Patenty so značkou «vlastní»

Pyroelektrický detekční element s optimalizovanou vlastní elektrickou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270302

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cuchý Zdeněk, Šolc Václav

MPK: H01L 31/00, G01R 5/20

Značky: optimalizovanou, detekční, vlastní, pyroelektrický, element, konstantou, časovou, elektrickou

Text:

...vyznaoují nlžäi eignálovou odozvou v důsledku prilis vysoke psrmltivlty s komplikovsnejlim způeobem~pfIpravy těchto materiálů.Uvedená nevýhody odstraňuje pyroelsktrický dstekćni element e cptimelizovanou vlastni elektrickou časovcu konetantou podle vynalezu, jehož podstata spoćivá v tom, že je zhotovan na ban moňokrystellckeho germenátu olova Pb 5 Ge 3 Dn jako deskový výbrus, kolmý ke krys~ tslogratická ose z, o ploee desky l az 20 mmz a...

Zapojení frekvenčního měniče s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262271

Dátum: 14.03.1989

Autor: Winkler Jiří

MPK: H02M 7/48

Značky: komutaci, měniče, frekvenčního, zapojení, vlastní

Text:

...stranu akumulačního müstku §° jsou připojeny dva analogické obvody dobíjecích kondenzátorů. První obvod je tvořen druhou oddělovací diodou § 1, jejíž katoda je spojena s anodovou skupinou diod akumulačního müstku a jejíž anoda je spojena s jedním pôlem prvního dobíjecího kondenzátoru §§, zapojeného spolu s prvním vybíjecím odporem §§ paralelné k prvnímu dobíjecímu zdroji g° a druhý pól prvního dobíjecího kondenzátoru §§ jespojen s...

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 261758

Dátum: 10.02.1989

Autor: Winkler Jiří

MPK: H02M 7/48

Značky: střídače, vlastní, zapojení, proudu, komutaci

Text:

...kondenzátoru §§ je spojen s katodou druhé oddělovací diody §§, paralelné spojene s druhým odporem §§. Anoda druhé oddělovací diody §§ je spojena jednak se stejnosměrnousvorkou § 1 § katoddvé skupiny diodového suměrňovače § 9 a jednak s prvním pôlem akumulačníhokondenzátoru gł, který akumuluje energií s indukčností bloku 5 ° zátěže při komutaci a je nsbíjen přes diody diodováho usmšrñovače 5 °. Rovnováha na akumulačním kondenzátoru...

Způsob výroby oceli s nízkou vlastní měrnou aktivitou zářičů gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 261361

Dátum: 10.02.1989

Autori: Soušek Vladimír, Kodrle Luděk, Hakl Josef, Malátová Irena, Dolének Jan, Singer Jan, Raška Pavel, Bučina Ivan

MPK: C21C 7/00

Značky: mernou, aktivitou, výroby, nízkou, způsob, vlastní, oceli, zářiču

Text:

...odpadu, které majívyšší obsah radionuklidů emitujících záření gama.Kovonosnou vsázku pro tyto agregáty tvoří pouze tekuté a pevné surové železo, případně v omezeném množství i zkujňovací ruda, k níž se přidává předem výpočtově stanovemć množství struskotvorných látek, jako jsou vápno, vápenec a dolomit. Vsázka ocelověho odpadu,jinak běžná v hutní výrobě, jmenovitě v kyslíkovém procesułnení povolena vzhledem k nepříznivěmu účinku na výslednou...

Uchycení armatury k základně, zejména pro měření nejnižší vlastní frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 259977

Dátum: 15.11.1988

Autori: Tuček Antonín, Josífko Rudolf, Steinbauer Pavel

MPK: G01M 7/00

Značky: armatury, měření, frekvence, uchycení, zejména, nejnižší, základné, vlastní

Text:

...měření nejprvní poddajný prvek armatury je uchycen k základně prostřednictvím prípravku.Vyssího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že mě enáarmetura je uohyoena jednoduäeji a přitom kvalitativně lé e.současně je také manipulece s měřenou armaturou jednodušší s výsledky měření to jest nejnižší vlastní frekvence je takéA Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, který představuje v nárysném...

Zapojení pro vyhledávání podzemních vedení z elektricky vodivých materiálů, která mají vlastní nebo indukovaná magnetická pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 259330

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forman Luboš, Flegr Jaroslav, Hanuš Milan

MPK: G01V 3/11, G01V 3/08, G01V 3/10...

Značky: indukovaná, která, materiálů, magnetická, zapojení, mají, vlastní, vedení, vodivých, vyhledávání, podzemních, elektricky

Text:

...zapojení se skládá z přijímacího řetězce, který začíná hledscí cívkou l, za níž následuje regulátor g prahověho napětí a prahový spínač 3 s indikútorem A přijímaného signálu. Prehový spínač Q je opstřen dvěma výstupy, které jsou zapojeny ve vzájemné opačném spínacímu režimu, z nichž jeden je připojen přes přepínač g ke vstupu spínacího obvodu g ručkováho indikútoru 1, druhý je připojen přes přepíneč Q ke vstupu spínacího obvodu g...

Tyristor s vlastní ochranou proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244934

Dátum: 15.07.1988

Autor: Ludwig Vilém

MPK: H01L 29/00

Značky: tyristor, přepětí, vlastní, proti, ochranou

Text:

...v článku Temperature Dependence of Avalanche Multíplícatíon on Semíconductors autorů Crowell a Sze, Appl. Phys. Lett. 9, 242, 1966. Lavínová průnazné napětí se tedy snižuje současně s poklesom teploty. Když je tyristor opatřen zesilovací řídící oblastí 34, jak ukazuje obr. 1, touto částí obvykle neteče pr-oud a vzrůst teploty této části je menší než v ostatních vrstvách polovodíče. Protože doba životnosti minorítních nosičů náboje v této...

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 253223

Dátum: 15.10.1987

Autori: Winkler Jiří, Hloušek Jaroslav

MPK: H02M 7/48

Značky: proudu, střídače, vlastní, zapojení, komutaci

Text:

...100 až 200 Agus malý s hodnotou desítky mikrohenry. Naproti tomu překmitový reaktor je z důvodu snížení efektivního ° proudu roven stovkám i více mikrohenry. Zapojíme-li překmitové reaktory do série s komutačními kondenzátory, je při komutaci překmit uskutečněn vždy přes dva reaktory, jejichž indukčnost je tedy dvojnásobná. Spojením obou funkcí dle vynálezu se uskuteční kompromis mezi požadavkem na rychlou komutaci tyristoru a mezi požadavkem...

Zařízení pro přívod přídavného plynu do fluidní vrstvy s vlastní fluidační tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241233

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrdlieka František, Kutzendörfer Zdenik

MPK: F23C 11/02

Značky: přívod, plynů, zařízení, tekutinou, vrstvy, fluidní, přídavného, fluidační, vlastní

Text:

...7 do fluídní vrstvy 4 a dále z přívodního kanálu B přídavného plynu upraveného vně fluidního zařízení a napojeného na vodorovné potrubí ti přídavného- plynu a z hlavního přívodu 9 fluidační tekutiny, zaústěného do fluidního roštu 2 pod přívody 3 fluidační tekutlny. Přívodní kanál B přídavného plynu je napojen na přívodní potrubí 1 D prídavného plynu. Mezi vodorovnymí potrubímí 6 přídavného plynu jsou mezery 11. Do fluidní vrstvy 4 je dále...

Zapojení pro registraci sériových dat s vlastní výstupní frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246213

Dátum: 15.09.1987

Autori: Flisjuk Oleg Michajlovie, Töpper Johannes, Bilov Vladimír Michajlovie

MPK: H04B 3/00

Značky: sériových, registraci, zapojení, výstupní, vlastní, frekvencí

Text:

...na vstupní adresové sběrnici 13 paměti lg adresy paměti lg. Signal ze svorky 3 data se ukládá do paměti lg pomocí prvního vstupu Zł paměti lg. Přepínač gg režimu snímaní a předávánídat nastavuje paměč lg pomocí druhého vstupu paměti lg do stavu zápisu a současně nastavuje přepínač gg zápisových a čtecích impulsů tak, že jako zápisové impulsy přivádí do paměti lg signál ze svorky g data platná.Po uložení signálu ze svorky A data do paměti se...

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 225863

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hloušek Jaroslav, Kondr Milan, Winkler Jiří

Značky: střídače, vlastní, komutaci, proudu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Střídač proudu 2O je napájen proudovým zdrojem, tvořeným řízeným tyristorovým usměrňovačem 1O a vyhlazovací indukčností L1, střídavý vstup střídače proudu 2O je zátěž 8O. Paralelně k zátěži 8O je zapojen akumulační usměrňovač 3O a opačně orientovaný tyristorový usměrňovač 4O. Stejnosměrné strany akumulačního usměrňovače 3O a tyristorového usměrňovače 4O jsou spojeny přes impedance Z1, Z2, které jsou tvořený odporem, indukčností nebo kombinací...

Indukční kelímková tavicí pec s vlastní kompenzací indukčnosti pecní cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219843

Dátum: 15.10.1985

Autor: Schäferling Jiří

Značky: indukčnosti, indukční, vlastní, cívky, kompenzaci, kelímková, tavicí, pecní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká indukční kelímkové tavicí pece s vlastní kompenzací indukčnosti pecní cívky a řeší problém snížení elektrických ztrát ve vedení rezonančního obvodu. Účelu se dosahuje podle vynálezu tak, že kompenzační kondenzátory jsou upevněny přímo k boční stěně sklopné konstrukce s pecní cívkou a kelímkem a jejich svorky jsou připojeny bezprostředně pomocí krátkého lanového vedení, tvořícího vedení rezonančního obvodu, k vývodům pecní cívky.

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 215272

Dátum: 01.08.1985

Autori: Cibulka Josef, Bryksí Jan, Hloušek Jaroslav A Kondr Milan, Jelínek Richard, Winkler Jiří, Krtek Jan, Mičkal Vladimír

Značky: vlastní, komutaci, střídače, proudu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací obsahující zdroj proudu, tvořeny alespoň jedním řízeným tyristorovým třífázovým můstkem, na jehož stejnosměrné straně je zapojena vyhlazovací indukčnost, dále alespoň jeden hlavni tyristorový můstek a komutační obvody, vyznačené tím, že k první a druhé výstupní stejnosměrné svorce (1.1, 1.2) zdroje proudu (1°) je paralelně připojen svými stejnosměrnými svorkami (2.1, 2.2, 3.1, 3.2) alespoň jeden ze...

Způsob překonání kmitů vlastní frekvence při doběhu vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217915

Dátum: 15.12.1984

Autori: Davídek Josef, Martinovský Josef, Janoušek František

Značky: překonání, frekvence, zařízení, způsob, doběhu, vibračního, vlastní, kmitů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení zabraňuje vzniku kmitů vlastní frekvence s nepřípustně vysokou amplitudou u vibrátorů, u nichž je kmitání buzeno vibrátory charakteru asynchronních motorů s nevývažky na hřídeli. Po skončení vibrace a odpojení vibrátorů od sítě se zavádí do statorového vinutí stejnosměrný proud k utlumení vibrace.

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214533

Dátum: 28.02.1984

Autori: Cibulka Josef, Mynář Vladimír, Jelínek Richard, Winkler Jiří, Krtek Jan, Šimeček Josef, Hloušek Jaroslav, Kondr Milan

Značky: vlastní, střídače, proudu, komutaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení střídače obsahujícího blok střídače (2°), který je připojen svorkami (2.1), (2.2) přes diodu (67) na svorky (1.1), (1.2) zdroje proudu (10°). Blok střídadče (2°) je zároveň svorkami (2.3), (2.4), (2.5) připojen k zátěži a k bloku akumulačního usměrňovače (3°), jehož svorky (3.1), (3.2) jsou spojeny se svorkami (4.1), (4.3) bloku akumulačních kondenzátorů (4°). Ke svorkám (4.1), (4.3) je paralelně připojen dobíjecí zdroj (5°). Svorky...