Patenty so značkou «vlhkosti»

Dekompresná metóda na odvedenie dažďovej vody z vodonepriepustných plôch do zeme a odstránenie škodlivej vlhkosti pod zastavanými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6548

Dátum: 02.10.2013

Autor: Sarka Dušan

MPK: E04F 17/00, E03F 3/00, E04H 9/14...

Značky: dekompresná, dažďovej, odvedenie, ploch, vlhkosti, odstránenie, škodlivej, zastavanými, plochami, metoda, vodonepriepustných

Text:

...škodlivej vlhkosti pod zastavanými plochami - spočíva vtom, že po diagnostike a určení prúdenia podzemných prameňov a hydraulického sklonu podzemnej vody je vyhlbená minimálne jedna vsakovacia studňa z s voľnou hladinou, do ktorej sú zaústené zvislé dažďové zvody Q. Súčasťou systému je vyhĺbený kontrolný zvislý otvor Q s priemerom minimálne 1 000 mm, s hĺbkou maximálne do 2 600 mm,ktorý zabezpečuje prevzdušnenie a odstránenie podtlaku nad...

Postup na určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy na nosnej doske

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20673

Dátum: 30.05.2013

Autori: Denk Andre, Kalwa Norbert

MPK: B29C 70/50, B44C 5/04, D06M 10/00...

Značky: vrstvy, živicovej, vlhkosti, nosnej, postup, určenie, doske, obsahu

Text:

...Vlhkosť dreva je definovaná ako pomer hmotnosti vody obsiahnutej V dreve k hmotnosti absolútne suchého dreva (hmotnosť sušiny). Vlhkosť dreva je podľa toho pomer medzi hmotnosťou zamokra a hmotnosťou v suchom0008 Pri použití vzorky sušiny by sa na drevotrieskovej doske potiahnutej kvapalnou krycouvrstvou neurčovala len vlhkosť nanesenej kvapalnej krycej vrstvy, ale aj vlhkosťdrevotrieskového materiálu, takže by sme získali len hodnoty...

Spôsob na odstraňovanie škodlivej vlhkosti stavieb a pozemkov určených na výstavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6076

Dátum: 03.04.2012

Autor: Sarka Dušan

MPK: E02D 31/10, E02D 31/02

Značky: pozemkov, vlhkosti, spôsob, odstraňovanie, stavieb, určených, výstavbu, škodlivej

Text:

...obrázku č. l je znázornený nákres systému na odstraňovanie škodlívej vlhkosti stavieb a pozemkov určených na výstavbu, na obrázku č. 2 je nadhľad uvedeného systému.Systém je realizovaný vo forme troch vyhĺbených záchytných otvorov z. Výška vodného stĺpca od dna záchytných otvorov je Z 3 000 mm, l 800 mm, l 700 mm. Horizontálne prepojenie systému formou drenážnej rúry Q je realizované v hĺbke 3 600 mm od prírodného terénu plastovou...

Hĺbkové extrakčné čistenie za nízkej vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15236

Dátum: 29.11.2010

Autor: Huffman Eric

MPK: A47L 11/34, A47L 11/40, A01K 13/00...

Značky: čistenie, extrakčné, vlhkosti, hĺbkové, nízkej

Text:

...je kefa 46 umiestnená vzadnej časti vstrekovacej dosky 16. Kefa 46 môže byt prípadne umiestnená v prednej časti vstrekovacej dosky 16, alebo môžu byt použité dve kefy 46,jedna umiestnená v prednej a druhá v zadnej časti vstrekovacej dosky 16 s ihlami 32 umiestnenými medzi kefami 46.0020 Vstrekovacia doska 16 je otočne spojená s krytom 26 dýzy. Otočného spojenia vstrekovacej dosky 16 skrytom 26 dýzy je možné dosiahnuť množstvom známych...

Štruktúrované glycerolové estery použiteľné ako požívateľné zábrany proti vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14056

Dátum: 05.11.2008

Autori: Fine Jeffrey, Klemann Lawrence, Kim Dennis

MPK: A23D 9/02, A23L 1/00, A23D 9/00...

Značky: zábrany, požívateľné, vlhkosti, štruktúrované, glycerolové, proti, použitelné, estery

Text:

...zosieťované polotuhé matrice, ktoré zachytávajú a/alebo imobilizujú nevodný alebo lipidový materiál. Tieto zložky tvoria v mnohých prípadoch dvojvrstvové fólie, ktoré je možné vyrobiť vopred a potom aplikovať na povrch potraviny ako samonosnej fólie s lipidovou vrstvou orientovanou k zložke s najvyššou vodnou aktivitou. Pozri napríklad patenty USA č. 4 671 963 (9. júna 1987) č. 4 880 646 (14. novembra 1987) č. 4 915 971 (10. apríla 1990) č. 5...

Telekomunikačný kábel s ochranou proti pozdĺžnemu a priečnemu šíreniu vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4529

Dátum: 03.08.2006

Autori: Pallo Jozef, Markovič Nenad

MPK: H01B 7/02, H01B 7/17

Značky: telekomunikačný, pozdĺžnemu, priečnemu, šíreniu, ochranou, vlhkosti, proti, kábel

Text:

...kríža. Prázdne priestory káblovej skupiny 2 sú vyplnené vlhkost blokujúcimi prvkami 6, pričom tieto sú pozdĺžne usporiadané s jednotlivými káblovýmí prvkami 7, pričom vlhkost blokujúce prvky 6 obsahujú materiály zväčšujúci svoj objem vplyvom pôsobením vlhkosti - vody. Priečna vodotesnost sa dosiahne materiálom, ktorým je bobtnajúci prášok (označovaný ako superabsorbér) zväčšujúci objem pôsobením vlhkosti - vody, zapracovaný do nití či...

Eliminátor kondenzácie vlhkosti vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4490

Dátum: 07.07.2006

Autori: Kluch Karol, Madanský Jozef, Šitár Ľubomír

MPK: G05D 22/00

Značky: eliminátor, vzduchu, vlhkosti, kondenzácie

Text:

...je možné priebežne monitorovať teplotu materiálu, teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu a rosný bod a je možné nastavovať optimálnu konfiguráciu prístroja. Vlastná pamäť prístroja archivuje celkovú sumu meracích cyklov, cyklov vyhrievania a sumu havarijných cyklov. Po pripojení k počítaču je možne presne určiť okamžité hodnoty snímaných veličín, celkovú spotrebu elektrickej energie a tým aj účinnost zariadenia alebo optimálnu oblast...

Zariadenie a spôsob určovania obsahu vlhkosti prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4672

Dátum: 09.11.2005

Autor: Schmidt Walter

MPK: A01G 25/16, G01N 25/56

Značky: zariadenie, vlhkosti, spôsob, obsahu, určovania, prostredia

Text:

...počiatočným pokusom doposial nepresadila. WO 90 l 38 l 2 opisuje postup, pri ktorom sa zemina nachádza vnútri valca, ktorý je vybavený vyhrievacímčlenom a snímačom teploty. Vyhrievací člen vytvorí tepelný impulz azvýšenie teploty zeminy ním spôsobené sa meria snímačom teploty a vyhodnocuje ako miera obsahu vlhkosti. Predovšetkým tepelná vodivosť je výrazne určovaná typom a veľkosťou styčnej plochy medzi zeminou a senzorom, ktoré nemôžu byť...

Priestorový pohlcovač vzdušnej vlhkosti, plynov a pachov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4076

Dátum: 04.03.2005

Autori: Koščo Ján, Rybár Pavol

MPK: B65D 81/26, C09K 5/14

Značky: pohlcovač, priestorový, plynov, pachov, vlhkosti, vzdušnej

Text:

...vlhkosť, plyny a pach. Do netkanej textílie je uložených l 250 g chemicky a termicky upraveného mletého zeolitu.Priestorový pohlcovač vzdušnej vlhkosti, plynov a pachu, vložený do topánok, je tvorený jednou netkanou textíliou, ktorá ako polopriepustný uzavretý obalový materiál pohlcuje, ale spätne neprepúšťa vlhkosť, plyny a pach. Do netkanej textílie je uložených 50 g chemicky a termicky upraveného mletého bentonitu.Priestorový pohlcovač...

Medicínsky produkt obsahujúci tiotropium v zásobníku odolnom voči vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9707

Dátum: 02.12.2004

Autori: Myrman Mattias, Calander Sven, Nilsson Thomas, Niemi Alf

MPK: A61K 31/46, A61K 9/14, A61J 1/00...

Značky: medicínsky, odolnom, tiotrópium, produkt, obsahujúci, voči, zásobníku, vlhkosti

Text:

...KG (BI) dodáva na trh tíotropiumbrornid pod chráneným názvom Spiriva®. Prekvapujúco,pri nedávnom výskume inhalovateľností prípravku Spiriva® sme zistili, že systém Spíríva®/HandiHaler® od BI, na inhalačné podávanie dávok obsiahnutých V želatínovýchkapsuliach, vykazuje slabú účinnost a má nedostatočnú stabilitu pri používaní.Jestvuje tu teda potreba zlepšenia, pokiaľ ide o liečivý prípravok obsahujúci inhalovateľné dávky suchého prášku...

Panely so škárou chránenou proti vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15484

Dátum: 11.08.2004

Autor: Schitter Leonhard

MPK: B27N 7/00, E04F 15/04, E04F 13/10...

Značky: vlhkosti, chráněnou, panely, škárou, proti

Text:

...nanáša farba alebo elastický materiál ako guma alebo silikón. Pritom lakovanie, farbenie alebo vrstva z elastického materiálu zasahuje až dovnútra špáry, takže je takzaistené, že pri dvoch vzájomne spojených paneloch spolu navzájom hraničianielen nárazové hrany potlačeného dekoru. Miesto toho sa vrstvy laku alebo farby proti sebe tlačia celoplošne a teda spoľahlivo. Zvlášť kritická oblasť na dne vybranía na hranici medzi dvoma panelmi...

Prístroj na meranie vlhkosti rezonančnou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3693

Dátum: 08.01.2004

Autori: Spodniak Peter, Spodniak Pavel, Šurianský Jozef

MPK: G01N 27/00

Značky: vlhkosti, rezonančnou, prístroj, metodou, meranie

Text:

...a vlhkosti, prípadne obsahu inej meranej látky vo vzorke materiálu sa určuje zmeraná vlhkosť ako konečný údaj vlhkomera.Merná frekvencia je určovaná tak, aby bolo možné selektovať žiadaný typ polarizácie materiálu meranej vzorky a tak je možné vyberať a kvantifikovať žiadaný typ chemickej látky vo vzorke.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese obr. 1 je znázomené schematické usporiadanie prístroja pre meranie vlhkosti...

Obklad povrchu spracovaný proti vlhkosti a spôsob výroby dielca na obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 194

Dátum: 22.10.2003

Autor: Lepetit Hervé

MPK: E04F 15/04, B32B 21/04

Značky: vlhkosti, obklad, proti, povrchu, spracovaný, dielca, spôsob, výroby

Text:

...na teplotu od približne 200 °C do približne 300 °C po dobu najviac rovnú 30 minút na centimeter hrúbky spracovávaného materiálu,čím sa umožní tvorba kovalentných väzieb medzi makromolekulovými retazcami zložiek vrstvy, pričom táto retifikácia sa v praxi uskutočňuje pod inertnou alebo redukčnou atmosférou, a pred vzájomným spojením chemickou cestou (typicky Iepením pod tlakom) prvej a druhej vrstvyAk spočíva spracovanie podkladovej...

Zariadenie na odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu v miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1502

Dátum: 01.10.2003

Autor: Weidmann Urs

MPK: F24F 3/12, B01D 53/26

Značky: vlhkosti, zariadenie, odstraňovanie, vzduchu, miestnosti

Text:

...prúdy vzduchu. Aj tu je možná redukcia objemu meandrovitou konštrukciou.Podstatné je u prikladu uskutočnenia podľa obrázku 2 to, že je vytvorený uzatvorený druhý kolobeh vzduchu, ktorý pozostáva z prúdov vzduchu 21, 22, 23 a 24. Tento je poháňaný jedným alebo viacerými čerpadlami, tu dvomi čerpadlami 25 a 26. Rýchlosť církulácie v uzatvorenom obehu je regulovateľná, najmä v rozsahu od 0,5 do 20 násobku rýchlostí prúdov vzduchu ll, 12 a 13,...

Odevný prvok a spôsob odstránenia vlhkosti z oblasti pokožky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6182

Dátum: 05.02.2003

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41D 27/00, A41D 13/00, A41D 13/002...

Značky: spôsob, odstránenia, prvok, vlhkosti, odevný, oblastí, pokožky

Text:

...pokrytu kropajami potu 35. Prvok 3 je okrem toho vybavený prvou a druhou dutínou (36 a 37). Na tkanine 32 a výstužnej tkanine 33 sa v príklade vyhotovenia na obrázku 1 nachádza vrstva 38.0017 Vlnovité usporiadanie tkaniny 32 sa dosahuje striedavým zoradením prepážok 321 a rebier 322. Rebrá 22 vytvárajú v kombinácii s výstužnou tkaninou 33 prvý dutinový priestor 37. Medzi prepažkami 321 prvku a kožou 34 je vytvorený druhý dutinový priestor 36....

Spôsob zvýšenia obsahu vlhkosti organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281909

Dátum: 02.07.2001

Autori: Winterson Warren, Crump John, Fischer Eugene

MPK: A24B 3/04

Značky: spôsob, organického, zvýšenia, obsahu, materiálů, vlhkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z krokov vytvorenia podkladu z organického materiálu nanesením organického materiálu na závitkový ukladací dopravník obsahujúci množstvo etáží. Potom nasleduje kontaktovanie organického materiálu na podklade s prúdom vzduchu, ktorý má relatívnu vlhkosť blízku rovnovážnym podmienkam organického materiálu, pričom vzduch prúdi z etáže do etáže cestou v podstate protismernou vzhľadom na cestu podkladu organického materiálu pozdĺž množstva...

Systém monitorovania vlhkosti v boxoch parogenerátorov blokov jadrovej elektrárne typu VVER 440

Načítavanie...

Číslo patentu: U 625

Dátum: 09.11.1994

Autor: Bahna Ján

MPK: G01N 1/24, G01N 9/36

Značky: boxoch, monitorovania, jadrovej, elektrárne, vlhkosti, blokov, parogenerátorov, systém

Text:

...cirkulaäných čerpadie 1.Fre zabezpečenie prívodu vzduchu z bodov merania , vo vybraných mieätach boxu parogeneratorov ,k snímačomhnimhä rieäenie dopĺňa systémmwrania vlhkoati pnaumatický systém odsavania vzduchu z meranýchhodov 0 davanie je zabezpečené ouätavou trubiůiehpri atoru paluby hlavných cirkulaüných čerpadiel ,kde jeumi atnana centrálna meracia jodnotka.Pro periodické overovanie.uhopnc tému je meracia jednotka vybavenalovým...

Spôsob odstraňovania vlhkosti z N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278999

Dátum: 06.07.1994

Autori: Šilhár Žigmund, Jaroš Alois, Mihál Dušan, Papp Jozef, Zeman Jozef, Marko Vladimír

MPK: C07D 209/48, B01D 37/02, C07B 63/00...

Značky: odstraňovania, vlhkosti, spôsob, n-cyklohexyltioftalimidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na znížení afinity N-cyklohexyltioftalimidu k vlhkosti pridaním 0,00002 až 3,5 % hmotn. povrchovoaktívneho činidla pozostávajúceho z neiónového, aniónaktívneho alebo katiónaktívneho tenzidu, alebo ich zmesi k výslednej vodnej suspenzii izolovaného produktu, ktorý sa po odfiltrovaní vysuší.

Zariadenie na zbavenie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru ležiacich pod krycou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278894

Dátum: 14.10.1992

Autor: Dörle Alfred

MPK: F26B 21/00, E04B 1/70

Značky: zbavenie, krycou, zariadenie, izolačnej, vlhkosti, ležiacich, vrstvy, dutého, priestoru, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) pozostáva z aspoň dvoch kompresorov (2, 3). Aspoň dva paralelne radené prvé kompresory (2) sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených sušičiek (4) vzduchu, ktoré sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených druhých kompresorov (3). Prvé kompresory (2), druhé kompresory (3) a sušičky (4) vzduchu sú vzájomne oddelené a usporiadané na pojazdnom podvozku alebo v skrini (5) a aspoň spojenie medzi sušičkami (4)...

Způsob výroby kompozice k izolaci vůči vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270232

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhász Lajos, Juhász Imre, Székely Tamás, Nagypál Mária, Szépvölgyi János, Kávássy Miklós, Dregus József, Medgyesi Iván, Zádor Mihály

MPK: C09K 17/00

Značky: vlhkosti, vůči, výroby, kompozice, izolaci, způsob

Text:

...nebo jejich směsi.Tetraetoxysilan a perethoxypolysiloxanové oligomery se používojí V hmotnostním poměru 3 1 až 1 3, zatím co polyalkoxymethylsiloxan a elkoholát hlinítý se používaJi v poměru směsi 2 1 až 4 1.Kondenzační produkt podle vynálezu je dobře rozpustný v alkoholech s 1 až 4 otomy uhlíku a ve aměsích takovýohto olkoholů. ýzolační kompozice sepmužívš ve formě 5 až 30 elkoholického roztoku.Produkt vyrobený způsobem podle vynálezu...

Reflektometrický měřič vlhkosti pro kapilárně porézní materiály, zejména pro zeminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270000

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malicki Marek, Skierucha Wojciech

MPK: G01N 33/24

Značky: reflektometrický, měřič, vlhkosti, zeminu, kapilárne, porézní, materiály, zejména

Text:

...Uživatel musí přepínst sondy následnými ručními operacemi, ktoré sestávnjí z rozpojení jedné s připojení druhé sondy ko vstupu přístroje, přičemž pokaždâ jo třeba zapsst jednotlivou délku daného zkušebního vlnovodu do pří stroje.Jsou známy pokusy na přepínáxxí sond za použití mikrovlnných přepínačů, majících impedenci přizpůsobonou impedanoi napájače, oož zvyšuje cenu. systému na měření vlhkosti a komplikuje jeho instalaci. V některých...

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu za mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269380

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hutla Petr, Lonský Jiří, Haš Stanislav, Pavlica Ivo

MPK: G01N 19/10, G01W 1/02

Značky: teploty, zařízení, mrazu, zjišťování, vzduchu, vlhkosti

Text:

...optimální průběh větrání nebo klimatizace v sušárenských, skladových, výrobních a jiných objektcch tak, aby v co nejkratší době bylo dosaženo žádaných parametrů anebo aby tyto parametry byly bezproblematicky a přesně udržovány, a to s minimální spotřebou energie pro Větrání, eušení nebo klimatizaci. Zaručuje tak nejen energetické úspory, ale i kvalitní produkt, závislý na uvedených parametrech anebo doaažení a udržení optimálního mikroklimatu...

Polyolefinová vystýlka a ochrana proti korozi a vlhkosti silikátových, zejména železobetonových konstrukcí a prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268905

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pudil Pavel, Vaněk Václav, Kohout Jaroslav

MPK: E04B 1/66

Značky: prvků, polyolefinová, konstrukcí, korozi, silikátových, ochrana, zejména, proti, vystýlka, vlhkosti, železobetonových

Text:

...do 4,0 mm nahodile prostorově uspořàdaných v místě dotyku navzajem v termoplastíckěm stavu bodové spojených, přičemž se kotevní vrstva vzhledem ke sve pőrovi~ te struktuře propojenim s částícemi betonu stává pří betonaží integràlni častí betonové konstrukce s celoplošným efektom příkotvení.Podle jíneho význaku vynálezu se kotevní vrstva před betonaží konstrukce naplní cementovým bctonem modifíkovaným podle účelu akrylo~kopolymerní disperzĺ...

Hmota pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268217

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hradec Miroslav, Holý Evžen, Moravec Vladimír, Zadák Zdeněk

MPK: C09D 3/82

Značky: staveb, zemní, proti, vlhkosti, izolaci, hmota

Text:

...1 1 až 9 1. Lze používat rozpouštědlo jednodruhové nebo směs různých rozpouštědel.Tato izolace staveb proti zemmí vlhkosti je použitelná zejména u betonů, betonových prefabrikátů, zdiva a da 1 ěíchkonstrukčních prvků a je založena na zaplnění porů při povrchu prvků těsnícím hydrofobikem, které v porech vulkanizuje a vytváří tak v povrchové vrstvě kompozitum s výraznými hydroizolsčními vlastnostmi. Zaplňování pőrů těsnícím hydrofobikem...

Přístroj na měření integrální vlhkosti stojících stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268210

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01N 33/46

Značky: prístroj, vlhkosti, stojících, měření, integrální, stromů

Text:

...centrální sběrnici lg přes druhou výstupní bránu 111. Přijímač mikrov 1 n 5je nspojen přes druhou vstupní bránu 51. Na centrální sběrnici lg je též možno napojit přes třetí vstupní bránu 21 výstup elektronické průměrky Q, případně další prvky jako elektronický teploměr.Na obr. 3 je mechanická konstrukční provedení přístroje. Celý přístroj je konstruován na bázi linaární lesnické prměrky 3. Skladá se z pevného ramene 2 spojeného pevně s...

Způsob měření vlhkosti vzorků plynů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267640

Dátum: 12.02.1990

Autor: Straka František

MPK: G01N 1/16

Značky: způsob, tohoto, plynů, způsobu, měření, vlhkosti, vzorků, zapojení, provádění

Text:

...mäřícího systému, což umožňuje přesné měření vysokých obsahů vlhkosti, přičemž přesnost měření není snižována ani lcolísáním průtoku a. funkce čidla. není vysokou vlhkosti vzorku ohrožována vystačí se s isoternmím provozom termostatu. Další. výhodou způsobu podle vynálezu je snndná možnost jeho poüití i pro měření za tlaku. Jiuou výhodou je možnost rychlé výměny sušícího filtru nebo àutomatická výměna a rogenerące, čímž je zajíštěno...

Zařízení pro měření vlhkosti surovin metodou detekce tepelných neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267282

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotný Luděk, Kotner Václav, Hejtman Jiří, Kozlík Josef

MPK: G01N 23/20

Značky: vlhkosti, detekce, neutronů, tepelných, surovin, měření, metodou, zařízení

Text:

...z kedmia, případně z bóruVložením vratvy z materiálu 0 vysokém účinnám průřezu záchytu tepelných neutronů se dosáhne významného snížení pozadí, to je četnosti impulsů od tepelných neutronů vznikajících ve vlastním stínícím materiálu, při současném nírném snížení sklonu kelibreční křívky. Výsledkem je celkově snížení stetíetické chyby i snížení vlivu nestebility účinnosti detekce tepelných neutronü.Na přiložených výkresech je znázorněn...

Přenosný vlhkoměr pro měření vlhkosti slisovaných a sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266935

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skála Jindřich, Krobot Luděk, Doležal Milan, Vylíčil Jaroslav

MPK: G01N 27/12

Značky: vlhkoměr, materiálů, vlhkosti, prenosný, slisovaných, měření, sypkých

Text:

...sondy umožňuje provádět orientační a kontrolní měření slisovaných materiálů i ve značně hlubokých vrstvách. Umístění teplotnícho čidla v měřicí sondě zajišťuje, že místa snímání teploty a vlhkosti jsou totožná.Výhodná je také snadná manipulace s přístrojem a nenáročná obsluha, kterou umožňuje měření s optickým vyhodnocováním zjištěných hodnot pomocí svítivých LED diod. Měření a odečítání hodnot vlhkosti se provádí v několika, například v...

Zařízení pro měření vlhkosti tiskové formy ofsetového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266546

Dátum: 12.01.1990

Autor: Laníček Josef

MPK: B41N 7/04

Značky: tiskové, formy, ofsetového, stroje, vlhkosti, měření, zařízení

Text:

...záření, který je uspořádán v dráze É od textilního potahu g roztíracího válce A odraženého infračerveného paprsku zdroje l infračerveného záření. Mezi zdrojem l infračerveného záření a snímačem Ě infračerveného záření je uspořádána clona 1. Od textilního potahu g roztiraoího válce 2 jsou zdroj ł infračerveného záření a snímač § infračerveného záření odděleny skleněnou přepážkou §.Na obr. 2 je znázorněn obvod zpracování signálu...

Zařízení pro kontinuální vakuové čištění oleje s dvoustupňovou separací plynů a vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266025

Dátum: 14.11.1989

Autor: Altmann Josef

MPK: B01D 53/00

Značky: oleje, separaci, vlhkosti, kontinuální, čištění, zařízení, vákuové, dvoustupňovou, plynů

Text:

...Druhá vakuová komora je opatřena kaskádou topných disků a nejméně dvěma svislými topnými trubkami s topnými tělísky, přičemž k topným diskům jsou připojeny snímače teploty. Snímače teploty jsou připojeny k regulátoru teploty a přitom horní část druhé vakuové komory je opatřena zpětným ventilem, který je připojen k paroplynovému potrubí.Redukční komora má vnější a vnitřní plášt uspořádán souměrně. Prostor mezi těmito plášti je připojen jednak...

Zariadenie na meranie vlhkosti plynov na psychrometríckom princípe

Načítavanie...

Číslo patentu: 265324

Dátum: 13.10.1989

Autor: Viglaský Jozef

MPK: G01N 25/62

Značky: zariadenie, plynov, meranie, vlhkosti, princípe, psychrometríckom

Text:

...zariadenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým v tom, že sa nim docieli možnost kontinuálneho merania vlhkosti plynov, pričom výsledky merania nie sú ovplyvňované rýchlosťou prúdenia a najmä znečistenim meraného plynu. Ďalej novým konštrukčným riešením vlhkého teplo~ mera sa dosahuje samočistiaceho efektu na odparovacom povrchu vlhkého teplomera. Zariadenie je konštrukčne jednoduché, výrcbne nenáročná a s minimálnymi prevádzkovými...

Zařízení pro regulaci relativního obsahu vlhkosti v inkubátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265221

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kapronczay, Nagy Ferenc, Nagy Csaba, Szolcsánszky Miklós, Tóth Ferenc, Homokay József, Urban Ivan, Németh József

MPK: G01N 25/56

Značky: vlhkosti, zařízení, regulaci, obsahu, relativního, inkubátoru

Text:

...části inkubátoru oddělené,od.manálu pro cirkulaci vzduchu. přičemž na vodní nádrž je napojeno sací trubkou čerpadlo, jehož tisková trubka je vyústěna přes ventilátor do kanálu pro cirkulaci vzduchu a mezi ventilátorem a otvorem pro vstup vzduchu je umístěno alespoň jedno topné těleso a snímač teploty, jehož výstup je spojen s regulačním okruhem čerpadla.čerpadlo je umístěno ve spodní části inkubátoru. přičemž jeho tlaková trubka zasahuje do...

Způsob určení toku vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265140

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zelený Jaroslav, Foken Thomas

MPK: G01W 1/02

Značky: vlhkosti, způsob, určení

Text:

...vzduchu,W . T je střední hodnote součinu W. TI nąčež se určí tok vlhkosti podle rovnicede 1 W. Tà - w. Ť 0,153 ĺ 3 í) e w (IIL kde Tá je pulsace teploty vzduchu závislá na vlhkosti vzduchu,Tř je pulsace teploty vzduchu nezávislá na vlhkosti a eje pulssce tlaku vodních par.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že se na minimum omezí rušivé vlívy přístrojové techniky, čímž se podstatné zvýší přssnost měření. Výhodou je též...