Patenty so značkou «vlhčiaci»

Vlhčiaci roztok pro ofsetovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254018

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lederleitner Milan, Endrych František, Žuffa Milan, Topoľský Ivan

MPK: C09K 3/18

Značky: tlač, ofsetovú, vlhčiaci, roztok

Text:

...izopropylalkoholu cca 10 ~ 15 0/0 obj. postačuje koncentrácia 1-hexanolu len 0,2 až 0,5 . To isté platí aj pre v.äčšinu tenzidovSpomínané látky však majú relatívne výrazne vyššiu mernú hmotnosť ako izopropylalkohol a v prípade ich použitia sa nedá aplikovat areometrický spôsob ich dávkovania a kontroly koncentrácie. Napríklad 1 liter 10 obj. vodného roztoku izopropylalkoholu je asi o 20 gramov lahčí ako 1 liter čistej vody. Avšak 1 liter...

Kontaktný vlhčiaci aparát s pružnoelastickým potahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248130

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: kontaktný, aparát, pružnoelastickým, potahom, vlhčiaci

Text:

...jednoduchá konštrukcia vlhčiaceho aparátu.Na pripojených výkresoch je znázornená principiálne schéma kontaktného vlhčiaceho aparátu s pružnoelwastíckým poťahom obr. 1. Na obr. Za. je nkázané rozloženie tlačiacich a netlačiacich prvkov n.a tlače.vej forme. Obr, Zb znázorňuje množstvo po dávaného vlhčiacehno roztoku na tlačovú formu. Obr. 2 c obsahuje nastavenie zönových prvkov vymedzovaciehso valca., ktoré zrodpovedá tlač-ovej forme na obr. za...

Vlhčiaci roztok pre ofsetovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234896

Dátum: 15.01.1987

Autori: Endrych František, Žuffa Milan, Lederleitner Milan, Lauková Darina, Hamar Lozef

MPK: B41N 3/08

Značky: vlhčiaci, tlač, roztok, ofsetovú

Zhrnutie / Anotácia:

Vlhčiaci roztok v ofsetovej tlači slúži na obnovu hydrofility netlačiacich miest tlačovej formy a zároveň vytvára ochrannú vrstvičku, ktorá blokuje nanášanie tlačovej farby na netlačiace miesta tlačovej formy. Pre kvalitnú tlač je potrebné, aby vlhčiaci roztok dokonale zmáčal netlačiace miesta tlačovej formy, vytváral rovnomerný ochranný film a zabezpečoval rovnováhu medzi vlhčiacim roztokom a tlačovou farbou. Tieto vlastnosti má vlhčiaci...