Patenty so značkou «vnější»

Zapojení pro regulaci asynchronního motoru napájeného řízeným invertorem s vnější komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270780

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jelínek Josef, Tresner Jiří, Pavelka Jiří

MPK: H02P 7/42, H02P 7/63

Značky: motorů, invertorem, vnější, napájeného, asynchronního, zapojení, řízeným, komutaci, regulaci

Text:

...k tyristorovému ínvertoru s vnější komutací. Paralelně k asynchronnímu motoru jsou zapojeny kondenzátory.Výhodnost řešení podle vynálezu spočíva v tom, že pro regulaci otáček asynchronního motoru lze použít asynchronní motor s kotvou nakrátko a jednoduchý tyristorový invertor s vnější komutací.Vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, jehož schéma zapojení je znázorněno na výkresu. Na svorky třífázověho...

Protipožární vnější izolační omítkovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 270768

Dátum: 12.07.1990

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 26/06, C04B 22/06

Značky: vnější, izolační, omítkovina, protipožární

Text:

...pro jine konstrnkční prvky, která vyžadují izolační, protipožárnč účinný s esteticky účinný zrnitý system konečné povrchová úpravy.Omítkovinu podle vynálesu je možno aplikovat známými způsoby, například ručnín nnhszováním či nástřikem, taká úpravu konečné vrstvy äkrabáním podle známeho postupu cmítkovina umožňuje.Omítkovinu lze vyrábčt do zásoby tak, že se oddälenč zhotoví sypká složka a kapalná složka obě.s 1 očky se smíchají v poměru l 2 0,2...

Stroj pro rovnoměrné matování vnější stěny skleněných trubek pískováním několika tryskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266535

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandejský Josef, Kurel Jiří

MPK: C03C 19/00

Značky: stěny, tryskami, stroj, vnější, trubek, několika, pískováním, rovnoměrné, sklenených, matování

Text:

...o vzdálenost rovnou podilu posuvu suportu během jedné otáčky upínací hřídele a počtu trysek.Na upínací hřídel lze navléknout i několik kratších skleněných trubek současně. Pryžová nafukovací hadice se upne za vnitřní průměr a zároveň otvory trubek utěsní proti možnému zalétnutí zrnitého materiálu, zpúsobujícímu poškrábání a znečištění vnitřnich stěn. Trysky svými účinky vytvářejí na skleněné trubce pomyslnou vicechodou šroubovici s rovnoměrně...

Snímací hlavice na vnitřní i vnější měření, zejména pro měřící stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264089

Dátum: 12.05.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: G01B 5/02

Značky: vnitřní, zejména, stanice, měření, měřicí, vnější, snímací, hlavice

Text:

...pružiny 5, volné uložení střední části převodníku 5 n evěrné upevnění válcovitého těleea snímače Q pomocí šroubu 1. Přední čáet.převodníku Q je opetřena vymě~ nitelným dotekem Q, jehož zadní če 1 one atýká s äotekem Q snímače Q. Ko přední části převodníku 3 a k zadní částipřevodniku Q jsou přípevněny spodni konce plochých pružin łg,přičemž střední částí plochých pružín łg jüou opatřeny pří~ ložkami łł Vrchní konce plochých pružin gg jsou...

Vačka tvořená ozubeným řetězem sestaveným z článků opatřených na vnější straně částmi profilu vačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263752

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03C 1/14

Značky: opatřených, částmi, vnější, článků, tvořená, ozubeným, vačky, sestaveným, straně, vačka, profilů, řetězem

Text:

...je vymezena opřením vnějších ploch lg zubů článků v poloze 3 až g o boční pbmuw ll v zářezeoh hnacího hranolu ll. Fixace článků v této poloze je zajištěná vnějšími plochami lg zubů článků předcházejících, tedy v poloze g a následujících v poloze 3, které jsou rovněž opřeny o boční plochy ll v zářezech hnacího hranolu ll a to prostřednictvím spojovacích čepů lg. Články ozubeného řetězu jsou uzavřeny na prízmatických ůtvarech, tvořených...

Vnější, plynule regulovatelný závěs odnímatelných krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262983

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mareš Josef, Mauler Jiří

MPK: H05K 5/03

Značky: odnímatelných, krytu, plynule, vnější, regulovatelný, závěs

Text:

...do etatečně dlouhé vedení čepu, čímž nedochází při uvolnění eretačnichmetic, za předpokladu použití více závěsů, k nažádoucímu plošnému posunuti těsnících elementů na odnímetelném krytu, vůči těsnicim elementům na obvodu rozváděčové skříně. Konstrukce, na které je přichycen otočný čep, může být malých rozměrů, a je na plášt rozváděčové skříně přicncena pevněoHlavní výhoda uspořádání plynule regulovatelnéhonvnějšího závěsu podle tohoto...

Zařízení k montáži duplikátorových kanálků tvořených ze segmentů na vnější povrch válcových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261924

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krása Radomír, Festa Josef

MPK: B21D 53/08

Značky: segmentů, vnější, montáži, tvořených, nádob, duplikátorových, povrch, válcových, kanálků, zařízení

Text:

...což jednak umožňuje využivat tvářeci stroj i projinou výrobu a dále umožňuje opravu chybné vyrobených segmentůbez negativniho vlivu na montáž. Výhodou je též snadné možnostpřechodu na šroubovice s jiným stoupánim resp. na duplikátorovékanálky s jinou cherekteristickou křivkou než je šroubovice,například i charekteristiçkou křivkou nespojitou.Přiklad provedení zařizeni dle vynálezu je znázorněn na přiloženézv výkrese , kde na obr. 1...

Zapojení pro opakování přenosu dat na vnější obousměrné asynchronní komunikační sběrnici při detekci chybné parity dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 260884

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petera Josef, Schiller Jiří, Nemeškal Vladimír, Ptáček Václav

MPK: G06F 13/00, G06F 11/10, G06F 13/36...

Značky: detekci, komunikační, sběrnicí, asynchronní, zapojení, přenosu, chybné, opakování, obousměrné, vnější, parity

Text:

...vstup 64, je signál čtení resp. zápisu dat vysílán na skupinovou výstupní svorku ridcích signálů 22 procesorověho modulu Na základě stavu adresových signálu na prv-ním skupinovém vstupu R a aktivní nrovně řídicíiío signálu čtení resp. zápisu dat na druhém skupinovém vstupu 92 řidicího obvodu 8 je na jeho skupinovém výstupu 94 generován signál výběru adresované bunky dat a řídící signál čtení resp. zápisu(iat z resp. do adresované buňkv....

Vnější odsuvné dveře vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259867

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mares Gyula, Mádi Jenö, Fórián Gábor, Petró Zoltán

MPK: F16B 15/26

Značky: dveře, odsuvné, vnější, vozidel

Text:

...svého vrchního okraje vzhledem k otočnému motoricky poháněnému sloupku B svislým čepem 9. Přímočaré vodicí zařízení 7 s proměnlivou délkou je řešeno jako souprava píst-válec, jejíž píst 18 je zatížen ve válcl 2 U umístěnou tlačnou pružinou 19,působící na píst 18 v protisměru délkového prodlužování vodicí soupravy 7. Předpětím tlaěné pružiny 19 je možno nastavit mezní hodnotu tažné síly, po jejímž dosažení se začne vodicí souprava 7...

Kompaktní modul vnější paměti s pružnými disky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258100

Dátum: 15.07.1988

Autori: Undus Stanislav, Vokál Jan, Nakládal Leoš

MPK: H05K 5/00

Značky: disky, pružnými, kompaktní, vnější, pamětí, modul

Text:

...bočnicěmi g spojenými s předními a zadními vodorovnými-profily 3,5 a svislýmisoučasně k uchycení vodítek gł pro vedení funkčních- 3 K zadnímu vodorovnému profilu A je připevněna propojovací deska Ž s výztužným a seřizovscím členem Q, kterýí umožňuje přesné nastavení polohy desky 5 ve vztahu k.funkčním jednotkám. Na propojovací desce 5, tvořeněÁ dvouvrstvovým spojem pro rozvod napájecích napětí k funkčním jednotkám a jejich vzájemné propojení...

Bruska do kulata pro vnější a vnitřní broušení s číslicovým programovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 256921

Dátum: 15.04.1988

Autori: Atanasov Živko, Garabedjan Aram, Petrov Petr

MPK: B24B 5/12

Značky: vnější, řízením, číslicovým, bruska, vnitřní, broušení, kulata, programovým

Text:

...06 páöaTunaeMmx neTanEň ömcrpan BBTOMaTHHeCKañHanBnKB cwanxa npH HSMGHGHHH rHnopasMepa eT 8 neünp 0 CTaKKHHEMGTHKB npH snamnrenbumm TexHonorHuecxHx BosMomHocTHxHpnuepuoe BHHOHHGHME KDYPHONHHQOBBŘBHOPO crauxa, cornacuo Hsoöpewenmm,noxa 3 aHo Ha npunoxeuuux pHcyHKax, ruepncyuox 1 - oömnü BHn caepxy Ha crauox c B 5 aHMHHM pacnonoxeneu pa 6 ouHx uacreňpncyuox 2- npononbauň paspes crauxa qepea nepennmm öaöxy, anyrpenneňnHoBanbHuü cynnopr H...

Dvojice vodorovných přítlačných těsnicích lišt vnější izolační okenní rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: 254514

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svozil Pavel, Bezděk Jaroslav

MPK: E06B 9/20

Značky: prítlačných, izolační, vodorovných, lišt, vnější, rolety, dvojice, těsnicích, okenní

Text:

...lišt. Spodní těsnicí lišta je uchyeena na spodní části přiklápěcích lišt a je funkčně uzpůsobena pro ovládání,to je otevírání, uzavírání a jištění vodorovných těsnicích líšt. Tak se otočný pohyb přiklápěcích líšt mění na kolmý přítlačný pohyb vrchní těsnicí lišty, čímž se dosáhne rovnoměrného utěsnění okna při jeho libovolné šířce.Funkce zařízení je jednoduchá. Po odpojení spodní vodorovné těsnicí lišty, která funguje současně jako...

Potrubní spoj mezi vnitřní a vnější nádobou dvouplášťového zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249802

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bátorová Věra, Nožička Břetislav, Plášil Vladimír

MPK: F17C 13/08

Značky: nádobou, vnější, dvouplášťového, potrubní, zásobníku, vnitřní

Text:

...zásobníku podle vynàlezu mínímalízuje velikost napětí ve spojí hrdlo - plàšt nádobya tím, že v podstatné míře snížuje hodnoty síl a momentů vnášenych do tohoto spoje, hrdlo odlehčuje.p 2 Příklad provedení potrubního spoje podle vynálezu je scheĺmatícky znázorněn na výkresü vo svislé» řezu.oo plàště 1 vnítřní nádoby je zavařono hrdlovg, které je á na vnější straně pláště 1 vnitřní nádoby uloženo kluzně ve vodfíku g, pevné spojoném s pláštěm...

Příchytka kabelu vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238062

Dátum: 01.04.1987

Autor: Laifr Jiří

MPK: H01R 13/58

Značky: príchytka, infrazávory, kabelů, vnější

Zhrnutie / Anotácia:

Příchytka kabelu vnější infrazávory řeší upevnění přívodního kabelu v tělese infrazávory i při stísněné montáži, a to s nástrojem rovnoběžným s osou kabelu. Příchytka kabelu se skládá s nosné desky, jejímiž dvěma obdélníkovými otvory prochází příchytný třmen, na jedné straně přitlačující kabel k desce a na druhé obsahující kolík, zajištěny proti vypadnutí. K nosné desce je připevněn úhelník, jímž prochází a o který se hlavou opírá stahovací...

Zapojení programovatelného systému řízení příčného a podélného posuvu, zejména brusek pro vnější broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249424

Dátum: 12.03.1987

Autori: Růžička Miroslav, Šindelář Jaroslav, Požárek Václav, Zachata Jaroslav, Ptáček Václav, Hamáček František, Petera Josef

MPK: G05B 15/00

Značky: vnější, programovatelného, systému, zapojení, posuvu, řízení, podélného, brusek, příčného, broušení, zejména

Text:

...posuvů, velikosti dreh o směrů posuvů skčnieh členů jednotlivých pohond pro celý brousicí cyklus.Pevná pamät mnou progreuovstelného automatu E 5 obsahuje užisetelem nshrený program,ktorý vychásí s algoritmu řízení pohonu) brousicího procesu a ktorý uživatel zostavuje s použítím jednoduchého progrsmovacího jazyka programovom-anebo automatu 334,., Návräem pro ranu progrsnovetelnáho automatu RQ lze dosáhnout libovolného průběhu brousiciho...

Zařízení pro vnější vytápění ploch válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248846

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horák Vojtěch, Zeman Lubomír

MPK: B29C 45/72

Značky: válců, vytápění, ploch, vnější, zařízení

Text:

...jako odlitek s opracovaným vnitřním tvarem a válcovými otvory pro topné články. Plastifikační válec s topnou obručí je opatřen krytem chlazení, který snižuje při vytápění únik tepelné energie do okolního prostoru a do něhož po vypnutí topných článků je vhánšn například pomocí ventilátorů, ohladicí vzduch a je tak zadištěno účinné chlazení soustavy.Pokrok dosaženy zařízením podle vynálezu spočívá v dosažení jednodušší jemnější a efektivnější...

Vnější klika dveří motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232503

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šola Ivan, Janko František, Dědek Jiří

MPK: B60J 5/04

Značky: vozidla, klika, motorového, dveří, vnější

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduché konstrukční úpravy pevné misky vnější kliky dveří, která zamezuje odjištění mechanismu zámku z vnější strany dveří. Uvedeného cíle je dosaženo tím způsobem, že zadní stěna pevné misky má v oblasti průchozího otvoru pro rameno madla vytvořený je dvou stran uzavřený kryt, jehož jedna svislá stěna, leží mezi táhlem mechanismu zámku a přilehlou boční stěnou ramene madla.

Zařízení pro přívod energie mezi vnitřní a vnější částí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229296

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schwarz Rostislav, Škráček Vratislav

Značky: zařízení, vnitřní, přívod, částí, stroje, vnější, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro přívod energie mezi vnitřní a vnější částí stroje, z nichž jedna je například pevná a druhá otočná, nebo obě vzájemně otočné. Zařízení je určeno zejména k využití u strojů, kde je požadovaná malá zástavbová plocha i výška a uvolnění středu stroje pro jiná zařízení, například pro dopravu vytaženého materiálu například u kolesových rýpadel. Zařízení je řešeno tak, že mezi vnějším pláštěm vnitřní částí stroje a vnější částí...

Zaměřovací závěs optické soustavy vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228870

Dátum: 15.08.1986

Autor: Laifr Jiří

MPK: G08B 13/18

Značky: optické, zaměřovací, infrazávory, závěs, soustavy, vnější

Zhrnutie / Anotácia:

Zaměřovací závěs optické soustavy vnější infrazávory, vyznačený tím, že tubus (7) s optickým prvkem (10) a optoelektronickým prvkem (11) je svou přední částí upevněn na planžetě (6), která je ukotvena v tělese infrazávory (1), jenž má na vnější straně tvarový otvor (12), ve kterém je upevněn čep (2), uložený do nosného tělesa (3), které je nasunuto na čep nosného držáku (5), přičemž osy obou čepů jsou kolmé a jejich polohy jsou fixovány dvěma...

Vyhřívané vstupní okénko vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228869

Dátum: 15.08.1986

Autori: Laifr Jiří, Sládek Vladislav

MPK: G08B 13/18

Značky: infrazávory, vstupní, okénko, vnější, vyhřívané

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhřívané vstupní okénko vnější infrazávory vyznačené tím, že v tělese infrazávory ( 1 ) je vytvořen prostor ( 4 ), přiléhající k okénku (2) a obsahující vyhřívací odpor (3), který je uzavřen průhledným elementem (5), umístěným kolmo k ose infrapaprsku a krytem ( 6 ), přiléhajícím k okénku ( 2 ) a průhlednému elementu ( 5 ), a to zejména k jejich horní a boční straně.

Způsob vnější ochrany výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231921

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šimko Timotěj, Kolařík Vítězslav, Zamastil Jaroslav, Kojecký Bedřich, Kraus Vladimír

MPK: H01L 21/56, H01L 23/28

Značky: vnější, ochrany, způsob, výkonových, součástek, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vnější ochrany výkonových polovodičových součástek zalitím hmotou tvořenou směsí epoxidové pryskyřice, tvrdidla, křemenného plniva a stearinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po zalití jsou součástky udržovány na teplotě okolního prostředí 20 až 30 °C po dobu 10 až 30 hod. s následnou temperací v nejméně dvou po sobě jdoucích krocích, realizovaných s postupně se zvyšující teplotou, přičemž v prvním kroku se teplota...

Kotouče rozpojovacího orgánu razicího kombajnu opatřené na vnější ploše nožovými držáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231035

Dátum: 15.06.1986

Autori: Korč Teodor, Gemrot Alois

MPK: E21C 25/10

Značky: kotouče, držáky, opatřené, kombajnu, razicího, ploše, vnější, orgánů, rozpojovacího, nožovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvou kotoučů na jednom rozpojovacím orgánu razicího kombajnu současně jednonožovými i dvounožovými držáky pro uložení řezných nožů. Podstata řešení spočívá v tom, že na největší kruhově obvodové ploše vnitřní strany levého kotouče a vnitřní strany pravého kotouče jsou na vnějším kruhovém obvodu v postupovém uspořádání v kontinuitě za sebou nepřekrytím jeden druhého upevněné dvojnožové držáky opatřené vloženými dvěma řeznými noži...

Způsob opravy vnější strany kolena ocelového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228376

Dátum: 15.06.1986

Autori: Návrat Zdeněk, Vilimec Ladislav, Lichý Jaromír, Janíček František, Chalupa Drahomír

Značky: opravy, potrubí, vnější, strany, způsob, kolena, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stanovení postupu při opravě vnější poškozené strany kolena ocelového potrubí kruhového průřezu, k jehož poškození dochází abrazí sypkého materiálu při jeho dopravě potrubím. Oprava se provádí tak, že poškozená část (2) kolena (1) se z vnější strany kolena (1) vypálí současně s nepoškozenou částí vnější strany kolena (1) dvěma radiálními řezy k ose kolena a dvěma řezy po oblouku kolena (1), svírajícími v přímém řezu kolenem...

Vnější klika dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 231692

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šola Ivan, Dědek Jiří, Janko František

MPK: B60J 1/08

Značky: klika, dveří, vnější

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduché konstrukce upevnění vnější kliky dveří, umožňující výrobu pevného dílu kompletně na automatech bez nutnosti dalších dokončovacích operací. Uvedeného cílu je dosaženo tím způsobem, že na zadní stěně pevného dílu vnější kliky jsou vytvořeny nálitky opatřené stupňovitou drážkou tvaru písmene U, jejíž čelní část má na svých bočních stěnách vytvořeny dovnitř směřující výčnělky. Šířka čelní části stupňovité...

Zařízení pro uložení zaměřovacího dalekohledu vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228684

Dátum: 15.03.1986

Autor: Laifr Jiří

MPK: G01C 25/00, G02B 23/16, G02B 27/62...

Značky: zaměřovacího, dalekohledu, infrazávory, zařízení, vnější, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení zaměřovacího dalekohledu vnější infrazávory pozůstává z držáku s připevněným dalekohledem, který se upíná k tubusu infrazávory. Na držáku je ve střední části podéná drážka, do níž zapadá hrot stavěcího šroubu, upevněného v justážní podložce, otočné podle osy upevňovacího šroubu, upevněného v přední části tubusu infrazávory. Na zadní části držáku je dosedací plocha, spočívající na základní ploše vytvořené na tubusu...

Závěs pro spojení vnější a vnitřní vrstvy sendvičového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228222

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lembak Michal, Polanka Nad Odrou, Surý Antonín

Značky: sendvičového, závěs, vnitřní, spojení, vnější, panelu, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout závěs pro spojení vnější a vnitřní vrstvy sendvičového panelu bez použití antikorozních ocelí, který je z hlediska tepelných napětí a manipulace s panelem schopen přenášet veškeré statické a dynamické účinky a který umožňuje posuv a pootočení jednotlivých vrstev sendvičového panelu vůči sobě. Závěs je tvořen výstupky na přilehlých stěnách vnější a vnitřní vrstvy sendvičového panelu, které jsou uloženy svými jedněmi...

Zařízení na ochranu teplorozvodných potrubí proti vnější korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228967

Dátum: 01.02.1986

Autori: Vlach Josef, Obr Jan, Černý František

MPK: F16L 58/00

Značky: vnější, korozi, proti, teplorozvodných, ochranu, zařízení, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potrubí a týká se zařízení na ochranu teplorozvodných potrubí proti vnější korozi. Podstata vynálezu je v tom, že ocelové teplorozvodné potrubí, které je uloženo ve vrstvě izolačního materiálu s ochranným obalem, je doplněno doprovodnou trubicí malé světlosti, opatřenou mezi dvěma podporami otvorem, orientovaným ve směru k chráněnému teplorozvodnému potrubí a vyústěným do izolační vrstvy. Doprovodná trubka je buď uložena...

Prostředek pro montáž vnějšího dílu, přivařením na vnější stěnu vysokotlakového reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225803

Dátum: 15.01.1986

Autori: Simier Jean-nöel, Mraz George, Ford Hugh

Značky: vnějšího, montáž, přivařením, stěnu, dílů, vysokotlakového, vnější, reaktoru, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro montáž vnějšího dílu přivařením na vnější stěnu vysokotlakého reaktoru, vyznačený tím, že sestává z přípojného věnce (12) s návarovými plochami (40), umístěného v obvodovém dotyku okolo příruby (14) vystupující ze stěny (10) reaktoru, a sevřeného mezi touto přírubou (14) a svěrným členem (16), umístěným po jeho vnějším obvodě.

Impulsní stabilizátor napětí s vnější synchronizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 226565

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hoder Karel, Ševčík Jiří, Pavlík Jiří

Značky: vnější, impulsní, synchronizaci, napětí, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Impulsní stabilizátor napětí s vnější synchronizací vyznačený tím, že vstupní svorka impulsního stabilizátoru (1) je přes spínač (11) s pracovním vstupem (111) a výstupem (112) a přes indukčnost (16) spojena na výstupní svorku impulsního stabilizátoru (12), přičemž řídicí vstup (113) spínače (1) je spojen s kolektorem druhého tranzistoru typu NPN (8), jehož emitor je spojen se společnou svorkou (13) a báze na střed děliče sestávajícího z...

Zařízení k signalizaci vnější netěsnosti parovodního prostoru článkového parního generátoru umístěného v krabici

Načítavanie...

Číslo patentu: 220075

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kafka František, Šrůtek Josef, Bár Jaromír, Kopecký Radko

Značky: prostoru, signalizaci, generátoru, umístěného, netěsnosti, parovodního, vnější, článkového, krabici, zařízení, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k signalizaci vnější netěsnosti parovodního prostoru článkového parního generátoru umístěného v krabici, zvláště v jaderných elektrárnách s rychlými sodíkovými reaktory. Zařízení podle vynálezu sestává z chladiče napojeného na krabici a na komoru, ve které je umístěna elektricky nevodivá chemikálie, přičemž komora je opatřena elektrodami elektricky izolovanými od sebe navzájem a vodivě napojenými na zdroje elektrického...

Zařízení k signalizaci vnější netěsnosti sodíkového prostoru článkových parních generátorů a pokusných sodíkových smyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 218488

Dátum: 15.03.1985

Autori: Bár Jaromír, Šrůtek Josef, Kafka František, Kopecký Radko

Značky: pokusných, signalizaci, generátoru, smyček, článkových, prostoru, netěsnosti, vnější, zařízení, sodíkového, parních, sodíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k signalizaci vnější netěsnosti sodíkového prostoru článkových parních generátorů a pokusných sodíkových smyček umístěných v krabici, zvláště u jaderných elektráren s rychlým sodíkovým reaktorem a u experimentálních zařízení pracujících s kapalným sodíkem. U zařízení podle vynálezu je krabice parogenerátoru nebo pokusné sodíkové smyčky opatřena alespoň jedním průzorem a alespoň jedním čidlem hlídače plamene napojeného...

Uložení těsnicího elementu mezi vnější těleso a vnitřní těleso statoru turbokompresoru barelového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218475

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kodym Jaroslav, Kučera Josef, Šídlo Pavel, Němec Adolf

Značky: vnitřní, statoru, barelového, elementů, těleso, uložení, turbokompresoru, vnější, těsnicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pse týká zábrany proti přetékání stlačeného média z výtlaku do sání u barelových turbokompresorů vysokých výkonů nad 10 MW. Těsnicí drážka je vytvořena v radiální čelní ploše vnitřního tělesa statoru, příp. styčné čelní ploše vnějšího tělesa statoru. Čelní plocha vzniká rozdílem nestejných průměrů vnitřního tělesa v místech mezi sacím prostorem a výtlačným prostorem turbokompresoru. Vnější strana těsnicí drážky je s výhodou provedena...

Vnější plášť makromodulového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225349

Dátum: 01.12.1984

Autori: Mánek Oldřich, Mašek Václav, Říman Jaroslav, Malásek Václav

Značky: generátoru, plášť, vnější, makromodulového, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Vnější plášť makromodulového parního generátoru, v němž je uspořádána teplosměnná plocha a který sestává z horního přímého úseku z dolního přímého úseku a z ohybu vnějšího pláště o poloměru zakřivení R a o vnitřním průměru D, přičemž teplo směnná plocha je v příčném řezu uspořádána uvnitř obalové kružnice o průměru d., vyznačený tím, že ohyb vnějšího pláště je radiálními řezy rozdělen na segmenty 3, jejichž přední řez (9) a zadní řez (10)...

Stavební dílec pro vyztuženou vnější opěrnou stěnu zemního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229624

Dátum: 01.11.1984

Autori: Pallay Tibor, Szutor László, Kisteleki Antal, Szemesy István, Betonutépitö Vállalat

MPK: E04C 1/10, E02D 29/02

Značky: stěnu, díla, dílec, opěrnou, zemního, vyztuženou, vnější, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavebního dílce pro vyztuženou vnější opěrnou stěnu zemního díla (dálnice, mostní a nájezdové rampy, železniční náspy) je vytvořen s čelním obrysem ve tvaru písmene H a opatřen kotvou, prvkem pro připevnění kotvy a na jedné ze svých ložných ploch nejméně jedním vodicím a spojovacím výstupkem, jemuž na protilehlé ložné ploše odpovídá drážka. Podle vynálezu je stavební dílec na své horní a dolní ložné ploše a podél svých...

Kovová trubka opatřená vnější ochrannou vrstvou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214810

Dátum: 15.10.1984

Autori: Jackson Earl Graves, Thomas Samuel James, Davidson Louie Edward, Samour Carlos Miguel

Značky: opatřená, výroby, její, vrstvou, vnější, ochrannou, způsob, trubka, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kovové, zejména ocelové trubky opatřené vnější ochrannou vrstvou. Na povrchu trubky je zakotven epoxidový povlak na bázi polymeru odvozeného od bisfenolu A o tloušťce 0,051 až 0,406 mm a přes tento epoxidový povlak je upraven obal z termoplastického polymeru adhezně s ním spojený, přičemž celková tloušťka ochranné vrstvy je 0,152 až 1,270 mm. Vnější obal z termoplastického polymeru je s výhodou vytvořen z návinu polyethylenové...