Patenty so značkou «vlnitej»

Spôsob a zariadenie na výrobu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16850

Dátum: 05.07.2012

Autor: Haessig Christophe

MPK: B31F 1/28

Značky: zariadenie, spôsob, lepenky, vlnitej, výrobu

Text:

...dovoľujú produkovať materiál sporiacej architektúry vlnitej lepenky bez prídavnej medzivrstvy medzi zvlnenými pásmi. Ďalej zaisťuje vysoká dosiahnuteľná geometrická presnosť zvinených pásov a ich kontaktných bodov použitie in puncto tuhosti a pevnosti presne dopredu vypočítaných architektúr vlnitej lepenky, ktoré plne využívajú materiálové vlastnosti použitých vrstiev. Tým sa v zmysle ľahkej konštrukcie docieľuje vysoká účinnosť. Ďalej...

Nosné prostriedky z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3589

Dátum: 10.03.2005

Autori: Reilly Ian, Mulcahy Stephen

MPK: B65D 5/02, B65D 19/00, B65D 19/38...

Značky: prostriedky, lepenky, vlnitej, nosné

Text:

...pri vyššie uvedenej manipulácii spočíva V tom, že výrobca nedostáva paletu spát. To je pre výrobcu veľmi nákladné, čo sa prejaví tiež pre spotrebiteľa. Po spotrebovaní výrobkov alebo tovaru z palety sa musí obchodník drevenej palety zbavit, pričom paleta je objemná aťažká. To vyžaduje nákladnú dopravu a zatažuje životnéprostredie, pretože väčšina paliet končí na skládke. odhaduje sa, že existuje zhruba päť drevených paliet na každého0006...

Hranová ochrana neobmedzenej dĺžky z viacvrstvovej vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4050

Dátum: 03.01.2005

Autori: Kováč Štefan, Hlóska Štefan, Chlebáková Iveta, Tokarčík Miroslav, Tokarčik Július, Kováčová Zuzana

MPK: B65D 59/00

Značky: dĺžky, neobmedzenej, ochrana, hráňová, lepenky, vlnitej, viacvrstvovej

Text:

...časti sa rovnomerne vyseknú výrezy v tvare I,resp. V rôzneho uhla, ktoré umožňujú pri použití ohyb hranovej ochrany V požadovanom uhle. Takto vyrobená hranová ochrana môže byt balená do zvitkov V dĺžkach podľa požiadavky zákazníka.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomena zlepovaná Vlnitá lepenka s posunutými okrajmi, z ktorých sa vysekávajú základné diely.Na obr, 2 je znázornený postup lepenia základných dielov. Na obr. 3 je...

Prepravná paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4048

Dátum: 03.01.2005

Autori: Tokarčik Július, Kováč Štefan

MPK: B65D 25/00

Značky: lepenky, paleta, vlnitej, prepravná

Text:

...paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrepravná paleta z vlnitej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je vyrobený spojením viacerých vrstiev vlnitej lepenky výhodne striedavého spojenia vrstvy s pozdlžnou a priečnou vlnou vlnitej lepenky s možnou kombináciou aj s hladkou lepenkou na dosiahnutie synergického efektu v pevnostných...

Spôsob kontinuálnej výroby dvojstennej vlnitej rúrky s rúrkovým hrdlom, dvojstenná vlnitá rúrka a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2655

Dátum: 03.07.2004

Autor: Hegler Ralph-peter

MPK: B29C 47/92, B29C 47/12, B29C 49/00...

Značky: dvojstennej, kontinuálnej, rúrka, spôsobu, spôsob, rúrky, výroby, vlnitá, vlnitej, dvojstenná, hrdlom, rúrkovým, uskutočňovanie, zariadenie

Text:

...takže vnútorná trubica je prostredníctvom zvnútra na ňu vyvinutého tlaku celoplošne pritlačená na príslušnú oblasť vonkajšej trubice a s ňou zvarená. Odvzdušnenie neprebieha smerom von, ale do susedného vlnového vrchola a prípadne ešte do dalšieho susedného vlnového vrchola. Pretože sú vytesňované množstvá vzduchu veľmi malé,je to postačujúce. Podstatné je, uskutočniť úpravu podľa vynálezu na prechodovom úseku medzi združenou rúrkou a...

Adhezívny prostriedok na výrobu vlnitej papierovej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11697

Dátum: 25.06.2004

Autori: Ceulemans Olivier, Ceulemans Philippe

MPK: C09J 11/04, C09J 11/00, C09J 103/00...

Značky: lepenky, papierovej, vlnitej, prostriedok, adhezívny, výrobu

Text:

...Dokument US-A-4.824.696 opisuje proces výroby vlnitej lepenky. ktorý používa vodné lepidlo, ktoré obsahuje polyvinylalkohol a il, alebo polyvinylalkohol, íl a bórovú zlúčeninu rozpustnú vo vode. Lepidlo údajne vykazuje dobrú fluiditu pri aplikačnej teplote, ktorá je obvykle v rozmedzí 60 až 95 °C. Lepidlo umožňuje výrobu vlnitej lepenky v širokom rozmedzí výrobnýchrýchlostí, od nízkej až po vysokú, pričom po aplikácii lepidla nie je...

Paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 730

Dátum: 10.03.2003

Autori: Reilly Ian, Mulcahy Stephen

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, vlnitej, lepenky

Text:

...dopravu späť k výrobcovi na náklady predajcu. Výrobcovi treba zaplatit aj za ukončenie prenájmu palety a ak sa nejaká paleta stratí, je potrebné zaplatit jejplnú cenu. Vrátené palety sa dajú znovu prenajímat v opakovanomcykle. Opakované používanie paliet často vedie k problémom s čistotou a opravovaním paliet. Drevené palety sa bežne spájajú klincami, ktoré môžu postupne vyčnievať a poškodiť na nich uložený tovar alebo výrobok. Okrem toho...

Obalový materiál typu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 235

Dátum: 06.03.2003

Autor: Rydberg Tommy

MPK: B32B 29/08, B65D 65/40, E04C 2/32...

Značky: lepenky, materiál, obalový, vlnitej

Text:

...znížila možnosť trhania materiálu pozdĺž vlny. Čiary ohybu sú veľmi zreteľné, pretože vždy presahujú cez niektoré hrebene.0009 Podľa vynálezu môže mať vrstva rovinného papieru apomocná vrstva papieru rovnakú hrúbku, s výhodou medzi 0,05a 0,3 mm a môže byť s výhodou V oblasti 0,1 mm, kde pomocná vrstva papieru môže mať hmotnosť 50 až 250 g/mĺ predovšetkým 70 až 150 g/m 2. Výsledný obalový materiál je0010 Navyše sa v obalovom materiáli podľa...

Stroj na prerážanie prírezov z pásov vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 222

Dátum: 12.02.2003

Autori: Rydberg Tommy, Jörnborn Stefan

MPK: B31B 1/14, B31B 1/25, B31B 45/00...

Značky: pásov, prerážanie, lepenky, stroj, vlnitej, prírezov

Text:

...vynálezu je druhý valec s výhodou vybavený samičímprerážacim. nástrojom, ktorý je upevnený na prehnutej drevenejdoske na uvedenom valci. Ďalej je výhodné, ak samčie a samičie prerážacie nástroje spolupracujú. Nakoniec môžu byť podľa vynálezu prstence tvorené koncovýmiNasleduje detailné vysvetlenie vynálezu s odkazmi na výkresy, na ktorýchObr. 1 je schématické zobrazenie bočného pohľadu vyhotovenia stroja podľa vynálezu, Obr. 2 je schématické...

Prepravný a dávkovací box z výstrižku z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne a s pásom navinutým do zvitku a umiesteným vo vnútri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1419

Dátum: 29.10.2002

Autor: Horn Joachim

MPK: B65D 83/08

Značky: pásom, prepravný, umiesteným, podobně, výstrižku, kartónu, navinutým, vnútri, zvitku, vlnitej, lepenky, dávkovací

Text:

...jednotlivý exemplár spotrebného artikla, ale vo vnútri boxu zostáva neodtrhnutý koniec pásu,takže zostáva len možnost prepravný a dávkovací box otvorit,aby bolo možné dostat sa k vo vnútri nachádzajúcemu sa koncu pásu a ten opät vyviest von. Pri zvitkoch s relatívne veľkým počtom spotrebných artiklov V páse a zodpovedajúcej šírke navinutého zvitku vzniká príslušné vysoká hmotnost a príslušné veľké trenie zvitku v prepravnom a dávkovacom...

Spôsob výroby vlnitej lepenky opatrenej transpondérmi a vlnitá lepenka opatrená transpondérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 394

Dátum: 07.08.2002

Autor: Hibinger Frank

MPK: B31F 1/20, D21H 27/30, D21H 21/40...

Značky: vlnitej, lepenky, vlnitá, opatřená, výroby, spôsob, lepenka, opatrenej, transpondérmi

Text:

...je ďalej vyriešená vlnitou lepenkou vyrobenou jedným alebo viacerými z vyššie opísaných spôsobov, ktorá obsahuje krycí pás, ktorého jedna strana je nakašírovaná na jednu stranu vlnítého pásu, a ktorá obsahuje minimálne jeden transpondér vložený medzi krycí pás a vlnitý pás. Vo výhodnejšom uskutočnení vlnitej lepenky podľa vynálezu je na druhú stranu vlnítého pásu nakašírovaný jeden iný krycí pás. Krycie pásy ako aj vlnitý pás môžu...

Spojenie medzi koncom špirálovito vlnitej kovovej rúrky a prípojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 425

Dátum: 23.07.2002

Autor: Homann Jörn

MPK: F16L 25/00

Značky: prípojkou, spojenie, kovovej, rúrky, špirálovito, koncom, vlnitej, medzi

Text:

...sa vo vnútri tesniacejoblasti. Ako tesniaca hmota je navrhnutý grafit.Z US A 2 848 254 je známe spojenie medzi koncom špirálovito vlnitej kovovej rúrky a pripojkou, kde na konci Špirálovito vlnitej kovovej rúrky je naskrutkovaný pritlačnýkrúžok so závitom zodpovedajúcim špirálovitému zvlneniu.Prítlačný krúžok má nadstavec V tvare objímky s vnútorným priemerom väčším ako závit a ďalej má vnútorný závit, a prípojka je vonkajším závitom na svojom...

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279274

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kim Do Wook, Kim Ki Jeong

MPK: B31F 1/28

Značky: uskutočňovanie, vlnitej, viacvrstvovej, spôsobu, výroby, lepenky, papierovej, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky (105) je uskutočňovaný opakovaným vrstvením viacvrstvových vlnitých stredných vrstiev (102, 103) s rôznym rozstupom a šírkou medzi horným a dolným plášťom. Papierová lepenka sa stenčí a má lepšiu pevnosť v tlaku, a tým sa podstatne zmenší objem obalu. Prvá vlnitá stredná vrstva (102) sa plynulo spája s plášťom (101), a tak sa vytvára jednovrstvová papierová lepenka. Prvá vlnitá stredná...

Sedací nábytok z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 272490

Dátum: 15.01.1991

Autor: Adamec Jan

MPK: A47B 43/02

Značky: sedací, lepenky, vlnitej, nábytok

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249204

Dátum: 12.03.1987

Autori: Uhrina Štefan, Fellegi Ján, Masloviec Igor, Lajčiak Silván, Menyhart Ladislav, Janči Ján

MPK: D21H 3/00, B32B 29/08

Značky: kartón, vlnitej, vrstvu, kryciu, lepenky

Text:

...hlinitého v množstve 1,7 0/0 hmot. na a. s. papierovinu. Po egalizácii bol z .papieroviny vyrobený jednovrstvovým formovaním krycí kartón o plošnej hmotnosti 125 g/mZ s nasledovnými fyzikálne-mechanickými parametramiprstencová vzperová pevnosť naprieč pri šírke pásku 12,7 m-mVýroba kartónu pre kryciu vrstvu vlinitých lepeniek podľa príikladu 1, sa uskutočnila na experimentálnom papierenskom stroji.Prednosťou postupu ,podľa príkladu 1, je...

Škrobové lepidlá na výrobu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221869

Dátum: 15.06.1985

Autori: Ďurinda Ján, Fritsch Ludvík, Řežábek Jaroslav, Obetko Dušan

Značky: škrobové, lepenky, výrobu, lepidla, vlnitej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši škrobové lepidlá na výrobu vlnitej lepenky so zlepšenými vlastnosťami. Jeho podstata spočíva v tom, že vzájomný pomer obsiahnutého suspendovaného škrobu a v nich obsiahnutého nosného škrobu predstavuje 1 až 2,5 % a celkový obsah škrobu v nich činí v rozmedzí 8,33 až 16,66 % s výhodou 10,5 až 14 %.