Patenty so značkou «vinylchloridu»

Spôsob výroby roztoku dialkylperoxydiuhličitanu a použitie tohto roztoku na polymerizáciu vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284350

Dátum: 05.01.2005

Autor: Bodart Vincent

MPK: C08F 14/06, C07C 409/34

Značky: vinylchloridu, výroby, dialkylperoxydiuhličitanu, polymerizáciu, roztoku, spôsob, tohto, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby roztoku dialkylperoxydiuhličitanu, v ktorom každá alkylová skupina obsahuje 2 alebo 3 atómy uhlíka spočíva v tom, že sa v prvom stupni vyrobí dialkylperoxydiuhličitan, v ktorom každá alkylová skupina obsahuje 2 alebo 3 atómy uhlíka reakciou zodpovedajúcich množstiev alkylhalogénmravčanu s anorganickým peroxidom vo vode v prítomnosti anorganickej soli pridanej v množstve dostatočnom na zvýšenie hustoty vodného reakčného prostredia,...

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284170

Dátum: 30.08.2004

Autori: Hojč Ján, Macho Vendelín, Cingelová Jarmila, Gaman Ľuboš, Beňo Ľuboš, Mazanec Ján, Lucký Martin, Sroková Iva

MPK: C08F 14/06, C08F 2/22, C08F 2/18...

Značky: výroby, spôsob, vinylchloridu, kopolymérov, homopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu spočíva v tom, že po skončení homopolymerizácie alebo kopolymerizácie, alebo až po odstránení podstatnej časti neskonvertovaného monoméru alebo monomérov sa do disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru, jednorazovo alebo po častiach pridá vodorozpustný alkanolamín všeobecného vzorca (I), kde (R) a (R') je H, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, CnH2nOH a CnH2nOCnH2nOH a (R'') je...

Aditívum disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2922

Dátum: 10.07.2001

Autori: Sroková Iva, Lucký Martin, Beňo Ľuboš, Macho Vendelín, Gaman Ľuboš, Hojč Ján, Mazanec Ján, Cingelová Jarmila

MPK: C08K 5/17

Značky: aditivum, homopolymerů, vinylchloridu, suspenzie, kopolymerů, disperzie

Text:

...dusičnanov, dusitanov,fosrorečnanov, mravčanov a octanov a vodorozpustná sol alkalickej zeminy je vybraná spomedzi dusičnanov, dusitanov, hydrofosforečnanov, mravčanov a octanov horčíka avápnika. .Dalej, najmenej jeden alkanolamin je vybraný spomedzi alifatických monoalkanolamínov,dialkanolaminov, trialkanolamínov, ako monoetanolamínu, monoizopropanolaminu,monobutanolaminu, dietanolamínu, trietanolaminu, diizopropanolamínu,...

Spôsob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281498

Dátum: 07.05.1999

Autori: Žiak Tibor, Gaman Ľuboš, Macho Vendelín, Bruška Július, Seidl Anton, Ilčík Štefan

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: kopolymerizácie, homopolymerizácie, spôsob, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu, najmä suspenznej s potlačením tvorby nehomogenít, tzv. rybích ôk, sa uskutočňuje pri teplote 5 až 85 °C s použitím iniciátorov, dispergátorov a/alebo emulgátorov a pomocných látok, pričom pred násadou surovín do reaktora - autoklávu sa jeho vnútorné steny a miešadlo ošetria vodnou parou alebo vodným roztokom s obsahom aspoň jedného polymerizačného inhibítora, alebo zlúčeniny s...

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278132

Dátum: 07.02.1996

Autori: Macho Vendelín, Kráľ Bohumil, Kováč Miroslav, Surová Silvia, Micka Miloň, Komora Ladislav

MPK: C08F 214/06, C08F 220/10

Značky: vinylchloridu, spôsob, kopolymerů, modifikovaného, suspenzného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru na báze vinylchlorid-akrylátového kopolyméru s alkylom s počtom uhlíkov 2 až 20, vhodného hlavne do vnútorne mäkčených výrobkov, sa uskutočňuje emulznou homopolymerizáciou alkylakrylátu alebo kopolymerizáciou zmesi alkylakrylátov, prípadne s iným komonomérom, za prítomnosti emulgátora, vodorozpustného iniciátora a prípadne pomocných látok, s následnou suspenznou štatistickou ako aj očkovanou...

Katalytický systém na hydrochloráciu a jeho použitie na výrobu vinylchloridu z acetylénu a chlorovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280563

Dátum: 08.03.1995

Autori: Strebelle Michel, Devos André

MPK: B01J 31/02, B01J 31/28, B01J 31/30...

Značky: hydrochloráciu, systém, chlorovodíka, katalytický, použitie, vinylchloridu, výrobu, acetylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém obsahuje aspoň jednu zlúčeninu kovu skupiny VIII, zvolenú medzi zlúčeninami paládia a zlúčeninami platiny, a hydrochlorid silne stericky chráneného amínu, ktorého teplota topenia je nižšia alebo rovná 25 °C, všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 predstavujú atómy vodíka alebo rovnaké, alebo rôzne alkylové alebo arylové skupiny a R3 je alkylová alebo arylová skupina, pričom uvedený hydrochlorid amínu obsahuje 8 až 30...

Spôsob výroby termoplastických hmôt na báze homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a esterov kyseliny polyakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278977

Dátum: 18.03.1992

Autori: Prell Karl-heinz, Sturm Harald, Boebel Armin

MPK: C08F 265/04, C08F 2/20

Značky: homopolymérov, báze, kyseliny, polyakrylovej, vinylchloridu, esterov, hmot, výroby, kopolymérov, spôsob, termoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob uskutočniteľný tak, že sa vinylchlorid alebo jeho zmes zahreje spolu s iniciátorom a ďalšími prísadami v suspenzii na teplotu 30 °C alebo vyššiu, ale nižšiu ako je teplota polymerizácie a potom sa pridá latex kyseliny polyakrylovej a polymerizácia sa vedie až do stupňa konverzie 99,9 %.

Spôsob suspenznej homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278596

Dátum: 19.02.1992

Autori: Fabini Miroslav, Bobula Stanislav, Rusina Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C08F 14/06

Značky: vinylchloridu, spôsob, homopolymerizácie, kopolymerizácie, suspenznej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje pri teplote 10 až 90 °C za iniciačného účinku radikálových iniciátorov, prítomnosti ochranných koloidov-dispergátorov a pomocných látok, pričom ochranné koloidy v množstve 0,02 až 0,5 % hmotn. na monoméry tvorí zmes parciálne zmydelneného (zhydrolyzovaného) polyvinylacetátu so stupňom zmydelnenia 68 až 95 mol.% a polymerizačným stupňom 600 až 1700 buď s parciálne acetalizovaným (najmenej jedným aldehydom C1 až C8) alebo...

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277904

Dátum: 19.02.1992

Autori: Rusina Miroslav, Fabini Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C08F 14/06

Značky: homopolymérov, výroby, spôsob, vinylchloridu, kopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje suspenznou homopolymerizáciou alebo kopolymerizáciou vinylchloridu, v ktorej ochranný koloid v množstve 0,02 až 0,3 % hmotn. vztiahnuté na monoméry je tvorený z 9 až 90 % hmotn. najmenej jedným čiastočným ketálom a/alebo acetálom polyvinylalkoholu alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu s polymerizačným stupňom 650 až 1800. V prípade acetalizovaného alebo ketalizovaného parciálne zmydelneného polyvinylacetátu...

Spôsob automatického riadenia syntézy vinylchloridu alebo vinylacetátu a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269842

Dátum: 14.05.1990

Autori: Švarc Pavol, Bachorík Marian, Tunega Jozef, Balaščák Milan, Uherek Jozef, Beniak Ján, Lednický Viliam, Vanko Milan

MPK: C07C 69/15, C07C 21/06

Značky: tohoto, vinylchloridu, vinylacetátu, riadenia, spôsob, zariadenie, syntézy, spôsobu, automatického, uskutočňovanie

Text:

...spojená s regulátorom teploty chladiaceho média lg a s regulátorom prietoku ll privádzaných plynov do reaktora cez vstupné potrubie plynu ž.Pri tomto spôsobe riadenia sa údaj analyzátora §, napojeného na potrubie ž odchádza júcej reakčnej zmesi z reaktora, využíva na kontrolu a korekciu riadenia podla reakčnej zőny. V dôsledku toho sa analýzy môžu uskutočňovať v dlhších časových intervaloch bez toho,že by sa zhoršila kvalita riadenia.Uvedeným...

Kompozícia na báze polyvinylchloridu a/alebo očkovaných kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269533

Dátum: 11.04.1990

Autori: Micka Miloň, Szolnoki Edmund, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bočev Štefan, Szulényi František

MPK: C08L 27/06

Značky: polyvinylchloridu, kompozícia, báze, očkovaných, vinylchloridu, kopolymérov

Text:

...(90 10 ) ap.Mastivá je z uvedených dôvodov zapotreby minimalizovat. K takým patria estery dikorboxylových kyselín 3 nasýtenými aliľutickými alkoholmi. Ďalej parciálne zmydeinené tuky, ako aj parciálne estcrifikované polyoly, napr. parciálne esterifikovnný pentaerytritol. dipentaerytritol, trimetylolpropán, sorbitol up. Potom alifutické estery vyšších mastných kyselín a vyššlmi aliľatlckými alkoholmi o počte uhilkov v alkyloch 28 až 32, ako...

Způsob homopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268674

Dátum: 11.04.1990

Autori: Itoh Kenichi, Nocuki Genji

MPK: C08F 114/06

Značky: vinylchloridu, homopolymerace, způsob

Text:

...vazbu, která má velmi nepříznivý vliv na požadované účinky způ sobu podle vynálezu.Příkladem druhé složky částečně nenasyceného kopolymeru kyseliny akrylové s diethylenicky nenasycenou sloučeninou, tj. aloučeniny mající v molekule alespoň dvě ethylenicky nenasycené polymerovatelné vazby, jsou divinylbenzen, divinylnaftalen, rozpustné oligomerní dieny, jako je polybutedien, ethylenglykoldiakrylát, ethylenglykoldimethakrylát,ellylakrylát,...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268164

Dátum: 14.03.1990

Autori: Noguki Genji, Nakahara Masanobu, Itoh Kenichi

MPK: C08F 2/20

Značky: vinylchloridu, způsob, suspenzní, polymerace

Text:

...vzorce I, kde R je methylová skupina, p 0, q 2,6 v průměru a r 0. Tato sířovadla se mohou použít bud jednotlive nebo v kombinaci dvou nebo více druhů podle potřeby.Příkladem polymerovatelné nenasycené karboxylové kyseliny, která se má kopolymerovat s výše popsaným siřovadlem, je kyselina akrylová, methakrylová, itakonová, chlorekrylová, kyanakrylová, J -fenylakrylovó, ob-benzylakrylovú, krotonová, maleinová, fumarová, sorbová B...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabini Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mišeje Gabriela, Komora Ladislav, Rusina Miroslav, Velický Viktor, Daubnerová Viera

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: kopolymerů, suspenzného, výroby, homopolymerů, spôsob, vinylchloridu

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bobula Stanislav, Fabini Miroslav, Glevitzký Edmund, Mišeje Gabriela, Komora Ladislav, Rusina Miroslav, Glos Ján

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: kopolymérov, vinylchloridu, spôsob, homopolymérov, výroby

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu a/alebo styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267188

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lednický Viliam, Ondruš Imrich, Hojč Ján

MPK: C08F 14/06, C08F 2/16

Značky: polymerizácie, spôsob, styrenu, vinylchloridu, vinylacetátu

Text:

...požadované A t medzi teplotou polymerizácie a teplotou cirkulačného média dosiahlo hodnoty 20 °c. Pri dosiahnutí teploty cirkulačného temperačného média 52 °C sa automaticky zapojí regulácia rýchlosti polymerizácie tak, že pri konštantnej teplote cirkulačného média je polymerizačná teplota v reaktore udržiavaná na konštantnejS kg/min pokles teploty cirkulačného temperačného média pri konštantnej teplote 72hodnote dávkovaním potrebného...

Sposob výroby homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266976

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kráľ Bohumil, Mišeje Gabriela, Fabini Miroslav, Bobula Stanislav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: výroby, homopolymérov, vinylchloridu, spôsob, kopolymérov

Text:

...množstve 0,05 až 0,3 hmotových s výhodou 0,07 až 0,15 hmotových za nasadenýPomer monoméru resp. zmesi monomérov ku vodnej fáze má byť pri postupe podľa vynálezu v rozmedzí 11 až 12,5 s výhodou 11,l až 11,4.Ako iniciátory sa pri suspenznej polymerizáoii použijú známe radikálové iniciátory rozpustné v monoméri akými sú napriklad diacylperoxidy ako napriklad dilauroylperoxid a peroxydikarbonáty ako napríklad diizopropylperkarbonát,...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266570

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tanaka Motoaki, Noguki Genji, Itoh Kenichi, Ohba Hitoshi

MPK: C08F 2/20

Značky: polymerace, vinylchloridu, způsob, suspenzní

Text:

...blokove kopolymery, parciální estery glycerínu s mastnou kyselinou, parciální estery sorbitanu s mastnou kyselinou, parciální estery pentaerytritolu s mastnou kyselinou, monoestery propylenqlykolu s mastnou kyselinou, parciální estery sacharôzy s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylensorbitanu s mastnou kyselinou,parciální estery polyoxyethylensorbitu s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylenglycerinu s...

Zařízení pro skladování plynného vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264765

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Zdeněk, Dobeš Martin, Burda Stanislav

MPK: F17C 5/06

Značky: vinylchloridu, skladování, zařízení, plynného

Text:

...spínačem a opatřeným regulačními tlakovými obvody, a to výkonu kompresoru a sání kompresoru, a dále zásobníkem kapalného VCM. z něhož ústí potrubí pro kapalný VCM.Navržené řešení umožňuje automatizovaný chod 5 dálkovým ovládáním. zcela se vyloučí únik exhalací do ovzduší a také komtaminace odpadních vod. Ve srovnání s dosud používaným plynjemem jsou u tlakového zásobníku minimální nároky na údržbu a při stejném objemu lze v mímořádných...

Způsob suspenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260081

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mařík Jiří, Skala Otto, Koubek Ivan, Daniel Ladislav, Štolba Václav, Dobeš Martin, Štěpánek Josef, Brynda Jiří, Šejba Jan, Novák Zdeněk

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: vinylchloridu, kopolymerace, způsob, suspenzní, polymerace

Text:

...byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míohání bylo pak nadávkováno 2 400 o vínylohloridu.Po ukončeném dávkování vinylchloridu byl reaktor vyhřát pomoci pláště duplikátoru na polymerační teplotu 59 °C. Polymerece byla ukonćena po poklesu tlaku o 0,2 MPa, ochlazením reaktoru a odpuštěnim nezreagovaného monomeru.Do reaktoru o vnitřním objemu 8 1 bylo nadávkováno 500 ml demin. vody 20 °C teplé....

Způsob suzpenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260080

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mařík Jiří, Dobeš Martin, Šejba Jan, Brynda Jiří, Koubek Ivan, Daniel Ladislav, Štěpánek Josef, Skala Otto, Štolba Václav, Novák Zdeněk

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: polymerace, způsob, kopolymerace, vinylchloridu, suzpenzní

Text:

...a duplikátorem bylo nadávkováno 4 200 9 vodné fáže 5 teplotě 20 °C obsahující demineralizovanou vodu s 3,4 g směsi methylhydroxypropylcelulozy a hydroxypropylcelulozy. Dále byly přidány ostatní složky potřebné do polymerační směsi a iniciátory. Reaktor byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míchání bylo nadávkováno 2 400 g vinylchloridu. Po ukončeném dávkování VCM byl reaktor vyhřát pomocí...

Stabilizátor pro polymery na bázi vinylchloridu pro venkovní aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246381

Dátum: 01.08.1988

Autori: Dohnal Jioí, Potoeek Jaroslav, Žitoanský Marcel, Hamáeek Ludik

MPK: C08K 13/00, C08L 27/06

Značky: polyméry, bázi, venkovní, stabilizátor, aplikace, vinylchloridu

Text:

...i kombinace výše uvedených sloučenin. Je samozřejmě, že směs polymeru stabilisovaná stsbilisátorem podle vynálezu může obsahovat i další přísady, jako jsou například sntioxidanty, změkčovedla, plniva,modifikátory, retardery hoření, pigmenty, nadouvadla, aítovací čínidla a podobné.Učinek stabilisátoru se projevuje významným zlepšením barevné stálosti polyvinylchloridu při aplikaci, snížením obsahu karbonylových skupin v řetězci polymeru,...

Pasta z polymeru nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245427

Dátum: 01.07.1988

Autori: Dirgunova Ta?ana Vladimírovna, Krajnyak Geza, Buchtijev Boris Markovie, Grudinin Vladimír Pavlovie, Teichmann Werner

MPK: C08L 27/06

Značky: polymerů, vinylchloridu, pasta, kopolymerů

Text:

...na bázi polyetylenoxidu, např. alkoxipolyetylenoxid nebo etoxilované adukty alkylfenolů nebo soli, nepř. CaC 12 nabo Nacl, v kombinaci s lehče ním a specielní úpravou textilního podkladu.K dosažení propustnosti pro vodní páru v rozmezí 1000 až 1400 g/m 2 24 h je nutno pracovat s vysokým podílem vodou ektrahovatelné látky nebo kombinovat postup ještě s lehčením za použití nadouvadla. V obou případech má výsledný materiál nízká hodnoty...

Směsi pro pasty na bázi polyvinylchloridu nebo kopolymérů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236243

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kaločová Sylvie, Petřík Stanislav, Drag Jiří

MPK: C08L 27/06

Značky: vinylchloridu, polyvinylchloridu, bázi, kopolymerů, pasty, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Směsi pro past na bázi polyvinylchloridu nebo kopolymeru vinylchloridu s pseudoplastickým tokovým chováním obsahující jako účinnou látku pro zvýšení viskozity 0,01 - 10 hmotnostních dílů vodní disperze polymerů nebo kopolymerů mísitelných s polyvinylchloridem ve 100 hmotnostních dílech pasty. Lze použít vodní disperze následujících polymerů a kopolymerů: -polyvinylchlorid a kopolymery vinylchloridu, -polyvinylacetát a kopolymery vinylacetátu,...

Způsob polymerizace a kopolymerizace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254452

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pacovský Vladimír, Ševčík Stanislav, Grüll Ladislav, Mrázek Zdeněk

MPK: C08F 14/06

Značky: polymerizace, způsob, kopolymerizace, vinylchloridu

Text:

...Dodatečné dávkování iniciátoru do reakčního systému v průběhu reakce umožňuje efektivnější využití iniciátoru. To dovoluje buč použít menší množství iniciátoru beze ztrát na výtěžku, nebo se stejným kvantem iniciátoru dosáhnout standardní konverze v kratším reakčním čase, popřípadě získat vyšší výtěžky při nezměněném množství iniciátoru a zachovaném reakčním čase. Při dávkování iniciátorů v pevné fázi odpadá proti aplikaci iniciátoru v...

Spôsob výroby vinylchloridu a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247330

Dátum: 15.01.1988

Autori: Duhárová Alena, Kristín Dušan, Jablonský Stanislav, Illeková Zlata

MPK: C07C 21/06

Značky: výroby, zariadenie, vinylchloridu, prevádzanie, spôsob

Text:

...kondenzacie na prijatelnej úrovni.Nové progresívne riešenie problematiky sušenla a kondenzácie vinylchloridu z acetylénu predstavuje spôsob výroby vinylchloridu a návrh zariadenia podla predmetného vynálezu. Surový Vinylchlorid sa čistí a potom sa odvádza do priameho styku s chloridom vápenatým o koncentrácii 20 až 30 9/0 hm., s výhodou 28 až 32 hm. Teplota na styku plynného vinylchloridu s kvapalnou fázou sa udržuje v rozmedzí 0 °C...

Stabilizačný systém pre homopolyméry a/alebo kopolyméry vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245092

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vavoík Miroslav, Pletka Hans-dieter, Kaláe František, Klement Johann, Husslein Julius

MPK: C08L 27/06, C08K 13/00

Značky: vinylchloridu, kopolymery, systém, homopolyméry, stabilizačný

Text:

...materiálu vplyvom degradácie. Tepelná stabilita zmesí zodpovedá súčtu účinkov jednotlivých zložiek systému. Ku vzniku sullidov u systému podľa vynálezu nedochádza zrejme preto, že antimon alebo merkaptidový zbytok prednostne reagujú s ostatnými zložkami systému za Vzniku bezfarebných alebo bielych produktov,ktoré tvoria medzistupne, pričom medzi konečnými produktami reakcií nie sú sulfidy. Hoci všetky zl-ožky stabilizačnêho...

Spôsob výroby homopolyméru a kopolymérov vinylchloridu kontinuálnou emulznou polymerizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243950

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eerný Jioí Teplice, Juhás Milan, Korim Juraj, Liptáková Veronika

MPK: C08F 14/06

Značky: kontinuálnou, výroby, kopolymérov, polymerizáciou, spôsob, vinylchloridu, emulznou, homopolymerů

Text:

...tvorby nových častíc s rastom častíc.K cyklickému vytvárania nových častíc dochádza obvykle v 90 až 110 hodinových intervaloch.Nové častice sa vytvoria v- dôsledku tohio, že .rastom častíc, pri udržnovaní konštantnej sušiny disperzie, dochádza k zmenšovaniu celkového povrchu častíc nachádzajúcich sa v systéme. Tým súčasne klesá potreba emulgátora na stabilizáciu, pretože množstvo potrebného emnlgátora je úmerne veľkosti povrchu...

Expanzní pasty na bázi polymerů a/nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235276

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jurosz Jindřich, Chytílek Jaroslav, Kalenda Milan, Drexler Jiří, Rafaj Miroslav

MPK: C08L 27/06

Značky: polymerů, pasty, bázi, vinylchloridu, expanzní, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká expanzních past na bázi polymerů a/nebo kopolymerů vinylchloridu, které jsou určeny především ke zpracování těsnění uzávěrů obalů potravinářských výrobků, jako jsou například víčka konzerv víčka obalů kompotů, zavařenin a nálevů (typu Omnia a Pano) a korunkové uzávěry lahví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto pasty obsahují 20 až 65, s výhodou potom 40 až 55 hmot. % směsi alespoň dvou polymerů a/nebo kopolymerů...

Směs měkčeného polyvinylchloridu a/nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239448

Dátum: 16.04.1987

Autori: Baea Marian, Dolanský Vladislav, Tjokorda Agung, Boeek Jaroslav, Wallenfels Pavel, Hájek Jioí, Bokuvka Jaromír, Kanderál František

MPK: C08L 27/06

Značky: kopolymerů, měkčeného, polyvinylchloridu, směs, vinylchloridu

Text:

...vlastností (především pak vlastností takových) ve srovnání s doposud známymi polyvinylchloridovymi směsmi. Podstatné je, že tohoto zlepšení se dosahuje, ani by se nějak komplikovala příprava směsí - tyto směsi se připravují prakticky stejným postupem jako běžné směsi polyvinylchloridově. Rovněž hodnoty mechanických vlastností zůstávají u výslednych polotovarů a výrobků v průměru aachovány, v některých případech (jak bude konkrétně ukázáno...

Barevná psací a značkovací tekutina určená zejména k permanentnímu popisování a značkování materiálů obsahujících polyvinylchlorid nebo kopolymery vinylchloridu s jinými vinylickými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 239443

Dátum: 16.04.1987

Autori: Zavadil Jan, Kotoe Štefan, Kasal Eduard, Erdös Emerich, Chládek Miloslav

MPK: C09D 11/16

Značky: permanentnímu, tekutina, psací, barevná, jinými, vinylickými, určená, značkování, obsahujících, materiálů, polyvinylchlorid, kopolymery, vinylchloridu, značkovací, monomery, zejména, popisování

Text:

...aubstitučnich derivátů tłchto lqsolin a/nobo polyvinylaootátů a výhodou pak polyviąylformalu a/nebo polyvinýlbutyralu a/nebo dorivátů colulőzy a/nebo je poulito pryskýřiěných materiálů s výhodou pak ketopryskyřic a/nebo epoxidových pryslqřic a/nebo polyosterových pryskyřic a/nebo renol-formaldelwdevých pryskyřic a/nobo oligomorních prykyřičnýchmateriálů na bázi přírodních pryskyřićwch lqselin a polyolů, pŕípadni anłvdridů a/nobo je...

Sposob demonomerizácie suspenzných polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250035

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zeleník Július, Kuška Vladislav, Sellyei Ladislav, Daňo Ján, Glos Ján

MPK: C08F 14/06, C08F 6/24

Značky: polymérov, kopolymérov, suspenzných, spôsob, zariadenie, uskutočňovaniu, demonomerizácie, vinylchloridu

Text:

...prúudmi inasýtenej, resp. predohriatej vodnej pary. Vďaka intenzivnemu turbulełntnémtl režimu, ktorý sa pri fluidizácii dosahuje, lprebie-ha ude-sorpčný proces uvoľňovania inonomérneho vinylchloridu z častíc veľmi úičinne.Suspeonzia V kolóne postupne prepadáva z , etáže na etáž, až nakoniec zdem-onomerizovaná susjpenzia obsahujúca oca 1 pp-m monomérneho vinylchloridu opúšťa kolóna a vedie sa na ďalšie spracovanie. Pod pojmom...

Způsob výroby vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232072

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kalina Oldřich, Behner František, Veselý František, Němeček Milan

MPK: C07C 21/06

Značky: výroby, způsob, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vinylchloridu částečnou tepelnou dehydrochlorací, 1,2-dichloretanu, při kterém se část 1,2-dichloretanu nezreagovaného při dehydrochloraci vrací přímo před dehydrochloraci.

Pasta z polymeru nebo z kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237940

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fiala František, Beran Miroslav, Verner Josef, Kyral Josef

MPK: C08L 27/06

Značky: kopolymerů, polymerů, vinylchloridu, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Pasta z polymeru nebo z kopolymerů vinylchloridu, připravená ze změkčovadel ftalátového typu, pro výrobu prostorově tvarovaných výrobků, například ochranných rukavic, které sestávají z vnitřní textilní vrstvy a z vnější makroporézní vrstvy se zdrsněným povrchem, vyznačená tím, že obsahuje 10 až 60 hmotnostních procent, vztaženo na hmotnost pasty, rovnoměrně rozptýleného hydrofilního systému, sestávajícího z mírně těkavé, ve vodě rozpustné a se...

Sposob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248087

Dátum: 15.01.1987

Autori: Porubský Juraj, Glevitzký Edmund, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08F 14/06

Značky: kopolymerizácie, homopolymerizácie, vinylchloridu, spôsob

Text:

...a ro-»Llulrčnýchi zmesiznižuje sa tým tiež tvorba úsad polyměrov na vnútorných stenách autoklávov a armatúr. odpadá riziko extrémne vysokej tvorby rybich ôír, napr. pri nedokonalom vyčisteni autoklçłąrotx a v neposlednom rade, zvyšuje sa termicka stabilita homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu pri zachovaní ostatný-ch vynikajúcich fyzikálne-chemických a spracovateľských parametrov produktu. .Homopolymerizácia i kopolymerizácia...

Systém pre zníženie viskozity a zlepšenie separácie plastisolov na báze homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234868

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krejčí Bohumil, Zemba Jozef, Skalský Jiří, Badinský Miloš

MPK: C08L 27/06, C08K 5/09, C08K 5/10...

Značky: báze, separácie, zníženie, systém, plastisolov, zlepšenie, homopolymérov, kopolymérov, viskozity, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Systém pre zníženie viskozity a zlepšenie separácie plastisolov na báze homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu. Systém podľa vynálezu je tvorený glyceridom mastných kyselín repkového oleja a oktoátom zinočnatým. S výhodou sa používa v plastisoloch, určených pre technológiu odlievania, rotačného odlievania, natierania, a striekania, u ktorých sa vyžaduje nízka a stabilná viskozita a dobrá separácia od foriem alebo reverznej podložky.

Síťovatelná směs polyvinylchloridu a/nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234571

Dátum: 01.01.1987

Autori: Drag Jiří, Šimoník Josef, Šimoníková Jarmila

MPK: C08J 3/24, C08L 27/06, C08K 5/34...

Značky: směs, polyvinylchloridu, vinylchloridu, síťovatelná, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Síťovaná směs polyvinylchloridu a/nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu, ve které je síťující systém tvořen 0,l-30 hm. d. trimerkaptotriazinu a 0,1-30 hm. d. aktivátoru na bázi kysličníků alkalických kovů, vztaženo na 100 hm. dílů polymeru.

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230275

Dátum: 15.10.1986

Autori: Smejkal Václav, Svoboda Jozef, Ondruš Imrich

MPK: C08F 14/06, C08F 18/08

Značky: spôsob, vinylchloridu, vinylacetátu, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu, poprípade v zmesi s inými alifatickými vinylovými monomérmi vo vodnej disperzii, pri ktorom sa k polymerizačnej násade alebo k polymerizačnej sústave jednorázove alebo postupne pridáva, spravidla v niektorej komponente polymerizačnej sústavy, aspoň jeden glykolový éter alebo glykolový ester obecného vzorca I pričom R1 - H alebo acyl s 2 až 4 atómami uhlíka R2 - alkyl s 2 až 12 atómami...