Patenty so značkou «vibračních»

Pružinový závěs vibračních třídičů a podavačů pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262841

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: sypké, látky, podavačů, pružinový, vibračních, třídičů, závěs

Text:

...v tom, že velikostně jsou jak pružinové lůžko, tak 1 tlačný talíř dimenzovány k uložení nejméně tří pružin vedle sebe, přičemž podélné eey symetrie pružin jsou situovány do společné roviny.Hlavní výhodou pružinového závěsu podle vynálezu je možnost snadné a operativní změny počtu použitých pružin v případech,kdy při provozování vibračního třídiče nebo podavače vznikne nutnost změny únosnosti nebo pružící konstanty pružinového závěsu, a...

Zařízení pro snížení hladiny hluku u vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262028

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sekanina Oldřich, Bezděčík Rudolf, Baják Zdeněk, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: hluku, vibračních, hladiny, zařízení, strojů, snížení, měkčicích

Text:

...vzniká při vlastním měkčicím procesu, tj. nárazy výčnělků spodních měkčicích nástrojů do dopravníků s usní, dosahuje hladina hluku takové intenzity, která negativně působí na okolí a pracovníky obsluhující stroj.Uvedenou nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že na spodním rámu u spodních252 uza měkčicíoh nástrojů jsou připevněny opěry pro vedení spodníhoa horního dopravníku tak, že horní dopravník se...

Zařízení pro stabilizaci a snímání velikosti výstředníkového momentu vibračních budičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259748

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: výstředníkového, zařízení, vibračních, snímání, stabilizaci, velikostí, momentu, budičů

Text:

...takové, že táhlo ovládající vlbrační budič je vedeno přes blokovací zařízení, například brzdu, která je prepojenia s příslušným hydraulickým válcem. Nevýhodou tohoto řešení je, že zabírá velký prostor. Brzda je uložena v jedné řadě s táhlem.Nevýhody uvedených řešení spočívaji ve složitosti konstrukce a tím jejich následné vyšší ceně.Uvedené nedostatky odstraňuje regulova.telný budič vibrace podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že brzda...

Pohon vibračních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242354

Dátum: 01.12.1987

Autor: Medek Vladimír

MPK: B06B 1/16

Značky: strojů, pohon, vibračních

Text:

...se dosáhne buzení eliptickěho knitání pomocí dvou nevývyžkových budičů s nestejnou budicí silou, rotujících V opačnán smyslu bez vzájemné nuceně vazby a tím zjeñnodušení pohonu, čímž dojdd ke snížení výrobních nákladů, ke snížení nákladů na opravy a údržbu a dále ke zvýšení spolehlivosti poháněných vi bračníoh strojů.Podstata vynálezu je zřejmá z přiložených výkresů, kde obr. l znázorňuje uspořádání nevývažkových budičů vzhledem k těžišti...

Zařízení pro ovládání motorků dálkového nastavování stupně změkčení u koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243287

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hasil František

MPK: H02P 6/28

Značky: stupně, dálkového, motorku, nastavování, vibračních, strojů, zařízení, změkčení, měkčicích, koželužských, ovládání

Text:

...posunovat, spojka začne znovu prokluzovat. Po ukončení nastavování je nutno nastavovací motorek vypnout. Pokud jej obsluha zapomene vypnout, všechny spojky prokluzují. Doba nastavovaní je relativně krátka, řádově minuty, a opotřebení spojek velmi malé.Zapomene-li však obsluha motorek vypnout,spojky se protáčí nekontrolovatelně dlouho,zbytečně se opotřebovávají a může dojít k jejích předčasnému zničení.Tuto nevýhodu odstraňuje zařízení podle...

Zařízení pro manipulaci s dopravními pásy koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251195

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mikulenka Jiří, Sekanina Oldřich

MPK: C14B 1/40

Značky: pásy, strojů, dopravními, manipulaci, zařízení, měkčicích, koželužských, vibračních

Text:

...pomocí šroubů pevně uchyceny válce g,uložené v ložiskách a tělesech 5 ložisek, přičemž poloha válců g je rovnoběžná a jednoznačně určena. Válce 2, uložené v ložiskách a tělesech 5 ložisek opatřených ukazatelem, jsou posuvně uloženy nad stupnicemi na lištách 1 pomocí příložek a šroubů a jejich poloha je určena odtlačovacími šrouby zašroubovanými do kostek upevněných na lištách 1. Na lištách 1 pod válci g jsou otvory Q pro pomocné čepy 1 k...

Pohon vibračních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238095

Dátum: 01.04.1987

Autor: Šmehlík Josef

MPK: B06B 1/16

Značky: strojů, pohon, vibračních

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se dosáhne usměrněného eliptického kmitání pomoci tří navyvážkových budičů bez vzájemné nucené vazby, a tím zvýšení spolehlivosti a snížení výrobních nákladů a dále snížení nákladů na opravy a údržbu. Podstata buzení usměrněného eliptického kmitání pomocí třech nevývažkových budičů podle vynálezu spočívá v tom, že osy dvou nevývažkových budičů jsou vzájemně rovnoběžné a osa třetího nevyvážkového budiče je na ně kolmá.

Zařízení pro číslicovou indikaci stupně změkčení u koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248373

Dátum: 12.02.1987

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/40

Značky: číslicovou, strojů, koželužských, měkčicích, indikaci, stupně, změkčení, zařízení, vibračních

Text:

...odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívatm, že analogově číslicovým převodnílcean je mnohapólový prepínač se dvěma patry přepínacích kontaktů,který je elektricky spojen se dvěma číslicovými doutnavkami indikujícími stupeň změkčení tak, že elektrické zapojení je úsporné přizpůsobsné omezenému počtu číslio nutných pro indikaoi stupně změkčení u koželužských měkěicích vibračních strojů.Pokrok, dosažený vynálezem spočívá v...

Elektromagnetické vibrační zařízení do vibračních přístrojů, určených zejména pro použití ve stomatologických laboratořích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248361

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: A61C 5/06, B06B 1/04

Značky: použití, zařízení, elektromagnetické, laboratořích, vibrační, přístrojů, vibračních, určených, zejména, stomatologických

Text:

...Dále jsou výrobní problémy s upevněním pohyhlivého dílu, to je I jadra transfomätoru, který musí být na vibrační desce perfektne zajištěn, protože vlivem vibraoe se může pohyblivý díl I uvolnit a znemožní funkci přístroje.Výše uvedené nedostatky odstraňuje elektromagnetické vibrační zařízení podle vynálezu,kd cívka s eletrotnagnetiokým jádreln je pevnou součástí přístroje. Podstatou elektromagnetického vibračního zařízení je, že jako...

Podávací plocha vibračních třídičů, podávačů a dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221567

Dátum: 15.02.1986

Autor: Šindelář Bedřich

Značky: plocha, dopravníku, vibračních, třídičů, podavačů, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém sestavení jednoduchého obvodu, který umožňuje generovat testovací posloupnost, vytvářející v poli paměťových buněk testované paměti vzorek posouvané diagonály. V prvním kroku je proveden zápis 1(0) v poli 0(1) do těch buněk zkoušené paměti, pro které souhlasí adresa řádku a sloupce paměťové matice. V dalších krocích je proveden zápis tak, že osamocená 1(0) je postupně vystřídána ve všech buňkách paměti. Generátor využívá...

Podávací plocha vibračních třídičů, podávavačů a dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221566

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: dopravníku, podávavačů, plocha, podávací, třídičů, vibračních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podávací plochy vibračního třídiče, podávače a dopravníku, která je tvořena kovovou abrazivzdornou deskou (1), která je opatřena nosiči (2) z pružného nekovového materiálu, zejména pryže, s níž jsou spojeny lepením nebo vulkanizací. Nosiče (2) jsou opatřené drážkami (3), rovnoběžnými s podélnou osou třídiče, podávače a dopravníku, kterými jsou nasunuty na plochých lištách (4), pevně spojených se skříní (5) vibračního třídiče,...

Ventil vibračních kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215189

Dátum: 15.10.1982

Autori: Janda František, Mašita Milan

Značky: kompresoru, vibračních, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil vibračních kompresorů, sací nebo výfukový, vyznačující se tím, že je tvořen kruhovou komorou /2/ v tělese /1/ vibračního kompresoru, omezenou z jedné strany sedlem /8/ a z druhé strany pevným děrovaným čelem /4/, mezi něž je vložen s axiální vůlí elastický kruh /3/ pro umožnění otevření ventilu.