Patenty so značkou «vinutím»

Transformátor s podvojným výstupným vinutím a variabilnými výstupmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7544

Dátum: 05.09.2016

Autori: Balara Milan, Hošovský Alexander, Piteľ Ján

MPK: H01F 30/00, H01F 30/04

Značky: výstupným, transformátor, variabilnými, výstupmi, podvojným, vinutím

Text:

...vinutia transformátora, N 21 - počet závitov vnútorného výstupného vinutia transformátora, N 22 - počet závitov vonkajšieho výstupného vinutia transformátora, 121 - Výstupný prúd transformátora prechádzajúci celou vrstvou výstupného vnútorného vinutia a sekciou AB cievky výstupného vinutia vonkajšieho (tam tečie v opačnom smere), I - Výstupný prúd transformátora prechádzajúci sekciou CB výstupného vonkajšieho vinutia, 1 DUxy - napätie na...

Transformátor s podvojným výstupným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7171

Dátum: 01.07.2015

Autori: Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Balara Milan

MPK: H01F 30/04, H01F 30/00

Značky: vinutím, výstupným, transformátor, podvojným

Text:

...podvojným výstupným vinutím s jednou odbočkou, pričom význam jednotlivých veličín a označení je nasledovnýUl - vstupné napätia transformátora,I - vstupný prúd transformátora,N 1 - počet závitov vstupného vinutia transformátora, N 21 - počet závitov vnútorného výstupného vinutia transformátora,N 22 - počet závitov vonkajšieho výstupného vinutia transformátora,121 - Výstupný prúd transformátora prechádzajúci celou vrstvou výstupného vinutia...

Regulačný transformátor s podvojným výstupným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6072

Dátum: 03.04.2012

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: H01F 29/08

Značky: podvojným, regulačný, vinutím, výstupným, transformátor

Text:

...pričom obr. 1 zobrazuje funkčnú schému regulačného transformátora s podvojným výstupným vinutím, obr. 2 znázorňuje celkové usporiadanie fun l 0kčných častí zariadenia. l( tomuto obrázku je uvedený príklad uskutočnenia vynálezu a sú definované patentové nároky.Na obr. l je znázornený princíp technického riešenia vo forme konkrétnej funkčnej schémy regulačného transformátora s podvojným výstupným vinutím. Význam jednotlivých veličín a označení...

Jednofázový prstencový transformátor s rotačním sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 266204

Dátum: 13.12.1989

Autori: Děmitrčan Galik, Čitečan Vigen, Arutjuňan Vladimir, Ogaňan Usik

MPK: H01F 31/00

Značky: prstencový, vinutím, rotačním, sekundárním, jednofázový, transformátor

Text:

...ycrauonneau B coorsercrnymmeKanLueBme Kauanm (nasu) crawopa u p 0 Topa. Haxerm craropa 1 B pauanbnom Hanpannennu samnxcnpóaanm Ha.Kopnyce 5 H MOFYT ÓHTB ononnHTenbHo apuuposanm pasnnqumu cnocoöaun HaKeTu p 0 T 0 pa 2 B pananbuou Hanpasnennn sawnxcnposanm na cwynuąe 6, Haca~ keunoü Ha áan 7,.n Taxme MOPYT őHTb nononnnwenhno apMupoBaHu.HononuuTenLAHMM Marunronpoaonou craŕopa HBHHETCH Bmcwynamman qàcTb,pacnonomeHHaz nan Marnnwonpoaoom poropa...

Univerzální induktor s vinutím ve tvaru šroubovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257041

Dátum: 15.04.1988

Autori: Straka Milan, Novotný Miloslav, Smejkal Miroslav, Benda Josef

MPK: H02J 3/26

Značky: vinutím, šroubovice, induktor, tvaru, univerzální

Text:

...směru induktorem, jehož podstata spočívá v tom, že induktor je rozdělen na dvě vzájemné galvanicky oddělené a z hlediska napájení elektrickou energií paralelně spojené části, a to vstupní část induktoru a výstupní část induktoru, přičemž smysl vinutí obou částí je opačný a vstupní část na konci a výstupní část na začátku jsou opatřeny minimálně dvěma odbočkami umístěnými do 20 i celkového počtu závitů, přičemž jedna 2 odboček na konci...

Zařízení pro chlazení vinutí transformátoru se štěpným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 254635

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hoffmann Evžen, Kadlec Zdeněk, Hataš Petr, Frank Jaroslav, Janoušek Josef

MPK: H01F 27/10, H01F 27/12

Značky: štěpným, zařízení, vinutí, transformátoru, chlazení, vinutím

Text:

...Š a nad ním umístěným druhým izolačním vá 1 cem§ jeuspořádán třetí izolační válec 1 většího průměru, který vymezuje třetí chladící kanál 53. Mezi horním koncem druhého izolačního válce É a horním koncem třetího izolačního válce 1 je umístěn první prstenec 3, kterým je uzavřen třetí chladící kanál gg. Na tomto třetím izolačním válci 1 jsou nasazena vstupní vinutí El, ZE. Na druhých sekcích ga, gg výstnpníoh vinutí jsou umístěny neznázorněné...

Elektrický motor s budicím vinutím ve svazku plechů statoru zapojeným v sérii s vinutím rotoru a s kompenzačním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244242

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pavlica Ivo, Krkavec Miroslav, Štipánek Jaroslav

MPK: H02K 3/34, H02K 3/46

Značky: motor, sérií, plechů, zapojeným, kompenzačním, budicím, rotoru, elektricky, statoru, svazků, vinutím

Text:

...s vinutím rotoru, přičemž pouzdro je Vytvořeno z materiálu magneticky i elektricky nevodivého a je vydutým dnem přivráceno k rotoru.Řešenim elektrického motoru s budicún vinutim ve svazku plechů statoru, zapojeným v sérii s vinutim rotoru a s kompenzačním vinutím, podle vynálezu se dosáhne především potlačení vlivu reakce kotvy při rozběhu motoru a dále kompenzace transformačního a reaktančního napětí při chodu motoru. Tím se dosáhne...

Dvoupólový stejnosměrný motor s budicím vinutím zapojeným v sérii s vinutím kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252904

Dátum: 15.10.1987

Autori: Válka Jiří, Stolařík Milan

MPK: H02K 23/26

Značky: stejnosměrný, vinutím, sérií, budicím, kotvy, dvoupólový, zapojeným, motor

Text:

...Výše uvedené nedostatky jsou odstreněny u dvoupőlového etejnosměrného motoru s budicím vinutím zapojenm v sérii a vinutím kotvy podle vynálezu, jehož podstata epočivá v tom,že poměr počtu závitü N 1 budíciho vinutí jednoho pőlu k počtu vodičů 5 vinutí kotvy v jedné větví je roven hodnotě V roz mezĺ 0,3 až 0,5, kde značíN 1 počet závitü budicího vinutí jednoho pőlu,V celkový počet vodičů vinutí kotvy, 2 a celkový počet paralelních větví...

Rotor s ochranným tlumicím vinutím pro alternátor s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 241473

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lappe Peter, Springer Helmut, Noguchi Hiroshi

MPK: H02K 3/20

Značky: tlumicím, rotor, ochranným, vyniklými, vinutím, alternátor, póly

Text:

...rotor Vyznačuje tím, že mezipólové tyče nesou základni desky, -opirající se o vnitřní plochu okrajů rozšíření polů a ramena,spojená se zäkladními deskami a zasahujícími nad střed tloušťky sousedními rozšíření polů.Toto uspořádání umožňuje účinné tlumení harmonických složek s velmi odlišnými pro-storovými vzdálenostmi, neb-ot poloha mezipölových tyčí je nejen necháva působit na část magnetického toku, která uniká z pólu a působí na klasická...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dittrich Josef, Stuchlik Peter

MPK: H01F 17/02, H01F 31/00

Značky: vysokofrekvenční, ohrev, plošný, odděleným, vinutím, hermetický, transformátor, výstupní, sekundárním

Text:

...vinutí vysokofrekvenčního výstupního transformátoru do pracovní komory zonální tavicí aparatury a přímým připojením induktoru ke koncům sekundárního vinutí se maximálně zkrátí délka přenosovê drahy proudu. Tím dochází k zmenšení ztrát výkonu. Nahrazením izolační průchodky izolační distanční deskou se značně zjednodušuje celková konstrukceN a zmenšuje se výrobní náročnost induktoro vého obvodu zonální tavicí aparatury. 0 dstraněním sériové...

Nízkoztrátová vzduchová tlumivka pro velké proudy s válcovým vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244881

Dátum: 14.08.1987

Autor: Timár Tibor

MPK: H01F 37/00

Značky: velké, nízkoztrátová, tlumivka, vinutím, vzduchová, valcovým, proudy

Text:

...shodnýchelektrických parametrů jednotlivých paralelníoh vodičů, čímž vznikají další přídavné ztráty.Uvedené nedostatky jsou v podstatě odstraněny nízkoztrátovou vzduchovou tlumivkou pro velké proudy s válcovým vinutím a větším počtem paralelních vodičů podle vynález. Jeho podstata spočívá v tom. že vinutí tlumivky je provadeno nejméně v jedná vrstvě s geometricky a elektricky zcela shodnými paralelními vodiči, které jsou proti sobě po...

Nízkoztrátová vzduchová tlumivka pro velké proudy s válcovým vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244880

Dátum: 14.08.1987

Autor: Szent-királyi István

MPK: H01F 37/00

Značky: velké, valcovým, vzduchová, nízkoztrátová, vinutím, tlumivka, proudy

Text:

...prstenoi odvodu. ŇTyto prstence jsou vzdáleny od hližšího konce cívky nejméně o jednu tretinu průměru civky a mají střed v ose cívky a průměr nejvýše hodný s průměrem nosného válce cívky. K otevřeným koncům pŕípojnicových prstenců přívodu i odvodu jsou pripojeny shodné přípoje zvoleného paralelního vodiče. Další přípoje od paralelních vodiča vinutí tlumivky k prstencipřívodu a k prstenci odvodu jsou proti sobě posunuty o stejný úhel...

Zapojení výstupu impulsního zdroje s děleným sekundárním vinutím transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243820

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jíšová Václava, Berka Pavel, Münz Vladimír, Kupf Lubomír

MPK: G05F 1/10

Značky: zapojení, impulsního, zdroje, transformátoru, sekundárním, děleným, vinutím, výstupu

Text:

...závadu.Příklad konkrétního zapojení výstupu impulsního zdroje s däleným sekundárním vinutím transformátoru podle vynálezu je znázornän na připojenäm výkrese.První vývod první poloviny l sekundárníłmo vinutí transformátoru 1 je spojen s anodou první usměrňovací diody 3. Její katoda je apojena a katodou první rekuperační diody á a s jedním vývodem vynlazovací tlumivky 7.wDruhý vývod vyhlazovací tlumivky 1 je spojen s prvním pőlem kondensätoru g...

Řídicí obvod střídače elektrického proudu v můstkovém zapojení se zátěží tvořenou vinutím transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249699

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kokeš Antonín, Popov Petr

MPK: H02M 1/088

Značky: tvořenou, obvod, transformátoru, zapojení, zátěží, proudu, můstkovém, střídače, řídící, elektrického, vinutím

Text:

...e druhého řídícího bloku Ž a Q výkonových spínačů a jednak s datovým vstupem 51 druhého klopného bodu 5. Druhý výstup gg prvního klopného obvodu g je spojen se vstupy 11 a §l počítání času třetího a čtvrtého řídícího bloku 1 a Q výkonových spínačů. Výstupy il a gg druhého klopného obvodu g jsou navzájem invertované, přičemž první výstup 11 je spojen se vstupy žg a gg povolení startu prvního a druhého řídícího bloku 2 a Q výkonových spínačů...

Feritová paměť s jediným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 238723

Dátum: 16.03.1987

Autori: Krček Karel, Psohlavec Stanislav, Fukátko Tomáš

MPK: G11C 5/02

Značky: vinutím, paměť, feritová, jediným

Zhrnutie / Anotácia:

Feritová paměť s jediným vinutím provedená tak, že umožňuje záznam i čtení informace, přičemž na feritovém jádru je umístěno pouze jediné vinutí. Paměť není v základní koncepci adresovatelná a je vhodná ke zpracování malého počtu bitů, například k uchování podstatných dat po dobu výpadku nepájecího napětí. Jediné vinutí na feritovém jádru je připojeno ke kondenzátoru, k hlavnímu odporu a k vybíjecímu odporu, přičemž celý systém je vybaven...

Stator malého elektrického točivého stroje s vinutím a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221585

Dátum: 15.02.1986

Autor: Nepodal Miroslav

Značky: malého, způsob, elektrického, výroby, točivého, stroje, stator, vinutím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statoru malého elektrického točivého stroje s vinutím, zejména velmi malého servomotorku nebo krokového motorku přístrojové techniky a dále se týká způsobu jeho výroby, který umožňuje miniaturizaci tohoto točivého stroje. Konstrukce statoru (14) (obr. 3) je přizpůsobena použitému způsobu výroby (obr. 1). Do svazku slepené výstřižky (37) polotovarů vrstev statorových plechů (1) mají nákružky (39), které spojují patní části (30)...

Elektromagnetický štít rotoru turboalternátoru se supravodivým budicím vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 220678

Dátum: 15.12.1985

Autori: Müller Josef, Žížek František

Značky: vinutím, štít, budicím, supravodivým, turboalternátoru, elektromagnetický, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vnější válec elektromagnetického štítu je vyroben z materiálu o vysoké mechanické pevnosti a vnitřní z materiálu o vysoké elektrické vodivosti. Mezi oběma válci může být vložen jeden nebo více meziválců, jejichž elektrická vodivost se zmenšováním poloměru stoupá a mechanická pevnost klesá. Válce a meziválce jsou mechanicky spojeny nasazením s přesahem za tepla. Vynález se týká stavby elektrických točivých strojů se supravodivým budicím vinutím.

Vícemédiový vinutý výměník tepla s trubkovým vinutím a s distančními pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220182

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: vícemédiový, trubkovým, pásky, vinutý, vinutím, tepla, distančními, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení výroby výměníku při výhodnějším uspořádání počtu trubek jednotlivých teplosměnných médií. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že tloušťka distančních pásků oddělujících vrstvy šroubovitě navinutých trubek v jedné části trubkového vinutí je odlišná od tloušťky distančních pásků v druhé části trubkového vinutí.

Zapojení na ochranu budicího obvodu synchronního stroje s rotorovým vinutím napájeným přes sběrací kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218344

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šimr Jaromír, Smolák Jan

Značky: rotorovým, přes, ochranu, obvodů, zapojení, kroužky, stroje, budicího, synchronního, napájeným, vinutím, sběrací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká energetických zařízení vybavených synchronními stroji, zejména turboalternátory nebo hydroalternátory. Řeší ochranu budicího obvodu, která indikuje poruchy v budicích obvodech synchronních strojů. Při normálním bezporuchovém provozu rotorového obvodu neprotéká měřicím článkem, který tvoří diagonálu můstku, proud. Na diferenčním členu, na který je přiváděno napětí z bočníků, úměrné proudům v příslušných větvích, se neobjeví žádná...

Zapojení pro ochranu sběrného ústrojí synchronních strojů s rotorovým vinutím napájeným přes sběrací kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218343

Dátum: 15.02.1985

Autori: Smolák Jan, Šimr Jaromír

Značky: synchronních, ochranu, sběrací, přes, vinutím, napájeným, strojů, kroužky, zapojení, sběrného, rotorovým, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká synchronních strojů, zejména turboalternátorů nebo hydroalternátorů. Vynález řeší ochranu sběrného ústrojí synchronního stroje, která indikuje poruchy na sběrných ústrojích. Zapojení tvoří můstek, který je vyvážen nastavením posuvných středních vývodů obou odporů. V tomto stavu neprotéká měřicím článkem žádný proud. V okamžiku poruchy přenosu budicího proudu mezi kartáči a kroužky se poruší rovnováha můstku a měřicí článek...

Usměrňovač třifázového alternátoru s vinutím zapojeným do hvězdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227086

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kladivo Antonín, Kroutil František

Značky: zapojeným, třífázového, usmerňovač, alternátoru, vinutím, hvězdy

Zhrnutie / Anotácia:

Usměrňovač třífázového alternátoru a vinutím zapojeným do hvězdy, zvláště pro alternátory motorových vozidel, s vývody jednotlivých fází připojenými na třífázový usměrňovací most typu Graetz vyznačený tím, že paralelně ke stejnosměrnému výstupu třífázového usměrňovacího mostu (2) je připojeno sériové spojeni dalších dvou diod (3, 4) tak, že první dioda (3) je spojena svou anodou se záporným pólem stejnosměrného výstupu usměrňovacího mostu (2) a...

Způsob výroby izolovaných šablonových cívek pro elektrické stroje s dvouvrstvým vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 227357

Dátum: 01.08.1984

Autori: Neubert Wilfried, Stender Jörgen

Značky: dvouvrstvým, cívek, vinutím, stroje, šablonových, izolovaných, způsob, elektrické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby šablonových cívek pro elektrické stroje s dvouvrstvým vinutím má za účel oproti známým tvarovým cívkam dosáhnout menší délku vodiče, odstranění nebezpečí poškození při vinutí a tvarování, zlepšení pracovních podmínek a především možnost průběžného strojového vázání odpadnutím všech úzkých oblouků na cívce. Tvarová cívka podle vynálezu neobsahuje ve střední oblasti čel cívek žádné "oko", nýbrž je zde spirálovitě alespoň o 180°...