Patenty so značkou «vířivých»

Rotačná sonda vírivých prúdov na nedeštruktívnu kontrolu s výkyvným uložením snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1428

Dátum: 09.04.1997

Autori: Kubiš Stanislav, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: vířivých, uložením, rotačná, nedeštruktívnu, prúdov, kontrolu, sonda, snímača, výkyvným

Text:

...negatívne ovplyvňuje kontrolu napr.tepelnýchvýmenníkov s horizontálnym uložením teplovýmenných rúrok.Nedostatky používaných sond odstraňuje rotačná sonda prenedeštruktívnu kontrolu kovových rúrok alebo otvorov metódou vírivých prúdov. Podstata technického riešenia spočíva vo výkyvne uloženom snímači sondy na čape v telese sondy ,čo umožňuje Vodotesné pripojenie vodičov meracej cievky a prívodných vodičov prekrytých vodotesniacou hmotou pri...

Ohybná vodotesná sonda vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 682

Dátum: 07.12.1994

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: prúdov, vířivých, ohybná, vodotesná, sonda

Text:

...impedanciu systemua tým aj výstupné signály ako aj spoľahlivosť analýzy signalov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vodotesnasonda pre nodeštruktívnu metódu virivých prúdov,hlavne pre kontrolu rúrok tepelných výmenníkov. Podľa tohto technického riešenia ktoreho podstata spočíva V tomäe snímač sondy s vinutim cievok je uchytený na pružnej rúrke z plastu spojenej spojovacim puzdrom s ochrannou rúrkou s prívodným vodičom.Na pružnej...

Miska výtoku, zejména pro vany vířivých praček pro domácnost a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265374

Dátum: 13.10.1989

Autori: Matoušek Heinz, Pertlíček Jaroslav

MPK: D06F 37/26

Značky: vířivých, způsob, výroby, miska, zejména, výtoku, domácnost, praček

Text:

...prolisu vystřihne výtokový otvor.Tím se sníží napětí a deiormaoe materiálu při tažení misky výtoku. Uvedeným způsobem se dosáhne snížení zmetkovitosti při výrobě misky výtoku, úspory materiálu snížením její tlouštky a zlepšením odtoku prací lázně z pračky.Na připojeném výkresu je sohematioky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde obr.1 znázorňuje misku výtoku po vylisování šikmého kruhového prolisu ve dně s nastřiženým technologickým...

Sonda pre kontrolu rúrok metódou vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264164

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kubiš Stanislav, Krajčovič Peter, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: vířivých, metodou, kontrolu, sonda, prúdov, rúrok

Text:

...vo väčšine prípadov (napr. kontrola teplov-ýmenných rürok značné časové zdržanie.Podstata navrhovanej kombinovanej sondy pre kontrolu rürok metódou virivých prúdov záleží w tom, že sonda obsahuje meracie cievky pre absolútne i diferenciálne zapojenie. Vývody všetkých cievok sú ve 2dené cez prívodný kábel a prepínač na vstupný konelktor meracieho prístroja. Zmena zapojenia sondy sa dosahuje prepnutím prepínače. Prepínač je umiestnený v...

Zariadenie súosového vedenia vnútornej priechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259558

Dátum: 17.10.1988

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: vířivých, priechodnej, prúdov, vedenia, skúšanie, sondy, rúrok, metodou, zariadenie, vnútornej, súosového

Text:

...a lamiel je ich orientácia kolmá -na smer pohybu sondy, čo zvyšuje intenzitu opotrebenia následkom preklápania aktívnych prvkov počas reverzného pohybu sondy. V prípade vodiacich puzdier je zvýšené opotrebenie veľmi závislé na tuhosti pružnosti kompaktných výliskov z plastov.Nevýhody stavu techniky odsträña riešenie podľa vynálezu.Zariadenie súosového vedenia vnútornej p-riechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou virlvých prúdov sa...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých pomocí vířivých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216002

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tesař František

Značky: proudu, strojů, komutátorů, točivých, ohřevu, vířivých, elektrických, způsob, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynález je zrychlení ohřevu komutátorů během jejich výroby a zamezení ztrátám tepla. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se upevní komutátor do prostoru s točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým, vybuzeným třífázovým proudem o frekvenci 50 až 500 Hz. Točivé magnetická pole směřuje kolmo na osu lamel. Protínání točivého magnetického pole lamelami má za následek indukci vířivých proudů v lamelách, kterými se lamely ohřívají....

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace ve stejnosměrném magnetickém poli, pomocí vířivých proudů.

Načítavanie...

Číslo patentu: 216001

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tesař František

Značky: rotace, točivých, magnetickém, strojů, komutátorů, způsob, vířivých, polí, elektrických, proudu, stejnosměrném, pomocí, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zpešení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se komutátor nechá rotovat v prostoru se stejnosměrným magnetickým polem, s výhodou vícepólovým, kolmým na podélnou osu lamel. Protínání stejnosměrného magnetického pole lamelami indukují se v lamelách vířivé proudy, kterými se lamely ohřívají. Rotací magnetických částí v tomto magnetickém poli vznikají v...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace v točivém magnetickém poli pomocí vířivých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215902

Dátum: 15.07.1984

Autor: Tesař František

Značky: magnetickém, elektrických, točivých, pomocí, strojů, komutátorů, způsob, točivém, ohřevu, rotace, proudu, vířivých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ohřevu komutátorů za rotace při snížení elektrického příkonu odstředivky. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se nechá komutátor rotovat v prostoru s protisměrně točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým. Protínáním protisměrně točivého pole lamelami součtem obou rychlostí indukují se v lamelách vířivé proudy, kterými se lamely ohřívají. Rotací magnetických částí v protisměrně točivém magnetickém poli vznikají...