Patenty so značkou «vína»

Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288280

Dátum: 29.05.2015

Autori: Káčerík Peter, Kazacker Aleksander

MPK: C12H 1/02, C07B 63/00, C12G 1/12...

Značky: pigmentů, spôsob, zákalom, koloidným, hroznového, čírenia, stabilizácie, vína, pomocou, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu sa vyznačuje tým, že do upravovaného vína sa pridá 0,6 percentný vodný roztok hroznového pigmentu spočiatku pri krátkodobom intenzívnom miešaní, zmes sa nechá postáť do usadenia a dekantácie, neskôr sa zbavuje usadeniny prefiltrovaním, celý proces sa vykonávať pri teplote 12 – 14 °C v priebehu 1 – 3 dní.

Balenie vína do hliníkových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17186

Dátum: 26.03.2012

Autori: Stokes Gregory John Charles, Barics Steven John Anthony

MPK: B65D 1/02, B65D 17/00, B67C 3/02...

Značky: nádob, balenie, vína, hliníkových

Text:

...situácii, kedy sa vínu otvárajú globálne trhy, si vinári želajú dodať svoje produkty globálnemu spotrebiteľovi v rovnakom stave, v akom bolo víno vyrobené. Na globálnom trhu sjeho premenlivými poveternostnými podmienkami,teplotnými výkyvmi, kvalitou a možnosťami logistických systémov udržiavať integritu vína, kým dorazí k spotrebiteľovi, je toto nesmierne ťažkou úlohou. Z toho plynie požiadavka na produkt, ktorý dodáva presný rovnovážny stav,...

Zariadenie na reguláciu teploty tekutiny, predovšetkým vína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2502

Dátum: 26.08.2002

Autor: Becker Ganser Edmund

MPK: F25D 31/00, F25D 3/00

Značky: predovšetkým, reguláciu, zariadenie, teploty, tekutiny, vína

Text:

...aby čakal niekoľko hodin, kým bude môcť vychutnať víno zvolené zjedálneho lístka. Nie je ani možné podstúpit riziko diskreditácie tým, že podľa nekontrolovanej a nerovnomernej metódy sa podáva veľmi alebo príliš studené víno.Preto je potrebné mať prostriedky na to, aby víno dostalo ideálnu teplotu pitia a udržiavalo si ju bez toho, aby sa zmenili jeho organoleptické vlastnosti.Boli navrhnuté rôzne riešenia na zaručenie relatívne rýchleho...

Duplikátorový tank určený najmä na kvasenie hrozna, uskladňovanie a vymrazovanie vína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3058

Dátum: 03.12.2001

Autor: Hajko Ladislav

MPK: B65D 88/26, A01F 25/14, C12G 1/022...

Značky: hrozna, určený, duplikátorový, vína, najmä, kvasenie, uskladňovanie, vymrazovanie

Text:

...systém výroby aobehu ľadovej vody na vymrazovanie vína pri teplote O až -5 ° C.Duplikátorový tank podľa riešenia možno využívať nielen pri výrobe kvalitných vín,ale i v potravinárskom a farmateutickom priemysle, ako aj v rôznych odboroch chemickéhoErehľgd obrazk oy na yýktesochNa priloženom obrázku je znázomený duplikátorový tank podľa predmetného riešenia.Príklad uskutočnenia techni k ešenia Duplikátorový tank, určený na kvasenie hrozna,...

Filtrační materiál k filtraci roztoků a nápojů, zejména piva a vína, na bázi celulózy a křemeliny a způsob přípravy tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266541

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sauer Vladimír, Chmelař Jaroslav, Bogdan Zdeněk, Kyral Jan

MPK: B01D 39/04

Značky: nápojů, filtrační, filtrací, křemeliny, bázi, materiálů, vína, materiál, tohoto, celulózy, zejména, přípravy, roztoku, způsob

Text:

...upravující vnitřní struktury filtrú,jako např. přídavkem koloidního oxidu křemičitého, dihydrátu siřičitanu vápenatého, kaolinu či jílů apod. Tyto úpravy byly značné nákladné a často nesplňovaly požadavky na stálost ve vodných či alkoholických roztocích při filtraci, případně způsobovaly znečištění filtrátü produkty svých rozkladů a hydrolýz.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u filtračního materiálu na bázi celulözy a křemeliny...

Spôsob stabilizácie vína na zabránenie kryštalickým zákalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261502

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kováč Jozef, Farkaš Ján, Nevydal Jozef

MPK: C12H 1/14

Značky: kryštalickým, stabilizácie, vína, zabránenie, spôsob, zákalom

Text:

...rozpustné soli s karboxymetylcelulózou. Roztoky si udržujú viskozitu v širokom rozsahu hodnôt pH. Karboxymetylcelulóza v sodnej soli pridaná do vína zabezpečuje dlhodobú až trvalú stabilitu proti kryštalickým zákalom vo vine.Sodná sol karboxymetylcelulózy je rozpustná vo vode. V roztokoch, ktoré obsahujú elektrolyty, jej rozpustnosf klesá. Napr. v roztoku S 02 sa nerozpúšťa ani 0,25 U/J-ný roztok karboxymetylcelulózy. Vo vode má dobrú...

Spôsob balenia nízkoalkoholického vína štiav

Načítavanie...

Číslo patentu: 260759

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čapla Igor, Valachovič Michal, Hauskrecht Peter

MPK: A23L 2/00

Značky: vína, štiav, balenia, spôsob, nízkoalkoholického

Text:

...objem vína a nastáva jeho expanzia, pričom môže fľaša s vínom pnasknúť. Vyššie uvedené vplyvy na kvalitu vína pri fľaškovaní popisuje j. Frkaš, Technológia a biochémia vína, Alfa Bratislava 1973.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom balenia nizkoalkoholického vína-a štiav, podstata ktorého spočíva v tom, že nízkoalkoholické víno alebo šťavy zbavené Inikroorganizmov, napríklad ultrafiltráciou,sa vyhrejú nia teplotu 30 - 75 °C...

Spôsob stabilizácie vína proti bielkovinným zákalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 237375

Dátum: 01.08.1987

Autori: Stratilová Eva, Kubánek Vladimír, Omelková Jiřina, Farkaš Ján, Rexová-benková Ľubomíra, Turková Jaroslava, Kostka Vladimír

MPK: C12H 1/12

Značky: proti, vína, stabilizácie, bielkovinným, spôsob, zákalom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu stabilizácie vína proti bielkovinným zákalom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sa na víno posobí pri teplote 12 až 30 °C komplexom enzýmov tvorených kyslou proteázou a mikrobiálnou pektinázou ireverzibilne imobilizovanými na polyetyléntereftalát. Vynález má použitie vo vinárskom priemysle.

Způsob stabilizace vína

Načítavanie...

Číslo patentu: 240131

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šuška Waldemar, Veverka Miroslav, Vágner Miroslav, Kokeš Petr, Dlabae Antonín, Tegzová Mária, Valcháo Martin

MPK: C12H 1/00

Značky: vína, způsob, stabilizace

Text:

...kamene dochází rovněž při odkyselování vína,.at už přirozeným vlivem jablečno-mléčlíého kvašení, nebo Lunělém.lstahilizacev vína proti dodatečnému vylu čování kyseléhowínanu draselného se pro vádí dosud běžně pomocí kyseliny metavin v néprůměrně V dávc-eçl kg na 100 hl, kteráe to však surovina dovozní, drahá a nedostatková. « vKyselinu metavinnou je třeba rozpustit v desetinásobném množství a dokonale smichat s .ošetřovaným vínem. Při...

Způsob stabilizace koloidních a senzorických vlastností nápojů obsahujících organické složky, zejména piva, vína a ovocných nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237667

Dátum: 01.06.1987

Autori: Cimburek Zdeněk, Basařová Gabriela, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Škach Josef, Veruovič Budimír

MPK: C12H 1/04

Značky: koloidních, piva, obsahujících, způsob, organické, složky, zejména, stabilizace, nápojů, senzorických, vína, ovocných, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na nápoj působí po dobu 1 až 80 minut při teplotě -2 až 80 °C sorbentem na bázi blokového kopolymeru polyetylenoxidu a poly-6-kaprolaktamu v práškové porézní formě, s obsahem 1 až 40 hmot. % polyetylenoxidových jednotek, o měrném povrchu od 0,1 do 80 m2/g, s výhodou o středním poloměru póru od 1 do 600 nm, objemu pórů od 0,1 do 2,5 ml/g a pórozitě od l do 60 %.

Klimatizovaný sklad vína

Načítavanie...

Číslo patentu: 249918

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štofila Albín

MPK: E04H 5/08

Značky: klimatizovaný, sklad, vína

Text:

...požadovanej lokálnej teplote v určitej nádrži.Klinnatizovaný sklad vina zaručuje úplnú kontrolu teploty pri kvasení muštu a týmpriaznivo ovplyvňuje kvalitu vína. Súčasne umožňuje spracovanie vína chladením s cieľom jeho stabilizácie. Ďalšou výhodou vynälezu je to, že deliace steny priestorov môžu byť súčasne nosníkmi uskladñovacích nádrží. Kombinácia nádrží v niekoľkých radoch nad sebou výrazne znižuje nároky na podlahovú plochu.Príklad...

Způsob výroby vína a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234226

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kahler Miroslav, Poledníková Michaela, Pardonová Blanka, Voldřich Rudolf, Šedová Helena

MPK: C12G 1/00

Značky: způsobu, výroby, zařízení, provádění, vína, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vína, jehož podstata spočívá v tom, že se tirážní směs nebo mošt zkvašuje vázanými kvasinkami zabudovanými v přírodním nebo syntetickém polymeru až na hotové víno.

Enzýmový preparát na stabilizáciu vína proti bielkovinným zákalom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235598

Dátum: 15.02.1987

Autori: Český Brod, Rexová-benková Ľubomíra, Kostka Vladimír, Omelková Jiřina, Farkaš Ján, Stratilová Eva, Turková Jaroslava, Kubánek Vladimír

MPK: C12H 1/12

Značky: zákalom, přípravy, preparát, proti, bielkovinným, spôsob, stabilizáciu, vína, enzýmový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka enzýmového preparátu na stabilizáciu vína proti bielkovinným zákalom a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že preparát obsahuje 0,1 až 5 % kyslej proteázy živočíšneho alebo mikrobiálneho pôvodu a 0,1 až 2,5 % pektinázy ireverzibilne zakotvených na nerozpustný polymérny nosič - polyetyléntereftalát a podstatou jeho prípravy je pôsobenie uvedených enzýmov na nosič v prostredí tlmivých roztokov.

Spôsob čerenia a stabilizácie vína odstránením iónov železa a medi, ako aj eliminácia týchto iónov z destilátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222636

Dátum: 15.03.1986

Autor: Farkaš Ján

Značky: iónov, odstránením, vína, destilátov, spôsob, čerenia, eliminácia, mědi, železa, stabilizácie, týchto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čerenia a stabilizácie vína odstranením iónov železa a medi, ktorého podstata spočievá v tom, že sa do vína alebo destilátov pridá v množstve odpovedajúcom obsahu železa a medi stabilizačná a čeriaca zmes, pozostávajúca z hexakyanoželeznatanu draselného a železnatej zložky, s výhodou síranu železnatého v pomere 6 : 1 a po reakcii sa vytvorené nerozpustné superkomplexné zlúčeniny odstránia pretočením alebo filtráciou.

Způsob výroby nápojů z vína a z jiných kvasných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214620

Dátum: 30.03.1984

Autor: Smělý Zdeněk

Značky: způsob, vína, výroby, kvasných, nápojů, produktů, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby nápojů z vína a jiných kvasných produktů vymražováním tak, že výchozí produkt se ochlazuje ve více stupních za odstranění ledové fáze v každém stupni. Tím se získá žádaná koncentrace, která je vysoce diferenciována. Vymražování se provádí v rozmezí mezi teplotou tání ledu a teplotou tání C2H5OH.