Patenty so značkou «vibračního»

Rošt vibračního stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 276294

Dátum: 13.05.1992

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27B 3/10, F27D 1/16

Značky: rošt, vibračního, stolu

Segmentová třídicí plocha vibračního třídiče z nekovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263664

Dátum: 11.04.1989

Autori: Turek Otakar, Harna Milan

MPK: B07B 1/48

Značky: třídiče, materiálů, vibračního, třídicí, nekovového, segmentová, plocha

Text:

...na vyobrazení. kde obr. 1 představuje třídicí plochu při pohledu shore a obr. 2 znázorňuje tuto tľídicí plochu zpředu. obr. 3 uvádí detail spojení dvou segmentu na stykových koncích pomocí do sebe zapadajících výstupkň s otvory, do nichž je zasazen čep, při pohledu shore. obr. 4 znázorňuje toto spojení podle řezu A-A na obr. 3. obr. 5 uvádí výhodné provedení, kdy segmenty na jednom konci mají vybraní, které umožňuje jednoduché zaklesnutí za...

Omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262842

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krautová Dagmar, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: látky, třídiče, závěsu, pružného, podavače, vibračního, omezovač, sypké

Text:

...dosedání tlačných talířů pružných závěsů na pryžové nárazníky. V daném případě pak pro získání požadované vůle musí být přikročeno k rekonstrukci pružných závěsů.Výše uvedené nevýhody odstraňuje omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače sypkých látek eestávající nejméně ze dvou ocelových vinutých pružin uložených na lůžkunosné konstrukce, z přítlačného talíře přiléhajícího na horní dose~ dací plochu pružin, opatřeného v horní...

Bočnice skříně vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262840

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: skříně, zařízení, vibračního, bočnice

Text:

...nebo podava če jsou svarové spoje kritickými místy pro vznik lomů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje bočnice skříně vibrsčního zařízení, například třídiče nebo podavače pro sypké.látky,kmitajícího přímočarým nebo eliptickým vibračním pohybem,-sestávající z rovinného ocelového plechu, jehož okraje jsou olemovány vnějšími výztužnými profily s příčným průřezem tvaru U,kde vnější stěna bočnice je uvnitř, mezi okrajovými výztužnými profily...

Uchycení vibrátoru na skříni vibračního třídiče nebo dopravníku pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261947

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: uchycení, skříní, vibračního, materiály, třídiče, vibrátorů, dopravníku, sypké

Text:

...je nevýhodná nejen z hlediska nutnosti současné manipulace s oběma polovinami objímky, s jedním nebo dvěma vibrátory a příslušným počtem šroubových epojů, avšak i z hlediska fyzické náročnosti vzhledem k relativně velké hmotnosti zejména vibrátorů. Uvedené nevýhody jsou odstraněny v uchycení vibrátorů na skříni vibračního třídiče nebo dopravníku podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že délka objímky ve směru podélné osy hlavního...

Zařízení pro uložení pracovní plošiny vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261608

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čermák Ján, Rameš Bohdan, Sedláček František

MPK: B06B 3/00

Značky: plošiny, vibračního, uložení, zařízení, pracovní

Text:

...stupněm volnosti. To je důležité pro vyvození přesně definovaných reakcí na upnulé břemeno, bez rázů ve směru kolméííi ke směru kmitaveho pohybu, které by jinak byly vyvozeny střídavým smyslem reakcí v uložení, způsobenýclí klopným momentom upizutého břemene s těžíštěm nad horní plochou pracovní plošiny. Zatímco u známeho uložení tyto razy tlumí hydrodynamicky nebo hydrostaticky udržovaný íilm oleje, uložení podle vynálezu tyto rázy...

Pružné zavěšení a pohon vibračního běhounu na straně regulace výstředníkového momentu vibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259998

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: běhounu, regulace, straně, vibračního, zavěšení, momentu, pružné, vibrátorů, výstředníkového, pohon

Text:

...je tento zetêžován jen radiálniVýhoda pružného zavěšeni a pohonu vibračniho běhounu na straně regulace výetřednikového momentu vibrátoru epočivá v ton. že na jedné straně válce je nejen pohon pro běhoun. ale 1 regu~ lace výstřednikového momentu vibračniho budiće. Další výhode epočivá v tom, že je oddělen pohon běhounu od zevěěeni. čímžse toto stává pružnějši.Ne přiloženém výkresu je echematicky znázorněn na obr. 1 podelný řez pružného...

Budič vibrace vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 258756

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brandejs Václav, Venc Stanislav

MPK: B06B 1/12, B06B 1/10

Značky: budič, válce, vibrace, vibračního

Text:

...mezi kruhové zámky vloženými do obvodových drážek vytvořených v hřideli dosáhne se přenosu sil přímo do hřídels budiče, dojde k cdlehčení ložiaek od axiálnich rázů a tím ke zvýšení jejich životnosti. ~Na připojených obrázcích je na obr. 1 znázcrněn přiklad provedneí budiče vibrace dle vynálezu V řezu. Na obr. 2 je řez A-A z obr. 1.Hřidel g budiče vibrace je uložen v ložiskách § 43. Nevývažek ł je na hřideli g uložen pevně, například pomocí...

Elektricky vyhřívané síto vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 244059

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kosek František, Cimpl Zdenik

MPK: B007 0/6

Značky: vyhřívané, elektricky, třídiče, síto, vibračního

Text:

...plochy Zvýšit. V důsledku toho je.zkvalitněno třídění materiálu, přičemž je rovněž možno zvolit vhodnou velikost štěrbiny podle požadavků techno~ logie. Jinou výhodou je to, že napínací zařízení pro vyrovnání tepelné dilataoe potahu není potřebné e zjednodušuje se jak výroba, tak údržba při zvýšení spolehlivosti zařízení. Výhodou. je také, že dráty sita klínovitého, dolů se zúžujícího.profilu znemožňují nadměrné zaklínění tříděného materiálu,...

Úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256816

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bičánek Bedřich, Kubín Sáva, Heřmánek Pavel

MPK: B07B 1/42

Značky: skříň, vibrátorů, třídiče, vibračního, úchyt

Text:

...rozvedení trakčních sil vibrátoru do bočníce, avšak« kritickým místem zůstává čelo profilu směrem dovnitř plochy ~bočnice a to bez ohledu na to, je-li výše uvedená kolmá pří ložka na čele tohoto profilu přívařena k bočnici či nikolív,nebot V každém případě v tomto místě dochází opět k vytvoření vrubu a konoentraci napětí V místě blízkém ke šroubu.Uvedené nedostatky odstraňuje úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídíče sypkých látek,...

Příčný trámec skříně vibračního třídiče nebo podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239102

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: podavače, příčný, skříně, trámec, třídiče, vibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit příčný trámec skříně vibračního třídiče nebo podavače s vysokou tuhostí a odolností proti únavovému namáhání kmitovým pohybem a malou hmotností. Za tímto účelem je trámec vytvořen ze dvou válcových pravoúhlých úhelníků, které jsou navzájem po své délce spojeny koutovým svárem, v jehož dvou protilehlých stěnách jsou upraveny otvory pro pevné spojení s rozpěrnými trubkami, sloužícími pro vedení spojovacích šroubů...

Ovládací systém vibračního beranidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253291

Dátum: 15.10.1987

Autori: Golovačev Andrej, Tarasov Alexej

MPK: E02D 7/18

Značky: vibračního, ovládací, systém, beranidla

Text:

...arux pene sxnmueum 5 uenb çynnawopa 11. Ha sror xe cyuuawop HQPQHHEHLHO KOHTaKTaM pene Bxnmqen 3 neMeHT pyuuoro ynpaanenun, K 306CyMMaTop 11 Bmnonaen c ynpannammnnn Bxonamn, 5 KauecTBe Koroporo Momer öurbHcnonbsosan nmöoä arHnTHmů ycHnHTenb. B naHHoM cnyuae HCHOnb 3 YmT Marunwnmň YCHHHTGHB c Bmxonum perynHpyeMuM Ha npaxenneu no 9,7 B. « CHcTeMa.ynpaBneHnz Bnőpouorpyxarenem ocuonana na npuuuune noepmaąha Mak cunanbno onycrnnoñ nu...

Rám vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245571

Dátum: 15.09.1987

Autor: Neubauer Llbor

MPK: E01C 19/28

Značky: válce, vibračního

Text:

...vynález rámu vibračního válce rozdělený kloubem řízení na přední a zadní díl, jehož podstata spočívá v tom, že zadní díl je vytvořen jako přímý dutý horizontální nosník, na jehož přední části je uchycen kloub řízení, na bocích jsou uchycena dvě hnací pneumatiková kola prostřednictvím hydrostatických převodovek a kde na horní části je vytvořena konzola pro uchycení kabiny. Přímý dutý horizontální nosník lze s výhodou provést jako nádrž...

Podávací plocha vibračního podávače pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 241186

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kala Alois, Švehla Štefan

MPK: B65G 27/00, B07B 1/30

Značky: materiály, podávací, sypké, podavače, plocha, vibračního

Text:

...svou rozdílnou funkcí a konfigurací má jiné nároky na uchycení ve skříni než podávaci plocha, a to i V případech, kdy nároky na kvalitu třídění jsou nižší, jako například, kdy se jedná o hrubé nebo částečné granulometrické třídění sypkého matcriálu, nebot třídicí plocha včetně jejího uchycení musí zajišťovat dobré propadavání a odvod vytříděné podsítné frakce, musí zabraňovat zaklínování zrn. tříděnélto sypkého materiálu v propadových...

Škrabák běhounu vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244733

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bazel Josef, Cepek Václav

MPK: E01C 19/28

Značky: válce, škrabák, běhounu, vibračního

Text:

...hutnění zeminy v důsledku nastavení stále stejné vzdálenosti vnější škrabací lišty od vnější plochy běhounu, tak i vnitřní škrabaci lišty od vnitřní plochy běhounu při jeho náhle výchylce. Tím je zabráněno zvýšení hlučnosti v důsledku nárazu škrabáku na běhoun, tak í mechanickému poškození běhounu.Na připojených výkresech jsou schematicky znázorněny dva příklady provedení škrabáku běhounu vibračního válce, kdeobr. 1 představuje...

Řídicí podvozek vedeného vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 251621

Dátum: 16.07.1987

Autor: Venc Stanislav

MPK: E01C 19/28

Značky: vibračního, řídící, podvozek, vedeného, válce

Text:

...obvodové uzavenáho rámu.Vytvoenim ídíciho podvozku s kývným ramenem, jež je vytvoeno ve tvaru plochého,horizontálního, obvodové uzavřeného rámu a kde část přilehlá k válci je opatřena vodorovnými čepy a kde část protilehlá je vytvořena jako závaží B kde ídicí kolo se otáčí uvnitř tohoto rámu, docílí se snížehi těžiátě.podvozku, e tím zvýšení stability celého stroje. Obvodovš uzavřený rám umožňuje rovněž tuhou konstrukcí podvozku e chráni...

Třídicí plocha vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 251411

Dátum: 16.07.1987

Autor: Turek Otakar

MPK: B07B 1/46

Značky: plocha, třídicí, třídiče, vibračního

Text:

...vzhledem k je jich provedení a požadavkům na oprecování vysoké e výrobe rámů náročná na přeenost.Nevýhody dosud známých třídicích ploch toho druhu jsou odstrem näny třídicí plochou vibračního třídiče z pružného materiálu ulo ženou na nosnén rámu z U profilů, podle vynúlezu, jehož podstata spočívá v tom, že díly třídicí plochy jsou opetřeny na obou svých~ podělných stranách drúžkou pro nosný rám a vytvarovenými otvory pro sponu. Spona má nad...

Závěs vibračního zařízení pro dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238255

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kubín Sáva, Rataj Lumír

MPK: B65G 27/08

Značky: dopravu, sypkých, vibračního, závěs, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit závěs vibračního zařízení pro dopravu sypkých materiálů, který umožňuje vyrovnávat nesouměrné zatížení jednotlivých závěsů podélné osy vibračního zařízení. Za tím účelem je závěs dvěma zaoblenými vodítky průběžného lana, upravenými v čelním pohledu naproti sobě na hozích dna a bočnic vibračního zařízení, ve kterých je průběžné lano volně uloženo a jimi převedeno do svislých větví, jejichž konce jsou s nosnou...

Lanový pružný závěs vibračního zařízení pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 238215

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B65G 27/08

Značky: materiály, závěs, pružný, lanový, zařízení, sypké, vibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit pružný lanový závěs vibračního zařízení pro sypké materiály s vysokou boční stabilitou. Závěs sestává z lana, dále úchytných lanových prvků, tlačných pružin uložených na nosné konstrukci a tlumicích prvků. Na horních plochách nejméně dvou tlačných pružin je uložena opěrná deska, na níž je uchycen závěsný čep lana, které je svým druhým koncem nasunuto na nosném čepu vibračního zařízení.

Zařízení k odrušení zpětných rázů ručního vibračního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237672

Dátum: 01.06.1987

Autor: Lašák Antonín

MPK: B65G 27/08

Značky: nářadí, odrušení, ručního, zařízení, zpětných, vibračního, rázů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zajistit odrušení zpětných rázů ručního vibračního nářadí, používaného například v metalurgických provozech například při ručním pěchování formovacích směsí při výrobě slévárenských forem a jader. Úkol je řešen tím, že na manipulační část vibrátoru, je ve směru působení zpětných rázů nasunut vodicí díl, který je na manipulační části ve směru působení zpětných rázů posuvný minimálně na délku výkmitu manipulační části. V příkladném...

Zapojení třífázových asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko u dvojice vibrátorů s rotujícími nevývažky vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249953

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubín Sáva, Olšák Antonín

MPK: H02P 3/20

Značky: vibrátorů, asynchronních, zapojení, elektromotorů, vibračního, zařízení, rotujícími, dvojice, nevývažky, třífázových, kotvou, nakrátko

Text:

...obou vibrátorů asynchronními elektromotory s kotvou nakrátko, což je nejohvyklejší případ pohonů vibrátorů, je obvykle používáno brzdění stejnosměrným proudem nebo takzvaným proti proudem.V obou případech je tento brzdicí proud přiveden do elektromotorů po vypnutí přívodu hnacího proudu.V případě stejnosměrnáho brzdicího proudu je nutno jeho velikost stanovit tak, aby vyho věla izolačním a dynamickým podmínkám elektromotorü. Nevýhody...

Zapojení pro měření a regulaci teploty u vibračního magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237649

Dátum: 16.02.1987

Autor: Chvoj Miroslav

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, vibračního, magnetometru, regulaci, zapojení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zapojení je měření a regulace teploty pomocí platinového odporu umístěného přímo v držáku vzorku vibračního magnetometru, spojeného s dalšími obvody, které umožňují předvolbu, měření a regulaci teploty měřeného vzorku. To umožňuje dosažení vysoké přesnosti měření teploty vzorku. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním platinového odporu přímo v držáku vzorku a jeho spojením s linearizovaným převodníkem, předvolbou teploty, komparátorem,...

Západkový mechanismus k nastavování pracovního nástroje koželužského vibračního měkčicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248681

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mikulenka Jiří, Halaška Zdeněk, Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/40

Značky: nástroje, vibračního, mechanismus, pracovního, stroje, západkový, nastavování, koželužského, měkčicího

Text:

...dálkovým. Při dálkověm měření různých principů a následné indikace nelze dosáhnout toho, aby vždy jedna a tatáž číslice byla přesně přiřazena jistému nastavení stupně zmčkčení a to z několika důvodů. Za prvé všechny známé systémy dálkového měření a in 24 a amdikace, zejména číslícová indikace, zaokrouhlují, to znamená,že v jistém intervalu stupně změkčení například od 5,5 do 6,4. indikuje dálkově měření jednu číslioi, například tedy ćíslioi 6....

Skříň a rám vibračního třídiče pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 233149

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/48

Značky: třídiče, sypké, skříň, materiály, vibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit skříň a rám vibračního třídiče pro sypké materiály, které umožňují vytvořit třídící plochu buď pouze z tyčových roštnic, síta a nebo obojích. Rám třídící plochy je uložen na patkách bočnic skříně a na rámu jsou pevně uchyceny opěrky, ve kterých jsou uložena lůžka pro tyčové roštnice, kde lůžka jsou k rámu připevněna přítlačnými tyčemi. Skříň je opatřena přítlačnými a současně napínacími upínkami rámu a současně...

Nástavec pro tlumení vibrací ručního vibračního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229836

Dátum: 15.09.1986

Autor: Štrbík Jan

MPK: B06B 3/02

Značky: nářadí, nástavec, vibračního, tlumení, ručního, vibrací

Zhrnutie / Anotácia:

Nástavec pro tlumení vibrací ručního vibračního nářadí, například pneumatického kladiva, vytvořený z antivibračního materiálu, například z pryže, tvaru silnostěnné trubky, který je nasunut na konci tělesa ručního vibračního nářadí a překrývá jeho pracovní nástroj, například sekáč, v místě jeho výstupu z tělesa ručního vibračního nářadí, vyznačující se tím, že vnitřní otvor nástavce (11) je v místě styku s povrchem tělesa (12) ručního vibračního...

Čelní kryt vibračního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231712

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fiala Luděk, Klíma Karel, Kastner Petr, Novák Vladimír, Uzel Josef, Smetanová Alena, Bartoš Ján, Lotterová Marie, Staněk Václav, Kocianová Květa, Machuta Pavel

MPK: B06B 1/02

Značky: elektromotorů, vibračního, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračních elektromotorů, u nichž překrývá prostory v nichž rotují excentry připevněné letmo na obou koncích hřídele elektromotoru. Vynález řeší problém zvukového tlumení zvuku vznikajícího kmitáním takového krytu, který vlastně tvoří rezonující desku. Podstata vynálezu je patrna z obr. 1 připojeného výkresu a spočívá v tom, že ve střední oblasti čelní plochy 13 čelního krytu 10 je množina maloprůměrových středových otvorů 14,...

Hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, podavače nebo skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232272

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: trámec, skluzu, hlavní, třídiče, příčný, podavače, skříně, vibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, dále podaveče nebo skluzu, který vykazuje vysokou tuhost jak v příčném, tak podélném směru a slouží k uchycení vibrátoru. Za tím účelem sestává hlavně příčný trámec z pásnic a stojin, kde pásnice jsou opatřeny otvory pro průchod spojovacích šroubů vibrátoru. Otvory v pásnicích jsou upraveny v mezerách mezi dvěma stojinami, vzdálenými od okrajů otvorů o rozměr menší, než...

Plastový komposit pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231835

Dátum: 15.06.1986

Autori: Brázda Miroslav, Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: C08J 5/14, C09K 3/14

Značky: součástí, plastový, vlivů, strojních, vibračního, snížení, opotřebení, komposit

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastového kompozitu pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 47,0 % hmot. až 98,79 % hmot. základní plastové složky, 1,0 % hmot. až 44,0 % hmot. uhličitanů kovů alkalických zemin nebo kysličníků kovů alkalických zemin nebo hydrátů alkalických zemin a jejich směsí, 0,1 % hmot. až 3,0 % hmot. Solí alkalických karboxylových kyselin o počtu atomů uhlíku v řetězci C15 až...

Třídicí plocha vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227595

Dátum: 01.06.1986

Autor: Kubín Sáva

Značky: vibračního, plocha, třídiče, třídicí

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí plocha vibračního třídiče, zejména pro sypké těžko tříditelně a abrazivní materiály, sestávající z kaskádovitě uspořádaných sekcí, kde každá sekce je tvořena tělesem tvaru plochého hřebene, jehož zuby jsou orientovány ve směru postupu tříděného materiálu, kde těleso je svou celistvou částí připevněno k nosnému trámci skříně vibračního třídiče, vyznačená tím, že celistvá část (2) tělesa tvaru plochého hřebene, protilehlá vůči jeho zubům...

Třídicí plocha vibračního třídiče pro jednorozměrové třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229040

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/30

Značky: třídicí, materiálů, sypkých, třídiče, třídění, vibračního, plocha, jednorozměrové

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí plocha vibračního třídiče pro jednorozměrové třídění sypkých materiálů, sestávající z podlouhlých roštnic ve tvaru tyčí, situovaných svými podélnými osami paralelně nebo šikmo vůči směru postupu tříděného sypkého materiálu po třídicí ploše a z příčných vodorovných lišt, jimiž jsou jejich konce uchyceny k příčným trámcům skříně vibračního třídiče, vyznačená tím, že nejméně k jedné příčné vodorovné liště (3), k její boční straně situované...

Úprava kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220526

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír

Značky: plochy, podávací, třídiče, podavače, kaskádovité, dopravníku, vibračního, úprava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku, sestávající ze sendvičových desek s funkčními vrstvami z kovového nebo jiného otěruvzdorného materiálu, například pryže. Nosné vrstvy mohou být navíc opatřeny tuhými spojovacími deskami pro jejich pevné spojení s nosnou částí vibračního třídiče, podavače a dopravníku. Jednotlivé sendvičové desky jdou uspořádány tak, funkční vrstva jedné sendvičové...

Centrální převaděč vibračního válce s kloubovým rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227769

Dátum: 01.11.1985

Autor: Venc Stanislav

Značky: rámem, centrální, vibračního, válce, převaděč, kloubovým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení hluku na pracovišti obsluhy vibračního válce, které je umístěno na jedné části, kdežto hnací agregát na druhé části kloubového rámu. Uvedeného účelu se dosáhne centrálním převaděčem ohebných táhel a vodičů, který má tvar svislého profilu U otevřeného vně kapoty a zasahuje svou výpuklou částí do prostoru hnacího agregátu, přičemž boční příruby jsou opatřeny otvory s těsnícími ucpávkami jimiž prochází ohebná táhla a...

Rám vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 227768

Dátum: 01.11.1985

Autori: Venc Stanislav, Rach Ladislav

Značky: vibračního, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení hluku v okolí válce při současném dosažení minimální délky stroje. Uvedeného účelu se dosáhne rámem, sestávajícím ze dvou částí spojených kloubem, kde v přední části rámu je uchycen vibrační běhoun a v zadní části hnací náprava a motor, přičemž zadní část rámu má za nápravou vytvořen nárazník ve tvaru svislého dutého kanálu prodlužujícího svislý kanál čelní kapoty.

Spojení tří rámů vibračního tandemového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219006

Dátum: 15.06.1985

Autor: Teplý Jiří

Značky: tandemového, rámu, vibračního, válce, spojení, tří

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojení tří rámů vibračního tandemového válce, používaného k hutnění zemin a živice. Spojení je provedeno dvěma čepy, jedním svislým a jedním vodorovným. Svislý čep propojuje přední rám opatřený běhounem a střední rám, na němž je umístěno místo obsluhy. Vodorovný čep propojuje střední rám se zadním rámem opatřeným druhým běhounem. Spojení podle vynálezu nahrazuje běžně používaný kloub a je možné jej použít u tandemových válců s...

Otočné spojení dvou rámů vibračního tandemového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218991

Dátum: 15.06.1985

Autor: Teplý Jiří

Značky: válce, tandemového, vibračního, otočné, spojení, rámu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otočného spojení dvou rámů vibračního tandemového válce. Spojení dvou rámů je provedeno otočným nosným dílem, který je svým horním a spodním ramenem uchycen pomocí svislých a dutých čepů k jednomu z rámů a v místě svislého spojovacího nosníku je prostřednictvím vodorovného čepu uchycen k druhému rámu. Uchycení může být v případě spojení svislým dutým čepem provedeno též jako letmé. Ovládací pult se sedačkou může být uchycen k...

Způsob překonání kmitů vlastní frekvence při doběhu vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217915

Dátum: 15.12.1984

Autori: Martinovský Josef, Davídek Josef, Janoušek František

Značky: vlastní, způsob, frekvence, vibračního, zařízení, překonání, doběhu, kmitů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení zabraňuje vzniku kmitů vlastní frekvence s nepřípustně vysokou amplitudou u vibrátorů, u nichž je kmitání buzeno vibrátory charakteru asynchronních motorů s nevývažky na hřídeli. Po skončení vibrace a odpojení vibrátorů od sítě se zavádí do statorového vinutí stejnosměrný proud k utlumení vibrace.