Patenty so značkou «vitro»

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát, jeho aplikácie ako liečiva, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288232

Dátum: 27.10.2014

Autori: Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, De Bethune Marie-pierre, Tahri Abdellah, Vendeville Sandrine Marie Helene, De Kock Herman Augustinus, Erra Sola Montserrat, Verschueren Wim Gaston

MPK: A61K 31/423, A61K 31/4439, A61K 31/427...

Značky: obsahom, farmaceutická, vitro, inhibície, retrovírusovej, spôsob, replikácie, liečivá, derivát, amino)benzoxazolsulfónamidový, aplikácie, kompozícia, 2-(substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát všeobecného vzorca (I´) a príslušné N-oxidy, soli, stereoizomerické formy, racemické zmesi alebo estery. Farmaceutické aplikácie tohto derivátu, najmä na inhibíciu retrovírusovej replikácie. Farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie pomocou tohto derivátu.

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 288148

Dátum: 13.11.2013

Autori: Kolářová Hana, Bajgar Robert

MPK: A61N 5/06

Značky: poľa, navodenie, zdroj, vitro, najmä, světelného, monitorovanie, světelný, homogénnosťou, fotodynamického

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný zdroj s homogénnosťou svetelného poľa, najmä na navodenie a monitorovanie fotodynamického javu in vitro, tvorený telesom (1) upraveným na umiestnenie úložiska (3) analyzovanej vzorky a obsahujúcim súpravu LED diód (5), kde sú LED diódy (5) osadené v telese (1) do kruhu po obvode úložiska (3) minimálne v jednej horizontálnej rovine, pričom sú smerované do stredu šikmo nadol do analyzovanej oblasti (O).

Protilátka anti-VLA-1, kompozície obsahujúce túto protilátku, sekvencie izolovanej nukleovej kyseliny, použitie kompozície, spôsob určovania hladiny VLA-1 in vitro v tkanive, bunka z bunkovej línie hAQC2, haAQC2, hsAQC2 alebo hybridómu mAQC2 a spô…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288124

Dátum: 30.08.2013

Autori: Garber Ellen, Karpusas Michael, Lyne Paul, Saldanha José

MPK: A61K 39/395, A61P 29/00, A61K 49/16...

Značky: tkanive, určovania, nukleovej, použitie, kompozície, haaqc2, protilátka, hladiny, hsaqc2, sekvencie, vla-1, túto, linie, anti-vla-1, maqc2, haqc2, bunkovej, protilátku, buňka, obsahujúce, hybridomů, spôsob, spô, vitro, izolovanej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu sú protilátky, ktoré sa špecificky viažu k integrínu VLA-1 a ktoré sú užitočné na liečenie imunologických ochorení. Vynález poskytuje kryštálovú štruktúru komplexov tvorených protilátkami VLA-1 a ich ligandy, a ďalej tiež antagonistov a agonistov identifikovaných spôsobom, keď sa používajú štruktúrne koordináty štruktúr podľa vynálezu.

Spôsob in vitro špecifického odstránenia alebo izolácie plazminogénu alebo plazmínu a nosič použitý pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 288005

Dátum: 17.09.2012

Autori: Bar Liliana, Azachi Malkit, Nur Israel

MPK: C12N 9/68, C07K 1/22

Značky: specifického, nosič, použitý, spôsob, odstránenia, vitro, spôsobe, plazmínu, tomto, plazminogénu, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob in vitro špecifického odstránenia alebo izolácie plazminogénu alebo plazmínu za prítomnosti fibrinogénu zo zmesi obsahujúcej plazminogén alebo plazmín uvedením zmesi do kontaktu s rigidnou aminokyselinou, v ktorej je aminoskupina aminokyseliny odsadená od karboxylovej skupiny aminokyseliny o 0,6 nm až 0,8 nm, výhodne o 0,7 nm a táto rigidná aminokyselina je kovalentne naviazaná na nosič cez aminoskupinu aminokyseliny. Výhodnou rigidnou...

Ľudská keratinocytová bunková línia, in vitro spôsob imortalizácie ľudských kožných buniek, použitie ľudskej bunkovej línie a umelá koža s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286870

Dátum: 03.06.2009

Autor: Baur Markus

MPK: C12N 15/00, C12N 5/10

Značky: ľudských, bunková, vitro, buniek, kožných, koža, obsahom, spôsob, ľudská, bunkovej, linie, použitie, línia, imortalizácie, keratínocytová, ludskej, umělá

Zhrnutie / Anotácia:

Ľudská keratinocytová bunková línia imortalizovaná najmenej jedným funkčným nádorovým génom pochádzajúcim aspoň z SV40 vírusu a ľudského papilómu vírusu 16, ktorá (1) nie je tumorogénna, (2) zachováva si schopnosť diferencovať sa a exprimovať proteíny a enzýmy exprimované normálnymi diferencovanými keratinocytmi, aj po zvýšenom počte pasáží zahŕňajúc aspoň 10 kultivačných pasáží, a (3) tvorí stratifikovaný a polarizovaný epitel s...

Spôsoby prípravy vlasových mikrofolikulov a de novo papil a ich použitie pre testy in vitro a pri implantáciach in vivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12191

Dátum: 23.03.2009

Autori: Lauster Roland, Lindner Gerd

MPK: A61K 35/36, C12N 5/071, A61P 17/14...

Značky: papil, mikrofolikulov, vlasových, vitro, implantáciach, spôsoby, testy, přípravy, použitie

Text:

...disociovaných alebo agregovaných trichogénnych epitelových ademiálnych buniek tiež predstavuje účinný spôsob prípravy nových vlasových folikulov.Prvé pokusy liečenia alopécie založené na bunkách používajú skôr autológne tkanivo pre bioinžinierstvo vlasových folikulov, aby sa vylúčil vznik imunitnej reakcie voči darcovskýmbunkám. Existuje však potenciálna možnosť vytvorenia heterológneho (alogénneho) tkanivavlasového folikulu na tkanivovú...

Biologicky aktívne proteíny majúce zvýšenú in vivo a/alebo in vitro stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9438

Dátum: 20.06.2008

Autori: Skerra Arne, Schlapschy Martin, Theobald Ina

MPK: C07K 19/00, C07K 14/435, A61K 38/17...

Značky: aktívne, biologicky, zvýšenú, vitro, majúce, proteiny, stabilitu

Text:

...farmakologickou aktivitou, napríklad Pegasys®, chemicky PEG-ovaný rekombinantný IFNd-2 a (Harris (2003) Nat Rev Drug Discov 22 l 4-221 Walsh (2003) Nat Biotechnol 2 l 865-870).0005 Avšak chemická väzba biologicky aktívneho proteínu sosyntetickými polymérmi moze mať nevýhody v zmyslebiofarmaceutického vývoja a výroby. Vhodné PEG deriváty sú drahé,zvlášť keď je potrebná vysoká čistota, a väzba s rekombinantným proteínom si vyžaduje...

IN VITRO produkcia bunkovej populácie s pomocou privádzacích buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12758

Dátum: 18.04.2006

Autori: Cottrez Francoise, Brun Valérie, Groux Hervé, Bastian Hervé

MPK: C12N 5/02, C12N 5/0783, C12N 5/10...

Značky: produkcia, buniek, populácie, bunkovej, pomocou, privádzacích, vitro

Text:

...má expandovať a vedie k možnému zavedeniu ožiarených aAPC do klinického nastavenia. Okrem toho, ožiarenie aAPC môže viesť ku genetickým mutáciám, čo môže viest k produkcii neželaných faktorov. Takéto mutácie nemusiabyť kontrolované a nie je možné si byť úplne istý, že šírenie zastavilo šírenie všetkých aAPC.Ďalšou nevýhodou, spojenou s použitím eukaryotických aAPC je to, že tieto bunky môžu umožňovať šírenie eukaryotických vírusov, prítomných...

Spôsob in vitro diagnostiky a kontroly liečenia sprue alebo celiakie a orálny farmaceutický prostriedok na liečenie týchto chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284410

Dátum: 24.02.2005

Autori: Ehnis Tobias, Dieterich Walburga, Schuppan Detlef

MPK: A61K 38/45, G01N 33/573, G01N 33/564...

Značky: spôsob, chorôb, prostriedok, vitro, liečenie, orálny, sprue, farmaceutický, kontroly, celiakie, liečenia, týchto, diagnostiky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob in vitro diagnostiky a kontroly liečenia sprue alebo celiakie, pri ktorom sa v telesných kvapalinách odobraných z tela detegujú protilátky proti tTG imunoreakciou s tkanivovou transglutaminázou, tTG alebo ich imunoreaktívnymi sekvenciami alebo analógmi. Orálny farmaceutický prostriedok na liečenie sprue alebo celiakie, ktorý obsahuje tTG alebo jej imunoreaktívne sekvencie alebo analógy a prípadne farmaceuticky prijateľné...

Kompozícia a spôsoby pre cielené in vitro a in vivo doručenie lieku do cicavčích buniek prostredníctvom bakteriálne derivovaných intaktných minibuniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19332

Dátum: 27.01.2005

Autori: Macdiarmid Jennifer, Brahmbhatt Himanshu

MPK: A61K 9/127, A61K 47/00

Značky: buniek, minibuniek, doručenie, bakteriálne, intaktných, vitro, kompozícia, lieku, cicavčích, cielené, spôsoby, prostredníctvom, derivovaných

Text:

...pre manipuláciu liekovejdistribúcie pre zlepšenie protinádorovej účinnosti a zníženie toxicity (prehľad Allen, 1997). Zapuzdrením lieku v makromolekulárnom nosiči, ako je iipozóm,sa výrazne znižuje distribučný objem a zvyšuje sa koncentrácia lieku v nádore. To spôsobuje zníženie množstva a typov nešpeciñckej toxicity a zvýšenie množstva lieku, ktoré môže byť účinne dodané do nádoru (Papahadjopoulos a Gabizon, 1995 Gabizon a Martin, 1997,...

Spôsob in vitro skríningu na neuropatológiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284161

Dátum: 02.09.2004

Autori: Kilgannon Patrick, Gallatin Michael

MPK: C07K 16/28, C12N 15/11, C07K 14/705...

Značky: neuropatológiu, spôsob, skríningu, vitro

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob in vitro skríningu na neuropatológiu, ktorý zahŕňa tieto kroky: a) kontaktovanie tekutej vzorky získanej od prvého indivídua s protilátkou špecificky imunoreaktívnou s ICAM-4, b) kvantifikáciu väzby protilátky na ICAM-4 vo vzorke a c) porovnanie väzby protilátky na ICAM-4 v prípade tohto indivídua s väzbou v prípade druhého indivídua, o ktorom je známe, že je bez neuropatológie.

In vitro spôsob určenia HIV chemoterapie HIV pozitívnych pacientov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283878

Dátum: 04.03.2004

Autori: De Bethune Marie-pierre, Hertogs Kurt, Pauwels Rudi

MPK: G01N 33/50

Značky: pacientov, vitro, spôsob, chemoterapie, pozitívnych, určenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný in vitro spôsob určenia HIV chemoterapie HIV pozitívnych pacientov, ktorý zahŕňa transfekciu bunkovej línie citlivej proti HIV infekcii so sekvenciou z pol génu HIV, získanou izoláciou vírusovej RNA zo vzorky biologického materiálu od pacienta a reverznou transkripciou požadovanej oblasti pol génu, a HIV-DNA konštruktom, z ktorého bola uvedená sekvencia deletovaná, kultiváciu týchto transfekovaných buniek na vytvorenie zásoby...

Spôsob in vitro diagnostiky schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282119

Dátum: 18.09.2001

Autori: Laurent Claudine, Meloni Rolando, Mallet Jacques

MPK: C12Q 1/68, C12P 19/34, C07H 21/04...

Značky: spôsob, diagnostiky, schizofrénie, vitro

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob diagnostiky schizofrénie založený na detekcii in vitro prítomnosti alely Ep mikrosatelitu HUMTH01 v géne tyrozín hydroxylázy (TH). Ďalej sa opisujú priméry použité na uskutočňovanie tohto spôsobu a detekčná súprava.

Spôsob získavania naftochinónového pigmentu plumbagínu z rastlinnej in vitro kultúry Drosophyllum lusitanicum Link

Načítavanie...

Číslo patentu: 279371

Dátum: 14.01.1998

Autori: Blanárik Peter, Partlová Ivana, Gemeiner Peter, Nahálka Jozef

MPK: A61K 35/78, A01H 4/00

Značky: kultury, pigmentů, plumbagínu, lusitanicum, získavania, vitro, drosophyllum, rastlinnej, naftochinónového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania naftochinónového pigmentu plumbagínu z rastlinnej in vitro kultúry Drosophyllum lusitanicum Link. spočíva v tom, že z nodálnych segmentov sterilných rastlín Drosophyllum lusitanicum, L. sa na agarovom médiu s prídavkom auxínov pripravia kalusy, ktoré sa podrobia submerznej kultivácii na tekutom médiu s obsahom fytohormónov, pasážovaniu a po kultivácii na produkčnom médiu sa zo vzniknutej biomasy extrakciou organickým...

Spôsob rozmnožovania Magnolie soulangeovej metódou in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 278139

Dátum: 07.02.1996

Autor: Kamenická Aurélia

MPK: A01H 4/00

Značky: rozmnožovania, soulangeovej, vitro, magnolie, spôsob, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu rozmnožovania Magnolie soulangeovej (Magnolia soulangiana Soul. Bod.) metódou in vitro, v aseptických podmienkach, z explantátov odobratých z dospelých drevín. Primárne explantáty (púčiky, apexy, nodálne segmenty ap.) sa po sterilizácii kultivujú na modifikovaných kultivačných médiách spevnených agarom a s pridaním regulátorov rastu a aktívneho uhlia.

Způsob selekce mutantů v barvě slupky hlíz bramboru v prostředí in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 270472

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kostřica Petr

MPK: A01H 1/04

Značky: slupky, bramboru, selekce, barvě, hlíz, prostředí, mutantů, způsob, vitro

Text:

...sacharózu (40 až B 0 g(l) případně látky antigiberelově povahyPo přelití tuberizačním mádiem jsou kultivační nádobky s rostlinami přeneseny do tmy,kde při pokojové teplotě začíná během dvou až tří týdnů tvorba vzduäných hlízek. Po dvou měsících kultivace ve tmě rostliny zasychají a slupka vyvinutých hlízek má již stálou barvu, věrně odpovídající standardnímu nebo mutantnímu typu zbarvení. Selekci mutantů odliš ných v barvě slupky hlíz...

Způsob produkce bramborových minihlíz z rostlin množených in vitro tkáňovou kulturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270236

Dátum: 13.06.1990

Autori: Balogh József, Osváth Zoltán, Föglein Ferenc

MPK: A01H 1/06

Značky: způsob, vitro, tkáňovou, minihlíz, množených, rostlin, produkce, bramborových, kulturou

Text:

...má růst omezující a sntidotové působení. V rostlinách nevozuje vznlkání hlíz snížováním obsshu gíbberellinu v poměru k cytokínlmůma má výhodné působení na strukturu buněčných membrán rostlin. Při způsobu podle vynálezu se může používat dichlorscetylhexamethyleniminu v koncentracl 6 až 20 mg/1.Rostlíny se inkubují v prostředí nsvozujícím vznik hlíz za teploty 18 až 20 °c při osmihodínovém osvětlování po dobu 10 až 14 dní.Po navození se...

Spôsob odstraňovania heparínu z krvi in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 265772

Dátum: 14.11.1989

Autori: Toman Rudolf, Antal Miroslav

MPK: A61K 31/715, G01N 33/50

Značky: spôsob, vitro, heparinu, odstraňovania

Text:

...zmesou epichlórhydrínu a dietylamínu v alkalickom prostredí,imidazólio-N,N-diyl-bis-/2-hydroxy-3-propyl/-ový éter sietovaného škrobu, chlorid dímetylamino-bis-/2-hydroxy-3-propyl/-ový éter sietovaného škrobu, benzyldimetylamonium-2-hydroxypropyl sietovaný škrob. Derivát polysacharidu pozostáva z častíc o veľkosti 50 až 300 řm, avšak je možné použit i derivát polysacharidu s menším alebo väčším rozmerom.Výhodou navrhovaného spôsobu...

Prípravok na odstraňovanie heparínu z krvi in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 261814

Dátum: 10.02.1989

Autori: Toman Rudolf, Antal Miroslav

MPK: A61K 31/715, G01N 33/86

Značky: odstraňovanie, vitro, heparinu, prípravok

Text:

...kapacitou 0,7 mmó 1.g 1 sa dokonale premieša s mik 261.814rokryštalickou celulózou pre farmaceutické použitie 60 g, 50 .až 300 m. získaná zmes s dobrými tokovými vlastnosťami sa tabletuje na tabletky s hmotnosťou 80 mg a pevnostou 3 »až 4 kg. Každá tabletka obsahuje 20 mg chlorid imiclazólio-N,N-dlyl-bis-2-hydroxy-3-propylj-ového éteru celulózy a 60 mg mikrokryštallckej celulózy..g 1 sa dokonale premieša s mlikrokrýštalickou celulózou pre...

Spôsob produkcie vírusu kliešťovej encefalitídy in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 230296

Dátum: 15.10.1986

Autor: Slávik Ivan

MPK: C12N 7/00

Značky: vitro, encefalitídy, spôsob, vírusu, produkcie, kliešťovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka biológie, biochémie a imunológie. Vynález rieši problém účinnej produkcie vírusu kliešťovej encefalitídy v bunkových kultúrach. Vyznačuje sa prípravou vírusu o vysokom stupni očistenia od kontaminujúcich materiálov pri porovnaní s doteraz najúčinnejším spôsobom pomnoženia vírusu v mozgoch cicajúcich hlodavcov. Účinná produkcia vírusu na jednovrstvách buniek sa dosahuje optimalizáciou podmienok produkcie in vitro. Postup...

Spôsob pestovania buniek in vitro na celulózových mikronosičoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230757

Dátum: 01.04.1986

Autori: Szantó Ján, Veber Pavel, Kuniak Ľudovít, Beneš Milan, Antal Miroslav, Hána Ladislav

MPK: C12M 3/04, C12N 11/12

Značky: vitro, celulózových, buniek, spôsob, pestovania, mikronosičoch

Text:

...N.A. de Bruýne, B.J. ívíorganAmer. Lab. 35, 251 (1981 l 7 uvádzajú súčasných výrobcov mikronosičov.230 757 Výrobca Krajina Firemné Zloženie Priemer ~ . oznacenie mikronosičov,am Bio-Rad USA Bio-Carriers poiyakryiamid 120 - 180 Flow Labs USA Superbead DEAE-Sephadex (dietylamino- 135 - 205 etyl-dextran) Lux USA Cytospere modifikovaný polystyrén 16 ° 230 NUNC Dánsko Biosilon modifikovaný polystyrén 16 ° 300 Pharmácia Švédsko Cytodex...

Prostředek ke zlepšení stupně účinnosti při rozmnožování kulturních rostlin in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 239936

Dátum: 14.03.1985

Autori: Vašieek Alois, Bareš Richard, Matura Karel, Kraus Peter, Zorec Jozef, Šedý Václav, Brunner Juraj

MPK: A01N 37/18

Značky: zlepšení, stupně, vitro, rozmnožování, účinnosti, rostlin, prostředek, kulturních

Text:

...(například kyselina linolová a kyselina linolěnováž hrají při flexibilitě buněčnýcn membrán, a tím i při přízpůsobivostí root» lin významnou úlohu. Jestliže v buněčné membráně schází vyšší nenasycené alífatické karboxyveda to k tomu, že se významnou měrou snižuje přizpüsobívost rostlin.Tyto pokusy potvrdily, že u rostlin, rozmnožcvaných in vitro, biosyntéza vosku povrchu listů 3 v nrvní ŕadě vyšší alifatické kerboxylové kyseliny ořítomné...