Patenty so značkou «vnášení»

Způsob vnášení práškovitých materiálů do kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260528

Dátum: 15.12.1998

Autori: Wein Ondřej, Wichterle Kamil

MPK: B01F 3/12

Značky: práškovitých, kapalin, vnášení, způsob, materiálů

Text:

...silami. K zachyceni částic většiho rozmětu můžeme využít např. povrchových sil na zvlhčených nosných čâsticích. Z praktického hlediska je zajímavé, řídí-li mechanické chování směsi částic předevšim nosné částice, což je tehdy je~ 1 i k)2 o.Ve druhé etapě procesu se nosné částice s ulpělým práškovitým materiálem směšují v běžnám míchacim zařízení s kapalínou podle okolnosti spojitě nebo vsádkově, přičemž může být předsazena bučto...

Zařízení pro vnášení koncentračních mikropatronek do nástřikové komůrky plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262122

Dátum: 10.02.1989

Autori: Münich Jan, Uchytil Bedřich

MPK: G01N 30/02

Značky: vnášení, chromatografu, koncentračních, nástřikové, komůrky, mikropatronek, zařízení, plynového

Text:

...průměru vodicí tyče 3 oldpovidal průměr vnitřnílio otvoru převlečné matice. Tím se dosáhne toho, že nemůže při pohybu Vzhůril dojít k vysunutí vodicí tyče i s koncentrační Inikropatrornkou 7 z těla ilástavce a následně ke zničení chromatografické kolony vlivem náhleho poklesu tlaku.Při práci se zařízením se postupuje tak,že nástavec se našrtoubuje plyuoiěsně na nástřilçovou komůrku plynového chromatograiu za pomoci těsnicího O kro-užku z...

Ventil pro vnášení nebo vynášení tuhé fáze z proudícího média v uzavřené aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257980

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nývlt Jaroslav, Karel Miloslav

MPK: B01J 4/00

Značky: vnášení, uzavřené, tuhé, media, aparatuře, ventil, proudícího, fáze, vynášení

Text:

...břity. «Hlavní výhody ventilu podle vynálezu spočívají v tom, že do aparatury s proudíoím médiem lze vnést tuhou látku, aniž by došlo k narušení proudění nebo teplotního režimu,a vzorek tuhé látky lze vynést s minimálním naruěením režimu a bez nutnosti nastavit chod aparatury. Tím se jednak zvyšuje přesnost měření a v důsledku zjednodušení manipulaoe s aparaturou lze zároveň provést za stejnou dobu větší počet měření.Dávkovací ventil...

Zvedací zařízení pro svislou dopravu břemen a pro jejich přímé vnášení do míst horizontálně přesazených vůči jejich vertikální zvedací dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 257325

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrlík Bohumil, Kovář Josef, Kadlečík Jaroslav, Ostrčil Jiří

MPK: B66C 23/26

Značky: přímé, horizontálně, dráze, svislou, zvedací, přesazených, vůči, míst, vertikální, jejich, vnášení, dopravu, zařízení, břemen

Text:

...jeho vnější konec nese závěsný prostředek g pro břemena 2. Protože je předně třeba, aby dlouhá břemena byla při vertikální přepravě orientována podél zdi lg, k níž je vodicí sloup 1 poután demontovatelnými několikadílnými svěrkami ll, je jak hlavní díl l tak i podružný díl l, tak i podružný díl 3 nosného ramene aretovatelný, a tov úhlových polohách odpovídajících charakteru přepravovaného břemene 2.za tím ůčelem je s hlavním dílem l spojen...

Způsob vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247449

Dátum: 15.10.1987

Autor: Murín Oddej

MPK: C01B 25/38

Značky: vnášení, příměsí, kovů, cyklo-tetrafosforečnanů, struktury, dvojmocných, způsob

Text:

...vynálezu.Podstata způsobu vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů spočíva v tom, že se príslušný cyklo-tetrafosforečnanan, spolu s přímíseným množstvím příslušné vnášeně látky jako příměsi, ve vzduchové případně inertní atmosíéře zahřeje na teplotu, kdy vzniká tavenina, přitom dochází ke štěpení tetrafosforečnanových cyklů, které se rozpadají na jednotlivé fosforečnanové anionty, v níž se pohybem iontů nebo...

Zařízení pro svislou dopravu břemen a pro jejich případné přímé vnášení do míst horizontálně přesazených vůči jejich vertikální zvedací dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239863

Dátum: 01.07.1987

Autori: Pokorný Antonan, Komárek Vilém, Štipánek Robert, Klín Ladislav

MPK: B66C 23/26

Značky: vertikální, dráze, přímé, míst, horizontálně, vůči, přesazených, zařízení, dopravu, jejich, zvedací, vnášení, břemen, případně, svislou

Text:

...dílem je provedena nezávislými dvojicemi ozubených kol, z nichžprvá dvojice ozubených kol o roztečném průměru přesahujícím svouvelikosti maximální půdorysnou šířku hlavního dílu otočného ramene- jednoho pevně spojeného s tímto jeho hlavním dílem a druhého pevné spojeného s očnicí spojovacího kloubu - je uspořádána na paw ralelních čepech ležících ve svislé radiální rovině tohoto spojovaoího kloubu, zatím co druhá dvojice ozubených kol s...

Zařízení pro vnášení vzorku do separační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 251271

Dátum: 11.06.1987

Autori: Deml Mirko, Boček Petr, Foret František

MPK: G01N 30/16

Značky: vnášení, kolony, zařízení, separační, vzorků

Text:

...o obsahu několika nl je volitelná a reprodukovatelná. Zařízení podle vynále zu lze snadno automatízovat. Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je blokové schéma zařízení.Blokové schéma znázorňuje uspořádání zařízení, které sestává z dávkovací kolony 1,kterou tvoří kapilára opatřená na vstupu dávkovacím kohoutem Ž a ve středu odbočkou lgústicí do separační kolony 5 k detektoru 7.První elektroda l, umístěná na vstupu dávkovací kolóny 3, je...