ktoré aouviaodí s nÁhlou zmalnou numirní onorgotiokő intonsity intel-akon Slmoo-Zomä ponooí viditolnýoh změn vazby antigonn a protilłtky Jo, že vyjadřuja oboonä biologický modol intorakoo rnłjĺího a...

Bezpečnostní zámek vnějších dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 266798

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hendrych Jaromír, Wagner Jan, Olšák Miloň, Chovanec Stanislav

MPK: E05B 23/00

Značky: bezpečnostní, dveří, vnějších, zámek

Text:

...a zvýšená spolehlívost těchto bezpečnostních kompletů.Na výkrese je znázorněn příklad provedení bezpečnostního zámku vnějších dveří podle vynálezu a to na obr. 1 v zadním pohledu a na obr. 2 je boční pohled B částečným řezem v místě uzamykacího systému a na obr. 3 příčný řez v místě závory.Bezpečnostní zámek vnějších dveří eestává ze skřínky 1 3 čelem g a víkem 1, mezi kterými je uložen střelkový mechanísmus 5 e otevírací pákou Ž a ořechem §....

Ústrojí pro uchycení vnějších prvků k nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263099

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pošta Karel, Šindelář Jindřich, Stránský Jiří

MPK: B24C 9/00

Značky: nosné, konstrukcí, prvků, ústrojí, vnějších, uchycení

Text:

...nimi vložené krycí desky vytväüíxpvinnou stěnu a je zabráněno vnikání tryskacího prostředku mezi krycí desky.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na přiložených výkresech. Na obr. 1 je zakreslen nosný čep a podélně rozříznuté pouzdro, na obr. 2 je částečný řez výměnnou upínscí deskou a nosnou konstrukcí v místě uchycení upínací desky k nosné konstrukcí a obr. 3 představuje částečný řez stěnou kabinového tryskače.Z obr. 1 je patrný tvar...

Zařízení k navařování vnitřních a vnějších rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 262820

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lorenz Jan

MPK: B23K 9/16

Značky: rotačních, vnitřních, vnějších, ploch, navařování, zařízení

Text:

...podle vynálezuo Cívka s navařovacím drátem, posuv drátu a jednotka rotace jsou uchyceny pevně na vřeteno, přičemž navařovací drát prochází přes vřeteno a hřídel k hubíci, k níž je připojen přívodní vodič napětí se sběracího kroužku a přívod ochranného plynu přes hřídel a přívodní hädĺčkuoVýhodou zařízení pro navařování vnitřních a vnějších rotačních ploch podle vynálezu je, že se jim dosáhne zjednodušení výroby dosavadního zařízení,sníží...

Zařízení k vytváření vnějších kulových ploch soustružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 257986

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kristek Stanislav

MPK: B23B 5/40

Značky: kulových, vnějších, soustružením, ploch, vytváření, zařízení

Text:

...přestavovacího ramene ll, kterou přesahuje. Na přesahujícím konci je dřík lg opatřen závitem lg a zajiščovaci maticí lg. Přestavovací rameno ll je výkyvně uloženo na upevñovacím čepu gg upevněném v konzole gł. Konzola gł je připevněna šrouby gg k suportu gg podélného posuvu soustruhu. Konzola gł může být na suportu gg uložena přestavitelně ve směru kolmém na pcdélnou osu Q vřetena soustruhu. Přestavení je provedeno pomocí známých...

Zařízení pro vyvažování vnějších dveří nakládky velkokapacitního pracího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256700

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mrnůštík Josef

MPK: D06F 37/10

Značky: velkokapacitního, stroje, zařízení, vnějších, nakládky, pracího, vyvažování, dveří

Text:

...pružinou se dosahuje lineárního přiřazení síly tvarové kompenzační pružiny k tíze pohybujících se hmot po určené dráze a to připevněním jednohozávěrného konce kompenzační pružiny na pevném čepu na čele vnějšího bubnu a druhého závěrného konce na čep otočného ramene, ke kterému je přiřamam soustava původních pák a táhel, určených k manipulaci vnějších dveří nakládky po určené dráze. Tvarová kompenzační pružina je upevněna po obou...

Pracovní jednotka na srážení vnějších nebo vnitřních hran tyčí nebo trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255987

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlk Václav

MPK: B23B 5/16

Značky: jednotka, vnitřních, pracovní, trubek, srážení, vnějších, tyčí

Text:

...nebo trubek. Velikost sražení hrany, kterou lze předem nastavit axiálním přestavením řeznéhonástroje vůči opěrce je u všech koncú tyčí nebo trubek stejné.Na připojených obrázcích je znázorněn příklad konkrétního provedení pracovní jednotky na srážení hran, podle vynálezu, kde na obr. 1 je osový řez pracovní jednotkou a na obr. 2 je pohled na čelní plochu nástrojové hlavy, ve směru šípky P z obr. 1.Pracovní jednotka na srážení vnějších neho...

Zařízení pro měření vypuklosti oběžné dráhy vnějších kroužků kuželíkových a válečkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242695

Dátum: 01.04.1988

Autori: Držak Milan, Salko 1udovít

MPK: G01B 5/20

Značky: kuželíkových, ložisek, kroužků, vypuklosti, dráhy, zařízení, vnějších, měření, válečkových, oběžné

Text:

...g. K pevnému členugplanže tového paralelogramu g je otočně připojena matice Q pro stavě-~cí šroub 1 rovněž otočně uspořádaný na základním rámu l. Pomocí matice Q a stavěcího ěroubu 1 se natáčí planžetový paralelogram g vůči základnímu rámu l zařízení i vůči oběžné dráze měřeného vnějäího kroužku ložiska. Pevný člen gplanžetového paralelogramu g je opatřen opěrným dotykem 3 dotýkajícím se ve dvou bodech čela měřeného vnějšího kroužku ložiska....

Způsob výroby vložky pro opravu opotřebených vnitřních anebo vnějších válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 238022

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kuchár Ján

MPK: B23P 6/00

Značky: anebo, způsob, opravu, ploch, vnitřních, vnějších, opotřebených, výroby, vložky, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění oprav ložiskových uložení v oboru strojírenské a opravárenské technologie, neboť vytváří nový způsob renovace otvorů a povrchů na původní rozměr. Uvedeného účelu se dosáhne zhotovením vložky k jejíž výrobě se použije pásek z přesně válcovaného materiálu se zúženou úchylkou tloušťky. Po ustřižení pásku na rozměr s původní tolerancí se vložka umístí na plochu, načež může následovat lisování ložiska, které utváří...

Zapojení pro diskrétní bezkontaktní měření vnějších rozměrů předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240266

Dátum: 15.06.1987

Autor: Gostanian Edward Aršak

MPK: G01B 7/12, G01B 7/02

Značky: zapojení, diskrétní, měření, vnějších, předmětů, rozměrů, bezkontaktní

Text:

...vyznačenýçh na obr. 1 . . .Uzký optický svazek uycházajíeí ze zdroje 17 je rozmítán rozmítačem 15 dom-viny. Periodicky dopadá na nulovací a prerušovací fotoelektronické prv-ky 1 a 3-při vstupu a výstupu do a z optické soustavy 16 s měřeným předmětem 18 a na měřicí fotoelektronický blok 2 s fotoelektronickým prvkom umístěným v ohnisku -optickésoustavy 18.»Na výstujp měřicího fotoelektronicikého bloku 2 je paralelné zapojena dvojice děliček...

Zařízení pro opravu vnějších závitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239079

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kostek Jan

MPK: B23G 3/04

Značky: vnějších, opravu, zařízení, závitů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro opravu vnějších závitů, zejména šroubů nebo čepů, s hlavou opatřenou alespoň jednou dvojicí ploch pro uchycení klíčem. Zařízení má vřeteník upevněný na rámu, na kterém je současně upevněna opěra s vodítky a stavitelnou podpěrou. K opěře je otočně připojena páka s opěrným šroubem pro zasouvání opravovaného šroubu k závitnici upevněné na výstupním hřídeli převodovky vřeteníku.

Zařízení zajišťující výkon motoru ve zvoleném režimu při proměnných vnějších podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238160

Dátum: 01.05.1987

Autor: Fišera Jiří

MPK: F02C 9/56

Značky: výkon, podmínkách, vnějších, režimu, zařízení, proměnných, motorů, zvoleném, zajišťující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešen požadavek, aby motor podával požadovaný výkon při pilotem nastavené poloze ovládací páky měněním svých otáček nezávislé na změnách teploty a tlaku vzduchu pracovního prostředí. Zařízení má výkyvnou ovládací páku (6) v pilotní kabině spojenou ovládacím táhlem (5) s výkyvnou dvouramennou pákou (4), která je regulátorovým táhlem (3) spojena s otáčkovou pákou (2), která přes opěrný talíř (21) mění předpětí pružiny (22) roztěžníku...

Zapojení pro zamezení přetáčení či předbíhání hydromotoru při působení vnějších sil na hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233863

Dátum: 01.04.1987

Autor: Coufal Stanislav

MPK: F15B 15/08

Značky: působení, hydromotor, vnějších, předbíhání, hydromotoru, zapojení, přetáčení, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit přetáčení či předbíhání hydromotoru při působení vnějších sil na hydromotor například při jízdě z kopce u hydraulického stavebního či zemního stroje. Vynález řeší tento účel tím, že ovladač rozvaděče hydromotoru je hydraulicky propojen s příslušným pístním prostorem rozvaděče hydromotoru, kde pístní prostor rozvaděče je hydraulicky propojen přes zpětný ventil s příslušnou větví hydraulického obvodu od rozvaděče k...

Zařízení pro průběžné obrábění vnějších tvarů tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234323

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bulíček František, Vaníček Jaroslav

MPK: B23C 3/24, B23C 3/12

Značky: tyčového, zařízení, materiálů, vnějších, průběžné, tvaru, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Základním prvkem zařízení pro průběžné obrábění vnějších tvarů tyčového materiálu je hlava s břity, pohybujícími se ve vnitřní uzavřené kruhové dráze, používaná pro frézování vnějších tvarovaných závitů větších průměrů. Hlava je opatřena dvěma řadami břitů v určité vzdálenosti vedle sebe a je skloněna v úhlu 45 až 90° k podélné ose procházejícího obráběného materiálu. Po obou stranách nožové hlavy je umístěno podávací ústrojí (20) a vodicí...

Zapojení pro stabilizaci amplitudy můstkových oscilátorů proti působení vnějších vlivů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237570

Dátum: 15.01.1987

Autor: Syrovátka Břetislav

MPK: H03B 5/26, H03L 1/00

Značky: můstkových, působení, proti, zapojení, stabilizaci, vnějších, oscilátoru, vlivů, amplitudy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zapojení je vyřešit stabilizaci amplitudy proti působení zejména změny napájecího napětí, teploty okolí, změny způsobené stárnutím součástek a jiných změn. Zapojení je provedeno tak, že na prvním zesilovacím stupni můstkového oscilátoru s Wienovým členem je zapojen tranzistor s předním řízením zisku a s pracovními podmínkami, nastavenými do oblasti poklesu výkonového zisku při vzrůstu jeho stejnosměrného bázového odporového trimru. Jeden...

Hmota pro dodatečné tepelné izolace vňejších stěnových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232892

Dátum: 01.01.1987

Autori: Machatka Milan, Ellinger Karel

MPK: C04B 43/00

Značky: hmota, dodatečné, stěnových, tepelně, konstrukcí, vnějších, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zateplování budov za účelem dosažení úspor tepelně energie a zároveň spoluzajišťuje nutnou povrchovou úpravu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 50 až 70 hmotnostních dílů cementu, 8 až 30 hmotnostních dílů vápenného hydrátu, 2 až 40 hmotnostních dílů expandovaného perlitu o maximální velikosti zrna 1,5 mm a/nebo 2 až 40 hmotnostních dílů expandovaného perlitu o maximální velikosti zrna 4 mm, 0,2 až 2 hmotnostní...

Aktivní řídicí jednotka pro dvojici vnějších zařízení počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234617

Dátum: 01.01.1987

Autor: Mirtes Bohumil

MPK: G06F 3/00

Značky: počítače, aktivní, vnějších, řídící, jednotka, dvojici, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit řídicí jednotku umožňující připojit k počítači materiálově nenáročným, ale výkonové a jiné provozní nároky splňujícím způsobem dvojici vnějších zařízení, zejména jde-li o zařízení funkčně shodná nebo se funkčně doplňující. Tohoto cíle se dosahuje založením řídicí jednotky na programovatelném procesoru, připojeném k počítači pomocí logické soustavy kanálového styku. Podstata vynálezu spočívá v podrobném řešení...

Zařízení pro nástřik vnějších ploch rotačních dílů keramickými nebo kovovými povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232692

Dátum: 15.12.1986

Autor: Brož Teofil

MPK: B05C 13/02

Značky: dílů, kovovými, keramickými, povlaky, nástřik, vnějších, zařízení, rotačních, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení ustavení těchto rotačních dílů různých průměrů na unášecí válečky bez potřeby jejich upínání. Uvedeného účelu se dosáhne točným uložením pevného předního válce (2) na rám (1). Vedle tohoto válce (2) je uložen stavitelný zadní válec (3). Suport (10), uložený na loži rámu (1), je opatřen reverzačním mechanismem (11) a stříkací pistolí (33).

Zařízení pro soustružení vnějších vícehranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220390

Dátum: 15.11.1985

Autor: Semotán Jan

Značky: vnějších, vícehranů, soustružení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření konstrukčního řešení zařízení pro soustružení vnějších vícehranů pomocí nožové hlavy, u něhož je zaručeno vymezování vůlí vznikajících v pohonu zařízení. Vymezení vůlí v pohonu uvedeného zařízení umožňuje obrábění přesných vícehranů s aplikací vyšších řezných rychlostí. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním kuželové silově ovládané brzdy na unášecí hřídeli. Axiálně přesuvná část brzdy je po unášecí hřídeli...

Zapojení pro kontrolu vnitřních a vnějších poškození ocelových lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 218251

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hájovský Ludvík, Augustinský Leo

Značky: vnitřních, oceľových, kontrolu, zapojení, poškození, vnějších

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro kontrolu ocelových lan bez přímého nebo nepřímého záznamu údajů o stavu lana na diagram. Indikátorem lze zjišťovat jednotlivé zlomy drátů, koncentrace zlomů drátů, korozi drátů, příp. jiné druhy opotřebení lana. Podstata vynálezu spočívá v tom, že informace o stavu lana jsou znázorněny na světelné škále, která se kládá z řady světelných bodů a čítače pulsů, který čítá pulsy od nastavené úrovně, indikované ve snímači na...

Způsob vytváření vícechodých vnějších profilů závitů, zejména u posunových šroubů otiskovacích mechanismu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214213

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jeníček Josef, Andrlík Jiří

Značky: vnějších, mechanismu, způsob, tohoto, profilů, vytváření, způsobu, provádění, posunových, zařízení, šroubu, otiskovacích, zejména, závitů, vícechodých

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že posunový šroub je upevněn v universálním soustruhu, ve kterém je rovněž upevněn kalibrovací nástroj, kterým se každý chod profilu závitu posunového šroubu válcuje zvlášť. Přitom průměr, profil a prostorové uspořádání kalibrovacího nástroje jsou souhlasné s vyfrézovaným závitovým profilem posunového šroubu. Kalibrovací nástroj je tvořen tělesem nesoucím představitelně uložené pomocí čelistí válcovací kotouče,...