Patenty so značkou «virus»

Spôsob prípravy rekombinantných vírusov a rekombinantný vírus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286900

Dátum: 17.06.2009

Autori: Leblois-prehaud Héléne, Perricaudet Michel, Vigne Emmanuelle, Yeh Patrice

MPK: C12N 7/01, C12N 15/86

Značky: rekombinantný, vírusov, spôsob, virus, přípravy, rekombinantných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy defektných rekombinantných vírusov spočívajúci v tom, že sa do populácie kompetentných buniek zavedie genóm defektného rekombinantného vírusu a bakulovírus obsahujúci všetky alebo niektoré funkcie nutné na transkomplementáciu defektného rekombinantného vírusu. Ďalej je opísaný rekombinantný bakulovírus na uskutočňovanie tohto spôsobu a tiež výsledný vírus.

Spôsob prípravy infekčného klonu založeného na genóme +RNA vírusu, zahrnujúcom rekombinantnú nukleovú kyselinu, modifikovaný RNA vírus obsahujúci túto kyselinu a vakcínu obsahujúcu tento modifikovaný RNA vírus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286231

Dátum: 09.05.2008

Autori: Meulenberg Johanna Jacoba Maria, Pol Johannes Maria Antonius, Bos-de Ruijter Judy Norma Aletta

MPK: C12N 15/40, A61K 39/12, C12N 5/00...

Značky: infekčného, nukleovú, klonů, vírusu, zahrnujúcom, obsahujúcu, obsahujúci, vakcínu, virus, přípravy, genóme, túto, spôsob, kyselinu, modifikovaný, rekombinantnú, založeného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob vytvorenia infekčného klonu založeného na genóme +RNA vírusu, ktorý má genóm aspoň okolo 15 kb. Tento spôsob ďalej zahŕňa selekciu infekčných klonov pomocou transfekcie hostiteľskej bunky spomínanou rekombinantnou nukleovou kyselinou. Hostiteľská bunka je v podstate necitlivá na infekciu spomínaným vírusom. Sú tiež opísané modifikované RNA vírusy a vakcíny.

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16439

Dátum: 26.05.2005

Autori: Kramer Robert Arjen, Marissen Willem Egbert, Bakker Alexander Berthold Hendrik, De Kruif Cornelis Adriaan

MPK: A61K 39/395, C07K 16/10, A61P 31/14...

Značky: väzbové, besnoty, použitie, ľudské, virus, molekuly, schopné, neutralizovať

Text:

...na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-l l a uniknutých vírusov EJB. Bunky nakazené vírusom sa zbierali 2 dni po infekcii a izolovala sa celková RNA. cDNA sa generovala a použila na sekvenovanie DNA. Uvedené sú oblasti zahŕňajúce mutácie a mutácie sú označené hrubo. Obrázok 2 A znázorňuje porovnanienukleotidových sekvencií. Čísla nad aminokyselinami...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9474

Dátum: 26.05.2005

Autori: Marissen Willem Egbert, Kramer Robert Arjen, De Kruif Cornelis Adriaan, Bakker Alexander Berthold Hendrik

MPK: C07K 16/10, A61K 39/395, A61P 31/14...

Značky: neutralizovať, použitie, schopné, väzbové, besnoty, molekuly, virus, ľudské

Text:

...besnoty zahŕňajúceho signálny peptid. Obrázok lB znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií. Schematické zobrazenie glykoproteínu vírusu besnoty je uvedené vyššie. Čierny rámček označuje signálny peptid, zatiaľ čo sivý rámček označuje transmembrá novú doménu. Sekvencie na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie amínokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-ll a uniknutých vírusov EJB. Bunky...

Väzbové molekuly neutralizujúce vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14819

Dátum: 26.05.2005

Autori: Kramer Robert Arjen, De Kruif Cornelis Adriaan, Marissen Willem Egbert, Bakker Alexander Berthold Hendrik

MPK: C12N 15/63, C12N 15/13, C07K 16/10...

Značky: neutralizujúce, použitie, besnoty, molekuly, väzbové, virus

Text:

...peptid. Obrázok IB znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií. Schematické zobrazenie glykoproteínu vírusu besnoty je uvedené vyššie. Čierny rámček označuje signálny peptid, zatiaľ čo sivý rámček označuje transmembrá novú doménu. Sekvencie na obrázku l sú tiež uvedené V SEK lD č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie aminokyselínových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-ll a uniknutých vírusov EJB. Bunky nakazené vírusom sa zbierali...

Modifikovaný vírus vakcínie Ankara na očkovanie novorodencov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2793

Dátum: 16.04.2003

Autori: Vollstedt Sabine, Ackermann Mathias, Chaplin Paul, Hefti Hans Peter, Franchini Marco, Suter Mark

MPK: A61K 39/275, A61K 39/245

Značky: ankara, vakcínie, očkovanie, virus, modifikovaný, novorodencov

Text:

...je Vakcinácia žiaduca, sú infekcie spôsobené vírusom kiahní, vrátane pravých kiahní. Avšak snahy úspešne očkovať novorodencov sú brzdené skutočnosťou, že imunitný systém neonatálnych cicavcov nie je ešte dozretý. Má sa za to, že imunitný systém neonatálnych detí a cicavcov dozrieva postupne počas určitého časového obdobia. U ľudí toto dozrievanie prebieha v priebehu prvého roku života. To je dôvodom toho, že neonatálna Veková skupina je...

Hmyzí vírus so zníženou schopnosťou šíriť sa v životnom prostredí z hostiteľa na hostiteľa a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282444

Dátum: 31.12.2001

Autor: Lynn Ann Brennan

MPK: A01N 63/00, C12N 7/01

Značky: životnom, hostiteľa, virus, výroby, prostředí, spôsob, schopnosťou, zníženou, šíriť, hmyzí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný hmyzí vírus so zníženou schopnosťou šíriť sa v životnom prostredí z hostiteľa na hostiteľa, ktorý je vytvorený proti hmyzu neinfekčným pozmenením miesta p74 génu kódujúceho 74kDa proteín tohto vírusu, ktorého infekčnosť je obnovená komplementáciou s funkčným génom p74 alebo kódovaným p74 proteínom príslušného vírusu divého typu, pričom hmyzia bunka nesúca tento pozmenený hmyzí vírus je prídavne transfekovaná fragmentom DNA...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálne protilátky neutralizujúce vírus Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260264

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bíleková Eva, Táborský Otto, Borecký Ladislav Akademik, Pospíšil Milan, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: choroby, produkujúci, newcastleskej, monoklonálne, hybridom, protilátky, neutralizujúce, myší, virus, lymfocytárny

Text:

...vitro v kultiv-ačných médiach vhodných pre živočíšne -bunky. Taktiež po zmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opäItovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklanálnu protilátku neutralizujúcu vírus Newca-stleskejchornby. Neobsahuje nie. rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, balastíie protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amíno-B-hydroxy-B-azapurín (S-azagueariin rezistentne...

Vakcíny obsahujúce živý vírus PRRS s nízkou patogenitou a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281024

Dátum: 06.05.1998

Autor: Joo Han Soo

MPK: G01N 33/06, A61K 39/155

Značky: nízkou, patogenitou, obsahujúce, vakcíny, spôsoby, přípravy, živý, virus

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané živé alebo modifikované živé PRRS vakcíny na podanie prasatám, ktoré majú nízku virulenciu a vytvárajú účinnú imunitu proti PRRS. Preferované vakcíny obsahujú izoláty vírusu, ktoré majú priemerný priemer plaku menší než asi 2 mm a majú nízku patogenitu. Preferovaná vakcína obsahuje kmeň s malým priemerom plaku, ATCC prírastkové č. VR 2509. Vakcíny môžu byť podané chovným samiciam alebo mladým prasniciam a odstaveným prasiatkam a sú...

Rekombinantná molekula DNA zahrnujúca sekvenciu kódujúcu pre hmyz špecifický paralytický neurotoxín roztoča rodu Pyemotes, biologické činidlo na kontrolu hmyzu, vírus hmyzu, kompozícia toxická pre hmyz, jej použitie a spôsob výroby pre hmyz špecif…

Načítavanie...

Číslo patentu: 281251

Dátum: 07.07.1993

Autori: Miller Lois, Tomalski Michael

MPK: C12N 15/86, C12N 15/12, A01N 63/00...

Značky: toxická, roztoča, hmyzu, biologické, paralytický, činidlo, kompozícia, neurotoxín, specificky, kontrolu, rekombinantná, spôsob, výroby, zahrnujúca, kódujúcu, špecif, virus, molekula, sekvenciu, hmyz, použitie, pyemotes

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa gény kódujúce pre hmyz špecifické paralytické neurotoxíny, najmä roztočov parazitujúcich na hmyze, vrátane rodu Pyemotes a tiež rekombinantné molekuly DNA, v ktorých sú sekvencie kódujúce neurotoxíny umiestnené pod kontrolou heterológnych promótorov. Tieto molekuly sú vhodné na vývoj činidiel na biologickú kontrolu hmyzu, ktoré produkujú neurotoxín v množstvách toxických pre hmyz. Konkrétne sa opisujú geneticky zmenené bakulovírusy,...

Prostředky s afinitou pro virus žloutenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223818

Dátum: 15.04.1986

Autori: Einarsson Gudrun Monica, Borg Hakan Gunnar, Andersson Lars-olov

Značky: žloutenky, prostředky, afinitou, virus

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou prostředky s afinitou pro virus hepatitidy, vyznačující se tím, že sestávají z matrice, propustné pro vodu, obsahující včleněný spacer, která je tvořena buď vysokomolekulárním uhlohydrátem jako celulózou, agarózou nebo polyamidovou plastickou hmotou, jako je polyakrylamid, s výhodou zesítěné bisepoxidem, glutardialdehydem, divinylsulfonem, dibrompropanolem nebo epichlorhydrinem, přičemž na tuto matrici je navázaná...