Patenty so značkou «vláknitých»

Zariadenie na výrobu dvojrozmerných alebo trojrozmerných vláknitých materiálov z mikrovlákien alebo nanovlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18628

Dátum: 03.02.2011

Autori: Pokorny Marek, Velebny Viadimir

MPK: D01D 7/00, D01D 5/00

Značky: dvojrozměrných, vláknitých, trojrozměrných, mikrovlákien, zariadenie, výrobu, materiálov, nanovlákien

Text:

...V tvare valca, pri ktorého rotácii dochádza k zberu orientovaných vláken. Pomocou uvedeného riešenia možno vyrábať materiály s obmedzeným rozmerom, ktorý je čiastočnelímitovaný priemerom rotujúceho kolektora. Tiež realizácia konštrukcie na výrobu-3 materiálov tohto typu s väčšou plochou (t.j. víacnásobné opakovania navrhovaného riešenia) je prakticky komplikovaná, líniovo obmedzená a z toho dôvodu neefektívna.Mikro- alebo nano-vlákna...

Spôsob a zariadenie na výrobu vláknitých, MDF, HDF, drevných alebo plastových dosiek z vlákien alebo materiálu podobného vláknam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15741

Dátum: 29.01.2010

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B01F 5/04, B27N 1/02

Značky: podobného, výrobu, zariadenie, materiálů, vláknitých, drevných, vlákien, spôsob, plášťových, dosiek, vláknam

Text:

...vďačni za malé zákazky, aby zaistili vyťaženie produkcie V rytme 24/7. Na základe toho už nie je bežné viaceré hodiny alebo dokonca dni spracovávať rovnaký druh produktu, ale viackrát denne sa mení hrúbkaprodukcie a/alebo hustota produkcie vyrábaných materiálových dosiek. To znamená, že sapravidelne prispôsobujú prietokové množstvá vlákien v transportnej rúre na potrebnéAž do času surovinovej krízy pri tomto nebolo dôležité, či sa nanesenie...

Spôsob a zariadenie na vytváranie a balenie izolačných plstí z vláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287147

Dátum: 28.12.2009

Autori: Aube Jean-yves, Bichot Bernard, Louis Bernard

MPK: D04H 1/00, D04H 1/70, B65H 39/00...

Značky: balenie, zariadenie, plstí, izolačných, materiálov, vláknitých, vytváranie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnutý spôsob vytvárania a balenia izolačných plstí z vláknitých materiálov, najmä z minerálnych vlákien, pri ktorom sa vychádza z izolačnej rohože, postupujúcej kontinuálne na dopravnom zariadení (2), pričom spôsob zahrnuje pozdĺžne rozrezávanie rohože na viac rovnobežných vlákenných pásov (10), unášaných dopravným zariadením (2). Vlákenné pásy (10) sa unášajú prostredníctvom najmenej jedného vetviaceho a zbiehacieho zariadenia (4) k...

Použitie mediátorov pri výrobe vláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16155

Dátum: 19.08.2009

Autori: Kharazipour Alireza, Euring Markus

MPK: B27N 3/00, C08L 97/02, B27N 3/06...

Značky: použitie, výrobe, mediátorov, vláknitých, dosiek

Text:

...predovšetkým nízkomolekulové látky, ktoré sú schopné želaným synergickým spôsobom spolupösobit s enzýmami oxidujúcimi fenol.0011 Pod označenlm tvarované výrobky s obsahom Iignocelulózy sú zhrnuté predovšetkým všetky plošné a iné ako plošné materiály, ktoré ako hlavnú zložku obsahujú rozdrvené materiály s obsahom Iignocelulózy, ako je napriklad drevo, obilná slama, konope alebo Ian, ktoré sú po tvarovanl zlisované pod teplotou a/alebo pod...

Spôsob kontinuálnej výroby dvoj- alebo viacvrstvových minerálnych vláknitých dosiek a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286867

Dátum: 03.06.2009

Autori: Wyss Peter, Zimmermann Fredy, Jacobsen Bent

MPK: D04H 1/70

Značky: uskutočnenie, minerálnych, kontinuálnej, spôsob, dvoj, dosiek, viacvrstvových, zariadenie, výroby, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby dvoj- alebo viacvrstvových spájaných dosák z minerálnych vlákien sa vláknové rúno predspracováva pozdĺžnym stláčaním rúna v stláčajúcej jednotke (19), ďalej sa stlačené rúno vedie do rozdeľujúceho zariadenia (41), kde sa rozdeľujúcimi prostriedkami rozdeľujúceho zariadenia (41) rozdelí na dve alebo viac pomocných vrstiev (43, 45). Aspoň jedna pomocná vrstva (45) rúna sa stláča v smere hrúbky, nasleduje združenie pomocných...

Spôsob na výrobu vrstiev z minerálnych vlákien a podobných izolačných vláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286436

Dátum: 17.09.2008

Autori: Bradeško Franc, Košir Janez, Bogataj Janez, Mihovec Bojan

MPK: C03B 37/01, B32B 17/00, D01G 25/00...

Značky: materiálov, vlákien, minerálnych, podobných, vláknitých, výrobu, izolačných, vrstiev, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na výrobu vrstiev z minerálnych vlákien a podobných izolačných materiálov zahŕňa uloženie vrstvy vlákien na prvý dopravník (1) zbernej komory, dopravenie vrstvy vlákien prvým dopravníkom (1) k odoberaciemu dopravníku (2), dopravenie vrstvy vlákien odoberacím dopravníkom (2) do štrbiny tvorenej prvým párom vertikálnych výkyvných pásov (3), uloženie vrstvy vlákien v prvom ukladacom stupni prvým párom výkyvných pásov (3) kľukatým, cik-cak...

Obkladací dielec z vláknitých rohoží a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285412

Dátum: 20.12.2006

Autori: Steiner Karl, Hahnekamp Richard

MPK: B29C 43/18, B29C 45/14, B29C 70/00...

Značky: spôsob, dielec, obkládací, vláknitých, rohoží, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Obkladací dielec je vytvorený z vláknitej sendvičovej rohože (2), vytvorenej lisovaním vlákien a z dekoračnej vrstvy (3). Na zadnej strane (5) vláknitej rohože (2) sú usporiadané nadstavné dielce (6, 7, 8). Nadstavné dielce (6, 7, 8) sú na zadnej strane obkladacieho dielca naformované zadným vstrekovaním alebo zadným lisovaním, termoplasticky spracovateľných plastov.

Spôsoby výroby vláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17528

Dátum: 23.03.2006

Autor: Medoff Marshall

MPK: B02C 18/00, B02C 13/284, B02C 18/14...

Značky: materiálov, výroby, vláknitých, spôsoby

Text:

...niektorých uskutočneniach je BET povrchovej plochy druhého vláknitého materiálu väčší ako cca 0,5 mz/g, napr. väčší ako cca 1,0 mZ/g, väčší ako cca 1,5 mz/g, väčší ako cca 1, 75 mz/g alebo dokonca väčší ako cca 0,5 mZ/g0019 V niektorých uskutočneniach je pórovitosť druhého vláknitého materiálu väčšia ako cca 70 percent, napr. väčšia ako cca 85 percent alebo viac ako cca 90 percent.0020 V niektorých implementáciách je pomer priemerného pomeru...

Zariadenie, predovšetkým športové náradie na surfovanie alebo podobne a spôsob výroby vláknitých kompozitov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3867

Dátum: 29.07.2004

Autori: Brauers Sven, Brauers Rouven

MPK: B63B 35/73

Značky: podobně, kompozitov, náradie, spôsob, športové, surfovanie, predovšetkým, vláknitých, výroby, zariadenie

Text:

...telesaS výhodou. je použité také opatrenie, že prehĺbenia sú vytvorené V tvare žliabkov, takže pozdĺž priamych žliabkov je dané zvlášť pevné spojenie medzi základným telesom z penovejU jednej zvlášť výhodnej formy uskutočnenia je uskutočnené také opatrenie, že aspoň v niektorých častiach je v žliabkoch aspoň čiastočne usporiadaný textilný laminát. Tak je možné dosiahnuť podstatné zvýšenie pevnosti tým, že do základného telesa sa napríklad...

Spôsob priebežnej výroby spojených minerálnych vláknitých dosiek a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283915

Dátum: 27.04.2004

Autori: Zimmerman Fredy, Wyss Peter, Jacobsen Bent

MPK: D04H 1/70

Značky: zariadenie, výroby, tohto, priebežnej, spôsob, dosiek, spojených, vláknitých, spôsobu, vykonávanie, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknité rúno sa transportnými prostriedkami dopravuje do predbežného stlačovacieho stupňa (17), kde sa hrúbkovo stláča, ďalej postupuje do pozdĺžnej stlačovacej jednotky (19, 19') rúna, ktorá je usporiadaná za predbežným stlačovacím stupňom (17) na hĺbkové stlačovanie rúna a do vytvrdzovacej pece (25) na prepojenie pozdĺžne stlačovaného rúna. Medzi stlačovacou jednotkou (19, 19') a vytvrdzovacou pecou (25) sú prostriedky na zabránenie...

Spôsob a zariadenie na výrobu vláknitých povrazcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282520

Dátum: 09.09.2002

Autori: Teufel Eberhard, Leutner Thomas, Greiner Christoph

MPK: A24D 3/02, A24D 3/04

Značky: spôsob, povrazcov, vláknitých, výrobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe súčasnej výroby najmenej jedného vláknitého povrazca sa zo zásobníka (7) odťahuje najmenej jeden vláknitý pás, ktorý sa privádza na spracovanie, pri ktorom sa vláknitý pás, okrem iného, podrobuje dĺženiu a objemovej úprave. Najmenej jeden spracovaný vláknitý pás sa potom formovacím ústrojenstvom (3) zhrnie do vláknitého povrazca alebo do vláknitých povrazcov (27.1, 27.2), ktoré sa nakoniec vybavia obalovým materiálom (23) na...

Spôsob výroby vláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282313

Dátum: 19.11.2001

Autori: Tuominen Simo, Niku-paavola Marja-leena, Gädda Lars, Viikari Liisa, Qvintus-leino Pia

MPK: D21J 1/00, D21C 9/00

Značky: vláknitých, dosiek, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe vláknitých dosiek a podobných produktov na báze dreva z lignocelulózového surového materiálu, ktorý má obsah vlhkosti aspoň 10 % (wt) je od vlákien surového materiálu separovaná vodná frakcia, ktorá je ďalej pred zmiešaním s vláknami koncentrovaná a enzýmovo oxidovaná v prítomnosti kyslíka, aby došlo k polymerizácii rozpusteného drevného materiálu a zvýšeniu jeho koncentrácie. Oxidovaný drevný materiál je zmiešaný s vláknami a zmes...

Ukladač balíků minerálně vláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260568

Dátum: 15.12.1998

Autor: Havlík Jiří

MPK: B65B 5/00

Značky: vláknitých, minerálně, balíků, desek, ukládač

Text:

...kola łg. Retězovými koly łg jsou pcháněny tažné řetězy 33, kterými je unášena kladka gg. Tato kladka gg je umístěna ve vedení posouvaciho voziku gł. Posouvací vozík gł je veden v pojezdech 5 posouvacího vozíku gł. K nohám 3 předním je kyvně upevněnstěraě 33, který je pohäněn pohonem gg. Na rám ł ukladače je dále připevněn lačkový dopravník 24.äízenĺ ukladače balíku minerálně vláknitých desek je realizováno pomocí optoelektrických snímačü a...

Spojivá na suché spojenie vláknitých materiálov, spôsob suchého spojenia a použitie spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 281475

Dátum: 04.12.1996

Autori: Brink Gerhard, Schulze Joachim, Ernet Walter, Wierer Konrad, Kinkel Johannes

MPK: C08L 33/10, C08F 218/04, C08L 33/04...

Značky: spojenie, suché, spojív, spojenia, vláknitých, spôsob, materiálov, suchého, použitie, spojiva

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivá na suché spojenie vláknitých materiálov s obsahom zosieťovateľných, redispergovateľných disperzných práškov na báze vinylesterových kopolymérov alebo kopolymérov esterov kyseliny (met)akrylovej, alebo kyseliny akrylovej s alkoholmi s 1 až 10 uhlíkovými atómami obsahujú 0,1 až 10 % hmotnostných, vzťahujúc na celkovú hmotnosť kopolyméru, jedného alebo viacerých etylenicky nenasýtených, zosieťujúcim účinkom pôsobiacich komonomérov. Spôsob...

Způsob tváření kovů za použití vláknitých clon

Načítavanie...

Číslo patentu: 269907

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šedivec Jan, Malůšek Antonín

MPK: B21J 1/06

Značky: způsob, vláknitých, použití, kovů, tváření

Text:

...vodivost materiálu clony ,je menší nez Ä Ě 0,40 VII-JK, . clona .je zmístěna kolem tvářenáho polotovaru ve vzdálenosti 0,1 m až 1,5 m, potom probíhá výdrž před tvářením v rozmezí 20 vteřin až 40 minut s následným tvářením. .Uvedená prodlevy při použití vláknitá clony s nižší tepelnou vodivostí než Ä Š 0,40 WmAK vyrovnívejí teplotu mezi povrchem a středem polotovaru nebo ingotu, ale i v různých částech povrchu ingotu. To má za následek...

Rozklad vláknitých keratoproteinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267822

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jonáš Pavel, Scháněl Lubomír

MPK: C07K 15/06

Značky: rozklad, keratoproteinů, vláknitých

Text:

...které představují nezpraco vatelné odpady.Podstatou vynálezu je použití dŕevních hub rodu Pleurotus k rozkladu vláknítých keratoproteinů, například ovčí vlny, králićích chlupü nebo prasečích štětin.Dřevní houba, například druh Pleurotus ostreatus v ćasovém průběhu 10 až 14 dnů prorústá zmíněnými substráty, tedy ovćí vlnou, králičími chlupy nebo prasečími štětinami. Souborem extracelulárních enzymů rozrušuje houba strukturu substrátu a...

Způsob přípravy keramických vláknitých supravodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266804

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novotný František

MPK: H01B 12/00

Značky: způsob, vláknitých, keramických, přípravy, supravodičů

Text:

...vysušení vlákna, což vede k jeho zpevnění a k utuženi fixace jednotlivých kovů na jejich místech. zapojení kovů do sítových vazeb skeletu vlákna přispívá k výdržnosti vlákna při zániku organických vazeb v procesu žíhání a podmiňuje přechod vlákna do oxidické formy bez přerušení celistvosti a rozpadu vlákna.Kyselina akrylová rozpouští oxid mědnatý i hydroxidy ostatních příslušných kovů, což umožňuje snadnou přípravu výchozího roztoku,...

Nosič na bázi celulózových vláknitých útvarů pro aplikaci látek fumigací a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264506

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kacafírek Stanislav, Bacílek Jaromír, Jahoda Jaroslav, Veselý Vladimír

MPK: A01N 25/08

Značky: látek, výroby, fumigací, útvaru, vláknitých, aplikaci, způsob, bázi, celulózových, nosič

Text:

...Dále obsahuje látky ovlivňující proces hoření, např. dusičnan nikelnatý, dusičnan měďnatý a kobaltnatý. Látky regulační jsou dusičnany kovů alkalickýcb zemín nebo látky působící jako akumulátory tepla, minerální soli stabilní do 1 000 °C, polykřemičitany alkalickýcb kovů.Výhoda nosiče dle vynálezu je v tom, že neobsahuje látky reagující za studena se složkamí přípravků běžných pro ochranu rostlin. K aplikaci na nosič dle vynálezu jsou...

Pojivo pro výrobu minerálně vláknitých desek pro hydroponii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261266

Dátum: 12.01.1989

Autori: Domčík Leopold, Chmela Vladko, Hůla Jiří

MPK: C08K 9/00, C08K 9/04

Značky: minerálně, desek, vláknitých, pojivo, výrobu, hydroponii

Text:

...výrobku, přičemž při teplotách kolem 20 OC je ještě tekutý a dobře se v pojivu rozpouětí. Polyetylenglykolem modifikované pojivo má plně zachovány své pojivé schopnosti a výrobek si ponecháva své běžné mechanické vlastnosti, navíc však získava vlastnosti potřebné pro jeho uplatnění při hydroponním pěstování rostlin, dobrou nasákavost, stálost tvaru, neovlivñuje vlastní růst rostlin.Účinky řešení dle předmětného vynálezu budou dále podrobněji...

Způsob pojení netkaných vláknitých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257728

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kokeš Jiří, Navrátil Vladimír, Ťopek Karel, Vaculík Jaroslav, Vašek Jan

MPK: D04H 1/50

Značky: pojení, vláknitých, netkaných, způsob, vrstev

Text:

...bylo použito propojení latexových měst na shodné bázi, je kombinované příznivý penetrační a koalescenční účinek přídavku dietylenglykolu,diacetonalkoholu, popřípadě izopropylalkoholu, společně se srážením pojiva uvnitř netkané vláknité vrstvy při teplotách 40 až B 0 °C jednoznačně doložen.U způeobu podle vynálezu se jako netkané vláknité vrstvy používají materiály o složení 70 až 80 hmotnostních procent polyeterových vláken a 20 až 30...

Spôsob čistenia polypropylénových vláknitých odpadov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246417

Dátum: 15.12.1987

Autori: Prokop Jaroslav, Patera Miroslav

MPK: B29B 17/00

Značky: zariadenie, spôsob, vláknitých, čistenia, odpadov, polypropylénových, vykonávanie

Text:

...polypropylénového vláknitého odpadu od preparácie postupuje dopravný pás sitový s po-lypropylénovým vlálknitým odpadom »nad vibračné zariadenie 10, ktoré môže mat rprerušovanú vibračnú dobu.Na vibračnom zariadení sa zbavuje polypropylénový vláknitý odpad voľnej vody. Dopravný -páis sitový spolu s polypropyléno vým vláknitým odpadom vstupuje do -priexstoru sušiarne 11, v ktorej sú umiestnené teplovzdušné zariadenia 12, ktoré predlhrievajú...

Zařízení k průběžnému řezání minerálně vláknitých koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253375

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mach Lumír, Kucharský Zdeněk

MPK: B26D 1/06

Značky: průběžnému, vláknitých, řezání, zařízení, minerálně, koberců

Text:

...nasunut na výstředníku hřídele. Hřídel je uložen v ložisku držáku a je na jednom svém konci opatřen řemenicí. Unášeč s oválným otvorem je dále opatřen dvěma drážkamí s podélnými ose~ mi kolmými na podélnou osu oválného otvoru a těmito dvěma drážkami uložen na čepech, které jsou jedním koncem spojený s držákem.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je schopno řezat koberce a desky z minerálně vláknitého materiálu různé tuhosti,přičemž v...

Zařízení k řezání minerálně vláknitých rohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: 253190

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plepla Josef, Kucharský Zdeněk

MPK: B23D 15/04

Značky: rohoží, minerálně, zařízení, řezání, vláknitých

Text:

...řezného nástroje k úletu vláknítého prachu do pracovního prostoru. Dále pak je oproti současně používaným zařízením lehčí konstrukce a je snadno přemístitelné.Příkladné provedení zařízení k řezání minerálně vláknitých rohoží podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu.Kolmo ke stolu l jsou vztyčeny a upevněny stojiny 3, které jsou ve svých horních koncích propojeny nosníkem 3, což tvoří nosný rám. Suvné objímky 5 s kladkaml Ž, které...

Zařízení pro automatické určování struktúrní nehomogenity vláknitých materiálů na papírenském stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247130

Dátum: 28.09.1987

Autori: Maoík Jioí, Schustr Pavel, Fojtek Jioí, Kubánek Vladimír, Vinš Martin

MPK: G21N 33/34, D21F 7/06

Značky: vláknitých, určování, materiálů, zařízení, nehomogenity, papírenském, strukturní, stroji, automatické

Text:

...nonxnmqen npnöop 13,ncroqnnx nuranna 9 KBBHTOBOPO renepawopa 2 H npnno 8 nnn ckaanponanua H 3 MepuwenLHora 6 noKa 1 no mnpnne őyaxnoro nonowna. Onopm I 5 nanpannnmmnx 7 3 aKpenneHm ua cwannne 6 yMaroAenarenbnoä Mamnnu nuz oöecneqenua craönnsnoro pacçmoxnnn or nsmepurenbuono önoxa 1 o.6 yMaxHoro nonownafó. Hcroqunx cner wa 2 H moronpneunnx 3 ycrauonnenu raxnm oöpason, uro nxonrnuecxne ocn nema 5 onnoň nHOCKOCTHa Toqxa HX hepeceqenux...

Způsob osazování vláknitých materiálů do kartáčnických výrobků o zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245654

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bouše Václav, Mužík Vladislav

MPK: A46D 3/04

Značky: kartáčnických, provádění, vláknitých, způsobu, zařízení, materiálů, způsob, osazování, výrobků

Text:

...vyšší kvelity vyráběných kertáčnickýoh výrobků, zejuéns pek štětek e dále pek dojde při použití nevrhovsného řešení k zvýlení produktivity práce e k snížení podílu ruční price při oslkovde svýüsní jakosti výrobků i jejich estetická stránky.Způsob výroby kertáčnlcłdch výrobků, zejména štětek e ssříosní k provádění tohoto způeobu podle vynálezu je v príklsdnáe provedení scheeetioky zníeornänąne pripojených výkresoch. kde obrázek I znázorňuje...

Spôsob výroby vláknitých kryštálov a – oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239216

Dátum: 01.08.1987

Autor: Pulc Vojtech

MPK: C30B 29/20

Značky: výroby, oxidů, spôsob, vláknitých, kryštálov, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém hromadnej výroby vláknitých kryštálov.alfa. - oxidu hlinitého metódou oxidácie hliníka v atmosfére vlhkého vodíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kryštaly sa pestujú v recipiente tvaru trubky pozdľžne rozdelenej na dve časti, pričom recipient spolu so vsádzkou sa plynule posúva cez reakčnú zónu pece. Dľžka recipienta je mnohonásobne väčšia ako dľžka tejto zóny. Vynález je možno využiť v odbore Chemická technológia...

Způsob regulace hmotností minerálně vláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242772

Dátum: 15.05.1987

Autor: Charvát Marián

MPK: D01F 9/08

Značky: vláknitých, hmotnosti, způsob, minerálně, regulace, výrobků

Text:

...po sobě jdoucích výrobků. Tím se současně sníží rozptyl v mechanických vlastnostech výrobků jnko je stlačitelnost, pružnost a pevnost. Při nižším rozptylu mezi jednotlivými výrobky je pak možno vyrábět s menším přídavkem pro zaručení minimálně požadovaných parametrů konečného výrobku. Takto uspoŕeného materiálu se pak využije pro zvýšení produkce., účinky způsobu podle vynálezu budou dále podrobněji objasněny na náeledujícím přikladu.Při...

Spôsob výroby minerálno vláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239184

Dátum: 15.05.1987

Autori: Špirek Dušan, Šimkovič Ľudovít

MPK: C04B 24/10

Značky: minerálno, dosiek, spôsob, výroby, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie retencie škrobu pri výrobe izolačných dosiek mokrým spôsobom. Toto sa dosiahne tým, že určitý podiel škrobu prítomného ako spojivo v doske sa nanesie cez prepadovú lištu na povrch odvodňovanej suspenzie tak, aby sa tento zachytil v hornej polovici dosky. Týmto sa zvýši retencia škrobu a povrchová tvrdosť dosky.

Pojivo pro výrobu hydrofobizovaných minerálně vláknitých a sklovláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mach Lumír, Domčík Leopold, Zvonař Jiří

MPK: C08K 9/06

Značky: minerálně, sklovláknitých, výrobu, vláknitých, výrobků, hydrofobizovaných, pojivo

Text:

...připravit způsobem podle vynálszu, podle nejž ss polysiloxan emulguje přímo ve vodném roztoku základní složky. Postup podle vynálezu umožnuje emulgovat silikonové slouösniny, které Jsou jinak emulgovatelné pouze s přídavkem emułgátorů. U pojivové emulze připravené postupem podle vynálezu se příznivé účinky silikonové přísady projeví v plné míře. Polysiloxany je možno emul~ govat v menším množství roztoku pojiva a po vytvoření emulze ji...

Způsob regulace hmotnosti minerálně vláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249700

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sojka Jiří, Zvonař Jiří

MPK: C03B 37/07

Značky: minerálně, hmotnosti, vláknitých, způsob, výrobků, regulace

Text:

...se měří též hmotnost odpovídající části roune~vyatupujíoího z usazovací komory a při zvýšení pod.tlaku s/nebo hmotnosti rouna se úměrně zvyěuje rychlost posuvu usazovacího pásu a při snížení podtlaku a/nebo hmotnosti rouna se rychlost posuvu nsazovacího pásu úměrně snižuje.vztah mezi podtlakem pod ueazovlcím pisem a hmotnosti rouna na něm se vytvářejícího je ovlivnován řadou ruěivě působících faktorů. Zatímco změny podtlaku lze zjištcvat v...

Způsob odstraňování příměsí syntetických vláknitých útvarů ze lněných a pololněných plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233085

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mráček Petr, Holštejn Ladislav

MPK: D06C 7/00

Značky: syntetických, způsob, příměsí, odstraňování, útvaru, textilií, lněných, pololněných, vláknitých, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování nežádoucích příměsí polypropylenových vláknitých útvarů ze lněhých a pololněných textilií, a to režných, bělených nebo barvených. Způsob spočívá v tom, že se lněná nebo pololněná textilie, nejčastěji tkanina vystavuje působení teploty vyšší než je bod tání polypropylenu, nejvýhodněji v rozsahu 160-200 °C po dobu 20-60 s.

Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232636

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Benedikty Ján Ing, Ondrejmiška Koloman, Franko Peter, Mezovský Milan

MPK: C08L 23/12, D01F 6/06, C08J 3/20...

Značky: koncentráty, polypropylénových, úpravu, polyetylénoxidov, vlastností, vláknitých, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenie absorpčných vlastností vlákien, zníženie Youngovho modulu a zvýšenie účinkov modifikátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. mol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 % polyetylénoxidu s rel. hmot. 600 až 35 000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotností.

Zariadenie na vrstvenie vláknitých a trieskových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233462

Dátum: 15.09.1986

Autori: Haninec Ignác, Drahoš Martin, Zvirák Ján

MPK: B29J 5/04

Značky: zariadenie, vrstvenie, trieskových, materiálov, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vrstvenie koberca z drobných lignocelulózových častí s vytvorením pevných okrajov vrstveného materiálu, ktorý sa ďalej lisuje na aglomerované materiály. Zariadenie umožňuje prispôsobivosť pre širokú škálu vrstvených materiálov a uľahčuje vizuálnu kontrolu vrstviaceho procesu. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne uložením obmedzovacieho, dávkovacieho, vyčesávacieho a vrstviaceho valca, ktoré pomocou lopatiek, regulátora...

Fenolformeldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232911

Dátum: 15.08.1986

Autori: Beran Jaroslav, Balling Karel Dipl .tech., Adamovský Zdeněk

MPK: C08G 8/10

Značky: materiálů, fenolformeldehydový, vláknitých, úpravu, rezol

Zhrnutie / Anotácia:

Fenolformaldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů popřípadě modifikovaný močovinou a nebo amoniakem obsahující zbytky alkalických katalyzátorů v množství 0,3 až 5 hmotnostních % přítomného kovového iontu podle vynálezu spočívá v tom, že zbytek alkalického katalyzátoru tvoří draselné ionty vázané ve formě mravenčanu a fenolátových skupin, popřípadě vázané ve formě síranu draselného nebo primárního fosforečnanu draselného KH2 PO4.

Způsob bělení celulózových vláknitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228128

Dátum: 15.07.1986

Autor: Reeve Douglas William

Značky: materiálů, celulózových, vláknitých, způsob, bělění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bělení celulózového vláknitého materiálu ve vodné suspenzi za použití kysličníku chloričitého a chloru, aplikací roztoku kysličníku chloričitého a potom chloru, bez vložení kroku spočívajícího v promývání, a kde kysličník chloričitý obsahuje asi 20 až asi 90 % celkově upotřebitelného chloru, vyznačující se tím, že se bělení provádí v podstatě za nepřítomnosti rozpuštěných organických materiálů a vodný roztok kysličníku chloričitého...

Zařízení pro stavební dokončovací práce nanášením vláknitých materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226092

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jakl Vilém, Štěpán Vladimír

Značky: zařízení, práce, stavební, vláknitých, dokončovací, nanášením, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stavební dokončovací práce nanášením vláknitých materiálů s velmi nízkou objemovou hmotností, vyznačené tím, že zásobník (1) omítacího materiálu je otočně a výkyvně zavěšen a svoji výstupní částí spojen nejméně s jednou podtlakovou pistolí (2), přičemž každá tato pistole je rozebíratelně připojena prostřednictvím vlastního regulačního ventilu (3) k tlakovému zásobníku (4), s obsahem dopravního média, a současně je k regulačnímu...

Spôsob zakladania a tavenia vsádzky silikátových vláknitých materiálov a zariadenie k vykonávaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226662

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zmund Marián, Mareš Stanislav, Lančarič Štefan, Černý Jozef

Značky: vláknitých, tohoto, spôsobu, silikátových, tavenia, vykonávaniu, materiálov, vsádzky, zakladania, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnuť vysokej účinnosti procesu zhodnotenia hrubého odpadu z ťahární sklenených vlákien pretavením na taveninu, ktorá v podobe frity alebo priamo ako tavenina sa vracia do výrobného procesu a tak výrazne zefektívni ekonómiu výroby sklenených vlákien. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že predhrievaná vsádza z hrubého odpadu natláčaná do zakladacieho otvoru je najskôr odtavovaná z jeho ústia a potom dotavovaná v tenkej...